You are on page 1of 1

PEJABAT PELAJARAN DAERAH HILIR PERAK JALAN MAHARAJALELA, 36000 TELUK INTAN, PERAK DARUL RIDZUAN.

Telefon :05

Faks Emel
Portol

- 622197A

:05-6214904
:ppdhilirperak@gmail.com : www.ppdhilirperak.edu.my

"

PERUBAHAN DAN PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN MENTANA KECEMERLANoAN PENDIDIKAN

"

Ruj,Kami : PPD H.Pk.14tO1ll1lJld.At( 40) Tarikh : 30 Ogos 2012 Pengetua dan Guru Besar, Sekolah Menengah dan Rendah, Daerah Hilir Perak. Tuan,

URUSAN KENAIKAN PANGKAT TIME.BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BAGI TAHUN 2013 Sukacita saya diarah merujuk kepada surat Jabatan Pelajaran Perak J.Pel.Pk.(SULIT)4773 Jld.7l(25) bertarikh 27 Ogos 2012 berhubung dengan perkara di atas . Sehubungan dengan itu, Pengetua dan Guru Besar yang layak untuk dipertimbangkan dalam urusan kenaikan pangkat time-based berasaskan kecemerlangan bagi tahun 2013 diminta untuk melengkapkan dokumen-dokumen berikut.

2.

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

2.10 2.11

Borang LAMPIRAN 81 hingga 89 (Mengikut mana berkenaan) Salinan diakui sah Kad Pengenalan di atas kertas A4 Salinan diakui sah surat pelantikan tetap Gred DGA29/DG41 Salinan diakui sah surat pengesahan dalam perkhidmatan Gred DGA29/DG41 Salinan diakui sah surat kenaikan pangkat Gred DGA32|DGA34 (jika berkaitan) Salinan diakui sah surat kenaikan pangkat Gred DG44 (1ika berkaitan) Salinan diakui sah surat kenaikan pangkat Gred DG48 (1ika berkaitan) Salinan diakui sah surat kenaikan pangkat Gred DG52 (1ika berkaitan) Salinan diakui sah surat kelulusan pengisytiharan harta tahun 2009 ke atas. Kenyataan Ketua Jabatan (Markah prestasitahun 2009, 20'10 dan 2011 akan dilengkapkan oleh urusetia naik pangkat) Salinan kenyataan perkhidmatan yang lengkap dan kemaskini.

Bagi memudahkan pihak kami membuat semakan dan pengumpulan maklumat, pihak tuan dikehendaki mengemukakan ke jabatan ini (u,p Unit Perkhidmatan) sebelum atau pada 10 September 2012 (lsnin). Kerjasama daripada pihak tuan sangat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.
Sekian, terima kasih.

3.

.,BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
Saya yang men

( HJ. MOHAMED SHAFTE BtN ABD. KAR|M, ppT,. Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah Hilir Perak b.p Pegawai Pelajaran Daerah Hilir Perak.

)

-Ke Arah Hilir Perok Nombor 1. (Silo catatkon rujukan pejobot ini opabila berurusan)