You are on page 1of 6

Sinh viên thực hiện: Lương Hà Quế Yên

Nguyễn Phạm Công Đức
Nguyễn Kim Thắng Lê Phú Thịnh Nguyễn Nghĩa Hiệp

Tác hại. II.Nội dung trình bày: I. . Cách thức tấn công. Khái niệm Virus TSR. III.

Thông thường các tập tin có đuôi .COM và . . sau đó nó sẽ chỉnh sửa và thay thế bên trong bộ nhớ máy tính và nhận được quyền kiểm soát máy tính.EXE là mục tiêu của virus.Khái niệm Virus TSR  Các virus TSR là loại virus khi xâm nhập vào bộ nhớ.

đó là loại virus lưu trữ thường trú. Random Acces Memory). . Các virus mới hơn thường làm cho các truy cập của chúng trùng với các truy cập chính thức. và bộ nhớ bị giảm là tín hiệu có mặt của nó. nó sẽ tạo ra nhiều quá trình truy cập đĩa. Virus TSR để lộ sự tồn tại của chúng bằng cách chiếm chổ trong RAM. họ sửa chữa bên trong bộ nhớ máy tính (RAM.Cách thức tấn công. và họ nhận được quyền kiểm soát máy tính. và đó chính là một manh mối rõ rệt.    Virus TSR (Terminate and Stay resident). Sau khi người dùng tải chúng (bằng cách tung ra một chương trình bị nhiễm ). Vì virus cần tự sao nó để tiếp tục lây lan.

. Bộ nhớ Sửa chữa bên trong bộ nhớ máy tính (RAM) Ổ Đĩa Cứng Trong điều kiện lý tưởng.Tác hại virus TRS Gây ra các tình trạng bất thường của hệ thống Các virus trong bộ nhớ có thể thay đổi các yêu cầu dịch vụ hệ thống một cách cố tình hoặc vô ý. Triệu chứng rõ rệt nhất là chương trình của bạn làm việc bất bình thường hoặc đĩa cứng bị mất dữ liệu Chương trình làm việc. Tương tự. một loại virus TSR thậm chí định dạng ổ đĩa cứng để tồn tại. Kích thước Kích thước các file EXE của bạn tăng lên. khoảng trống trên đĩa bị giảm đột ngột.

Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi .