You are on page 1of 16

IZBORNI MODUL KINEZITERAPIJA

TJEDAN 1. 3.10 - 7.10 IME I PREZIME Franjić Dario Hamp Martina

9. sem. 2011./2012.

TEMA SEMINARA KT poslije ozljede LAKTA KT kod TRUDNICA KT kod ANKILOZANTNOG SPONDILITISA (MB BECHTEREW) KT kod osoba sa AMPUTACIJAMA KT kod multiple skleroze KT kod OSOBA OVISNIH O DROGI KT nakon ozljede vratne kraljeţnice u sportaša KT kod SLABOVIDNE I SLIJEPE DJECE KT poslije ozljede RAMENOG ZGLOBA KT kod AUTIZMA KT poslije ozljede SKOČNOG ZGLOBA (SUDECKOVA ATROFIJA) KT kod ADIPOZNE DJECE KT kod OSOBA S PARAPLEGIJOM KT kod ALZHEIMEROVE BOLESTI KT kod osoba s mentalnom retardacijom KT kod OSTEOPOROZE KT kod PARKISONOVE BOLESTI KT nakon trudnoće KT poslije ozljede MENISKA KT kod OSOBA S KVADRIPLEGIJOM KT kod osoba s calulitisom i fibrozitisom KT kod PERIARTRITISA HUMEROSCAPULARISA KT kod osoba s EPILEPSIJOM KT kod SHIZOFRENIJE KT kod OSOBA SA ARTROZOM ZGLOBA KUKA, KOLJENA KT u rehabilitaciji ozljeda mišića Masaţa u kineziterapiji lokomotornog sustava KT kod NAGLUHE I GLUHE DJECE KT kod osoba ovisnih o alkoholu KT u rehabilitaciji skakačkog koljena KT kod fibromijalgije

2. 10.10 - 14.10. Pavlagić Matija Slaviček Goran 3. 17.10 - 21.10. Ribarić Petra Đurić Vedrana Danijel Cifrek 4. 24.10 - 28.10. Vučić Petra Ţakula Nataša 5. 07.11 - 11.11. Bratković Martina Lijović Katarina Martina Jelčić 6. 14.11 - 18.11. Pribanić Luka Zorić Ivan Povrţenić Ivan 7. 21.11 - 25.11. Matas Irena Jug Melita Kristina Štimac 8. 28.11 - 02.12. Brujić ĐorĎe Opet Dijana Ţiković Ana 9. 12.12 - 16.12. Magličić Mateja Mačik Bojana 10. 19.12 - 23.12. Lanc Dan Martinec Petar Mijić Marko 11. 09.01 - 13.01. Crnjak Matea Marija Magdalena Maruna Tamara Butolo 12. 16.01 - 20.01. Josip MlaĎan Sakač Martina

3. 4.

Još nemaju seminare: Peić Gavran Goran Puljić Mladen Pomper Petra (odslušala) Vedrana Marčeta (razmjena)

M M M M M Ţ M Ţ M 9916/03 Ţ M M M M M M M M M Ţ M M .1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 JMBAG 0034045864 0034045271 0034046702 0034045523 0034046172 0034046055 0034046905 0034045726 1192018794 0034045495 0034047372 0034045292 0034042430 0034045773 0034045908 0034046994 0034047089 0034046973 0034043256 0066102528 0034046492 0034047260 Prezime studenta Črnila Dadić Dedić Degiacinto Derossi Grgić Jureša Kirin Klanac Kovačević Kovčić Koţuh Mandić Matijević Matoić Petričević Rak Rozijan Rukavina Šimunić Šnjarić Šupljika Gabelica Ime studenta Ilija Marin Sanjin Josip Ivan Danijela Domenico Nikolina Ivan Ivana Ivan Marin Ivan Marko Tomislav Denis Mihovil Franjo Tomislav Mia Milan Lucijan Lokalni mbr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 JMBAG 0034039230 0034046926 0034046627 0034044003 0034044206 0034046167 0034042334 0034042451 0034042750 0067294424 0034033989 0034036431 0034046515 0034042077 0034042878 0034042425 0034041503 0034044916 0034039316 0034039940 0034043555 0034043123 0034047234 0034046081 0034043095 0034046130 Prezime studenta Bajus Baneković Bašić Bećirević Buzina Dušak Gajski Grgošić Grgurić Gvozdanović Jedvaj Josić Kraljik Lucić Nemčić Obadić Ostroški Pekas Piršl Pišonić Puljić Ratkajec Rosanda Sičić Vrgoč Vuk Ime studenta SrĎan Matija Hrvoje Ammar Mihael Danijel Renato Tomislav Marko Marko Ţeljko Marko Jurica Nikola Tihana Pero Stjepan Vedran Tomislav Josip Dinko Igor Goran Marko Matej Davor Lokalni mbr. M 10542/05 M M M M M M M M M M 9991/03 M 10327/04 M M 10684/05 Ţ M M 10581/05 M M 10544/05 10457/05 M M M M M M .

Ţ M Ţ M 10614/05 M 10478/05 M 10583/05 Ţ 10571/05 M M 10384/05 M Ţ Ţ 10698/05 M 9902/03 Ţ Ţ Ţ Ţ 10411/05 M M 10045/03 Ţ M 10608/05 M M Ţ M 10204/04 .1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 JMBAG 0034044477 0034044547 0034042654 0034040618 0034040100 0034040691 0034040228 0034047276 0034039337 0034042243 0034043896 0034040371 0111040941 0034042189 0034046263 0034043298 0034038777 0034042285 0034033968 0034042217 0034041802 0034042857 0034045661 0034047463 0034000699 Prezime studenta Balaţinec Čerjan Červar Dizdar Đukić Đurović Host Jandrić Jug-Dujaković Kiš Marić Matica Novoselec Pervan Petrović Pletikapa Posejpal Sambolić Sihtar Šaban Špoljarić Štivić Veličan Vukelja Ţilec Ime studenta Valentina Vlaho Diana Renato Luka Vladimir Katarina Matija Matija Daniel Iva Iva Matija Ada Alina Daria Jelena Hrvoje Boris Vesna Zoran Tomislav Matija Maja Tomislav Lokalni mbr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 JMBAG 0034042628 0034043485 0034047010 0034043261 0034046583 0034044178 0067262334 0067354046 0034046562 0135174522 0066096719 0010087638 0034042745 0034036746 0034045705 0034045175 Prezime studenta Belčić Filipović Galić Gumbarević Ivičić Jukić Klanac Korbar Leskovšek Marić Milardović Oršolić Puškarić Sučić Šaravanja Vrdoljak Ime studenta Iva Zrinka Boris Petra Rea Danijel Ivan Marko Maja Matija Nikola Mario Tamara Krešimir Marko Jure Lokalni mbr. Ţ Ţ M Ţ Ţ M M 9832/03 M Ţ M 532 M 1186 M Ţ M 10298/04 M M .

Ţ 9741/03 Ţ Ţ Ţ .1 2 3 4 JMBAG 0034030828 0034045432 0034044409 0034046669 Prezime studenta Ivančević Ljubičić Šolja Ţic Ime studenta Andrea Sanja Tina Micole Lokalni mbr.

1 2 3 4 5 JMBAG 0034038387 0178054597 0034047512 0066148748 0034043352 Prezime studenta Hajnic Kartal Kovačević Kraljić Pejčić Ime studenta Mirna Aida Tanja Višnja Marija Lokalni mbr. Ţ 10392/05 Ţ 2121 Ţ Ţ Ţ .

1 2 3 4 5 JMBAG 0034044617 0036411275 0035158229 0034044846 0034042579 Prezime studenta Dedo Deranja Drenški Jurinović Šimunović Ime studenta Josip Josip Tean Vedran Domagoj Lokalni mbr. M M M M M .

M M M 10664/05 Ţ .1 2 3 4 JMBAG 0034045698 0034044269 0034041363 0034045789 Prezime studenta Gluhak Jakovljević Mičuda Zidar Ime studenta Petar Eugen Tomislav Ruţica Lokalni mbr.

Ţ Ţ 10563/05 Ţ 9770/03 Ţ .1 2 3 4 JMBAG 0034042397 0034039956 0011046719 0034042974 Prezime studenta Mijić Rajković Randić Trupković Ime studenta Kristina Petra Dubravka Ivia Lokalni mbr.

Ţ Ţ M Ţ M .1 2 3 4 5 JMBAG 0034045656 0130230202 0066112157 0034046237 0034046557 Prezime studenta Alispahić Glibo Radoš Tihi Vukić Ime studenta Anja Iva Robert Ana Karlo Lokalni mbr.

JMBAG 1 0034031776 Prezime studenta Štimac Ime studenta Ivan Lokalni mbr. M 9753/03 .

1 2 3 4 5 6 7 JMBAG 0034046242 0034042098 0034044232 0034044461 0034044435 0034042932 0034046034 Prezime studenta Blaţević Damjanić Kumbrija Milevoj Šolja Trubelja Ţivčić Ime studenta Martina Ţeljka Luka Mia Saša Anja Saša Lokalni mbr. Ţ Ţ 10685/05 M Ţ M Ţ M .

10.23.28. 2011.11.10 . 07.7.11 .10. 2.11 . Bratković Martina Lijović Katarina 6. Matas Irena Jug Melita Kristina Štimac 8. Lanc Dan Martinec Petar Mijić Marko 11.10 . Josip MlaĎan Sakač Martina . Vučić Petra Ţakula Nataša Martina Jelčić 5.11 .01 . Ribarić Petra Đurić Vedrana Danijel Cifrek 4. 14.25. sem. Brujić ĐorĎe Opet Dijana 9.12.18.11 .13. Pribanić Luka Zorić Ivan Povrţenić Ivan 7. 21. 24.21.12.01 .12.11.11.12 .12 . 09.20.10. Pavlagić Matija Slaviček Goran 3.01.16. Crnjak Matea Marija Magdalena Maruna 12. 17. 16.10 .10 IME I PREZIME Franjić Dario Hamp Martina 9.10 . 28.11./2012.01. Magličić Mateja Mačik Bojana 10.IZBORNI MODUL KINEZITERAPIJA TJEDAN 1. 19. 10. 3. 12.02.14.

TEMA SEMINARA KT poslije ozljede LAKTA KT kod TRUDNICA KT kod ANKILOZANTNOG SPONDILITISA (MB BECHTEREW) KT kod osoba sa AMPUTACIJAMA KT kod multiple skleroze KT kod OSOBA OVISNIH O DROGI KT nakon ozljede vratne kraljeţnice u sportaša KT kod SLABOVIDNE I SLIJEPE DJECE KT poslije ozljede RAMENOG ZGLOBA KT kod ADIPOZNE DJECE KT kod AUTIZMA KT poslije ozljede SKOČNOG ZGLOBA (SUDECKOVA ATROFIJA) KT kod OSOBA S PARAPLEGIJOM KT kod ALZHEIMEROVE BOLESTI KT kod osoba s mentalnom retardacijom KT kod OSTEOPOROZE KT kod PARKISONOVE BOLESTI KT nakon trudnoće KT poslije ozljede MENISKA KT kod OSOBA S KVADRIPLEGIJOM KT kod PERIARTRITISA HUMEROSCAPULARISA KT kod osoba s EPILEPSIJOM KT kod SHIZOFRENIJE KT kod OSOBA SA ARTROZOM ZGLOBA KUKA. KOLJENA KT u rehabilitaciji ozljeda mišića Masaţa u kineziterapiji lokomotornog sustava KT kod NAGLUHE I GLUHE DJECE KT u rehabilitaciji skakačkog koljena KT kod fibromijalgije ./2012. sem.UL KINEZITERAPIJA 9. 2011.

1. 4. 2. 3. Još nemaju seminare: Butolo Tamara Ţiković Ana Peić Gavran Goran Puljić Mladen Pomper Petra (odslušala) Vedrana Marčeta (zamjena) .