You are on page 1of 78

ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 

A – KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Điều chế kim loại a) Nguyên tắc: khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại. b) Các phương pháp: Nhiệt luyện, thủy luyện, điện phân. 2. Sự ăn mòn kim loại a) Khái niệm: Sự ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường xung quanh. b) Phân loại: ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học • Giống: bản chất của sự ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học là phản ứng oxi hóa khử. • Khác: trong ăn mòn hóa học không hình thành dòng điện. Trong ăn mòn điện hóa học có hình thành dòng electron (các electron được di chuyển thành dòng, từ cực âm đến cực dương → pin điện hóa). c) Chống ăn mòn kim loại: có 2 cách thường dùng để bảo vệ kim loại, chống ăn mòn. • Phương pháp bảo vệ bề mặt • Phương pháp điện hóa B – BÀI TẬP
1 – TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại a. vàng b. bạc c. đồng d. nhôm Câu 2: Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại a. bạc b. vàng c. nhôm d. đồng Câu 3: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại a. vonfram b. sắt c. nhôm d. crom Câu 4: Kim loại nào sau đây mềm nhất trong tất cả các kim loại a. liti b. sexi c. natri d. kali Câu 5: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại a. vonfram b. sắt c. nhôm d. crom Câu 6: Kim loại nào sau đây nhẹ nhất trong tất cả các kim loại a. liti b. sexi c. natri d. kali Câu 7: Tổng số hạt prroton, nơtron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 155 hạt. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33. Nguyên tố đó là a. bạc b. đồng c. chì d. sắt

Câu 8: Một nguyên tố có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 40. Đó là nguyên tử của nguyên tố nào a. canxi b. bari c. nhôm d. sắt Câu 9: Dãy kim loại tác dụng được với H2O ở nhiệt độ thường là a. Fe, Zn, Li, Sn b. Cu, Pb, Rb, Ag c. K, Na, Ca, Ba d. Al, Hg, Cs, Sr Câu 10: Chọn câu trả lời đúng a. vì các kim loại ở trạng thái rắn nên đều có ánh kim b. vì ở trạng thái rắn nên các kim loại có nhiệt độ nóng chay, nhiệt độ sôi cao c. các kim loại đều có ion dương trong mạng tinh thể nên đều dẫn nhiệt và dẫn điện tốt d. các kim loại khác nhau có nhệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy khác nhau Câu 11: Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là a. dễ cho electron, thể hiện tính khử b. dễ cho electron, thể hiện tính oxi hoá c. dễ nhận electron, thể hiện tính khử d. dễ nhận electron, thể hiện tính oxi hoá Câu 12: Tính chất hoá học chung của kim loại là a. thể hiện tính oxi hoá b. dễ bị oxi hoá c. dễ bị khử d. dễ nhận lectron Câu 13: Phản ứng Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2 cho thấy a. Cu có tính khử mạnh hơn Fe b. Cu có thể khử Fe3+ thành Fe c. Cu có thể khử Fe3+ thành Fe2+ d. Cu có thể oxi hoá Fe2+ Câu 14: Vonfram (W) được dùng làm dây tóc bóng đèn. Nguyên nhân chính là do a. W là kim loại rất dẻo b. W có khả năng dẫn điện rất tốt c. có khả năng phản xạ ánh sáng d. W có nhiệt độ nóng chảy cao Câu 15: Hầu hết kim loại đều có anh kim là do a. kim loại hấp thụ được các tia sáng tới b. các kim loại đều ở thể rắn c. các electron tự do trong kim loại có thể phản xạ ánh sáng trông thấy được d. kim loại màu trắng bạc nên giữu được các tia sáng trên bề mặt kim loại Câu 16: Cho các kim loại Cu, Al, Fe, Au, Ag. Dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần tính dẫn điện của kim loại là a. Fe < Au < Al < Cu < Ag b. Fe < Al < Au < Cu < Ag c. Fe < Al < Cu < Ag < Au d. Al < Fe < Au < ag < Cu Câu 17: Cho phương trình hoá học sau Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4 Phương trình nào dưới dây biểu thị sự oxi hoá cho phản ứng hoá học trên a. Fe2+ + 2e → Fe b. Fe → Fe2+ + 2e c. Cu2+ + 2e → Cu d. Cu → Cu2+ + 2e Câu 18: Dung dịch X chứa hỗn hợp các muối NaCl, CuCl2 , FeCl3 và ZnCl2. Kim loại đầu tiên thóat ra ở catốt khi điện phân dung dịch X là a.Na b. Cu c. Fe d. Zn Câu 19: Sự biến đổi tính kim loại của các nguyên tố trong dãy Cu, Fe, Ca, Ba là a. tăng b. giảm c. không đổi d. không có qui luật

Câu 20: Độ dẫn điện của kim loại phụ thuộc vào các yếu tố nào sau đây a. bản chất kim loại b. cấu trúc tinh thể c. nhiệt độ môi trường d. cả a, b, c đều đúng Câu 21: Ngâm một lá sắt trong 100 ml dung dịch CuCl2 1M, giả thiết đồng tạo ra bám hết vào đinh sắt. Sau khi phản ứng xong lấy đinh sắt ra, sấy khô, khối lượng đinh sắt tăng thêm a. 15,5 g b. 0,8 g c. 2,7 g d. 2,4 g Câu 22: Cho 4,8 gam kim loại R hoá trị II tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thu được 1,12 lít khí NO duy nhất (đktc). Kim loại R là a. Zn b. Mg c. Fe d. Cu Câu 23: Cho 3,2 gam Cu tác dụng với dung dịch HNO3 dặc, dư thì thể tích khí NO2 (đktc) thu được là a. 1.12 lít b. 2,24 lít c. 3,36 lít d. 4,48 lít Câu 24: Để khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO và ZnO thành kim loại cần 2,24 lít khí H2 (đktc). Nếu đem hỗn hợp kim loại thu được cho tác dụng hết với dung dịch HCl thì thể tích khí H2 thu được là a. 4,48 lít b. 1,12 lít c. 3,36 lít d. 2,24 lít Câu 25: Cho 6,72 lít khí H2 (đktc) đi qua ống đựng 32 gam CuO nung nóng thu được chất rắn A. Thể tích dung dịch HCl 1M đủ để tác dụng hết với A là a. 0,2 lít b. 0,1 lít c. 0,3 lít d. 0,01 lít 3+ Câu 26: Chất nào sau đây có thể oxi hóa Fe thành Fe ? a. Dung dịch HCl b. Dung dịch H2SO4 loãng c. Dung dịch CuSO4 d. Dung dịch HNO3 Câu 27: Tính chất vật lí nào dưới đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra? a. Ánh kim c. Tính dẻo b. Tính cứng d. Tính dẫn điện và nhiệt Câu 28: Để loại tạp chât Cu lẫn trong Ag, người ta ngâm hỗn hợp này trong: a. dung dịch HCl dư b. dung dịch Cu(NO3) dư c. dung dịch AgNO3 a. dung dịch HNO3 Câu 29: Thuỷ ngân bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thuỷ ngân bị vỡ thì có thể dùng chất nào để khử độc thuỷ ngân a. bột sắt b. bột lưu huỳnh c. bột than d. nước Câu 30: Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những chất sau : FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3, H2SO4 ( đặc, nóng), NH4NO3 Số trường hợp phản ứng tạo ra muối sắt (II) là a. 3 b. 4. c. 5. d. 6 Câu 31: Một kim loại đồng thau có chứa 59,63% Cu và 40,37%Zn. Hợp kim này có cấu tạo tinh thể của hợp chất hoá học giữa đồng và kẽm . Công thức hoá học của hợp chất là

để không gây ô nhiễm môi trường c. 4. ngâm trong dung dịch HCl b. sắt c. Sau một thời gian. 25. 81% Al và 19% Mg c. Việc làm này nhằm mục đích gì a.36 lít H2 (đktc). cứ 9 mol Al thì có 1mol Mg. 27. sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường d. Thành phần trăm khối lượng các kim loại trong hợp kim là a. để kim loại sáng bóng đẹp mắt b.2 % c. dầu hoả d. 91% Al và 9% Mg d. sự ăn mòn điện hoá học . 28. CuZn2 Câu 32: Trong hợp kim Al – Mg. Cu3Zn2 b.67%Na b.4% d.7 gam hợp kim gồm natri và kali vào nước thấy thoát ra 3.33%K và 73.33%K và 14. Cu2Zn d. cả hai đều bị ăn mòn như nhau d. 2. để không làm bẩn quần áo khi lao động d. sự khử kim loại b. người ta thấy khung kim loại bị gỉ. người ta phải làm vệ sinh bề mặt kim loại của các thiết bị máy móc. dây nhôm c. dụng cụ lao động. Thành phần trăm khối lượng cacbon trong mẫu gang là a.67%Na Câu 35: Sự ăn mòn kim loại không phải là a. thiếc b. sự ăn mòn hoá học d. Cu2Zn3 c.33%K và 72. sự khử kim loại b. 3. ancol etylic b. Thành phần trăm khối lượng của hợp kim là a. 80% Al và 20%Mg b.6% Câu 34: Khi hoà tan 7. sự biến đơn chất thành hợp chất Câu 36: Đinh sắt ăn mòn nhanh nhất trong trường hợp nào sau đây a. 2.8% b.67%Na d. ngâm trong dung dịch HgSO4 c. Nếu lớp thiếc bị xước sâu tới lớp sắt thì kim loại bị ăn mòn trước là a. ngâm trong dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ thêm vài giọt CuSO4 Câu 37: Sắt tây là sắt tráng thiếc.0448 lít CO2 (đktc). không kim loại nào bị ăn mòn Câu 38: Sau một ngày lao động. 26.33%K và 74. sự tác dụng của kim loại với nước c. Hoá chất nào dưới đây có khả năng gây ra hiện tượng trên a.a. sự oxi hoá kim loại c. để kim loại đỡ bị ăn mòn Câu 39: Một số hoá chất được để trên ngăn tủ có khung kim loại. 83% Al và 17% Mg Câu 33: Nung một mẫu gang có khối lượng 10 gam trong khí O2 dư thấy sinh ra 0. ngâm trong dung dịch H2SO4 loãng d.67%Na c. axit clohiđric Câu 40: Sự phá huỷ kim loại hay hợp kim do kim loại tác dụng trực tiếp với các chất oxi hoá trong môi trường được gọi là a.

kẽm trong dung dịch H2SO4 loãng c. dùng kim loại hoạt động mạnh hơn đẩy kim loại kém hoạt động ra khỏi dung dịch đó d. dùng dòng điện hoặc chất khử mạnh để khử ion kim loại thành kim loại Câu 48: nguyên tắc chung để điều chế kim loại a. Hiện tượng nào sau đây đúng và đầy đủ nhất a. Sn d. kẽm tan dần b. hiđro thoát ra mạnh hơn d. ăn mòn kim loại b.1M sao cho chúng không tiếp xúc nhau. Ấn độ có khí hậu đặc biệt Câu 45: Để chống ăn mòn cho chân cột thu lôi bằng thép chôn dưới đất. được bao phủ bởi một lớp oxit bền vững d. liên kết kim loại b. chế tạo bởi một hợp kim bền của sắt b. dùng CO. liên kết cộng hoá trị làm giảm mật độ electron tự do d. bọt khí thoát ra trên thanh đồng c.Câu 41: Kẽm tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng. Zn c. kẽm bị phá huỷ trong khí clo d. Cột sắt bền là do a. điện phân dung dịch muối clorua b. màu xanh biến mất Câu 42: Trường hợp nào sau đây là ăn mòn điện hoá a. thực hiện quá trình khử các kim loại c. Trong thực tế. thực hiện quá trình khử các ion kim loại d. H2 để khử các oxit kim loại c. bọt khí thoát ra trên thanh kẽm. thực hiện quá trình cho nhận proton b. liên kết ion c. Cu Câu 46: Nhúng đồng thời hai thanh Zn và Cu vào dung dịch H2SO4 0. thực hiện quá trình oxi hoá các ion kim loại Câu 49: Phương pháp thuỷ luyện được dùng để điều chế kim loại nào dưới đây . có thể dùng điện cực nào sau đây làm điện cực hi sinh a. cả b và c Câu 47: Để điều chế kim loại ta dựa vào nguyên tắc nào sau đây a. natri cháy trong không khí Câu 43: Hiện tượng hợp kim dẫn điện và dẫn nhiệt kém hơn kim loại nguyên chất vì liên kết hoá học trong hợp kim là a. thêm vào đó vài giọt dung dịch CuSO4. Ấn Độ có tuổi trên 1500 năm. Na b. thép để trong không khí ẩm b. liên kết hỗn tạp gồm liên kết kim loại và liên kết cộng hoá trị Câu 44: Cột sắt ở Newdehli. người ta dùng phương pháp bảo vệ điện hoá. Hiện tượng bản chất là a. ăn mòn điện hoá c. dung dịch chuyển sang màu xanh d. chế tạo bởi sắt tinh khiết c.

AgNO3 c. Cu d.09% Câu 57: cho Cu tác dụng với dung dịch AgNO3thu được dung dịch X. phương pháp nhiệt phân d. Fe. Mg b. 10. Biết rằng nước bay hơi không đáng kể. d. ZnCl2 b.27% b. Kim loại đó là a. anion nhường electron ở anot b. b. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2 Câu 58: Cho 2. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2 d. cation nhận electron ở catot c. NaCl d. Khi ở catot thoát ra 2. AgNO3. điện phân hợp chất nóng chảy Câu 52: Phát biểu nào sau dây không đúng về bản chất quá trình hoá học ở điện cực trong quá trình điện phân a. 10. Dung dịch sau khi điện phân có nồng độ phần trăm là a. CuCl2. kim loại natri thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot d. Dung dịch Y chứa a. khí hiđro thoát ra ở catot và khí clo thoát ra ở anot c.52 gam một kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 6. Al b.9% d. Kim loại nào tác dụng được với bốn muối đã cho a. khí oxi thoát ra ở catot và khí clo thoat ra ở anot b. b. . AgNO3. kim loại kiềm b. 10. 38.18% c. Fe(NO3)3 c. c Câu 50: Phương pháp nhiệt luyện dùng để điều chế kim loại nào dưới đây a. Al d. MgSO4.24 lít khí (đktc) thì ngừng điện phân. kim loại sau H trong dãy điện hoá Câu 51: Natri và canxi được sản xuất trong công nghiệp bằng a. CuSO4. Cu điều chế các kim loại kiềm điều chế các kim loại kiềm thổ không phải a. Pb(NO3)2. sự oxi hóa xảy ra ở catot d. NaCl. Fe(NO3)2 b.kim loại có tính khử yếu như Ag. Fe c. Zn a. phương pháp nhiệt luyện c. Pb(NO3)2 Câu 55: Cho ba kim loại Al. kim loại phân nhóm chính nhóm II c. sự oxi hoá xảy ra ở anot Câu 53: Khi điện phân có màng ngăn muối ăn bão hoà trong nướcthì xảy ra hiện tượng nào trong số các hiện tượng dưới đây a. MgSO4. phương pháp thuỷ luyện b.1 g/cm3) với điện cực trơ. Cu vào bốn dung dịch muối riêng biệt là ZnSO4. kim loại mà oxit của chúng kém bền d. Cho sắt dư tác dụng với dung dịch X được dung dịch Y. c. AgNO3. CuSO4. Fe c.84 gam muối sunfat. nước giaven được tạo thành trong bình điện phân Câu 54: Kim loại Ni phản ứng được với tất cả muối trong dung dịch ở dãy nào sau đây a. AlCl3. không kim loại nào tác dụng Câu 56: Điện phân 200 ml dung dịch KOH 2M ( d = 1.

Al2O3. 29%Al.53 gam Câu 61: Hoà tan 6 gam hợp kim Cu. đun nóng thu được m gam Cu. 40%Fe. 5. hợp kim là chất rắn thu được khi nung nóng chảy kim loại với phi kim Câu 67: Khi điện phân dung dịch AgNO3 trong 10` đã thu được 1. K. Mn. Fe c. Khối lượng muối nitrat sinh ra là a. 0. 216 gam d.64 gam d. Fe. 162 gam c. Ni.Câu 59: Cho 2. 30%Cu c. Al2O3.05 mol H2SO4. Al c. kim loại trung bình yếu Fe. 42%Fe.2 gam Câu 65: Những kim loại nào sau đây có thể điều chế từ oxit bằng phương pháp nhiệt luyện nhờ chất khử CO a. Al. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm a. Fe.5 gam b. 7. b. Cường độ dòng điện đã sử dụng trong quá trình điện phân là a. kim loại mạnh như Mg. MgO Câu 63: Hoà tan hoàn toàn 28 gam Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là a. Cu. 1.. Cu. Ni d.5A Câu 68: Hoà tan 0. 2. Thành phần trăm của hợp kim là a. Cu d. dung dịch Y và khí Z . Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng. hợp kim là chất rắn thu được sau khi nung nóng chảy hỗn hợp nhiều kim loại khác nhau hoặc hỗn hợp kim loại với phi kim c. c.86 gam chất rắn không tan. Zn Câu 69: Phương pháp nhiệt luyện được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp để điều chế những kim loại nào sau đây a. 3. . Fe. Kim loại M là a. 41%Fe.08 gam bạc ở cực âm.01 mol HCl và 0. 1. 32%Cu d. 154 gam Câu 64: Điện phân 400ml dung dịch CuSO4 0.65A c.. Mg d.52 gam c. 7.. Cu. dư thu được 0.896 lít khí No duy nhất (đktc). Al. Khối lượng catot tăng là a. hợp kim là hỗn hợp nhiều kim loại b.1A d. 108 gam b. Cu b.9 gam kim loại X vào dung dịch HNO3 thu được 0. 16. 2.. Cho khí Z đi qua CuO dư. Ca. Cu. MgO c.2M với cường độ dòng điện 10A trong một thời gian thu được 0. kim loại điển hình như Na.32 gam b. 9.32 gam c. 29%Al. Mg b. Al2O3 và MgO( nung nóng).02 gam d. 32%Cu b. Cu. Zn.54 gam Câu 60: Cho Fe với Zn tác dụng với dung dịch hỗn hợp chưa 0.28 gam b. Mg b. Al.35 gam d. 3. 30%Cu Câu 62: Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO. 0. Al. 27%Al.61A b.. 9.06 gam hỗn hợp gồm Fe.28 lít khí N2O duy nhất (đktc). Biết điện cực đã dùng là điện cực trơ và hiệu suất điện phân là 100%. 96. 28%Al. tinh thể của hợp kim là tnh thể thu được khi nung nóng chảy hỗn hợp nhiều kim loại d. Sau phản ứng thu được chất rắn X. Cu.44 gam c. Al. 41%Fe.024 lít H2 (đktc) và 1. Al trong axit HCl dư thấy thoát ra 3. Mg.224 lít khí (đktc) ở anot.. 4. Ca Câu 66: Hãy chọn đáp án đúng nhất a. Giá trị m là a.

10 ml Câu 72: Cặp chất nào sau đây xảy ra phản ứng a. độ dẫn điện của các kim loại thay đổi theo chiều a. Kim loại đó là a.tính dẫn điện và dẫn nhiệt Câu 78: Cl2 và HCl tác dụng với kim loại nào sau đây tạo ra cùng một loại hợp chất a. dung dịch NaCl và Ag c. Na. Ni d.d. MgO cần dùng 5.6 lít khí CO2 (đktc). tính dẫn điện b.8M d. trộn bột vàng với chất kết dính rồi phủ lên các tấm huân chương Câu 75: Cho 3. dùng kéo dán lên các tấm huân chương d. tăng b. a và b đều đúng Câu 74: Để mạ vàng lên huân chương. phương pháp thuỷ luyện b.4M Câu 81: Để khử hoàn toàn 30 g hỗn hợp gồm CuO. dung dịch FeSO4 và Cu d. phương pháp thuỷ phân c. Rb Câu 76: Khi nhiệt độ tăng. Zn2+ Câu 80: Khi điện phân hết 300 ml dung dịch FeSO4 ở điện cực dương thu được 1. Li b. Fe3O4.344 lít khí oxi (đktc). Fe b. Fe. dung dịch CuSO4 và Ag Câu 73: Trong dãy điện hoá K đứng đầu tiên .8M b. K dễ bị oxi hoá nhất b. K+ dễ bị khử nhất d. ánh kim. Fe2O3. có thể dùng phương pháp nhiệt luyện để điều chế mọi kim loại Câu 70: Dùng đơn chất kim loại có tính khử mạnh hơn để khử ion các kim loại khác trong dung dịch muối thì phương pháp đó gọi là a. giảm c. 1. Zn Câu 79: Dung dịch nào có khả năng oxi hoá yếu nhất trong số các dung dịch 1M sau đây a. Nồng độ dung dịch ban đầu là a. H+ d. phương pháp điện luyện Câu 71: Để hoà tan hết 0. nấu chảy vàng và nhúng huân chương vào vàng nóng chảy b. phương pháp nhiệt luyện d. dẫn nhiệt d.58 gam Mg(OH)2 cần bao nhiêu ml dung dịch axit HCl 1M a. không đổi d. vừa tăng vừa giảm Câu 77: Những tính chất vật lí nào của kim loại quan trọng trong ngành công nghiệp năng lượng a. Cu2+ c.68 lít H2 (đktc). khối lượng riên. ánh kim. từ đó có thể kết luận a. tính cứng. Ag+ b. dung dịch NaOH và Al b. K d. FeO. dát mỏng vàng. K+ khó bị khử nhất c. 40 ml b. tính dẻo. 0. 1. Cu c. 2. 20ml c. 15 ml d. nhiệt độ sôi c. Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là .6M c. mạ điện với cực dương là vàng. tính cứng. cực âm là huân chương c. tính dẻo.45 gam kim loại có hoá trị I tác dụng với nước sinh ra 1. c. người ta dùng cách nào sau đây a. nhiệt độnóng chảy. tính dẻo.

54.Điều chế Mg từ MgO. CaCl2 2 – TỰ LUẬN Câu 1: Trong 2 trường hợp sau đây. Kim loại đó là a. Ca c.2 gam một oxit kim loại. Câu 2: Cho lá sắt vào a) Dung dịch H2SO4 loãng.376 lít H2 (đktc).Vỏ tàu thép được nối với thanh Cu. Câu 4: Một hợp kim có cấu tạo tinh thể hỗn hợp Cu – Zn để trong không khí ẩm. FeCl3. CuCl2. Mg b. Fe – Sn. cần dùng 8. BaCl2 d.Điều chế Fe từ Fe2O3. 24 gam d. Mg b. Kim loại M là a. d. Kim loại M là a. Ba Câu 87: điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại M. MgCl2. Na2SO4.Vỏ tàu thép được nối với thanh Zn. b. 22 gam Câu 82: Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Fe và Mg trong dung dịch HCl thu được 1 gam khí H2. Cu(OH)2. Ở catot thu được 6 gam kim loại và ở anot có 3. Cr Câu 86: cho 9. . Cu2S. Al. 56. . Mg Câu 85: Để khử hoàn toàn 23. . Fe c.Điều chế Ag từ AgNO3. Muối clorua đó là a. Nêu hiện tượng xảy ra. Cho biết kim loại nào trong mỗi cặp sẽ bị ăn mòn điện hóa? Câu 5: trình bày cách để . . Cu(NO3)2.5 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hóa trị II trong dung dịch HCl thu được 1. FeS2. c.36 lit khí (đktc) thoát ra. giải thích và viết phương trình hóa học của các phản ứng trong mỗi trường hợp.12 lít H2 ở đktc. CaCl2. b) Dung dịch H2SO4 loãng có thêm vài giọt dung dịch CuSO4.96 lít H2 (đktc). Cu – Fe. Fe d.Điều chế Na từ NaCl. Kim loại hóa trị II đó là a. Ca.2 gam kim loại M có hóa trị n tác dụng với 0. Fe. . 55. Cu d. Câu 5: Có những cặp kim loại sau đây tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với dung dịch điện li: Al – Fe. . 57. Be Câu 84: Cho 16.Điều chế Cu từ CuSO4. Mg b. Ca c. Zn d. khi phản ứng kết thúc thu được 5.a. trường hợp nào vỏ tàu được bảo vệ? Giải thích. Chất rắn thu được sau phản ứng đem hòa tan vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13.15 mol O2. Câu 3: Vì sao khi nối một sợi dây điện bằng đồng với một sợi dây điện bằng nhôm thì chỗ nối mau trở nên kém tiếp xúc. 26 gam c.5 gam b. NaCl b.5 gam Câu 83: Hòa tan hoàn toàn 0.5 gam c. 28 gam b.44 lít H2 ở đktc. .6 gam một kim loại M vào 500 ml dung dịch HCl 1M. KCl c. Hãy cho biết hợp kim bị ăn mòn hóa học hay điện hóa học.Điều chế Ca từ CaCO3. .5 gam d. Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ? a.

Sau 1930 giây điện phân thấy khối lượng catot tăng 1.Câu 6: Điện phân (điện cực trơ) dung dịch muối sunfat của một kim loại hóa trị II với dòng điện cường độ 3A. . b) Xác định tên kim loại. a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra tại mỗi điện cực và phương trình hóa học chung của sự điện phân. Khi lấy vật ra thì khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%.92 gam. a) Viết phương trình hóa học của phản ứng và cho biết vai trò các chất tham gia phản ứng. b) Xác định khối lượng của vật sau phản ứng. Câu 7: Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10gam trong 250 gam dung dịch AgNO3 4%.

tan nhiều trong nước và tỏa nhiều nhiệt Natri hiđroxit là bazơ mạnh.KIM LOẠI KIỀM VÀ KIỀM THỔ A. Một số hợp chất quan trọng 5. Với phi kim: với oxi tạo hợp chất oxit. Tác dụng với oxit axit: CO2 NaOH + CO2 → NaHCO3 NaOH + 2CO2 → Na2CO3 + H2O + H2O 3. Rb.. Tính chất vật lí: khối lượng riêng nhỏ. KIM LOẠI KIỀM 1. peoxit. Với axit: phản ứng xảy ra mãnh liệt và gây nổ 4. độ dẫn điện cao 3. dễ hút ẩm. Tác dụng với axit: NaOH + HCl → NaCl 2.Vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn gồm các nguyên tố Li. K. khi tan trong nước phân li hoàn toàn thành ion NaOH → Na+ + OH- Dung dịch Natri hiđroxit có tính chất sau: 1. LÍ THUYẾT CƠ BẢN I.1. Tính chất hoá học a. Natri hiđroxit Natri hiđroxit là chất rắn. màu trắng. nhiệt độ sôi thấp. Điều chế: bằng phương pháp điện phân nóng chảy muối halogen hay hiđroxit MCl dpnc → M + Cl2   5. nhiệt độ nóng chảy 0 < 200 C. Na.với phi kim khác thì tạo muối b. Tác dụng với dung dịch muối: NaOH + dung dịch muối → muối mới + bazơ mới . Cs. độ cứng thấp. Với nước : tổng quát M + H2O → MOH + ½ H2 c. Fr( nguyên tố phóng xạ) Cấu hình e ở lớp ngoài cùng ns1 2.

. không màu. luyện nhôm. kim loại natri. Natri clorua được khai thác từ nước biển hoặc mỏ muối trong lòng đất 2. nó còn là nguyên liệu điều chế nhiều hóa chất quan trọng khác như: clo. H2O 2Cl. dễ tan trong nước. Ngoài ra. bền ở nhiệt độ thường và phân hủy ở nhiệt độ cao: 2NaHCO3 t → o Na2CO3 + CO2 + H2O . nóng chảy ở Natri clorua là thức ăn cần thiết cho người và gia súc. dệt..2. Muối của kim loại Natri 1. nước javen... natri hiđroxit. màu trắng. xà phòng. Muối natri hiđrocacbonat là chất rắn.. tan ít trong nước.→ Cl2+2e 2 NaCl  H → Na++ClO Cực âm Na+ . H2O 2H2O+ 2e→ H2 + 2OH- 2 NaCl+ 2H2O dpmn → 2NaOH+H2+Cl2   5. Natri hiđroxit được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối natri clorua: Cực dương Cl-.Điều kiện: sản phẩm tạo thành chất kết tủa hoặc chất bay hơi hoặc chất điện li yếu CuSO4 + NaOH→ Cu(OH)2 + Na2SO4 2OH-d d + Cu2+d d →Cu(OH)2 Natri hiđroxit có nhiều ứng dụng quan trọng trong các ngành công nghiệp chế biến dầu mỏ. giấy. Natri cacbonat a. Natri clorua Natri clorua là chất rắn. axit clohiđric.

tác dụng với kiềm: NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O b. Cấu hình e ở lớp ngoài cùng ns2 2. không bền ( axit cacbonic). Muối natri cacbonat là chất rắn. tác dụng với axit mạnh Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O Dung dịch natri cacbonat trong nước có phản ứng kiềm mạnh → đổi màu quỳ tím thành màu xanh Muối natri cacbonat là nguyên liệu hóa học quan trọng để sản xuất thủy tinh. Cách nhận biết hợp chất Natri Nhận biết hợp chất của Natri bằng phương pháp thử màu ngọn lửa. ngọn lửa sẽ có màu vàng II. tác dụng với axit mạnh: NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O natri hiđrocacbonat là muối axit. Mg. Dùng dây platin sạch nhúng vào hợp chất natri ( hoặc natri kim loại ) rồi đem đốt trên ngọn lửa đèn cồn.. dung dịch natri cacbonat dùng để tẩy sạch dầu mỡ bám trên các chi tiết máy trước khi sơn. KIM LOẠI KIỀM THỔ 1. nhiệt độ sôi. xà phòng và nhiều muối khác.nhiệt độ nóng chảy và độ cứng tương đối thấp. Với nước : tổng quát M + 2 H2O → M(OH)2 + H2 c. Tính chất hoá học a..với phi kim khác thì tạo muối b. mạ điện.3. Ba.natri hiđrocacbonat là muối của axit yếu. Với axit: với axit có tính oxi hoá và axit không có tính oxi hoá Mg + 2H2SO4 đ → MgSO4 + SO2 + 2 H2O Ca + 2HCl → CaCl2 + H2 . Với phi kim: với oxi tạo hợp chất oxit. 3. Sr. Tính chất vật lí: khối lượng riêng tương đối nhỏ..Vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn gồm các nguyên tố Be. Ca. dễ tan trong nước. 5. màu trắng. Natri cacbonat là muối của axit yếu. không bền. Trong nhà máy.

Tác dụng với axit VD: CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O . Canxi cacbonat: CaCO3 Tính chất: Là muối ko tan trong nước . khử chua đất trồng. Biện pháp làm mềm nước cứng . Ca(OH)2. CaSO4 5. CaSO4. Nước cứng -Nước cứng là nước có chứa nhiều cation Ca2+ .5H2O: thạch cao nung + CaSO4: thạch cao sống 160 CaSO4. Tính chất .H2O 0 6. MgCl2.… VD: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O Ca(OH)2 + CO2 dư → Ca(HCO3)2 b. màu trắng.0. Canxi sunfat: CaSO4 (thạch cao) Tính chất . Ứng dụng: chế tạo vữa xây nhà.Mg2+ -Nước mềm là nước có chứa ít hoặc không chứa các cation Ca2+ . Mg(HCO3)2. HCl.Có 3 loại: + CaSO4.H2O hoặc CaSO4.2H2O : thạch cao sống + CaSO4.2. Một số hợp chất quan trọng : CaCO3 . 1. ít tan trong nước . Nước cứng.Tác dụng với axit. giảm mùi vị của thức ăn… -Trong sản xuất: tắc ống dẫn nước. -Nước cứng vĩnh cửu: chứa các muối CaCl2. Phân loại -Nước cứng tạm thời: chứa các muối Ca(HCO3)2.1. chế tạo clorua vôi… 5. Điều chế: bằng phương pháp điện phân nóng chảy muối halogen hay hiđroxit MCl2 dpnc → M + Cl2   5.Tác dụng với H2O + CO2 CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2 5. Tác hại của nước cứng -Đối với sinh hoạt: giảm tác dụng của xà phòng.4. hỏng nhiều dd cần pha chế… 4. Ca(OH)2 a.3. oxit axit.Có tính bazơ mạnh Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH. Canxi hiđroxit.Mg2+ 2. MgSO4 -Nước cứng toàn phần: ccó cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu 3.2H2O CaSO4.Chất rắn. muối…VD: CO2.

Nguyên tắc: làm giảm nồng độ các ion Ca2+. Mg2+.→ Ca3(PO4)2 b. Có 2 cách: a. Phương pháp kết tủa * Với nước cứng tạm thời . Phương pháp trao đổi ion .Dùng các cột để trao đổi các ion Ca2+ và Mg2+ bằng các ion Na+ B.Dùng lượng vừa đủ Ca(OH)2 Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O * Đối với nước cứng vĩnh cửu .Dùng dd Na2CO3.→ CaCO3 3Ca2+ + 2PO43.Đun sôi nước và lọc bỏ kết tủa VD: Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ + CO2 + H2O Mg(HCO3)2 → MgCO3↓ + CO2 + H2O . Na3PO4 để làm mềm nước pt: Ca2+ + CO32. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM .

2g B. nhieät ñoä soâi. FeO.3g C.2M. Dung dòch taïo thaønh coù pH laø: A.6 B. Laäp phöông taâm khoái C. Nhieät luyeän B. Taát caû ñeàu sai Caâu 9: Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy thu được 1. 13. töông ñoái roãng. Luïc phöông chaët khoái D. CaCO3. thuyû luyeän C.4g D. töông ñoái roãng. Ngaâm trong röôïu B. Ba Caâu 7: Troän 100ml dung dòch H2SO4 0. 5.B ñuùng Caâu 3: Ñeå baûo quaûn Na trong phoøng thí nghieäm ngöôøi ta duøng caùch naøo sau ñaây? A.Câu 1: Kim loaïi kieàm coù theå ñöôïc ñieàu cheá trong coâng nghieäp theo caùch naøo sau ñaây: A. ñieän phaân dung dòch Caâu 2: Caùc kim loaïi kieàm coù nhieät ñoä noùng chaûy.Ca D. Do caáu taïo maïng tinh theå laäp phöông taâm khoái. 12. Na B. 12.A.792 lít khí (đktc) ở anot và 6.1M vôùi 150ml dung dòch NaOH 0. Caû ba kieåu treân Caâu 5: Cho 2.24 gam kim loại ở catot.CaSiO3 D.7g kim loaïi. B. Ngaâm trong nöôùc C. .ñieän phaân noùng chaûy D.8. Do caùc kim loaïi kieàm coù baùn kính nguyeân töû lôùn nhaát trong chu kyø.MgCO3 B. ÔÛ anot thu ñöôïc 3.8 Caâu 8: Thaønh phaàn chính cuûa quaëng Ñoâloâmít laø: A. Do caáu taïo maïng tinh theå laäp phöông taâm dieän. Ngaâm trong daàu hoaû D.6 C. K C. Khoái löôïng muoái thu ñöôïc laø: A. Laäp phöông taâm dieän B.24 lít khí CO2 (ñktc) haáp thuï hoaøn toaøn bôûi 150ml dd NaOH 1M.CaCO3. ñoä cöùng thaáp vì: A.0 D. Baûo quaûn trong khí amoniac Caâu 4: Caùc kim loaïi kieàm coù kieåu maïng tinh theå: A.5g Caâu 6: Tieán haønh ñieän phaân noùng chaûy muoái clorua cuûa moät kim loaïi maïnh. 9. Vaäy kim loaïi ñoù laø: A.FeCO3 C. D.36l khí Cl2(ñktc) vaø ôû catot thu ñöôïc 11. 4. caùc nguyeân töû lieân keát vôùi nhau baèng löïc lieân keát yeáu C.13.

KCl C.2g hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 trong nước cần 2. Làm hỏng các dung dịch pha chế . 5. 3e B. 1. NaCl D.1 M cần để trung hòa hết một phần ba thể tích dung d h A l à bao nhiêu? A. Fe Câu 19: Trộn 150ml dung dịch Na2CO3 1M và K2CO3 0. 3. Thể tích khí CO2(đktc) thu được bằng bao nhiêu lít ? A. Gây hao tốn nhiên liệu và không an toàn cho các nồi hơi . 1. K hòa tan hết vào nước được dung dịch A và 0. 100 ml C.560 lít D. 1. làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị thực phẩm D. làm tắc các đường ống dẫn B.06 mol Na2CO3. 300 ml B. LiCl Câu 11: Thêm từ từ từng giọt dung dịch chứa 0. Điện phân dung dịch Mg(NO3)2 D. Chất nào có thể làm mềm nước cứng tạm thời ? A.1 gam và 2.52 lít . NaCl D.792 lít khí (đktc) ở anot và 6. Số gam mỗi muối ban đầu lần lượt là bao nhiêu ? A.72 gam B. 2e Câu 15: Giải pháp nào sau đây được sử dụng để điều chế Mg kim loại ? A. 4.0 gam và 6.344 lít Câu 12: Cho hỗn hợp các kim loại kiềm Na.0 gam và 4. Điện phân nóng chảy MgCl2 C.36 lít B. Zn C. Na2CO3 . nguyên tử kim loại kiềm thổ có số electron hóa trị là : A. NaCl Câu 17: Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây ? A. 5.000lít B. KCl C.60 lít C. NaOH D. Na B.016 lít khí CO2 (đktc) . 200 ml D.Công thức hóa học của muối đem điện phân là công thức nào sau đây? A. Công thức hóa học của muối đem điện phân là công thức nào sau đây? A. 0.2 gam Câu 14: Ở trạng thái cơ bản .2 gam D. 2. 6. 0. RbCl B.672 lit khí H2 (đktc) .120 lít C. Cu D. Làm mất tính tẩy rửa của xà phòng .04 lít D. NaOH . RbCl B. Dùng H2 khử MgO ở nhiệt độ cao B. Thể tích dung dịch HCl 0. Na2CO3 B. HCl C.24 gam kim loại ở catot. làm hư hại quần áo C. 2.05 mol HCl vào dung dịch chứa 0.48 gam và 6. 1e C. 600 ml Câu 13: Hòa tan 8. HCl . LiCl Câu 10 : Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy thu được 1. Gây ngộ độc nước uống Câu 18: Kim loại có thể điều chế được bằng phương pháp đi ện phân nóng chảy là kim loại nào ? A.5M với 250 ml dung dịch HCl 2M thì thể tích CO2 sinh ra ở đktc là bao nhiêu lít ? A. Cho Na vào dung dịch MgSO4 Câu 16: Cho các chất sau : NaCl . 4e D.1 gam C.

0.03 mol HCl . Thể tích CO2 thu được ở đktc là bao nhiêu lít ? A.025 mol O2.2g B.0g D. Trung hòa dung dịch A cần 100 ml dung dịch H2SO4 1M. A. 7. Khối l ượng của A bằng bao nhiêu gam ? A.8 atm ) .224 lít C. Tính khử của kim loại tăng khi bán kính nguyên tử giảm Câu 26: Cho 100g CaCO3 Tác dụng với axit HCl dư.6 g D.9 g B.8g NaHCO3 D. Sr . Tính khử của kim loại tăng khi bán kính nguyên tử tăng C. K+ và Ba2+ D.02 mol K2CO3 vào dung dịch chứa 0. 84% và 16% D. Hàm lượng CaCO3. Ba2+ và Ca2+ Câu 22: Kim loại Mg không tác dụng với chất nào dưới đây ở nhiệt độ thường ? A. 3. 10.6 lít khí (ở 00C .112 lít D. 0.6 lít khí (đktc ) . 79.2 mol Na cháy hết trong O2 d ư thu đ ược sản phẩm rắn A. Ba D. Tinh thể có cấu trúc lục phương C. 92% Câu 30: Nung nóng 100g hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khối lượng không thay đổi còn lại 69g chất rắn . 16.2 g Câu 24: Cho 0. 53g Na2CO3 và 42g NaHCO3 B. T ính m. Tính khử của kim loại không đổi khi bán kính nguyên tử giảm B. 21% và 79% . 9. dung dịch HCl Câu 23: Hòa tan m gam Na kim loại vào nước thu được dung dịch A. Mg . Cấu hình electron hóa trị là ns2 B. 6.MgCO3 trong quặng là bao nhiêu %? A. 6. 7. Mức oxi hóa đặc trưng trong các hợp chất là + 2 Câu 28:Thêm từ từ đến hết dung dịch chứa 0. Ca . Mg B. 0. 75% B.Câu 20: Cho 10 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thoát ra 5.448 lít Câu 29: Khi nung đến hoàn toàn 20 gam quặng đôlomit thoát ra 5. 2. 90% C.8g Câu 25: Trong nhóm kim loại kiềm thổ : A. Khối lượng muối natri trong dung dịch thu được là bao nhiêu ? A. H òa tan hết A trong nước thu được 0.3g C. Gồm các nguyên tố Be . 80% D.6g Na2CO3 Câu 27: Mô tả nào dưới đây không phù hợp các nguyên tố nhóm IIA A. Tính khử của kim loại giảm khi bán kính nguyên tử tăng D. Thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu là A. 0. 0. H2O C. Ca2+ và Mg2+ C. 4. 63% và 37% B. Ba C.5 g Na2CO3và 21 g NaHCO3 C. Na+ và Mg2+ B. Khí thoát ra được hấp thụ bằng 200g dung dịch NaOH 30%. Sr Câu 21: Nước cứng là nước chứa nhiều ion nào ? A. Kim loại kiềm thổ đó có kí hiệu hóa học là ? A.336 lít B. dung dịch CuSO4 D.9g C. dung dịch NaOH B. 42% và 58% C. Ca D.

0.12 mol B. 44.vaø a mol SO42-giaù trò cuûa a A.Giá trị của V là ? A. Hai kim loại này là ? A. Nước cứng có chứa 1 trong 2 ion Cl.c.8ml Câu 37: Phöông phaùp naøo coù theå daäp taét ngoïn löûa khi ñaùm chaùy coù chöùa magieâ kim loaïi ? A.02M thì thu được 0.6 g hỗn hợp hai kim loại kiềm thổ thuộc hai chu kì liên tiếp bằng lượng dư dung dịch HCl thì thu được 5. Mg2+ là nước mềm D. c mol Cl. Nước có chứa nhiều Ca2+ .12mol Cl. 44.2 g kết tủa .8ml hay 89. Phun CO2 B.v à SO42.Phuû caùt D. Bieåu thöùc lieân heä giöõa a.b.d laø: A.và SO42. 6 D. Mg2+ C. Sr và Ba D. 3a+3b = c+d C. Ca(HCO3)2 ↔ CaCO3 + CO2 + H2O B.vaø d mol HCO-3 .6 lít khí (đktc). CaCO3 + 2HCl →CaCl2 + CO2 + H2O D. 8 Câu 32: Hòa tan hết 7. 10 B.05 mol . 0. 2a+2b-c-d = 0 Caâu 39: Moät maãu nöôùc cöùng vónh cöûu coù 0.4 % thấy tách ra m gam kết tủa . Ca và Sr B.0. Thoåi gioù C.07g K2CO3 và 6g KHCO3. 0. 56% B.hoặc cả 2 là nước cứng tạm thời Câu 35: Cho 6 lít hỗn hợp CO2 và N2 (đktc) đi qua dung dịch KOH tạo ra 2. b mol Mg2+.8 ml hay 224ml D. Thành phần % thể tích của CO2 trong hỗn hợp là A. a+b = c+d B.2a+2b-c+d = 0 D.Câu 31: Cho 10 lít hỗn hợp khí (đktc )gồm CO2 và 68.là nước cứng toàn phần B. Be và Mg Câu 33: Phản ứng nào dưới đây đồng thời giải thích sự hình thành thạch nhủ trong hang động và sự xâm thực của nước mưa với đá vôi ? A.04mol D. 224ml C.64 % CO về thể tích đi qua 100 gam dung dịch Ca(OH)2 7. CaCO3 → CaO + CO2 C. 0. 44. 42% C. 50% Câu 36: Thổi V lít (đktc) khí CO2 vào 300ml dung dịch Ca(OH)2 0. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 Câu 34: Câu nào sau đây về nước cứng là không đúng ? A. Mg và Ca C.6ml B.hoặc Cl. 28% D.13 mol Mg2+. Nước không chứa hoặc chứa rất ít ion Ca2+ . Nước cứng có chứa đồng thời anion HCO3. 0. 12 C.15 mol C. Phun nöôùc Caâu 38: Trong moät coác nöôùc chöùa a mol Ca2+.03mol Ca2+. Trị số của m là : A.

57. Phương pháp đun sôi nước C.68 g hỗn hợp muối của hai kim loại kiềm thổ vào dung dịch HCl thu được 1. 49. NaOH.78 lit D. NaOH.7H2O C. bột kẽm C. 54. Số hạt proton C.Caàn duøng bao nhieâu ml dung dòch HCl 1M ñeå trung hoaø hoaøn toaøn 1/10 dung dòch A? A.40ml D.Z laø caùc hôïp chaát voâ cô cuûa moät kim loaïi. K2CO3 C. khi ñoát noùng ôû nhieät ñoä cao cho ngoïn löûa maøu vaøng: X + Y → Z + H 2O Y → Z + H 2O + E E + X → Y hoaëc Z (E laø hôïp chaát cuûa cacbon) X. Phương pháp cất nước D. 750ml B. Na2SO4 A. MgSO4.35 lit C. số nơtron B. NaHCO3 B. Na2CO3 D. 120ml Caâu 41: Dung dịch NaOH không tác dụng với muối nào trong các muối sau: A. Vậy kim loại đó là A. NO và NO2 Câu 46: Trong số các phương pháp làm mềm nước cứng. Na2CO3. CsCl Câu 48: Hoà tan hoàn toàn 4. LiCl C. KCl d.12g kim loại ở catot.2CaSO4.Y.35 lit Câu 43: chỉ dùng thêm thuốc thử nào cho dưới đây để phân biệt được ba lọ mất nhãn chứa các dung dịch : H2SO4.Y. quỳ tím B.E laàn löôït laø nhöõng chaát naøo sau ñaây: A. BaCl2. Zn B. NO2 C. Số lớp e D. NO B. CaSO4 D.Caâu 40: Hoaø tan maãu hôïp kim Ba-Na vaøo nöôùc ñöôïc dung dòch A vaø coù 13. phương pháp hoá học B. NaHCO3.2H2O B. vậy hai kim loại đó là A. CO2 C. 4. phương pháp nào chỉ khử được độ cứng tạm thời A.12lit CO2 ở đktc. Ba Câu 45: Nhiệt phân muối KNO3 thì thu được khí nào sau đây: A. Ca D. Mg C. Công thức của muối là: A. Sr và Ba Câu 49: Các nguyên tử của nhóm IA trong bảng hệ thống tuần hoàn có số nào chung A. Na2CO3 .Z. O2 D. CaSO4. Phương pháp trao đổi ion Câu 47: Điện phân nóng chảy muối clorua của một kim loại kiềm thu được 0.44 lít khí H2 bay ra(ñktc). Be và Mg B.57l B. A hoặc B hoặc C Câu 44: Để oxi hoá hoàn toàn kim loại M hoá trị II thành oxit phải dùng một lượng oxibawngf 40% lượng kim loại đã dùng. Mg và Ca C. CO2 . Ca và Sr D. FeCl3 D.600ml C. NaCl B. NaHCO3.896 lit khí (đktc) ở anot và 3. CuSO4 Câu 42: Cho hỗn hợp gồm Na và Mg lấy dư vào 100g dung dịch H2SO4 20% thì thể tích khí thoát ra là: A.H2O Caâu 51:X. Số e ở lớp ngoài cùng Câu 50: Chất nào sau đây được sử dụng trong y học dùng để bó bột khi xương bị gãy A.

đem cô cạn E thu được chất rắn có khối lượng 22.005M C.72 lit khí ở điều kiện chuẩn. kết tủa B và dung dịch C a.88 g dung dịch H 3PO4 20% Tính khối lượng muối toạ thành Bài 4: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp Mg và Al bằng dung dịch HCl dư thu được 0.05M B. NaHCO3.4 lit khí H2 ở đktc.48lit khí H2 và dung dịch E. Phải nung bao nhiêu gam đá vôi có chứa 80% CaCO3 để lượng CO2 thu được tác dụng với dung dịch B để tạo ra muối axit duy nhất Bài 7 : Một hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm A và B thuộc hai chu kì kế tiếp nhau có tổng khối lượng 8. Nếu cho lượng trên tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 6. CO2.002M D. NaOH.4 gam Ba vào 500g dung dịch hỗn hợp (NH4)2SO4 1. Tính thành phần trăm khối lượng của mỗi kim loại b.8g chất rắn A. Xác định A và khối lượng của A b.B. Tính thành phần trăm khối lượng của các kim loại trong hỗn hựop Bài 5: Cho 27. Nếu thêm vào hỗn hợp hai kim loại trên một kim loại kiềm thổ D thu được hỗn hợp Y cho Y tác dụng với H2O thu được 4. 0.015M C. NaHCO3 Caâu 52: Cho 112ml khí CO2 (ñktc) bò haáp thuï hoaøn toaøn bôûi 200ml dung dòch Ca(OH)2 ta thu 0.32% và CuSO4 2% Sau khi phản ứng kết thúc thu được khí A. 0. NaOH. Xác định X và Y Bài 2: Cần bao nhiêu g nước vào 500g dung dịch NaOH 12% để có dung dịch NaOH 8% Bài 3: Cho 12g dung dịch NaOH 10% tác dụng với 5.2g X hoà tan hoàn toàn vào H2O thu được 2. Lấy kết tủa B đem rửa sạch và nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì thu được bao nhiêu gam chất rắn c.4 mol H2. CO2 D.Nếu lấy 6. Tính khối lượng Na . 0. Noàng ñoä mol/l cuûa dung dòch nöôùc voâi laø : A.84 lit khí O2 ở đktc.15g. Na2CO3.24 lit khí thoát ra ở điều kiện chuẩn. Dung dịch thu được sau khi cô cạn tạo ra chất rắn B có khối lượng 80g a.1g keát tuûa.36 lit khí H2 ở đktc a.0. Tính thể tích khí A ở điều kiện tiêu chuẩn b.5 g. X phản ứng hết với H2O cho ra 3. Na2CO3 . Xác định A và B. Y ở hai chu kì liên tiếp nhau. Tính nồng độ % các chất tan trong dung dịch C Bài 6: Một kim loại A tan trong nước cho ra 22. Xác định D và tính khối lượng của D Bài 8: Chia một mẩu Na thành 3 phần bằng nhau Phần 1 : đốt cháy trong khí quyển thu được 9. Hoà tan hết A vào nước thu được 0. BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài 1: Hỗn hợp gồm hai kim loại kiềm X.

Phần 2 : Cho vào 100ml dung dịch HCl 1M tính pH của dung dịch thu được Phần 3: Cho vào 150 ml dung dịch NH4Cl và đun sôi tính thể tích khí thoat ra ở đktc Bài 9:Tại sao tính oxi hoá của các hợp chất kim loại kiềm là tính chất không điển hình cho ví dụ minh hoạ Bài 10: thực hiện dãy chuyển hoá sau: LiCl→ Li → Li3N → LiOH →LiHSO3 NaCl → Na → NaH → NaOH → NaHCO3 → Na2CO3 → NaCl → NaClO CaCO3 → CaO → Ca(OH)2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 → CaCO3 → CaSO4 .

Tính lưỡng tính : Al2O3 phản ứng được với dung dịch axit và dung dịch kiềm Al2O3 + 6H+ → 2Al3+ + 3H2O Al2O3 + 2OH.Nhôm ở ô 13. .NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM A. CO không khử được Al2O3 ở bất kì nhiệt độ nào b. Tính bền : Al2O3 rất bền vững : + Nhiệt độ nóng chảy 20500C + Các chất khử như H2 . Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên ( GK) 2. Tính chất hóa học . có thể nhường 3e để trở thành ion Al3+ : Al → Al3+ + 3e.Tính chất hóa học a.+ 3H2O → 2[Al(OH)4]Nhôm hiđroxit : Al(OH)3 trắng keo . Nhôm được sản xuất bằng phương pháp điện phân nóng chảy nhôm oxit (có trong quặng boxit). . Tóm tắt lí thuyết: ..H2SO4 loãng . + Tác dụng với dung dịch bazơ. + Nhôm khử được ion H+ trong dung dịch axit HCl . + Nhôm khử được H2O. Nhôm oxit : Al2O3 1. khử đươc N+5 trong HNO3 loãng và đặc nóng .Nhôm có tính khử mạnh. không tan trong nước 1. S+6 trong H2SO4 đặc nóng xuống các mức oxi hoá thấp hơn. nhóm IIIA. + Nhôm khử được nhiều ion kim loại trong oxit ở nhiệt độ cao. + Nhôm khử được nhiều phi kim. +Trong các hợp chất. nhôm chỉ có số oxi hoá +3. chu kì 3 của bảng tuần hoàn.Cấu hình e nguyên tử :1s22s22p63s23p1. C .

. dể cho electron C.dd NaOH Người ta có thể điều chế nhôm bằng cách. Nhôm có thể phản ứng được với tất cả các chất nào sau đây? A.7 gam. B. dd KOH.dd HNO3 (đặc nóng) C. C.mật độ electron tự do tương đối lớn B.Tăng 2. Nhôm là kim loại có khả năng dẫn điện và nhiệt tốt là do: A.7 gam Al vào dung dịch HCl dư..4 gam.12H2O : dung dịch có tính axit CÁCH NHẬN BIẾT ION Al3+ TRONG DUNG DịCH Thuốc thử : dung dịch kiềm Hiện tượng : Có kết tủa trắng keo sau đó tan trong kiềm dư B.dd Mg(NO3)2. 5.Tất cả đều đúng D.dd HCl.3.8. dd HCl B.15.3 gam. Tính không bền với nhiệt : Khi đun nóng có phản ứng : 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O Tính lưỡng tính Với axit mạnh : Thể hiện tính bazơ Al(OH)3 + 3H+ → Al3+ + 3H2O Với bazơ mạnh : Thể hiện tính axit Al(OH)3 + OH.15. 4.→ [Al(OH)4]Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch muối nhôm thì xuất hiện kết tủa . tất cả đều đúng + 3+ + Cho phản ứng: Al + H + NO3 → Al + NH4 + …. Giảm 0.3.3.30.3.9. D. dd NaOH.dd H2SO4loãng.4.Giảm 2. C. Trắc nghiệm khách quan 1. lượng kết tủa tăng dần sau đó lượng kết tủa giảm dần tạo dung dịch trong suốt Nêu làm ngược lại : kết tủa tạo thành rồi tan ngay NHÔM SUNFAT Phèn nhôm : M Al(SO4)2. dd H2SO4 đặc nguội.4. Cho 2. Tăng 2. C. 6.3. 2. C.18.4 gam. thu đựơc dung dich có khối lượng tăng hay giảm bao nhiêu gam so với dung dịch HCl ban đầu? A.15. 4. B. dd Ba(OH)2. B. Na+ …) Phèn chua : KAl(SO4)2.30.12H2O ( M : NH4+ . dd AgNO3.8. dd CuSO4.3. 3.. Hệ số cân bằng các thành phần phản ứng và sản phẩm lần lượt là. 4.8.kim loại nhẹ D.dd ZnSO4. A. 8. Al(OH)3 tan được trong: A. .3. dd NaAlO2.a. D.9. dd NH3..3.

Nồng độ của dd NaOH là: A. tác dụng với bazơ D. D.1M B. 15.1lít dd NaOH . C. dd NH3 (dư) B.7gam một kim loại hóa trị III tác dụng vừa đủ với 1lít dung dịch HCl 0. A. CuO.xuất hiện kết tủa keo trắng. NaHCO3. Al. Cr D.. Mg(OH)2. 9. 8. A. Cu và dd HCl C. CaCO3.2M D. B. dung dịch NaOH 0.thì thu được 6. FeO.điện phân nóng chảy nhôm oxit.3M C. 0. Cho 2.xuất hiện kết tủa trắng sau đó tan trử lại. Al.7. Dd NaCl.2 gam Al2O3 tác dụng vừa đủ với .Al(OH)3. Có thể dùng chất nào sau đây để nhận biết 3 gói bột Al. Al2O3.3M. dd NaOH. Mg B. B. Zn C. Al2O3. MgCO3. tác dụng với axit B. C.dung dịch vẫn trong suốt.700 ml C. 0. B. Xác định kim loại hóa trị III? A.02gam nhôm oxit tác dụng vừa đủ với 0. Fe(OH)3.300 ml . ZnO. Mg? A. V B. C..nhiệt luyện nhôm oxit bằng chất khử CO. 0. Al. KOH. dd HCl. Vì sao nói nhôm oxit và nhôm hiđroxit là chất lưỡng tính? A.4M 16. Hòa tan hòan toàn 5. D.Al 10. B. Sục CO2 từ từ đến dư vào dung dịch NaAlO2 thấy có hiện tượng A. tác dụng với nước C.điện phân nóng chảy muối nhom. 250 ml D.Al(OH)3. A. không tan. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết các dung dịch sau:Cu(NO3)2 và Al2(SO4)3 và Ba(NO3)2 A. Al2O3. 600 ml B. 11. Cu(OH)2. C. D. Mg. Na. Fe D. 10. Xác định kim loại đó.8M. vừa có khả năng cho và nhận proton 12. Al2O3. NaOH. D. Các chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch axit mạnh vừa tác dụng với dung dịch bazơ mạnh? A. 13. Al(OH)3. Tất cả đều đúng 14. Fe C. D. Al Các chất nào sau đây đều tan được trong dung dịch NaOH? A.72lít khí ở (ĐKTC). C.4gam một kim loại vào dd HCl(dư) . CuO. nước. 1. Al.điện phân dung dịch muối nhôm.xuất hiện kết tủa nhôm cacbonat. 0. khí CO2 D. B.

Chu kì 3. Cho 1. C. vừa oxi hóa D. Phản ứng (4). nhóm IIIA D. C. Thể tích H2(đkc) tạo ra là A. B. . oxi hóa 20. B. A.1. A.dung dịch natrihidroxit.ZnO và Al.3 gam. Cho H 2 (dư) qua B nung nóng thu được chất rắn . C. ZnCl2 thu được kết tủa A. (2). (2) Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O (3) Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O . Al(OH)3. Câu A và câu C dúng 22. Al(OH)3. Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch hỗn hợp AlCl3. 1. Al(OH)3 tan được trong . Al.1. Nung A đến khối lượng không đổi thu được chất rắn B. 5. D. (1). D. B. Cho mẫu nhôm đó vào dung dịch NaOH dư. (2). 5. Chu kì 3. Trộn H2SO4 1. Zn tan hoàn toàn trong dung dịhc HCl. (3). khử C. 25%NO và 75% N2O D. 24%NO và 76% N2O B. 19. 24.24 lít. Al2O3.ZnO và Al2O3. (3). :Một mẫu nhôm kim loại đã để lâu trong không khí.344 lít. Phản ứng theo thứ tự: (2). Al2O3. 23.96lít khí gồm NO và N2O (ở đktc). C. 17.24. A. thì thu được 8.3 gam nhôm tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 (dư).. Chu kì 2. D. 25. AlCl3. Phản ứng theo thứ tự: (1). D.Al2(SO4)3. nhóm IIIA 21. AlCl3..5 gam. B.12 lít.68 lít. Sẽ có phản ứng hóa học nào xảy ra trong số những phản ứng cho sau đây? (1) 2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2 . C.. 30%NO và 70% N2O C. Al2O3. không tác dụng với các nguyên tố khác B. C. nhóm IVA C. Vị trí của Al trong BTH là: A. Chu kì 3. Tính chất hóa học cơ bản của Al là: A. nhóm IIIB B.35 gam nhôm vào 200 ml dung dịch A. thu được 1.Zn và Al2O3. Các chất A.B.75 gam hỗn hợp kim loại Fe. (3). Cho 1. Al(OH)3.. 5 gam. Cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp muối khan là . NaAlO2.C lần lượt là . Al(OH)3. vừa khử. D.12 lít khí H2 (đkc). Al2O3. Phản ứng theo thứ tự: (1).1M với dung dịch NaOH 1M theo tỉ lệ thể tích 1:1 được dung dịch A.. Cho sơ đồ chuyển hóa: Al → A → B → C → A →NaAlO2. dung dịch axit clohidric.. (4) 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 A.2.dung dịch amoniac. Thành phần phần trăm về thể tích của mỗi khí là: A. D. 5. A. 50%NO và 50% N2O 18. B. AlCl3.2 gam. B.

24H2O B. Al(OH)3 D. Zn(OH)2. 8. ZnCl2. Al(OH)3 . C.26. 38 B. 30.NaCl.Na2SO4 C. có kết tủa keo B. NaCl. C .9. màu trắng bạc và có nhiệt dộ nóng chảy không cao lắm. Cho các dd muối sau: Na2SO4 . K2S. 35. mật độ electron tự do tương đối lớn nên khả năng dẫn điện tốt. D. Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2. 31. 27.1. NaHCO3.1. Tất cả đều sai Hệ số các chất trong phương trình phản ứng sau lần lượt là: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O lần lượt là : A . Nếu thêm dung dịch KOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch NH3 (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là A. 8.Nhôm rất dẻo có thể dát thành lá nhôm rất mỏng.NaAlO2.Al(OH)3 C.30.Đáp án A.Na2CO3 28.15.H3PO4(đặc nguội) Sản phẩm thu được khi cho dung dịch AlCl3 tác dụng với dung dịch NaOH dư là : A.Al2(SO4)3 B. 1. KHCO3. Al2(SO4)3. NaHCO3. Na2CO3. BaCl2 .Nhôm là kim loại nhẹ.Nhôm có cấu tạo mạng lập phương tâm diện. 3. Nhóm chất nào sau đây là những hợp chất lưỡng tính : A.12H2O C. 1. H2O D.3 . Al2 (SO4)3 . 8.K2SO4. HNO3 (đặc nóng) B. B. D.2 .HNO3 (đặc nguội) C.NaOH. KAl(SO4)2. 2. C. Tổng số hệ số các chất tham gia phản ứng trong phương trình phản ứng sau lần lượt là: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O lần lượt là : A . 5 C . 30 D.H2O B.Al2(SO4)3. Cu(OH)2.BaCl2 D. D.4. Cho natri dư vào dd AlCl3 sẽ xảy ra hiện tượng: A.Nhôm có khả năng dẫn nhiệt kém Cu nhưng dẫn điện tốt hơn đồng. B. có kết tủa keo . 4.18H2O D. B.3 . C. Câu phát biểu nào sau đây không đúng về tính chất vật lý của nhôm: A. FeCl3. Na2CO3 dung dịch muối no làm quì tím hóa đỏ? A.Al(OH)3 . 29. BaCl2 . B. HCl D. 8. Công thức hoá học của phèn chua là: A. AlCl3 34. có khí thoát ra. Bình làm bằng nhôm có thể đựng được dd axit nào sau đây? A. B. AlCl3. Kết quả khác 32.NaOH. 34 33.30. Zn(OH)2.

ddBaCl2 D. Có thể phân biệt 3 chất rắn trong 3 lọ mất nhãn : CaO. A. có kết tủa keo.1M thu được dung dịch X. sau khi cho dung dịch NH3 có dư. thì thấy dung dịch trong suốt. Không có hiện tượg gì 37. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3 . thành phần phần trăm theo khối lượng của các chất ban đầu lần lượt là A. Có khí thoát ra vì Ba tan trong nước. 88.25 và 88. Hãy chọn một trong các dung dịch sau để nhận biết 5 dd trên: A. NH4Cl.34 % 42. MgO. Cho từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch Al2(SO4)3.75 và 11. do Al(OH)3 lưỡng tính. có khí thoát ra.Hàm lượng nhôm trong mika là A.Lúc đầu thấy dung dịch đục là do có tạo Al(OH) 3 không tan. 52 và 48 43. Có kết tủa dạng keo không tan D. (NH4)2SO4. có khí thoát ra D. sau khi cho tiếp dung dịch NH3 lượng dư vào thì thấy dung dịch trong. D. Nung 48 g hh bột Al và Al(NO3)3 trong không khí thu được chất duy nhất có khối lưọng 20.4. Cho một mẫu Ba kim loại dư vào dung dịch Al2(SO4)3.H2O ng dịch HCl C. bị hòa tan trong dung dịch NH3 dư. Ba(OH)2 C.Tất cả đều sai. Al bị đẩy ra khỏi muối. Cho 5 dung dịch sau : MgCl2. 38. Hiện tượng nào sau đây đúng nhất. Có khí mùi xốc bay ra B. C. Al203 bằng hóa chất nào sau đây ? A. ddNaOH B. A.25 C 48 và 52 D. 18. C.18 % C.Lúc đầu thấy dung dịch đục. 11. Na2SO4. NH3 là một bazơ rất yếu.1M và NaOH 0.9.6SiO2.75 B. là do có sự tạo phức chất tan được trong dung dịch. Có khí thoát ra đồng thời có kết tủa và hiện tượng tan dần kết tủa cho đến hết 39.4g. sau đó dd trong suốt trở lại 36.Al2O3.C. Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0. Mica có thành phần hoá học là K2O. Hiện tượng nào xảy ra khi cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 ? A.71% D.B đều đúng 41. B. nó không tác dụng được với dung dịch Al2(SO4)3.Dung dịch HN03 Dung dịch NaOH 40. B.Ban đầu có kết tủa dạng keo sau đó tan C. AlCl3. Có khí thoát ra đồng thời có kết tủa màu trắng xuất hiện sau đó tan một phần D. A.85% B.

2% C. 36.39. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m là : A.95 g B. C là 1. 32g hoặc 16g D.9g c.4 tấn. Cho 14g NaOH vào 100ml dd AlCl3 1M.Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng. Cho 5. Khi phản ứng kết thúc tính khối lượng kết tủa tạo thành ? a. A. Sản xuất Al bằng phương pháp điện phân Al2O3 nóng chảy. Al2O3 là 1. Cho 4. D. Một dung dịch A có chứa NaOH và 0.6 tấn. sinh ra x mol khí H2. 26.71.1M thu được kết tủa Y.44. 46.để phản ứng xảy ra hoàn toàn được m gam chất rắn . C.17. 32g B. . SiO2.41. A. Cho 38. B.8g b. x = y. 1. Khối lượng của m là : A.59.2 tấn.18 tấn. Hãy cho biết lượng Al2O3 và C (cực dương) cần dùng để sản xuất 0. Phần trăm khối lượng của Al2O3 trong hỗn hợp là: A. 53. Đơn chức nhôm có cấu tạo .24% 50. 47.3mol NaAlO2. C là 2. N2O và một dd B.6g kết tủa.20 g C . B.4g d. 1.Fe có tỉ lệ mol 2:1 vào 300 ml dung dịch AgNO3 1M . 7. Al2O3 là 3. C. 49.2 gam hỗn hợp gồm Al2O3 .Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH. 23.73.7% B.5g b. 35. Không biết tỉ lệ mol giữa NO và N2O nên không xác định được 51. Khối lượng muối nitrat tạo ra trong dd B là : a. C là 0. Cho 1 mol HCl vào A thu được 15.54 tấn Al. y = 2x. Tính khối lượng NaOH trong dung dịch A. x = 2y. B. Al2O3là 1. Fe2O3 vào dd NaOH 4M đun nóng cho đến khi chất rắn không tan nữa thì thấy lượng dd NaOH đã dùng hết là 150 ml và chất rắn không tan còn lại là 16 gam. 0. 35. Đáp án khác Chia m gam Al thành hai phần bằng nhau: . 1.5 gam hỗn hợp X gồm Al.02 tấn.5g bột Al tan hết trong dd HNO3 dư thì thu được hỗn hợp khí A gồm 2 lít NO. D. D. 16g C. 3.5g c. cho rằng toàn bộ lượng oxi sinh ra đốt cháy cực dương thành CO2 và hiệu suất của các quá trình đều đạt 100%. x = 4y.2 tấn.18 tấn. Quan hệ giữa x và y là A.5g d.35. C là 0. 35.95.884% D.35 g D.39 g 48. Không tạo kết tủa 45.04 tấn. Al2O3là 2. 33. C. 1. sinh ra y mol khí N2O (sản phẩm khử duy nhất).

Quặng sivinit d. H2O. FeO.Al2O3 d. Hiện tượng quan sát được khi cho miếng nhôm vào dung dịch NaOH a. Thuỷ luyện c. Lục phương tâm khối d. Quặng đolomit c.Al để nhận biết 3 kim loại đó . Thấy thoát ra khí không mùi d. 2Al()H)3 T Al2O3 + 3H2O b.Ba.thì ta đi từ quặng nào sau đây ? a. Phản ứng nhiệt nhôm là một phản ứng thu nhiệt 60. để tạo ra hợp chất aluminat ? a. Có 3 kim loại Na. Phản ứng nào sau đây gọi là phản ứng nhiệt nhôm? → a.HCl b. Xuất hiện kết tủa trắng c.Al. O2 c. Al2O3. một phản ứng khác 55.nhôm oxit tồn tại ở dưới dạng khan . Al. 4Al +3 O2 2Al2O3 d.CuO c. Điện phân dung dịch d.a. Dãy chất nào sau đây . CaO b. Nhôm tác dụng với chất nào sau đây . Cl2 b. Công thức nào sau đây là công thức của quặng boxit ? a. Nhôm có tính dẫn điện .a đúng 59. Na.ta dùng thuốc thử nào sau đây ? a. Al(OH)3.người ta dùng phương pháp a. HNO3đ đ d.Nếu corindon có lẫn tạp chất là là Cr2O3 thì nó có tên gọi là . Quặng manhetit 57. Thấy miếng nhôm tan ra b.Fe2O3)dùng để hàn gắn đường ray d.Na 53. Ba. Trong tự nhiên . H2SO4. HCl D H2SO4đậm đặc nguội 54. Chọn phát biểu sai a. Na b. NaOH 56. Ba.dẫn nhiệt tốt nên dùng làm dây cáp dẫn điện c. Nhiệt luyện b. Lập phương tâm diện c. Na. Cl2 b. Để sản xuất nhôm trong công nghiệp .Fe. Trong công nghiệp để sản xuất nhôm .ZnO 62.Ba c. NaOH c. Nhôm không tác dụng được với chất nào sau đây ? a.H2O b. ZnO. Quặng boxit b. Lập phương tâm khối b. Điện phân nóng chảy 58.NaOH d. 2Al + Fe2O3  Al2O3+2Fe c. HCl. Bột nhôm dùng để chế tạo hỗn hợp tecmit (hỗn hợp gồm Al.như dạng corindon .NaOH c. K2O.Al. H2O.Al d. được sắp xếp theo chiều tính khử tăng dần ? a. KAl(SO4)2H2O d. Na2O. Lục phương tâm diện 52.2H2O c. Trong các hợp chất nhôm có số oxi hoá +3 b. c. K2SO4Al2(SO4)324H2O 63.NaOH 61. Oxit nào sau đây có tính lưỡng tính ? a.

Al2O3. 64.7g 66.HCl. 17. Dãy chất nào sau đây gồm toàn bộ các chất tác dụng với Al2O3 a. 9. KOH c. Mg(OH)2.2 lít hỗn hợp 3 khí NO. Fe(OH)2 72. K2O3Al2O36SiO2 c. 5. Công thức hoá học của criolit a. K2O. 14. Sau phản ứng khối lượng hỗn hợp thu được tăng 7 gam. HCl. Boxit 64.33 b.nH2O d. Al(OH)3.7g và 1. 3NaFAlF3 74. Giá trị của m là: a. 9. 2. K2O. 3.4g d. Hỗn hợp Al và Al4C3 tác dụng với H2O thu được 31.68g c.8 g hỗn hợp Al và Mg bằng dd HCl dư.CO2. Ba(OH)2 d.36 lít H2(đktc).Hiện tượng quan sát được là a. Khối lượng Al và Mg trong hỗn hợp là: a.2 gam Al(OH)3. 24.2g và 2. người ta thu được một muối duy nhất và 20. K2SO4Al2(SO4)324H2O b. Fe.9.3Al2O3. NaOH b. 33 c. 3NaF.2g và 5. Cho 9 gam hỗn hợp gồm Mg.4g b.3ml c. 5. Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A là: a.6 65. Emeri d.3Al2O36SiO2 c. 17. Al2O32SiO2. 62. Al2O3nH2O d.8g và 3. 48 68.6g d.2g c.7ml d.CO. 24. 54 d. Mg(OH)2 b. Saphia c. 3NaF. NaOH. Cho phản ứng sau: Al + HNO3 →Al(NO3)3 + N2O + NO + H2O Hỗn hợp khí tạo thành có chứa 25% là N2O về thể tích. Công thức hoá học của boxit a. 5.8g b. Hiđroxit nào sau đây có tính lưỡng tính ? a. a. Nếu cho m gam A tác dụng với HCl.84 lít H2(đktc) Thể tích dung dịch NaOH cần dùng là: a.1g b. 16. KAl(SO4)212H2O d. Cho m g Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thấy tạo ra 11. Xuất hiện khí bay lên . Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư sinh ra 3. Al2O3.6SiO2 c. Al2O32SiO22H2O b.2H2O b. Al2O3nH2O d. Be(OH)2. NaOH 70. 1. Na2SO4Al2(SO4)312H2O c. 5. Cu(OH)2.a.16 lít hỗn hợp khí (đktc).8g và 10. 9. 2.4g và 10. Công thức hoá học của phèn chua a.2SiO2. 67. 3.8g d.2H2O b. 5.2ml b. Nếu cùng cho một lượng hỗn hợp trên tác dụng với HCl sinh ra 7. N2O và N2(đktc) tỉ lệ mol là: nNO : nN2O: nN2 = 1:2:2.6g 67. 12.4g và 2. Khi cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3 . HNO3.AlF3 75. Công thức hoá học của đất sét là a. Hệ các chất sản phẩm lần lược là: a. Rubi b.AlF3 73. 3. NaOH c.c đều đúng 71. Hoà tan 7.2g và 5. 35. 61. 3.4ml 69. HCl.8g c. Zn(OH)2 d.

b = a b. Chỉ xuất hiện kết tủa trắng d. Khi phản ứng kết thúc thu được 25. Xuất hiện kết tủa trắng rồi kết tủa tan ra d.7 lít d. Cho a mol kim loại Ba vào 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0. 0. Khi thổi từ từ khí CO2 vào dung dịch NaAlO2(hoặc Na[Al(OH)4] ) Hiện tượng quan sát được a.34mol c. Một dung dịch chứa b mol NaOH tác dụng với a mol AlCl3.87 lít b. b = 3a d. Để có kêt tủa thì: a. 0. 3. Một dung dịch chứa a mol NaAlO2 tác dụng với một dung dịch b mol HCl.7gam Al vào dung dịch NaOH ở (250C và 720mmHg) a. b = 4a . 18. 0.09mol d.5M. a và b đúng 80. Số a mol Ba là: a.9 lít 78.18mol b. b < 3a d. 12. Xuất hiện kết tủa trắng c.b. a = 2b c. 34. b < 4a 79.rồi kết tủa trắng tan ra c.67 lít c. Xuất hiện kết tủa trắng . Ban đầu Xuất hiện khí bay lên . b = 2a c. Thể tích H2 thoát ra khi cho 2. Để thu được kết tủa thì: a.sau đó xuất hiện kết tủa trắng 77. Không quan sát được hiện tượng 76. a = b b.65 gam kết tủa. Xuất hiện khí bay lên b.

Tác dụng với nước. Cấu tạo của sắt a. dễ rèn. có tính nhiễm từ. Cấu tạo của đơn chất Tùy thuộc vào nhiệt độ sắt có thể tồn tại các dạng tinh thể khác nhau. nhiệt độ nóng chảy khá cao (15400C) * Dẫn nhiệt. c. TÍNH CHẤT VẬT LÍ * Sắt là kim loại màu trắng hơi xám. Tác dụng với phi kim Sắt khử nhiều phi kim thành ion âm còn sắt bị oxi hóa thành Fe2+ hoặc Fe3+) Ví dụ: Fe + S FeS (đun nóng) 3Fe + 2O2 → Fe3O4(đun nóng) 2. II. Một số đại lượng của nguyên tử. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + 2H2O + NO 2Fe + 6H2SO4(đặc nóng) → Fe2(SO4)3 + 6H2O + 3SO2 3. Tác dụng với dd muối. Vị trí của sắt trong bẳng tuần hoàn 2. dẫn điện tốt. Cấu hình electron Fe: [Ar]3d64s2 Fe2+: [Ar]3d6 3+ Fe : [Ar]3d5 b. Toùm taét lí thuyeát I. VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO 1. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + Ag Fe(NO3)2 + AgNO3 dư→ Fe(NO3)3 + Ag Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 4. III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC Fe có tính khử trung bình (Fe bị oxi hóa thành Fe2+ và Fe3+) 1. dẻo. Tóm lại: . dai.SAÉT VAØø HÔÏP CHAÁT CUÛA NOÙ A. Tác dụng với axit.

Tính khöû cuûa nhoâm vaø saét baèng nhau.Sắt II oxit và sắt II hiđroxit có tính bazơ . Caáu hình electron cuûa X. Hợp chất Fe(III) có tính oxy hoá: b. A. FeCl2. II. chu kyø 4 nhoùm IIA . 1s2 2s2 2p6 3s2 3d6 4s2. 1s2 2s2 2p6 3s2 3d5 . Oxit và hiđroxit Fe(II) có tính bazơ. D. FeCl3. a.Hợp chất Fe(II) có tính khử và dễ chuyển thành hợp chất Fe(III). . Tính chất hoá học của hợp chất Fe(III). C. tác dụng được với nhiều phi kim. Hợp chất Fe(II) 1.Hơp chất Fe (II) có thể thể hiện tính oxy hoá. Tính khöû cuûa saét lôùn hôn nhoâm. Tính khöû cuûa nhoâm lôùn hôn saét. HCl D. Sau ñoù ñeå nguoäi vaø cho vaøo bình 1 löôïng dö dung dòch HCl. a. Tính chất hoá học của hợp chất Fe(II). Oxit và hiđroxit Fe(III) có tính bazơ. Caâu 3: Ñoát noùng moät ít boät saét neân khoâng theå so saùnh. axit và một số dd muối. HCl B. .Sắt III oxit và sắt III hiđroxit có tính bazơ B. Trong dung dòch X coù nhöõng chaát naøo sau ñaây: A. chu kyø vaø nhoùm trong heä thoàng tuaàn hoaønlaàn löôït laø: A. chu kyø 3 nhoùm VIB. Caâu 2: Cho hai kim loaïi nhoâm vaø saét. chu kyø 3 nhoùm VB. FeCl2. tùy thuộc vào bản chất pư. • Trong pưhh. B. Hợp chất Fe(III) 1.• Sắt là kim loại có tính khử trung bình. . Caâu hoûi traéc nghieäm Caâu 1:Nguyeân toá X coù ñieän tích haït nhaân laø 26. 1s2 2s2 2p6 3s2 3d6 4s2. FeCl3. • Sắt bị thụ động trong HNO3 và H2SO4 đặc nguội. . FeCl2. B. Kết luận: . Tính khöû cuûa nhoâm vaø saét phuï thuoäc chaát taùc duïng neân khoâng theå so saùnh. FeCl3. Hợp chất Fe(II) có tính khử: b. D.Hợp chất Fe (III) có tính oxy hoá. I. HCl C. đk pư mà sắt có thể bị oxi hóa thành ion Fe2+ hay Fe3+. chu kyø 4 nhoùm VIIIB. 1s2 2s2 2p6 3s2 3d6 . ngöôøi ta thu ñöôïc dung dòch X. C.

8% vaø 63. Laù (2) cho taùc duïng heát vôùi dung dòch HCl . Zn D. hôïp chaát saét hai chæ coù tính oxi hoaù . 63. Laù (1) thu ñöôïc FeCl2. Fe chæ coù tính khöû. B. A. 36. laù (2) thu ñöôïc FeCl3. laù (2) thu ñöôïc FeCl2.896 lít NO (laø saûn phaåm khöû duy nhaát).(2). Fe vaø Cu vaøo coác ñöïng dung dòch chöùa 0. Fe chæ coù tính khöû. Ñeå baûo quaûn dung dòch FeCl2 thu ñöôïc khoâng bò chuyeån hoù thaønh hôïp chaát saét ba. Fe +2NaCl2  FeCl2 +2Na C.082 mol Cu SO4 . Cu. D. D. Cho theâm vaøo dung dòch 1 löôïong saét dö. Cu. Fe C. C. C. hôïp chaát saét ba chæ coù tính oxi hoaù.36. Sau phaûn öùng thu ñöôïc dung dòch B vaø keát tuûa C . B.8% B.2 % vaø 36. Fe chæ coù tính khöû. Caâu 8: Hoaø tan heát 3. Cho theâm vaøo dung dòch 1 löôïong keõm dö. Fe chæ coù tính oxi hoaù. Cho theâm vaøo dung dòch 1 löôïong HNO3 dö. Fe + CuCl2  FeCl2 + Cu D. 50% vaø 50% D. Laù (1) thu ñöôïc FeCl3. ngöôøi ta coù theå: A. C. hôïp chaát saét hai chæ coù tính khöû. hôïp chaát saét hai chæ coù tính khöû vaø tính oxi hoaù. D.Caâu 4: Cho 2 laù saét (1). hôïp chaát saét ba chæ coù tính oxi hoaù. hôïp chaát saét ba chæ coù tính oxi hoaù. A. Cu. Caâu 7: Tìm caâu phaùt bieåu ñuùng: A.Fe + Cl2  FeCl2 B. Cho theâm vaøo dung dòch 1 löôïong HCl dö. Zn B. hôïp chaát saét ba chæ coù tính oxi hoaù. Keát tuûa C coù caùc chaát : A. Trong caû 2 tröôøng hôïp ñeàu thu ñöôïc FeCl3.2% vaø 36. Cu . Caâu 5: Choïn phöông trình ñieàu cheá FeCl2 ñuùng. Vaäy taøhnh phaàn phaàn traêm kim loaïi saét vaø ñoàng trtong hoãn hôïp ban ñaàu laàn löôït laø: A.04 gam hoãn hôïp boät kim loaïi saét vaø ñoàng trong dung dòch HNO3 loaõng thu ñöôïc 0. hôïp chaát saét hai chæ coù tính khöû. Haõy choïn caâu phaùt bieåu ñuùng.2%ø C.8% Caâu 9: Cho 4. FeSO4 + 2KCl  FeCl2 + K2SO4 Caâu 6: Khi ñieàu cheá FeCl2 baèng caùch cho Fe taùc duïng vôùi dung dòch HCl. Fe.58 gam hoãn hôïp A goàm Zn. Laù (1) cho taùc duïng heát vôùi khí Clo. B. Trong caû 2 tröôøng hôïp ñeàu thu ñöôïc FeCl2.

AgNO3 C. D. Fe + 4HNO3  Fe(NO3)3 + 4NO2  + 4H2O D. noùng. saét seõ bò taùc duïng theo phöông trình phaûn öùng : A. Fe(NO3)3 D. Ta nhaän thaáy coù hieän töïông sau: A. Caâu 11: Coù caùc kim loaïi Cu. taïo dung dòch khoâng maøu. Fe +2Fe(NO3)3 3 Fe(NO3)2 B. sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn ta thu ñöôïc dung dòch X vaø keát tuûa Y. Saét tan. Fe C.C ñuùng. Phöông trình ôû caâu A. B ñeàu khoâng xaûy ra. AgNO3. Fe vaø caùc dung dòch muoái Cu(NO3)2. Fe B. B ñeàu xaûy ra. C. B. AgNO3 . xuaát hieän khí maøu naâu ñoû. D. xuaát hieän khí khoâng maøu hoaù naâu ñoû trong khoâng khí. 2Fe + 6HNO3 2 Fe(NO3)3 + 3H2  C.Caâu 10: Cho Fe taùc duïng vaøo dung dòch AgNO3 dö. Caâu 14: Khi cho saét vaøo dung dòch HNO3 ñaëc. Ag Caâu 12: Ngaâm moät ñinh saét saïch trong dung dòch chöùa hoãn hôïp goàm Fe(NO3)2 vaø FeNO3)3. taïo dung dòch maøu vaøng. saét taùc duïng vôùi hôi nöôùc taïo H2 vaø FeO hoaëc Fe3O4. Fe + 2 HNO3  Fe(NO3)2 + H2  B. Saét taùc duïng vôùi hôi nöôùc taïo H2 vaø Fe2O3. Fe + 6HNO3  Fe(NO3)3 + 3NO2  + 3H2O Caâu 15: Cho vaøo oáng nghieäm 1 ít maït saét roài roùt vaøo moät ít dung dòch HNO3 loaõng. Cu. dö . Phöông trình phaûn öùng xaûy ra laø : A. Fe +Fe(NO3)2 3 Fe(NO3)3 C. Kim loaïi naøo taùc duïng ñöôïc vôùi caû 3 dung dòch muoái ? A. Trong dung dòch X coù chöùa: A. Fe(NO3)2. Ag. Tuyø nhieät ñoä. C. Saét tan. B. xuaát hieän khí maøu naâu ñoû. AgNO3 B. . Fe(NO3)2. Caâu 13: Khi cho saét noùng ñoû vaøo hôi nöôùc: A. taïo dung dòch khoâng maøu . Fe(NO3)2. Saét tan. Phöông trình ôû caâu A. B. Fe(NO3)3. Fe(NO3)3. Cu D. Saét khoâng taùc duïng vôùi hôi nöôùc vì saét khoâng tan trong nöôùc.

FeS. Loï 1 B. Caâu 20: Ñoát noùng moät hoãn hôïp goàm boät Al vaø boät Fe3O4 trong moâi tröôøng khoâng coù khoâng khí.24lít B. Fe3O4. Fe. Fe. Caâu 18: Ñun noùng hoãn hôïp X goàm boät Fe vaø S. FeS. Al. Fe. Cl2 B. 6. Al2O3 Caâu 21: Cho 3 loï ñöïng oxit rieâng bieät. Loï 1. Cl2 C. Caâu 19: Coù phaûn öùng sau: Fe(r) +2 HCl(dung dòch)  FeCl2 (dung dòch) +H2(k) Trong phaûn öùng naøy. loï coù khaû naêng taïo NO2 laø: A. HCl. FeS2. FeS2. coøn dö 3. .48 lít C.2 lít. Loï 2 C. B. Vaäy trong hoån hôïp X coù nhöõng chaát sau: A. Al2O3. Loï 1 chöùa FeO. xoáp hôn D. meàm hôn. FeCl3. Fe2O3. S D. C. coù dieän tích beà maët lôùn hôn . Cho X taùc duïng vôùi dung dòch NaOH dö thu ñöôïc khí H2 bay leân. S B. Khi cho HNO3 ñaëc noùng dö vaøo 3 loï.3 D. Hoãn hôïp naøy khi taùc duïng vôùi dung dòch HCl coù dö thu ñöôïc chaát raénkhoâng tan Z vaø hoãn hôïp khí T.75 lít D. Al. Al. Fe. Cl2 . loï 3 chöùa Fe3O4. 4. Al2O3 C. FeS2. AgNO3 dö. Theå tích NO thoaùt ra ôû ñieàu kieän tieâu chuaån laø: A.3. Fe. FeO. 11. vì boät saét: A. taïo dung dòch maøu vaøng. Al. S C. Caâu 17: Cho 20 gam saét vaøo dung dòch HNO3 loaõng chæ thu ñöôïc saûn phaåm khöû duy nhaát laø NO.FeCl3 . B. Sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn thu ñöôïc hoãn hôïp X . Sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn. FeCl3 D. Sau phaûn öùng thu ñöôïc hoãn hôïp Y. xuaát hieän khí khoâng maøu hoaù naâu ñoû trong khoâng khí Caâu 16: Xeùt phöông trình phaûn öùng: Y FeCl 2 ←+ X Fe+ → FeCl 3 Hai chaát X.D. Fe. Hoãn hôïp Y thu ñöôïc ôû treân bao goàm caùc chaát: A. Y laàn löôït laø:    A. neáu duøng 1 gam boät saét thì toác ñoä phaûn öùng xaûy ra nhanh hôn neáu duøng 1 vieân saét coù khoái löôïng 1 gam. Loï 2. Al2O3 D. Saét tan. FeS. coù dieän tích beà maët nhoû hôn . 2. loï 2 chöùa Fe2O3 .2 gam saét.

Al2O3 B. Fe C. Al. Chaát X laø: A. HCl.8 mol HNO3 (vöøa ñuû) thu ñöôïc Vlít khí NO laø saûn phaåm khöû duy nhaát . C ñuùng. Khoái löôïng chaát raén thu ñöôïc sau khi nung laø: . HCl. thu ñöôïc dung dòch X chöùa 3. FeO B. Fe(NO3)3 D. Ag+ < Cu2+< Fe3+ C. Caâu 24: Cho hoãn hôïp Fe3O4 vaø Cu vaøo dung dòch HCl dö .25 gam muoái saét clorua. FeCl2. BaO Caâu 28: Cho 100ml dung dòch FeSO4 0. HCl. Nhö vaäy trong dung dòch X coù chöùa: A. Fe 2O3 C. Al. Vaäy coâng thöùc cuûa oxit kim loaïi kieàm thoå laø: A. CuCl2 C. Fe3+ < Cu2+< Ag+ Caâu 26: Laáy m gam hoãn hôïp Al.Caâu 22: Nhieät phaân hoaøn toaøn chaát X trong khoâng khí thu ñöôïc Fe2O3. phaûn öùng xong ngöôøi ta thu ñöôïc V(lít) khí hidro . Caâu 23: Cho 1 loaïi oxit saét taùc duïng heát vôùi dung dòch HCl vöøa ñuû. MgO C. B. Sau khi phaûn öùng xaûøy ra hoaøn toaøn ngöôøi ta thu ñöôïc dung dòch X vaø chaát raén Y. Al. Cu2+< Ag+ < Fe3+ B.5 mol phaûn öùng vôùi NaOH dö . Cho B tan heát trong dung dòch chöùa 0.BeO B. Al2O3 vaø Fe2O3 ngaâm trong dung dòch NaOH. Fe2O3 . Fe2O3 D. Fe(OH)2 C. A. CaO D. Fe(NO3)2 B. FexOy. Caâu 25: Thöù töï saép xeáp theo chieàu taêng daàn cuûa ion kim loaïi laø: A. FeCl3. FeCl2.61 gam AgCl keát tuûa. CuCl2. Fe2O3. Cho moät luoàng khí H2 dö ñi qua 15. Fe3O4 D. Al2O3 .2 gam hoãn hôïp A ñun noùng ñeán khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn thu ñöôïc hoãn hôïp B . Chaát bò hoaø tan laø: A. Cu2+< Fe3+ < Ag+ D. Caâu 27: Troän moät oxit kim loaïi kìm thoå vôùi FeO theo tyû leä mol 2:1 ngöôøi ta thu ñöôïc hoãn hôïp A. Sau phaûn öùng loïc laáy keát tuûa roài ñem nung trong khoâng khí ñeán khi khoái luôïng khoâng ñoåi. CuCl2 D. HCl. Vaäy coâng thöùa cuûa oxit saét ban ñaàu laø: A. Cho dung dòch X taùc duïng heát vôùi dung dòch baïc nitat thu ñuôïc 8. FeCl3 B.

Au.6 gam.84 gam saét vaø 0. Caâu 32: Khöû a gam moät saét oxit baèng cacbon oxit ôû nhieät ñoä cao. löôïng muoái coù trong dung dòch X baèng: A. Fe 2O3 D. Tính V: A.72 gam B. Ze taùc duïng vôùi O2 dö nung noùng thu ñöôïc m gam hoãn hôïp X. 4 gam B. FeO. Fe.5 gam D. Caâu 34 : Moät hoãn hôïp goàm Fe vaø Fe2O3 . Giaù trò khaùc. 6. 79.2 gam B. Moät keát quaû khaùc.88 gam khí cacbonic. Caâu 29: Hoaø tan hoaøn toaøn 1. 78. Neáu ngaâm m gam hoãn hôïp treân trong dung dòch CuSO4 dö. Mg baèng dung dòch HCl thu ñöôïc 1.72 gam B.20 gam D.6 gam C. Zn. hoãn hôïp cuûa Fe2O3 vaø Fe3O4. MgO taùc duïng heát vôùi 200ml dung dòch HCl 4M(laáy vöøa ñuû) thu ñöôïc dung dòch X.344 lít H2 (ñktc) . 3.35 gam C. 4. 6. 6. 400 ml B. Fe. Cho hoãn hôïp X naøy taùc duïng vöøa ñuû dung dòch HCl caàn 400 ml dung dòch HCl 2M(khoâng coù H2 bay ra) . 200 ml C. Ze taùc duïng vôùi O2 dö nung noùng thu ñöôïc 46. Fe3O4. Tính khoái löôïng muoái khan thu ñöôïc: A.2 gam Fe.84 gam C. 5. Neáu cho löôïng khí CO dö ñi qua m gam hoãn hôïp treân ôû ñieàu kieän nhieät ñoä cao.4 gam C. 5. Coâng thöùc hoaù hoïc cuûa oxit saét ñaõ duøng phaûi laø : A. Fe2O3 .4 gam hoãn hôïp X. 44. Au. Cu.A. ngöôøi ta thu ñöôïc 0.40 gam Caâu 30: Cho 40 gam hoãn hôïp Ag. A. FeO C. 58. phaûn öùng xong thu ñöôïc chaát raén coù khoái löôïng taêng . 800 ml D.8 gam D. Cu. sau khi keát thuùc phaûn öùng ngöôøi ta thu ñöôïc 11. Caâu 33: Cho 50 gam hoãn hôïp boät kim loaïi goàm ZnO. Cho hoãn hôïp X naøy taùc duïng vöøa ñuû dung dòch HCl caàn V lít dung dòch HCl 2M. 4. 72 gam D. Tính khoái löôïng muoái khan thu ñöôïc.2 gam Caâu 31: Cho 40 gam hoãn hôïp Ag. Fe3O4 B.58 gam hoãn hôïp goàm 3 kim loaïi Fe. 52. Coâ can dung dòch sau phaûn öùng .

12 gam.1 . 0. Coâng thöùc cuûa oxit kim loaïi treân laø : A. 5g D.2 g. 0. Khoái löôïng naøo sau ñaây laø khoái löôïng m gam ban ñaàu: A.8 gam kim loaïi M. Haõy cho bieát FexOy laø oxit naøo döôùi ñaây: A.2 .3 C. Al= 27 .9 gam chaát raén khan.1 )mol vaø Al 3+ (0. 11. Fe 3O4 D. HNO3 loaõng.2 mol) vaø 2 Anion laø Cl − (x mol)vaø SO2. FrO. 13 gam D. vöøa hoaø tan boät Cu. Caâu 36: Cho FexOy taùc duïng vôùi dung dòch H2SO4 (loaõng. trong ñoù M chieám 72. Fe 3O4 C. 0. Bieát Fe= 56. Khöû hoaøn toaøn oxit naøy baèng khí CO thu ñöôïc 16.theâm 0. S=32 . 14 gam B.7 g B. Soá mol cuûa Fe3O4 vaø CuO trong hoãn hôïp G ban ñaàu laàn löôït laø: A. 6. 0. 0. Neáu hidro dö ñi qua 6.6 gam C. 0. Caâu 38: Cho 31. HCl loaõng B.72 lít D.3 . H2SO4 loaõng D.2 lít.1 D. Giaù trò x. Caâu 39: Moät dd coù chöùa 2 cation laø Fe2+ (0.9 mol khí NO2 . O= 16. 13.5 . Hoaù chaát naøy laø: A.41 % khoái l. HCl ñaëc C. ZnO.(y mol).2 B. Caâu 37: Hoãn hôïp G goàm Fe3O4 vaø CuO . dö ) thu ñöôïc moät dung dòch vöøa laøm maát maøu dung dòch KMnO 4 . Al2O3 . thu ñöôïc chaát raén G1 vaø 1. 5. FeO D. 0. Khi coâ caïn dd 4 thu ñöôïc 46.6 lít C. 4. Hoaø tan hoaøn toaøn löôïng M baèng HNO3 ñaëc noùng thu ñöôïc muoái cuûa M hoaù trò 3 vaø 0.2 . 12.3 .62 gam H2O. hoãn hôïp cuûa 3 oxit treân.8 gam. Caâu 40: Moät oxit kim loaïi coù coâng thöùc MxOy. CaO.7 gam hoãn hôïp Y. FeO C.32 gam hoãn hôïp G nung noùng cho ñeán khi phaûn öùng hoaøn toaøn. Cl = 35. Cho Y taùc duïng vôùi dung dòch HCl dö thu ñöôïc V lít H2 (ñktc). Theå tích H2 laø: A. 15g C. y trong caâu treân laàn löôït laø: A.9 gam hoãn hôïp Al2O3.48 lít B.taùc duïng heát vôùi CO dö nung noùng thu ñöôïc 28. 0. Fe2O3 B. Caâu 35: Coù theå duøng moät hoaù chaát ñeå phaân bieät Fe2O3 vaø Fe3O4.öôïng. Fe2O3 B. 19.

NO2 B. 0.03 . 28 C. Al. 0. Ñoàng thôøi a. CO2. 0. .. Q. N2O D. NO2.07 mol H2.03 . 0. Coâng thöùc hoaù hoïc cuûa oxit kim loaïi treân laø : A. NO C. Fe. c. 0.02 .Phaàn 3 taùc duïng vôùi dung dòch HCl dö thu ñöôïc 0. Giaù trò b trong phöông trình phaûn öùng treân laø: A. Fe 3O4 C. Daãn toaøn boä khí sinh ra vaøo bình ñöïng dung dòch Ca(OH)2 dö thaáy taïo thaønh 7 gam keát tuûa. 0.06 gam moät oxit kim loaïi baèng CO ôû ñieàu kieän nhieát ñoä caothaønh kim loaïi. 0.. Chia X thaønh 3 phaàn baèng nhau: . 38 D.03 B. NO2. Al2O3 Caâu 43: Cho phöông trình phaûn öùng: A Fe3O4 + b HNO3  c Fe(NO3)3 +dNO + e NO2 + fH2 O Bieát hoãn hôïp khí NO vaø NO2 thu ñöôïc coù tæ khoái so vôùi H2 laø 19 . Q khoâng maøu).04 mol H2 . N2O3 .224 lít NxOy (ñktc) . 0. BaSO3 C.. Z laàn löôït laø: .03 Caâu 46: FeS + HCl  Khí X + ….04 .96 gam Fe3O4 vaøo dung dòch HNO3 dö thu ñöôïc 0. NO. BaSO4 Caâu 45: Hoãn hôïp X goàm caùc kim loaïi Al.1 mol H2. 18 B. Y. Neáu laáy löôïng kim loaïi sinh ra hoaø tan heát vaøo dung dòch HCl dö thì thu ñöôïc 1. Z laàn löôït laø: A.02 . CO2. e. Khí NxOy coù coâng thöùc laø: A. 0. 0.01 . BaSO4 D.Phaàn 1 taùc duïng vôùi nöôùc dö thu ñöôïc 0. f laø heä soá caân baèng.03 C. FeO D. NO2. Caùc chaát P. FeCO3 taùc duïng heát vôùi dung dòch HNO3 ñaëc. 48 Caâu 44: Cho hoãn hôïp FeS2 . 0. Caùc khí X.01 . Caâu 42: Khöû hoaøn toaøn 4. . Fe2O3 B. Fe trong 1 phaàn cuûa hoãn hôïp X laàn löôït laø: A. b. Caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn. d. noùng thu ñöôïc dung dòch X vaø hoãn hôïp Y goàm 2 khí P vaø Q (trong ñoù P coù maøu naâu ñoû. KClO3  Khí Y + …. Soá mol Ba.04 D. Ba. Na2SO3 + HCl  Khí Z + ….Phaàn 2 taùc duïng vôùi dung dòch NaOH dö thu ñöôïc 0. CO2.176 lít khí H2 (ñktc). BaSO4 B. NO2.Caâu 41: Hoaø tan 6. 0. Theâm dung dòch BaCl2 vaøo dung dòch X thu ñöôïc keát tuûa Z.01 .

Fe2+.7 gam B.4 gam. Fe vaø Fe2+. Fe vaø Fe3+ C.24 lít khí NO duy nhaát (ñktc). thu ñöôïc 1. 11.A. Fe. Fe2O3 vaø Al2O3 coù khoái löôïng laø 42. H2S. Khoái löôïng keát tuûa naøy baèng: . Fe2+.5 gam. D. ZnSO 4 C. Caâu 50: Cho 18. H2 C. 13. Fe. FeSO4 Caâu 52: Moät hoãn hôïp X goàm FeO. Khoái löôïng chaàt raén Y naøo sau ñaây laø ñuùng: A. ZnSO 4. Fe3+. SO2 . Chaát X chæ coù tính khöû . O2. nung noùng thu ñöôïc 41. Ag)vaøo dung dòch chöùa 0. 14 gam C.9. Caùc chaát X. O2. FeSO4 B. 18 gam D. Z laàn löôït laø: A.12 lít H2 (ñktc)vaø dung dòch X. thu ñuôïc dung dòch Y vaø chaát raén Z.5 gam hoãn hôïp ban ñaàu laø: A. 6. thu ñuôïc 2.69 gam D. H2S. Fe2+ vaø Fe3+ B.6 gam hoãn hôïp raén Y .46 gam kim loaïi. FeSO4 . SO2 . 11. khi cho hoãn hôïp khí naøy qua dung dòch Ba(OH) 2 dö thì thu ñöôïc m gam keát tuûa.Khoái löôïng Fe2O3 ban ñaàu laø: A. 12 gam D. Sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn. CO2 . Laáy keát tuûa thu ñöôïc ñem nung trong khoâng khí ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thu ñöôïc chaàt raén Y. Khi cho X taùc duïng vôùi CO dö. Caâu 49: Laáy 20 gam hoãn hôïp Al vaø Fe2O3 ngaâm trong dung dòch NaOH dö phaûn öùng xong ngöôøi ta thu ñöôïc 3. Fe3+ . Caâu 51: Cho 4.69 gam B. Dung dòch Y coù chöùa muoái naøo sau ñaây: A. Y. Fe3O4 taùc duïng vôùi 200 ml dung dòch HNO3 loaõng ñun noùng vaø khuaáy ñeàu.62 gam hoãn hôïp X goàm boät 3 kim loaïi (Zn.96 gam C. Khoái löôïng Fe3O4 trong 18. D. O2.ZnSO4. Cho dung dòch X taùc duïng heát vôùi dung dòch NaOH dö . Fe.3 gam C.17. SO3 Caâu 47: Trong 3 chaát Fe. Fe3+ vaø Fe2+. dung dòch Z1vaø coøn laïi 1. CuSO4.7 gam. 9. Caâu 48: Hoaø tan 10 gam hoãn hôïp goàm boät Fe vaø Fe2O3 baèng1 löôïng dung dòch HCl vöøa ñuû. SO2.15 mol CuSO4.5 gam hoãn hôïp Z goàm Fe. Sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn. vaø hoãn hôïp khí goàm CO. H2 B.36 lít khí hidro (ñktc) . 6. chaát Y chæ coù tính oxi hoaù. chaát Z vöøa coù tính khöû vöøa coù tính oxi hoa.95 gam. O2.2 gam B. 15. D.

5. Fe.75 .24 D. Fe. 3.32 gam.75% D. Fe. Neáu hidro dö ñi qua 6. Bóeát tyû khoái hôi cuûa hoãn hôïp khí naøy vôùi H2 baèng 20. dö sau khi phaûn öùng hoaøn toaøn.32 gam.4 gam.90 C.18 % B. C.6 gam.4 gam. Hoaø tan 23. Fe. 4 gam C.68 gam D. thu ñöôïc chaát raén G1 vaø 1.45 mol khí B. Khoái löôïng Al. 4 gam B.765 mol khí SO2. Ion Fe2+ bò oxi hoaù.4 gam C. 4. 16 gam C.62 gam H2O. Cu trong hoãn hôïp G laàn löôït laø: A.81 % Caâu 56: Caâu naøo dieãn taû sai veà tính chaát cuûa caùc chaát trong phaûn öùng: 2FeCl2 + Cl2  2FeCl3 A.64 gam.85 vöøa ñuû taïo ra Caâu 58: Cho 14.85 gam D. Cu. 5. 1. 79. Caâu 53: Hoãn hôïp G goàm Fe3O4 vaø CuO .4 gam .6 gam B. 2.4 gam D. 32 gam.5 gam hoãn hôïp Mg.6 gam. Nguyeân töû Cl oxi 2+ hoaù ion Fe . 9. 2.32 gam B. 8.32 gam hoãn hôïp G nung noùng cho ñeán khi phaûn öùng hoaøn toaøn. 2.53 gam hoãn hôïp Mg.6 gam. B. 8. 20. Vaäy % FeS theo khoái löôïng trong hoãn hôïp ban ñaàu baèng: A. 9.72 lít H2 (ñktc) . 8. Coâ caïn hoãn hôïp sau phaûn öùng thì thu ñöôïc chaát raén coù khoái löôïng laø(gam): A.4 gam .4 gam.A. Ion Fe2+ khöû nguyeân töû Cl.Khoái löôïng muoái sunfat thu ñöôïc laø(gam): . D. Ion Fe2+ oxi hoaù nguyeân töû Cl . Cho 23.4 gam G baèng moät löôïng dö dung dòch H2SO4 ñaëc. Caâu 57: Cho 1.4 gam G vaøo bình A chöùa dung dòch H2SO4 loaõng. Zn vaøo dung dòch H2SO4 loaõng dö taïo ra 6. 25% C. 8. 1. 5. 1. thu ñöôïc 0. 9. 4 gam. 2.4 gam Caâu 55: Cho hoãn hôïp FeS vaø FeCO3 taùc duïng heát vôùi dung dòch HCl thu ñöôïc hoãn hôïp khí H2S vaø CO2 . 5. 5 gam Caâu 54: Cho hoãn hôïp G ôû daïng boät goàm Al. Zn vaøo dung dòch HCl 1M dö thaáy thoaùt ra 448ml khí (ñktc) . 9. 9.95 B. noùng thu ñöôïc 0. Khoái löôïng cuûa Fe3O4 vaø CuO trong hoãn hôïp G ban ñaàu laàn löôït laø: A.

5. 4. Caâu 60: Hoaø tan hoaøn toaøn 2.37 g C. Ñeàu keùm beàn vaø khoâng toàn taïi trong töï nhieân . Hôïp chaát saét (III) deã bò khöû thaønh Fe(II) B.13 g . Zn trong dung dòch H2SO4 loaõng dö thaáy coù1.44.5 D.25 g D.43.25 g B. 8.A.34.9 B. Hôïp chaát saét (III) deã bò khöû thaønh Fe kim loaïi. Fe. 8.3 C.43. Khoái löôïng muoái sunfat khan laø: A.3 Caâu 59: Tìm phaùt bieåu ñuùng : A. Hôïp chaát saét (III) chæ coù tính oxi hoaù. D. C.344 lít H2 (ñktc) thoaùt ra .49 gam hoãn hôïp 3 kim loaïi Mg.

Vị trí của đồng trong bảng tuần hoàn Cu thuộc chu kì 4.Cu màu đỏ. Một số hợp chất của đồng 1. 2.Cu không khử được H+ trong dung dịch HCl.Tác dụng với phi kim t 2Cu +O2  2CuO → → Cu + Cl2  CuCl2 → Cu +S  CuS 0 2.Với H2SO4 . Cấu tạo của đồng a) Cấu hình electron Cu: 1s22s22p63s23p63d104s1 hay [ Ar]3d104s1 Ion Cu+ : [ Ar]3d104s Ion Cu2+: [ Ar]3d94s Trong hợp chất Cu có số oxihoas +1.Tác dụng với dung dịch muối Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3 )2 +2Ag B.Dẫn điện .Tác dụng với axit .Đồng(II) oxit . Đồng I. Vị trí và cấu tạo 1. dễ kéo sợi . dẻo dai . dát mỏng. H2SO4loãng . có nhiệt độ nóng chảy cao 10830C .Tính chất hoá học 1. Một số tính chất khác II. nhóm IB.Toùm taét lí thuyeát: MỘT SỐ KIM LOẠI KHAÙC A. HNO3 đặc: Cu + 4HNO3đặc→ Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O 3Cu + 8HNO3loãng → 3Cu(NO3)2 + 2NO+ 4H2O Cu + 2H2SO4đ → CuSO4 + SO2 + 2H2O 3. III.Tính chất vật lí . +2 b) Cấu tạo của đơn chất 3. dẫn nhiệt rất tốt.Khi có mặt oxi kk: 2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O .

D = 5. .92 g/cm3 -Nh:IVA. -Giòn: ở nhiệt độ thường và trên 200 o C.5oC -Nh: IVA. đen là oxit bazơ → CuO + 2HCl  CuCl2 +H2O. -[Ar]3d104s2 . -D = 7.13 g/cm3.dẻo ở to 100200oC.ck: 4. -Mềm.+2 -Màu trắng hơi xanh.+2.Cu(OH)2 là chất rắn.Cu(OH)2 có tính bazơ → Cu(OH)2 + 2HCl  CuCl2 +2H2O .Điều chế: từ dung dịch muối đồng (II) và dung dịch bazơ 3.Vị trí-cấu hình e-số oxi hóa phổ biến -Vị trí trong BTH -Cấu hình e: -Số oxi hóa phổ biến II.… 0 2. -Có 2 dạng thù hình.4 oC. D =7. màu xanh .Cu(OH)2 .Z =82 -[Xe]4f145d106s26p2 .CuSO4 dạng khan là chất rắn màu trắng. CuCO3.CuO rắn.ck: 6.. -tonc = 419. -Dẻo.CuO có tính oxi hoá: t CuO + CO  Cu +CO2 → .5H2O màu xanh trong suốt Kẽm:Zn I.85 g/cm3.Đồng (II) hiđroxit .Z = 30. Đồng(II) sunfat . -tonc =327.Z =50. -[Kr]4d105s25p2 .ck: 5.Điều chế: nhiệt phân các hợp chất Cu(OH)2 . +Thiếc xám bền ở to<14 oC. -tonc =232 oC. +Thiếc trắng bền ở to>14 oC. CuSO4. .+2 -Màu lam nhạt.+4 -Màu trắng bạc. Cu(NO3 )2 . -D = 11.34 g/cm3.Tính chất vật lý Thiếc: Sn Chì: Pb -Nh: IIB.

-Tác dụng với nhiều phi kim và dd axit. -Tạo hợp kim.5% d = 1. -Điều kiện thường: Pb không bị oxi hóa trong không khí do có oxit bảo vệ. Khèi lîng hçn hîp gåm Zn vµ ZnO ®· ®em ph¶n øng lµ: A. 21. tan chậm trong HNO3 đặc. -Tạo ăcqui chì.5 C.H2O vì trên bề mặt kẽm có màng oxit hoặc cacbonat bazo bảo vệ.H2SO4 đặc tạo muối Sn(IV). -Hấp thụ tia gama Caâu hoûi traéc nghieäm Câu 1.H2SO4 loãng -Với HNO3 l: tạo muối Sn(II) nhưng không giải phóng H2. -Tráng lên bề mặt vật bằng thép.1 D. Nhúng thanh kẽm có khối lượng 200gam vào dung dịch CuSO4 một thời gian. -Tác dụng với kiềm đặc.muối. 42.nóng tạo Pb(HSO4)2 -Pb tan dễ dang trong HNO3l.Sn-Pb: có nhiệt độ nóng chảy thấp dùng chế tạo thiếc hàn. IV. Khối lượng đồng tạo ra bám vào thanh kẽm là : . -. -Không bị oxi hóa trong :không khí.19.2 Câu 2. 25. 12. -Tan chậm trong dd bazơ nóng.8 ml dd HCl 36. -Với HNO3 đặc. -Pb tan nhanh trong H2SO4 đặc.3 E.Ứng dụng -Mạ: chống ăn mòn(bảo vệ sắt thép). -Pin: Zn-Mn -.H2SO4 loãng.dùng chế tạo ổ trục quay.76V. -Sản xuất thiết bị sản xuất H2SO4. Khử yếu hơn Zn và Ni. 40.4 mol khÝ. -Pb không phản ứng với HCl. §Ó hoµ tan mét hçn hîp gåm Zn vµ ZnO ngêi ta ph¶i dïng 100.III.kiềm.Khử yếu Eo Pb2+/Pb = -0. sau đó lấy thanh kẽm ra lau khô thấy khối lượng giảm 2% so với ban đầu.Tính chất hóa -Khử mạnh Eo học Zn2+/Zn = -0. -Tạo hợp kim:SnSb-Cu: chịu ma sát. -to thường: Sn không bị oxi hóa bởi O2 -to cao: Sn + O2 → SnO2 -Tác dụng chậm với dd axit HCl.13V.1 B. Ph¶n øng lµm gi¶i phãng 0. -Tạo hợp kim.

+6 C. lọc b. H . 3 D. +5 C©u 8. Na2SO3. Trường hợp xảy ra phản ứng là trường hợp nào sau đây : a. Ag+. (2). Fe2+ . H+. Ni2+. Cã bao nhiªu dung dÞch khi t¸c dông víi dung dÞch AlCl3 cã t¹o ra Al(OH)3 ? A. (1). kim lo¹i crom cã cÊu t¹o m¹ng tinh thÓ A.Cho một lá sắt vào dung dịch chứa một trong những muối sau : ZnCl2 (1) . H+ . +3 B. Tất cả đều sai Câu 4. lËp ph¬ng t©m khèi. Ni2+. C©u 9. +3. Ni : H . Hg2+. (6) b. Fe2+. H . Ni2+. Fe2+ . nguyªn tè crom cã c¸c sè oxi ho¸ phæ biÕn lµ : A.Fe3+. H+ . Hg22+. Na2S.Ag+ Câu 7. a. Ni : Ni2+. Hg22+ c. Fe2+ . 32gam Câu 3. AgNO3 (6). Dung dịch FeSO4 có lẩn Fe2(SO4)3 và CuSO4.Fe3+. H+. (6) Câu 5. Bột Al dư. Zn2+. (3) . Fe3+ . lËp ph¬ng ®¬n gi¶n.a.Hg . Zn . Ag Câu 6: Có các nguyên tử và ion sau : Fe . Hg22+ b. Ag+ . Pb(NO3)2 (3). Fe . Ni . Fe . Cho c¸c dung dÞch: NaOH. +1. (3). +1. Hg22+. Trong c¸c hîp chÊt. Ag+ . (1). 192gam d. Zn2+ . Có các nguyên tử và ion sau : Fe . D. (5). Ag. Fe2+ .H. +4. H+. C. CuSO4 ( 2 ). Ag+ . Ni : Ni2+. Fe . Chất nào sau đây có thể loại bỏ tạp chất. Bột Fe dư. Na3PO4. +2. Ni : H . ë nhiÖt ®é thêng. 1 B. lọc d. Fe2+. Zn . Bột Cu dư. (2). Fe . (4). Fe3+. B. Hg22+. NaNO3 (4). lËp ph¬ng t©m diÖn. 4 . 128gam c. Hg . Zn . Hg b. H+ . H . Ag+ . Zn2+ . Hg . Zn . Sắp xếp theo tính khử giảm là : a. Fe2+. Ag . +2. Zn . Zn2+ . +3. (6) c. 2 C. Fe3+. (4). Ni2+ . (6) d. lọc c. Zn . MgCl2 (5). Ag .Hg . Sắp xếp theo tính oxi tăng dần . +6 D. Ag. Hg22+ c. Fe3+ d. Fe2+. (2). Ni . Fe2+. Zn2+ . Fe2+. 64gam b. Zn2+. lôc ph¬ng. Hg22+ d. +2. a. Hg . Ag .

Cu – Sn. C©u 16. ChÊt r¾n. Al C. C. ion ®ång cã ®iÖn tÝch nhá h¬n. ®iÖn ph©n dung dÞch CrCl3 : 2CrCl3  2Cr + 3Cl2 → C. Cu(OH)2. Cu – Ni. C©u 15. B. 10 C©u 13. C. CuO. §ång b¹ch lµ hîp kim : A. nã bÞ bao phñ bëi líp gØ (gØ ®ång) mµu xanh chøa : A. C©u 14. Fe B. khan nµo sau ®©y ®îc dïng ®Ó ph¸t hiÖn dÊu vÕt cña níc trong x¨ng ? . C. 9 D. thuû luyÖn : 2CrCl3 + 3Zn  2Cr + 3ZnCl2 → C©u 12. m¹ng tinh thÓ kim lo¹i ®ång kÐm ®Æc ch¾c h¬n. 1 B. ®ång cã b¸n kÝnh nguyªn tö nhá h¬n. Crom ®îc ®iÒu chÕ b»ng ph¬ng ph¸p : ® pnc A. CuCO3. Cu(OH)2. Khi ®Ó l©u vËt b»ng ®ång trong kh«ng khÝ Èm. Ph©n líp electron cã n¨ng lîng cao nhÊt cña nguyªn tö nguyªn tè ®ång (29Cu) cã bao nhiªu electron ? A. Cu – Zn. B. nhiÖt nh«m : Cr2O3 + 2Al  2Cr + Al2O3 → D. D. D. 2 C. Mg C©u 11. ®iÖn ph©n Cr2O3 nãng ch¶y : 2Cr2O3  4Cr + 3O2 → ® p B. B. D. So víi nhãm kim lo¹i kiÒm A.C©u 10. Cu – Au. Cu2O.. Cu D. §¬n chÊt crom cã nhiÒu tÝnh chÊt ho¸ häc gièng víi ®¬n chÊt nµo nhÊt ? A. liªn kÕt trong ®¬n chÊt ®ång kÐm bÒn h¬n.

. C + O2 → CO2 B. Qu¸ tr×nh nung nãng ®á vËt b»ng thÐp. Nguyªn t¾c cña qu¸ tr×nh t«i thÐp lµ : A. D. Nung nãng ®á vËt b»ng thÐp. Vµng (III) D. Cho c¸c kim lo¹i : Fe. Co C©u 22. Trong hemoglobin cã chøa nguyªn tè kim lo¹i nµo? A. Co. C. Fe B. +4 D. Nung vËt b»ng thÐp ë nhiÖt ®é cao trong mét thêi gian.NhiÒu muèi crom (III) cã cÊu t¹o vµ tÝnh chÊt gièng víi muèi nµo? A.A. Kh«ng cã muèi nµo C©u 21. Ph¶n øng ho¸ häc nµo kh«ng x¶y ra khi thùc hiÖn qu¸ tr×nh luyÖn gang trong lß cao ? A. §ång B. C¶ A vµ C C©u 19. rÌn thÐp. ram thÐp. Kim lo¹i nµo kh«ng cã tÝnh s¾t tõ ? A. 2C + O2 → 2CO D. P2O5 C©u 17. Hemoglobin lµ chÊt hång cÇu cã trong m¸u cña ngêi vµ hÇu hÕt ®éng vËt. råi gia c«ng b»ng c¬ häc ®îc gäi lµ A. Nung nãng tõ tõ vËt b»ng thÐp lªn mét nhiÖt ®é cao nµo ®ã. C©u 23. KÏm Câu 20. S¾t (III) C. S¾t C. Sè oxi ho¸ cña crom lµ : A. Magie D. +6 C©u 18. Lµm l¹nh nhanh vËt b»ng thÐp ë nhiÖt ®é cao xuèng nhiÖt ®é thêng. Ni. sau ®ã gia c«ng b»ng c¬ häc. B. C + 2O2 → 2CO C. Nh«m (III) B. t«i thÐp. CuSO4 D. Cu C. C. CaO C. +2 B. +3 C. Cu. CuO B. Ni D. B.

Cu.Fe và Al B. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 1. Hoà tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3 được hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 3. . Sắt tác dụng với nước ở nhiệt độ cao hơn 570oC thì tạo ra sản phẩm A. Câu 24. Fe(OH)2 và H2.Đồng thiếc C. Điện phân dung dịch CuSO4 3.Chọn kim loại có tính khử yếu hơn H2 Mg và Al Al và Zn Zn và Cu Chỉ có Cu Câu 30.224 lít và 0. sấy khô.D. đem cân thì khối lượng thanh Zn thay đổi thế nào? A. 0.Tăng B.Đồng thau B. B.Fe và Cr C. 0. hòa tan I2 trong rượu rồi đuổi hết rượu dùng HNO3 để hòa tan Fe và Cu. Để điều chế một ít Cu trong phòng thí nghiệm.Giảm C.Giảm 9 gam Câu 26.224 lít.Không thay đổi D. Trộn 0. luyÖn thÐp. nung nhẹ I2 thăng hoa 2.672 lít. Để tinh chế I2 có lẫn 1 ít bột Fe và bột Cu.54 g bột nhôm với bột Fe2O3 và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm thu được hỗn hợp A. FeO và H2. Dùng Fe cho vào dung dịch CuSO4 2. rửa sạch.Al và Cr D.Ngâm một thanh Zn trong dung dịch FeSO4.7g hỗn hợp Mg. còn lại I2 MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO Đề 1 A. Hòa tan hoàn toàn 14. Khử CuO bằng CO ở to cao Câu 29. Khối lượng muối thu được là: Câu 25. Fe3O4 và H2. Zn. có thể dùng phương pháp nào trong các phương pháp sau: 1.Al. Ni bằng dung dịch HCl thấy thoát ra 6. D. sau một thời gian lấy ra. Hợp kim nào sau đây không phải là của đồng? A.Zn. Thể tích (đktc) khí NO và NO2 lần lượt là A. cặp nào bền vững trong không khí và nước nhờ có màng ôxit bảo vệ? A.Contantan D-Electron Câu 28. Cho 4 kim loại Mg.672 lít và 0. B. 2.Trong số các cặp kloại sau. người ta có thể dung phương pháp nào trong các phương pháp sau : 1. Fe2O3 và H2.72 lít khí H2 (đktc). C.Cu và Al Câu 27.

. C. nhôm là kim loại kém hoạt động B. Màu sắc của dung dịch X và Y lần lượt là A. D. LiCl B. Crom laø kim loaïi coù tính khöû yeáu hôn keõm B. 8. D.C. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là A. có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ C. moãi dung dòch noàng ñoä khoaûng 0. Lắc ống nghiệm cho tinh thể tan hết. 6. Xiđerit FeCO3. 6. K2S.6% B.24 lít. C. 1. Màu nâu đỏ và màu vàng chanh. 0.01 mol CrCl2. muối nào dễ bị nhiệt phân? D.03 gam C. có màng hiđroxit Al(OH)3 bền vững bảo vệ D. 2. 2. C. Một loại quặng chứa sắt trong tự nhiên đã được loại bỏ tạp chất. Hiñroxit töông öùng vôùi oxit cao nhaát cuûa crom laø axit. B. 3. K2CO3.72 gam D. 8. thành phần hoá học của quặng? A. KBr 4. 2. CuCl2. roài ñeå trong khoâng khí ñeán phaûn öùng hoaøn toaøn thì khoái löôïng keát tuûa cuoái cuøng thu ñöôïc laø A. K2SO4.02 mol NaOH vaøo dung dòch chöùa 0. C. Màu vàng chanh và màu nâu đỏ. B. Crom coù theå ñieàu cheá baèng phöông phaùp nhieät nhoâm.72 lít. 6. 11. D. Công thức hoá học nào sau đây là của nước Svâyde. thu được dung dịch X.2% C. Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do A. 2. Ba(HCO3)2. Thêm vài giọt dung dịch KOH vào dung dịch X thu được dung dịch Y. Trong các muối sau.24 lít và 6. nhôm có tính thụ động với không khí và nước 9. Phaùt bieåu naøo sau ñaây sai? A. Theâm 0. dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch bari clorua thấy có kết tủa trắng (không tan trong axit).7g K2O vào 195. KHCO3 D. Hematit Fe2O3.8% D. Pirit FeS2.2% 5. Crom laø kim loaïi löôõng tính D.3g nước. CuSO4. Cu(NO3)2. thêm khoảng 1ml nước cất. Coù 5 dung dòch hoùa chaát khoâng nhaõn.72 lít và 2. NaNO3 C. Manhetit Fe3O4. Hãy cho biết tên. A. B. Hòa tan 4. Hoà tan quặng này trong dung dịch axit nitric thấy có khí màu nâu bay ra. Màu vàng chanh và màu đỏ da cam. Bỏ một ít tinh thể K2Cr2O7 (lượng bằng hạt đậu xanh) vào ống nghiệm.1M cuûa moät trong caùc muoái sau: KCl.86 gam B. 1. Màu đỏ da cam và màu vàng chanh. dùng để hoà tan xenlulozơ trong quá trình sản xuất tơ nhân tạo? A. 7. Cu(NH3)4(OH)2.06 gam 10.

ngöôøi ta coù theå daãn laàn löôït töøng khí qua A. Ñieän haït nhaân. Ñeå phaân bieät khí SO2 vaø khí CO2 baèng phöông phaùp hoùa hoïc. giaûi quyeát coâng aên vieäc laøm ôû khu vöïc noâng thoân. K2S. Na2CO3 thì coù theå laøm meàm nöôùc cöùng chöùa hai muoái CaCl2. Taùc duïng cuûa vieäc söû duïng khí biogas laø A. Hoøa tan m (g) hoãn hôïp kim loaïi A goàm Al vaø Fe vaøo dung dòch NaOH dö thu ñöôïc 0.Chæ duøng dung dòch H2SO4 loaõng. Ba dung dòch: Ba(HCO3)2. 15. ñoát ñeå laáy nhieät vaø giaûm thieåu oâ nhieãm moâi tröôøng. B. Đề 2 . Câu 2. B. D. nhoû tröïc tieáp vaøo töøng dung dòch. Câu 3. naêng löôïng thuyû trieàu. Hai dung dòch: Ba(HCO3)2. 2. Sn và Pb cần khuấy loại thủy ngân này trong dung dịch A. 14. Naêng löôïng gioù. 16. naêng löôïng haït nhaân. B. C. 1. coøn khi hoøa tan löôïng A nhö treân vaøo dung dòch HCl dö thu ñöôïc 1. Khí biogas saûn xuaát töø chaát thaûi chaên nuoâi ñöôïc söû duïng laøm nguoàn nhieân lieäu trong sinh hoaït ôû noâng thoân. D. Ca(HCO3)2 ? Vieát phöông trình phaûn öùng coù lieân quan. C. Để làm sạch một loại thủy ngân có lẫn tạp chất là Zn. NH3.2M. Xaùc ñònh khoái löôïng chaát raén thu ñöôïc khi hoøa tan m (g) hoãn hôïp A vaøo 200ml dung dòch CuSO4 0. SO2. K2S. Zn(NO3)2 B. Vieát phöông trình phaûn öùng vaø tính m. D. dung dòch Br2 D. CO2. Trong soá caùc nguoàn naêng löôïng sau ñaây. 13. B. Naêng löôïng maët trôøi. Pb(NO3)2 D. 12. dung dòch NaOH C. Nhöõng khí naøo sau ñaây laø nguyeân nhaân chính gaây ra hieän töôïng möa axit? A. giaûm giaù thaønh saûn xuaát daàu. naêng löôïng thuyû trieàu. K2SO4. C. H2S. SO2. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm) Câu 1. Hg(NO3)2 B. Hai dung dòch: Ba(HCO3)2. naêng löôïng ñòa nhieät.672 lít khí (ñktc). Cl2 C. Naêng löôïng nhieät ñieän. Hai dung dòch: Ba(HCO3)2. Thực hiện dãy chuyển hoá sau: Al  AlCl3  Al(OH)3  NaAlO2  Al(OH)3  Al2O3  Al. HCl.008 lít khí (ñktc). K2CO3. nhoùm caùc nguoàn naêng löôïng naøo ñöôïc coi laø nguoàn naêng löôïng “saïch”? A. dung dòch Ca(OH)2 dö C. phaùt trieån chaên nuoâi. K2CO3. khí. Dung dòch Pb(NO3)2. NO2. thì coù theå nhaän bieát ñöôïc toái ña nhöõng dung dòch naøo? A. D. Sn(NO3)2 C. Duøng hoùa chaát naøo trong hai hoùa chaát : HCl.

Nguyên nhân gây ra những tính chất vật lí chung đó là: A. dung dịch HNO3 loãng B. 3Cu + 2Fe(NO3)3→ Cu(NO3)2 + 2 Fe(NO3)2 D. mạng tinh thể lục phương và lập phương tâm khối Câu4: Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4. Câu3. trong kim loại có các ion dương chuyển động tự do.Mg D. FeCl2. C.Hãy chọn đáp án đúng. Câu10: Kim loại cứng nhất có thể dùng để cắt kính là: A. B. Loại bỏ tạp chất bằng cách: A. cho Cu dư vào dung dịch. CuCl2. OS D. Câu1: Trong bảng hệ thống tuần hoàn. Kim loại tác dụng được cả 4 dung dịch muối là: A. K B. Câu5: Chất nào sau đây có thể oxi hóa Fe thành Fe2+? A. NiCl2. cho Fe dư vào dung dịch C. B. W C.Al C. cho Al dư vào dung dịch D. Phân nhóm phụ nhóm I (IB) đến phân nhóm phụ nhóm VIII (VIIIB). những nhóm nguyên tố nào dưới đây ngoài nguyên tố kim loại còn có nguyên tố phi kim? A. Fe. Fe + 2FeCl3→ 3 FeCl2 C.Cu Câu7: Phản ứng nào sau đây xảy ra không đúng? A. Cl2 D.Cr . có sự dùng chung các cặp electron. mạng tinh thể lục phương B. Họ lantan và họ actini. Kiểu mạng tinh thể kim loại kém đặc khít nhất là: A. lực hút tĩnh điện giữa các ion dương và ion âm B các electron tự do gắn kết các ion dương kim loại với nhau. B Phân nhóm chính nhóm III (IIIA) đến phân nhóm chính nhóm VIII (VIIIA). D. Câu9: Những tính chất vật lí chung quan trọng của kim loại là: tính dẻo. Phân nhóm chính nhóm I (IA) ( trừ hiđro) và phân nhóm chính nhóm II (IIA). D. S Câu6: Cho 4 kim loại Al. 2Fe + 3CuCl2 → 2FeCl3 + 3Cu B.trong kim loại có nhiều ion dương kim loại. mạng tinh thể lập phương tâm diện C mạng tinh thể lập phương tâm khối D. sau một thời gian quan sát thấy: A. AgNO3. có lực hút Van – đe – Van giữa các nguyên tử.trong kim loại có các electron chuyển động tự do D.Fe B. dẫn nhiệt và ánh kim. thanh sắt có màu đỏ và dung dịch có màu xanh không đổi so với ban đầu. 2AgNO3 + 2Fe(NO3)2→2Ag + 2Fe(NO3)3 Câu8: Dung dịch AlCl3 có lẫn tạp chất: CuCl2. Câu2: Liên kết kim loại là liên kết sinh ra do: A. cô cạn dung dịch để tạp chất bay hơi B. Mg. thanh sắt có màu trắng hơi xám và dung dịch không màu. C. Al2(SO4)3. Cu vào 4 dung dịch: ZnSO4. dẫn điện. C. thanh sắt có màu trắng hơi xám và dung dịch có màu xanh nhạt B thanh sắt có màu đỏ và dung dịch nhạt màu xanh C. Dung dịch H2SO4 đặc nguội C. trong kim loại có nhiều electron độc thân.

Fe. Dung dịch HNO3 loãng C. Nếu sắp xếp các cặp oxi hóa .06 gam hỗn hợp gồm Fe. đinh sắt ở 2 cốc tan nhanh như nhau. đinh sắt ở cốc Y tan nhanh hơn ở cốc X D. C. Hóa chất nào có thể hòa tan hoàn toàn hợp kim trên thành dung dịch? A. dư thu được 0. AgNO3 C. người ta quan sát thấy: A.9.Al. Dung dịch AgNO3 Câu14: Tính chất chung của ăn mòn điện hóa và ăn mòn hóa học là: A. điện phân dung dịch NaCl thu được Na. Y chứa lượng như nhau dung dịch H2SO4. dung dịch HCl B.7. B.Fe(NO3)3 Câu13: Một hợp kim gồm: Mg. C. C.Fe. B. Câu17: Có các hợp kim sau: (1) Al – Fe (2) C – Fe (3) Cu – Ni để trong môi trường không khí ẩm. nhận thấy có một lớp Co nhúng bên ngoài lá Zn. Khối lượng muối nitrat sinh ra là: A. Zn/ Zn2+ < Pb2+/ Pb < Co2+/ Co Câu12: Để làm sạch một mẫu Ag có lẫn tạp chất Pb nhưng không làm thay đổi khối lượng Ag. nhiệt phân . Câu16: Có hai cốc X. vật dụng bằng sắt đặt trong phân xưởng có hiện diện khí clo. Co2+/ Co < Zn/ Zn2+ < Pb2+/ Pb 2+ 2+ 2+ C. ống dẫn hơi nước bằng sắt D. Thiết bị bằng kim loại ở lò đốt. Zn/ Zn2+ < Co2+/ Co < Pb2+/ Pb B. sau đó cho mỗi đinh sắt vào 2 cốc. nhiệt phân CuCl2 khan thu được Cu Câu20: Từ BaCl2 điều chế Ba bằng cách: A. không có hiện tượng xảy ra ở 2 cốc.khử của những kim loại trên theo chiều tính oxi hóa của các cation tăng dần thì cách sắp xếp nào sau đây là đúng? A*. Ni Câu18: Cho 2. Al. cho khí CO dư qua Al2O3 thu được Al D. đều là các quá trình oxi hóa khử. Cu D. Câu15: Hãy chỉ ra trường hợp nào vật dụng bị ăn mòn điện hóa? A. Fe. Al. D. Kim loại bị ăn mòn điện hóa là: A.44 gam C. Al và Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng.Câu11: Khi nhúng một lá Zn vào dung dịch Co2+. cho khí H2 dư qua CuO thu được Cu C. điện phân nóng chảy B. ống dẫn khí đốt bằng hợp kim sắt đặt trong lòng đất. electron của kim loại được chuyển trực tiếp sang môi trường tác dụng. Khi nhúng lá Pb vào dung dịch muối trên không thấy có hiện tượng gì xảy ra.4. dùng K khử Ba2+ thành Ba D. C. người ta ngâm mẫu Ag này trong dung dịch: A. có phát sinh dòng điện B. nhiệt độ càng cao tốc độ ăn mòn càng nhanh. Ni C. C.54 gam Câu19: Cách điều chế kim loại nào sau đây đúng? A. Co / Co< Pb / Pb < Zn/ Zn D.7. Ag. B.5 gam B. ở cốc X có bọt khí thoát ra còn cốc Y thì không.896 lít NO duy nhất ( đktc).Pb(NO3)2 D.02 gam D. Ni B. nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào cốc Y. HNO3 B. dung dịch NaOH D. điện phân dung dịch C. Al.

Ba vào nước ta được 0. Al2O3. 21. 1. Thể tích khí CO (đktc) đã tham gia phản ứng: A. Cu. Khối lượng muối Fe(NO3)2 thu được là: A. FeO. 40 ml C.05M. Dung dịch sau điện phân vẫn còn màu xanh. CuZn B. Fe.55 gam B. Thêm dư AlCl3 vào dung dịch NaOH.CuZn2 Câu27: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp 3 kim loại: K. Fe. . Nhiệt phân C. B. Hấp thụ hoàn toàn 2. CuO.2 gam C.18.0 gam Câu25: Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO. 4. 125 ml Câu28: Ngâm một thanh Zn nặng 10 gam vào 200 ml dung dịch AgNO3 1M. B. 35. 1.10 gam D.8 gam Fe vào 255 gam dung dịch AgNO3 10%. Fe2O3.8 gam Câu30: Điện phân dung dịch CuCl2 với cường độ dòng điện 3A và thời gian điện phân 1 giờ.2. Al.58 gam B. Câu 2. Thêm dư HCl vào dung dịch NaAlO2. C. cả 2 đều không có tính kiềm. 17.1 gam Đề 3 Câu 1. Mg B. Ca.20 ml D. MgO nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.24 lít CO2 (đkc) vào dung dịch chứa 0. dùng Zn khử ion Ag+ trong dung dịch D. Thể tích dung dịch HCl 0. Khi so sánh dung dịch NaHCO3 và dung dịch Na2CO3 có cùng nồng độ thì A.Cu2Zn C.1M và Cu(NO3)2 0. 0.448 lít khí (đktc) và dung dịch X. dung dịch Na2CO3 có tính kiềm mạnh hơn. MgO. FeO. 80 ml B. Khối lượng Cu thu được là: A. Fe3O4 thấy có 4. 3. Câu23: Cho 1. Sau khi phản ứng hoàn toàn khối lượng chất rắn thu được là: A.29 gam B. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. cả A.21 gam C. dung dịch NaHCO3 có tính kiềm mạnh hơn.1.387 gam D.4. D.42. Thêm dư NaOH vào dung dịch AlCl3.1. 25. 0.4 gam Cu vào 350 ml dung dịch AgNO3 2M. Al. C đúng. 1.56 gam Câu24: Cho 2.0 gam D.24 lit C. CuO. Cu. khối lượng chất rắn thu được bằng: A.12 lit B. MgO C.64. Cu. Công thức hóa học của hợp chất là: A.3.0 gam C.15 mol NaOH sẽ thu được A. Thêm dư CO2 vào dung dịch Ca(OH)2.6 gam B.48 lít Câu26: Một loại đồng thau chứa 60% Cu và 40% Zn.0 gam D.5 gam Zn và 6. 20. 9. Câu22:Từ AgNO3 điều chế Ag bằng cách: A. trường hợp còn kết tủa (sau khi phản ứng hoàn toàn) là A.95 gam Zn vào 200 ml hỗn hợp dung dịch Fe(NO3)3 0. Khối lượng vật sau phản ứng là: A. Al2O3. D.48 lít khí CO2 (đktc) thoát ra. cả hai có tính kiềm như nhau. 10 gam Câu29: Hòa tan hỗn hợp bột kim loại có chứa 6.Câu21: Cho luồng khí H2 dư đi qua ống nghiệm chứa Al2O3.0 gam B.8 gam D. Mg D.05 gam C. B.36 lít D. Các trường hợp dưới đây.15 mol NaHCO3.2.12 gam C.Cu3Zn2 D. Câu 3. C. điện phân dung dịch B. Chất rắn còn lại trong ống nghiệm bao gồm: A. Fe.54.43.5M cần dùng để trung hòa dung dịch X là: A.

cát. C. Câu 16. oxi nguyên chất.5. Phản ứng với oxi trong Al2O3. Câu 14. B. Nung 200g hỗn hợp gồm NaHCO3 và Na2CO3 đến khối lượng không đổi thu được 138g chất rắn. nước xà phòng. 16%.05 mol Na2CO3. được xây dựng từ hàng ngàn năm trước. Ba. B. Phản ứng nào sau đây giải thích hiện tượng tạo thạch nhũ trong hang động đá vôi tự nhiên ? A. C. Ba. chứa nhiều ion canxi.075 mol Na2CO3. Câu 7.000 km.6 lít khí H 2 (đkc). C. B. B. chứa nhiều muối của kali và sắt. nung X đến khối lượng không đổi thu được .1 mol NaHCO3 và 0. C. C. CuSO4. Câu 5. Nước có chứa khí CO2. D.72 lít khí H2 (đkc). Câu 8. Câu 12. Mg. ion magie.3g. Chọn định nghĩa đúng nhất : Nước cứng là nước A. magie. Ba và Mg. Vạn lí trường thành của Trung Quốc dài khoảng 5. Câu 10. tạo liên kết bền chặt với nhau. BaCl2. Câu 17. Cho 8.05 mol NaHCO3 và 0. Ca(HCO3)2. CaO + CO2 → CaCO3. nước. gạch đá và cát hấp thụ nước. Na. Ca. chứa muối canxi clorua. Kim loại đó là A. Vữa để xây dựng chủ yếu là vôi. B. dung dịch HCl. D. sắt. nước cất. vữa kết tinh với nước tạo các tinh thể rắn chắc. 17.8g một hỗn hợp gồm hai kim loại nhóm IIA ở 2 chu kì liên tiếp tác dụng với dung dịch HCl dư cho 6. D. tăng độ tan của Al2O3. B. cho phép điện phân ở nhiệt độ thấp hơn. B. Nếu ở catot có 4 gam khí bay ra thì khối lượng khí thu được ở anot là (cho Na= 23. Ca.05 mol Na2CO3. D. Cho 10g một kim loại kiềm thổ tác dụng hoàn toàn với nước (dư) thu được 5. D. D. Điện phân dung dịch NaCl (dư. H= 1) A. C. C. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch chứa hỗn hợp CuSO4 và Al2(SO4)3 thu được kết tủa X . D. C. 0. Mg và Ca. Sr và Ba. D. Ruột phích nước dùng lâu ngày thường có đóng cặn trắng. Na2SO4. D. B. Câu 15. Hỗn hợp các chất nào sau đây có thể không để lại kết tủa khi được hòa trong nước (dư)? A. C. điện cực trơ). 26%. D. C. CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O. D. 84%* B. 142. B. 71. C. Dung dịch của chất nào sau đây có thể hoà tan được CaCO3 ? A. FeCl3. C. NaHCO3. dung dịch HCl. Ca và Sr. chứa muối của canxi. Nguyên nhân chính để vữa đông cứng dần và gắn vào gạch đá là A. Al. B. D. BaCl2. 0. B. dung dịch NaOH. D. magie clorua. Be. Cl= 35. Câu 6.75g. Một trong số những mục đích đó là A. nước bay hơi dần để lại khối rắn chắc. Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2. Câu 13. H2SO4 đặc nguội. D. Criolit (Na3AlF6) được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân nóng chảy Al2O3 để sản xuất nhôm với nhiều mục đích. 53. K3PO4. Hai kim loại đó là A. 0. Dung dịch NaOH không phản ứng với dung dịch của A.B.0g. C. Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O. có màng ngăn. Câu 11. Thành phần % khối lượng của NaHCO3 trong hỗn hợp là A. K2CO3. Để loại bỏ cặn trắng đó ta có thể dùng A. clo ẩm. phản ứng giữa vôi và khí CO2 trong khí quyển tạo thành đá vôi. Nhôm không tác dụng với A. Na2SO4. nhận được Al nguyên chất. B. Câu 4. Câu 9. CaCO3. 74%.0g. C.

Rb) và lập phương tâm khối (Cs).10M cần dùng để trung hòa vừa đủ 100 ml dd Ca(OH)2 0. Câu 26. B. Na. Fr. D. D. Li (7). Cu. Câu 24. K) và lập phương tâm diện (Rb. B. So với các kim loại khác.10. Al(OH)3. B. Cs). Câu 22. D. Chế tạo hỗn hợp tecmit. lục phương (Li.44 lít. Rb. B. C. Cho 10. Kim loại kiềm có cấu tạo mạng tinh thể kiểu A. lập phương tâm khối. Kim loại kiềm có thể được điều chế bằng cách điện phân nóng chảy muối clorua của chúng. 150ml. lập phương tâm diện (K. C. lập phương tâm khối (Na.72 lít khí H2 (đkc). K (39). kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy. Đốt k. Làm dây dẫn điện. Câu 23. 0 CaCO3 a a 2a CO2. 18. thiết bị trao đổi nhiệt. Na). C. 8. 22. 0 a 2a CO2. C.2 lít.20. C. D. C. 50 ml. được dùng để hàn gắn đường ray.20. Kim loại kiềm có thể được bảo quản trong dầu hoả. Câu 18. Chọn phát biểu sai. Al. B. Câu 21. 0 a 2a CO2. Chọn phát biểu sai. D. Đồ thị nào sau đây mô tả đúng sự biến thiên số mol CaCO3 khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch chứa a mol Ca(OH)2 ? CaCO3 CaCO3 a a a 2a CO2. Cs. B. CaCO3 0 a B. Câu 20.40. Thể tích d. 16. C. Giá trị của m là A. D. C. A.A.6 lít. Cu(OH)2.8g Al vào dung dịch NaOH dư thì thể tích H2 (đkc) thu được là A. Năng lượng ion hoá thứ nhất của kim loại kiềm tương đối cao. 5. D.05M là A.6g natri và 1.72 lít oxi (đkc). B. Kim loại kiềm có tính khử mạnh nhất so với các kim loại trong cùng chu kì.loại kiềm hoặc ion của chúng trên ngọn lửa đèn khí sẽ cho màu ngọn lửa đặc trưng. máy bay. 13. B. 11. 100ml. Kim loại kiềm đẩy được kim loại có tính khử yếu hơn ra khỏi dung dịch muối của chúng.4g kim loại kiềm X tan hết trong nước được dung dịch Y. tên lửa. nhiệt độ sôi thấp hơn. A. công cụ đun nấu gia đình. CuO. . A. Na (23). K. B. C. Để trung hoà dung dịch Y cần vừa đủ dung dich chứa 0.4 mol ̣ HCl. Mô tả ứng dụng nào sau đây của Al là chưa chính xác ? A. D. chất rắn thu được sau phản ứng được hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra 6. 200ml. Đốt hoàn toàn m gam nhôm trong 6. Nhóm kim loại kiềm gồm các nguyên tố Li. Kim loại kiềm X (với nguyên tử khối tương ứng) là A. Câu 25. Rb (85). CuO. Al2O3. tàu vũ trụ. trang trí nội thất và mạ đồ trang sức. Làm vật liệu chế tạo ôtô. Câu 19. C. D. lập phương tâm diện.4 lít.dịch HCl 0. Làm khung cửa. 8. Cho hỗn hợp gồm 4. D.

xuất hiện kết tủa. thu được kết tủa B. Ba2+. Câu 30. nhóm IIIB. CO2. nhóm IIIA B. Xác định thành phần hóa học của B và C. D. D. Al thuộc chu kì 3. B. NH3. Chuẩn độ dung dịch muối FeSO4 bằng phương pháp permanganat d. sau đó tan dần đến hết. chỉ xuất hiện kết tủa trắng. Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 thì A. xuất hiện kết tủa. Thêm một lượng dư dung dịch NH3 vào dung dịch A. Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch muối K2CrO4 Bài 2: ( 4 điểm) Cho dung dịch A chứa đồng thời các 4 cation : NH4+. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được một chất rắn không tan cân nặng 27g. a. viết các phương trình phản ứng xảy ra. Bài 3: ( 3 điểm) Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp kim loại gồm 0. Nhận biết ion NO3b. b. C. % khối lượng Al trong hỗn hợp đầu là A. B. Al thuộc chu kì 3. 23%. H2S. Cu2+. Câu 29. Ion nhôm có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s2. B. Cho 50g hỗn hợp hai kim loại Al và Cu vào dung dịch KOH dư.Câu 27. C. C. Lọc B. không có hiện tượng gì. đem nung hoàn toàn B trong không khí thu được chất rắn C. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp kim loại Al và K trong nước f. Có thể dùng NaOH rắn để làm khô khí A. Trình bày cách nhận biết từng cation trong A. Fe3+. Đề 4 Bài 1: (4 điểm) Viết các phương trình hóa học ở dạng phân tử hoặc ion thu gọn của các phản ứng xảy ra trong các quá trình sau (nếu có): a. D. 46%. 54%. sau đó tan một phần. . C. D. A. a. Điều chế NaOH từ dung dịch NaCl bảo hòa e. thu được dung dịch X (chỉ chứa 2 muối) và V (lít) một khí không màu hóa nâu trong không khí.2 mol Al trong lượng dư dung dịch HNO3 1M. Câu 28. 27%. Ion nhôm có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s2. SO2. Ag bị hóa đen trong không khí bị ô nhiễm H2S c.15 mol Cu và 0. Xác định V (đkc). Chọn phát biểu đúng.

672 lít khí (đktc). Sau điện phân.20 gam. dung dịch còn CuSO 4 dư.97 gam. B. Ở catot xảy ra sự khử Cu2+. 1.12 gam. B. 1.8 gam. Đề 5 1. C.60 gam. ở anot xảy ra sự oxi hóa Cl–. Ở catot xảy ra sự oxi hóa Cl-. ở anot xảy ra sự oxi hóa Cu2+. Chất rắn thu được sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH tạo 0.b. Khối lượng x bằng: A. c.94 gam. 11. FeCl2 + 3AgNO3→ Fe(NO3)3 + 2AgCl + Ag D. D. Điện phân dung dịch CuCl2 với anot trơ. C. 3.2 gam Fe2O3 và 0. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. B.60 gam. Cho các cặp oxi hóa khử được xếp theo tính oxi hóa của các ion kim loại tăng dần: Fe 2+/Fe. Có 5 electron độc thân. thì khối lượng chất rắn chưa bị hòa tan bằng: A. Xác định khối lượng muối có trong dung dịch X. Trộn 1. 5. 0. D. Ở catot xảy ra sự khử Cl-. C. Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2 . Có 6 electron s. A.20 gam. 5. Nhận xét nào sau đây không đúng đối với ion 56 26 Fe3+? 2. ở anot xảy ra sự khử Cl–. Số nơtron = 1. Ag+/Ag. 1. Xác định thể tích dung dịch HNO3 đã dùng. Có cấu hình [Ar] 3d5. ở anot xảy ra sự khử Cu2+. 6.64 gam Cu bằng 60 mL dung dịch HCl 2M. C. Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu B. 3. 6.00 gam. 3. 3. Cu2+/Cu. Ở catot xảy ra sự oxi hóa Cu2+. Kết luận nào sau đây là đúng? A. Hòa tan hỗn hợp gồm 3.40 gam. Điện phân dung dịch CuSO4 trong 1 giờ với dòng điện 5A. 0.20 gam. Fe3+/Fe2+.08 gam Al với x gam Fe2O3 rồi nung trong điều kiện không có không khí đến khi phản ứng hoàn toàn (phản ứng nhiệt nhôm). biết dùng dư 10% so với lượng cần thiết. 4. D.64 gam. C. D. Phản ứng nào dưới đây là KHÔNG đúng? A. Khối lượng Cu đã sinh ra tại catot bình điện phân là: (Cho Cu = 64) A.304 số proton. B. 0. B. D. 3Cu + 2Fe(NO3)3 → 3Cu(NO3)2 + 2Fe C.

C. quặng sắt. 21. 0. 11.+ H2O ⇌ CrO42. Cấu hình electron của ion Fe3+ là: A. nhóm IIA. D. D.5b. 1s22s22p63s23p63d104s1 12. dung dịch NaHSO4 C.0532 kg.tồn tại cân bằng sau: Cr2O72. than đá.+ 2H+ (da cam) (vàng) Thêm dung dịch nào trong các dung dịch sau vào dung dịch muối đicromat thì dung dịch sẽ chuyển từ màu da cam sang màu vàng? A. a = b. chất chảy.33 kg. a = 5b B. B. Quặng sắt. a = 2b. 13. 33. Hợp chất sắt (III) có tính oxi hoá. Ion Fe3+ có tính oxi hoá yếu hơn ion Cu2+. chất chảy. C. than cốc. than cốc. Chu kỳ 4. 1s22s22p63s23p63d34s2 C. chất chảy. b = 2. B. Trong dung dịch. C. Chu kỳ 4. nhóm IIB. chất chảy. Câu phát biểu nào sau đây là không đúng? A. dung dịch H2SO4 loãng 10. B. Số hiệu nguyên tử của Fe là 26. D. giữa hai ion Cr2O72. Để điều chế thuốc diệt nấm là dung dịch CuSO4 5%. nhóm VIIIA. người ta thực hiện sơ đồ điều chế sau: CuS → CuO → CuSO4. cũng lượng Fe này khi tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được b mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Quan hệ giữa hai giá trị a và b là: A. dung dịch HNO3 B. Trong bảng tuần hoàn. Ion Cu2+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Fe2+. 1s22s22p63s23p63d94s2 D. 8. không khí B. dung dịch NaHCO3 D. Số hiệu nguyên tử của Fe là 26. Chu kỳ 4.68 kg. 7.7. 9. than cốc. Các oxit sắt. nhóm VIIIB. 1s22s22p63s23p63d5 B.và CrO42. Khối lượng dung dịch CuSO4 thu được từ 1 kg nguyên liệu có chứa 80% CuS nếu hiệu suất quá trình điều chế là 80% là: A. C. Chu kỳ 4. Fe có tính khử mạnh hơn Cu. Fe thuộc: A. oxi D.25 kg. không khí C. Nguyên liệu để sản xuất gang là: A. không khí . Quặng sắt. D. Cho m gam Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư sinh ra a mol khí H2.

CrO3 18. Để phân biệt các chất Fe2O3 và Fe3O4 ta dùng dung dịch nào sau đây? A. Dung dịch NaOH 20. 21. Cô cạn dung dịch X thu được 55. Oxi hoá các nguyên tố không phải là Fe có trong gang thành oxit B.12 L 17. 4. Để tinh chế Fe.2 mol NO. Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe D. Cặp chất nào sau đây đều là hợp chất lưỡng tính? A.24 L D. Dung dịch HNO3 loãng B. CrO3 C. FeO. Phương trình ion rút gọn của phản ứng giữa Cu và dung dịch FeCl3 là: A. Khử sắt oxit bằng CO ở nhiệt độ cao D.7H2O. B.48 L B. Nếu cho m gam X tác dụng hết với H2 được 16. Dung dịch CuSO4 D. Cr2O3.24 L khí ở đktc. 10. 3.60 gam D. 64 gam. Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+ C. 19. Dung dịch HCl C. Thêm sắt vào trong gang để tăng hàm lượng Fe C. Fe có lẫn Al và Zn ở dạng bột. Nguyên tắc sản xuất thép là: A. 29. Dung dịch NaOH D. Tính V ? A. 2.8 gam Fe. 32 gam. Cu + Fe3+ → Cu2+ + Fe2+ B. Dung dịch Fe(NO3)2 B. Fe2O3 tác dụng với HNO3 dư được 0. Fe 3O4.14. Dung dịch H2SO4 loãng 16. Khử m gam Fe2O3 bằng CO thu được 28.6 gam FeSO4. Giá trị m là A. Cho X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 2. Cu + 2Fe3+ → Cu+ + 2Fe2+ . Thêm một lượng gang giàu mangan vào gang để Mn khử FeO thành Fe 15.8 gam chất rắn X gồm Fe3O4 và Fe. CrO. 1. Vậy giá trị m là A. Cr2O3 B. Cr(OH)3 D.20 gam C.06 gam 19. 16 gam.36 L C. C. CrO. 50. Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe. 24 gam. Dung dịch Fe(NO3)3 C. D.2 gam B. Cr2O3. ta có thể dùng dung dịch nào sau đây? A. Hòa tan hoàn toàn m gam Fe trong dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu được V L khí H2 ở đkc và dung dịch X.

4 gam B. 0. Cho phương trình: K[Cr(OH)4] + H2O2 + KOH → K2CrO4 + H2O Lượng H2O2 và KOH tương ứng được sử dụng để oxi hóa hoàn toàn 0.to 28.4 mol 25. 4.6 gam. 23. 2. 0. Fe(NO3)2 và AgNO3 D. 6. FeCl2 và NaOH B. 3. Cho 6. Cu-Zn B.72 lít NH3 (đktc) tác dụng với 20 gam CrO3. 4.5 gam. dd Cu(NO3)2 C. Khối lượng chất rắn thu được sau khi nung là: A. Ag có lẫn Cu. dd HCl D.22. 8. C. Muối crom (III) vừa có tính oxi hóa. Có các phản ứng sau: 2CrCl3 + 3Cl2 + 16 NaOH → 2Na2CrO4 + 12 NaCl + 8H2O 2 CrCl3 + Zn → 2 CrCl2 + ZnCl2 Các phản ứng trên chứng tỏ: A.96 L 26. FeCl2 và Na2CO3 C. D. Muối crom (III) chỉ có tính oxi hóa B. Dùng thuốc thử nào sau đây để thu được Ag tinh khiết: A. Cho dung dịch chứa 0.05 mol FeSO4 phản ứng với NaOH dư. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. Loại hợp kim nào sau đây được gọi là đồng thau: A.24 L B.72 L D.1 mol B. dd AgNO3 B. 0.35 gam.3 mol và 0. vừa có tính khử D.15 mol và 0.1 mol C. Tính thể tích khí N2 thu được ở đktc. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch A. Fe(NO3)3 và AgNO3 24. Muối crom (II) chỉ có tính khử C. 0. A. 5.2 mol D.1 mol K[Cr(OH)4] thành K2CrO4 lần lượt là: A. Cu-Ni C. dd H2SO4 đ.3 mol và 0.48 L C. Muối crom(III) có tính lưỡng tính 27.3 mol và 0. Cu-Au D. Sau phản ứng lọc lấy kết tủa rồi đem nung trong không khí đến khi khối lượng không đổi. Fe. Cu-Sn .

Dựa vào mùi vị đặc trưng của khí D. 40. Dùng dung dịch NH3 D.025M C. Na2SO4. Muốn điều chế được 7. kết quả khác 30. Fe(NO3)3. BaCl2 D. 41g D. Dung dịch Na2CO3 Câu 1. Chỉ dùng một kim loại hãy phân biệt các bình chứa riêng lẻ từng dung dịch sau: HCl. Na2SO4. Nguyên tắc chung để nhận biết một chất khí là: A. Để nhận biết các khí: CO2 . Na2SO4 C. AlCl3. MgCl2.8 gam. H2SO4 B. Dựa vào màu sắc đặc trưng của khí B. 3 chất rắn B. AgNO3 Câu 2. NaCl đựng trong các lọ mất nhãn : A. . 2 chất rắn Câu 4. Trong môi trường axit mới có kết tủa B. chỉ dùng H2O và HCl sẽ nhận biết được tối đa: A. Fe + + Câu 5. FeSO4. NaOH và Ca(OH)2 B. Dựa vào tính chất vật lý hoặc tính chất hóa học đặc trưng của khí Câu 3. ZnCl2. FeCl3 C. 4 chất rắn C.5g C.8g Crom bằng phương pháp nhiệt nhôm thì khối lượng nhôm cần dùng là: A. Sau một thời gian lấy lá sắt ra cân lại thấy nặng 8. Ag D.29. Dựa vào tính chất hóa học đặc trưng của khí C. NH3 cần dùng các dung dịch : A. 0. Zn C. Xuất hiện kết tủa ngay lập tức Câu 7. AgNO3 Câu 8. NaOH. Chỉ dùng một thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt các dung dịch không màu : AlCl3. H2SO4(l) . 41. Al B. Để nhận biết ion Ba2+ người ta dùng dung dịch H2SO4 loãng vì A. Nhúng một lá sắt nặng 8 gam vào 50mL dung dịch CuSO4 . 1 chất rắn D. H3PO4. Cho các chất rắn: CaCO3. Nồng độ mol của dd CuSO4 sau phản ứng là: A. Dùng H2O B. HNO3 (l) .5 g B. CaSO4. Trong các ống nghiệm mất nhãn trên. CuSO4 D. Dùng dung dịch H2SO4 Câu 6. Nước brom và dd Ca(OH)2 Câu 9. 1. Hoá chất cần thiết để nhận biết tất cả các dung dịch trên là: A. NaOH B. Dùng phương pháp vật lý thử màu ngọn lửa C. NaCl A. KMnO4 và dd NaOH C. Xuất hiện kết tủa trắng không tan trong thuốc thử dư C. 1. SO2 . A. Na2CO3. Dùng thuốc thử nào có thể nhận biết được 4 dung dịch sau đây: NH3. BaCl2. 2M B. FeCl3. H2SO4(đ) . H2S. Nước brom và dd NaOH D.9M D. Dung dịch NaOH B.8M ĐỀ 6 Cho các lọ mất nhãn sau: NH4Cl. Dấu hiệu rỏ ràng hơn các thuốc thử khác D. Nhận biết dung dịch chứa ion Na hoặc K người ta: A.

Thuốc thử để nhận biết sự có mặt của 2 ion trên là: A. HCl. H2O2 D. Ca(OH)2 B. 2 C. HCl B. Câu 23. người ta: A. Nếu chỉ dùng dung dịch HCl có thể nhận biết được bao nhiêu gói? A. Dung dịch BaCl2 C. Giấy quỳ tẩm ướt Câu 13. ta có thể dùng: B. NaOH B. Để nhận biết 3 chất khí đựng trong các lọ riêng biệt: NH3. NaHCO3. NaCl. Giấy lọc tẩm dung dịch KI và hồ tinh bột B. AlCl3. dd NaOH C. NO2. Al. Dung dịch Ba(OH)2 D. dd NH3 Câu 21. Có 4 gói bột đen CuO. BaCl2 và NaOH B. NaOH và HCl C. NaCl B. NaNO3 (đạm nitrat) và (NH4)2SO4 (đạm sunfat) là: A. 3 C. KI Câu 17. Quỳ tím C. MgCl2. dd Ba(OH)2. HCl C. AlCl3 bằng 1 thuốc thử nào sau đây? A. H2SO4. dd NaOH. dung dịch HNO3 loãng D. Quỳ tím B. Quỳ tím. 2 B. Dung dịch A chứa đồng thời 2 ion: NH 4+ và Al3+. NaOH Câu 24. NaOH C. Dung dịch nước brom Câu 11. 4 D. dd H2SO4 D. dd AgNO3 C. Có 4 cốc mất nhãn đựng 4 dung dịch sau: NaOH. Hãy chọn cặp thuốc thử thích hợp để nhận biết các dung dịch trên: A. H2SO4 và HCl Câu 18. Dung dịch NaOH loãng B. NH4NO3 (đạm hai lá). HCl Câu 15. Số hoá chất tối thiểu cần để phân biệt chúng là: A. Giấy lọc tẩm dung dịch AgNO3 D. Dùng chất nào sau đây có thể khử được clo một cách tương đối an toàn? A. BaCl2. BaCl2 và HCl D. Để nhận biết ion PO43. Tàn đóm cháy dở C. dd AgNO3 D.thường dùng thuốc thử AgNO3. BaCl2. O2 chỉ cần dùng một thuốc thử là : A. dd AgNO3 B. Dùng khí NH3 hoặc dung dịch NH3 C. Dùng khí CO2 Câu 14. Na2CO3 D. dd NaCl. Để phân biệt khí ozon và khí oxi có thể dùng dung dịch: A. Quỳ tím. 2 C. Nếu chỉ dùng các dung dịch HCl và NaOH có thể nhận biết được bao nhiêu kim loại? A. Dùng tàn đóm cháy dở B. Dung dịch NH3 Câu 10. Quỳ tím. FeS. Hóa chất dùng để phân biệt được 2 loại phân lân: supephotphat đơn và supephotphat kép là: A. Ba(OH)2. 3 D. Quỳ tím. 3 D. Mg. Ag2O. 4 Câu 12. Dùng tính chất vật lý đặc trưng. dung dịch H2SO4 loãng C. HCl và AlCl3 Câu 22. HCl và BaCl2 C. HCl. Các hóa chất dùng để phân biệt các loại phân đạm sau: NH4Cl (đạm một lá). 5 Câu 20. Phòng thí nghiệm bị ô nhiễm bởi khí clo. Dùng dung dịch HCl D. hỗn hợp NaHCO3 và Na2CO3. dd AgNO3 B. Dung dịch Ca(OH)2 D. CuS. Fe. Có thể nhận biết các dung dịch: NaCl. Na 2CO3. Ag. 4 Câu 19. 1 B. Có 4 dung dịch HCl. Để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 ta dùng: A. dung dịch HNO3 đậm đặc Câu 25. Dùng H2O C. N2. Có 5 lọ đựng riêng biệt các dung dịch NaOH. 1 B.C. Để phân biệt các khí Cl2. dd Ba(NO3)2. dung dịch H2SO4 đậm đặc A. H2O D. dd NaCl Câu 16. NH3. Dùng khí H2S D. Nếu cho Na2CO3 vào 4 dung dịch đó có thể nhận biết được những dung dịch nào? A. Để phân biệt FeCO3 với Fe3O4. bởi vì: . cả 4 dung dịch D. Có 5 miếng kim loại sáng bạc: Ba.

NaOH B. Tạo ra kết tủa có màu vàng D. Br2 C. dung dịch H2SO4 D. nhận biết được từng kim loại nào trong các bộ ba kim loại sau đây? A. Fe. HCO3 . CO32D.A. tæng hÖ sè c¸c chÊt tham gia ph¶n øng (c¸c hÖ sè lµ nh÷ng sè nguyªn.dd K2SO4 D. Tạo ra khí có màu nâu B. Tạo ra khí không màu hoá nâu trong không khí Câu 29. Nhận biết được ion SO42-. Fe. Tạo ra khí không màu có mùi xốc (đó là khí SO2) D. dd quì tím B. Cu D. dung dịch HCl và dung dịch Ba(OH)2 có thể nhận biết được: A. Mg. nước vôi trong C. 12 D. Để nhận biết ion NO3. Tạo ra dung dịch có màu nâu đỏ C. Al. Cu + + 22Câu 27. 30.4 gam B. Tạo ra khí không màu hoá nâu trong không khí Câu 26. quú tÝm D. Không thể chọn: A. dung dịch FeCl2 B. Chỉ được dùng nước. Na+ Câu 28. AlCl3. NH4 . Mg. tèi gi¶n) lµ: A. Dung dịch A chứa các ion: Na . Ag. bởi vì: A. Tạo ra dung dịch có màu vàng C. Na. NaOH. 10 C. Tạo kết tủa màu trắng B. CO3 .người ta thường dùng Cu và dung dịch H2SO4 loãng và đun nóng. giấy tẩm dd Pb(NO3)2 Câu 30. dd NaOH A.67 gam C©u2: Trong ph¬ng tr×nh ph¶n øng cña nh«m víi oxit s¾t tõ (ph¶n øng nhiÖt nh«m).04 gam C. Zn C. Không nhận biết được ion nào trong dd A C. 11 B. Na2CO3 . Để nhận biết các dung dịch: KCl. Ba B. Chỉ có quỳ tím.04 gam D. MgCl2. O =16) A.4g xenluloz¬ lµ (cho H = 1. 11. 12. Nhận biết được tất cả các ion trừ NH4+. SO4 . Hãy chọn thuốc thử tốt nhất để phát hiện nhanh chóng không khí bị nhiễm H2S -------------------HẾT------------------- §Ò thi tèt nghiÖp m«n ho¸ Đề 1 C©u1: Ngêi ta ®iÒu chÕ C2H5OH tõ xenluloz¬ víi hiÖu xuÊt cña c¶ qu¸ tr×nh lµ 60% th× khèi lîng C2H5OH thu ®îc tõ 32. 18. 9 C©u3: Thuèc thö dïng ®Ó ph©n biÖt axit axetic vµ axit acrylic lµ dung dÞch: A. C = 12. Tất cả các ion trong dd A trừ Na+ B. Zn. phenolphthalein C.

C3H7COOH B. HOC2H4COOH C. 200 gam C. BaO vµ Al2O3 B. Na = 23) A. 19.8g muèi th× c«ng thøc ph©n tö cña X lµ (cho H = 1. C = 12. 100 gam B. saccaroz¬. O = 16. 5 B. Na2O .4g chÊt h÷u c¬ X cã c«ng thøc ph©n tö C3H6O2 ph¶n øng hÕt víi dung dÞch NaOH ®un nãng. Sè lîng dung dÞch cã thÓ hoµ tan ®îc Cu(OH)2 lµ: A.8 gam mét axit X thuéc d·y ®ång ®¼ng cña axit axetic cÇn võa ®ñ 100ml dung dÞch NaOH 1M.5) A. C2H3COOH D. 400 gam D. C2H5COOH B. 4 D. K = 39) A. Na2O .8g kali kim lo¹i vµo 192. 25.425 gam D.95 gam anilin t¸c dông hoµn toµn víi 0. 6 C©u6: Thuû ph©n hçn hîp 2 este: metyl axetat vµ etyl axetat trong dung dÞch NaOH ®un nãng. C = 12. 27. K2O vµ BaO C.2 gam D. khèi lîng riªng cña C2H5OH nguyªn chÊt lµ 0. sau khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn ngêi ta thu ®îc 6. O =16. Mg D. Cl = 35. K2O vµ MgO D. Al C. Fe2O3 vµ BaO C©u10: Gi¶ sö cho 7. sau ph¶n øng ta thu ®îc: A.8g/ ml ngêi ta cÇn dïng mét lîng glucoz¬ cã trong níc qu¶ nho lµ (cho H = 1. glucoz¬. O = 16) A.2 lÝt dung dÞch HCl 1M th× khèi lîng cña muèi phenylamoniclorua thu ®îc lµ (cho H = 1. 1 muèi vµ 1 rîu B. 300 gam C©u8: Cho 7. C = 12.6 gam B. 2 muèi vµ 1 rîu D. 20. 200 gam C.15 gam C©u13: Nhãm mµ tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu t¸c dông víi dung dÞch Ag2O/ NH3 lµ: . 198 gam C©u11: Nguyªn t¾c chung cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gang trong c«ng nghiÖp lµ khö oxit s¾t ë nhiÖt ®é cao b»ng: A. C = 12. Na2O .9 gam B. thu ®îc M gam dung dÞch vµ mét lîng khÝ tho¸t ra. K2O .4g níc. Gi¸ trÞ cña M lµ (cho H = 1. C2H5COOH C. CH3COOCH3 D. O = 16) A. CO C©u12: Khi cho 13. HCOOC2H5 C©u9: Nhãm mµ tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu tan ®îc trong níc t¹o ra dung dÞch kiÒm lµ nhãm: A. 3 C. C2H5OH.25 gam C. 2 muèi vµ 2 rîu o C©u7: ®Ó thu ®îc 1. 1 muèi vµ 2 rîu C. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ (cho H= 1.15 lit rîu vang 10 (hiÖu xuÊt ph¶n øng lµ 90%. CH3COOH C©u5: Cho c¸c dung dÞch sau: CH3COOH. 200. C2H4(OH)2. N = 14. H2 B.C©u4: §Ó trung hoµ 8. 203. C3H5(OH)3.

CO-)n lµ s¶n phÈm cña ph¶n øng trïng ngng B. glixin C. alanin D. Al2(SO4)3 vµ NaCl D. CH3COONa. axit β. (2). CH3CHO C. BaCl2 B. dung dÞch HCl vµ O2 B. (3). (2). (1).64 gam B. Sau khi kÕt thóc ph¶n øng ®îc M gam chÊt r¾n. CH2 = CH. (2) D. (2). Na2CO3 vµ CH3COONa C©u20: Cho c¸c chÊt CH3CHO (1). CH2 = C(CH3). (1). FeCl3. CH2 = CH. Cu B. Zn C©u19: Cho c¸c dung dÞch: Na2CO3. dung dÞch HNO3 . AgNO3 C©u17: Polipeptit (. Ag+ (2). Gi¸ trÞ cña M lµ (cho Cu = 64. Al D. (1). Na2SO4. 2. axit cacboxylic no ®¬n chøc D. CH3CHO C©u14: Cho c¸c ion: Fe2+ (1). (3) B. VËy M lµ A. Thø tù s¾p xÕp c¸c chÊt theo chiÒu t¨ng dÇn nhiÖt ®é s«i lµ: A. (2). 12. C2H5OH. cÆp dung dÞch ®Òu cã gi¸ trÞ pH > 7 lµ: A. (1) D. Na2CO3 vµ NaCl C. C2H2. NaOH D. (3) C.12 gam C. (3).6 gam bét ®ång vµo 100 ml dung dÞch AgNO3 0.16 gam D. (3 C©u15: Gi¶ sö cho 9. Thø tù s¾p xÕp theo chiÒu t¨ng dÇn tÝnh oxi ho¸ cña c¸c ion ®ã lµ: A. AlCl3.CH3 C©u22: Hîp chÊt h÷u c¬ m¹ch hë øng víi c«ng thøc tæng qu¸t CnH2nO lµ: A. Trong ®ã. Cu2+ (3). (2).CH2. ®Ó ngoµi kh«ng khÝ Èm.COOCH3 C. C2H2. (1) C. C2H6 B.4 gam C©u16: Cã c¸c dung dÞch riªng biÖt sau khi bÞ mÊt nh·n: NH4Cl. CH3COOH (3). (2).NH. glucoz¬ D. C2H5OH (2). glucoz¬. (3). (1). (1). (2) B. C3H5(OH)3. (3 C©u21: Monome dïng ®Ó ®iÒu chÕ thuû tinh h÷u c¬ lµ: A. Ag = 108) A. an®ehit no ®¬n chøc C©u23: §Ó tinh chÕ Ag tõ hçn hîp Ag vµ Cu ngêi ta chØ cÇn dïng: A. NaCl vµ CH3COONa B. glucoz¬.amino propionic C©u18:Fe bÞ ¨n mßn ®iÖn ho¸ khi tiÕp xóc víi kim lo¹i M.2M. 32.COOCH3 B. (3). axit glutam A. este no ®¬n chøc B. 11. Mg C. Al2(SO4)3 vµ NaCl. CH3OOCH = CH2 D. rîu (ancol) no ®¬n chøc C. C2H2. C2H4. Na2SO4 C. Ho¸ chÊt cÇn thiÕt dïng ®Ó nhËn biÕt tÊt c¶ c¸c dung dÞch trªn lµ dung dÞch: A. MgCl2.A. (1).

Mg B. Na2SO4. Mg.944 D. 2. HNO3 ®Æc nguéi C. n¬tron C. C = 12. Ca. mantoz¬. 4. tÝnh dÉn ®iÖn. Al = 27) .4 gam D. 6. 7. 3 C. 5. Sr. c¶ proton vµ D.625 C. 1 chÊt r¾n C. nãng B. glucoz¬ vµ saccaroz¬ C. saccaroz¬. Cl = 35. cã ¸nh kim ®îc g©y nªn chñ yÕu bëi: A. O = 16. saccaroz¬ vµ mantoz¬ C©u25: Cho 3.24 gam C©u26: Ngêi ta cã thÓ dïng thïng b»ng nh«m ®Ó ®ùng axit: A. glucoz¬ vµ xenluloz¬ B. Ba C. C = 12. 2 B. Be. 3 chÊt r¾n B. HNO3 lo·ng. 4 C©u33: Trén 100 ml dung dÞch AlCl3 1M víi 350 ml dung dÞch NaOH 1M. HNO3 ®Æc. Hai chÊt trong ®ã ®Òu cã ph¶n øng tr¸ng g¬ng vµ ph¶n øng khö Cu(OH)2 thµnh Cu2O lµ: A. sau khi ph¶n øng kÕt thóc. ChØ dïng H2O vµ dung dÞch HCl sÏ nhËn biÕt ®îc tèi ®a: A. dung dÞch CH3COOH C©u24: Cho c¸c chÊt: glucoz¬. xenluloz¬.5) A.6g glucoz¬ ph¶n øng hoµn toµn víi dung dÞchAg2O/ NH3(d) th× kh«i lîng Ag thu ®îc lµ (cho H = 1. Ag = 108) A. sè ®ång ph©n t¸c dông ®îc víi c¶ Na vµ NaOH lµ: A. nguéi C©u27: Trong sè c¸c kim lo¹i ph©n nhãm chÝnh nhãm II. Na2CO3 B. NaCl D. 6. tÝnh dÉn nhiÖt. CaSO4. 1 D. d·y c¸c kim lo¹i ph¶n øng víi níc t¹o thµnh dung dÞch kiÒm lµ: A. Ba D. 2 chÊt r¾n D. nãng D. Sr.C. 18. Mg.32 gam C. khèi lîng kÕt tña thu ®îc lµ (cho H = 1.25 C©u32: Trong c¸c ®ång ph©n lµ hîp chÊt th¬m cã c«ng thøc ph©n tö C7H8O. dung dÞch H2SO4 ®Æc D. Ca(OH)2 C©u31: Ngêi ta trïng hîp 0. proton B. Be.16 gam B. glucoz¬ vµ mantoz¬ D. 3. Ca. HNO3 lo·ng.1 mol vinyl clorua víi hiÖu xuÊt 90% th× sè gam PVC thu ®îc lµ (cho H = 1. 4 chÊt r¾n C©u30: §Ó lµm mÒm mét lo¹i níc cøng cã chøa CaCl2 vµ Mg(HCO3)2 ta cã thÓ dïng: A. Ca C©u28: Nh÷ng tÝnh chÊt vËt lý chung cña kim lo¹i nh tÝnh dÎo.52 B. O = 16. Na2CO3. electron tù electron C©u29: Cho c¸c èng nghiÖm mÊt nh·n chøa lÇn lît c¸c chÊt r¾n: CaCO3. NaOH C.

8 gam C. 21. 7..... Ag = 108) A. trung hoµ B. Al = 27..2 gam B..06 % D... 3 C©u40: Cho 5.04 gam B. Zn = 65 I.. HNO3.05M ®îc kÕt tña X vµ dung dÞch Y (cho H = 1.. 24. Al vµ Al2O3 trong c¸c èng nghiÖm mÊt nh·n ngêi ta dïng dung dÞch: A..... Fe = 56) A.Số báo danh:.. 4.. gi¶m 4 ga gam C©u38: §Ó ph©n biÖt c¸c chÊt r¾n: Mg....CH2. 4 B. Cl = 35. xµ phßng ho¸ C. NH3 D..... NaOH ®Æc B... Mg = 24. NaOH B.9 gam B.. Fe = 56... 3. H2SO4 lo·n nãng C©u39:Khi ®un nãng butanol-2 víi H2SO4 (®Æc....COOH.8g Ag. CH3COOH C. O = 16.6 gam D. 76... O=16....44 gam §Ò thi tèt nghiÖp m«n ho¸ Đề 2 Họ. từ câu 1 đến câu 32) Câu 1: Polime có cấu trúc mạch phân nhánh là: ... HNO3 dÆc. gi¶m 3....14 % C©u36: Cho aminoaxit X : H2N..... 38. Cho nguyên tử khối các nguyên tố: C = 12. C... sau ph¶n øng ngêi ta thu ®îc 10.3 gam C©u34: Ph¶n øng thuû ph©n lipit trong dung dÞch kiÒm cßn ®îc gäi lµ ph¶n øng: A...6 gam Fe t¸c dông hÕt víi 400 ml dung dÞch HNO3 1M ta thu ®îc dung dÞch X vµ khÝ NO (s¶n phÈm khö duy nhÊt cña N+5) khi c« c¹n X.... 1 C.84 gam C. hi®rat ho¸ C©u35: Cho 1.. O = 16... 26.. este ho¸ D. §Ó chøng minh tÝnh chÊt lìng tÝnh cña X... Na2CO3.. t¨ng 3.. tên thí sinh:. ë 180oC) th× sè anken kh¸c lo¹i (kh«ng kÓ tíi ®ång ph©n cis. 19. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu. 12. Khi ®ã khèi lîng cña dung dÞch Y so víi khèi lîng dung dÞch Ca(OH)2 sÏ: A....5........584 lÝt CO2 (®ktc) vµo 2 lÝt dung dÞch Ca(OH)2 0...04 gam C. Trong trêng hîp nµy nång ®é cña fomalin lµ: (cho H = 1. 39. khèi lîng Fe(NO3)3 thu ®îc lµ (cho N =14.04 D..04 % C.A.. 2 D. C = 12. 9... NH C©u37: HÊp thô hoµn toµn 3..07 % B. C = 12.....trans) thu ®îc lµ: A... H = 1. NaOH. t¨ng 7. HCl. N = 14.. Na = 23.. O = 16... Ca = 40). ngêi ta cho X t¸c dông víi c¸c dung dÞch A. HCl lo·ng D.97 gam fomalin t¸c dông víi dung dÞch Ag2O/ NH3(d)...1 gam D....

7 gam. D. C6H5OH. CH2=CH-COOCH3. kim loại Na. CH2=CH-CH3. B. tơ visco. HCOO-CH2-CH2-CH3. B. CH3COOC2H5. D.5.48 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm 2 khí đều làm xanh quì ẩm. C.5 gam. 480 gam. Thủy phân (H+. polisaccarit. C. C.A. poli(vinyl axetat). tơ tằm. 16. C4H8O2. tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. D. C4H6O2. Câu 8: Một monosaccarit có M=150. B. B. C3H6O2.48 lit CO2 (đktc) và 3. 15. HCOOH. t0) saccarozơ cũng như tinh bột chỉ cho cùng một monosaccarit. tơ polieste. Câu 14: Một trong những tơ được sản xuất từ xenlulozơ là A. C. Cn(H2O)m. D. tơ visco. nCmH2O. thu được dung dịch Y và 4. CH2=CHOH. Cu(OH)2 trong NaOH đun nóng. B. D. Câu 13: Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng A. Câu 12: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A. với dung dịch NaCl. C. CH2=CHCl. CH2=CH-CN Câu 10: X là một este no đơn chức.75. D. tơ poliamit D. B. C. tơ nilon-6. 480 gam. Nếu đem đun 2. AgNO3 trong dung dịch NH3. D.3 gam. C2H5COOCH3. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. amilozơ Câu 2: Chất khi bị thủy phân cho α -amino axit là A. 960 gam.6 gam H2O. C5H10O5.6. D. tơ axetat. C. CTCT thu gọn của X là A. t0) có thể tham gia phản ứng tráng gương. B.4 gam. C. xenlulozơ C. polipeptit.]n được tổng hợp từ A. Tỉ khối hơi của Z so với H2 bằng 13. D. 2. 720 gam. tơ capron. Câu 4: Cho hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ có cùng CTPT C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dd NaOH và đun nóng. 4.05 gam muối. B. 14. Cn(H2O)n-1. C4H8O4. CTPT của X là A. C. polistiren. có tỉ khối hơi so với metan là 5. C4H8O4. HCOO-CH(CH3)2. 3.6 là loại A. Cô cạn dung dịch Y thu được lượng muối khan là A. B. B. polietilen B. thủy phân trong môi trường axit. Cn(H2O)n. B. D. B. C2H4(OH)2. CH3CHO. D. . Số chất tác dụng với dd NaOH là A. amilopectin D. đun nóng C. C. Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 6 gam một este X thu được 4. C. Câu 15: Monome dùng để điều chế polime trong suốt không giòn (thủy tinh hữu cơ) là A. C5H10O5.2 gam X với dung dịch NaOH dư thì thu được 2. C2H4O2. B. với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. CH2=CH-COOCH3. B. Dung dịch glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O. Câu 3: Nilon-6. Câu 11: Công thức tổng quát của monosaccarit là A. Câu 5: Cho dãy các chất: HCOOCH3. C. Câu 9: Nitron có công thức [-CH2-CH(CN). D. Xác định CTPT của chất này?Tính khối lượng CH3COOH cần thiết để este hóa 600 gam monosaccarit này? A. 5. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (H+. 13. C6H5CH2OH. Câu 7: Phát biểu không đúng là A. Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)2.

H2N-CH2-CH2-COOH. [C6H7O3(OH)3]n.95 gam muối khan. đơn chức bậc một. CH3CH2CH2OH (3). C6H7O2(OH)3. C. chúng tạo từ amino axit có tính chất lưỡng tính Câu 23: Để phân biệt da thật và da giả làm bằng PVC. C.. (2)<(3)<(1).3 gam X tác dụng với dd HCl dư. D. thu được CO 2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2. B. 5.16 gam B. chúng có chứa N trong phân tử D. 4. CnH2nO2. axit glutamic. C. B. B. Câu 21: α -amino axit X chứa một nhóm –NH2. C. anilin. amoniac. (1)<(2)<(3).96% clo về khối lượng. axit glutamic. (2)<(1)<(3). B. CnH2n-2O2. glucozơ. . Công thức của 2 amin là A. Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi là A. 18. Câu 17: CTCT thu gọn của xenlulozơ là A. liên kết peptit phản ứng với axit và kiềm B. CH3CH2COOH (2). axit 2-amino axetic. sự đepolime hóa Câu 19: Clo hóa PVC thu được một polime chứa 63. B. CH2=C(CH3)COOCH3. Câu 28: Cacbohiđrat ở dạng polime là A. D. D.4 gam Câu 27: Polypeptit [-NH-CH2-CO-]n là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng A. CTCT thu gọn của X là A. D. CH3-CH2-CH(NH2)-COOH. D. C. Câu 24: Dung dịch làm quì tím chuyển sang màu hồng là A. (1)<(3)<(2). D. Câu 20: CTPT tổng quát của este mạch hở tạo bởi axit no. xenlulozơ. B. CnH2n+2O2. 7. axit β -aminopropionic. 6. 2.) được gọi là: A. sự trùng hợp C. Câu 18: Sự kết hợp các phân tử nhỏ (monome) thành các phân tử lớn (polime) đồng thời có loại ra các phân tử nhỏ (nước. 4. C2H5NH2 và C3H7NH2 C. D. đơn chức và rượu đơn chức có một liên kết đôi trong gốc hiđrocacbon là A. 3. cắt. sự trùng ngưng D. alanin. fructozơ. người ta dùng phương pháp đơn giản là A. C. D. Giá trị của k là A. C. B. CnH2n-2aO2.. D. cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 13. đốt thử. Câu 16: Cho các chất CH3COOCH3 (1). glyxin. CH3-CH(NH2)-COOH. 5. 3. D. H2N-CH2-COOH. B. Câu 26: Cho 3. Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no. Câu 22: Tơ poliamit kém bền dưới tác dụng của axit và kiềm là do: A. C. sự tổng hợp B.32 gam D. 6.24 gam C. [C6H7O2(OH)3]n. D. 4. CH3COO-CH=CH2.C. ngửi. CH3NH2 và C2H5NH2. C3H7NH2 và C4H9NH2. B. C. C. Cho 10. B.6 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO 3/NH3 dư thì số gam Ag thu được là: A. Câu 29: Số lượng amin chứa vòng benzen ứng với CTPT C7H9N là A. metylamin. thủy phân. [C6H8O2(OH)3]. Trung bình một phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. D. số mắt xích trong phân tử nhỏ hơn các polime khác C. C4H9NH2 và C5H11NH2 B. saccarozơ.

Câu 30: Số lượng đồng phân este ứng với CTPT C4H8O2 là A. 3. B. 6. C. 5. D. 4. Câu 31: Cho cùng một khối lượng các chất: CH3OH, CH3COOH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3 tác dụng hoàn toàn với Na dư. Số mol H2 lớn nhất sinh ra từ phản ứng của Na với A. C2H4(OH)2. B. C3H5(OH)3 C. CH3OH. D. CH3COOH. Câu 32: Cho các loại hợp chất sau: amino axit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este của amino axit (T). Các loại chất vừa tác dụng với NaOH, vừa tác dụng với dd HCl là A. X, Y, Z. B. X, Y, Z, T. C. Y, Z, T. D. X, Y, T. II. PHẦN RIÊNG (8 câu) Thí sinh học chương trình nào chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần A hoặc B) A. Theo chương trình Chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40) Câu 33: Cho các nguyên tố với cấu hình electron nguyên tử như sau: (X) 1s22s22p63s1 (Y) 1s22s22p63s23p1 2 2 6 2 3 (Z) 1s 2s 2p 3s 3p Nguyên tố kim loại là: A. X, Z B. X, Y C. X, Y, Z D. Y, Z + 2 2 6 Câu 34: Cation kim loại R có cấu hình e là 1s 2s 2p . Cấu hình electron nguyên tử R là: A. 1s22s22p5 B. 1s22s22p63s1 C. 1s22s22p6 D. 1s22s22p7 Câu 35: Khi tham gia phản ứng hoá học, nguyên tử các nguyên tố kim loại có xu hướng: A. nhường electron để tạo ion dương. B. nhận electron để tạo ion âm. C. nhận electron để tạo ion dương. D. nhường electron để tạo ion âm. Câu 36: Hoà tan hoàn toàn 0,56 gam Fe trong dung dịch HCl (dư). Thể tích khí H2 thoát ra ở đktc là: A. 0,224 lít B. 12,544 lít C. 0,02 lít D. 0,336 lít Câu 37: Mạng tinh thể kim loại gồm: A. nguyên tử, ion kim loại và các electron độc thân. B. nguyên tử kim loại và các electron độc thân. C. ion kim loại và các electron độc thân. D. nguyên tử, ion kim loại và các electron tự do. Câu 38: Hoà tan hoàn toàn 7,7 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 3,36 lít khí thoát ra ở đktc. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là: A. 15,38 gam B. 13,025 gam C. 18,35 gam D. 18,45 gam Câu 39: Khối lượng nhôm cần dùng cho tác dụng với Cl2 dư để thu được 5,34 gam muối nhôm clorua (hiệu suất 100%) là: A. 0,54 gam B. 2,16 gam C. 2,3 gam D. 1,08 gam Câu 40: Tính chất hoá học chung của kim loại là: A. tính dễ bị khử B. tính oxi hoá C. tính khử D. tính khó bị oxi hoá B. Theo chương trình Nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến câu 48) Câu 41: Kim loại khử được nước ở nhiệt độ thường là: A. Fe B. Be C. Ca D. Cu Câu 42: Phản ứng nào thể hiện Al(OH)3 có tính axit? A. Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O B. 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O

C. 2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O D. Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4] Câu 43: Một loại nước cứng khi được đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước này có hoà tan những hợp chất: A. Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2 B. MgSO4, Ca(HCO3)2 C. MgCl2, CaSO4 D. Ca(HCO3)2, MgCl2 Câu 44: Cho hỗn hợp 21,6 gam nhôm và 9,2 gam natri vào nước dư. Sau các phản ứng hoàn toàn khối lượng chất rắn còn lại là: A. 5,4 gam B. 10,8 gam C. 18,0 gam D. 0 gam Câu 45: Nung hỗn hợp gồm Fe2O3 và 10,8 gam Al trong điều kiện không có không khí đến phản ứng hoàn toàn được hỗn hợp rắn X. Hoà tan hỗn hợp X trong V lít dung dịch NaOH 0,5M thì phản ứng vừa đủ và sinh ra 6,72 lít (đktc) khí. Giá trị của V là: A. 0,8 B. 1 C. 1,2 D. 0,4 Câu 46: Cho Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO + H2O. Số phân tử HNO3 bị Zn khử là: A. 8 B. 6 C. 8/3 D. 2 Câu 47: Người ta tiến hành điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng đồng, catot bằng graphit. Sau một thời gian, hiện tượng ở 2 điện cực là: A. anot tan dần, có kim loại đồng bám trên bề mặt catot. B. anot và catot đều tan dần. C. ở anot và catot đều có kim loại đồng bám vào D. catot tan dần, có kim loại đồng bám trên bề mặt anot.
0 Câu 48: Biết suất điện động chuẩn của pin E0Zn-Pb = 0,63V, thế điện cực chuẩn E Zn 2 + / Zn = -076V. Tính 0 E Pb2 + / Pb ?

A. 1,39V

B. -0,13V

C. -1,39V

D. 0,13V

§Ò thi tèt nghiÖp m«n ho¸ Đề 3 Câu 1: Trong nhãm IA, theo chiÒu ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn, n¨ng l−îng ion ho¸ thø nhÊt cña c¸c nguyªn tö A. kh«ng ®æi. B. t¨ng dÇn. C. gi¶m dÇn. D. t¨ng dÇn råi gi¶m. Câu 2: C«ng thøc cÊu t¹o cña alanin lμ A. C6H5NH2. B. H2N-CH2-CH2-COOH. C. H2N-CH2-COOH. D. CH3-CH(NH2)-COOH. Câu 3: Cho m gam anilin t¸c dông víi dung dÞch HCl (®Æc, d−). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®−îc 15,54 gam muèi khan. HiÖu suÊt ph¶n øng lμ 80% th× gi¸ trÞ cña m lμ A. 12,5 gam B. 8,928 gam. C. 11,16 gam. D. 13,95 gam.

Câu 4: Cho c¸c chÊt C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). D·y c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn lμ A. (2), (1), (3). B. (2), (3), (1). C. (1), (2), (3). D. (3), (1), (2). Câu 5: Tõ c¸c cÆp oxi ho¸ khö sau: Fe2+/Fe, Mg2+/Mg, Cu2+/Cu vμ Ag+/Ag, sè pin ®iÖn hoa cã thÓ lËp ®−îc tèi ®a lμ A. 6. B. 3. C. 5. D. 4. Câu 6: Mét cacbohi®rat X cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lμ CH2O. Cho 18 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d−, ®un nãng) thu ®−îc 21,6 gam b¹c. C«ng thøc ph©n tö cña X lμ A. C2H4O2. B. C3H6O3. C. C5H10O5. D. C6H12O6. Câu 7: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là A. 21,6 gam. B. 10,8 gam. B. C. 32,4 gam. D. 16,2 gam. Câu 8: Một thanh Zn đang tác dụng với dung dịch HCl, nếu thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thì A. bọt khí H2 không bay ra nữa. B. lượng bọt khí H2 bay ra không đổi. C. lượng bọt khí H2 bay ra nhiều hơn. D. lượng bọt khí H2 bay ra ít hơn. Câu 9: Nhúng một thanh Cu vào 200ml dung dịch AgNO31M, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, toàn bộ Ag tạo ra đều bám vào thanh Cu, khối lượng thanh Cu sẽ A. tăng 4,4 gam. B. tăng 15,2 gam. C. giảm 6,4 gam. D. tăng 21,6 gam. Câu 10: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với A. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . B. dung dịch KOH và CuO. C. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. D. dung dịch KOH và dung dịch HCl. Câu 11: Trung hoμ 1 mol α- amino axit X cÇn 1 mol HCl t¹o ra muèi Y cã hμm l−îng clo lμ 28,286% vÒ khèi l−îng. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lμ A. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. B. H2N-CH2-COOH. C. CH3-CH(NH2)-COOH. D. H2N-CH2-CH2-COOH. Câu 12: Trïng hîp 5,6 lÝt C2H4 (®iÒu kiÖn tiªu chuÈn), nÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lμ 90% th× khèi l−îng polime thu ®−îc lμ A. 7,3 gam. B. 5,3 gam. C. 6,3 gam. D. 4,3 gam. Câu 13: Nhựa phenolfoman®ehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. HCOOH trong môi trường axit.

amoniac. dung dịch NaCl. C. C2H4. dung dịch HCl.NH-CH2-CO-)n. B. B.56 gam H2O (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). (. Câu 22: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm A.CH=C= CH2. H2N. CH3. . C3H7OH. Câu 14: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. D. CH3COOCH3. Câu 17: Cho các polime sau: (-CH2. D. Amin trªn cã c«ng thøc ph©n tö lμ A. CH3CHO trong môi trường axit. B. dung dịch NaOH. CH5N. C3H5(OH)3. D. B. +1. C12H22O11 (saccarozơ). C. CH3CHO. -1. dung dịch Br2. SuÊt ®iÖn ®éng chuÈn cña pin ®iÖn ho¸ trªn lμ A. C3H5(OH)3. H2N. CH3. dung dÞch HCl. C.CH= CH2. khí CO2. D. (. 1. C. CH2=CHCl.CH=CH.344 lÝt N2 vμ 7.CH2-)n.10V. anilin. anđehit axetic. Câu 21: Ph©n biÖt 3 dung dÞch: H2N-CH2-COOH. CH2=CH. etyl axetat. C. glucozơ. D.CH3. phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ. C. B.COOH. D. C3H7N. Câu 19: §èt ch¸y hoμn toμn m gam mét amin m¹ch hë ®¬n chøc. benzen.42V.CH2. dung dÞch NaOH. CH3COOH trong môi trường axit. B. dung dịch NaOH. dung dịch NaOH. CH3COOH vμ C2H5-NH2 chọn cÇn dïng 1 thuèc thö lμ A. điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là A. C2H4(OH)2. C. -0.COOH. dung dịch Br2.CH2.CH2. D.34 V). C2H4. khí CO2. khí CO2. Câu 16: Cho ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra trong pin ®iÖn ho¸: Zn+Cu2+ Cu +Zn2+ (BiÕt Eo Zn /Zn -0. HCHO trong môi trường axit.CH=CH. CH2=CH2.42V. H2N. C2H2. glucozơ. glucozơ. D. dung dịch HCl. C2H7N. CH3-COO-CH3.CH3.COOH. ancol etylic. B. B. C2H5N.76 V. C2H2. +0. natri kim lo¹i. B. dung dịch BaCl2. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. Câu 23: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là A. D.CH2. C.CH(NH2). Câu 15: Nhãm mμ tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®−îc víi H2O (khi cã mÆt chÊt xóc t¸c trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp) lμ A. C. CH3. dung dịch Ca(OH)2. CH3COOH.CH2-)n. dung dịch nước brom.CH=CH. CH4. natri axetat. natri hiđroxit.B.376 lÝt CO2. tinh bét. X và Y lần lượt là A. CH3. Câu 18: Để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 ta dùng A. ancol etylic. Saccaroz¬. qu× tÝm.CH2. C2H3COOH. Câu 20: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen. quỳ tím.10V. CH2=CH2. CH2=CH2. C. B. 2 Eo Cu /Cu =+ 0.COOH. Tinh bét. D. sau ph¶n øng thu ®−îc 5. mantozơ. D. C2H6. anilin. khí CO2. C.

5. B. D. Zn2+.Ni2+. C. C2H2. D.cã trong m gam PVC nãi trªn lμ A. D. 6.1020. anilin.Zn2+. Zn . mμu víi ièt. C. glucozơ.Câu 24: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. C. Câu 26: Số đồng phân cña C3H9N lμ A. Câu 32: Trïng hîp hoμn toμn 6. Câu 25: Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A.02. tr¸ng g−¬ng. C. HCHO. 4 chÊt. C. CH3-NH2. thuû ph©n trong m«i tr−êng axit. sản phẩm thu được đem khử thành anilin. NH3.1023.76 V. D. xenluloz¬ vμ tinh bét ®Òu cã ph¶n øng A. Câu 30: Nhóm có chứa dung dịch (hoặc chất) không làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. D. CH3-NH2. Câu 36: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A. Ni2+. Câu 27: Cho sơ đồ phản ứng: X →C6H6 →Y → anilin. B. Ni . isopren. Zn2+. D. NaOH.56 gam. .02. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ. 2 00 Eo Cu /Cu =0. D.Cu2+. stiren. Câu 33: Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là A. B. 465 gam. toluen. nhóm chức xetôn. Câu 34: Trong phân tử của các cacbohyđrat luôn có A. C6H5-CH3. C. 564 gam. D. C6H5-NO2.1021. CH4. Câu 28: Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 (đặc). Gi¸ trÞ cña m lμ A. ngoμi amino axit d− ng−êi ta cßn thu ®−îc m gam polime vμ 1. Ni2+. 3 chÊt. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn. 456 gam. C. Cu2+. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là A. C6H12(xiclohexan). 2 chÊt.34 V. 6.Cu2+. B. B. B. C6H5-NO2. nhóm chức anđehit. B.23 V. propen. 4.25 gam. NaOH. HCOOH. 5 chÊt. nhóm chức axit. 6. Câu 31: Mantoz¬. D. D. B. Câu 35: Cho Eo Zn /Zn =-0. C. B.02.5 gam axit amino axetic víi hiÖu suÊt lμ 80%. Câu 29: Khi trïng ng−ng 7.56 gam. 6. glixerol. B. C6H5-CH3. víi dung dÞch NaCl. C6H12O6 (glucozơ). nhóm chức ancol. 546 gam. mantozơ. B. C. D.1022.44 gam n−íc. X và Y tương ứng là A. C. 2+ 2+ 2+ C. phân tử protein luôn có nhóm chức -OH. NH3. D. NH3. 2 0 0 Eo Ni / Ni =-0. protein luôn là chất hữu cơ no. Cu .25 gam. natri axetat. B. C2H2. C. 4. 5. CH3COOH. D·y c¸c cation s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh oxi ho¸ gi¶m dÇn lμ A.25 gam vinyl clorua ®−îc m gam PVC. Sè m¾t xÝch –CH2-CHCl.02.

(3). D. B. B.CH2 . axit axetic.8 gam. D.CH(NH2) . mantozơ. C. . [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3). Tơ thuộc loại poliamit là A. glixerol. (1). glucozơ. [-NH-(CH2)5-CO-]n (2). 28. (1). 7. C. CH3 .6 gam. anđehit fomic. (2).CH2-CHO. C.OH.2 gam. saccarozơ và glucozơ. Câu 40: Hai chất đồng phân của nhau là A. glucozơ và mantozơ .B.58 gam anilin t¸c dông víi dung dÞch brom. C. B. mantozơ. 9. Câu 39: Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là A. Câu 38: Trong số các loại tơ sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1). glixerol.2 gam kÕt tña 2. glucozơ. natri axetat.CH3.COOH. C. Khèi l−îng brom ®· ph¶n øng lμ A.26 gam. glixerol. (3). D. sau ph¶n øng thu ®−îc 13. CH3 . (2). ancol etylic.CH2 . fructozơ và mantozơ. (3). fructozơ và glucozơ . (2). D.6-tribrom anilin. D. CH3 . 19. (1). Câu 37: Cho 5. CH3 . glucozơ.4. B.