You are on page 1of 2

32.

NEDELJA MED LETOM


11. NOVEMBER 2012
Godovi in svete mae v tem tednu:
pon. 12.11. tor. 13.11. sv. Jozafat Kunevi, kof in muenec

18.00 18.00
sre. 14.11.

Franiek Zupani, 7. dan Stanislav Rapu in stari Sebanc Globodol: Anton in + Rozman Anton Avgutini Joef Drenik Anton Kovai Franika Fabjan, 7. dan Janez Hu + Kolenc in Kramar Boica Grabljevic, 30. dan

sv. Stanislav Kostka, redovnik sv. Nikolaj Taveli, muenec

17.00 18.00
et. 15.11.

sv. Albert Veliki, kot in cerkveni uitelj

18.00
pet. 16.11.

sv. Marjeta kotska, kraljica

18.00 v kofijski kapeli


sob. 17.11.

sv. Elizabeta Ogerska, redovnica

18.00

NED. 18. 11. 33. NEDELJA MED LETOM

7.00 9.30

za ive in rajne farane Ana in Matija Slak

Za upnijsko cerkev v tem tednu skrbi ranga. V torek in v etrtek po veerni mai povabljeni k molitvi pred Najsvetejim. V etrtek ob 19.00 bo v upniu sreanje pri katerem letos razmiljamo in se pogovarjamo o veroizpovedi, ki jo skupaj molimo pri nedeljski mai. Tokrat bo svoje izpovedovanje vere povezal s prievanjem sprejemanja svoje bolezni g. Franci Ali, samostanski duhovnik. Povabljeni. Bog povrni za dar, ki ste ga ob zahvalni nedelji namenili za potrebe upnijske cerkve. Ob izhodu ali v upniu lahko dobite Marijanski koledar in Druinsko pratiko.