You are on page 1of 4

Seri: Akhlaq

Ash-Shidq
TUJUAN UMUM 1. Melakukun proses pensucian jiwa peningkatan akhlak dan prilaku dan memiliki kebiasaan yang islami pada individu dan masyarakaatnya. 2. Mampu mengontrol diri dengan kebebasan yang dimiliki dan menjauhi diri dari sikap berlebihan, serta tidak mengumbar hawa nafsu hanya karena dirinya. 3. Meningkatkan kemampuan menerapkan hukum islam dan arahannya pada diri seorang muslim 4. Mendidik pribadi muslim memilki rasa tangggungjawab yang besar serta kasih sayang kepada manusia, memperhatikan secara adil konsep berinteraksi dengan manusia, menghormati harta secara umum dan khusus pola hidup ekonomis dan mengembangkan harta serta menjaganya. 5. Mendidik pribadi muslim dalam melawan tradisi asing yang kering dari semangat islam pada dirinya keluarga dan masyarakat.

AS-SHIDQ Allah swt. berfirman,                                  “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (At-Taubah: 119)     

                                                                             “Sesungguhnya, laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar (jujur), laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (Al-Ahzab: 35)                                 “...Tetapi jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.” (Muhammad: 21) Khat Hadits 1/54 ّ َِ ّ ِ ْ َِ ِ ْ َ َ ْ ّ ّ ِ َ َّ َ ِ ْ َ َ ّ ‫عن ابن مسعود رضي ال عنه عن النبي صلى ال عليه وسلم قال رسول ال صلى ال عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البببر وإن‬ ُ َّ ّ ُ ُ َ َ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ِ َّ ِ ّ ِ َ ُ ْ َ ُ َ ِ َ ٍ ْ ُ ْ َ ِ ْ ِ َ ُ ِ ْ َ َ َ ُ ّ ّ َِ ِ ّ ‫البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجببور يه بدي إلببى النببار وإن الرج بل ليك بذب‬ َ ِ ِ ْ َ َ ُ ُ ْ ّ ِ َ ِ ُ ُ ْ َ ِ ِ ْ َ َ ِ َ ْ ّ َِ ً ّ ِ َ َ ْ ُ ّ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ّ ّ ِ َ ِ ّ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ّ ِ ْ ‫حتى يكتب كذابا متفق عليه‬ ً ّ َ َ َْ ُ َّ

www.tarbiyah-online.com

Page4

bersabda.) kepada kalian?” Aku (Abu Sufyan) menjawab. Secara implisit Rasulullah saw.’” (h.” (Muslim) Pelajaran dari Hadits “. Orang yang terbiasa melakukan sesuatu dan telah menjadi sifatnya. niscaya Allah akan menempatkannya di tempat para syuhada. ْ َ َ َ َ ّ َ َ ِ ْ ََ ّ ‫عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي ال عنه أن النبي صلى ال ب علي به وس بلم قببال م بن‬ ُ َّ ّ ِ ّ ّ َ ّ ِ ْ َ َ ُ َ ٍ ْ ِ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ ْ َِ ْ ِ َ َ ْ ِ َ ٍ ْ ِ َ ْ ِ َ َ ْ ِ َ ٍ ِ َ ِ َ ْ َ ‫سأل ال الشهادة بصدق بلغه ال منازل الشهداء وإن مات على فراشه ولم يذكر أبو الطاهر في حديثه بصدق رواه مسلم‬ ٍ ِْ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ ّ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ِ ِ َ ِ َ َ َ َ ْ َِ ِ َ َ ّ َ ِ َ َ ّ ُ َ َّ ٍ ْ ِ ِ َ َ َ ّ ّ َ َ َ ُ َ Abu Tsabit1. mati syahid. “Ia (Muhammad SAW. dengan jujur (sungguhsungguh).com 1 2 Page4 . dan tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. karena kejujuran adalah ketenteraman.” (Muttafaq 'alaih Pelajaran dari Hadits 1. tidak perlu diragukan lagi. dan kebohongan adalah kebimbangan.Seri: Akhlaq Ibnu Mas’ud r. “Apa yang diperintahkan (Muhammad SAW. karena orang yang menjauhi syubhat berarti telah menjaga kesucian agama dan harga dirinya. ‘Sembahlah Allah semata. Ia berkata. dan kebaikan mengantarkan ke surga. maka tidak salah kalau dia dijuluki dengan kebiasaan atau sifatnya itu.) berkata. Sahl bin Hunaif r. Shakhr bin Harb r. bersabda.2 berkata bahwa Rasulullah saw.. dan kedurhakaan mengantarkan ke neraka. berkata. “Abu Sa’id atau Abul Wallid . ‘Tinggalkan yang meragukanmu dan ambillah yang tidak meragukanmu. mengantarkan pada kedurhakaan.tarbiyah-online. berkata bahwa Rasulullah saw. jangan kalian menyekutukan-Nya dengan sesuatu. karena kejujuran akan mendatangkan kebaikan. Larangan untuk taqlid buta dalam urusan agama. meskipun ia mati di atas tempat tidurnya.a.Ada yang mengatakan. Beliau juga memerintahkan umatnya untuk menjauhi kebohongan. karena kebohongan akan mendatangkan keburukan. Seseorang yang senantiasa berkata jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur.” (Muttafaq 'alaih) Pelajaran dari Hadits 1. ‫عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي ال عنهما قال حفظت من رسول ال صلى ال عليه وسلم دع ما يريبك إلى مببا‬ َ َِ َ ُ ِ َ َ ْ َ َ َّ َ ِ ْ َ َ ّ ُ َّ ّ ِ ُ َ ْ ِ ُ ْ ِ َ َ َ ِ ٌ َ ِ َ ِ َ ْ ّ َِ ٌ َ ِ ْ َ ُ َ ْ ّ ّ ِ َ َ ُ ِ َ َ ‫ل يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة‬ Abu Muhammad. 3. menyebutkan dalam hadits panjangnya tentang Heraklius bahwa Heraklius berkata. Sedangkan kebohongan.”) Pelajaran Hadits Anjuran untuk menjauhi perkara syubhat. 2. ِ ْ ََ ُ ‫عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي ال عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال هرقل فماذا يأمركم يعني النبي صلى ال عليببه‬ َّ ِ ّ ِ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ِ َ َ ْ َ ِ ِ ّ ِ ِ ِ ْ ِ ّ ِ ِ ْ ِ َ ِ ُ ْ َ ُ َ ِ َ ٍ ْ َ ِ ْ ْ َ َْ ُ َِ ْ َ ِ َ ّ َ ِ َ َ ْ َ ِ ْ ّ َ ِ َ ّ ِ َُ ُ ََْ ْ ُ ُ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ًْ َ ِ ِ ْ ُ ِ ْ ُ َ ُ َ ْ َ َ ‫وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا ال وحده ل تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنببا بالص بلة والص بدق والعفبباف والص بلة‬ ُ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ َ َّ َ ‫متفق عليه‬ Abu Sufyan. membayar zakat.r. "Barangsiapa yang memohon kepada Allah swt. Seseorang yang senantiasa berkata bohong akan dicatat di sisi Allah sebagai (pembohong. menjaga kehormatan. Hasan bin Ali bin Abu Thalib r. Ajaran Islam yang paling mendasar adalah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun. "Kejujuran mengantarkan pada kebaikan. Tauhid adalah sumber kebaikan. Kejujuran Rasulullah saw. Tirmidzi. Pahala dan siksa tergantung amal yang dilakukan. dan silaturahmi.Termasuk ahli Badr www. dan memilih perkara-perkara yang diperbolehkan. “Hadits ini shahih. “Aku hafal dari Rasulullah (sebuah nasihat).’ Dia juga menyuruh kami melakukan shalat.a.. memerintahkan umatnya untuk berkata dan berbuat jujur.a. Ini diperkuat dengan kesaksian musuh-musuhnya. 2. 3.a.

Adapun yang diinginkan oleh Nabi adalah mereka berjihad dengan niat yang sungguh-sungguh dan perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada jihad. nabi itu berangkat menuju medan perang. ‘Janganlah mengikuti kami.’” (Muttafaq ‘alaihi) Pelajaran dari Hadits 1. َ ُ َ ٍ ََ ْ َ ْ ُ َ ََ ْ َ ٌ ُ َ ِ ْ َ ْ َ َ ِ ِ ْ َ ِ َ َ َ ِ َ ِ ْ َْ ْ ِ ّ ِ َ َ َ َ َّ َ ِ ْ ََ ّ ‫عن أبي هرير َقال َقال رسول ال صلى ال عليه وسلم غزا نبي من النبياء فقال لقومه ل يتبعني رجل قد ملك بضع ام برأة وه بو‬ ُ َّ ّ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ‫َ ْ َ ِ ُ َ ْ َة‬ ِ َ ‫يريد َن يبني بها ولما يبن ول آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها ول آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر و َدها قببال فغ بزا ف بأدنى‬ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ‫ُ ِ ُ أ ْ َ ْ ِ َ ِ َ َ َ ّ َ ْ ِ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ً َ َ ّ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ْ َ َ َ َ ً َ ْ َ ِ َ ٍ َ ُ َ ُ ْ َ ِ ٌ ِل‬ ِ ْ َ َ ّ َ َ َ ّ َ ِ ْ َ َ ْ َ ِ ُ َ ً ْ َ ّ َ َ َ ْ ِ ْ ّ ُ ّ ٌ ُ ْ َ َ ََ ٌ َ ُ ْ َ ِ ْ َ ِ ْ ّ ِ َ َ َ َ ِ َ ْ ِ ً ِ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ َ َ ِ ِ َ ْ َ ْ ِ ‫للقرية حين صلة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا فحبست عليه حتى فتح ال ب علي به‬ ُ َ َ َ ِ ِ َ ِ ٍ ‫َ َ َ َ َ ُ َ َ ِ ُ ََ ْ ََ ْ ّ ُ ِ َ ْ َُ ُ ََ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ِ ُ ْ ُُ ٌ َ ْ ُ َ ِ ْ ِ ِ ْ ُ ّ َ ِ َ ٍ َ ُ ٌ َ َ َ ُ ُ ََ ِ َ ْ َ ُ َج‬ ‫قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت ي بد ر ُ بل بي بده فقببال‬ ٍ َ َ ْ ِ ٍ َ َ َ ِ ْ َ َ ْ ِ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ُُ ْ ْ ُ ِ َ َ َ ٍ َ َ َ ْ َ ِ ْ َ ُ َ ِ َ ِ ْ َ ِ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ِ َ ِ ْ ِ َ ُ ْ َ ُ ُُ ْ ْ ُ ِ ‫فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فبايعته قال فلصقت بيد رجلين أو ثلثة فقال فيكم الغلول أنتم غللتم قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة مببن ذهببب‬ ‫قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلته فلم تحل الغنائم لحد من قبل َببا ذل بك ب بأن ال ب تبببارك وتعببالى رأى ض بعفنا وعجزنببا‬ ََ ْ َ َ ََ ْ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ّ ّ َ ِ َ َِ ‫َ َ َ َ َ ُ ُ ِ ْ َ ِ َ ُ َ ِ ّ ِ ِ ََ ْ ََ ْ ّ ُ ََ ََ ْ ُ ََ ْ َ ِ ّ ْ َ َ ِ ُ ِ َ ٍ ِ ْ َ ِْن‬ َ َ ‫فطيبها لنا‬ ََ َ ََّ َ Abu Hurairah r. Rasulullah saw. kira-kira menjelang shalat Ashar. sudah mendapat pahala atas niat baiknya. ‘Beberapa orang dari sukumu ada yang menyembunyikan harta.a. Tak lama kemudian datanglah api yang membakar semua harta pampasan hingga habis. Oleh karena itu. 2. dan orang yang baru membeli kambing atau unta. ‘Kalianlah yang menyembunyikan harta. orang yang membangun rumah dan belum selesai. Mereka datang kembali dengan membawa emas sebesar kepala sapi. “Seorang nabi3 dari para nabi terdahulu. setiap suku harus mengirimkan seorang laki-laki untuk berbaiat kepadaku.” 2. ada di antara kalian yang menyembunyikan harta. Ya Allah. matahari itu berhenti hingga Allah memberikan kemenangan kepada nabi itu. orang yang ingin bersanggama dengan istrinya dan belum terlaksana.’ Kemudian.tarbiyah-online. berkata. hentikanlah ia demi kemaslahatan kami. meskipun ia belum melakukan apa yang diniatkannya. Tiba-tiba. nabi itu mengumpulkan barang-barang pampasan perang. Lalu.Seri: Akhlaq 1. 3. sehingga Nabi itu berkata. engkau diberi perintah dan aku pun diberi perintah. ‘Sesungguhnya. yakni kebutuhan dia terhadap keluarganya agar pikirannya terfokus untuk jihad. sesungguhnya.’ Kemudian. 3. namun harta pampasan itu tidak terbakar. Nabi itu bersabda. Allah melihat kelemahan kami. (Rasulullah lalu berkata). Ia berpesan kepada kaumnya. 3 4 Yusa’ bin Nun.’ Orang-orang itu pulang ke rumahnya masing-masing. Allah menghalalkan pampasan perang untuk kami. Nabi itu berkata kepada matahari. Tanda tidak adanya kecurangan pada harta rampasan perang.com Page4 . Imam Qurthubi berkata. Oleh karena itu. pada zaman nabi-nabi terdahulu. melekatlah tangan dua atau tiga orang dengan tangan nabi itu. Beliau bersabda. Lalu. datanglah api (dari langit)4. sehingga kesungguhan mereka untuk berjihad dan syahid tidak bisa diharapkan. lalu diletakkan di hadapan nabi itu. Ketika mendekati sebuah dusun. “Nabi melarang orang-orang tersebut. www. berangkat perang. ‘Harta pampasan perang belum dihalalkan bagi orang-orang sebelum kami.’ Maka. semua anggota sukumu harus berbaiat kepadaku. ‘Wahai matahari. dan ia menunggu kelahiran anaknya. Orang-orang yang pergi berjihad sebaiknya dicukupi kebutuhan dunianya. Karena itu. bersabda. Anjuran untuk berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar dimatikan dalam keadaan syahid. Orang yang niat berbuat baik. Tekad yang sungguh-sungguh merupakan penyebab tercapainya sebuah cita-cita. karena dalam kondisi seperti itu pikiran mereka akan bercabang.’ Saat berbaiat ada salah seorang yang tangannya melekat dengan tangan nabi itu (tidak bisa dilepas). adalah datangnya api dari langit lalu melahap harta rampasan tersebut.

Jika keduanya jujur dan berterus terang dalam jual beli. 6/59 ‫عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي ال عنه قال قال رسول ال صلى ال عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن ص بدقا وبينببا‬ َ ّ َ َ َ َ َ ْ ِ َ َ ّ َ َ َ ْ َ َ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ ّ َ ْ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ َّ ِ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ِ َ ٍ َ ِ ِ ْ ْ ِ َ ٍ ِ َ ِ ْ َ ‫بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما متفق عليه‬ َ ِ ِ ْ َ ُ َ َ َ َ ِ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َِ َ ِ ِ ْ َ ِ َ ُ َ َ ِ ُ Abu Khalid5.com Page4 . salah satu tanda adanya kecurangan dalam harta pampasan perang adalah datangnya api dari langit yang melalap habis harta tersebut. 4. Namun. Dusta merupakan penyebab tidak berkahnya suatu usaha. memperbolehkan Muhammad saw. Akan tetapi. 3. karena sejak transaksi disepakati secara lisan. berkata bahwa Rasulullah saw. Jika penjual tidak menjelaskannya. Penjual yang jujur pasti senantiasa mendapat berkah dari Allah. maka keduanya akan mendapatkan berkah. lalu setelah transaksi pembeli mengetahuinya. Mazhab lain berpendapat. Sementara itu. memanfaatkan harta pampasan perang untuk umatnya. seperti ketika pembeli menawar dengan harga yang tidak disepakati oleh penjual. Penjual wajib menjelaskan kepada pembeli. jika keduanya tidak berterus terang dan berdusta. kekurangan. atau kelemahan pada barang yang dijual.a.. Begitu juga dengan seorang hamba yang jujur ketika menjalin hubungan dengan Tuhannya dan tidak berlaku riya’ ketika melakukan kewajiban. Peristiwa di atas merupakan bukti bahwa para Nabi memiliki mukjizat. Allah swt. “Perbedaan antara penjual dan pembeli.” 2. bersabda. Pada zaman nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad. www. ketika terdapat cacat. “Dua orang yang melakukan jual beli bebas memilih sebelum keduanya berpisah.” (Bukhari dan Muslim) Pelajaran dari Hadits 1. berarti transaksi secara lisan telah selesai. Dia pasti mendapatkan berkah dan diberi pahala oleh Allah SWT. baik di zaman Jahiliah maupun setelah masuk Islam. maka transaksi telah selesai. 5. sedangkan perintah kepada orang-orang yang berakal adalah tanggung jawab. sedangkan ayahnya termasuk tokoh Quraisy. 6.Seri: Akhlaq 4. di hadapan Allah. para ulama Hanafiyah tidak memperbolehkannya. Ini merupakan bukti keistimewaan Rasulullah saw.tarbiyah-online. 5 Ia masuk Islam sewaktu Fat-hu Mekah. maka jual beli yang mereka lakukan tidak akan berkah. Perintah Allah dan para Rasul-Nya kepada benda-benda mati adalah perintah yang mutlak dipatuhi. Hakim bin Hizam r. Para ulama Syafi’iyyah memperbolehkan khiyar majelis (hak membatalkan transaksi jual beli selama masih berada di tempat). maka pembeli berhak membatalkan transaksi.