You are on page 1of 2

M/Pelajar an Kelas

Pendidikan Jasmani 2 Merah Matapelajaran / Kelas Jumlah murid Tema / Tajuk Masa : : :

Isi kandungan

Catatan / Impak

:

Tahun 2 Merah 20 orang

Kelenturan - Saya boleh lentur 8.30 – 9.00 pagi (30 minit) : 3.3.1, 4.3.1, 5.4.2

BBB : Pundi kacang, palang. CD Kssr dunia muzik tahun 2 trek 18 ‘mari mencari’. EMK : Kreativiti & Inovasi Standard Prestasi : B3D3E2, B3D3E2, B6D1E1 Refleksi : 18 orang murid dapat melakukan aktiviti regangan dinamik , 2 orang murid diberi ansur maju aktiviti regangan dinamik pada pnp akan datang.

Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran dinamik.

: Berkebolehan melakukan aktiviti regangan

Aktiviti : 1. Memanaskan badan (5 minit)
2. Meleding berpasangan (5 minit)

i.) Secara berpasangan, murid berdiri menghadap rakan. ii.) Murid meleding ke belakang manakala rakan menyokong. iii.)Lakukan secara bergilir-gilir.
3. Mengilas (5 minit)

i.) Berdiri di belakang kawan dengan jarak yang sesuai. ii.) Gunakan pundi kacang (1 pundi kacang sahaja) iii.) Murid A menghantar pundi kacang kepada Murid B dengan cara mengilas dan sebaliknya.
4. Menghantar bola ke belakang berpasangan (5 minit)

i.) Secara berpasangan, murid duduk berlutut membelakangkan rakan. ii.) Murid menghantar bola ke belakang. iii.) Lakukan aktviti secara bergilir-gilir.

) Murid dalam kumpulan kecil.) Murid cuba untuk melepasi palang kayu dengan cara meleding sambil muzik dimainkan. Menyejukkan badan (5 minit) . ii. iii.) Setiap murid perlu melalui tahap ketinggian kayu yang ditetapkan sehingga hanya seorang sahaja murid yang mampu untuk melepasi tahap ketinggian yang minimum dikira pemenang. Permainan “Limbo Rock” (5 minit) i. * Palang kayu boleh digantikan dengan tali.5. 6.