You are on page 1of 14

SULIT

1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2012 SEJARAH PERATURAN PEMARKAHAN

KERTAS 1 SOALAN JAWAPAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B A C A D D A C A D B C C B D A D C A B

M/S 8 33 53 45 83 89 102 109 119 121 154 161 178 181 197 211 224 216 250 247

SOALAN 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

JAWAPAN C B C B C B A D D D C D C B A A B A B C

M/S 7 16 13 38 49 56 169 75 108 95 117 125 139 144 140 177 200 220 231 241

1249/2

(c) 2012

Hak Cipta JPN PERAK

[Lihat sebelah SULIT

apakah iktibar yang boleh diperoleh daripada kemajuan tamadun China dalam bidang pertanian Pentingnya ilmu pengetahuan 1 Menguasai pelbagai kemahiran 1 Kreatif 1 Inovatif 1 Gigih berusaha 1 Rajin 1 Berdisiplin 1 (Mana-mana jawapan munasabah) 1 Hak Cipta JPN PERAK (c) 2012 [Lihat sebelah SULIT .SULIT 2 Soalan 1 (a) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 (b) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 (c) F1 F2 F3 F4 F5 M (d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 M 1249/2 Butiran Markah Senaraikan dua sumbangan tamadun China dalam bidang pertanian Pengenalan tenggala 1 Penggunaan kolar kuda 1 Penciptaan alat pertanian daripada besi 1 Sistem penanaman secara bergilir 1 Kawasan bukit telah diteres 1 Pembinaan sistem pengairan 1 Pembinaan terusan 1 Penciptaan cangkul 1 Penciptaan sabit 1 Penggunaan batas 1 Mana-mana 2 X1 [2 m] Apakah kesan kemajuan pertanian tersebut kepada tamadun China Memudahkan pembinaan batas tanaman 1 Membolehkan kuda menarik tenggala kayu 1 Pengenalan kereta kuda 1 Membolehkan penggunaan kereta sorong beroda 1 Penggunaan penyisir tanah 1 Menjaga kesuburan tanah 1 Dapat mengawal banjir 1 Menjamin sumber air 1 Meningkatkan hasil pertanian 1 1 Menyuburkan tanah 1 Penggunaan tanah yang maksimum 1 Pengeluaran hasil dapat dipercepatkan [2 m] Mana-mana 2 X1 Mengapakah tamadun China mampu mencapai kemajuan tersebut Tanah yang subur 1 Tanah yang luas 1 Iklim yang sesuai 1 Sistem pengairan 1 Penggunaan alatan logam 1 (Mana –mana jawapan munasabah) [2 m] Mana-mana 2 X1 Pada pandangan anda.

matematik. Kewujudan institusi pembelajaran Islam pada zaman Abbasiyah Lahir Baitul Hikmah Melahirkan ramai tokoh intelektual Penghasilan karya-karya ilmu Banyak karya diterjemah Pengamalan unsur/budaya Islam oleh masyarakat Barat Pertukaran ilmu Islam dengan tamadun lain Mana-mana 2 X1 1 1 1 1 1 [ 2 m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 2 m] 1249/2 (c) 2012 Hak Cipta JPN PERAK [Lihat sebelah SULIT . Kewujudan kurikulum dalam bidang agama Selain kurikulum dalam bidang sains.SULIT 3 Mana-mana 2 X1 [2 m] Soalan (e) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 M 2 (a) F1 F2 F3 F4 F5 (b) F1 F2 F3 F4 F5 (c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Butiran Markah Sekiranya anda pemimpin negara. teknologi .cadangkan usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai negara pertanian yang maju Menggunakan teknologi moden 1 Membina institusi latihan pertanian 1 Memberikan bantuan modal 1 Memberikan bantuan subsidi/baja 1 Menjalankan penyelidikan dan pembangunan 1 Melibatkan pihak swasta dalam kegiatan pertanian 1 Menggalakkan belia menceburi bidang pertanian 1 Meningkatkan pemasaran hasil pertanian 1 Menjadikan pertanian sebagai perniagaan 1 (Mana-mana jawapan munasabah) 1 Mana-mana 2 X1 [ 2 m] Nyatakan dua cara pertembungan tersebut Perdagangan dan perniagaan 1 Hubungan diplomatik 1 Penaklukan dan ketenteraan 1 Kemasukan kebudayaan Islam 1 Berlaku pertembungan Intelektual 1 Mana-mana 2 X1 [ 2 m] Namakan dua tamadun yang terlibat dalam pertembungan ini Tamadun Yunani-Rom di Mesir Tamadun Eropah di Sepanyol Tamadun Parsi di kawasan Iran dan Iraq Tamadun China di Canton Tamadun India Mana-mana 2 X1 Jelaskan dua kesan pertembungan dalam bidang pendidikan.

bagaimanakah anda membantu negara membina kecemerlangan dalam bidang pendidikan Menguasai ilmu / belajar bersungguh-sungguh Meningkatkan kemahiran Membudayakan amalan membaca Menghasilkan pelbagai penulisan Menanamkan sikap bangga terhadap kegemilangan masa lampau Berusaha keras mengembalikan kegemilangan lalu Meneroka bidang-bidang baru Mempelajari ilmu-ilmu baru (Mana –mana jawapan munasabah) Mana-mana 2 x1 Senaraikan dua ahli Suruhanjaya Cobbold Lord Cobbold Sir Anthony Abell Sir David Watherston Dato’Wong Pow Nee Tan Sri Ghazali Shafie Mana-mana 2 X1 Nyatakan tujuan penubuhan Suruhanjaya Cobbold Meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia Menerima memorandum daripada pelbagai pihak Membuat penilaian terhadap cadangan yang dikemukakan Mengemukakan cadangan kepada British Mana-mana 1 X1 Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 2 m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 2 m] 1 1 1 1 1 [ 2 m] 1 1 1 1 1 [ 1 m] 1249/2 (c) 2012 Hak Cipta JPN PERAK [Lihat sebelah SULIT .SULIT 4 Soalan (d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 M (e) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 M 3 (a) F1 F2 F3 F4 F5 (b) F1 F2 F3 F4 Butiran Mengapakah negara kita perlu meningkatkan kecemerlangan dalam bidang pendidikan Menjadi negara maju Menjadi pusat kecemerlangan ilmu Mencapai hasrat wawasan 2020 Menjadikan pendidikan negara bertaraf dunia Melahirkan warganegara yang berilmu Meningkatkan taraf hidup mesyarakat Melahirkan ramai tokoh akademik/intelaktual Meningkatkan mutu pendidikan Mewujudkan kestabilan politik Melaksanakan keadilan sosial Menjamin keharmonian ekonomi (Mana mana jawapan munasabah) Mana-mana 2 X1 Sebagai seorang pelajar.

Galak perkembangan industri pertanian. Wujud kerjasama serantau dalam bidang ekonomi Sepakat majukan negeri masing-masing demi kepentingan bersama Rakyat nikmati pembangunan ekonomi/ social / politik Perpaduan/ hubungan antara kaum dapat dipupuk Semangat setiakawan antara negeri dapat dipupuk (Mana –mana jawapan munasabah) Mana-mana 2 X1 Markah 1 1 1 1 1 1 [ 2 m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 2 m] 1249/2 (c) 2012 Hak Cipta JPN PERAK [Lihat sebelah SULIT . Galak pelaburan Galak perkembangan industri pertanian. Pemberian nama Malaysia bagi negara baru yang dibentuk Penentuan tarikh penubuhan Malaysia Mana-mana 2 X1 Berdasarkan pengetahuan anda. Politik di rantau Asia Tenggara stabil. Manfaatkan sumber yang ada di negeri-negeri itu. Halang penyebaran pengaruh komunis di wilayah Borneo.SULIT 5 Soalan (c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 (d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 M Butiran Jelaskan dua cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Cobbold. apakah faedah yang diperolehi daripada pembentukan Malaysia? Keluasan negara bertambah Bilangan penduduk bertambah Pertahanan negara kukuh Komunis dapat diatasi Penjajahan asing ditamatkan Memperkayakan budaya negara Meluaskan pasaran negara Negeri kurang maju dapat dibangunkan Mempercepatkan kemerdekaan negeri terlibat. Kekayaan hasil negara bertambah Kekayaan/ hasil negara dikongsi bersama Imbangkan jumlah kaum di kalangan negeri anggota. Perlembagaan Malaysia yang baru harus berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Sarawak dan Sabah diberikan kuasa menentukan dasar imigresen Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan Jaminan terhadap hak & kedudukan bumiputera Sarawak & Sabah.

apakah usaha yang perlu anda lakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara Malaysia? Cekal/tabah 1 Tidak berputus asa 1 Berani 1 Bijaksana 1 Berfikiran positif 1 Berdaya saing 1 Menguasai pelbagai ilmu 1 Mempunyai jati diri yang kukuh 1 Berpegang teguh kepada ajaran agama 1 Sentiasa bersatupadu 1 Semangat patriotic/cinta akan negara 1 Berinovasi/kreatif 1 (Mana-mana jawapan munasabah) 1 Mana-mana 3 X1 [ 3 m] Nyatakan langkah untuk memartabatkan Bahasa Melayu Mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Termaktub dalam perlembagaan /Perkara 152 1 Menubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka / DBP 1 Melancarkan Minggu Bahasa / Bulan Bahasa 1 Melancarkan Slogan Bahasa Jiwa Bangsa 1 Menubuhkan sekolah menengah yang mengguna B.Melayu sebagai bahasa penghantar 1 Meluluskan Akta Bahasa Kebangsaan pada 1967 1 Bahasa pengantar bahasa Inggeris ditukar kepada bahasa kebangsaan 1 Menubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia 1 Menjadikan bahasa Melayu. bahasa pengantar di semua sekolah 1 Menggunakan Bahasa Melayu dalam mahkamah 1 Mana-mana 2 X1 [ 2 m] Bagaimana kebudayaan negara dapat diperkukuhkan Mewujudkan satu budaya kebangsaan Menjadikan kebudayaan asal rantau Melayu sebagai tunjang Terima unsur kebudayaan lain yang wajar Menjadikan Islam unsur terpenting Mempraktikkan dalam majlis-majlis keramaian negara Diterapkan dalam aktiviti berpersatuan di sekolah Diterapkan dalam matapelajaran di sekolah (Mana-mana jawapan munasabah) Mana-mana 2 X1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 2 m] 1249/2 (c) 2012 Hak Cipta JPN PERAK [Lihat sebelah SULIT .SULIT 6 Soalan (e) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 M 4 (a) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 (b) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 M Butiran Markah Sebagai warganegara.

Mengamalkan sikap toleransi Menyelesaikan masalah melalui perbincangan Mengamalkan akhlak yang baik Menghormati budaya bangsa / kaum lain Merancang aktiviti yang boleh disertai pelbagai kaum Penglibatan dalam aktiviti sukan Menggunakan bahasa kebangsaan semasa berkomunikasi (Mana-mana jawapan munasabah) Mana-mana 2 X1 Sebagai seorang pelajar.a. Menganjurkan aktiviti sukan yang tidak berteraskan kaum Mengadakan aktiviti perkhemahan pelbagai kaum Merancang aktiviti yang boleh disertai pelbagai kaum Menyertai pelbagai aktiviti yang dianjurkan oleh sekolah menyertai kelab Rukun Negara Ceramah perpaduan Pertandingan pidato Penulisan esei bertemakan perpaduan (Mana-mana jawapan munasabah) Mana-mana 2 X1 Jelaskan faktor pembukaan semula kota Makkah Kota Makkah ialah tempat kelahiran Nabi Muhammad s.SULIT 7 Soalan (c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 M (d) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 M (e) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 M 5(a) F1 F2 F3 F4 F5 F6 1249/2 (c) 2012 Butiran Markah Pada pendapat anda.w Kota Makkah ialah tempat lahirnya agama Islam Orang Arab Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah Orang Arab Quraisy tidak menghormati hak kebebasan yang dipersetujui bersama Orang Arab Quraisy membunuh beberapa orang Bani Khuza’ah yang berpihak kepada Islam Strategi jangka panjang menyebarkan Islam Hak Cipta JPN PERAK 1 1 1 1 1 1 1 [ 2 m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 2 m] 1 1 1 1 1 SULIT [Lihat sebelah . cadangkan program yang dapat dijalankan di sekolah untuk memupuk semangat perpaduan. apakah kepentingan perpaduan kaum kepada negara kita? Mewujudkan keamanan / keharmonian 1 Menghindar perbalahan/pergaduhan kaum 1 Mewujudkan kestabilan politik 1 Memakmurkan ekonomi 1 Pembangunan negara berjalan lancar 1 Mempertahankan negara daripada ancaman musuh 1 (Mana-mana jawapan munasabah) 1 Mana-mana 2 X1 [ 2 m] Apakah usaha yang boleh dilakukan masyarakat di negara ini untuk mengekalkan perpaduan.

a.SULIT 8 F7 Nabi Muhammad s.w ingin memantapkan kerajaan Islam di Madinah 1 Soalan F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 (b) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 (c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 1249/2 (c) 2012 Butiran Markah Nabi Muhammad s.W.a. apakah iktibar yang boleh diperoleh daripada pembukaan semula kota Makkah Mengamalkan sifat pemaaf 1 Memiliki sifat berbaik sangka 1 Mewujudkan kepimpinan yang berwibawa 1 Merancang strategi secara bijaksana 1 Menguasai ilmu pengetahuan 1 Mengamalkan hidup berdisiplin/berakhlak/bermoral 1 Menyebarkan Islam secara aman 1 Perlunya memiliki pasukan tentera yang kuat 1 Hak Cipta JPN PERAK [Lihat sebelah SULIT . Berpegang pada prinsip aman tanpa kekerasan 1 Orang Arab Quraisy takut dengan kekuatan tentera Islam 1 Pengislaman Abu Sufian/Abbas 1 Pemimpin Arab Quraisy menyedari kepalsuan perjuangan mereka 1 Strategi peperangan yang berkesan 1 Nabi Muhammad menyediakan empat pasukan tentera terdiri 10. dan umat Islam dapat mengerjakan umrah 1 Penting perpaduan diamalkan oleh masyarakat pelbagai bangsa dan agama 1 Menunjukkan sifat pemaaf nabi terhadap orang Arab Quraisy yang terkepung 1 Mana-mana 6X1 [ 6 m] Pada pandangan anda.aw.A.W.w 1 Membuka jalan ke arah penyebaran Islam ke seluruh Tanah Arab 1 Dakwah Islam tersebar secara aman Mewujudkan sebuah pusat pemerintahan Islam yang kuat 1 Madinah menjadi pusat pentadbiran Islam 1 Makkah menjadi salah sebuah wilayah Islam 1 Nabi Muhammad S.000 orang 1 Empat pasukan dipimpin oleh Khalid al Walid/Abu Ubaidah al Jarrah/Saad 1 bin Ubadah/Zubair al Awwam 1 Pasukan tentera Islam memasuki kota Makkah menerusi empat arah yang berlainan 1 Semangat ketakwaaan dan keyakinan tentera Islam 1 Orang Islam tidak mendapat apa-apa rintangan yang besar 1 Nabi Muhammad S. memberi jaminan keselamatan kepada orang Arab Quraisy yang terkepung 1 Mana-mana 8 X1 [ 8m] Nyatakan kepentingan pembukaan semula kota Makkah Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur Jahiliah Agama menyembah berhala masyarakat Arab Jahiliah dihapuskan 1 Masyarakat Islam mula mendalami agama Islam 1 Kota Makkah dijadikan kota suci umat Islam 1 Kota Makkah menjadi tumpuan kesemua umat Islam seluruh dunia 1 Membuktikan negara Islam di Madinah begitu kukuh di bawah kepimpinan 1 Nabi Muhammad s.A.

SULIT 9 F9 Mengamalkan sifat bertoleransi/bekerjasama 1 Soalan F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 M 6(a) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 (b) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 1249/2 Butiran Mengekalkan perpaduan Menjamin kestabilan politik Mengukuhkan kerajaan yang kuat Mewujudkan pentadbiran yang sistematik Mematuhi arahan pemimpin Sedia berkorban demi agama/bangsa/negara Mengamalkan sifat ketakwaan/ Mengamalkan semangat keyakinan yang tinggi Menjamin keselamatan masyarakat (Mana-mana jawapan munasabah) Mana-mana 6X1 Apakah yang dimaksudkan dengan zaman Gelap Zaman kemunduran Eropah Kemerosotan dalam bidang keilmuan Mundur dalam perdagangan Mundur dalam kehidupan bandar / perbandaran Tiada pentadbiran pusat berkesan Ekonomi yang lembap Dikongkong oleh gereja Mana-mana 4x 1 Jelaskan ciri-ciri Zaman Gelap Kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan Kemerosotan perdagangan Kemerosotan kehidupan di bandar Pentadbiran pusat yang lemah Kemunculan golongan baron (tuan tanah) yang berpengaruh Kelembapan dalam bidang ilmu pengetahuan Kegiatan ekonomi yang terhad Sifat gereja yang mengongkong Kemunculan sistem feudal Kehidupan kacau bilau / peperangan / petani mencari perlindungan daripada tuan-tuan tanah gereja amat berkuasa gereja memiliki hartanah yang banyak kegiatan gereja berfokuskan kegiatan amalan agama berfokus kepada pembelajaran keakhiratan sahaja gereja mengongkong kehidupan masyarakat Aktiviti perdagangan diganggu orang gasar seperti Viking dan Magyar Kawasan Mediterranean dikuasai oleh orang-orang Islam Memberi tumpuan kepada kegiatan pertanian Kegiatan perdagangan terhad kpd perniagaan barangan pertanian Aktiviti perniagaan dikendalikan menerusi sistem barter Penggunaan mata wang amat terhad Hak Cipta JPN PERAK Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 6 m] 1 1 1 1 1 1 1 [ 4 m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SULIT (c) 2012 [Lihat sebelah .

Burharuddin al-Helmy 1 Kebanyakan mereka mendapat pendidikan di Timur Tengah 1 Dikenali sebagai Kaum Muda 1 Menggunakan akhbar al-Imam/ Pengasuh/ Saudara / Neraca / Edaran Zaman 1 Sampaikan idea/jana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia 1 Gesa ekonomi Melayu dimajukan 1 Gesa pendidikan/sosial Melayu dimajukan 1 Gesa politik Melayu dimajukan 1 Semat sikap kritik penjajah dalam kalangan orang Islam 1 Kritik raja/pembesar Melayu tidak berperanan majukan orang Melayu 1 Menubuhkan madrasah 1 Menjalankan pendidikan Islam meliputi dunia/akhirat 1 Menjalankan pendidikan fardu ain 1 Menjalankan pendidikan Ilmu Hisab 1 Menjalankan pendidikan bahasa Inggeris 1 Memberi peluang pelajar perempuan mendapatkan pendidikan 1 Menggalakan ilmu pertukangan 1 Menggalakkan kegiatan perniagaan 1 Menggalakkan orang Melayu menguasai ilmu perubatan 1 Mana-mana 8 x 1 [ 8 m] 1249/2 (c) 2012 Hak Cipta JPN PERAK [Lihat sebelah SULIT . 1 Mementingkan ilmu pengetahuan 1 Mempunyai pemimpin yang berwibawa 1 Mengukuhkan sistem pentadbiran 1 Menguasai ilmu dalam pelbagai bidang 1 Mempunyai semangat/daya juang yang tinggi 1 Memupuk sifat gigih berusaha 1 Mengutamakan perpaduan dalam kalangan masyarakat 1 Mengalakkan daya fikir kreatif 1 inovatif 1 Mana-mana jawapan munasabah 1 Mana-mana 6 x 1 [ 6 m] Apakah yang anda faham tentang Gerakan Islah? Gerakan mendorong masyarakat Melayu membetulkan pandangan terhadap Islam 1 Dipimpin oleh Syed Syeikh al-Hadi / Syeikh Tahir Jalaludin / Dr.SULIT 10 Orang Eropah tidak berdagang ke Timur Jauh Mana-mana 10 x 1 1 [ 10 m] F23 Soalan (c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 M 7 (a) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 Butiran Markah Pada pendapat anda.apakah iktibar yang boleh diperoleh daripada Zaman Gelap di Eropah.

bagaimanakah usaha yang perlu anda lakukan untuk memajukan persatuan di sekolah anda Pandai merancang Berani menghadapi risiko Cekal/tabah Berfikiran positif Rasional Bijaksana Berilmu Bertoleransi Tidak berputus asa (Mana-mana jawapan munasabah) Mana-mana 6 X1 Jelaskan peranan Suruhanjaya Reid Membincang Perlembagaan yang merdeka Menyusun pelembagaan Persekutun Tanah Melayu Merangka sebuah perlembagaan Tanah Melayu yang merdeka Menjadikan beberapa isu sebagai panduan pembentukan sebuah kerajaan Persekutuan Memberi kuasa autonomi kepada kerajaan negeri dalam bidang tertentu Mengambilkira isu kedudukan raja-raja Melayu Menjaga kedudukan dan hak istimewa orang Melayu Hak Cipta JPN PERAK (b) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Soalan F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 (c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 M 8(a) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 1249/2 1 1 1 1 1 1 1 Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 6 m] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 6 m] 1 1 1 1 1 1 SULIT (c) 2012 [Lihat sebelah .SULIT 11 Mengapakah perjuangan Gerakan Islah sukar mencapai matlamat? Penentangan daripada Kaum Tua Kaum Tua terdiri daripada golongan alim ulama Kaum Tua menguasai masyarakat Kaum Tua memahami Islam itu tentang akhirat Kaum Tua menekankan akhirat semata-mata Kaum Muda/ Gerakan Islah sukar mempengaruhi masyarakat Melayu Gerakan Islah hanya bergerak di Negeri-Negeri Selat sahaja Butiran Beberapa undang-undang di Negeri-negeri Melayu menghalang pengaruh Gerakan Islah Undang-undang ini tidak membenarkan sebarang kegiatan dakwah Islam dilakukan tanpa kebenaran sultan Undang-undang tidak membenarkan risalah/ buku kaum Muda dibawa masuk ke negeri-negeri tersebut Tekanan British terhadap Kaum Muda Masyarakat Melayu masih lagi buta huruf/ tidak tahu membaca dan menulis Masyarakat melayu hidup dalam kemiskinan / sosio – ekonomi rendah Kemudahan pendidikan / pelajaran belum meluas kepada keseluruhan orang Melayu Pemikiran orang Melayu belum terdedah kepada pengaruh luar / Timur Tengah Industri percetakan belum berkembang Mana-mana 6 X1 Sebagai seorang pemimpin persatuan di sekolah.

SULIT 12 Mewujudkan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu Mengadakan rundingan dengan Raja-raja Melayu Menerima kerakyatan/ prinsip jus soli Memasukkan kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi Menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Menerima 131 memorandum daripada pelbagai pihak Memberi perhatian utama cadangan Parti Perikatan Mana-mana 6 x 1 Butiran Nyatakan kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957? Sebuah kerajaan Persekutuan dibentuk Kuasa Persekutuan dipisahkan dengan kuasa negeri melalui senarai Persekutuan dan Senarai Negeri Institusi Raja dijadikan Raja berperlembagaan pada peringkat negeri dan negara Tiga jenis kerakyatan diwujudkan Kerakyatan berasaskan kuatkuasa undang-undang. apakah kepentingan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957? Mewujudkan keamanan dan kestabilan negara Membentuk masyarakat yang bersatu-padu Menegakkan maruah bangsa dan negara Mewujudkan kestabilan politik.ekonomi dan sosial Berusaha melahirkan warganegara yang patriotik Sanggup berkorban untuk negara dan bangsa Menanamkan semangat patriotisme yang tinggi Kebijaksanaan pemimpin dalam menyelesaikan masalah Kerjasama antara pemimpin pelbagai kaum Meningkatkan ilmu pengetahuan dalam undang-undang (Mana-mana jawapan munasabah) Mana-mana 6 X1 1 1 1 1 1 1 1 [ 6 m] Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 8 m] F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 Soalan (b) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 (c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 6 m] 1249/2 (c) 2012 Hak Cipta JPN PERAK [Lihat sebelah SULIT .permohonan dan naturalisasi Kerakyatan berasaskan prinsip Jus Soli diterima Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan Agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Tanah Simpanan Melayu dikekalkan Yang Di-pertuan Agong sebagai ketua negara Pentadbiran negara bersifat demokrasi berparlimen Menteri Besar menjadi pelaksana pentadbiran negeri Menteri Besar dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan Exco Mana-mana 8 X1 Pada pendapat anda.

SULIT 13 Apakah faktor tercetusnya Perang Dunia Pertama Politik Kemunculan nasionalisme 1 Kemunculan sistem pakatan negara-negara Eropah 1 Kewujudan Perikatan Kuasa Tengah 1 Kewujudan Pakatan Bertiga 1 Ekonomi 1 Persaingan kuasa-kuasa besar merebut peluang ekonomi 1 Negara-negara kecil di Eropah bersatu membentuk negara 1 bangsa/Jerman/Itali 1 Britain/Perancis/Austria-Hungary/Rusia bersaing mendapat tanah jajahan 1 Kemunculan imperialisme baru 1 Kuasa besar bersaing mendapatkan bahan mentah 1 Kuasa besar bersaing memasarkan barangan siap mereka 1 Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand pewaris takhta Austria-Hungary dan isterinya oleh pengganas serbia 1 Austria dengan sokongan Jerman mengisytiharkan perang terhadap Serbia 1 Serbia disokong oleh sekutunya Rusia dan Perancis 1 Jerman menyerang Perancis melalui Belgium 1 Britain campur tangan dalam peperangan ini 1 Britain meminta bantuan Amerika Syarikat 1 Jerman menyerang kapal dagang Amerika Syarikat 1 Mana-mana 8 X1 [ 8 m] Jelaskan kesan-kesan Perang Dunia Pertama Menamatkan pemerintahan beraja di Eropah 1 Persidangan Damai diadakan 1 Termeterainya Perjanjian Versailles 1 Mengubah peta Eropah 1 Membentuk beberapa buah negara baru 1 Pembentukan Liga Bangsa 1 Menggalakkan keamanan /kerjasama 1 Menjamin keselamatan bersama 1 Liga Bangsa dianggotai negara-negara bersekutu dan negara-negara berkecuali 1 Liga Bangsa gagal menjamin kesejahteraan dunia 1 Negara-negara berperang mengalami inflasi 1 Negara-negara berperang menanggung hutang yang tinggi 1 Pakatan Bertiga membelanjakan US$125 bilion 1 Perikatan Kuasa Tengah membelanjakan US$60 bilion 1 Kewujudan masalah pengangguran 1 Pasaran dunia diambil alih oleh Amerika Syarikat dan jepun 1 Britain kehilangan satu per tiga daripada perdagangan luarnya 1 Kehilangan nyawa begitu ramai 1 Mana-mana 6 X1 [ 6 m] 9(a) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F!8 F19 F20 (b) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 1249/2 (c) 2012 Hak Cipta JPN PERAK [Lihat sebelah SULIT .

SULIT 14 Butiran Markah Pada pendapat anda. apakah usaha-usaha yang dapat dilakukan bagi mewujudkan keamanan sejagat Menyelesaikan konflik melalui rundingan 1 Mematuhi prinsip-prinsip/resolusi Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu 1 Mengamalkan dasar berbaik-baik dengan semua negara 1 Menghormati kedaulatan negara lain 1 Memupuk kesejahteraan dunia 1 Mengamalkan dasar bekerjasama antara negara 1 Mengamalkan permuafakatan dalam membuat keputusan/musyawarah 1 Mengutamakan keamanan 1 Tidak menggalakkan keganasan 1 Melindungi hak asasi manusia 1 Menggalakkan perpaduan dalam kalangan negara anggota PBB 1 Menyertai pertubuhan serantau dan antarabangsa 1 Mengelakkan daripada perlumbaan senjata 1 Mendidik rakyat mencintai keamanan 1 Meningkatkan kemajuan negara/taraf hidup rakyat 1 Mengamalkan dasar berkecuali/mengelak konflik dengan negara lain 1 (Mana-mana jawapan munasabah) 1 Mana-mana 6 X1 [ 6 m] Soalan (c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 M KERTAS PERATURAN PERMARKAHAN TAMAT 1249/2 (c) 2012 Hak Cipta JPN PERAK [Lihat sebelah SULIT .