You are on page 1of 1

Istorija Ukijo-e grafika Izraz ukiyo potiče iz 17.veka i znači „plutajući, prolazni, efemerni svet“.

Grafike koje su predstavljale takav svet zvane su ukiyo-e, i promovisale su uživanje, hedonistički koncept življenja i bekstvo od patnje. Ukijo-e su izrađivane u tehnici drvoreza, i reprodukovane u stotinama primeraka. Nastaju u 17. veku, kao vid gradske, popkulture Edo perioda (1603-1867), i bile su namenjene pre svega novoj buržoaziji, trgovcima, čija je uloga porasla nakon pacifikacije zemlje.

„Kanagavin veliki talas“

Najznačajnije teme koje se mogu sresti na ukijo-e grafikama su žanr scene, gradski život, razonoda, slike lepih žena, pozorište i portreti glumaca japanskog kabuki pozorišta, sumo borci, životinjski i biljni svet, fantastika, pejzaži i „pogledi“ (meisho-e), rađeni u serijama. U Edo periodu bile su predmet masovne produkcije i konzumiranja, slično današnjim posterima i plakatima. Ukijo-e grafike su svoj vrhunac doživele u prvoj polovini 19. veka, kada su stvarali najznačajniji ukijo-e majstori: Utamaro, Hokusai i Hirošige. Uticaj ukijo-e bio je presudan za Zapad, opredeljujući dalji tok razvoja moderne umetnosti. U delima umetnika 19. Veka, Monea, Van Goga, Gogena, Klimta i drugih, upadljivo je prisustvo likovnih karakteristika japanskih ukijo-e grafika, a ponekad su pravljene i direktne kopije u tehnici ulja.
„Most Onaši i Atake u iznenadnom pljusku“

Ukijo-e su bile deo sub-kulture, a njihovi žanrovi i dalje žive u novoj modernoj sub-kulturi Japana, japanskim animiranim filmovima (anime) i stripovima (manga), oduševljavajući ljude širom sveta. Na taj način je, preko ukijo-e, napravljen specifičan prelaz sa tradicionalnog na moderno. Ukijo-e grafike se i danas proizvode, i dalje predstavljajući uticajnu umetnost koja nadahnjuje. Kao i na početku, nastaju u različitim vrstama i formatima, ostajući za publiku uvek intrigantne, a ujedno arhaične.
„Otani Oniđi III kao Edobei“