You are on page 1of 11

LIGAO EAST CENTRAL SCHOOL LIGAO CITY

PROYEKTO SA E.P.P.
Ipinasa ni: Ramelyn P. Petes Ipinasa kay: Gng. Thelma Galang

IBANG URI NG KASUOTAN DAMIT PANLAMIG .IBA’T.

DAMIT PANLABAS .

DAMIT PANG TAG-ARAW .

.

DAMIT PANLOOB DAMIT PANG TAG-ULAN .

DAMI T PAMPASOK .

D AMIT PANG TRABAHO .

DAMIT PANGBAHAY .

DAMIT PANGLARO .

DAMIT PANTULOG .