You are on page 1of 3

ARAS KEMAHIRAN BILANGAN

PENGETAHUAN

KEFAHAMAN

TOPIK/ITEM

PENILAIAN

APLIKASI

ANALISIS

SINTESIS

JUMLAH

TATABAHASA 1 2 3 4 5 6 7 8 Kata Nama Kata Ganti Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Hubung Penanda Wacana Kata Sendi Nama Kata Arah 12 1 5 6,7 9 8 22 5 1 10 11 1,2 2 2

17 2 13 4 1 21 2 1 14.28 3 2 25.29.9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Kata Ganda Kata Perintah Imbuhan Kata Ganda Penjodoh Bilangan Sinonim Antonim Peribahasa Penggunaan kata yang tepat Kata banyak makna Ayat sama maksud Membina Soalan Membentuk jawapan Kesalahan umum tatabahasa 24 23 18 19 20 3.16 4 15.26 2 1 1 .30 27.

KEFAHAMAN Petikan Cerita 23 24 25 26 27 Soalan Petikan 31 Soalan Petikan 32 Soalan Petikan 33 Soalan Petikan 34 Soalan Petikan 35 Petikan Puisi-Sajak 28 29 30 31 32 Soalan Petikan 36 Soalan Petikan 37 Soalan Petikan 38 Soalan Petikan 39 Soalan Petikan 40 JUMLAH 11 8 40 14 7 0 0 36 37 38 39 1 1 1 1 1 40 35 31 32 33 34 1 1 1 1 1 .