You are on page 1of 1

NIAT PENGISTIHARAN TAMAN TAMAN SABAH [ N0. KPKAS:(S)900-2/5] En. ABDULLAH SANI HJ.

. ABDUL SALLEH yang mewakili Pulau Sebangkat telah mengemukakan Memorendum kepada pihak kerajaan NEGERI SABAH mengenai kepentingan hak pulau pulau ini. MEMORENDUM YANG BERNAMA :

MEMORENDUM ABDULLAH SANI


1. 2.

MEMOHON KEPADA KERAJAAN SUPAYA KEPENTINGAN HAK ADAT DI KAWASAN TERSEBUT MESTILAH
TERJAMIN BERMULA DARI TARIKH KUAT KUASANYA PENGISTIHARAN TERSEBUT DI ATAS.

SEBARANG AKTIVITI PERNIAGAAN DIKAWASAN PULAU SEBANGKAT BERKENAAN PENGAMBILAN

KONTRAKTOR, PEKERJA HARUS MENGAMBIL KEUTAMAAN KEPADA PEWARIS PEWARIS PULAU OLEH PIHAK KERAJAAN DAN SWASTA. 3.

TANAH TANAH YANG TELAH MENJADI PERKUBURAN NENEK MOYANG KAMI HARUS KEKAL DAN
TIDAK BOLEH DISENTUH OLEH PIHAK KERAJAAN UNTUK PERANCANGAN KERAJAAN DAN HARUS DI GAZETTE KAN.

4. 5. 6. 7.

SEORANG WAKIL DARI WARIS PULAU INI HARUS DIBERIKAN TEMPAT MENGANGOTAI SEBARANG
JAWATAN KUASA YANG DITUBUHKAN OLEH BERKENAAN DENGAN PENGWARTAAN PULAU

PAMPASAN HARUSLAH DIBAYAR KEPADA SEMUA PEWARIS PEWARIS YANG TERJEJAS


PENDAPATANNYA DISEBABKAN PENGWARTAAN TERSEBUT DI SEMUA PULAU PULAU YANG TERLIBAT.

KETUANAN PEWARIS PEWARIS TERHADAP PULAU SEBANGKAT HARUS TERJAMIN UNTUK SELAMANYA. SATU SURAT JAMINAN PENGISTIHARAN OLEH KERAAJAN TERHADAP KEPENTINGAN PEWARIS
PEWARIS BERKENAAN HAK ADAT HARUS DI KELUARKAN OLEH KERAJAAN DAN SATU ENEKMEN ATAU ORDINAN BAGI KEPENTINGAN INI HARUS DIMASUKAN DALAM PENGISTIHARAN TERSEBUT.

8. 9.

SETIAP PULAU PULAU YANG TERLIBAT DALAM PENGWARTAAN INI HARUSLAH MEMPERUNTUKAN SATU
BAJET UNTUK MEMAGAR KUBURAN DI SEMUA PULAU PULAU TERSEBUT

NAMA BAGI TAMAN TAMAN YANG DIWARTAKAN HARUS DIKEKALKAN SEPERTI CADANGAN AWAL
TAMAN TAMAN MERINE LAUTAN SEMPORNA ATAU ATAS NAMA SEORANG WARIS PULAU YANG TERLIBAT SERTA BERJASA KEPADA BANGSA , AGAMA DAN NEGARA TANPA MENYENTUH KEPENTINGAN POLITIK PADA HARI INI.

10. PEWARIS PEWARIS YANG TELAH MEMILIKI Geran TANAH DAN YANG SEDANG DALAM PROSES PENGUKURAN UNTUK PENYEDIAAN GRANT TANAH SEBELUM TARIKH KUAT KUASANYA PENGWARTAAN TERSEBUT HARUS DIBERIKAN PELUANG UNTUK MEMILIKI Geran MASING MASING KHASNYA KEPADA YANG TELAH MENDAPAT KELULUSAN DARI PIHAK KERAJAAN SEBELUM INI.

ABDULLAH SANI HJ. ABDUL SALLEH


Pemilik Pulau Sebangkat NT. 12041976 Dan. ( Waris Geran Sebangkat NT. 652 Dibawah Abdul Salleh Kh.Gupurani ) PUBLIC HEARING
L.E N0. : 21 /2002 Tempat : Bilik Mesyuarat Pejabat Daerah Sempora. Tarikh : 23hb. Sept. 2002 Waktu : 2.00 Ptg.