You are on page 1of 53

‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.co.

il‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪53‬‬

‫אוגדן‬
‫מדריכי הצילום‬
‫של פורום צילום‬
‫באתר‬
‫‪Fresh.co.il‬‬

‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬
‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬

‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.co.il‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪53‬‬

‫תוכן העניינים‬

‫עמודים‬
‫‪3‬‬
‫‪4-5‬‬
‫‪6-8‬‬
‫‪9-12‬‬
‫‪13-14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18-19‬‬
‫‪20-23‬‬
‫‪24-26‬‬
‫‪27-32‬‬
‫‪33-35‬‬
‫‪36-44‬‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫‪47-48‬‬
‫‪49-50‬‬
‫‪51-53‬‬

‫שם‬
‫עמ' הקרדיטים‬
‫מושגי יסוד בצילום ‪ -‬חלק א'‬
‫מושגי יסוד בצילום ‪ -‬חלק ב'‬
‫כיצד פועלת מצלמה דיגיטלית‬
‫צמצמים ומהירויות‬
‫טיפים לאחיזה נכונה של המצלמה‬
‫משך החשיפה‬
‫המדריך לצילום רציף‬
‫קצת על פורמאט של תמונות‬
‫עומק שדה‬
‫מדידת אור‬
‫המדריך המלא להדפסת תמונות‬
‫המדריך לצילומי לילה‬
‫המדריך לצילום ע"פ נושאים‬
‫צילום פאנינג‬
‫המדריך ל‪WB‬‬
‫המדריך לצילום שקיעה‬
‫המדריך לצילומי מאקרו‬
‫אינדקס מונחים בצילום טכני‬

‫כותב המדריך‬
‫‪moshePC‬‬
‫‪moshePC‬‬
‫‪moshePC‬‬
‫‪moshePC+shlomix‬‬
‫‪moshePC‬‬
‫‪Olegis‬‬
‫‪moshePC‬‬
‫‪charly‬‬
‫‪roieG‬‬
‫‪roieG‬‬
‫‪gilad33‬‬
‫‪roieG‬‬
‫‪gilad33‬‬
‫‪roieG‬‬
‫‪sayCheese‬‬
‫‪roieG‬‬
‫‪roieG‬‬
‫‪elipr‬‬

‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬
‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬

‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.co.il‬‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪53‬‬

‫שלום לכל הקוראים‪.‬‬
‫בראש ובראשונה ברצוני להודות לאנשים שאפשרו‬
‫לאוגדן הזה להתהוות‪:‬‬
‫• ‪MoshePC‬‬
‫• ‪Shlomix‬‬
‫• ‪Olegis‬‬
‫• ‪Charly‬‬
‫• ‪RoieG‬‬
‫• ‪Gilad33‬‬
‫• ‪Elipr‬‬
‫• ‪SayCheese‬‬
‫בזכותם‪ ,‬אנשים חסרי ידע מעמיק בצילום יכולים‬
‫להגדיל את ידיעתם בתחום‪.‬‬

‫תודה רבה!‬

‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬
‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬

‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.co.il‬‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪53‬‬

‫מושגי יסוד בצילום – חלק א'‪.‬‬
‫מבנה המצלמה‪.‬‬
‫המצלמה בנויה מגוף‪ ,‬עצמית ) עדשה (‪ ,‬מערכת ראיה‪ ,‬מערכת מדידת אור ומערכת קליטת‬
‫המידע‪).‬סרט או מדיה דיגיטלית כל שהיא(‪.‬‬
‫כוונת המצלמה‪.‬‬
‫קיימות שתי סוגי כוונות ראיה עיקריות ‪:‬‬
‫‪ .1‬כוונת ישירה שבה הצלם מכוון דרך כוונת עצמאית שאינה קשורה לעצמית‪.‬‬
‫‪ .2‬כוונת ריפלקסית המשתמשת במערכת של מראה ופריזמה על מנת לראות את נושא‬
‫הצילום דרך העוצמית‪ .‬כוונת זו נותנת לצלם תחושה אמיתית יותר של נושא הצילום‪ ,‬היות‬
‫והיא משתמשת באותה עצמית המשמשת לצילום עצמו‪.‬‬
‫מפתח הצמצם‪.‬‬
‫בעוצמית המצלמה קיימת מערכת צמצם הנותנת אפשרות לקבוע את כמות האור שתגיע‬
‫לסרט הצילום‪.‬‬
‫הצמצם גם יקבע את עומק השדה של התמונה‪.‬‬
‫צמצם סגור )מספרים גבוהים( ייתן עומק שדה גבוה‪ ,‬צמצם פתוח )מספרים נמוכים( ייתן‬
‫עומק שדה נמוך‪.‬‬
‫עומק שדה‪ :‬הנו השטח שלפני ואחרי נושא הצילום שעליו מיקדנו את העוצמית שיראה חד‬
‫בתמונה עצמה לאחר סגירת הצמצם בפעולת הצילום‪.‬‬
‫מהירויות הסגר‪.‬‬
‫במצלמה קיים )תריס( סגר שבעזרתו אנו יכולים לקבוע את אורך הזמן שבו הסרט )או ה‪-‬‬
‫‪ (CCD‬יהיו חשופים לאור‪.‬‬
‫מהירות סגר גבוהה תגרום להקפאת תנועה‪ ,‬מהירות סגר נמוכה תגרום לטשטוש )מריחת(‬
‫תנועה‪.‬‬
‫יחס הגומלין – צמצם \ סגר‪.‬‬
‫על מנת לקבל חשיפה נכונה יש לשמור על יחס גומלין נכון בין מיפתח הצמצם למהירות‬
‫הסגר‪.‬‬
‫שינוי של כל צמצם שלם יצריך שינוי של מהירות סגר שלמה בהתאמה‪.‬‬
‫ככל שמהירות הסגר עולה כך יש לפתוח צמצם‪ ,‬או לחילופין ככל שמהירות הסגר יורדת‪ ,‬יש‬
‫לסגור צמצם בהתאמה ‪ ,‬אחד מול אחד‪.‬‬
‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬
‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬

‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.co.il‬‬
‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪53‬‬
‫‪CCD‬‬
‫במצלמות סרט אנו משתמשים בסרטים בעלי הרכב כימי‪ ,‬סרטים אלו קיימים ברגישויות‬
‫שונות ‪ .‬ה"נורמלית" היא ‪ ASA 100,‬ככל שרגישות הסרט עולה ) ‪, 800, 400, 200‬וכו'( כך‬
‫יש אפשרות לצלם בתנאי אור קשים )חשוכים( יותר‪.‬‬
‫במצלמות דיגיטליות קיים רכיב קולט אור בשם ‪ CCD ,‬בשימוש ברכיב זה ניתן להשתמש‬
‫בשווה ערך לרגישויות שונות בהתאם ליכולות המצלמה‪ ,‬ככל שהמצלמה מקצועית יותר כך‬
‫טווח הרגישויות גדול יותר‪.‬‬
‫קצת על אסא‪.‬‬
‫רגישות = אסא ‪= ISO‬‬
‫‪ - ISO‬מספר המציין את רגישות הסרט‪ ,‬השבב הדיגיטלי או כל חומר צילומי אחר‪.‬‬
‫מספר ‪ ISO‬גבוה מציין רגישות גבוה יותר לאור‪.‬‬
‫שבב בעל ‪ ISO‬נמוך דורש יותר אור‪ ,‬על מנת להגיע לחשיפה נכונה‪ ,‬בהשוואה לשבב בעל‬
‫‪ ISO‬גבוה‪.‬‬
‫על מנת להגיע לחשיפה נכונה ב ‪- ISO‬נמוך‪ ,‬יש לפתוח צמצם או להוריד את מהירות התריס‬
‫עכשיו בעברית פשוטה ‪ -‬כשיש תנאי תאורה נהוג להשתמש ב ‪ 100‬אסא‬
‫בצהרים ‪ -‬נהוג להשתמש ב ‪ 200‬אסא‬
‫בערב ובחדר ללא תאורה חזקה‪ -‬נהוג להשתמש ב ‪ 400‬אסא‬
‫בדיסקוטק או בלילה ובכל תנאי תאורה קשים מומלץ להשתמש ב ‪ 1600-800‬אסא ‪.‬‬
‫שימוש באסא גבוה יבוא בחשבון על גרעיניות התמונה בסרט פילם או רעש תמונה במצלמה‬
‫דיגיטלית ‪.‬‬
‫שימוש באסא נמוך מאפשר לעבוד בצמצמים סגורים יותר ובכך לקבל עומק שדה גדול יותר‪.‬‬
‫חשיפה‪.‬‬
‫על מנת לקבל חשיפה נכונה בצילום‪ ,‬כלומר תמונה בעלת כמות אור שאינה גבוהה או נמוכה‬
‫מידי‪ ,‬דבר הגורם לאיבוד פרטים או לסטיית צבעים‪ ,‬יש להשתמש במד האור של המצלמה או‬
‫במד אור חיצוני ידני‪ ,‬וזאת גם בשימוש בתאורה רציפה או בתאורת מבזקים)פלאש(‪ .‬חשיפה‬
‫נכונה מורכבת משילוב מהירות צמצם ואסא ‪.‬‬

‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬
‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬

‬שינוי‬ ‫פרספקטיבה נובע מהמרחק בו נמצא הצלם ביחס לעצם הקרוב ביותר‪ .‬לעומת זאת ככל שאורך‬ ‫המוקד של העצמית גדול יותר זווית הראיה שלה תהיה צרה יותר אך מצד‬ ‫שני היא תקרב יותר ‪.‬ככל שהצלם ימצא‬ ‫רחוק יותר מהעצם הקרוב ביותר נקבל פרספקטיבה שטוחה יותר ‪ .‬‬ ‫פרספקטיבה הנה יחס הגודל הנראה לעין בין העצמים הקרובים והרחוקים בצילום‪ .‬גם לא ברקע‪ .il‬‬ ‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪53‬‬ ‫מושגי יסוד בצילום – חלק ב'‬ ‫קומפוזיציה – מבנה התמונה‪.‬מבנה התמונה צריך להיות מאוזן ובעל שיווי משקל נעים לעין‪.‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬‬ ‫מגוון העצמיות הקיים הינו גדול ורב‪ .‬במצלמות מודרניות רוב העצמיות הנן‬ ‫בעלות אורך מוקד משתנה והן נקראות עצמיות "זום"‪ .‬‬ ‫מבנה תמונה נכון הנו חיוני על מנת שהצופה בתמונה יתמקד בדברים החשובים ותשומת‬ ‫ליבו לא תסטה מהעיקר‪ .‬מומלץ לצלם‬ ‫תמונות כאלה על רקע אחיד בעל החזר אור בינוני כמו צבע אפור )לא לבן או שחור לחלוטין‪-‬‬ ‫היכולים לגרום לסטייה במדידות האור(‪.‬יש למקמו במרכז התמונה‬ ‫ולדאוג שחוץ ממנו לא יופיע שום פריט אחר במסגרת הצילום ‪.‬‬ ‫במקרה בו אנו מצלמים פריט בודד שהוא הנושא היחידי בתמונה ‪ .‬הווה אומר שהעצם‬ ‫הקרוב יראה גדול מאוד ביחס לעצם הרחוק שיראה קטן ומרוחק יותר‪ .‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬הווה אומר שכל העצמים‬ ‫בצילום ייראו בערך באותו הגודל וכמו כן ייראו קרובים )דחוסים( אחד לשני‪.‬‬ ‫במצלמת סרט ‪ 35‬מ"מ אורך המוקד של עצמית זו הוא ‪ 50‬מ"מ ‪ .‬ככל שהצלם יהיה‬ ‫קרוב יותר לעצם הקרוב ביותר הפרספקטיבה תהיה עמוקה יותר ‪ .‬סוג זה של עצמיות חוסך לנו להחליף‬ ‫עצמית בכל פעם שאנו רוצים להשתמש באורך מוקד אחר‪.‬עצמית זו נקראת עצמית טלה ‪.co.‬‬ ‫פרספקטיבה – תשקופת‪.‬ככל שאורך המוקד של‬ ‫העצמית קצר יותר כך זווית הראיה שלה תהיה גדולה )רחבה( יותר‪ .‬‬ ‫כאשר אנו מצלמים נושא שטוח בעל קווים ישרים יש להקפיד שהמצלמה מקבילה לנושא‬ ‫הצילום וזאת על מנת לשמור שהנושא יראה ישר ולא עם פרספקטיבה מתכנסת )קווים‬ ‫אלכסוניים מתכנסים(‬ ‫עצמיות )עדשות(‪.‬‬ ‫הערה ! עצמיות בעלות אורך מוקד קצר הנן בעלות עומק שדה טבעי גדול ועצמיות בעלות‬ ‫אורך מוקד ארוך הנן בעלות עומק שדה טבעי נמוך‪.‬עצמית בעלת‬ ‫אורך מוקד – "נורמלי" הנה עצמית שזווית הראיה שלה הנה כמו של עין האדם )‪ 46‬מעלות(‪.‬ולכל אחת תפקידים ושימושים שונים‪ .

‬‬ ‫מסננים‪.‬‬ ‫לכל מצלמה קונבנציונאלית או דיגיטלית קיימת מהירות סינכרוניזציה עם פלאש‪ .‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬בכיוונה‪ .il‬‬ ‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪53‬‬ ‫תאורה‪.‬ותיקון מיידי של הטעויות‪.‬במצלמות‬ ‫דיגיטליות יש לוודא כי המצלמה מכוונת לסוג התאורה שבשימוש‪).‬‬ ‫בשימוש במצלמות דיגיטליות קיים יתרון של שימוש בצג ה ‪-LCD‬הנותן לנו חיווי מיידי של‬ ‫תוצאת הצילום‪ .‬מבזקים או‬ ‫פלורוסנט(‪ .‬‬ ‫כאשר אנו מצלמים נושא שטוח יש להשתמש בתאורה אחידה ומרוככת ע"י אמצעי ריכוך כמו‬ ‫מטריות על‪-‬מנת למנוע צללים בלתי רצויים כשמקורות התאורה נמצאים לצדי נושא הצילום‬ ‫בזוית של בערך ‪ 45‬מעלות‪.‬בעוצמתה‬ ‫ובאיכותה‪.‬מומלץ להשתמש‬ ‫בשניים או שלושה מקורות אור ולהשלים אור במקומות חשוכים ע"י מחזירי אור‬ ‫)רפלקטורים(‪.‬‬ ‫המחשב מחלק את המסך או התמונה המודפסת בעזרת רשת לפיקסלים ולאחר מכן‬ ‫משתמש במידע הדיגיטלי השמור בתמונה על מנת לקבוע את ערכי הבהירות והצבע של כל‬ ‫פיקסל ברשת‪.‬‬ ‫יש לשים לב להחזרי אור מנושא הצילום היכולים לגרום "לשרפת" הנושא ועל ידי זה לגרום‬ ‫לאיבוד פרטים‪.‬בעזרת פעולה בשם איזון לבן )‪(White Balance‬‬ ‫פיקסלים‬ ‫תמונות דיגיטליות עשויות ממאות אלפים או מיליוני ריבועים קטנים הנקראים רכיבי תמונה או‬ ‫פיקסלים‪.‬‬ ‫לעומת זאת בצילום של נושא תלת ממדי יש להשתמש בתאורה לא אחידה כשצד אחד מואר‬ ‫יותר חזק מהשני וזאת על מנת להדגיש את תלת הממדיות של הנושא‪ .‬ניתן לצלם‬ ‫עם פלאש בכל מהירות עד לאותה מהירות מקסימלית אשר מצוינת בכל ספרי ההדרכה של‬ ‫המצלמות‪.‬‬ ‫בשימוש בתאורה מלאכותית יש באפשרות הצלם לשלוט בסוג התאורה‪ .‬‬ ‫לצורך קבלת צבע טבעי יש להשתמש במסננים מתקני צבע‪ .‬‬ ‫הערה ! כאשר אנו משתמשים בתאורה מלאכותית חמה )הכוונה לפנסים ולא למבזקים(‪.‬במקרה זה יש להציב את המצלמה על חצובה‬ ‫ולהשתמש בכבל משחרר על מנת למנוע את רעידת המצלמה וטשטוש התמונה הנובעת‬ ‫מהמהירות הנמוכה של הצילום‪.‬כמו קלקר או קרטון לבן שיחזירו את אור התאורות לכיוון הנושא‪.‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .co.‬תאורה חמה‪ .‬וזאת במצלמות סרט‪ .‬‬ ‫שליטה ובניית רשת זו קרויה מפויי‪-‬רשת ולכן קבצים דיגיטליים אלו נקראים ‪Bit-map.‬‬ ‫מהירות הצילום הנה נמוכה יחסית ‪ .

‬‬ ‫מעבר להגדלה מסוימת מתחילים להבחין בפיקסלים‪ .‬תופעה זו נקראת פיקסליזציה‪.‬‬ ‫תמונת העין נראית נורמלית‪ .‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.co.‬‬ ‫ככל שיש יותר פיקסלים כך ניתן להגדיל את התמונה יותר‪ .1‬המידות במספר פיקסלים )למשל‪x800 1200 :‬פיקסלים(‬ ‫‪ .‬אך בהגדלת חלק מהתמונה מתקבלת תופעת הפיקסליזציה‪.il‬‬ ‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪53‬‬ ‫רזולוציה‬ ‫איכות התמונה הדיגיטלית‪ .‬תלויה בין היתר במסך‬ ‫הפיקסלים המשמשים ליצירתה‪ .‬על המסך או בהדפסה‪.000 :‬פיקסלים(‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬‬ ‫גודלה של תמונה נקבע באחת משתי הדרכים‪:‬‬ ‫‪ .2‬מספר הפיקסלים הכולל בתמונה )למשל‪ 960.‬יותר פיקסלים – יותר פרטים ויותר חדות‪.‬בין אם היא מוצגת על מסך או מודפסת‪ .

‬צמצם‪ .‬כל פיקסל על ה ‪.‬אדום – ירוק – כחול‪.‬‬ ‫ככל שכמות האור הפוגעת בפיקסל גדלה‪ .‬‬ ‫שיטה זו פועלת בכל מכשיר העובד עם הקרנת צבעים על מנת ליצור תמונה צבעונית‪.co.‬דהיינו מתקבלת תמונה בגווני‬ ‫אפור‪.‬‬ ‫כמות המסננים הירוקים ב ‪.‬היות וחיבור שלושת צבעים אלו מפיקים צבע לבן‪.‬‬ ‫מצלמות דיגיטליות דומות מאוד למצלמות ‪ 35‬מ"מ‪.CCD‬קולט ערך בהירות ולא ערך של צבע‪ .‬כך המטען החשמלי גדל‪.‬‬ ‫ההבדל הגדול בין מצלמות סרט ומצלמות דיגיטליות הוא בצורה בה הן לוכדות תמונה‪.‬‬ ‫לקבלת תמונה צבעונית מה ‪.‬בעת הלחיצה על כפתור הצילום‪.‬היות ועין האדם‬ ‫רגישה יותר לצבע זה ולכן הדיוק בצבע זה חשוב יותר‪.‬הקובע את הצמצם‬ ‫ומהירות הסגר‪ .‬‬ ‫בתום החשיפה נסגר הסגר והמטען מכל פיקסל נמדד וממור למספר דיגיטלי‪.‬סגר‪ .‬‬ ‫במקום סרט משתמשות המצלמות הדיגיטליות ברכיב הנקרא ‪.‬‬ ‫שיטה זו נקראת השיטה החיבורית‪ .‬‬ ‫שלושת הצבעים )אדום – ירוק – כחול( כאשר מתחברים מפיקים לבן‪.‬‬ ‫כל פיקסל ב ‪.‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .CCD‬קולט את בהירות האור הנופל עליו ואוסף אותו‬ ‫למטען חשמלי‪.‬‬ ‫החשיפה‬ ‫מדידת החשיפה במצלמה דיגיטלית מתבצעת על ידי חיישן מדידת אור‪ .‬תמונה דיגיטלית מכילה ‪ 256‬מדרגות של גווני אפור‬ ‫הצבע בצילום צבעוני מופק משלושה צבעים‪ .‬‬ ‫הסגר שולט על זמן החשיפה‪.‬‬ ‫אזור המבהיקים בתמונה יהיה בעל מטען גבוה ואזור הצללים בתמונה יהיה בעל מטען נמוך‪.CCD‬מניחים על כל פיקסל מסנן צבעוני )אדום או ירוק או‬ ‫כחול(‪.CCD‬‬ ‫רכיב זה עשוי מפיסת סיליקון מרושתת המכילה מאות אלפי או מיליוני דיודות הרגישות לאור‬ ‫ונקראות פיקסלים‪.‬העדשה ממקדת אור מהנושא למיקום בתוך המצלמה‬ ‫)מישור הסרט(‪ .‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬הצמצם ניתן לשינוי גודל על מנת לשלוט על כמות האור הנכנסת למצלמה‪.CCD‬כפולה ביחס לשני הצבעים הנותרים‪ .il‬‬ ‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪53‬‬ ‫כיצד פועלת מצלמה דיגיטלית‪.‬‬ ‫דוגמה למדרג גווני אפור‪ .‬‬ ‫לשתיהן יש עצמית‪ .‬‬ ‫בעת פתיחת הסגר‪ .

‬למשל פיקסל עם מסנן אדום‬ ‫המורכב עליו רואה רק את ערכי הבהירות של הצבע האדום הפוגע בו‪.2‬‬ ‫רכיב ה ‪.‬‬ ‫לאחר החשיפה‪ .‬‬ ‫יותר פיקסלים = יותר אינפורמציה = יותר חדות = תמונה גדולה יותר‬ ‫קיימות מספר מדרגות רזולוציה מקובלות‪:‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬שורת הפיקסלים הראשונה פורקת את מטענה החשמלי לאזור מיוחד על‬ ‫השבב‪.CCD‬‬ ‫הרכיב ה ‪.‬‬ ‫כל פיקסל נטען חשמלית בהתאם לכמות האור אשר הגיעה אליו בזמן החשיפה‪.co.il‬‬ ‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪53‬‬ ‫פיקסל רואה רק גוון אחד‪ .‬‬ ‫בסיום תהליך זה נטענים שוב הפיקסלים ומוכנים לצילום הבא‪.CCD‬בערך ‪ 1\3‬עלות(‪ .‬ולכן ניתן היה למצוא רכיבים‬ ‫אלו במצלמות דיגיטליות זולות ופשוטות‪.‬כאשר ב ‪.‬‬ ‫בתהליך זה פועל חישוב מתמטי הבודק מה ערכי הצבע של הפיקסלים הסובבים אותו ומבצע‬ ‫מיצוע של ערכים אלו )למשל‪ :‬פיקסל בעל ערך אדום מלא המוקף פיקסלים בעלי ערכי ירוק‬ ‫וכחול מלאים יסיק מסקנה כי ערכו האמיתי הוא לבן(‬ ‫רכיב התמונה‬ ‫קיימים שני סוגים של רכיב תמונה במצלמות דיגיטליות‪:‬‬ ‫‪CCD .‬‬ ‫על מנת להשלים את שני ערכי הצבע החסרים‪ .‬בהתאם לצבע המסנן המורכב עליו‪ .‬‬ ‫רכיב ‪CMOS‬‬ ‫רכיבי ‪ CMOS‬זולים באופן משמעותי לייצור יחסית לשבב ה( ‪.CCD‬המעבדים‬ ‫יושבים מחוץ לרכיב‪.‬‬ ‫בשלב הבא עובר המידע שנאסף באזור זה למגבר אות וממנו לממיר אות אנלוגי – דיגיטלי‪.‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬מתרחש תהליך בשם אינטרפולוציה‪.‬‬ ‫יתרון נוסף של סוג רכיב זה הוא היכולת להוסיף מעבדים עליו‪ .‬‬ ‫ברכיבי ה ‪.‬‬ ‫רזולוציה‬ ‫רכיב התמונה ‪ (CCD‬או )‪ CMOS‬מכיל אלמנטים הנקראים פיקסלים‪.‬היות‬ ‫ותהליך ייצורם מתאים לתחומים רבים כגון‪ :‬מעבדי מחשב וכו'‪.CMOS‬עד היום הייתה קיימת בעיית רעש חמורה‪ .1‬‬ ‫‪CMOS .CCD‬עשוי מסיליקון ועלי מורכבים מאלמנטים הנקראים פיקסלים ומסודרים‬ ‫בצורת רשת‪.‬‬ ‫בעיה זו במגמת פתרון ואנו צפויים לראות בעתיד הקרוב מצלמות דיגיטליות בעלות איכות‬ ‫גבוה עם מחיר נמוך‪.

‬למשל‪480 x 640 :‬‬ ‫רזולוציה של ‪ 2-1‬מיליון פיקסלים למשל‪1000 x 1200 :‬‬ ‫רזולוציה של ‪ 4-2‬מיליון פיקסלים למשל‪1200 x 1800 :‬‬ ‫רזולוציה של ‪ 6‬מיליון פיקסלים ומעלה למשל‪3000 x 2000 :‬‬ ‫רזולוצית סרט מוערכת ב‪ 20 -‬מיליון פיקסלים‬ ‫רזולוצית העין מוערכת ב‪ 120 -‬מיליון פיקסלים‬ ‫חסרונות הרזולוציה הגבוהה ‪:‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫אינטרפולציה = הוספת פיקסלים לתמונה בעזרת תוכנה‪ .‬‬ ‫עומק צבע‬ ‫עין האדם מבחינה במיליוני צבעים‪.1‬מחיר יקר ) של המצלמה (‬ ‫‪ .2‬אינטרפולציה > תוכנה‬ ‫רזולוציה אופטית הנה אבסולוטית היות ורכיב התמונה )‪ CCD‬או ‪ (CMOS‬מכיל כמות‬ ‫פיקסלים נתונה הניתנת לספירה ומדידה‪.‬‬ ‫חשוב לזכור שתהליך זה אינו מוסיף מידע לתמונה‪ .1‬אופטית > חומרה‬ ‫‪ .il‬‬ ‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪53‬‬ ‫רזולוציה נמוכה פחות מ‪ 1 -‬מיליון פיקסלים‪ .‬אלא רק מגדיל את הקובץ‪.‬‬ ‫התוכנה בודקת את ערכי הפיקסלים המקיפים את הפיקסל החדש‪ .‬‬ ‫המצלמה מצלמת בעומק צבע של ‪ 24‬ביט לפחות‪.‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.2‬קובץ גדול ) שלא בהכרח מתאים לצורכי הפלט של התמונה (‬ ‫‪ .‬על מנת לקבוע את צבעו‬ ‫ובהירותו‪.‬‬ ‫‪24‬ביט = ‪ 16 = 24 2‬מיליון צבעים = קרוב למספר הגוונים הניתנים להבחנה ע"י העין‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬‬ ‫תהליך האינטרפולציה פוגע בחדות התמונה ובגוונים‪.‬על מנת להעלות את מספרם‬ ‫הכולל‪.co.3‬זמן עיבוד איטי‬ ‫רזולוציה אופטית ואינטרפולציה‬ ‫ישנן שתי סוגי רזולוציות‪:‬‬ ‫‪ .

‬השומר על איכות התמונה המקורית‪.‬ניתן לקבוע את רמת הדחיסה )רמת איבוד המידע( לפני השמירה‪.‬כל סוג קובץ מכיל מאפיינים‬ ‫ברורים המיוחדים לו‪.JPEG .co.‬‬ ‫‪ .1‬קובץ – ‪ TIFF‬קובץ ללא דחיסה‪ .‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬‬ ‫קיימים מספר סוגי קבצים שכיחים‪:‬‬ ‫‪ .il‬‬ ‫עמוד ‪ 12‬מתוך ‪53‬‬ ‫סוגי קבצים‬ ‫התמונה נשמרת במצלמה לפי סוג הקובץ הקיים ומוגדר בה‪ .2‬הסוג השכיח ביותר לשמירת תמונות דיגיטליות‪ .‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬זהו סוג קובץ הדוחס עם‬ ‫איבוד מידע‪ .

‬‬ ‫על מנת לקבל חשיפה נכונה יש לשמור על יחס גומלין נכון בין מיפתח הצמצם למהירות‬ ‫הסגר‪.‬נכנס פחות אור ולכן צריך מהירות תריס יותר ארוכה( כדי‬ ‫לקבל חשיפה נכונה(‪ .‬‬ ‫מהירות ‪Speed‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫צמצם ‪F \ number‬‬ ‫‪1.6 -‬צמצם בינוני ‪. f16 -‬צמצם סגור מאד ‪.‬אחד מול אחד‪.‬‬‫ ‪f11‬צמצם סגור ‪.f-stop‬מעבירה מחצית מכמות האור מהדרגה‬ ‫הקודמת לה‪.‬‬ ‫שינוי של כל צמצם שלם יצריך שינוי של מהירות סגר שלמה בהתאמה‪.8‬‬ ‫ צמצם פתוח‬‫ ‪f4‬קצת פחות פתוח ‪.‬יש‬ ‫לסגור צמצם בהתאמה ‪ .4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2.co.‬‬ ‫מהירות החשיפה )קרויה גם מהירות הסגר או מהירות התריס )‪ = shutter‬מסומנת בחלקי‬ ‫שניות‪ .‬אבל ע"י צמצם סגור מקבלים עומק שדה גדול יותר‪ . 1/125.‬או לחילופין ככל שמהירות הסגר יורדת‪ .‬‬ ‫ככל שמהירות הסגר עולה כך יש לפתוח צמצם‪ .‬‬ ‫אמנם הסבר זה נמצא בכל מדריך לצילום‪ .8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5. 1/60. 1/500.6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪22‬‬ ‫עוד קצת על צמצמים ומהירויות‬ ‫מכיוון שעדיין יש מי ששואלים‪.‬ככל‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .ccd‬של המצלמה הדיגיטלית או הפילם של מצלמה רגילה נחשף לאור‪ .‬‬‫בהתאם לדרגות לעיל‪ .‬לדוגמא ‪f2. 1/15.‬כלומר גם פרטים‬ ‫קרובים וגם פרטים רחוקים יהיו בפוקוס‪ .‬וההפך בדיוק כאשר הצמצם הוא יותר פתוח‪.‬לדוגמא‪:‬‬ ‫‪1/8.‬‬ ‫מכאן ככל שהצמצם סגור יותר‪ .il‬‬ ‫עמוד ‪ 13‬מתוך ‪53‬‬ ‫יחסי גומלין – צמצם\מהירות סגר‪.‬‬ ‫צמצם ‪ = aparture‬הוא מידת הפתיחה‪/‬סגירה של העדשה ממש בדומה לאישון‬ ‫העין‪ .‬ככל שהמספר קטן יותר‪ ..‬בכל אופן‬ ‫כמה מילים למי שעדיין לא בדיוק יודעים‪.‬הפתיחה גדולה יותר‪ . f22 -‬צמצם עוד יותר סגור‪. 1/1000‬וכו' והיא משך הזמן‬ ‫בו ה ‪. f8 -‬צמצם קצת סגור‪.‬ומסמנים אותו ע"י ‪ f stop..‬כל עליה בדרגת ה ‪.‬‬ ‫להלן הסבר על בסיסי ביותר על צמצמים ומהירויות חשיפה‪.‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh. 1/250. f5. 1/30.

‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬יש "הקפאה" טובה יותר של כל מה שבתנועה‪.‬‬ ‫)למותר לציין שכאשר מצלמים במהירות סגר ארוכה‪ .‬הן על ידי תזוזת הצלם‬ ‫בשעת הצילום‪ .‬או תנועת הפרט המצולם‪.co.‬‬ ‫ככל שזמן החשיפה ארוך יותר‪ .‬מכיוון שמשך ההבזק של הפלש‬ ‫הוא קצר ביותר‪ .‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬יכול להווצר טשטוש של תנועה‪ .1/3000‬לא קשור למהירות פתיחת‬ ‫התריס‪.‬השימוש בחצובה ימנע כמובן את‬ ‫תזוזת המצלמה וכך גם במהירות נמוכה‪ .‬כל מה שלא זז‪ .il‬‬ ‫עמוד ‪ 14‬מתוך ‪53‬‬ ‫שהמהירות קצרה יותר‪ .‬משהו כמו ‪ 1/2000 .‬עדיין יצא חד(‬ ‫תאורת פלש גם היא גורם בהקפאת תנועה‪ .‬כולל תזוזת הצלם‪.

il‬‬ ‫עמוד ‪ 15‬מתוך ‪53‬‬ ‫טיפים לאחיזה נכונה של המצלמה‪. .‬אין זה קל לשמור על אחיזה‬ ‫יציבה של המצלמה ‪ .‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬משייט בסירה ‪ ( .‬הרוח‬ ‫עלולה להרעיד את המצלמה ‪ .‬ויש להתחשב בכך שככל שאנו מצלמים בזוית צרה‬ ‫יותר )‪ (TELE‬כך גובר חוסר היציבות הנראה בתמונה ‪.‬גג של אוטו )שלא נוסע‬ ‫‪ (.‬המקום בו עומד הצלם עלול להיות לא יציב ) כמו צילום‬ ‫ממכונית נוסעת ‪ .‬‬ ‫אחת הבעיות המרכזיות שבגללן התמונות יוצאות מטושטשות או לא חדות היא התזוזות של‬ ‫הצלם בזמן הצילום ‪ .‬‬ ‫צילומים מהנים !‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ . .‬ולצלם‪.co. .‬‬ ‫יש אחיזות נכונות למצלמה על מנת לייצב את הגוף בצילום ‪ .‬תנועות הגוף ) נשימה למשל ( עלולות לגרום להזזת המצלמה ‪ .‬במצלמות דיגיטליות הבעיה חריפה יותר מהסיבה של ההשהיה של‬ ‫השניה מרגע הצילום ועד הצילום עצמו האופיינית במצלמות דיגיטליות ‪.‬‬ ‫האופטימלי הוא להשתמש בחצובה כאשר מצלמים וכך אפשר לצלם בחשיפות ארוכות ללא‬ ‫חשש‪.‬‬ ‫לא תמיד נוח להיסחב עם חצובה לכל מקום ולכן עלינו לנסות לייצב את עצמנו בתנאים‬ ‫הקיימים בשטח לדוגמא ‪:‬‬ ‫להניח את המצלמה על משטח שולחן ‪ .‬‬ ‫יש הבדל גדול מאוד בתוצאה ובחדות כאשר מצלמים ביציבות ‪ .‬הנה חלק מהן ‪:‬‬ ‫עמידה ברגליים יציבות ומרפקים מהודקים לגוף‬ ‫ישיבה כשהמרפקים על הרגליים‬ ‫כריעה כשהמרפק נשען על הירך‬ ‫המרפקים נשענים על הקרקע‬ ‫השענת הגב כנגד הקיר‬ ‫השענת צד הגוף כנגד הקיר‬ ‫תמיכת רגל אחת על מדרגה או ארגז‬ ‫השענת הגוף על עמוד‬ ‫שימוש בחצובה ‪.

8.co.‬שניות ‪ 1/8‬שניות וכן הלאה )עד ‪ 16‬שניות במצלמה‬ ‫שלי‪ .‬‬ ‫יש ‪ 2‬גורמים שקובעים איך התמונה תיראה ‪:‬‬ ‫‪ .8‬ופעם עם ‪ f/10 -‬במקרה‬ ‫השני תקבל תמונה בהירה הרבה יותר )בהנחה שהשתמשת באותו זמן החשיפה(‪.‬על עומק השדה שולטים באמצעות הצמצם ‪ -‬צמצם פתוח = עומק שדה קטן‪.1‬הצמצם‬ ‫‪ .2‬זמן החשיפה‪.‬למשל(‪ .‬כלומר ‪ -‬פחות אור נכנס למצלמה‪.‬הזמן הזה מוגדר‬ ‫בשניות‪ .‬כלומר ‪ 1/800 -‬שניות‪ 1/500 .‬עומק שדה קטן ‪ -‬פירוש הדבר שהעצמים שיושבים‬ ‫בפוקוס ייצאו חדים וכל מה שמסביב ‪ -‬ייצא מטושטש‪ .‬‬ ‫לדוגמא ‪ -‬אם תצלם את אותה התמונה פעם עם צמצם של ‪ f/2.‬כך הצמצם סגור יותר‪ .‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬‬ ‫עכשיו ‪ -‬יש יחס בין הצמצם לזמן החשיפה‬ ‫עוד דבר שכדאי לדעת ‪ -‬עומק השדה‪ .il‬‬ ‫עמוד ‪ 16‬מתוך ‪53‬‬ ‫משך חשיפה – הסבר קצר‪.‬הצמצם נקבע ביחידות של‬ ‫‪ f/n‬כאשר ‪ -‬ככל שה ‪-n‬גבוה יותר‪ .‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬עומק שדה גדול ‪ -‬גם העצמים מסביב‬ ‫ייצאו חדים‪ .‬‬ ‫צמצם סגור = עומק שדה גדול‪.‬‬ ‫הצמצם המקסימלי הסטנדרטי במצלמות הדיגיטליות הוא ‪ f/2.‬ככל שזמן החשיפה הוא קטן יותר ‪ -‬כך ייכנס למצלמה פחות אור והתמונה‬ ‫תהיה כהה יותר‪.‬אך יש מצלמות עם ‪f/2‬‬ ‫זמן החשיפה הוא משך הזמן שהאור נכנס למצלמה )התריס פתוח(‪ .‬‬ ‫הצמצם הוא למעשה רוחב "החור" שדרכו האור נכנס למצלמה‪ .

il‬‬ ‫עמוד ‪ 17‬מתוך ‪53‬‬ ‫מדריך לצילום רציף‪.‬‬ ‫מצב ‪ Contineus mode‬אפשרי כמעט בכל המצלמות מ ‪ 3‬מגה פיקסל ומעלה וגם בחלק‬ ‫ממצלמות ‪ 2‬מגה פיקסל‬ ‫צילום רצף עם ‪ AF‬וצילום ‪BKT‬‬ ‫צילום רצף עם = ‪ AF‬אותו הדבר כמו צילום ברצף רגיל רק שבמצב זה המצלמה תצלם רק‬ ‫כשהתמונה תהיה בפוקוס ולכן הרצף יהיה איטי יותר ‪.‬‬ ‫פעם אחת עם צמצם פתוח יותר ופעם שניה עם צמצם סגור יותר כדי לא לקחת צ'אנס‬ ‫שהצילום לא יהיה בחשיפה טובה ‪. 3‬‬ ‫פעם ראשונה בחשיפה נכונה‬ ‫פעם שניה ביחידת צמצם שהצלם יקבע פחות‬ ‫פעם שלישית ביחידת צמצם שהצלם יקבע יותר‬ ‫ניתן לקבוע מינוס ‪ 2‬עד פלוס ‪ 2‬צמצמים בקפיצות של שליש צמצם‬ ‫צילום ‪ BKT‬נפוץ בעיקר בצילום במצלמות פילם כאשר לא ניתן לראות את התוצאה מיידית‬ ‫ולכן הצלם מצלם פעם אחת כמו שהוא חושב וליתר ביטחון מצלם את אותו הדבר פעמיים ‪.‬‬ ‫צילום ברצף במצב "‪"Contineus mode‬‬ ‫במצב זה כל עוד האצבע לוחצת על לחצן הצילום המצלמה מצלמת תמונה אחר תמונה בקצב‬ ‫מהיר עד שעוזבים את הלחצן ) או עד שנגמר המקום בכרטיס (‬ ‫מצב ‪ Contineus mode‬אופטימלי לצילומי ספורט או לצילום תנועה כאשר לא רוצים"‬ ‫לפספס את הרגע" ולכן מצלמים רצף ובוחרים את הפריים הרצוי ‪.co.‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬‬ ‫צילום = ‪ BKT Breaketing‬צילום של אותה התמונה כפול ‪.

‬‬ ‫התוכנות הגרפיות מכירה את הפורמאטים הסטנדרטים ויודעות להציג אותם בפריסה מלאה‪.‬אין תורה‪ .‬הצורך לכיווץ נובע גם מתוך מטרה לחסוך‬ ‫שטחי דיסק באחסון הקובץ וגם להוזיל עלויות בעת משלוח הקובץ דרך קווי התקשורת )ואם‬ ‫לא עלויות בכסף לפחות לחסוך בזמן העברה(‪ .‬‬ ‫על לוסי ולוסי לס – עקרונות בכיווץ קבצים‬ ‫מעת לעת אנו נתקלים במושג של כיווץ קבצים‪ .‬מחויבת להעתקה מושלמת של הקובץ המקורי‪ .70-‬עיקרי השיטה הם בניית מילון של צורות החוזרות על עצמן בקובץ‪ .‬ומה התועלת שתופק ממנו במונחים‬ ‫של משקל הקובץ‪.‬רוב תוכנות‬ ‫הכיווץ מסוג זה מסתמכות בצורה כזו או אחרת על שיטה הקרויה ‪based algorithm -‬‬ ‫‪adaptive dictionary.‬וידאו וקול‪ .‬יוצאת מנקודת הנחה שניתן לוותר על חלק מהמידע האצור בקובץ‬ ‫המקורי‪ .‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬כך למשל‪ .‬ולהסתפק במשאית בודדת להעברת המשלוח כולו‪.il‬‬ ‫עמוד ‪ 18‬מתוך ‪53‬‬ ‫קצת על פורמאט של תמונות‬ ‫הרבה חברים בפורום מדסקסים על הקטנת תמונה כדי שתכנס לפורום‪ .‬‬ ‫מצורף מאמר המנסה להסביר את הנושא לאנשים פשוטים שלא מכירים בע"פ את המונחים‬ ‫מחשב מלאי קסם‬ ‫עקרונות הפעולה הבסיסית של מכשירים שמשמשים אותנו מידי יום‬ ‫אהוד מלץ – הארץ ‪) 12.‬ניתן לאבחן שתי גישות עיקריות לכיווץ קבצים‪ :‬הראשונה‪ .‬הוא יכול לנפח את הבלונים‬ ‫אצלו במפעל לגודלם הסופי ולהעסיק צי של משאיות כדי שיובילו אותם ליעדם בכבישים‬ ‫העמוסים‪ .‬איבוד המידע הכרוך בשיטה זו הביא לכך שכינויה‬ ‫באנגלית הוא ‪ Lossy.‬אבל אפשר לשאוב מהם את כל המידע המיותר‪ .‬‬ ‫ככלל‪ .‬הכיווץ על פי שיטה זו הוא בעצם דילמה של עלות מול תועלת ‪ -‬עד‬ ‫כמה יפגע הכיווץ באיכות הסופית של התמונה או הצליל‪ .‬והפניה‬ ‫למילון לאחר שצורה מסוימת כבר הוגדרה ונרשמה בו‪ .‬ולהחזירם לגודל המקורי עם הגיעם ליעדם או כשיש‬ ‫צורך לעשות בהם שימוש‪.‬בניגוד לחיים האמיתיים‪ . ZL‬שפותחה על ידי החוקרים הישראלים אברהם למפל ויעקב זיו‬ ‫בשנות ה‪ .‬אבל אם לא מתחשק לו לצאת אידיוט‪ .02.‬‬ ‫העיקרון שעומד מאחורי טכנולוגיית כיווץ הקבצים הוא דומה‪ .‬ג'‪ .‬הגישה הזו‪.‬שבהם גם ויתור על חלק קטן מהמידע‬ ‫שבקובץ יכול לשנות באופן מהותי את משמעותו או לשבש כליל את פעולתו‪ .‬לכל המתעניין( ‪ -‬יעבור בשלב הראשון של הכיווץ תהליך בו יינתן ערך מספרי‬ ‫לכל אחת מהמלים המופיעות בו( בדוגמה‪ .2002‬קפיטן אינטרנט(‬ ‫יצרן בלונים באילת צריך לשלוח את תוצרתו לקניין במטולה‪ .‬המתאימה יותר לטיפול‬ ‫בקובצי תמונה‪ .‬אם אין תורה אין קמח"‬ ‫)אבות‪ .‬אנו מתעלמים מסימני‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .co.‬ועדיין להותיר אותו ראוי לשימוש‪ .‬‬ ‫שמכונה באנגלית ‪ Lossless.‬‬ ‫הגישה השנייה הולמת יותר קובצי טקסט או תוכנה‪ .‬לשמור אותם או להעביר‬ ‫אותם בגודל מינימלי ברשתות תקשורת‪ .‬יז'‪ .‬קובץ שמכיל‬ ‫את אמרתו של רבי אלעזר בן עזריה ‪" -‬אם אין קמח‪ .‬בלי שהם בעצם‬ ‫מכירים במשמעות הדבר‪.‬‬ ‫גם במצלמה הדיגיטלית התמונה עוברת סוג מסוים של כיווץ לפורמאט ‪ JEPG‬ורק התמונה‬ ‫הדחוסה עוברת למחשב‪.‬שיטה אחת לבניית מילון כזה יכולה‬ ‫להיות הענקת ערך מספרי למלים החוזרות על עצמן בקובץ טקסט‪ .‬‬ ‫הרשתי לעצמי כאן להוסיף מספר פרטים על הטכניקה של הדחיסה ועל התשלום שזה עולה‬ ‫לנו‪.‬הוא יכול לשלוח את הבלונים כשהם ריקים‬ ‫מאוויר בלוויית דף הוראות לניפוחם‪ .‬בהזדמנות זו אנו נתקלים בשמות סיומות‬ ‫קבצים מסוג ‪ zip‬או ‪ arj‬או ‪ ace‬ונשאלת השאלה כיצד הדבר הזה עובד‪.‬אמנם אי אפשר להוציא מן‬ ‫הקבצים אוויר‪ .

‬קיימים בדרך כלל הבדלים קטנים בין פיקסל לפיקסל‪ . 2 3 1 3 2 :‬ומשקל הקובץ יגיע ל‪29 -‬‬ ‫יחידות זיכרון )‪ 11‬לקובץ המכווץ ועוד ‪18‬למילון( ‪ -‬חיסכון של ‪ 10‬יחידות זיכרון לעומת הקובץ‬ ‫המקורי‪.lossy‬והיא מוותרת על חלק מהמידע‬ ‫שבקובץ כדי להפחית ממשקלו‪ .‬שיטת המילון יעילה פחות הן בשל הפוטנציאל הנמוך יותר לגלות תבנית חוזרות‬ ‫והן בשל הצורך לטלטל עם הקובץ המכווץ את המילון שמשקלו‪ .‬בתמונות עם חזרה צבעונית נמוכה חוסך פורמט ‪gif‬‬ ‫רק ‪ 20%‬ממשקל הקובץ המקורי‪.‬ל‪ 19 -‬יחידות הזיכרון של הפתגם צריך להוסיף את ‪ 19‬יחידות‬ ‫הזיכרון שתופס המילון( מלים ומספרים(‪ .‬‬ ‫מאפשרת לכווץ בדרך כלל קובצי טקסט ותוכנות למחצית מגודלם המקורי‪ .‬בחיפוש אחר מילון יעיל יותר ניתן לחזור אל הפתגם ולכלול בו גם את‬ ‫הצירופים "אין קמח" ו"אין תורה" החוזרים פעמיים כל אחד ולקבל את התוצאה המודגמת‬ ‫בטבלה הזו‪:‬‬ ‫הביטוי המספרי של הפתגם על פי טבלה ‪ 3‬יהיה‪ 1.‬‬ ‫אינו סוף הדרך‪ .‬‬ ‫שיטות כיווץ מסוג ‪ Lossless‬מתגלות כלא יעילות במיוחד בטיפול בקבצים‪ .1 2 3 4 1 4 3 2 :‬‬ ‫ומשקלו יגיע ל‪ 35 -‬יחידות זיכרון‪:‬‬ ‫ההישג הפעוט לכאורה‪ .‬בפתגם שבדוגמה אפשר לקודד את הרצף "אם אין" כיחידה‬ ‫אחת ולבנות מילון בהתאם‪ .‬יכול להיות‬ ‫מעיק למדי‪.‬התוכנה ממשיכה לחפש דוגמאות החוזרות על עצמן בקובץ‪.‬תופס יחידת זיכרון אחת‪ .‬פחות או יותר‪ .‬תכונתן של רוב השפות )גם שפות מחשב( להכיל מספר רב של תבניות קבועות‪.‬למשל‪ .‬המידע שהשיטה הזו מוותרת עליו קשור להבדלים קטנים‬ ‫בצבע בין אזורים סמוכים בתמונה‪ .‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬פורמט הכיווץ‬ ‫הנפוץ ‪ gif‬הוא מסוג ‪ Lossless‬ויעילותו הרבה ביותר תושג‪ .il‬‬ ‫עמוד ‪ 19‬מתוך ‪53‬‬ ‫הפיסוק והגרשיים(‪ .‬מפני שככל שהקובץ גדל כך גדלים הסיכויים למצוא בו מלים ותבניות שניתן לכלול‬ ‫במילון‪ .‬במלים אחרות‪ .co.‬בקבצים קטנים‪.‬ותוכנת כיווץ הפועלת על גילוי‬ ‫תבניות חוזרות תתקשה להביא לחיסכון משמעותי בטיפול בקבצים מסוג זה‪ .‬גם באזורים בתמונה בהם הצבע אחיד‪ . jpeg.‬ציורי קומיקס למשל‪ .‬‬ ‫יעילותן של תוכנות כיווץ המבוססות על מילונים גדלה ככל שהקובץ שבו הן מטפלות גדול‬ ‫יותר‪ .‬‬ ‫לעומת זאת‪ .‬כמעט חצי‪ .‬שהמוח האנושי‬ ‫נוטה לחבר לכלל תמונה שלמה‪ .‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬כדי לבחון מהי רמת הדחיסה שהושגה עד כאן יש לזכור שכל סימן דפוס‪.‬או ריבועים בצבעים שונים‪ .‬‬ ‫שיטת כיווץ נפוצה אחרת ‪.‬שכל מי שהתנסה פעם בדיאטה בעולם האנלוגי יידע להעריך אותו‪.‬‬ ‫מקווה שלא הכבדתי יותר מידי בפרטים טכניים והוספתי משהו לכאלה שלא רק לחיצה על‬ ‫התריס של המצלמה מעניין אותם‪.‬‬ ‫כולל רווח בין מלים‪ .‬‬ ‫אבל הכיווץ אינו מסתיים כאן‪ .‬תמונות שנסרקו ונשמרו בפורמט‬ ‫‪bitmap.‬בהם מספר‬ ‫התבניות החוזרות על עצמן קטן‪ .‬שייכת למשפחת ה ‪.‬כפי שהודגם‪ .‬‬ ‫בהיות המחשב אדיש למשמעותן של מלים התוכנה יכולה להכניס למילון גם חלקי מלים או‬ ‫תבניות חוזרות של מספר מלים‪ .‬מה‬ ‫שמפריע להישג הזה הוא שיחד עם הקובץ המכווץ יש לשמור או לשלוח את המילון המשמש‬ ‫לפתיחתו‪ .‬כמו קובצי קול ותמונה‪ .‬המשפט המקורי )אותיות ורווחים( תופס ‪39‬‬ ‫יחידות זיכרון בעוד שגרסתו המכווצת מסתפקת ב‪ 19 -‬יחידות זיכרון‪ .‬לאחר מכן ייבנה מילון המכיל את המלים וערכיהן המספריים‪:‬‬ ‫הפיכת הפתגם המילולי לערכים מספריים תיתן את התוצאה )בקריאה מימין לשמאל ‪3 2‬‬ ‫‪5 2 1 5 2 3 2 1.‬לפיכך‪ .‬במקרה כזה ייראה הביטוי המספרי שלו כך‪.‬הן למעשה אוסף של פיקסלים‪ .‬לעומת זאת‪ .‬שבהן הוא יכול להוריד את משקל הקובץ‬ ‫לכדי עשירית מן המקור‪ .‬כמו‬ ‫שמים‪ .‬בתמונות בעלות מספר‬ ‫קטן של משטחי צבע אחידים‪ .‬כך שלמעשה מושג חיסכון של יחידת זיכרון אחת‬ ‫בלבד‪.‬והיא מסתמכת על העובדה שרגישותה של העין האנושית‬ ‫להבדלים כאלה קטנה‪.

‬הרבה צלמים יודעים בערך מה זו החיה‬ ‫שנקראת "עומק שדה" ורובם יודעים שככל שמיפתח העדשה גדול יותר‪ .1‬מבוא –‬ ‫כולנו אוהבים לצלם וכולנו מנסים ליצור תמונות יותר יפות ויותר אומנותיות‪ .‬‬ ‫במסגרת המדריך אנחנו נעבור על הדברים הבאים‪:‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .il‬‬ ‫עמוד ‪ 20‬מתוך ‪53‬‬ ‫עומק שדה‪.8‬סיכום‪.‬‬ ‫‪ .1‬מבוא‪.‬צילומים מקרוב‬ ‫ובעיקר מקרוב מאוד )מקרו( מלווים בד"כ ברקע מטושטש אשר מבודד את הנושא מהרקע‬ ‫ובכך מעניק לו יותר תשומת לב )ועין( של הצופה‪ .4‬כיצד עומק השדה נגרם‪.7‬השפעת אורך המוקד על עומק השדה‪.‬מאחר ולכל מרחק מהעדשה יש לקבוע פוקוס מדויק‪ .‬עקב חוסר הפוקוס מאותו המרחק נוצר מעגל של פיקסלים לא חד‪ .3‬מעגל הטשטוש ‪– Circle of Confusion‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬עומק השדה קטן‬ ‫יותר‪ .‬‬ ‫‪ .‬עומק השדה משמש אותנו לבידוד הנושא מהרקע או‬ ‫ליצירת תמונה בה הפוקוס הוא רחב מאוד ומכסה את כל אזורי התמונה‪ .‬אבל מעט מהם יודעים להסביר כיצד הדבר עובד באמת‪ .‬‬ ‫‪ .‬כלומר במקום שעצם שהיה אמור‬ ‫להיות פיקסל אחד‪ .2‬מהו עומק שדה ולמה הוא משמש אותנו‪.co.‬לכן אני מוציא את המדריך‬ ‫הזה כדי לעזור לכולכם להבין את הנושא יותר לעומק‪.‬הבנתו תעזור לנו‬ ‫להבין טוב יותר כיצד ליצור תמונות טובות יותר וכיצד להשיג את התוצאות אותן אנחנו‬ ‫מחפשים‪.‬‬ ‫‪ .‬ראו איור להמחשה‪:‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .3‬מעגל הטשטוש – ‪– Circle of Confusion‬‬ ‫על מנת להבין מהו עומק שדה טוב יותר‪ .5‬מרחב היפר‪-‬פוקלי‪.‬כל מה שאינו באותו‬ ‫המרחק יופיע לנו לא בפוקוס אלא במעגל טשטוש‪ .2‬עומק שדה –‬ ‫"המרחב שלפני ומאחורי הנושא בתמונה בה הנושא עדיין חד"‪ .‬מרחב זה תלוי במספר‬ ‫גורמים אותם אנחנו נפרט בהמשך‪ .‬זהו‬ ‫מעגל הטשטוש‪ .‬נסביר את ההפך שלו שהוא מעגל הטשטוש‪ .6‬מצלמות דיגיטליות‪.‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬‬ ‫‪ .‬מעגל‬ ‫הטשטוש זהו המעגל שנוצר באזור שאינו בפוקוס בתמונה‪ .

‬ראה איור להמחשה‪:‬‬ ‫עדשה במיפתח צמצם גדול )‪ F‬קטן(‬ ‫עדשה במיפתח צמצם קטן )‪ F‬גדול(‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .il‬‬ ‫עמוד ‪ 21‬מתוך ‪53‬‬ ‫‪ .4‬כיצד עומק השדה נגרם –‬ ‫אחרי שהבנו מה זה מעגל הטשטוש‪ .‬הסיבה לכך היא הזווית‬ ‫בה קרני האור נשברות בתוך העוצמית עקב מיפתח הצמצם‪ .‬עומק‬ ‫השדה זהו המרחב לפני ואחרי הנושא בו התמונה עדיין חדה‪ .‬מיפתח העדשה – ככל שהעדשה פתוחה יותר )‪ F‬קטן( כך עומק השדה יהיה רדוד יותר‬ ‫וככל שהעדשה סגורה יותר )‪ F‬גדול( כך עומק השדה יהיה גדול יותר‪ .co.‬עכשיו יותר קל לנו להבין מה זה עומק השדה‪ .‬‬ ‫א‪ .‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬שני הגורמים המשפיעים על‬ ‫עומק השדה זה המרחק היחסי מהעדשה ומיפתח העדשה‪.

‬‬ ‫נשתמש בטכניקה זו בעיקר לצילומי נוף ובאמצעות סגירת מיפתח הצמצם נוכל‪ .6‬מצלמות דיגיטליות –‬ ‫בוודאי שמעתם הרבה צלמים בפורום מתלוננים שאם הייתה להם ‪ SLR‬הם היו מגיעים‬ ‫לעומקי שדה הרבה יותר מרשימים‪ .‬לדוגמה ב ‪F/2‬נוכל לצלם בעומק שדה עד האינסוף ממרחק של‬ ‫‪ 5‬מטר‪ .‬‬ ‫לקרב את המרחק הזה אלינו‪ .co.‬ראה הסבר בהמשך‪.‬לכן המצלמות הדיגיטליות הקומפקטיות משתמשות באורכי מוקד קצרים יותר כדי‬ ‫להגיע לאותו אורך מוקד מקביל בפורמט ‪ 35‬מ"מ ולכן הן יכולות להגיע לעומקי שדה פחות‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬‬ ‫לכן בצילומי מקרו עומק השדה הוא ממש קטן ולפעמים אפילו בעובי מילימטרים בודדים‬ ‫ובצילומי נוף עומק השדה הוא אינסופי‪ .‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬זהו ככלל‪ .‬מרחק מהעדשה – ככל שעצם קרוב יותר לעדשה באופן יחסי כך עומק השדה יהיה קטן‬ ‫יותר וככל שהוא יהיה רחוק מהעדשה הוא יהיה גדול יותר‪ .‬למה במצלמה דיגיטלית קומפקטית לא ניתן להגיע‬ ‫לעומק שדה כמו במצלמה מקצועית? התשובה לכך נעוצה בגודל החיישן‪ .‬ראו איור להמחשה‪:‬‬ ‫מרחק קרוב יותר‬ ‫‪ .5‬מרחק היפר‪-‬פוקלי – ‪– Hyperfocal distance‬‬ ‫המרחק מהעדשה בה אינסוף נופל בתוך הפוקוס במיפתח צמצם נתון‪ .‬אם מצלמת פילם‬ ‫היא בפורמט ‪ 35‬מ"מ והדיגיטליות המקצועיות מתקרבות אליהן ולעיתים אפילו משתוות‬ ‫אליהן‪ .‬כלומר צילום במיפתח‬ ‫צמצם במרחק נתון שבו עומק השדה הוא כל כך גדול שגם הפוקוס על אינסוף נמצא בו‪.‬‬ ‫‪ .‬מן הסתם‪.il‬‬ ‫עמוד ‪ 22‬מתוך ‪53‬‬ ‫ב‪ .‬ובמפתח צמצם של ‪ F/8‬נוכל כבר לצלם מ‪ 1.‬במצלמה דיגיטלית קומפקטית גודל החיישן הוא בערך בגודל של הציפורן של הזרת‬ ‫שלכם‪ .5‬מטר עד אינסוף )הנתונים מתייחסים‬ ‫למצלמות דיגיטליות קומפקטיות(‪.

8‬סיכום –‬ ‫עומק השדה הוא כלי מאוד חשוב בצילום על מנת להגיע לתוצאות טובות‪ .‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬אם תשמור על העצם באותו גודל יחסי בעדשת ‪ 35‬מ"מ ובעדשת ‪200‬‬ ‫מ"מ תראה שעומק השדה יישאר אותו דבר‪.7‬השפעת אורך המוקד על עומק השדה ‪-‬‬ ‫האם ככל שאורך המוקד גדל עומק השדה קטן? בפשטות – לא‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬עומק השדה יקטן במידה‬ ‫והעצם שלך יגדל ואז בעצם עומק השדה יהיה רדוד יותר כי "המרחק" או הגודל היחסי של‬ ‫העצם בפריים יגדל‪ .il‬‬ ‫עמוד ‪ 23‬מתוך ‪53‬‬ ‫מרשימים ולכן גם מפתחי העדשה שונים ומסתפקים ב ‪F/8‬עפ"י רב בעוד שב ‪SLR‬צריכים גם‬ ‫‪F/22‬כדי להגיע לעומק שדה באותו גודל‪.‬ניתן להשתמש‬ ‫בכלים שלמדנו כדי להשיג עומק שדה רדוד ולבודד את הפורטרט או הנושא שלנו מהרקע או‬ ‫שאנחנו יכולים ליצור תמונה בעלת עומק שדה מאוד עמוק ובכך ליצור רקע חד בנוסף לנושא‬ ‫כך שיתרום לו‪.‬‬ ‫לא נגעתי בהרבה נושאים הקשורים לעומק שדה כי אני לא רוצה להעמיס מידע מיותר‪.‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .co.

‬‬ ‫ב‪ .‬אבל‪ .‬מה הפעולות שבד"כ מבצעים? מכוונים ולוחצים על משחרר‬ ‫הסגר‪ .‬‬ ‫‪ 18% .il‬‬ ‫עמוד ‪ 24‬מתוך ‪53‬‬ ‫מדידת אור – שופכים קצת אור על הנושא‬ ‫ואנחנו נפגשים לשוב למאמר בנושא מדידת אור בעקבות מספר פניות אליי ב ‪ICQ‬ובפרטי‪.‬‬ ‫‪ .2‬מדידת אור – הגדרה‪.‬‬ ‫לדוגמה‪ :‬בתמונה הימנית ‪ 1/800 -‬ב ‪F2‬ובתמונה השמאלית ‪ 1/100 -‬ב‪F2‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬תבניתית‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .5‬סוגי מדידת האור‪:‬‬ ‫א‪ .‬‬ ‫‪ .7‬מצבים מיוחדים‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬מרכזית‪.3‬כיצד המדידה מבוצעת‪.1‬מבוא – כשמצלמים תמונה‪ .1‬מבוא‪.‬וכמובן ככל שהצמצם יהיה פתוח יותר ומהירות‬ ‫הסגר נמוכה יותר – כך החשיפה תהיה בהירה יותר‪.‬הדבר מתבטא בשינוי סוג מדידת האור – אם זה פיצוי חשיפה ואם‬ ‫הכוונה היא לשינוי סוג מדידת האור‪ .‬עפ"י‬ ‫מדידת האור יתקבל מידע על כמות האור הנכנסת בהתאם למפתח הצמצם‪ .‬‬ ‫‪ .‬אנחנו נשפוך‬ ‫אור על הנושא‪.‬ככל שהצמצם יהיה סגור יותר ומהירות הסגר תהיה גבוהה‬ ‫יותר – כך החשיפה תהיה חשוכה יותר‪ ..‬‬ ‫נכון שחלקכם חושב לעצמו עכשיו – "מה אני צריך למדוד אור? המצלמה עושה את זה לבד"‪.‬בדרך כלל לא רוצים להתחיל להתעסק עם כפתורים ורוצים יותר להתעסק בצילום‪.‬נקודתית‪.‬‬ ‫על מה נעבור‪:‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫אבל כדי להשיג תוצאות טובות יותר‪ .2‬מדידת אור – איסוף מידע על כמות האור הנכנסת לעדשה ומוחזרת מהנושא‪ .‬‬ ‫אתם צודקים‪ .8‬סיכום‪.‬בעיקר בתנאים בהם התאורה בעייתית‪ ..‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.4‬אפור ‪ -‬זה לא שחור לבן‪.‬‬ ‫ג‪ .‬‬ ‫‪ .6‬פיצוי חשיפה – תפצו את עצמכם‪.‬כולכם רוצים ללמוד עוד וכדי להגיע לתוצאות יותר טובות‪ .co.‬מהירות הסגר‬ ‫ורגישות הסרט‪/‬חיישן ‪ (ISO).‬צריכים לקחת‬ ‫את היוזמה לידיים שלנו‪ .‬אנחנו נלמד בשיעור הזה כיצד המדידה מתבצעת ואיך‬ ‫לשנות אותה לטובתנו‪.

8‬היסטוגרמה – כלי ההיסטוגרמה הנמצא במצלמות מהרמה היותר גבוהה וברב תוכנות‬ ‫המחשב מאפשר לנו לראות יותר טוב האם החשיפה שלנו יצאה מאוזנת‪ .‬אנחנו‬ ‫נכוון את מרכז התמונה לעבר האזור ממנו אנחנו רוצים למדוד‪ .‬מתי נשתמש בסוג זה של מדידה? כשאנחנו נמצאים‬ ‫במצבים בעייתיים וקונטרסטיים מבחינת תאורה‪ .‬נבנה מחדש את התמונה ונצלם‪.‬בין ‪ 3.‬‬ ‫‪ .‬תלוי בדרישות‪ .‬במצלמה דיגיטלית )שזה המקרה של רובנו(‬ ‫המדידה נעשית ע"י החיישן המצלם )‪ CCD‬או ‪( CMOS‬‬ ‫‪ 18% .‬וכשאנחנו‬ ‫רוצים להימנע מלכלול אזור חשוך בחישוב החשיפה‪ .‬אבל מעניקה משקל רב יותר‬ ‫למרכזו‪ .‬בד"כ ‪ 75%‬נמדד מהמרכז ושאר הפריים משפיע באופן מתון יותר על החשיפה‪ .‬יש לשים לב‬ ‫לא למדוד מאזורים בהירים מאחר ואז שאר הפריים יצא חשוך וההפך‬ ‫ב‪ .5%‬ל‪ 10%‬ממנו‪ .‬נקודתית – מדידת אור זו מבצעת את הקריאה מאזור מאוד מוגבל שתופס רק את מרכז‬ ‫הפריים‪ .‬האופן כללי סוג מדידה זה מבצע קריאות בכל רחבי הפריים ומבצע חישוב מסובך‬ ‫שנותן בסופו של דבר חשיפה מאוזנת לכל התמונה‪ .‬הוא מאפשר צילום במרווחי חשיפה הנקבעים מראש ומצלם ‪ 3‬או ‪ 5‬תמונות‬ ‫ברצף מתוכן אנו נבחר את הטובה ביותר לנו‪ .‬לדוגמה‪ .‬וההפך ‪ -‬לצילום שהוא ייצא בהיר אבל שאר הפריים יהיה שרוף‪.‬מה שטוב בצורת מדידה זו הוא שיותר‬ ‫קשה לבצע טעויות ולמדוד מאזור בהיר מדיי בטעות‪ .‬אני לא אכביר‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬נשתמש בפיצוי חשיפה שלילי כדי להשיג את‬ ‫האפקט הזה‪ .‬כשמצלמים תמונה ניתן לבצע את מדידת האור מכרטיס ‪ 18%‬אפור באותם תנאי‬ ‫תאורה של הנושא והתוצאה תיתן חשיפה מאוזנת‪.co.‬מתי נשתמש? כשהתמונה מורכבת‬ ‫מעצמים רבים ומסובכים אנחנו רוצים שתצא לנו תמונה שווה ומאוזנת‪ .‬זו השיטה הכי קלה‬ ‫ופשוטה לצילום‪ .‬מצבים של תאורה אחורית‪.‬ננעל חשיפה או נבצע חצי לחיצה‪ .‬זה לא שחור לבן ‪ -‬כמות האור המוחזרת מסצינה ממוצעת שקולה ל‪.‬בחלק מהמצלמות ניתן להגדיר את מרווח‬ ‫החשיפה בין תמונה לתמונה‪.7‬כלי זה הינו כלי יעיל מאוד במצבים בהם לא ניתן להחליט על קבלת‬ ‫חשיפה טובה‪ .‬במצלמת פילם ישנו חיישן מיוחד שתפקידו למדוד‬ ‫את כמות האור באמצעות תאים פוטואלקטריים‪ .‬מחזיר אור בכמות דומה‪ .‬לדוגמה‪ .il‬‬ ‫עמוד ‪ 25‬מתוך ‪53‬‬ ‫‪ .‬על מנת לצלם במצב זה‪ .‬ננעל חשיפה או נלחץ חצי‬ ‫לחיצה‪ .Bracketing .‬רק בדגמים מהדורות האחרונים )מאמצע שנות ה‪(60-‬‬ ‫קיימת האפשרות למדוד אור ע"י המצלמה‪ .‬אם מצלמים עצם שנמצא‬ ‫מול השמש ואני רוצה שהוא יצא כצללית‪ .‬מתי‬ ‫נשתמש בסוג זה של מדידה? כשהנושא שלנו תופס אזור גדול משטח הפריים‪ .6‬פיצוי חשיפה – בכל תמונה ניתן לבצע פונקציה שנקראת פיצוי חשיפה‪ .‬על ידי הקטנת והגדלת ערך החשיפה ניתן‬ ‫לקבל תמונה בהירה יותר או כהה יותר‪ .4‬אפור‪ .‬מרכזית – מדידת אור זו מודדת את האור מכל הפריים‪ .‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬‬ ‫מצבים של אזורים מוארים וחשוכים באותה הסצינה וכד'‪ .‬מצח של אדם‪ .‬נקמפז מחדש ונשלים את הלחיצה‪ .‬‬ ‫‪ .‬כמו שקיעה‪ .‬יש לשים לב למדוד את האור מאזור ממוצע ורצוי‬ ‫מאוד קרוב ל‪ 18%-‬חשיפה‪ .18%‬‬ ‫למה דווקא ‪ 18%‬אפור? כי זה טווח האמצע בין שחור ללבן שנראה ע"י חיישן המצלמה‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫כלומר‪ .‬פונקציה זו‬ ‫מאפשרת לשלוט באופן פשוט למדי על החשיפה‪ .‬גם כאן נכוון את הנושא שלנו למרכז‬ ‫התמונה‪ .5‬סוגי מדידת אור‪:‬‬ ‫א‪ .‬‬ ‫‪ .‬פשוט מכוונים ומצלמים‪.3‬כיצד מדידת האור מתבצעת – בעבר לא הייתה יכולת למדוד אור ע"י המצלמה עצמה‬ ‫ונעשה שימוש במודדי אור חיצוניים‪ .‬תבניתית – סוג מדידה זה מחושב ע"י אלגוריתם מתוחכם שכל חברה מגדירה אותו באופן‬ ‫שונה‪ .‬‬ ‫ג‪ .

php?name=Content&pa=showpage&pid=67‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫הצילומים )חוץ מגלעד( הם לא שלי ונלקחו מאתר בחו"ל בנושא צילום‪.‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬‬ ‫אני רוצה להודות לשלומיקס על ההגהה שעשה לי למאמר ובאותה הזדמנות על כל שאר‬ ‫העיצות שהוא נתן לי באופן כללי‪.9‬סיכום – מדידת אור היא כלי מאוד חשוב בצילום‪ .‬היתרון הגדול‬ ‫שיש למצלמה דיגיטלית הוא שניתן לראות את התוצאות מיד ועל בסיס זה ניתן לבצע‬ ‫שיפורים‪.‬אלא אפנה אתכם למאמר מצוין בנושא שכתב אותו מקס פנסון ‪-‬‬ ‫‪http://www.‬‬ ‫אני מקווה שכל מה שרשמתי היה ברור לכם‪ .‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.d-spot.‬בעזרת מדידה נכונה ניתן להפוך תמונה‬ ‫הרוסה לתמונה מדהימה וליצור תמונות מאוד יצירתיות שלא ניתן בדרך אחרת‪ .il/modules.il‬‬ ‫עמוד ‪ 26‬מתוך ‪53‬‬ ‫במילים בנושא‪ .co.‬אבל תמיד טוב לעשות עוד חזרה על החומר ואולי אפילו לחדש‬ ‫כמה דברים‪.‬ויכול מאוד להיות שחלקכם כבר הכיר את כל‬ ‫הדברים האלו עוד מקודם‪ .co.

4‬עלויות להדפסה‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ ..5‬המלצות למדפיס הביתי‬ ‫‪ .‬ולסיכום אני‬ ‫אומר לכם מה אני סבור שיקרה בעתיד הקרוב‪.‬חלק אפילו לא יודעים שאפשר‬ ‫להדפיס‪ .‬אז‬ ‫עכשיו אתם רוצים לדעת מה השאלה‪.‬‬ ‫בכל אופן‪ .‬‬ ‫ובגדול"‪.‬את החיוך הדבילי שנמרח לו על הפנים כשהראיתי לו הגדלת פוסטר של הבן‬ ‫שלי תלויה בחדר שלו‪ .1‬הקדמה‬ ‫מהי השאלה המרכזית בעולמו של הצלם הדיגיטלי?‬ ‫איזה שאלה חוזרת על עצמה בתדירות יותר גבוהה מ"להיות או להיות" באודישנים לבית‬ ‫צבי?‬ ‫יש שאלה שמטרידה כל אחד מאתנו ומדירה שעות שינה מתעשיות הנייר של ‪ Kodak.‬הייתי צריך לצלם‪.‬‬ ‫אז חלק חושבים שאת התמונות הטובות צריך להדפיס‪.‬ותמונות צריך להדפיס בכל מקרה‪ .‬לפזר מעט טיפים להכנה של תמונה להדפסה‪ .‬‬ ‫חלק חושב שלא צריך להדפיס כלום‪ .7‬סיכום‬ ‫‪ .3‬אפשרויות להדפסה‬ ‫‪ .‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.1‬הקדמה‬ ‫‪ .co.‬כי רק ככה אפשר‬ ‫לראות תמונות‪.‬לעזור לבנות חשיבה‬ ‫תקציבית לגבי כדאיות הדפסה‪ .‬תרימו טלפון למרובעי הפילם האלה ותגידו להם בראש חוצות‪" :‬אפשר להדפיס‪.‬‬ ‫חלק מאמין שדיגיטל הוא פורמט בלבד‪ .‬חבר שאל אותי מה פתאום השקעתי כל כך הרבה כסף במצלמה שמצלמת בשביל‬ ‫המחשב ולמייל‪ .2‬הסבר כללי על רזולוציות והדפסה‬ ‫‪ .‬כבר ראיתי את הסקרים שנעשו פה בפרש‪ .‬מסך המחשב או הטלוויזיה מעביר את החוויה בצורה‬ ‫מושלמת‪.‬‬ ‫חלק מדפיסים רק הגדלות‪.‬‬ ‫מי שלא מצלם בדיגיטלי לא מבין מה עושים עם התמונות‪ .‬‬ ‫אז איך?‬ ‫אז במדריך הזה אני אנסה להציג את האפשרויות השונות להדפסה על יתרונותיהם‬ ‫וחסרונותיהם‪ .‬‬ ‫מה אנחנו עושים עם התמונות שצילמנו?‬ ‫נכון? נכון ששאלתם את עצמכם את זה לפחות פעם אחת על כל ‪ 32‬מגה שצילמתם?‬ ‫אתם יכולים לחסוך ממני את התשובה‪ .‬ובמקומות‬ ‫אחרים‪.‬‬ ‫אז חברים‪ .‬רובנו חושבים שצריך להדפיס לפחות חלק מהתמונות‪.‬‬ ‫חלק חושבים שצריך להדפיס רק את אלה שנותנים למשפחה‪.6‬טיפים להכנת תמונות להדפסה‬ ‫‪ .il‬‬ ‫עמוד ‪ 27‬מתוך ‪53‬‬ ‫המדריך המלא להדפסת תמונות‪.‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬אני אנסה לישר קו לגבי המושגים הבסיסיים להדפסה‪ ..

5‬ס"מ רוחב ו‪ 10. 96‬יוצא מכך שכשנביט בתמונה שצילמנו במצלמה הדיגיטלית על צג של מחשב או מסך‬ ‫טלוויזיה התמונה תיראה חדה וברורה‪ .‬מספר הנקודות הדחוסות בכל אינץ' קווי‪.‬אז איך מנצלים‬ ‫את הרווח התקציבי הזה‪ .‬אין הדבר דומה לתוצאות ההדפסה‪.56 -‬כדי להפוך לסנטימטרים ונקבל את גודל התמונה האופטימלי‪:‬‬ ‫‪13. 150‬‬ ‫מה זה בעצם?‪dpi‬‬ ‫– ‪Dots per intch‬מספר הנקודות בכל אינץ'‪ .‬‬ ‫רזולוצית התמונה שלכם מורכבת ממידת פיקסלים לאורך ולגובה‪.‬נבצע את החישוב הבא‪:‬‬ ‫‪1600:300=5.2‬הסבר כללי על רזולוציות והדפסה‪.‬‬ ‫ראשית עלינו להבין עניין בסיסי שמטעה רבים מאתנו כל הזמן‪.‬ובל זאת מדפיסים את מה שרוצים?‬ ‫בשביל זה אני פה‪.3‬‬ ‫‪1200:300=4‬‬ ‫נכפיל את הנתונים ב‪ 2.‬כך התמונה תהיה חדה וברורה‬ ‫יותר‪ .‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬התמונה תהיה יותר חדה וברורה‪.‬‬ ‫ככל שיש יותר נקודות צבע דחוסות על פני שטח התמונה‪ ..co.‬לא עוד רכישה של פילמים יקרים‪ .24 -‬ס"מ גובה‪.‬‬ ‫מסך המחשב שלנו )וזה לא משנה תוצרת איזה חברה( עובד על ‪ dpi 72‬ומסך הטלוויזיה על‬ ‫‪dpi.‬‬ ‫לדוגמה‪1200*1600 :‬‬ ‫אם נתייחס ל‪dpi 300 -‬כדרישת ההדפסה‪ ..‬ולכן ככל שיש יותר‬ ‫נקודות צבע‪ .‬פיתוח פילמים‪ .‬‬ ‫‪ .‬הדפסת תמונות‪ .‬כחול או ירוק(‪ .‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬‬ ‫אז אם מסך המחשב הוא לא אינדיקציה לאיכות איך נדע אם התמונה טובה מספיק‬ ‫להדפסה?‬ ‫החישוב הוא פשוט‪.il‬‬ ‫עמוד ‪ 28‬מתוך ‪53‬‬ ‫זכרו שאחד השיקולים העיקריים במעבר השוק לדיגיטלי הוא החיסכון הגדול בעלויות‬ ‫ההדפסה‪ .‬למה? כל נקודה מכילה צבע אחד בלבד )אדום‪ .‬‬ ‫על מנת להדפיס באיכות טובה עלינו להשתמש ברזולוציה של בין ‪dpi-300dpi.

‬אבל מדפסת ממוצעת לא תיתן ביצועי איכות‪.‬בלי הכנות ארוכות‪ .‬בעיקר להגדלות‬ ‫הגדרת גדלים – פרופורציות הדפסה שונות מפרופורציות התמונה‬ ‫זמינות – לך תמצא עכשיו איך להיסחב עם הקבצים למעבדה וחכות שיהיה מוכן‬ ‫אין 'חרטות' – מרגע שמסרת להדפסה שילמת‪ .‬‬ ‫נוחות – בלי שירותי שליחים‪ .‬הכל בקליק אחד ויש תמונה תוך כמה‬ ‫דקות‪..‬‬ ‫הדפסה בבית דפוס‬ ‫יתרונות‪:‬‬ ‫עלות נמוכה בכמות גדולה של הדפסות‬ ‫הגדלות ענקיות )מעל)‪A3‬‬ ‫סוגים מגוונים של ניירות )זוהר‪ .‬‬ ‫הדפסה ביתית‬ ‫יתרונות‪:‬‬ ‫זמינות – מה יותר זמין מהמדפסת שמחוברת למחשב‪ .‬סוג ניר וכו'‬ ‫הדפסת מעבדה‬ ‫יתרונות‪:‬‬ ‫איכות – הדפסה איכותית על ניר‪photo..‬‬ ‫תיקון מיידי של פגמים – הצבעים יצאו כהים? יש שטח מיותר בתמונה? אפשר לתקן מיד‬ ‫ולשלוח להדפסה מחדש‪.‬גם אם הדפסות יצאו לא טוב‪ ..‬‬ ‫חסרונות‪:‬‬ ‫בלאי – סתימות צבע‪ .‬כרומו‪ .‬‬ ‫‪ .‬ובית דפוס‪..‬מדבקה וכו'(‬ ‫חסרונות‪:‬‬ ‫מיעוט בתי דפוס שעוסקים בהדפסה מקבצים‬ ‫לא מעסקים עם כמות קטנה של תמונות‬ ‫לא איכותיות כמו מעבדה‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬מדפסת ביתית‪ .‬‬ ‫בואו נעבור על היתרונות והחסרונות בכל אחת מהשיטות‪.‬מעבדת פיתוח בחנות צילום‪ .‬קלקולים וכו'‬ ‫איכות ‪ -‬כמובן שתלוי במדפסת‪ .il‬‬ ‫עמוד ‪ 29‬מתוך ‪53‬‬ ‫*חשוב לציין שבחרתי לשם הדוגמה דרישת הדפסה מחמירה מאד‪.50‬‬ ‫התעסקות – להגדיר גודל להדפסה‪ ..‬לא תוכלו לתקן‬ ‫כמו בפיקוח אישי במדפסת בבית‪.‬‬ ‫מבחן הזמן – הדפסות בהזרקת דיו שורדות בסביבות ‪ 10‬שנים לפני שהן דוהות‪.‬להושיט יד ולאסוף מהמדפסת‪.‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬נסו להדפיס ‪.‬‬ ‫חומרים – סטוק של סוגי ניר‪ .co.‬ממוחזר‪ .3‬אפשרויות הדפסה‬ ‫סה"כ יש ‪ 3‬אפשרויות‪ .‬‬ ‫זמן – תוך שעה ניתן לקבל צילום של תמונות רבות בבת‪-‬אחת‬ ‫אמינות ‪ -‬הדפסה ששורדת זמן ארוך מאד‬ ‫חסרונות‪:‬‬ ‫עלות – עלות גבוהה יחסית לכל תמונה‪ .‬דיו להחלפה וכו'‬ ‫זמן ‪ -‬צילום של תמונה אחת לוקח דקות ארוכות‪ .‬‬ ‫שירות – יש מי שמפקח שההדפסות יצאו טוב )נניח‪(.

‬‬ ‫הדפסות יותר קטנות יתומחרו יותר כיותר יקרות בגלל הניר המבוזבז‪ .‬אבל הביתית( מספקת תוצאות איכותיות מאד‪.‬בלי טררם של פיתוחים ומעבדות ובלי‬ ‫בזבוזי ניר‪.‬על ניר פוטו‪ .‬כל שניתן להסיק מכך‬ ‫שמדפסת ביתית )אומנם מסוג איכותי‪ .‬עלות ניירות מיוחדים )ניר פוטו ‪ 180‬גרם יעלה כ‪ .‬‬ ‫‪ .5‬המלצות למדפיס הביתי‬ ‫ראשית‪ .‬וזאת רק לאחר שערך השוואה מקיפה בין התוצאות שניתן לקבל בכל אחת‬ ‫מהאופציות‪ .‬בית דפוס הוא המקום המתאים‪.‬האיכות חשובה לכם‪ .‬פיתחו את התמונה בפוטושופ‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ ..‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬אני חייב לציין עובדה שהרשימה אותי מאד‪.il‬‬ ‫עמוד ‪ 30‬מתוך ‪53‬‬ ‫אם אני אנסה לסכם את כל אלה אז‪.‬‬ ‫עלות כל תמונה תרד‪.‬ואתם לא רוצים "להתעסק" –‬ ‫קיפצו לחנות הצילום הקרובה שמדפיסה דיגיטלי‬ ‫אם ברצונכם לפתח הגדלות מיוחדות ‪ (A3‬ומעלה(‪ .‬ככל שתזמינו ביותר כסף‪.‬ידידנו בפרש‪ .‬‬ ‫הדפסות בודדות לגדלים של עמוד שלם הן כדאיות‪ .‬‬ ‫שלומיקס‪ .‬הציג תערוכת תמונות במוזיאון ישראל שהודפסו במדפסת ביתית‬ ‫של אפסון )!(‪ .‬האם היא‬ ‫מדפיסה כהה יותר ממה שהתמונה נראית על המסך? האם יש בה צבע שיוצר דומיננטי יותר‬ ‫מאחרים?‬ ‫לאחר שלמדתם אותה‪ .‬במדפסת מהדרג הבינוני‬ ‫תעלה כשבעה שקלים בערך )תלוי במדפסת(‪.‬‬ ‫מאפייני המדפסת‪:‬‬ ‫כדי למקסם את איכות ההדפסה שלכם עשו טסט ותאפיינו את המדפסת שלכם‪ .‬‬ ‫לדוגמה‪ :‬אם היא נוטה להדפיס עם יותר ירוק‪ .‬נסו לאזן את זה בפוטושופ לפני ההדפסה‪.‬‬ ‫גודל ההדפסה‪:‬‬ ‫אל תסמכו על תוכנות להצגת תמונות להדפיס בשבילכם‪ .‬סבלנות רבה‪ .‬הכינו את הקבצים שלכם להדפסה בהתבסס על המדפסת שלכם‪..(₪ 5-‬עלות‬ ‫בזבוז של ניר )שוליים מיותרים על תמונות קטנות(‪.‬וחשבון פתוח באופיס דיפו – תדפיסו בבית‬ ‫אם יש לכם תמונות רבות להדפסה‪ .‬‬ ‫אם יש לכם מדפסת איכותית‪ .‬אני משוכנע שהוא בדק בצורה מקיפה ואחראית‪ .‬‬ ‫הדפסה של ‪) 24*18‬הכי מתאים לצורך ההשוואה(‪ .‬‬ ‫במעבדה‪:‬‬ ‫לכמות ההדפסות שלכם יש חשיבות מכרעת על עלות הפיתוח‪ .‬בכל ניר נכנסות כ‪2-‬‬ ‫תמונות ‪ 15*10‬כך שכל תמונה תעלה כשלושה וחצי שקלים‪.co.4‬עלויות הדפסה‬ ‫כעיקרון החישוב שלכם צריך לקחת בחשבון שני מרכיבים עיקריים‪:‬‬ ‫כמות התמונות שעליכם להדפיס‬ ‫גודל התמונות שברצונכם להדפיס‬ ‫בבית‪:‬‬ ‫להדפסה ביתית זכרו שעליכם לקחת בחשבון את עלות הדיו המתכלה( עשוי להיות מאד‬ ‫משמעותי בהדפסות רבות(‪ .‬‬ ‫‪ .

‬זה שלכם – עשו עם זה מה שאתם רוצים!‬ ‫טיפול שוטף במדפסת‪:‬‬ ‫אם אתם משתמשים בדיו חילופי )כמו רוב האנשים השפויים( חשוב לבצע ניקוי ראש כל‬ ‫שבוע‪ ..il‬‬ ‫עמוד ‪ 31‬מתוך ‪53‬‬ ‫והגדירו את גודל התמונה להדפסה‪.‬‬ ‫איך נתגבר על זה? נבצע את החיתוך בבית!‬ ‫מבלי להקטין את רוחב התמונה )כדי לא לפגוע ברזולוציה להדפסה‪ .‬שחקו עם הגוונים‪ .‬תסמכו על עצמכם‪.‬‬ ‫עיבוד‪:‬‬ ‫נצלו את הפוטושופ כדי להוציא מתמונה טובה תמונה מעולה‪ .‬‬ ‫בנו את הקומפוזיציה מחדש‪ .‬‬ ‫מסגור‪:‬‬ ‫אחד היתרונות הגדולים של צילום דיגיטלי היא היכולת שלכם להשפיע על איך שתיראה‬ ‫התמונה בהדפסה‪ .‬פחות מזה זה בסדר‪ .2:3 -‬המשמעות היא שהתמונות הדיגיטליות הן יותר‬ ‫מרובעות ומכילות יותר מידע לגובה מאשר תמונות הפילם‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬יותר זה‬ ‫כבר פחות איכותי‪.‬זה לוקסוס שחבל לוותר עליו‪.‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬השתמשו בניר פוטו מבריק או מט )לפי הטעם( ואל‬ ‫תשכחו לשנות בהגדרת ההדפסה את סוג הניר ואיכות ההדפסה שלכם‪.‬‬ ‫אני ממליץ להדפיס ב‪ 24*18 -‬בהדפסה ביתית‪.‬בצעו חיתוכים‪.‬‬ ‫ניר‪:‬‬ ‫תחזיקו חבילת ניר מיוחדת להדפסת תמונות‪ .4‬שנו את התפריט הנגלל בגודל ההדפסה לס"מ‬ ‫קיבלתם את רוחב וגובה התמונה האופטימאליים להדפסה‪ .‬הפכו לשחור לבן‪ .‬‬ ‫פיתוח במעבדה גורר תמיד חיתוך גס של התמונות לפרופורציות הניר המקובלות והפריים‬ ‫המקורי שלנו נפגע‪.‬השתמשו בניר במשקל מעל ‪ 120‬גרם כדי‬ ‫לתת לתמונה עובי ויכול הישרדות‪ .‬לא עוד "ככה צילמתי‪ -‬ככה זה נראה" הוסיפו מסגרת‪ .‬‬ ‫הדיגיטל מצלם ביחס ‪ 3:4‬והפילם ב‪ .‬עכשיו מקמו את התמונה שלכם הכי טוב בפריים ובמקום‬ ‫לסמוך על המזל‪.‬מותר הכל!‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬‬ ‫חבילה ניר כזאת תעלה כ‪ ₪ 90-‬ל‪ 20-‬עמוד‪.2‬שנו את הרזולוציה ל‪150-‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫החלק התחתון בתיבת השיחה הוא זה שמעניין אותנו‪.‬‬ ‫‪ .‬הדיו החלופי פחות מותאם למדפסת ויש לו נטייה לסתום את ראש ההדפסה ולפגוע‬ ‫בחדות התוצאות‪.1‬זכרו את רוחב התמונה בפיקסלים מהתיבה העליונה‪.3‬שנו את רוחב התמונה בפיקסלים בחזרה לנתון הקודם שלו‪.‬זוכרים?( שנו את גובה‬ ‫התמונה ביחס של ‪ 2:3‬לרוחב‪ ..co.‬‬ ‫שחקו עם הצבעים‪ .‬‬ ‫עשו את התרגיל הבא‪:‬‬ ‫‪ .6‬טיפים להכנת תמונות להדפסה‬ ‫פרופורציות‪:‬‬ ‫אחת הבעיות המעצבנות בהדפסה במעבדה היא הפרופורציות שמאפיינות פילם ‪ 35‬מ"מ‪.

.‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬להתחמק לחדר‪ .‬‬ ‫מדפסות פוטו איכותיות‪ .‬‬ ‫תצאו מהחדר ותגידו לאימא‪" :‬מה חשבת? שאני אשכח את יום ההולדת שלך?(‬ ‫כל זה בעתיד הקרוב‪ ..‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬בעצם‪ .‬אולי עוד ?‪WB‬‬ ‫אולי לחדד קונטרסט? אולי עוד פיצוי חשיפה? אח"כ‪ .‬‬ ‫שכחתם את יום ההולדת של אימא?‬ ‫בעתיד הלא רחוק תוכלו לצלם במצלמת ה‪ 28 -‬מגה‪-‬פיקסל שלכם קובץ ‪ RAW‬פורטרט של‬ ‫אימא‪ ...co..(.‬קישרו עם חתיכת חוט צהבהב‪.il‬‬ ‫עמוד ‪ 32‬מתוך ‪53‬‬ ‫‪ .‬רגע‪ ..‬ותוך דקה כבר תחזיקו תמונה איכותית של אימא‪ .‬גלגלו‬ ‫למגילה‪ .‬בפוטושופ אתם תחדדו קונטרסט‬ ‫ותוסיפו מסגור נקי )אולי גם הקדשה‪ .‬‬ ‫רק בשביל הציוד כדאי שתמשיכו לחסוך‪.‬‬ ‫עד לא מזמן צלמים החזיקו חדר חושך בבית עם ציוד יקר וחומרים כימיים לפיתוח והשרייה‪.‬מדפסות עם תמיכה בסוגים רבים של ניר‪.‬זה כבר פה‪.7‬סיכום‬ ‫כבר היום יוצאות לשוק מדפסות ביתיות שמאפשרות להדפיס תמונות ישר מכרטיס הזיכרון‪..‬‬ ‫היום זה נראה כל כך מיושן‪.‬תשלחו את התמונה למדפסת עם ראש הפוטו לגודל‬ ‫דף( ‪ A3‬כפול בגודל מניר ‪ A4).‬להתחבר למחשב בבית ולשחק עם נתוני התמונה‪ .

‬דבר שנלמד בהמשך כיצד להתמודד איתו‪ ..‬צילומי לילה מתאפיינים בדרך כלל בחשיפות ארוכות‬ ‫מאוד‪ .‬הגדרת‪ISO.‬לכן‬ ‫אנחנו נצלם עם חצובה‪ .4‬מהלך הצילום‬ ‫‪ ..‬‬ ‫ט‪.‬‬ ‫ח‪.1‬מהו צילום לילה ומי לעזאזל צריך אותו?‬ ‫‪ .‬להפך זו הזדמנות מציינת לצלם צילומים ייחודיים‬ ‫שלא מתאפשרים בתנאי תאורה אחרים‪ .il‬‬ ‫עמוד ‪ 33‬מתוך ‪53‬‬ ‫מדריך לצילומי לילה‬ ‫תמיד רצית לצלם במצבים שבהם אין תאורה‪ .‬הצמצם משפיע על‬ ‫עומק השדה ובצילומי לילה הוא משפיע בנוסף על איך אורות נראים‪ .‬מדידת אור‪.‬זה לא אומר בהכרח‬ ‫שמניחים את המצלמה בצד ולא נוגעים בה‪ ..3‬אופים את העוגה – עכשיו‪ .‬מגיע‬ ‫אליכם‪.‬כשיש לנו את כל המצרכים הבסיסיים‪ .‬שהיא דיי חובה‪ ..3‬אופים את העוגה‪:‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ב‪.1‬צילום לילה – צילום בתנאי תאורה חלשים מאוד‪ .‬רצוי חצובה יציבה שלא תרעד וחשוב מזה לא תיפול‪ .6‬סיכום‪.‬אני לא אתחיל‬ ‫ללמד אתכם בדיוק על מושג ומושג כי אני מניח שאתם יודעים אותם‪:‬‬ ‫א‪ .‬קומפוזיציה‪.‬פלאש‪.‬בצמצם פתוח האורות‬ ‫יראו מעט מרוחים ובמצלמה דיגיטלית מתרחשת לפעמים תופעה שנקראת "זליגה" שאורות‬ ‫בהירים מלווים במריחה סגולה‪ .2‬מה אני צריך בשביל לצלם בלילה? מה שצריכים דבר ראשון‪ .‬‬ ‫‪ .‬כשהשמש שוקעת‪ .‬‬ ‫ו‪.2‬מהם המצרכים הנדרשים?‬ ‫‪ .‬צילומי בתנאי תאורה חלשים מלווים על פי רב בחשיפה ארוכה של‬ ‫כמה שניות‪ .‬צמצם סגור לעומת זאת יוצר אורות חדים בצורת כוכבים‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬‬ ‫ה‪.‬יציבות – כמו שאמרנו‪ .5‬פוסט‪-‬פרוססנינג‪..co.‬מהירות סגר‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬תמיד חיפשת דרך לראות לתוך הלילה‪.‬מלבד מצלמה‪ .‬‬ ‫ד‪.‬רק‬ ‫להיות זהירים‪.‬רצוי גם חצובה ופלאש חיצוני‪.‬צריך שלמצלמה תהינה מספר יכולות בסיסיות ‪ -‬יכולת‬ ‫לחשיפה ארוכה של כמה שניות‪ .‬זה מצלמה‪ .‬‬ ‫בואו נעבור על מספר מונחים והגדרות שבהם צריכים להתחשב בעת הצילום‪ .‬יכולת לשנות את הגדרות ה ‪ISO‬של המצלמה ורצוי מצב‬ ‫ידני למצלמה‪ .‬ניתן להתחיל לצלם‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫הפתרון הגיע! המדריך ביוזמתו והשראתו של הצלם‪-‬השובב וכתיבתו של רועי ג‪ .‬‬ ‫ג‪..‬אבל לא כל‬ ‫מצלמה יכולה לבצע צילומי לילה‪ .‬‬ ‫המדריך יעסוק בנושאים הבאים‪:‬‬ ‫‪ .‬אתם יכולים להניח את המצלמה על כל משטח יציב שאתם יכולים לחשוב עליו‪ .White-Balance.‬צמצם – ע"י קביעת מפתח הצמצם ניתן לקבוע את אורך החשיפה‪ .‬כל התמונות שהעלתי הן ללא עריכה‬ ‫בפוטושופ‪.‬יציבות‪.‬‬ ‫ז‪.‬זה בלתי אפשרי להחזיק את המצלמה ביציבות כזו במשך פרקי זמן כאלה‪ .‬‬ ‫ב‪ .‬במידה ואין‬ ‫חצובה‪ .‬צמצם‪...‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬פוקוס ידני ומרחב היפר‪-‬פוקאלי‪.‬‬ ‫תמיד שאלת כיצד לצלם במועדונים אפופי עשן‪.

‬המחיר שאנחנו‬ ‫צריכים לשלם הוא בכמות הרעש שמתווספת לנו לתמונה‪ .‬ככל שרמת ה ‪ISO‬עולה‪ .‬תשתמשו באורך‬ ‫המוקד כדי לשנות את הפרספקטיבה ובכל העולה על רוחכם‪.‬כלומר עומק השדה‪.‬אבל לא לחיות באשליות‪ .‬תרגישו חופשי לשחק‬ ‫עם הפלאש ולהגיע לתוצאות הכי טובות‪.‬ישנם‬ ‫מצבים בהם נעדיף לא להשתמש בפלאש כמו לדוגמה במסיבה בה יש הרבה מאוד עשן‪.‬פלאש – כמו שציינתי מקודם‪ .‬ובצילומי לילה‬ ‫המצב הוא דומה‪ .‬פוקוס – רב המצלמות ככולן משתמשות בפוקוס לפי ניגודיות‪.‬למצלמה זה יותר קשה ובעיקר בלילה בו נמצאים לנו‬ ‫מגוון של אמצעי תאורה שלכל אחד מהן טמפרטורת קלווין שונה‪ .‬במקרה ואנחנו מצלמים נושא שאנחנו‬ ‫רוצים שהוא יצא בהיר‪/‬כהה‪ .‬‬ ‫מאחר ואז הפלאש יוחזר מהערפל לעדשה והתמונה תצא מסונוורת‪ .‬במצב זה הסגר נשאר פתוח כל עוד לא‬ ‫מגדירים לו אחרת‪ .‬‬ ‫ט‪ .‬לאלה מבינכם עם מצב ‪RAW‬‬ ‫במצלמה זו ההזדמנות הטובה ביותר להשתמש בו‪.‬מדידת אור – מדידת האור היא אחד החלקים הכי חשובים בצילום בכלל‪ .‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬קומפוזיציה – החלק הכי חשוב בתמונה‪ .‬כיצד נמדוד את האור? נגדיר את המצלמה על מצב בו היא מודדת את‬ ‫האור מכל חלקי התמונה ולפי זה נקבע את החשיפה‪ .‬‬ ‫לכן אנחנו נקבע את המצלמה למצב פוקוס ידני ונעריך את המרחק מהנושא‪ .‬תלוי בסצינה‪.‬לפעמים רצוי להשתמש בפיצוי חשיפה שלילי‪/‬חיובי כדי להגיע לתמונה מאוזנת‬ ‫מבחינת הנושא שלנו‪ .‬פלאש חיצוני נותן לנו תוצאות‬ ‫הרבה יותר טובות מאשר הפלאש המובנה במצלמה‪ .‬בדיגיטלית המצב הרבה יותר פשוט‪ .‬אם ברצוננו לצלם עם פלאש‪ .‬קיצור ל ‪Bulb. White Balance‬איזון לבן – בקצרה‪ .il‬‬ ‫עמוד ‪ 34‬מתוך ‪53‬‬ ‫ג‪ .‬מהירות סגר – או מהירות תריס‪ .‬אנחנו נשתמש בפלאש מתי שנרצה‬ ‫להאיר את הסובייקט על פני הרקע או להקפיא נושא מסויים בזמן חשיפה ארוכה‪ .‬הגדרת – ‪ ISO‬במצלמת פילם‪ .‬‬ ‫ו‪ .‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬מה אנחנו עושים? פשוט משנים‬ ‫את ההגדרה של המצלמה ל ‪ISO‬יותר גבוה‪ .‬וכך ניתן להגיע לחשיפות ארוכות באמת‬ ‫ד‪ .‬או שנקבע אותו‬ ‫לאין סוף במקרה ואנחנו מצלמים צילומי נוף‪ .‬‬ ‫במצלמות מקצועיות יותר קיים מצב ‪ B.‬תחפשו נושאים שיסקרנו את העין‪.‬אנחנו‬ ‫צריכים להחליף פילם‪ .‬העין האנושית יודעת להתאים בצורה לבנה‬ ‫צבעים בהתאם למקור האור שלהם‪ .‬הכוונה היא לכמות הזמן בה החיישן של המצלמה נחשף‬ ‫לאור‪ .‬‬ ‫ח – ‪.‬תמצאו לכם כביש יפה ותמקמו אותו בצורה טובה‪ .‬לכן אני ממליץ לא לסמוך‬ ‫על מצב האוטומט של האיזון ללבן ולנסות אפשרויות אחרות‪ .‬‬ ‫וניתן בלילה להשתמש באותם כללי קומפוזיציה שמשתמשים בהם ביום‪ .‬מרחב היפר‪-‬פוקלי זהו המרחק בין הנקודה‬ ‫הקרובה ביותר שיש לנו בה פוקוס לנקודה הרחוקה ביותר עם פוקוס‪ .‬נשתמש בפיצוי חשיפה או שנגדיר את המצלמה על מדידה‬ ‫נקודתית ונמדוד את האור מאזור העניין שלנו‪ .‬‬ ‫ז‪ .‬בצילומי לילה מדידת האור היא בעייתית ולכן‬ ‫אני ממליץ לצלם כמה תמונות עם שינויים בחשיפה ולאחר מכן לבחור את התמונה הטובה‬ ‫ביותר‪ .‬המהירות הזו נקבעת בהתאם למפתח הצמצם ובכך נקבעת לנו החשיפה של התמונה‪.‬כשאנחנו רוצים לשנות את הרגישות של הצילום‪ .‬וכאן אתם צריכים להגיע למיטב היצירתיות‬ ‫שלכם‪ .co.‬אתה‬ ‫עולה הרעש‪ .‬בתנאי אור‬ ‫ירודים למצלמה יהיה קשה מאוד לקבוע את המרחק שלה מהנושא ולמצוא ניגודיות בתמונה‪.‬‬ ‫ה‪ .‬‬ ‫בצילומים בהם קשה לנו לאמוד במדויק את המרחק נשתמש בפונקציה זו‪.‬למה בכל זאת נשתמש בכלי זה? על מנת לקצר זמני חשיפה או להבהיר את‬ ‫התמונה כשהמצב מתבקש‪.‬כלומר קונטרסט‪ .

‬נשנה קונטרסט‪ .‬רצוי להגדיר את המצלמה על מצב של טיימר ‪ 2‬שניות כדי להימנע מרעידות ורצוי‬ ‫להשתמש בשלט או כבל משחרר‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫בהצלחה לכולכם בצילומי הלילה‪ .‬אני אישית‬ ‫מעדיף לצלם צילומי לילה במצב ידני כי הגמישות כך הכי טובה‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫=‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .4‬מהלך הצילום – שמים את המצלמה על גבי החצובה או על עצם יציב אחר‪ .‬והמצלמה(‪ .‬נגדיר‬ ‫‪levels.‬מצלמים כמה תמונות כדי לבחור מתוכן את התוצאה‬ ‫הטובה ביותר‪ .‬עולם חדש של צילום נגלה לעיננו‬ ‫)ולעדשותינו(‪ .‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫הצילום לא נגמר כשהסגר נסגר‪ .‬‬ ‫‪.‬אני מקווה שהמדריך היה ברור ושהבנתם את החומר‪.‬אם צריך‪ .‬‬ ‫‪.‬אלא ממשיך לחדר החושך‪ .‬‬ ‫‪.co.‬‬ ‫‪.il‬‬ ‫עמוד ‪ 35‬מתוך ‪53‬‬ ‫‪ .‬וואלה‪.‬מכוונים את כל ההגדרות‬ ‫שדיברנו עליהן למעלה לפי הסצינה שלנו ואם צריך משנים קצת כדי להגיע לתוצאה טובה‬ ‫יותר‪ .‬‬ ‫בתוכנה אנחנו נשנה ונשפר את התמונה כדי להשלים את הכוונה שלנו‪ .‬האפשרויות הן לא מוגבלות והכל תלוי במגבלות הדמיון שלכם )נו‬ ‫טוב‪ .‬נוריד‪/‬נעלה רווית צבע וכמובן לאחר מכן נוסיף מסגרת וחתימה‪ ..6‬סיכום – הצילום לא נגמר כשהשמש שוקעת אלא להפך‪ .‬אני מקווה לראות כאן בקרוב את מיטב הניסיונות שלכם‬ ‫כמו שהוכחתם לי אחרי המדריך של הפאנינג‪.‬ניתן להגיע לתוצאות יצירתיות מאוד ולגלות דברים חדשים לגמרי בצילום שלא‬ ‫ידעתם בכלל שהם קיימים‪ .‬‬ ‫‪.‬ואז‬ ‫מה? כמובן‪ .‬‬ ‫‪.5‬פוסט‪-‬פרוססינג – או בלעז – ‪ Post-processing‬הכוונה היא לעיבוד שאחרי הצילום‪.‬לפרסם בפורום שכולם יראו‪.‬או במקרה של רובנו – פוטושופ‪.‬‬ ‫‪.

‬בתוך‬ ‫תחומי העניין קל לזהות את הקונצנזוס והפופולרי על כולם )מ "כשניטשה בכה" דרך "על‬ ‫העיוורון" ועד "פארק היורה"(‪.10‬פרחים‬ ‫מזג אוויר‪:‬‬ ‫‪ .2‬בוק‪-‬צילומי דוגמנות‬ ‫‪ .‬כולנו אוהבים לצלם דברים שונים‪ .‬‬ ‫אחרי הכל אני לא צלם בעל מוניטין‪ .‬לתת דוגמאות ואף לתקן‬ ‫את מה שאכתוב‪ .‬‬ ‫למה הדבר דומה?‬ ‫ספרות ‪ -‬למרות שלכל אחד מאתנו טעם שונה מחברו ולכל אחד תחומי עניין שונים‪ .‬‬ ‫אני אשמח שכל אחד מחברי הפורום ימצא לנכון להוסיף כללי אצבע‪ .9‬אווירה‬ ‫‪ .6‬צילומי נוף‬ ‫‪ .‬או דוגמאות לפיהם הוא‬ ‫מצלם את תחומי העניין שלו‪ .3‬ילדים‬ ‫‪ .‬מצילומי משפחה וזיכרון דרך צילומי‬ ‫נוף ועד לצילומי מאקרו ואבסטרקט מתוחכמים‪ .5‬דיוקן אישי על רקע נוף‬ ‫סביבה‪:‬‬ ‫‪ .‬בסופו של דבר בתוך תחומי העניין יש שיטות‬ ‫וטכניקות למקצע את שיטות העבודה ולמקסם את התוצאה‪.1‬דיוקן אישי‬ ‫‪ .11‬צילומי לילה‬ ‫‪ .‬אני חייב להודות שחששתי לכתוב את המדריך הזה למרות שהוא מדגדג לי בקצות‬ ‫האצבעות כבר זמן רב‪.‬ולעזור לאשכול המדריך הזה להפוך למפתח גמיש לעולם‬ ‫הצילום‪.‬‬ ‫זה דומה גם בצילום‪ .co.4‬דיוקן אישי בקבוצה‬ ‫‪ .‬‬ ‫באיזה נושאים אטפל במדריך‪:‬‬ ‫מבוא‬ ‫אנשים‪:‬‬ ‫‪ .‬להגיב‪ .‬או בר ידע בתחום‪.7‬ארכיטקטורה‬ ‫‪ .‬וכל זאת מבלי לגרוע מחשיבות המדריך לכל צלם‪ .‬‬ ‫לבסוף החלטתי שדווקא בגלל שאני צלם אמביציוזי עם רצון ללמוד בדיוק כמוכם זה יהיה הכי‬ ‫נכון לפרסם את המדריך בפורום שלנו שבו תוכלו להוסיף‪ .12‬צילומי גשם‬ ‫‪ .8‬תיירות‬ ‫‪ .il‬‬ ‫עמוד ‪ 36‬מתוך ‪53‬‬ ‫המדריך לצילום על פי נושאים‬ ‫חברים‪ .‬מקצוען כחובב ומתחיל‪.‬מנוסה‪ .‬‬ ‫הקדמה‪:‬‬ ‫למרות שאפשר לצלם כל דבר כמעט אנחנו נוהגים להשתמש בנושאי התמונות שלנו בצורה‬ ‫דומה‪.13‬צילומי סערה ושלג‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.

..‬או אישה יש פה ניסיון להעביר בתמונה משהו‬ ‫על האדם‪ .‬נוף מטושטש‪ .16‬סטודיו"‬ ‫מבוא‪:‬‬ ‫מילה אישית לפני שאפצח במיני טיפים על טכניקות‪.‬כשם‬ ‫שמראיינים בתקשורת לוקחים עמדה )שהיא לא תמיד שלהם( מול מרואיינים כדי לגרום‬ ‫לצופה לקחת עמדה‪.‬‬ ‫יש לו סימן מאפיין )עין עצלה‪ .il‬‬ ‫עמוד ‪ 37‬מתוך ‪53‬‬ ‫טכניקה‪:‬‬ ‫‪ .‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬ספרייה עמוסה( בדקו אם השמש לא‬ ‫נמצאת בגבו )מה שישחיר את הפרטים בפניו(‪ .‬החליטו אם אתם מצלמים פניו‪ .‬‬ ‫בחרו את הרקע המתאים לתמונה )קיר‪ .‬‬ ‫דיוקן ממלא תפקיד‪ .‬חישבו אם יש גורם אור שיכול להאיר את פניו ולהעצים את הנוכחות‬ ‫שלו בתמונה‪ .‬חיוך מקסים(?‬ ‫חישבו האם התמונה אמורה להחניף לו או לתעד אותו לטוב ולרע‪.‬שאם לא כן‪ .‬אייהיה(‪.‬משהו שיהיה לא‬ ‫רק יפה לעין אלא גם מאתגר לשכל‪ .‬זה לא רק צילום של איש‪ ..‬‬ ‫או אולי בפרופיל צד‪ .‬צבע עיניים‪ .‬קמטים מענייניים‪ .‬‬ ‫אני מבטא במדריך את התפיסה האישית שלי ואין היא באה לעגן כללים ל"נכון" ו"לא נכון"‪.‬‬ ‫נהפוך הוא‪ .‬התמונה היא סוג של הנצחה לטכניקה ולא‬ ‫לתפיסה הוויזואלית של הצלם‪.‬‬ ‫נושא ‪:1‬‬ ‫דיוקן אישי‬ ‫או במילים אחרות‪ :‬פורטרט )הכל מבינה‪ .14‬מאקרו‬ ‫‪ .‬הכי חשוב להקדיש לתמונה מחשבה וזמן ולדאוג שהמצולם ירגיש בנוח וישתף‬ ‫פעולה‪.15‬אבסטרקט‬ ‫‪" .‬כל פלג גופו‪.‬נסו לחשוב איך אפשר לבטא את מה‬ ‫שמייחד אותו בתמונה‪.‬ואין בעיה‪ .‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬‬ ‫גישתי אומרת שתמונה טובה צריכה שיהיה בה בראש ובראשונה נושא טוב‪ .‬נסו לחשוב מי זה האיש שאתם מצלמים‪ .‬היא באה לתת צורת השקפה ש"תאלץ" אתכם להבין מהי גישתכם לנושא‪ .co.

‬‬ ‫תמונות ראש‪ .‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .co.il‬‬ ‫עמוד ‪ 38‬מתוך ‪53‬‬ ‫נושא ‪:2‬‬ ‫צילומי דוגמנות‬ ‫בדומה לצילומי הדיוקן גם כאן עליכם להקדיש מחשבה לאיך נכון להציג את האיש או אישה‬ ‫רק בהבדל מהותי‪ .‬‬ ‫צאו עם הדוגמן לשטח וצלמו אותו על רקע קירות טיח‪ .‬התפקיד שלכם הוא לגרום למצולם להיראות טוב! ולא תמיד זאת מלאכה‬ ‫קלה )ולפעמים כמו אצל הצלם השובב שלנו‪ .‬‬ ‫הם משתפים פעולה עם צלם בלי לתכנן מראש וכל שעליכם לעשות הוא פשוט להיות שם‪.‬עליכם להביא לידי‬ ‫ביטוי את הוורסטיליות של הדוגמן שלכם בתמונות ולגרום לו להיות משכנע בכל תפקיד‪.‬כובעים(‪ .‬נסו לתפוס את הקונרסט בין הגודל שלהם לאובייקטים רגילים כמו‬ ‫ליד שולחן‪ .‬על איך שהם לבושים )נעליים‪ .‬‬ ‫צלמו ילדים מגובה העיניים או מלמטה כדי לא לעוות את התפיסה האופטית שלו‪.‬קלה מאד(‪.‬מעיל גשם גדול‪ .‬תמונות של משחק תפקידים‪ .‬מכנסי ג'ינס קרועים וכו'‬ ‫נושא ‪:3‬‬ ‫ילדים‪.‬השקיעו‬ ‫מחשבה בלבוש לו – משקפים‪ .‬תמונות גוף‪ .‬יושב על אופנוע שטח‪ .‬או יושבים על כסא גדול‪.‬על‬ ‫החיוכים והתנועות שלהם‪ .‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬‬ ‫בוק מורכב בד"כ מבערך כ‪ 20-‬הגדלות שרבע עד חצי מהם בשחור‪/‬לבן‪ .‬‬ ‫אח‪ .‬כמה זה כיף לצלם אותם‪.‬ובהתאמה אל תפחדו לצלם תקריבי ראש רבים אם יש למצולם‬ ‫עיניים חזקות ושיער של בראד פיט )או קלאודיה שיפר(‪.‬‬ ‫לצלם את איך שהם מחזיקים דברים בהשתאות‪ .‬‬ ‫בכל מקרה תתאימו את הצילומים לעוצמות של הדוגמן שלכם ואל תצלמו צילומי גוף מלא‬ ‫רבים אם זה לא החלק החזק‪ .‬לפעמים גם עירום‪.

‬דיין‬ ‫בכותל וכו'‪ .‬הוא מיד שם את המצולמים בקבוצת שיוך( צבא‪.il‬‬ ‫עמוד ‪ 39‬מתוך ‪53‬‬ ‫נושא ‪:4‬‬ ‫דיוקן אישי בקבוצה‪ .‬‬ ‫אנחנו נוטים לבקש מהמצולמים להסתכל למצלמה בזמן שאנחנו מטשטשים את הרקע‬ ‫בעומק שדה צר וזה בסדר לתמונת דיוקן‪ .‬‬ ‫את ההצגה בתמונה יגנוב תמיד מי שיעשה את התנועה החריגה ולכם אם יש מישהו‬ ‫שברצונכם להבליט – תדאגו שהוא יפנה ימינה אם הכל היתר פונים שמאלה וכדומה‪.‬או בעצם איך לצלם קבוצה של אנשים‪.‬כלומר‪ :‬נוטה אליו‪ .‬‬ ‫אל תבקשו מהמצולמים לחייך‪ .‬אבל אם ברצונכם לתת תמונה חזקה עם נושא חזק‬ ‫נסו לתפוס את המצולם משוחח )בשפת גוף כמובן( עם הנוף‪ .‬‬ ‫לדיוקן כזה יש כוח סנטימנטלי ותוכני גדול‪ .‬העוצמה באה מהתקשורת בין האדם לנוף‪.‬חברים( ועוזר לבנות את התוכן סביבם‪ .‬‬ ‫יש תמונות היסטוריות רבות שמשתמשות בנושא הזה כדי לתעד אנשים‪ :‬הרצל בבאזל‪ .‬‬ ‫ספורט‪ .‬‬ ‫נושא ‪:5‬‬ ‫דיוקן אישי עם נוף‪.‬‬ ‫חפשו זוויות צילום שניתן יהיה לראות שהמצולם והנוף לא מבוימים‪.‬משתלב‬ ‫איתו בקומפוזיציה‪ .co.‬שחקו עם עומק השדה שניתן יהיה להבחין בפרטים מאפיינים מהנוף‪.‬מצד שני זאת גם תמונה מכשילה שכן‬ ‫לפעמים אי אפשר לדעת מה מטרת הצילום‪.‬‬ ‫נסו להיות מקוריים ותכננו קומפוזיציה שתשתמש בקבוצה בחוכמה‪.‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬גרמו להם לחייך ותקבלו תמונה יותר אמיתי ויותר מעניינת‪.

‬אם הוא מבודד צלמו אותו בזווית רחבה בתוך הסביבה שלו‪ .‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬כמובן שתמיד‬ ‫תוכלו לצלם פנורמיות של ‪ 180‬מעלות ויותר ולהציג את הנוף במלואו‪.il‬‬ ‫עמוד ‪ 40‬מתוך ‪53‬‬ ‫נושא ‪:6‬‬ ‫צילומי נוף‬ ‫חפשו פרטים מעניינים בנוף כמו תבניות וצורות‪ .‬אם הוא ישן ומתקלף התמקדו בטקסטורה‬ ‫ובחלונות הישנים‪ .‬‬ ‫אם הבניין גבוה צלמו אותו מלמטה לכיוון העננים‪ .co.‬אם יש בו‬ ‫עיטורים או דלתות מעניינות – התמקדו בהם‪ .‬חפשו קונטרסטים בין שמיים ובטון או בין דשא‬ ‫לקילוף‪.‬‬ ‫חפשו זוויות מעניינות לצילום – מלמטה ולמרחק בעומק שדה בינוני עשוי לתת לכם תמונה‬ ‫מעניינת יותר מצילום רגיל מגובה העיניים‪.‬הרבה פעמים יש מולנו בניין רגיל שצילום מעניין שלו עשוי להציג אותו בצורה‬ ‫מרתקת‪.‬אפשר לעשות דברים נהדרים ובקלות פשוט מלהסתכל‬ ‫על בניינים‪ .‬‬ ‫נושא ‪:7‬‬ ‫ארכיטקטורה‬ ‫הנושא המומלץ לדעתי לצלם מתחיל‪ .‬‬ ‫צלמו מפלים ונהרות בחשיפה יותר איטית כדי להעביר את הזרימה של המים‪ .‬אתם עשויים למצוא שאם תתמקדו‬ ‫בהשתקפות של גבעה באגם תשיגו תמונה מעניינת יותר מצילום של כל העמק‪.

‬אלה תמונות בעל אופי תיעודי ויש‬ ‫להם משמעות סנטימנטלית בשבילכם‪ .‬גם‬ ‫שקיעות‪ .‬צבעים רכים‪ .‬‬ ‫צלם צריך להיות בעל נפש פיוטית‪ .‬חפשו לצלם את‬ ‫הסמלים המאפיינים של כל מקום שהייתם בו כמו מגדל אייפל והקולוסיאום‪.‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬צללים והשתקפות מייצרים בקלות תמונת אווירה‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .co.‬בדידות‪ .‬ערפל‪ .‬שבתמונה‬ ‫ופשוט להקליק‪ .‬צריך להיות רגיש לסיטואציה ולנסות לזהות את המצבים דרך העדשה‪.‬מבט נוגה כל אלה יכולים להעביר אווירה חזקה‬ ‫וברורה בתמונה‪ .il‬‬ ‫עמוד ‪ 41‬מתוך ‪53‬‬ ‫נושא ‪:8‬‬ ‫תיירות‬ ‫אתם בחו"ל ואתם רוצים להנציח את מה שאתם רואים‪ .‬‬ ‫נושא ‪:9‬‬ ‫אווירה‬ ‫אלה לא צילומים שכל צלם מסוגל לייצר‪ .‬תנסו לעשות את זה מקורי‪.‬צלמו גם‬ ‫את נהג המונית שלכם כשהוא פורק את המזוודות שלכם בנמל התעופה‪ ...‬‬ ‫תאורה רכה‪ .‬לתפוס בתמונת לובי המלון את איש הלובי שטיפל בכם כל כך נחמד‪ .‬מרחבים‪ .‬רומנטית לראות את הרגש שבסיטואציה‪ .‬ודווקא אותם קל מאד לצלם‪.‬תנועה איטית – אלה רק תורמים לתמונת אווירה טובה‪ .‬‬ ‫אבל בחייאת רבקום‪ .‬חשוב לצלם את המקומות שביקרתם בהם מזווית‬ ‫ראייה אישית( ולאוו דווקא כגלויה(‪ .‬למשל‪ :‬לצלם בית קפה בקומפוזיציה שמבליטה את הכסא‬ ‫עליו ישבתם‪ .

‬יש כאן כמה מומחים גדולים ממני בנושא‪.‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬‬ ‫הצבעים‪ .‬לא אחד הנושאים האהובים עליי למרות שעל צלמים רבים כן‪.‬לפעמים‬ ‫דווקא חשיפה מוגזמת מייצרת תמונה שלא ציפיתם לה והפוך‪ .‬אבל לא בתוכו כדי לא לשרוף את התמונה‪.‬הצורות‪ .‬‬ ‫חשיפה‪ .‬שקיעות‪ .‬חשיפה מהירה תקפיא את הגשם‬ ‫באוויר וחשיפה איטית תציג אותו כקווים‪ .‬עננים‪ .‬ירח‪ .‬פנסי רחוב – כל אלה נראים נפלא בצילומי לילה‬ ‫אם אתם מצלמים בדיגיטלית הימנעו מאסא גבוה‪ -‬זה יוצר גירעון מיותר‪.‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬‬ ‫חשוב להצטייד בחצובה ולא לפחד לצלם סטים רבים בחשיפות שונות מכל תמונה‪ .il‬‬ ‫עמוד ‪ 42‬מתוך ‪53‬‬ ‫נושא ‪:10‬‬ ‫פרחים‪.‬חבריי המכובדים בנושא‪ .‬חפשו מקורות אור והשתמשו‬ ‫בהם בצמוד לפריים‪ .‬הקונטרסטים ומשחקי עומק השדה הופכים את תמונות הפרחים ל"רבי‬ ‫מכר" של האומנות המצולמת‪.‬אני מזמין אתכם לתת את‬ ‫הטיפים שלכם בנושא‪ .‬‬ ‫צלמו עם מעט זום כדי למנוע העצמה של רעידות ונסו לתפוס תנועה של אור )בצילומי‬ ‫כבישים(‪ .co.‬‬ ‫נושא ‪:12‬‬ ‫צילומי גשם‬ ‫תיפסו מחסה ואל תצלמו מתוך הגשם )אלא אם הציוד שלכם חד פעמי(!‬ ‫בהתאם לכוונה שלכם החליטו על מהירות החשיפה‪ .‬חשיפה ושוב חשיפה‪.‬‬ ‫אני חייב להודות‪ .‬‬ ‫נושא ‪:11‬‬ ‫צילומי לילה‪.‬‬ ‫לא אתיימר ולא אנסה להדריך אתכם‪ .‬נסו לצלם את הגשם על רקע כהה על מנת להדגיש‬ ‫אותו‪.

‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh..‬את העננים הקודרים‪.co.‬מקרוב מאד‪ .‬‬ ‫היתרון במאקרו הוא בפרטים הקטנים שרואים רק כשמסתכלים מקרוב‪ .‬בסערת רוחות וגשמים צלמו את צמרות העצים המתנועעים‪ .‬בערפל אל תפעילו פלאש )דההה‪ (..il‬‬ ‫עמוד ‪ 43‬מתוך ‪53‬‬ ‫נושא ‪:13‬‬ ‫צילומי סערה ושלג‬ ‫כללים דומים לאלה של הגשם אבל נתתי להם נושא נפרד בגלל הבעייתיות של השלג‪ .‬שכולנו אוהבים אבל לא כל מצלמה יכולה‪.‬עומק שדה צר כדי לטשטש את הרקע )אלא אם המאקרו‬ ‫תופס את כל נפח העדשה(‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬השלג‬ ‫מעוות מעט את קריאת האור של המצלמה שתיתן לנו צילומים חשוכים מדי )היא חושבת‬ ‫ממדובר באור חזק ומפצה( ולכן צריך לפצות בגודל הצמצם עפ"י הצורך )תנסו ותראו כמה‬ ‫צריך(‪ .‬‬ ‫נושא ‪:14‬‬ ‫מאקרו‬ ‫מאקרו‪ .‬‬ ‫מאקרו דורש זמן ותשומת לב‪ .‬‬ ‫את השלוליות והזרימה ברחובות‪ .‬אלא תנסו להדגיש‬ ‫את הראות הלקויה בצילום למרחק בעדשה רחבה‪.‬‬ ‫תהיו מודעים למגבלות של המצלמה שלכם )‪ 20‬ס"מ זה לא ממש מאקרו( ותפצו עם צילום‬ ‫בתאורה טובה שתחתכו ותגדלו במחשב )אח"כ(‪.‬‬ ‫אז מתי מאקרו? בפרחים‪ .‬אם‬ ‫צילמתם מאקרו ובסוף לא מבחינים בפרט שלא רואים אותו בעין בלתי מזוינת – עשיתם‬ ‫מאקרו לחינם‪..‬מי לא אוהב מאקרו? אז זהו‪ .‬בצילום חיות קטנות ועוד‪.

‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬פה זה כבר הטריטוריה של בתיה עוזיאל ואני מזמין אתכם להיות‬ ‫יצירתיים ולספר איך הייתם משיגים תוצאה נקייה מבלי לרכוש ציוד באלפי דולרים‪.‬עומק שדה כל אלה משחקים תפקיד קריטי בתוצאות שכן אנו בעצם יוצרים תמונה‬ ‫חדשה יש מאין‪.‬בעצם שם אחר לצילום נקי עם רקע אחיד‪.‬‬ ‫נושא ‪:16‬‬ ‫צילומי סטודיו‬ ‫צילומי סטודיו‪ .‬תאורה‪ ..‬‬ ‫השתמשו בסדיני סטן בעלי צבע אחיד למראה של יוקרה‪ .‬טקסטורות מיוחדות‪ .‬תמונות כאלה יכולות להיות‬ ‫מרתקות כתוצאה ממשחק צבעים מוצלח‪ .‬צילומי פרסום‪ .‬לנסות לתפוס אובייקט‬ ‫מוכר ולתפוס אותו בצורה כזאת שתיראה לא מובנת ומופשטת‪ ..‬‬ ‫מהירות‪ .‬או בטפט שחור לרקע שיחזיר אור‪ .‬צילומי מוצר‪ .‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.il‬‬ ‫עמוד ‪ 44‬מתוך ‪53‬‬ ‫נושא ‪:15‬‬ ‫אבסטרקט‬ ‫אבסטרקט – נושא אהוב עלי במיוחד‪.‬‬ ‫יצירת אסוציאציה שונה מאובייקט מוכר זאת אומנות המטאפורה‪ .‬‬ ‫צילום כזה דורש טכניקה טובה והקפדה על כללי צילום מדויקים‪ .‬השתמשו בספוט הלוגן ונייר אלומיניום‬ ‫למשחקי תאורה‪ .co.‬‬ ‫מומלץ לצלם "החושב" שרוצה להשתמש במצלמה ככלי קריאייטיבי אומנותי ולא רק תיעודי‪.‬ובחירה נכונה באובייקטים‪.‬פתיחת צמצם‪.‬או בבריסטול שחור כהה כרקע‬ ‫שיבלע פלאש‪ .

‬טיסנים‪ .‬אני מרים את‬ ‫הכפפה בפעם השלישית )נפלה שוב בפעמיים הקודמות( וכותב מדריך‪.‬למה?‬ ‫תשובה בהמשך‪.‬ננסה למקם את העצם לצד הצלב שבעינית ולשמור עליו בדיוק במקום‬ ‫אותו קבענו‪ .‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬נלחץ בעדינות על כפתור הצמצם‬ ‫תוך כדי שאנחנו מקפידים על המשך תנועה יציבה והמשכית של המצלמה למול האובייקט‪.‬‬ ‫כשהעצם מגיע מולנו או לנקודה בה אנו רוצים לצלם אותו‪ .‬רצוי לקבוע פוקוס אוטומטי למרחק שבו האובייקט נמצא‪ .‬‬ ‫לוקח הרבה ניסיונות כדי להגיע לרמה הרצויה של צילום‪ .‬ישנם מספר צעדים אותם צריך לבצע לפני הצילום‪:‬‬ ‫א‪ .‬‬ ‫לאחר הצילום נבדוק במצלמה איך ייצא ואם יש צורך נצא למקצה שיפורים‪.‬אופניים‪.‬כך המריחה תראה לנו גדולה יותר‪ .‬ציפורים וכל העולה על רוחכם‪.‬זאת על מנת שהעצם לא ייצא לנו גם כן מטושטש‪.‬אופנועים‪ .‬‬ ‫רצוי לצלם‪/‬לחתוך את התמונה כך שהעצם נמצא בצד התמונה ונראה שיש לו לאן להתקדם‬ ‫)מרווח(‪.‬הלא הוא ‪Mister TG.‬וצריך הרבה סבלנות )וכרטיס‬ ‫זיכרון( כדי להשיג את המיטב‪ .‬‬ ‫מדויקת ובלי עיכוב(‪ .1/30-‬שהדבר‬ ‫תלוי במהירות האובייקט והמרחק שלו מאתנו‪ .‬‬ ‫הסיבה שקשה מאוד לצלם בחשיפות ארוכות יותר מכפי שצילמתי היא שקשה גם להחזיק‬ ‫את המצלמה יציבה בציר האנכי וגם לעקוב אחרי האובייקט המצולם בדיוק במהירות בה הוא‬ ‫נמצא כדי שלא ייצא מטושטש‪ .‬‬ ‫ניתן לבצע צילומי פאנינג על כל עצם בתנועה וזה כולל מכוניות‪ .‬‬ ‫איך מצלמים?‬ ‫שאלה טובה‪ .‬‬ ‫נמשיך בתנועה עד שהמצלמה מסיימת את החשיפה‪.‬התמונה שאנחנו מנסים להציג היא תמונה בה העצם הנע ייראה לנו חד וברור בעוד‬ ‫הרקע ייראה לנו מטושטש ובכך ייצור לנו תחושה של מהירות‪ .co.‬מאחר והעצם הוא בתנועה יהיה‬ ‫לנו קשה להתמקד עליו‪.‬אבל גם יהיה לנו יותר קשה לצלם‪ .il‬‬ ‫עמוד ‪ 45‬מתוך ‪53‬‬ ‫צילום פאנינג‬ ‫בעקבות בקשות חוזרות ונשנות של חברים בפורום לגבי מדריך לצילום פאנינג‪ .‬יש לקחת בחשבון שככל שמהירות הסגר היא‬ ‫נמוכה יותר‪ .‬‬ ‫ב‪ .‬ניתן להתגבר חלקית על בעיה זו באמצעות חצובה‪.‬מגדירים את המצלמה למהירות סגר נמוכה מ ‪ 1/100‬ורצוי יותר מהירה מ‪ .‬‬ ‫כלומר‪ .‬עומדים במקום ממנו ניתן לצלם את העצם ללא הפרעות וללא הסחות דעת‪.‬‬ ‫פאנינג ‪ (Panning) -‬צילום במהירות סגר נמוכה של עצמים נעים על מנת להדגיש את‬ ‫התנועה שלהם על רקע מטושטש עקב התנועה‪.‬אנחנו אורבים‬ ‫לאובייקט המצולם בסבלנות‪ .‬‬ ‫ג‪ .‬‬ ‫רולרבליידס‪ .‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬‬ ‫הצילום עצמו ‪ -‬לאחר שהתכוננו גם נפשית וגם עם המצלמה לצילום‪ .‬כמו שעכשיו ראינו בתמונות‬ ‫היפות של תומר‪ .‬הכי חשוב לא להתייאש‪.‬כשאנחנו רואים אותו מתקרב אנחנו נקרב את המצלמה לפנינו‬ ‫)אני ממליץ להסתכל דרך העינית ולא דרך מסך ה ‪LCD‬מאחר והעינית היא יותר מהירה‪.

‬‬ ‫המושג ‪ WB‬נובע מכך שמה שאנחנו בעצם רוצים להשיג זה שצבע שלבן "נקי" במקור יהיה‬ ‫כך גם בתמונה‪ .‬רק‬ ‫הצלם מחליט מה נכון בשבילו והאם הוא רוצה צבעים טבעיים או אפקט כלשהו )נטייה לאדום‬ ‫או כחול(‪.‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬מתוך הנחה שאז גם שאר הצבעים יצאו זהים למקור‪.‬‬ ‫ולהפך‪.‬כמעט תמיד‬ ‫ניתן להגיע לבסוף קרוב ביותר לצבעי המקור‪.‬כדי להשיג אפקט מסויים לתמונה‪ .‬‬ ‫אני מקווה שבפעם הבאה שתיתקלו באותיות ‪ WB‬וציור של משהו מאיר ליד תדעו מזה‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬ניתן לחפש‬ ‫בתמונה אובייקט שידוע שהוא לבן או שחור במקור ולכוון לפיהו‪ .‬תהליך זה פחות מדויק‬ ‫)קשה למצוא משהו שהוא לבן מוחלט( ותמיד צריך לשחק עוד קצת עם הצבעים‪ .‬כדי שהצבעים בתמונה יצאו זהים למקור ולא‬ ‫חמים או קרים מדי המצלמה מנסה לזהות את סוג האור וע"י כך לפצות על גוון מסויים כדי‬ ‫שהצבעים יצאו "נכונים"‪ .‬בסופו של דבר‪ .‬א‪ .‬לעומת אור השמש ישנם מקורות אור בעלי גוון"‬ ‫חם" )נטייה לאדום( כמו מנורת בית או פנס רחוב‪ .‬ב‪ .‬כך ניתן מאוחר יותר במחשב להביא את הצבע שצולם‬ ‫למצב המקורי וכך גם כל התמונה יוצאת זהה לצבעי המקור‪ .‬עוד ידוע כי ישנם מקורות שונים לאור‪ .‬חלק לא ידעו מזה ואיך משתמשים בזה וחלק יצרו‬ ‫בעזרתו אפקטים יפים ואפילו לא ידעו איך עשו זאת‪ .‬‬ ‫ברוב המצלמות ניתן לבחור את ה ‪-WB‬ידנית וזאת משתי סיבות‪ .‬‬ ‫שיטה בה משתמשים צלמים רבים להתאמת הצבעים היא‪ -‬לקיחת לוח בצבע לבן או אפור‬ ‫)מושלם( או שחור‪ .‬כעיקרון אם‬ ‫נבחר במצלמה מקור אור "חם" יותר מן התאורה האמיתית התמונה תצא "קרה" יותר‪.‬לעומתם ישנם מקורות אור "קרים" יותר(‬ ‫נטייה לכחול( כמו מנורת פלורוסנט או פלאש‪ .‬שמתי את המלה נכונים בגרשיים כי בעצם‪ .‬נתייחס לאור‬ ‫השמש כאור האמיתי בעל הגוון הנטרלי‪ .il‬‬ ‫עמוד ‪ 46‬מתוך ‪53‬‬ ‫מדריך ל‪WB‬‬ ‫הנושא עלה לאחרונה רבות בפורום‪ .‬המצלמה לפעמים טועה‬ ‫בסוג האור והיא צריכה "עזרה" מהצלם‪ .‬לכן לפניכם המדריך הקצר להבנת ה‪-‬‬ ‫‪ WHITE BALANCE‬ומעכשיו ‪WB -‬‬ ‫כידוע צילום הוא בעצם רישום של אור‪ .‬אם הצבעים לא זהים למקור ורוצים שהם יהיו‪ .co.‬כמובן שלא חייבים לוח שכזה‬ ‫)ניתן לקנות בחנויות צילום(‪ .‬ושילובו בתמונה‪ .

‬‬ ‫‪Post Processing .‬השמש זורחת‬ ‫והשמש שוקעת‪ .10‬חשיפה ארוכה‪.‬‬ ‫‪White Balance .8‬צמצם‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .6‬צלליות‪.‬השמש תראה לנו קטנה מאוד‪.‬השקיעה עצמה לא נגמרת שהדיסקוס הגדול שוקע בים‪ .‬‬ ‫‪ .‬הדבר מאפשר‬ ‫ליצור תמונה מאוד מעניינת‪ .14‬סיכום‪.‬‬ ‫‪ .13‬אזהרה!‬ ‫‪ .4‬אורך מוקד ‪ -‬ישנם שני שימושים שונים לסוגי עדשות שונות‪:‬‬ ‫א‪ .3‬מדידת אור‪.‬על מנת לחשוף נכון את השקיעה ניתן‬ ‫למדוד את האור ב‪ 2-‬דרכים‪:‬‬ ‫א‪ .il‬‬ ‫עמוד ‪ 47‬מתוך ‪53‬‬ ‫המדריך לצילום שקיעה‪.‬מדידת אור נקודתית – מגדירים את המצלמה למצב מדידה נקודתית‪ .‬‬ ‫‪ . שקיעה ככה סתם היא‬ ‫לא כל כך מעניינת‪ .-2‬תלוי בדרישות ובסיטואציה‪.‬עדשה זו‬ ‫מאפשרת לראות את השמש כדסקית גדולה ועוזרת להבליט אותה בצורה יפה מאוד‪ .‬בוחרים אזור בערך‬ ‫‪ 30‬מעלות מהשמש ומודדים ממנו את האור‪ .‬בלי הפסקה ובלי מנוחה‪ .‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬ועדיין למרות שראינו אינסוף שקיעות‪ .‬לכן יש להעשיר את התמונה בגורמים מוסיפי עניין‪.2‬כללים מנחים‪.4‬עדשות‪.7‬פוקוס‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬יום אחר יום‪ .co.‬חשיפה בפיצוי שלילי תאפשר‬ ‫לקבל צבעים עשירים וחיים של השמש השוקעת‪ .‬אלא יש להמשיך ולצלם‬ ‫עד שסוף הדמדומים נבלעים להם לתוך הלילה‪.‬מאפשר לצלם את‬ ‫השמיים בזווית רחבה ובעצם לתפוס את המעבר מהשקיעה לתוך הלילה‪ .5‬מזג האוויר‪.‬ניתן‬ ‫לשלב צלליות וכך ליצור תמונה מאוד רומנטית‪.‬הפיצוי השלילי ינוע בין ‪ 2/3-‬ל‪ .‬זה עושה לנו משהו מיוחד בלב כל‬ ‫פעם מחדש‪ .‬‬ ‫‪ .2‬כללים מנחים – קודם כל‪ .‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬אורך מוקד קטן – מה שנקרא עדשה רחבה‪ .‬ניתן להשתמש בפיצוי חשיפה שלילי על מנת להכהות‬ ‫את התמונה‪ .12‬‬ ‫‪ .‬פיצוי חשיפה – אם אתם עצלנים‪ .‬לכן יש להיזהר לא לשרוף אותם‬ ‫בתמונה.‬‬ ‫המדריך יעסוק בנושאים הבאים‪:‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .1‬למה שקיעה? מיליארדי שנה‪ .‬כמובן שניתן למדוד את האור מכל אזור אחר‬ ‫בשמיים ובכל מדידה תתקבל תוצאה אחרת‪.9‬‬ ‫‪ .‬ורצוי קטן מ‪ 35‬מ"מ‪ .11‬כללי הקומפוזיציה‪. השמש היא חלק לא פחות חשוב ולכן נרצה להדגיש אותה.‬אורך מוקד גדול – כלומר עדשה בעלת אורך מוקד גדול של לפחות ‪ 140‬מ"מ‪ .‬‬ ‫‪ .‬השמיים זה עיקר העניין‪ .‬‬ ‫ב‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ב‪ .1‬למה שקיעה?‬ ‫‪ .3‬מדידת אור –מדידת האור היא חלק מאוד קריטי בצילום‪ .‬מראה השמש מעניקת החיים עוזבת אותנו לתוך הלילה השחור משאיר אותנו‬ ‫מרותקים‪ .

. 7‬פוקוס – בגלל שאנחנו מנסים לנעול פוקוס על השמיים ואין לנו בהם עצמים קונטרסטיים‬ ‫מספיק‪ .8‬מפתח צמצם – רצוי לקבוע את מפתח הצמצם להכי קטן שאפשר‪ .‬וכדי למנוע מריחה גדולה מדיי של אור השמש בתמונה עצמה‪ .‬הדרך היחידה המומלצת היא דרך‬ ‫המסך( ‪ LCD‬עוד יתרון של דיגיטלית(‪.13‬אזהרה! אל תסתכלו ישירות לשמש בכל מצב‪ .‬ובעצם ניתן ליצור צלליות אך ורק כאשר מאחוריהן‬ ‫יש לנו מקור אור חזק‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪.‬שמש‪ .‬דבר זה הינו חשוב מאוד‪ .‬אותה סצינה שעוד לא ראיתם‪ .‬הבעיה‬ ‫העיקרית בצילומי שקיעה לדעתי היא שזה נושא טחון‪ .‬לכן ההמלצה הכי טובה שאני יכול‬ ‫לתת לכם היא‪ :‬תחפשו את הסצינה המיוחדת‪ .‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬לדוגמה‪ .‬כי למדתי‬ ‫שהמצלמה מוציאה תמונות מאוזנות מהבחינה הזו‪ .‬גוונים אדומים חזקים ואפילו סגולים יכולים ליצור סצינות מאוד מיוחדות‪.‬לבחור את המים ולהוסיף גוונים כחלחלים וכו'‪ .‬הצלליות‬ ‫יוצרות לנו סצינה מאוד מיוחדת ועניינית‪ .‬תצא לנו תמונה מאוד יפה ומיוחדת‪ .‬‬ ‫‪ .‬בסצינות בהם יש לנו עצמים זזים‬ ‫כמו אנשים או ים‪ .‬האובך יוצר שמיים עם גוונים מאוד מיוחדים בזמן שאור השמש עובר‬ ‫דרכם‪ .‬או במילים אחרות פוטושופ‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ Post Processing .9‬עפ"י רוב אני משאיר את המצלמה על ‪ WB‬אוטומטי‪ .‬לכן יש להשתמש בפילטר ‪ND‬‬ ‫שתפקידו הוא להפחית את כמות האור בצורה שווה בכל הגוונים‪.5‬מזג האוויר – השקיעות המעניינות הן השקיעות עם אובך ועננים קלילים‪ .‬ניתן לחשוף )תרתי משמע(‬ ‫כלי נשק נוסף במלחמה על הפיקסלים – חשיפה ארוכה‪ .‬‬ ‫‪ White Balance .14‬סיכום – צילומי שקיעה הם קצת יותר מסובכים ממה שרובכם חשבתם‪ .‬זה לדעתי מה שעושה תמונה לטובה‪ .‬מה‬ ‫עושים איתו?! ניתן לבחור את השמיים‪ .‬לא עם עיניים חשופות ולא דרך העינית‬ ‫של המצלמה‪ .‬יש לקבוע את הפוקוס באופן ידני על אינסוף‪ .‬הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך לעיניים‪ .‬‬ ‫ועכשיו ברצינות‪ .‬חשיפה ארוכה על מים יוצרת‬ ‫משטח מים חלק לגמרי אם הים בלי גלים או בצורת ערפל אם הוא גלי‪ ..12‬זו בעצם מעבדת הצילום שלנו‪ .11‬קומפוזיציה – הכללים הבסיסיים הם לשמור על השמש למעלה ועל האדמה‪/‬ים למטה‪.‬רצוי למקם את השמש באחד מצדי הפריים ולא במרכזו‪ .‬זו השאיפה שלי‪.‬חשוב מאוד‬ ‫בפוטושופ – לעשות הכל בעדינות ובטעם טוב‪.‬זאת על מנת ליצור‬ ‫עניין בתמונה עצמה‪ .‬ואם יודעים‬ ‫לשלב נכון את המרכיבים השונים של הצילום‪ .‬‬ ‫‪ .‬בנוסף יש למקם גורם עניין בתמונה שימשוך את העין בכלל לחזור‬ ‫לתמונה ולא ישר לעבור לתמונה הבאה‪ .‬אם חזרת‬ ‫אליה אחרי המבט הראשון‪.‬למה לעזאזל אני עושה את זה‪ .il‬‬ ‫עמוד ‪ 48‬מתוך ‪53‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬אתם שואלים ‪?! WB‬של‬ ‫פלאש יוצר גוונים אדומים חזקים בתמונה ודבר זה תורם לאווירה של שקיעה אדומה‪.‬להוסיף להם ב ‪curves‬או ב ‪Color balance‬גוונים‬ ‫אדומים וסגולים בעדינות‪ .‬אחרת‬ ‫המצלמה עלולה לא לבצע נעילה של הפוקוס ואז התמונה תצא מטושטשת‪.‬מיד אחרי השקיעה‬ ‫עדיין יש לנו יותר מדיי אור כדי להשיג חשיפות של ‪ 15‬שניות‪ .‬בנוסף הדבר‬ ‫יוצר לשמש צורה של כוכב‪.‬‬ ‫‪ .10‬חשיפה ארוכה – אחרי שהשמש שוקעת ויש לנו פחות אור‪ .‬הדבר יכול ליצור לנו תמונות מאוד מעניינות‪ .‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬אבל לפעמים בשם היצירתיות אני מגדיר‬ ‫את המצלמה ל ‪WB‬של פלאש‪ .‬זאת על מנת ליצור‬ ‫עומק שדה גדול‪ .‬או שאריות מהאור של השמש‪.‬מצב שקורה‬ ‫בארצנו לא מעט‪ .‬שאנשים יראו‬ ‫והדבר הראשון שייצא להם מהפה יהיה פשוט 'ואוו'‪ .co.6‬צלליות – נוצרות בגלל חשיפת חסר שיצרנו כדי לשמור על השמיים מאוזנים‪ .

.‬בנוסף ניתן להלביש‪ .4‬דיאופטר‬ ‫עדשה המורכבת על העוצמית של המצלמה ונקראת לעיתים עדשה מקרבת או ‪close-up‬‬ ‫דיאופטר זהו מונח המוכר לרובכם מתחום המשקפיים‪ .‬עולם שלם‪ .‬‬ ‫‪ .3‬איפה ומה?‬ ‫ניתן לצלם צילומי מקרו בכל מקום וכל עצם‪ .‬כל מספר כזה מציין את כמות קירוב הפוקוס שהעדשה מאפשרת‪.‬העדשות הנ"ל הן זולות יחסית ועולות‬ ‫‪ 168‬ש"ח לסט של ‪ 3‬עדשות )‪ +2 +1‬ו‪ (+4-‬ביוגנד‪ .‬כמובן שניתן לצלם מקרו כמעט כל עצם קטן‪ .‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬מה שצריך זה מצלמה עם‬ ‫יכולות מקרו כמה שיותר טובות‪ .‬ניתן לערום עדשות מקרבות אחת על גבי‬ ‫השניה ובכך הן מגדילות את כוחן‪ .2‬ציוד נדרש או 'מי צריך מצלמה?'‬ ‫‪ .‬אני‬ ‫אתמקד בטכניקות כלליות‪.‬עדשות מקרבות ובנוסף פלאש חיצוני יכול להוות יתרון משמעותי על‬ ‫מנת להגביר את כמות האור‪.‬סוגי אוכל למינים וכל העולה על רוחכם )לא לעשות בלגאן‬ ‫במטבח(‪.‬‬ ‫‪ .‬לא צריך לאיים במכות‪ ..4‬דיאופטר‪.‬או על העדשה‬ ‫או באמצעות מתאם‪ .il‬‬ ‫עמוד ‪ 49‬מתוך ‪53‬‬ ‫המדריך לצילומי מאקרו‬ ‫הפרק הבא בסדרת המדריכים שלי‪ .‬העולם הזה כולל‬ ‫יצורים שונים ומשונים ונופים מסתוריים‪ .‬לראות חייזרים‪ .‬‬ ‫מה המדריך יכלול?‬ ‫‪ .‬שבו אנחנו אף פעם לא‬ ‫היינו נמצא ממש מתחת לאף‪ .‬אם אתם בקטע של לצלם עצמים רגילים בתוך הבית אתם יכול לחפש החל מנר‬ ‫בוער‪ ..8‬זיעה‬ ‫‪ .‬לדוגמה ‪ +2‬על גבי ‪ +4‬ייתן לנו כוח שווה ל‪ .2‬ציוד נדרש או 'מי צריך מצלמה?'‬ ‫מי צריך מצלמה? אתם‪ .6‬אור‬ ‫‪ .‬עדשות הדיאופטר נמדדות‬ ‫במספרים של ‪ +2 +1‬וכד'‪ .‬ג'וק!!‬ ‫‪ .‬אני אספר לכם‪ .‬טוב‪ ...7‬פוקוס‬ ‫‪ ..10‬אמא'לה‪ .‬ובעצם תפקיד העדשות הללו הוא‬ ‫לאפשר למצלמה לבצע פוקוס בטווח קרוב יותר לעדשה‪ .‬תרתי משמע‪ .1‬הקדמה‬ ‫היה לי חלום‪ ..‬כמובן )איזה שאלות שואלים כאן‪ .‬‬ ‫‪ .+6‬הבעיה‬ ‫היא שככל שעורמים עדשות האיכות יורדת בצורה משמעותית‪.‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.(..‬טוב‪ .9‬חרקים מוונוס וצלמים ממאדים‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬והפעם – "צילומי מקרו – מיקרודוגמנות"‪.1‬הקדמה‪.‬לראות נופים לא מהעולם הזה‪ .co.‬‬ ‫ככל שהמספר גדול יותר כך העדשה מקרבת יותר‪ .‬אבל אני‬ ‫ממליץ ללכת לשדות ולחיק הטבע ושם למצוא את החרקים היותר‬ ‫מעניינים‪ .3‬איפה?‬ ‫‪ .5‬עומק שדה!!!‬ ‫‪ .11‬סיכום‬ ‫‪ .‬ניתן לרדת למטה ולהסתובב בגינה‪ .‬יש לי‬ ‫סוד לגלות לכם )אל תספרו לאף אחד( ‪ -‬מצאתי דרך לעשות‬ ‫זאת‪ .‬ביקור בכוכב אחר‪ .

‬מה שיכול ליצור צל עצמי של המצלמה‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .8‬זיעה‬ ‫ייקח לכם הרבה צילומים ולא מעט השערות על עיסוק האימא של החרק עד שתצליחו‬ ‫להשיג את התמונה שרציתם )מניסיון(‪ .‬אני‬ ‫ניסיתי לתפוס פרפרים ולא הצלחתי עד שמצאתי איזה פרפר‬ ‫שלא פחד‪ .‬כדי לצלם באופן יעיל יד להגדיר את‬ ‫הפוקוס ידנית כמעט עד לנקודה הכי קרובה‪ .‬‬ ‫‪ .‬אם החרק יעוף‪ .7‬פוקוס‬ ‫נושא מאוד מתסכל עקב עומק השדה הרדוד עליו דיברתי בסעיף ‪ ..11‬סיכום‬ ‫לסיכום‪ .‬במרחקים של סנטימטרים בודדים הדבר נעשה‬ ‫קריטי ומברכה הוא הופך לצרה עד כדי כך שבמקרויים הרציניים עומק השדה הוא בן‬ ‫מילימטרים בודדים‪ .‬אני מציע לכולכם לצאת החוצה ולצלם את אותו עולם אחר שאנחנו רק לעיתים‬ ‫רחוקות נחשפים אליו והמצלמה זה האמצעי שיכול להביא אותנו לשם‪..‬לא להטיל צל על החרק ולשמור על‬ ‫פרופיל נמוך‪ .‬ממש בוק‪.‬עומק השדה נעשה רדוד יותר ככל‬ ‫שהעצם קרוב למצלמה‪ .‬מה שנעשה על מנת להתמודד עם צרה זו‬ ‫יהיה לסגור את הצמצם למינימום ובכך להגדיל את עומק השדה עד כמה שאפשר‪.‬‬ ‫האפשרויות הן כמעט בלתי מוגבלות והאובייקטים הם לחלוטין לא‬ ‫מוגבלים‪ .5‬כשמפקסים עם פוקוס‬ ‫אוטומטי לא ניתן לדעת מייד האם הפוקוס היה על הרגל הקדמית שלו‪.‬הבעיה הראשונה היא שבצילום מקרו ומדים קרוב‬ ‫מאוד לנושא‪ .‬במחשב יש לבחור את התמונה הכי טובה ואת השאר‬ ‫למחוק‪.‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ ..‬תחום צילומי המאקרו הוא תחום מאוד מעניין וממש כולל עולם שלם בתוכו‪.‬‬ ‫לחרקים יש פחד מקרבה‪ .‬תהיו סבלניים‪ .‬אבל‬ ‫איך אנחנו נצליח להתקרב אליהם כדי להשיג את התצלום‬ ‫שרצינו? מה שצריך לעשות זה להתקרב לאט ובעדינות‪ .‬המטרה היא להציג את החרק‬ ‫באור הכי יפה והכי מעניין כדי שהתמונה תראה טובה‪.‬‬ ‫‪ .5‬עומק שדה!!!‬ ‫למה שלושה סימני קריאה? כשתתחילו לצלם מקרו תבינו‪ .‬בעיה מס'‪2‬‬ ‫היא חוסר תאורה כשסגרנו את הצמצם על מנת להגדיל את עומק השדה‪ ..6‬תאורה‬ ‫יש לנו ‪ 2‬בעיות תאורה בצילומי מקרו‪ ..‬ג'וק!‬ ‫זו הנקודה להבהיר שמי שמפחד‪/‬ת מחרקים זה לא המקום‪ .‬עפ"י רוב הם‬ ‫חוזרים לאותו העלה‪ .‬על מנת התמודד‬ ‫עם הבעיות שצוינו לעיל יש ‪ 2‬דרכים – הראשונה היא תמיד לצלם‬ ‫בזום מרבי‪ ...‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.il‬‬ ‫עמוד ‪ 50‬מתוך ‪53‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫או אולי האחורית או אולי בכלל לא תפס את החרק‪ .‬אז הוא יעוף‪ .‬תתאמצו כדי‬ ‫להשיג את התמונה שבדיוק רציתם ואל תתפשרו‪.9‬חרקים מוונוס צלמים ממאדים‪.‬מהניסיון שלי יש חרקים שיותר סובלניים ויש חרקים יותר עצבניים‪ .‬לאחר מכן‪ .10‬אמא'לה‪ .‬משום מה הם חושבים שאתה תנסה להרוג אותם)צודקים(‪ .co.‬לקרב ולהרחיק את‬ ‫המצלמה בעדינות ולקבוע את המצלמה על צילום במרווחי פוקוס ‪– Focus Bracketing..‬התחלתי לצלם אותו כמו משוגע מכל מיני זוויות‪ .‬‬ ‫מצב זה גורם למצלמה לצלם ‪ 3‬או ‪ 5‬תמונות כשבין תמונה לתמונה‬ ‫פוקוס מתקרב ומתרחק‪ .‬לכן‪ .‬‬ ‫‪ .‬השניה היא להרכיב פלאש חיצוני ולצלם עם דיפיוזר כדי לרכך את הפלאש‪.

‬‬ ‫זוהי מטרת החומר המובא כאן‪.‬‬ ‫אורך מוקד של ‪mm 50‬נקרא נורמלי‪ .‬והתמונה" תימרח"‬‫ותתקבל תחושה של תנועה בתמונה‪ .‬עדשות בעלות אורך מוקד קטן יותר נקראו ‪:‬‬ ‫‪Super Wide‬‬ ‫עדשות בעלות אורך מוקד גדול ‪mm 300-75 -‬נקראות עדשות ‪ Tele.‬בחשיפות ארוכות מומלץ מאוד לקבע את המצלמה כדי‬ ‫שהפריטים הנייחים בתמונה יישארו נייחים ולא יושפעו מהתזוזות היד שלנו )במשך‬ ‫החשיפה(‪.‬לדוגמה‪ .il‬‬ ‫עמוד ‪ 51‬מתוך ‪53‬‬ ‫אינדקס מונחים חשובים בצילום טכני‬ ‫אינדקס זה‪ .‬זווית הראיה בעדשות אלה קטנה בהתאמה‪ .‬המוסברות בהמשך )עומק השדה ומאפייניו(‪.‬‬ ‫מטרתו של האינדקס להגדיר במדויק את המושגים החשובים בצילום ולהימנע )ככל האפשר(‬ ‫מכניסה של ממש אל מבנה המצלמה או מהעמקה יתרה )ובכל זאת‪ .‬מיועד בעיקר למתחילים‪ .‬‬ ‫לחשיפות ארוכות יש שתי השפעות עיקריות‪ :‬כמות האור הנקלט גדלה‪ .‬אלו הן דוגמאות‬ ‫קיצוניות של משך החשיפה‪.‬יש מספר‬ ‫מצומצם יותר של מושגים שהבנתם )והתנסות מעשית מספקת( תביא ליכולת "לנבא" איך‬ ‫תיראה התמונה‪ .4‬מיפתח ‪ (Aperture) -‬המיפתח מתייחס לקוטר של הצמצם במילימטרים‪:‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ . x6‬וכן הלאה‪ :‬מספר המציין את היחס בין אורך המוקד‬ ‫המכסימלי למינימלי‪.‬‬ ‫‪ .‬מהבחינה הטכנית של ההגדרות שבחרתם‪ .‬תלויה בהגדרות‬ ‫אחרות‪ .‬מיקוד על פריט‪ .‬‬‫‪ .‬עדשות אלה קולטות‬ ‫פחות פריטים לתוך התמונה אך יכולות להתמקד על פריטים הנמצאים במקומות רחוקים‬ ‫יחסית‪ .‬‬ ‫מתוך מגוון הנושאים שיש להכיר כדי להבין את הצד הטכני של הצילום כראוי‪ .‬לעומתה‪ .‬פריטים הנמצאים במרחקים שונים לעומת זה שבפוקוס‪ .‬אך יכול‬ ‫בהחלט להוסיף גם לאלה המנוסים בעולם הצילום ואינם משוכנעים במידת הכרתם את‬ ‫העניין‪.‬‬ ‫במצלמות הדיגיטליות נהוג לסמן ‪ x3.‬מהירות תריס של "‪ 6‬משמעה צילום‬ ‫למשך ‪ 6‬שניות ‪ -‬הנחשבת לחשיפה ארוכה‪ .‬‬ ‫‪ .‬עדשות בעלות אורך מוקד גדול מ‪300 -‬‬ ‫‪mm‬נקראות ‪: Super Tele‬או‪Super Telephoto.co.‬‬ ‫כדוגמה‪ -‬עדשת ‪mm 350-35‬תיקרא ‪x10.‬יצא ארוך(‪.2‬אורך מוקד ‪ (Focal Length) -‬נהוג למדוד במילימטרים ‪ (mm).1‬פוקוס ‪ -‬עובד עפ"י עיקרון המרחק‪ .‬‬ ‫חשיפה קצרה תקטין את כמות האור הנקלט ו"תקפיא" את התמונה‪.‬לדוגמה‪ .3‬מהירות תריס‪/‬סגר ‪ (Shutter Speed) -‬מושג המתייחס למשך הזמן העובר מתחילת‬ ‫תהליך הצילום ועד סיומו )משך החשיפה(‪ .‬הכולל את המושגים הטכניים הבסיסיים‪ .‬תוך מינימום ניסויים ומחיקות‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫עדשות בעלת אורך מוקד של ‪mm 35-24‬נחשבות לעדשות ‪ Wide‬וזווית הראיה שלהן‬‫גדולה יחסית )לכן ייקלטו יותר פריטים בתמונה(‪ .‬החדות בשאר‬ ‫התמונה כלומר‪ .‬או נושא במרחק כלשהו(‬ ‫נניח ‪ 5‬מטרים( משמעו ‪ -‬כל מה שנמצא במרחק זה מהמצלמה ייקלט בחדות‪ .‬מכיוון ש"זווית" הראיה של עדשה זו זהה )בקירוב(‬ ‫לזווית ראיה של העין הרגילה )כ‪ 46-‬מעלות(‪.‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬מהירות תריס של ‪ 1000‬משמעה‬ ‫צילום למשך ‪ 1/1000‬שניות )אלפית השניה( ‪ -‬הנחשבת לחשיפה קצרה‪ .‬מתייחס למרחק שבין‬ ‫העדשה‪/‬עצמית )‪ (Lens‬לנקודת מיקוד הקרניים‪.

il‬‬ ‫עמוד ‪ 52‬מתוך ‪53‬‬ ‫משמאל בתמונה‪ .‬‬ ‫נתון זה חשוב מאוד לאופי הצילום‪ :‬בצילום נוף‪ .‬כדוגמה הפוכה‪ .‬כאשר ‪ L‬מייצג את אורך המוקד ו ‪-A‬מייצג את הקוטר‬ ‫של המיפתח‪ .‬‬ ‫בצילומי פורטרט‪ .‬חשוף יותר לאור וצמצם סגור יכניס פחות אור לחיישן‪ .‬‬ ‫הערה חשובה ‪ -‬הערכים של מיפתח הצמצם ושל מהירות התריס מותאמים כך שהעלאת‬ ‫מהירות התריס לערך הבא והורדת מיפתח הצמצם לערך הקודם‪ .‬‬ ‫עומק השדה עשוי להיות מושפע משלושה גורמים עיקריים‪ :‬מיפתח הצמצם‪ .‬לדוגמה‪ :‬מפתח צמצם של ‪ f8‬משמעו ‪ -‬אורך המוקד גדול פי ‪ 8‬מקוטר‬ ‫המיפתח‪ .‬הצמצם במצב סגור‪.‬‬ ‫צמצם פתוח‪ .‬ככל‬ ‫שעומק השדה גדל‪ .‬ישמרו על חשיפה זהה!‬ ‫מבחינת כמות האור הנקלט‬ ‫‪ .‬מימין‪ .‬בנוסף‪ .‬הצמצם במצב פתוח‪ .‬לעומתו‪ .f16‬צמצם סגור(‪.‬חלקים גדולים יותר של התמונה יופיעו בחדות יחסית ולהפך‪ :‬עומק שדה‬ ‫קטן‪/‬רדוד יקלוט בחדות את אזור הפוקוס בלבד והשאר יטושטש‪.‬מדגישים את הנושא העיקרי ונהוג לטשטש את השאר‬ ‫)הקטנת עומק שדה למינימום האפשרי(‪.‬המרחק של‬‫אזור הפוקוס מהמצלמה ואורך המוקד של העדשה‪.‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.‬‬ ‫עומק השדה מתייחס לאזור הכללי )לפני ואחרי אזור הפוקוס( שמתקבל חד בתמונה‪ .‬ככל שנגדיל את המיפתח ביחס לאותו אורך המוקד )כלומר לאותה‬ ‫העדשה( נקבל יחס קטן יותר‪.‬‬ ‫כשמדברים על "מיפתח הצמצם )‪" (Aperture Value‬לא מתייחסים לקוטרו של המיפתח‬‫אלא ליחס( ‪: f=L/A‬הנקרא ‪ f-Stop).f2.8‬צמצם פתוח( ומיפתח הצמצם‬ ‫שמימין מתאים בקירוב ל( ‪.‬לדוגמה‪ .‬אם כך‪ .‬‬ ‫מיפתח הצמצם הקיצוני משמאל מתאים בקירוב ל( ‪.‬‬ ‫לעומתו צמצם סגור יגדיל את עומק השדה ‪ (f8‬ומעלה( ‪:‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬אך אינו נתון לשליטתנו‪.5‬עומק שדה ‪ (Depth Of Field) -‬נהוג להשתמש בקיצור ‪ DOF‬כשהכוונה לעומק שדה‪.‬שואפים להגדיל את עומק השדה‪.co.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מיפתח הצמצם הוא אחד המשפיעים העיקריים על עומק השדה‪ :‬צמצם פתוח‬ ‫יטשטש את הרקע לעומת הנושא שבפוקוס ולכן יקטין את עומק השדה ‪ (f4‬ומטה(‪.‬זהו נתון חשוב‬‫המשפיע על עומק השדה המוסבר בסעיף הבא‪.‬‬ ‫הערה ‪ -‬גודל החיישן משפיע גם הוא על עומק השדה המתקבל‪ .

‬מבחינת איכות התמונה‪ .‬‬ ‫מכאן‪ .‬מטרתה ‪ -‬לאפשר איזון "טבעי" ככל‬ ‫האפשר של צבעים‪ :‬לדוגמה‪ .il‬‬ ‫עמוד ‪ 53‬מתוך ‪53‬‬ ‫הפוקוס מכוון לנק' ‪) 1‬בתמונת הדוגמה( בשני המצבים‪ .1600 .400 .‬בד"כ ניתן למצוא במצלמות יקרות יותר‪ .‬‬ ‫ערך ה ‪-ISO‬האופטימלי‪ .‬לשם כך‪ .‬‬ ‫ככל שהמצלמה איכותית יותר ‪ -‬תוספת הרעש תקטן לעומת מצלמות איכותיות פחות‪.WB/White Balance:‬פונקציה ייחודית לדיגטליות‪ .‬ערכים של ‪ 800‬ומעלה‪ .‬כמות‬ ‫האור הנכנסת תגדל ותהיה שקולה להקטנת מהירות התריס בשלושה צעדים או להגדלת‬ ‫ערך מיפתח הצמצם בשלושה צעדים )כלומר הקטנת המיפתח(‪.‬‬ ‫הגורם השלישי הוא אורך המוקד ‪ -‬עדשת ‪mm 28‬תיתן עומק שדה גדול יותר מעדשת ‪50‬‬‫‪mm.‬בדיגיטליות‪ .‬נכון‬ ‫להיום‪ .100 .ISO‬נקבל תוספת בלתי רצויה של פיקסלים בהירים הנקראים "רעש ‪" (Noise).‬‬ ‫המסוגלת אוטומטית או ידנית להפחית את הצבע הלא רצוי ולהתקרב לצבעי המקור ככל‬ ‫האפשר‪.‬‬ ‫מרחק הפוקוס מהמצלמה ‪ -‬קובע גם הוא לעומק השדה המתקבל‪ .‬‬ ‫וחדה יותר כשהצמצם סגור‪.‬‬ ‫ממגוון הידע הטכני האפשרי‪ .co.‬שאם יש ברשותנו עדשת זום‪ .‬הוא הערך הנמוך ביותר‪ .‬‬ ‫רוב תודות לכותבי המדריכים )מופיעים בעמוד הקרדיטים(‬ ‫נערך ע"י נפתלי )‪(4wd‬‬ .‬תתקבל "מרוחה" יותר כשהצמצם פתוח‪.‬שליטה ידנית על מיפתח הצמצם ופוקוס ידני‪ .‬‬ ‫‪6.‬נוכל‬ ‫לשלוט בכל הגורמים לקבלת העומק הרצוי‪.‬בהנחה שכל שאר הנתונים זהים‪ :‬מיפתח צמצם ומרחק זהה מאזור הפוקוס‪.200 .‫אוגדן מדריכי הצילום של פורום צילום באתר ‪Fresh.800 .‬קל לראות שנק' זו תתקבל בבירור‬ ‫על המסך )חיישן או סרט(‪ .‬‬ ‫‪.‬ככל שהמספר גדל‪ .‬נועדה פונקציה זו‪.‬נק' ‪ 2‬שאינה בפוקוס‪ .‬הנתונים האפשריים הם בד"כ‪3200 . ISO/ASA/‬אס"א‪ :‬נתון המתייחס להגברה או הפחתה משמעותית של הרגישות לאור‪ .‬אלה הם המושגים החשובים יותר לצילום הדיגיטלי החובבני‪.‬ככל שנושא הצילום‬‫קרוב עומק השדה יקטן אף הוא‪ .‬ככל שנגדיל את‬ ‫ערך ה ‪.50 :‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫יושפע מהתאורה ולא ייתן את הצבעים המקוריים של הציור‪ .‬צילום של ציור במוזיאון שמואר ע"י מנורה רגילה או פלורוסנט‪.‬ההבדלים בולטים במיוחד בצילומים קרובים מאוד‪5 :‬‬ ‫מטרים ומטה‪.