You are on page 1of 2

Gio n sinh hc lp 10NC- tit 20 Ngy son: Ngy dy: Lp dy: GV: I.

Mc tiu: Gip hc sinh quan st thy hin tng thm thu cng c kin thc hc Rn cho hc sinh tnh cn thn, t m trong thao tc th nghim. II. Trng tm: Nghin cu s thm thu v tnh thm ca t bo mt s thc vt. III. Phng php: Trc quan, thc hnh th nghim. IV. Chun b: Nguyn liu v dng c: (Chun b theo sch gio khoa) (GV t ghi vo) V. Tin trnh: 1. n nh lp: Chia nhm theo tng t, v bi ny tn cn tin hnh nh, chia theo t 2. Hng dn cc em thc hin th nghim: Hot ng ca gio vin Hot ng ca hc sinh a. Th nghim s thm thu: GV chun b nguyn liu v dng c trc Hng dn cc em cch thc hin, cch quan st Yu cu cc em gii thch th nghim.

Hi: Mc dung dch ng trong c khoai lang B thay i nh th no? Ging gii: Cc t bo sng tc ng nh mt mng thm thu c chn lc. Nc ct c th nng c khoai. Do nc chui qua c khoai vo trong rut c khoai bng cch thm thu lm cho m .

Hi: Mc dung dch ng trong c khoai lang C thay i nh th no? Ging gii: Cc t bo ca c khoai lang C b git cht do un si. Chng khng cn tc thm thu khng din ra, chng tr nn thm mt cch t do. Mt lng dung dch ng khuch dch ng trong c khoai h thp.

Hi: Trong rut c khoai C c thy 1 t nc khng?T rt ra kt lun g? ( Khoang rut ca c khoai A vn khng c nc. iu chng t s thm thu khng xy ra k mt ca cc m sng. b. Th nghim tnh thm ca t bo sng v cht. GV chun b nguyn liu v dng c th nghim y theo yu cu ca th nghim, lm th tr Hng dn cho HS tin hnh th nghim, hng dn cho HS tin hnh th nghim, hng dn cch Yu cu cc em khi quan st xong hy gii thch hin tng: Ti sao phi un si cch thy cc phi trong 5 pht? ( git cht phi) - Khi quan st di knh hin vi cc lt phi ta thy phi sng khng nhum mu cn phi cht thm. S d nh vy l do t bo sng c kh nng thm chn lc, ch cho nhng cht cn thit - Th nghim chng t iu g? Hc sinh tin hnh theo nhm 2 th nghim: Nghin cu k trong sch, tho lun cch lm v phn cng chun b , chn dng c ph hp: a. Th nghim s thm thu:

Chun b nguyn liu: C khoai lang( khoai ty,su ho, c rt), a petri, n cn, cc thy tinh chu nhit, dao c Ht ng 1 ngy, phm nhum Phm nhum cacmin ing 0,2% hoc xanh mtilen n cn v dim. Knh hin vi, kim mi mc, phin knh v l knh, a knh, li dao co. Tin hnh: Lm trc vo 1 tit trng trong tun ri tho lun trong tit ny. Ch lm ng theo s h 0 mc 1.

( Ty c im mi lp ,gv hng dn cc em )

b.Th nghim tnh thm ca t bo sng v cht. Th nghim ny cng phi lm trc vo 1 tit trng trong tun ri tho lun trong tit ny. SGK trang 69,70 mc 1.

Dng kim mi mc tch phi t ht ng 1 ngy Ly na s phi cho vo ng nghim un si cch thy trong 5 pht em c phi un v phi cha un ngm vo phm nhum cacmin inig hay xanh metilen, khon o ct thnh cc lt mng a ln knh , nh nc ct, y l knh ri quan st bng knh hin cc em pht biu, sau gio vin cht); - Kt lun: th nghim chng t rng phi sng do mng sinh cht c kh nng thm chn lc n mng sinh cht mt kh nng thm chn lc nn phm mu thm vo, cht nguyn sinh bt mu. 3. Nhn xt gi thc hnh: (Ty tnh hnh thc t mi lp) Tinh thn thi trong sut qu trnh thc hin. Kt qu th nghim 4. Dn d: ( Cc lp u phi thc hin nh nhau) Vit bn thu hoch. Ni dung bn thu hoch: a. Tng trnh th nghim. b. Tr li cc cu hi cui bi (trang 70) Chun b bi 21 trang 71 SGK Chuyn ha nng lng.