You are on page 1of 33

Giao trnh Cong nghe sa cha may HSPKT Khoa C kh May III.

C CU IU CHNH V CP

Trng

Hnh 5 14 B truyn v cp dai rng

h.5 15 ma sat tru con

h.5 16 ma sat tru Dng bnh Nam Hoang Tr - 108-

h.5 17 ma sat ai con

Giao trnh Cong nghe sa cha may HSPKT Khoa C kh May

Trng

c dng ph bin l c cu dy ai bnh ai cn (h. 5 32,a) v c cu Xvtdarv (h. 5-32b). hnh 5 32,a cc bnh ai trn v di c iu chnh ng thi v ngc chiu nhau thay i v cp cc bn knh r1 v r2 do tc trc b ng cng c thay i v cp. C cu ny c dng trong mt s my tin (v d 1K620), my rvonve, my phay v my t ng. hnh 5 32,b khi a trung gian 2 quay quanh tm quay, cc bn knh r1 v r2 c thay i v cp, do tc trc b ng cng c thay i v cp. Bng 5 23 H HNG THNG GP CA C CU IU CHNH THNG DNG H hng D on nguyn nhn Cch x l Cm c cu rung mnh khi Mn cc b mt lm vic khi Phc hi bng mi hoc hn lm vic cc hnh dng hnh hc khng p ri gia cng c. iu ng na. B mt lm vic b chnh chnh xc khi lp rp. xc hay sy st nng Mi ri nh bng Xy st b mt lm vic Khng c du bi trn c ln Bi trn ng qui nh lau bi, ct hoc vn kim loi trong sch ri du mi du bi trn Khong iu chnh s vng Cc bnh ai b trt khng ht iu chnh li c cu b vt l quay b thu hp ( c cu nc v lp rp khng ng hoc ra nu c bnh ai cn v dy ai) vng vt l mt u Nhit c cu ln qu 1. Khng c du bi trn 3 1. Bi trn ng qui nh 500C 2. Khe h trong cc trc nh 2. iu chnh khe h trc qu C cu kiu bi, t ng Bnh vt b ct t ren Thay bnh vt thay i tc C cu ny c dng ch yu trong my tin (1620 1M620, 1?63) mt s my rvonve v my khoan. Ngoi ra cn mt s my dng cc c cu kiu ma st gia a tr vi a tr (t dng), a cn vi a chm cu (trong mt s my khoan), kiu bi v.v

Dng bnh Nam Hoang Tr

- 109-

Giao trnh Cong nghe sa cha may Trng HSPKT Khoa C kh May Cc dng h hng v cch sa cha tng t nh vi cc chi tit c kh c bn nu cc mc trc (trc, then, bc, bnh ai, dy ai v.v)

Hnh 5 32. C cu iu chnh v cp tc Nhng h hng thng gp, nguyn nhn v cch x l ca cc c cu iu chnh v cp thng dng c nu trong bng 5 23. IV. C CU O CHIU Cc c cu ca chi tit o chiu l nhng bnh rng tr, bnh rng cn, khp ly hp, cng gt v.vni vi nhau bng cc trc v trc. Dng h hng v cch sa cha cc chi tit ny xem phn trn.

Dng bnh Nam Hoang Tr

- 110-

Giao trnh Cong nghe sa cha may HSPKT Khoa C kh May

Trng

V. C CU CC : Dng bnh Nam Hoang Tr - 111-

Giao trnh Cong nghe sa cha may Trng HSPKT Khoa C kh May Ph bin nht l c cu cc vi bnh cc. Bnh cc c th c rng mt sau hoc mt u. Nhng h hng thng gp v cch khc phc : a) Con cc b trt khng hm ni bnh cc. Nguyn nhn do rng bnh cc v con cc b mn. Gia cng li rng bnh cc, thay con cc. b) C cu lm vic khng n nh. Nguyn nhn do con cc b mn, l xo ca con cc yu qu hoc mt l xo. Thay con cc ; thay hoc lp l xo mi. c) Khi lm vic, con cc lun lun mn u rng bnh cc khng lt c vo rnh rng. Nguyn nhn do con cc b mn. Thay con cc. d) Khi c ti, c cu con ln chm b trt, khng hm c, Nguyn nhn do con ln b mn hoc ra khi v tr cn thit. Thay con ln v iu chnh v tr con ln chinh xc. e) C cu cc kiu con ln chm khng lm vic, c khi khng ti, do l xo yu qu hoc b gy. Thay l xo. VI. C CU CAM :

c s dng rng ri trong my ct kim loi, nht l trong cc my ct t ng thc hin nhng chuyn ng xc nh ca dng c ct v chi tit gia cng.

Dng bnh Nam Hoang Tr

- 112-

Giao trnh Cong nghe sa cha may HSPKT Khoa C kh May

Trng

Bng 5 24 H hng thng gp c cu cam H hng D on nguyn nhn Cc v tr xc nh ca trc cam Cam quay i vi trc cam khng ph hp vi nhng v tr (Trng hp cam ri v lp xc nh ca trc cng tc cht trn trc B phn lm vic khng chuyn B mt lm vic ca cam b ng hnh trnh ( khng ti mn c v tr tn cng ) B phn lm vic b rung ng vi nhng oi xc nh trn b mt cam Xc mt cam Nhng on ca mt cam b xc 1. Khng c du bi trn hoc du bi trn khng sch 2. Mt lm vic ca cam khng cng Lc y l xo bt v khng thng ni lc qun tnh Cch x l Dng vt hoc then c nh cam trn trc i vi b phn truyn khng quan trng c th hn p mt cam ri sa ngui. i vi b phn quan trng cn thay th cam Tho cam ra lau chi ch b xc nh bng ri lp li 1. iu chnh hay sa cha b phn bi trn thay du 2. Nhit luyn cng HRC 58 62 hoc thay cam Gim tc trc cam. Tng lc y (iu chnh) l xo, nu cn thay th mi Sa cha con ln hoc thay th mi

Khi cam quay nhanh b phn cng tc khng tr v v tr gii hn, ch khi cam quay chm b phn cng tc mi ti c v tr Quy lut lm vic ca b phn cng tc b ph v

B mt lm vic ca con ln b mn

Ba loi cam dng ph bin nht trong cc my ct kim loi l cam a, n by-qut rng v cam thng. Dng bnh Nam Hoang Tr - 113-

Giao trnh Cong nghe sa cha may Trng HSPKT Khoa C kh May Cc dng h hng v bin php sa cha loi cam n by-qut rng tng t nh bnh rng. C cu cam a v cam thng thng b mn cam v cn. Tuy cam n gin nhng vic phc hi hnh dng hnh hc ca n khi sa cha rt kh khn. Ch nhng my chuyn dng mi c th gia cng chinh xc mt cam. Gia cng cam trn my vn nng phi dng g chp hnh theo cam mu ; Vic sa cha tng i phc tp, nn khi sa cha nhng c s nh, tt nht l thay mi. cc c s c th phc hi c, khi cam mn, tin nh bt ri hn p v gia cng c nh mi hoc gia cng mt cam ti kch thc sa cha. Vt liu ca cam l thp 15 hoc 20X c thm than v ti cng ti HCR58-62. V vy, trc khi gia cng phc hi, phi gim cng. Cn lm bng thp (X15 nhit luyn t cng HRC58-62. Cam thng lm lin vi trc. Khi trc cam b gy, nt hoc mn ngng m cam cn tt, sa cha bng cch ghp trc mi dng li cam. Ngoi ra nhng h hng thng gp ca c cu cam v cch x l c nu trong bng 5 24. VII. C CU IU KHIN :

Trong cc my ct kim loi hin nay, ngi ta dng ph bin nhiu loi c cu iu khin c kh, thy lc, kh p v in. Cc my nc ta dng ch yu c cu kiu c kh iu khin bng tay, m bo an ton lao ng, thao tc nh nhng v nhanh chng. Lc cn thit iu khin cc tay gt ca my khng vt qu cc tr s trong bng 5 25.

Dng bnh Nam Hoang Tr

- 114-

Giao trnh Cong nghe sa cha may HSPKT Khoa C kh May Cc c cu iu khin c phn thnh hai loi :

Trng

Hnh 5 33. C cu iu khin ring r Loi iu khin ring r, trong mi tay gt ch ng m mt phn t my. Hnh 5 33 nu hai kt cu in hnh ca c cu iu khin ring r. Trn hnh 5 33a, khi quay tay gt n 2 mang ngm gt 3 s quay theo v iu khin c mt chi tit di trt ca my (v d cp bnh rng di trt) l xo 4 lun lun y vin bi t vo v my. cc v tr nh v ca tay gt, vin bi lt vo cc l nong trn v my bo cho ngi cng nhn bit gt ti cc v tr chnh xc. Trn hnh 5 33b, khi quay tay quay gt 1, trc ren 2 quay theo lm ai c kim ngm gt 3 tnh tin gt chi tit 4 ti cc v tr cn thit.

Dng bnh Nam Hoang Tr

- 115-

Giao trnh Cong nghe sa cha may Trng HSPKT Khoa C kh May Trong c cu tp trung ngi ta s dng rng ri c cu c cu cam , c cu Man v n by. Cc chi tit ca hai c cu iu khin ring l v tp trung tng t nh nhau , ch c kt cu chung l khc nhau , v vy vic sa cha khng khc nhau lm .

H hng ph bin ca c cu iu khin l mn cc chi tit, do c cu khng cng vng hoc cc c cu b gy, v, bin dng, khi gp trng hp ny ta c th thay cc chi tit bin dng hoc phc hi cc chi tit theo kinh nghim sa cha nu cc phn trc. Ring i vi trc ren bc ln (Chi tit s 2 trong hnh 5 33b) ch to bng cch c, kinh nghim sa cha nhanh ( nu mn ren) l tin ht ren c ri hn dy thp vung vo b mt to ren mi. Ngm gt thng bng gang c nn b dn, d gy khi ch to ngm gt thay th, nn i vt liu sang thp carbon thp

Dng bnh Nam Hoang Tr

- 116-

Giao trnh Cong nghe sa cha may HSPKT Khoa C kh May

Trng

Bng 5 25 Lc iu khin tay gt, Kg Chiu cao ch nm tay Dng tay phi Dng tay tri gt so vi mt t , mm Phng ca lc Ln trn Xung Sang hai Ln trn Xung Sang hai di bn di bn 300 - 650 14 7 4 12 6 3 650 1050 12 12 6 10 10 4 1050 1400 8 8 6 6 6 4 1400 1800 7 14 4 6 12 3 Bng 5 26 H hng thng gp c cu iu khin Dng h hng D on nguyn nhn Cch x l Cc bnh rng khng vo 1. Chiu di thanh ko ca cc 1. iu chnh li khp hon ton hoc b hm bnh rng n khp b thay i. 2. Thay ngoi v tr vo khp mc 2. Mn con trt ca ngm gt 3. Tin hoc mi n kch thc d gt hnh trnh tay 3. Mn rnh lp ngm gt. sa cha v tay con trt hoc gt hn p ri gia cng c Quay tay gt m khng thay 1. t cc then cht ca tay gt 1. Thay mi i tc hoc ngm gt 2. Thay mi v ly ht cc mnh 2. Gy ngm gt gy v mnh ny d lm gy Dng bnh Nam Hoang Tr - 117-

rng cc bnh rng 3. Thay 4. Sa cha theo cc phng phap nu phn sa cha bnh rng T pht ngt chuyn ng S c c cu hm 1. Thay l xo chy dao 1. L xo yu qu 2. Gia cng l h4a to ra, thay 2. L hm b mn cht hoc bi hm Tay gt b kt cng Ngm gt tut khi cc chi tit t li ngm gt vo v tr cn c iu khin (nh bnh rng thit khp ly hp) Cc bnh rng dch chuyn 1. Gy con trt 1. Thay con trt t do trn trc khng theo 2. Gy ngm gt 2. Sa cha hoc thay ngm s iu khin ca tay gt 3. Ngm gt tut khi cc chi trt tit c ii khin 3. t li ngm gt C cu iu khin tp trung 1. Trc thanh rng b cong 1. Tho c cu ly trc thanh kiu da l , c mt s v tr 2. Gy rng trc thanh rng rng ra sa cha ri lp li khng tc dng hoc cc bnh rng 2. Thay trc thanh rng , sa cha hoc thay cc bnh rng c rng gy VIII. C CU KHA LN NHAU

Giao trnh Cong nghe sa cha may HSPKT Khoa C kh May 3. Gy con trt 4. Gy rng ca thanh rng , bnh rng hoc qut rng

Trng

Dng bnh Nam Hoang Tr

- 118-

Giao trnh Cong nghe sa cha may HSPKT Khoa C kh May Hnh 5 34. C cu kha ln nhau kiu c kh

Trng

Hnh 5 34a gii thiu cc c cu dn gin nht ca c cu kha ln nhau. Gm hai da khuyt ging nhau gn cng vi hai tay gt . v tr 1, c hai da u c kh nng quay, nhng mt da bt u quay th lp tc da kia b kha. v tr 2 da tri quay c da phi b kha. Nh vy ta thy hai tay gt khng th tc ng ng thi c. Hnh 5 34 b v c gii thiu hai kt cu tng t nhau v nguyn tc lm vic : khi mu mc vo rnh da ny th nh da kia t do v ngc li. hnh 5 34 b khi vu ca n 2 mc vo rnh da 3 th da 1 c t do v ngc li, do hai tay gt khng th tc ng ng thi vi c cu iu khin tp trung c mt tay gt nhim v kha ln nhau c gii quyt bng kt cu ca c cu iu khin. Hnh 5-34d l mt v d, khi y tay gt 3 vo, bnh rng n khp vi thanh rng 2 iu khin ngm gt di, khi ko tay gt 3 ra, bnh rng n khp thanh rng 1 iu khin ngm gt trn. Nh vy vic ng ng thi cp tc hoc lng chy dao khng th xy ra c. Cc c cu kha ln nhau n gin nhng rt quan trng. Nu chng h hng trong khi lm vic s xy ra s c ngay. V vy phi xem xt c cu ny thng xuyn, khi iu khin thy bt thng th phi kim tra ngay. Nhng chi tit b nt mn gy phi thay th bng cc chi tit d tr ngay. Thng thng ta khng c cu ny h hng trong khi lm vic m sau mi ln xem xt u c chnh sa kp thi. V vy y khng nu nhng h hng ca c cu v cch x l dng lp ny . IX. C CU HM : Trong cc my ct kim loi c nhng b phn c nh v ti nhiu v tr nh u revonve, bn my v i dao nhiu v tr, mt s tay gt iu khin my v.v. xc nh chnh xc ca b ny phi dng c cu hm . Hnh 5-35 vi thiu mt s c cu hm n gin. C cu gm thn 1 c lp cht ren vi cht 2, l xo 3 v bc 4 lng lng ra ngoi cht 2. Bc 4 c lp ghp vo chi tit 5. Chi tit 5 l chi tit cn hm ti cc v tr xc nh. V d tay gt nhiu v tr v.v Nu ko thn 1 th cht 2 cng c ko ra khi l thn my 6 l xo 3 b p li tay gt 5 c t do. Ti v tr khc nu bung thn 1 ra l xo 3 li y cht 2 vo l, xc nh v tr mi ca tay gt 5 . C cu ny t h hng, ch khi no l xo yu qu th thay, ngoi ra cc chi tit b st m gy v th gia cng cc mi thay th.

Dng bnh Nam Hoang Tr

- 119-

Giao trnh Cong nghe sa cha may HSPKT Khoa C kh May

Trng

Hnh 5 35. C cu hm X. C CU CULIT

Hnh 5 36. C cau culit cua may bao C cu culit dng bin i chuyn ng quay trn thnh chuyn ng quay tnh tin qua li. N c dng trong my bo v xc. Hnh 5-36 l s c cu culit dng bin i chuyn ng quay trn ca ng c thnh chuyn ng tnh tin ca u trt my bo. Khi tay quay chy c mt vng th u bo thc hin mt hnh trnh kp. Ngi ta b tr gc quay ln ( ng vi hnh trnh lm vic, gc quay nh ( ng vi hnh trnh chy khng ca u bo, nh vy s gim c thi gian hnh trnh chy khng ca my. iu ny ch thc hin c hiu qu nhng my c khong tnh tin ln nh my bo

Dng bnh Nam Hoang Tr

- 120-

Giao trnh Cong nghe sa cha may Trng HSPKT Khoa C kh May Vi nhng my c khong tnh tin ngang ngn nh my xc, nu p dng c cu nh hnh 5 36, kt cu my s khng cho php ( nh hn ( nhiu, do thi gian my chy khng s ln. Phi dng c cu cult quay. Hnh 5 37 gii thiu c cu cult quay dng trong my xc. Bnh rng 1 lp trn trc c nh 01 nhn chuyn ng quay t bnh rng 2. Con trt 3 lng vo mt cht c nh trn bnh rng 1 v trt trong rnh ca thanh 4. Thanh 4 quay quanh tm 02. Nhnh kia ca thanh 4 c x rnh iu chnh khong cch

Hnh 5-37 c cau Cult quay gia cht 5 vi tm 02. Khi bnh rng 1 quay, nh con trt 3 m thanh 4 quay quanh 02, tip thng qua cht 5, bin 6 lm u trt 7 mang dao xc tnh tin ln xung. Chiu di hnh trnh ca dao ph thuc vo khong cch gia cht 5 v 02. Tc tnh tin ca dao trong mt hnh trnh kp ph thuc s thay i khong cch gia con trt 3 v tm 02. Cn b tr sao cho hnh trnh lm vic, dao chy chm v hnh trnh chy khng dao nhanh. iu hon ton khng ph thuc v c ly di hay ngn ca hnh trnh.

Hnh 5 37. C cu culit quay dng trong my xc V my bo c ph bin hn my xc nn chng ta xt cng ngh sa cha cc chi tit ch yu ca c cu culit trong my bo ngang. Dng bnh Nam Hoang Tr - 121-

Giao trnh Cong nghe sa cha may HSPKT Khoa C kh May

Trng

Nhng chi tit v b mt b mn nhiu hn c trong c cu ny l thanh culit (h. 5-38c), con trt (h. 5-38b), con chy 2 v cht (h. 5-38a) vt 3 v ai c, cc rnh 1 ca b phn dn hng 4, cc bnh rng cn 5 v 6, bnh rng culit 7 v bnh rng 8. Nhng ch mn ca thanh culit l b mt lm vic ca rnh 2 (h. 5-38c), con trt (H.5 38b) v l 1, 3. Ch b mn con trt l cc mt 2 v l 1 lp cht con chy. Con chy 2 (h. 5-38a) mn y, hai mt nghing hai bn v cht. Bnh rng culit b mn rng v phn dn hng mt u. B mt rnh ca thanh culit nu mn t th co nu mn mn qu 0,3mm v c nhiu vt xc su th phay ri co. Khi co bi sn vo thc thng, p vo mt cn co, sau co nhng ch in sn trn b mt rnh. Trong khi co, phi thng xuyn kim tra phng b mt ca co bn cc vt sn tip xc. Khi no t 6-8 vt sn tip xc trn mt din tch bt k 25 x 25mm ca b mt th ngng co. Sau khi co, cc mt bn ca rnh thanh culit phi phng v song song vi nhau, v phi song song ng tm ca cc l 1 v 3. Kim tra song song ny bng ng h so v bn ly du.

Hnh 5 38. C cu culit ca my bo ngang Cc l 1 v 3 nu mn t th gia cng ti kch thc sa cha, mn nhiu th tin rng ri p bc v gia cng l bc theo kch thc ban u. Sau khi sa cha rnh v l ca thanh culit, song song gia hai thnh bn ca rnh vi tm cc l khng vt qu 0,04mm trn chiu di 300mm v c kim tra bng cch lp trc kim vo l, dng ng h so v bn ly du xc nh khng song song.

Dng bnh Nam Hoang Tr

- 122-

Giao trnh Cong nghe sa cha may Trng HSPKT Khoa C kh May Kt cu ca c cu culit trong cc loi my bo c khc nhau,nn cng ngh sa cha cng khc nhau.Tuy vy cng c nhng im ging nhau, c th tham kho qua li trong qu trnh sa cha khong 5 27 nu quy trnh cng ngh mu sa cha thanh culit my bo 736 do Lin X sn xut. Hnh 5 39. S gia cng thanh culit

Con trt b mn thng c thay mi. Phi mi v co cc b mt lm vic ca con trt mi ch to v lp th vo rnh ca thanh culit; con chy phi trt d dng trong sut rnh ny. L con chy nu khng dng bc th gia cng theo cht con trt, nu dng bc th gia cng theo bc mi. Mt dy con chy c cc rnh cha du bi trn. Chi tit dn hng 4 (h, 5 38a) nu mn t th co sa cha, mn nhiu th thay. Khi co sa b mt lm vic 1 ca chi tit dn hng cn kim tra song song ca n vi mt u bnh rng culit 7 (t bnh rng culit v chi tit ln cng mt bn mp v kim tra bng ng h so). Con chy 1 (h. 5-40) nu mn th thay mi. Co cc b mt lm vic ca con chy theo cc mt 1 ca chi tit 4 (h. 5-38a) cn cht 2 (h. 5-40) ca con chy gia cng theo l con trt; tin co ri sa t vung gc gia cht 2 vi b mt 1 ca con chy (h. 5-40). Kim tra vung gc theo hai phng ngang v dc vi thit b nh hnh 5-57 gm ke 3 v hai bn mp 4, 5.

Dng bnh Nam Hoang Tr

- 123-

Giao trnh Cong nghe sa cha may HSPKT Khoa C kh May

Trng Bng 5 27

QUY TRNH CNG NGH SA CHA THANH CULIT


Nguyn cng Khi lng nguyn cng Yu cu k thut Dng c v g Phng php kim tra

Tin trc lp vo cc l A, B, C ca thanh culit (H.5-39) ri p nh vo cc l ny. t thanh culit ln bn my phay ngang, cc trc 4 v 6 ta trn hai khi V ging nhau 3 v 8 (H.39b) dng cc chi tit 5 v 7 kp cht ri phay cc b mt 1 v 2 n khi ht vt mn.

ng knh phn khng lp rp ca cc trc phi bng nhau ; ng knh ngng trc lp vo l phi bng ng knh l nhn b mt gia cng6. khng song song gia hai mt gia cng 1 v 2 khng ln hn 0,06mm trn chiu di 1000mm ; khng song song ca tm hai l A v B khng vt qu 0,06mm trn chiu di 1000mm

Ba ng

ng h so, trc kim, dao phay tr ng

iu chnh, g t bng cch lp ng h so vo trc chnh my phay. Khi kim tra, cho bn my chy dc.

t chi tit ln mt ming m mi chnh xc ln bn my doa ngang, tho trc l C, kp cht v doa l C ht vt mn.

ng tm trc chnh trng vi ng tm trc cm l C. Sai lch cho php khng qu 0,05mm trn 1000mm

m nh v, trc kim, trc ca l C, ng h so.

Co cc mt 1 v 2 S vt sn trn din tch (H.5-39) 25 x 25mm khng nh hn 5 8. khng song song cho php gia mt 1 v 2 khng qu 0,03 mm trn ton b chiu di. XIX. C CU HN CH HNH TRNH :

1. Lp trc kim vo trc chnh my doa ngang, kim tra ng trc ca trc kim vi trc cm l C. 2. Dng ng so lp vo trc chnh my doa ngang kim song song ca b mt 1 v 2. Thc thng Kim tra bng mi cao thc thng v vt sn dnh cc im tip xc.

Dng bnh Nam Hoang Tr

- 124-

Giao trnh Cong nghe sa cha may Trng HSPKT Khoa C kh May Trong mt ct kim loi, c cu hn ch hnh trnh thng c dng nhng xch ng c cc khu chuyn ng tnh tin. N gm cc c ty v b ngt chuyn ng bng c kh, in hoc thy lc. my tin ren vt vn nng, c cu hn ch hnh trnh dng t ng ngt chuyn ng chy dao ca bn dao khi mt vu bt bn dao ti chm vo c t gn trn thn my. Ngi ta cn dng c t quay hnh tr c nhiu v tr hm tng ng vi nhng hnh trnh khc nhau ca bn trt ( my tin vn nng l ca bn dao). Loi c t ny ch yu dng trn cc my rvonve vi s v tr hm bng s v tr ca u rvonve. Nhng my tin thng, dng c t quay c th tin trc bc vi nng sut rt cao v gam nhiu thi gian ph (my tin Tip khc SUS-63). Cc loi c cu hn ch hnh trnh c dng vo hai cng dng sau y : a) T ng dng b phn cng tc ti nhng v tr c nh trc. b) T ng ngt xch ng khi qu ti.

Hnh 5 41. S mt dng c cu hn ch hnh trnh C cu trc vt ri l mt c cu hn ch hnh trnh dng ph bin. Trong my tin t ng ngt xch ng khi qu ti. Hnh 5-41 gii thiu s c cu hn ch hnh trnh n gin dng ph bin trong cc my ct kim loi. Khi bn my 2 vp vo c t 1 gn trn thn my th khp ly hp ma st 4 s b trt, do trnh c s c p my. Khuyt im ca c cu ny l khp ly hp chng mn. C cu trc vt ri phc tp hn nhng c nhiu u im hn. Gii hn ca c cu hn ch hnh trnh ph thuc vo dng chuyn ng ca b phn cng tc v chnh xc cn thit ca v tr dng ca b phn ny. V d v tr dng t ng ca mi my mi trn yu cu chnh xc ti 0,005 0,01mm trong khi v tr dng bn dao my tin ch cn chnh xc ti 0,2mm. Cc b phn cng tc c chuyn ng tnh tin dng loi c cu hnh trnh khc vi loi dng trn nhng b phn cng tc c chuyn ng quay trn. Nhng khi nim s b v c cu hn ch hnh trnh trn y phc v cho bng h hng thng gp, nguyn nhn v cch x l (bng 5 28) Bng 5 28 Dng bnh Nam Hoang Tr - 125-

Giao trnh Cong nghe sa cha may HSPKT Khoa C kh May

Trng

H HNG THNG GP CA C CU HN CH HNH TRNH H hng D on nguyn nhn Cch x l C cu lm vic khng chnh C t bt khng cht nn khi Bt cht c t nu cn th xc, khng hn ch c ng vu ca b phn cng tc p sa cha hoc thay. hnh trnh yu cu. vo th b x dch. Chi tit ca c cu lm nhim 1. L xo c iu chnh ng 1. iu chnh li lc cng l v t ng ngt xch ng khi vi momen xon ln qu, vt xo (v d trc vt ri). qu ti b ph hy trc khi c sc bn chi tit my. cu tc ng 2. C vt l lt vo c cu ch 2. Tho c cu, ly vt l khp ly hp (hoc gi ) ra v phng nhng vt l khc ri vo. C cu tc ng non (tc l 1. L xo yu qu. 1. iu chnh lc cng hoc cha qu ti ngt xch thay l xo. ng) 2. Mn vu ca khp ly hp. 2. Sa cha hoc thay (xem phn sa cha khp ly hp vu) khp ly vu. C cu hn ch hnh trnh c 1. L xo yu. 1. iu chnh l xo. c t quay nhiu v tr lm 2. Mn cc mi ghp ren ca vt 2. Sa cha hoc thay cc vic khng chnh xc hm hoc c t. chi tit ca mi ghp ren. 3. Cun li cun dy nam 3. Nam chm in ht yu (nu chm. l loi iu khin bng in). 4. B phn tc ng thy lc 4. iu chnh van tit lu. khng p lc lm vic (nu l lai iu khin bng thy lc). XX. HP TC : Hp tc cc my ct kim loi dng truyn cng sut t ng c ti trc chnh, truyn v bin i mmen xon trong gii hn cn thit cng nh thay i s vng quay ca trc chnh. Hp tc c th lm lin vi cm trc chnh, trong mt hp hoc lm ri. a s cc my ct hng trung v hng nng hin nay c b tr hp tc lin vi cm trc chnh v my tin, c khi gi l trc (nh cc my 1, 1K62, 6?82, 1M36,2L,v.v). B tr nh vy c khuyt im l rung ng v nhit pht ra hp tc lan truyn sang trc chnh nhng c u im l kt cu gn lm mt khi, iu khin tp trung, gim s lng chi tit hp ca my, do gim khi lng cng vic co sa khi lp rp.

Dng bnh Nam Hoang Tr

- 126-

Giao trnh Cong nghe sa cha may HSPKT Khoa C kh May

Trng

nhng my nh, cao tc v chnh xc, phi hy sinh cc u im k trn t n nh chuyn ng cao cho trc chnh bng cch b tr hp tc trong hp ring c lp i vi cm trc chnh nh cc my 1616 1A616, 1?6 11?, 1A136,1730,1622 v.v Trong cc loi my tin ny, hp tc t trong khoang di ca thn my, truyn chuyn ng ln cm trc chnh bng b truyn dy ai hnh thang. Nh vy trc ca my ch c trc chnh v mt s t chi tit na ch khng bao gm c hp tc . Ch , khi lp bin bn sa cha v bn kim tu, cc b phn v chi tit trong hp tc d u c xp ring trong cc muc trc (nh trc chnh, trc truyn, bnh rng, trc, khp ly hp, phanh,v.v). Phn ny ch nu cch sa cha v hp v x l nhng h hng xy ra trong qu trnh lm vic ca hp tc . 1. Sa cha v hp tc : Cch sa cha v hp tc my tin c cha trc chnh : * V hp c nhiu l lp cc trc tm, trc truyn v trc chnh. Cc trc c lp vo ccl v hp thng qua cc cc cc lt (hoc ng lt). V vy ch c b mt ca cc lt b mn trong qu trnh lm vic v c thay th khi sa cha. Vi l hp c lp trc tip vi trc, sau mt thi gian lm vic nht nh (khong thi gian ca chu k sa cha ln) s b mn v c sa cha bng cch duy nht l doanh 5-42bb (1 l bc sa charng l ri p bc vo. Cng vic tin hnh nh sau : - Trc tin phi co sch bi, du m v nhng vt sy st. mt t 8 v 10; (h. 5-42a) ca v hp 3 v cc l 1, 4. Sau tin rng v doa l bi mn (l lp ln pha trc, v d l 4) trn my doa ngang 6 p bc sa cha.

Dng bnh Nam Hoang Tr

- 127-

Giao trnh Cong nghe sa cha may HSPKT Khoa C kh May

Trng

Hnh 5 42. Sa cha v hp - t v hp ln bn my 9 ca my doa ngang bng hai mt 8 v 10; iu chnh chnh xc g t bng cc ng h so 2 v 5 lp trn trc kim 7, c g vo trc chnh my doa (ng tm trc chnh phi song song vi cc mt 8 v 10). Khi kim tra, r ng h so theo nhng mt khng gia cng ca l 1 v 4 ( khng song song cho php gia ng tm trc chnh v cc mt 8, 10 l 0,01mm trn ton chiu di v hp). nh v v kp cht xong tin hnh tin v doa l b mn. Gia cng (tin v mi) mt bc thp c ng knh trong vi lng d doa sau khi lp vi l hp ng knh ngoi c xc nh theo l hp doa vi ch lp C1; chiu dy bc khong 5 8mm. p bc vo l bng dng c c gii thiu trn hnh 5-42b (1 l bc sa cha). Bc sau khi p, c sa mt u v doa l lp ln, o hng knh cho php ca l bc khng qu 0,01mm. Lp v hp vo thn my v lp trc chnh vo v hp. Lp trc 1 (h. 5-42c) vo l cn ca trc chnh, dng ng h so 3 bt cu 2 hoc bn dao my tin kim tra song song ca ng tm trc chnh vi bng my (kim tra trong mt phng ngang v mt phng ng). khng song song cho php 0,01 0,02mm trn chiu di 300mm. Nu sai s vt qu gii hn cho php phi co cc mt t 8 v 10 (h. 5-45a) t tip xc tt gia v hp vi mt bng my v song song yu cu. 2. X l cc h hng thng gp ca v hp tc trong qu trnh lm vic (xem bng 5-29). Bng 5 29 Dng bnh Nam Hoang Tr - 128-

Giao trnh Cong nghe sa cha may Trng HSPKT Khoa C kh May X L CC H HNG THNG GP CA HP TC H hng D on nguyn nhn Cch x l ng c in quay, 1. Mn cc a ca khp ly hp 1. Xem cch sa cha khp ly tay gt c t vo s a ma st. hp ma st. m trc chnh khng 2. Then khp ly hp b t. 2. Thay then. quay 3. t cht ca khp ly hp an 3. Thay cht. ton. 4. t then trc ng c. 4. Thay then. 1. Trc then hoa b sy st. Sang s nng 1. Tho trc, nh bng ri lp vo v tr. 2. Khe h gia l bnh rng di 2. Mi trc t khe h bnh trt v trc nh qu. thng. 3. Trc b cong. 3. Nn hoc thay trc. 4. Khng c du bi trn. 4. Bi trn trc.

Hp tc nng qu (qu 500C) 1. Khng du trong hp. 1. thm du. 2. Khe h cnh rng ca mt hoc 2. Tho hp tc . Kim tra khe nhiu cp bnh rng nh qu hoc h cnh rng ca cc b truyn khng c khe h. v nu c th, kim tra cc bnh rng v mc h cnh rng theo tiu chuan. Cc bnh rng c sai s qu ln cn phi thay. i tay gt sang cc v tr sang s m tc 1. Then lp tay gt vo trc gt 1. Thay then. trc chnh khng i s b t. 2. Gy ngm gt. 2. Sa cha bng hn ri gia cng hoc thay mi. V tr tay gt sang s khng ph hp vi tc thc ca trc chnh (mc d in p khng i) Khng gt c tay gt sang s Ci tay gt vo s ng v tr m cc trc ca hp tc khng quay c Hp tc t pht ngt chuyn ng Rnh then ca tay gt khng ng Hn lp rnh c, gia cng rnh v tr. mi ng v tr.

Ngm b gt v kt vo rnh then Tho hp tc v sa cha. hoa trc bnh rng. Vo s ng thi hai hoc nhiu iu chnh c cu kha ln tc . nhau ; loi tr kh nng hai hoc nhiu tc c th cng vo s mt lc. 1. Cc bnh rng khng vo khp 1. Ko di hoc rt ngn tay n hon ton nn khi my ang chy, hoc ngm gt vo khp. c mt hoc vi cp bnh rng t pht ra khp. 2. Cc trc khng song song vi 2. Doa li l lp trc. - 129-

Dng bnh Nam Hoang Tr

3. Gim trng lng tay gt ; iu chnh hoc thay l xo ca c cu hm. Chng rung bng cch cho my chy khong tc t rung cho my, tng cng vng cho h thng my-dao-chi tit- g ; nu cn x l li mng my. Khi iu khin o Hng c cu o chiu hoc c iu chnh c cu o chiu. chiu, my t pht cu o chiu khng vo khp. Nu cn, thay cc chi tit hng dng li. ca c cu o chiu XXI. HP CHY DAO (HP BC TIN) Hp chy dao dng thc hin cc chuyn ng chy dao vi cc tc khc nhau ca c cu chp hnh.

Giao trnh Cong nghe sa cha may HSPKT Khoa C kh May nhau ln khi pht sinh lc chiu trc tc dng ln bnh rng (d l bnh rng thang) lm cc bnh rng dch chuyn. 3. Tay gt sang s nng qu ; l xo ca c cu hm yu qu ; my chy rung lm cho trng lng bn thn tay gt cng iu khin tay gt ti v tr ngt.

Trng

Hp chy dao khng cng vng bng hp tc v nh hn m phi thc hin s lng chy dao ln hn (ti 54). T s truyn ln nht m hp chy dao phi t cng ln hn hp tc . Cc nh thit k trong khi c gng gim kch thc my, dng nhiu c cu bnh rng Dng bnh Nam Hoang Tr - 130-

Giao trnh Cong nghe sa cha may Trng HSPKT Khoa C kh May c o hp chy dao nh c cu Nooctng, Man, then ko, bnh rng di trt v.v va nh gn, va c th t phm vi thay i tc rng, nh vy khng trnh khi km cng vng. V th h hng xy ra hp chy dao cng nhiu hn hp tc . Nhng h hng hp tc u thy hp chy dao, cch x l cng tng t. Ngoi ra, hp chy dao cn d gy ngm gt do cng nhn sang s cha thn trng v kt cu ngm gt li mnh. Nhiu trng hp gy ngm gt ko theo nhng s c rt quan trng nh gy bnh rng hng lot, cong trc v.v cc c cu then ko v c cu Man, cc bnh rng chng mn v lc no cng n khp vi nhau d l c ti hay khng ti. Ngoi nhng h hng tng t nh hp tc , hp chy dao cn c thm mt s h hng c nu trong bng 5 30.

Bng 5 30.
MT S HIN TNG H HNG THNG GP CA HP CHY DAO

H hng Khi iu khin tay gt chy dao, b phn cng tc khng lm vic m ch nghe thy ting lch cch.

D on nguyn nhn Khp trc an ton khng lm vic v ai c vt hm b ni lng ; gy l xo, mn mt cn khp trc v.v

Cch x l iu chnh khp trc an ton bng cch sit cht ai hc vt hm ; thay l xo ; thay hoc sa cha khp trc. Thay then

hp chy dao c dng cc 1. L xo c cu hm yu qu. 1. Thay l xo. c cu bnh rng lng khng 2. L cm cht ca c cu (Nooctng, Man) tay gt hm b mn. 2. Sa li l, thay cht c cu b nhy ra khi v tr cn thit hm. trong khi lm vic. Trc vt me chy dao dc ai c b mn qu mc, c Thay ai c ; tho c cu hoc vt me chy dao ngang cu iu khin ai c hai na iu khin ai c hai na v khng n khp c vi ai b hng. sa cha. c. Khng chy dao nhanh c. Khp ly hp ma st ca iu chnh hoc sa khp ly chuyn ng dao nhanh hp. khng lm vic.

XXII. SAU : sau tiu biu v thng dng nht trong cc my ct kim loi l sau ca cc my tin ren vt vn nng. sau rt quan trng v n trc tip nh v chi tit gia cng. Dng bnh Nam Hoang Tr - 131-

Giao trnh Cong nghe sa cha may HSPKT Khoa C kh May

Trng

Hnh 5 43. sau my tin 1A62 Hnh 5 43 gii thiu mt kt cu sau. Mi tm cm vo l cn ca nng sau chi tit gia cng. Khi khoan trn my tin, mi khoan cng cm vo l cn ny. Tay gt 6 kha cht nng ti v tr cn thit; vt me 5 iu khin hnh trnh nng sau trong l thn . Tm kp 7 v hai bulng 8 c nh sau trn bng my. Vt 9 iu chnh v tr thn trn khi tin cn v iu chnh chnh xc v tr ng tm nng sau theo nhng ngang ca my. Nhng chi tit b mn cn c phc hi hoc thay mi ca sau l , thn, nng v b vt me ai c. Sa cha vt me ai c nu trn. Phn ny s nu cch phc hi chnh xc lp ghp gia thn vi nng v chnh xc chiu cao thn sau. Mun vy phi sa cha ba chi tit c bn l thn , v nng sau. Khi l cn nng v l lp nng ca thn mn t, khe h lp ghp gia l thn v nng cha qu 0,05mm, cn v van cha qu 0,01mm v cc b mt lm vic khng b sy st th ch cn co s qua mt trt ca theo bng my. Nu chiu cao tm thp hn tm trc chnh th dng cn m nng chiu cao tm ln. Khi nng v l thn mn nhiu th phi sa cha. C hai cch sa cha 1. Dng phng php gia cng c (doa l thn ). Tin hnh theo trnh t sau : a) Co mt A ca thn (h. 5-43), s lng cc vt sn tip xc khi kim tra bng mt phng mu khng di 10 im trn din tch 25 x 25mm. b) Phay mt A ca ri lp th vi thn. Nu b mt lp rp ca sng trt khng tip xc vi rnh tng ng thn th phi dng m dn hoc bt vt vo b mt sng trt cho cao v dy ln. Chu : mt tip xc gia thn v l mt sng trt v mt A bn phi hnh v. c) Co cc b mt tip xc ca vi thn , cui cng tip xc phi t t 10 vt sn in tr ln trn din tch 25 x 25mm. Dng bnh Nam Hoang Tr - 132-

Giao trnh Cong nghe sa cha may HSPKT Khoa C kh May

Trng

d) Co cc mt B ca theo bng my nhm hai mc ch : t thng bng ca mt trt vi thn ( nghing cho php khng qu 0,05mm trn chiu di 1000mm) v t tip xc tt gia cc mt B ca vi bng my (phi t t 10 n 15 vt sn tip xc trn din tch 25 x 25mm). e) Bt cht thn v sau. f) y sau ti v tr nh hnh 5-44, dng trc c lp dao doa gia cng l. g) y bn dao ti chm vo sau (h. 5-44), dng bch lp trn bn dao p nh sau trn bng my, th cho bn dao chy dao t ng xem c y c sau d dng khng ri tr li v tr c. h) Lp trc dao doa vo l trc chnh v luynet (H. 5-44), dng ng h so kim tra v tr tm tr5c dao doa. Phi g luynt sao cho, l sau khi doa s c ng tm cao hn ng tm l trc chnh 0,05 0,1mm (dng b tr khi sit cht v co sau ny). Doa l. i) Gia cng nng theo l doa. k) Lp nng vo l, nng th ra khi l 100mm, hm nng li, s dng nng lm chun co r mt B ca theo bng my. l) Co r cc mt B ca vi bng my, t nhng iu kin sau y : Tm sau cao hn trc chnh 0,02mm; khng song song ca ng tm sau trong mt phng ngang i sng trt thn my khng c qa 0,01mm trn chiu di 100mm (ch cho php mi tm sau lch v pha dao tin trit tiu bin dng do lc ct gy nn. khng song song ca ng tm sau trong mt phng ng i vi sng trt bng my khng c qua 0,02mm (ch cho php mi tm sau lch ln trn trit tiu bin dng do trng lng vt gia cng gy nn).

Dng bnh Nam Hoang Tr

- 133-

Giao trnh Cong nghe sa cha may HSPKT Khoa C kh May

Trng

Hnh 5 44. Phc hi sau bng cch doa l lp nng

2. Dng phng php c bc bng cht do (h. 5-45)

Hnh 5 45. Phc hi sau bng cch c bc sa cha Tin hnh nh sau : ngoi vic co r nh phng php trn, cn c a) Tin rng l thn thm 5 6mm theo ng knh, nhn cn thit ca mt gia cng (1, cn v van cho php khng qu 0,5mm (gia cng trn my tin ren vt vn nng). b) Gia cng trc mu lp vo l cn trc chnh my tin. ng tm trc chnh c iu chnh song song vi bng my. Phn pha ngoi ca trc mu c chiu di lun qua l thn sau v cn th ra ngoi 20 30mm (hnh 5-45); ng knh trc mu ln hn ng knh Dng bnh Nam Hoang Tr - 134-

Giao trnh Cong nghe sa cha may Trng HSPKT Khoa C kh May nng sau sa cha 0,005 0,01mm (trc nguyn cng ny tt nhin sa xong nng sau : xem di y). c) Lp trc mu vo l cn trc chnh, ng tm trc mu lch so vi ng tm trc chnh 0,07 0,08mm. Mun vy cn cn l trc chnh mt pha bng giy c chiu dy tng ng. d) Quay trc chnh kim tra o ca trc mu. o phi trong khong 0,14 0,17mm. nh v trc chnh sao cho ng tm trc mu lch v pha trn m bo chiu cao tm t iu kin k thut sa cha trong trng hp dng bc b sung bng cht do (cao hn tm trc chnh 0,05 0,07mm). e) Khoan ba l ng knh 6 8mm thn sau (hnh 5-45). f) Ty sch du m, dung dch trn ngui ba l khoan, ch 15 20ph cho kh hn. g) Bi mt lp x phng mng vo trc mu, y sau vo cho trc ny lun qua l thn sau v c nh sau trn bng my. h) Trt t st vo hai u h ca l thn sau v bt kn tt c cc l dn t l ny ra ngoi (tr ba l va khoan); p t st ln ba l va khoan thnh ba phu (dng loi t st lu kh, v d t st nn tng). i) Chun b dung dch ng cng nhanh xtirakrin v rt vo phu gia ti khi ln n na phu th dng. k) Rt xong, nguyn cm trc chnh v sau nh vy trong hai g nhit bnh thng. l) Ph cc ch bt t st, tho sau cng vi lp xtirakrin va c ra khi trc mu. Nh vy sa cha xong. So snh hai phng php sa cha, ta thy phng php hai c u im sau : Khng thay nng sau m ch cn phc hi bng cch mi ti kch thc sa cha. Cng mt lc m bo ng trc gia ng tm sau vi ng tm trc chnh v song song gia ng tm sau vi bng my. Thao tc n gin. Nng sut cao (gp 5 ln so vi phng php th nht). Gi thnh r. Trong c hai cch sa cha u c cng vic phc hi hac thay nng sau. Khi phc hi, phi sa cha l cn v ng knh ngoi ca nng. Mi ng knh ngoi ca nng khi phc cn v van cho php v t nhn b mt (7. Khe h lp rp gia nng vi l thn l 0,05mm. L cn ca nng nu mn nhiu s phc hi bng cch lp bc sa cha. Dng bnh Nam Hoang Tr - 135-

Giao trnh Cong nghe sa cha may Trng HSPKT Khoa C kh May Mun vy, ri tin rng l cn thnh l tr, ng knh l tr to hn ng knh u cn ln khong 4mm hoc hn na (ph thuc chiu dy nng sau), nhn b mt t (5 (hnh 546). Sau gia cng bc sa cha 1 (h, 5- 46) bng thp thm cacbon ri ti mt cn ti cng HRC 58 60. ng knh ngoi ca bc nh hn ng knh l lp ghp vi n ca vng 0,05mm, nhn b mt (5 - (6, chiu di bc bng chiu di l ca nng (h. 5 46). Bc c lp vo l nng bng keo dn. i 24h cho keo kh hn th mi l cn t kch thc yu cu. Sau khi phc hi, nu cc vch khc mt ngoi ca nng b m hoc mt hn th phi khc vch mi.

Hnh 5 46. Nng sau, sau khi sa cha

Dng bnh Nam Hoang Tr

- 136-

Giao trnh Cong nghe sa cha may HSPKT Khoa C kh May XXIII. THN MY V V MY

Trng

Thn my l b khung ton th cc b phn v chi tit my, v vy rt nng v cng vng. Thn my chim t 60 - 90( trng lng my. Ngoi thn my, cn nhng chi tit c dng h hng v cch sa cha tng t l v my v thng cha cht lng. Chi tit ca thn v v thng c ch to bng gang, hay dng nht l gang xm CH 15-32. Ch nhng chi tit c hnh dng phc tp v kt cu c bit mi lm bng thp hn.

1. Yu cu k thut ca cc chi tit loi thn v v my. a) Cc b mt lm vic phi phng. Nu kim tra bng sn th phi c trn su vt sn tip xc vi mt phng chun trn mt din tch 25 x 25mm, cc vt ny phi phn b u trn ton th b mt, nht l gn cc ch bt bulng hay vt cy. b) Nu bng gang th phi mn v ng u; mtngoi chi tit phi nhn, khng c khuyt tt. Dng bnh Nam Hoang Tr - 137-

Giao trnh Cong nghe sa cha may Trng HSPKT Khoa C kh May c) Nhng khoang cha cht lng phi kn, khng thm ra ngoi. Trc v sau khi sa cha thn my phi kim tra xem yu cu ny t cha, nu cha phi x l. d) Khe h ti cc b mt lp rp vi cc chi tit khc khng c qu 0,04mm. e) L lp trc truyn, trc chnh v cc loi trc khc phi t nhn b mt. V chnh xc thit k : L lp trc truyn phi t chnh xc cp 2, lp trc chnh chnh xc cp 1. f) V tr tng quan gia cc l lp ghp phi chnh xc m bo dung sai cho php v khong cch tm, v song song v vung gc gia cc trc lp trong thn my hoc v my. g) Sau khi sa cha, cc chi tit ny cn c ha ga t nhin hoc nhn to kh ng sut trong. 2. Dng h hng v cc bin php sa cha : B phn quan trng nht ca thn my l bng my v sng trt. y ch xt nhng phn khng quan trng ca thn my, v my. Dng h hng ca chng thng l : Nt, r, c l hng ln do kim loi khng in y khi c ; v cc mt bch, vu, thnh mng, mn cc l trn v l ren. * Cc bin php sa cha : a) Cc l thng (h. 5-47) : tin rng l v lm ren gia cng mt nt ren vn vo l ny, hm nt bng vt hm. b) Cc ch v, m, r : nu r khng quan trng, ch lm mt m quan th trt mt tt lp l r; nhng ch m mp chi tit nu khng quan trng th da vt i cho u n, cc ch v v m khc c th v nh hnh 5-48 hoc p ming v vo l hng v trt mt tt bng phng.

Dng bnh Nam Hoang Tr

- 138-

Giao trnh Cong nghe sa cha may HSPKT Khoa C kh May

Trng

Hnh 5 - 48 Dng bnh Nam Hoang Tr - 139-

Giao trnh Cong nghe sa cha may Trng HSPKT Khoa C kh May c) Cc vu t hoc phn li ca thn my nh tai, g b v : da, bo hoc phay cho phng sau , i vi vu th khoan l (trn hoc c ren) p nt trn hoc vn nt ren vo l (h. 5-48a), i vi tai, g th phay hoc bo thnh rnh phng ri bt vt mt tai hay g mi gia cng vo rnh (h. 5-48b). Khi cc vu, tai, g thay th nn lm bng thp. Nu vu, tai, g c c l chnh xc (v v tr), khi ghp vu, tai, g mi ngi ta gia cng tinh l sau, dng chun l mt c lin quan v v tr chnh xc vi l. d) Cc l trn v l ren b mn : nu cch sa cha l ren phn (sa cha mi ghp ren); Nhng l trn chnh xc c th phc hi nh gii thiu phn sa cha v hp tc ; cn nhng l khng chnh xc c th tin rng ri lp bc sa cha. C nh bc trong l bng vt hm. Cng c th hn p l ri gia cng c t kch thc yu cu. e) Cc l cm cht ca b phn hm tay gt b mn : Nu l c c gia cng trn mt tm thp bt vt vo thn my th ch vic thay tm thp ny. Nu l c gia cng ngay ln thn my th c hai trng hp xy ra : nu mt c l nh ln cao hn xung quanh th lm m thp bt vt vo thn my v gia cng l mi m thp ny (h. 5-49a) (phi bt bng phn nh c). Nu mt c l khng nh ln nhiu l\hoc din tch mt ny ln qu th phc hi l bng cch khoan rng ri p nt thp vo v gia cng l mi trn nt ny (h. 5-49). f) Thn, v my b nt :xem cc bin php sa cha nt phn 1.

Dng bnh Nam Hoang Tr

- 140-