You are on page 1of 1

So sánh ISI/ICI của DMT và wavelet dựa trên mô hình mcm cho các kênh thời gian

bất biến Tóm tắt Chúng tôi trình bày kết quả phân tích, con số ước tính, các số liệu mô phỏng để chỉ ra rằng wavelet dựa trên mô hình affine MCM là không thích hợp cho việc liên lạc thông qua các kênh phân tán bất biến thời gian như trong ADSL và nhiều môi trường thông tin không dây.Hiện nay việc dùng FFT dựa trên mô hình MCM (DMT) tốt hơn là dùng FFT dựa trên Wavelet bất kể là wavelet nào được chọn. I/Giới thiệu: Các hệ thống truyền thông số hiện đại chỉ ra xu hướng chung đối với các mô hình điều chế tuyến tính.(1).Các ví dụ quan trọng của điều chế tuyến tính trong số đó là CDMA và OFDM(ghép kênh fân chia theo tần số trực giao).Nguyên tắc chung của các mô hình này là tín hiệu truyền có thể được ghi như một dẫy mở rộng dựa trên việc thiết lập quy định các "xung" mà các xung là các đa thức lượng giác trong trường hợp OFDM và các chuỗi nhị phân trong trường hợp CDMA. Các giá trị khác là điều chế QAM và PAM truyền thống. Một vài cái trong số mô hình tuyến tính này là một phần của các mạng truyền thông số đã được chuẩn hóa, hoặc là cho các mạng không dây(ví dụ, HIPERLAN 2 cho OFDM) hoặc là cho các mạng có dây(ví dụ . ADSL, nơi mà sự thay đổi các băng tần cơ bản DMT của OFDM được chuẩn hóa cho việc truyền dẫn bất đối xứng thông qua đường dây thuê bao số), chúng ta sẽ xác định một trong các câu trả lời then chốt trong việc thiết kế mạng truền thông tương lai liên quan đến việc thiết kế các xung truyền dẫn như trong mô hình điều chế tuyến tính. Về nguyên tắc bất kể chức năng giới hạn thời gian và băng tần cơ bản đều có thể được dùng cho việc thiết kế các bộ truyền tín hiệu.