You are on page 1of 2

Operacions auxiliars de muntatge d'installacions electrotcniques i de telecomunicacions en edificis

Famlia professional: Electricitat i electrnica

Codi: EE_2-255_1
Nivell: 1
Data de publicaci: 30/11/2010

Estat ICQP: 6 - Publicada al DOGC

Competncia general
Realitzar operacions auxiliars, seguint instruccions del superior, en el muntatge i manteniment d'installacions electrotcniques i de telecomunicacions en edificis per a diversos usos i installacions, aplicant les tcniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.

Ocupacions o llocs de treball relacionats - Ajudant/a de l'/la instalador/a d'equips i sistemes de comunicaci - Ajudant/a de l'/la installador/a reparador/a d'installacions telefniques - Ajudant/a del/la muntador/a d'antenes receptores/ televisi satllits - Operari/ria d'installacions elctriques de baixa tensi - Pe de la indstria de producci i distribuci d'energia elctrica

Entorn professional
mbit professional Desenvolupa la seva activitat professional en petites i mitjanes empreses majoritriament privades, per compte d'altri, dedicades al muntatge i a manteniment d'installacions electrotcniques en edificis d'habitatges, oficines, locals comercials i industrials, estant regulada l'activitat pel Reglament Electrotcnic de Baixa Tensi i per la Normativa de les Infraestructures Comunes de Telecomunicacions. Sectors productius S'ubica al sector elctric, dins del subsector de muntatge i manteniment en les segents activitats econmic-productives: Muntatge i manteniment d'installacions electrotcniques i de telecomunicacions en edificis d'habitatges. Muntatge i manteniment d'installacions electrotcniques i de telecomunicacions en edificis d'oficines. Muntatge i manteniment d'installacions electrotcniques i de telecomunicacions en edificis comercials. Muntatge i manteniment d'installacions electrotcniques i de telecomunicacions en edificis de tipus industrial.

Relaci amb el Catlago Nacional de Cualifcaciones Profesionales


Aquesta qualificaci es relaciona amb "ELE255_1 Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotcnicas y de telecomunicaciones en edificios"

Unitats de competncia
UC_2-0816-11_1 UC_2-0817-11_1 Realitzar operacions de muntatge d'installacions Nivell: 1 elctriques de baixa tensi i domtiques en edificis. Realitzar operacions de muntatge d'installacions de Nivell: 1 telecomunicacions.

Mduls formatius
MF_2-0816-1111_1 Operacions de muntatge d'installacions elctriques de baixa tensi i domtiques en edificis. Operacions de muntatge d'installacions de telecomunicacions. 150 hores Nivell: 1

MF_2-0817-1111_1

180 hores Nivell: 1