You are on page 1of 9

Nhng bi th ln ca T Hu u sng tc vo nhng im mc ca lch s cch mng Vit Nam.

Bi th Vit Bc - kit tc ca T Hu cng c sng tc trong mt thi im trng i ca t nc. Nm 1954, cuc khng chin chng thc dn Php thng li, ho bnh c lp li. Ch tch H Ch Minh, trung ng ng, cn b, b i ri Vit Bc tr v Th H Ni. Trong khng kh chia tay y nh thng lu luyn gia nhn dn Vit Bc v nhng ngi cn b cch mng, nh th T Hu sng tc bi th Vit Bc. Vi tm nhn ca mt nh th cch mng, mt nh t tng, T Hu phn nh su sc hin thc khng chin mi lm nm ca Vit Bc v d bo nhng din bin t tng trong ho bnh. on trch bi th Vit Bc miu t cuc chia li y thng nh lu luyn gia Vit Bc v nhng ngi cn b khng chin v gi li nhng k nim khng chin anh hng m y tnh ngha. Tc gi chn th th lc bt v li ht i p nh trong ca dao dn ca v hnh tng ho Vit Bc v nhng ngi cn b khng chin l Ta Mnh. Cuc chia li gia nhn dn Vit Bc v nhng ngi chin s cch mng nh l cuc chia tay ca mt i bn tnh y bn rn, nh nhung, lu luyn. M u l li ca Vit Bc. cho Vit Bc - ngi li - m li trc l rt t nh, v trong chia tay th ngi

li thng khng yn lng i vi ngi ra i Mnh v mnh c nh ta Mi lm nm y thit tha mn nng Mnh v mnh c nh khng Nhn cy nh ni, nhn sng nh ngun? Bi th Vit Bc c hai giai iu chnh. Cu th m u Mnh v mnh c nh ta l giai iu chnh th nht. Cu th mi c thong qua tng khng c g nhng su sc lm. Mt trm cp tnh nhn chia tay cng u ni li ny. T Hu mn mu sc ca tnh yu m ph din tnh cm cch mng. i t mnh v ta ng hai u cu th, thy xa cch. T nh c ip li ba ln to ra m hng ch o ca bi th: lu luyn, nh thng, n tnh n ngha. Ngi v lng i trc nhng cu hi nng tnh nng ngha ca Vit Bc: o chm a bui phn li Cm tay nhau bit ni g hm nay Vit Bc li hi: Mnh i, c nh nhng ngy Ma ngun sui l, nhng my cng m Mnh v, c nh chin khu Ming cm chm mui, mi th nng vai? cho Vit Bc hi l mt cch nh th khi gi li nhng ngy khng chin gian kh. Ch vi hnh nh ma ngun sui l, nhng my cng m l khung cnh

rng ni hin ln m m trong nhng ngy u khng chin. Mnh v Ta tng chu chung gian kh ming cm chm mui, cng chung lng u ct chng k th chung mi th nng vai. Vn cn l li hi ca Vit Bc, nhng t th chuyn: Mnh v, rng ni nh ai Trm bi rng, mng mai gi. Mnh i, c nh nhng nh Ht hiu lau xm, m lng son Bin php tu t nhn ho rng ni nh ai ni ln tnh cm thm thit ca Vit Bc vi nhng ngi khng chin. Mnh v th ni rng Vit Bc trng vng Trm bi rng, mng mai gi. Qu trm (trm xanh v trm en) v mng mai l hai mn n thng nht ca b i v cn b khng chin. Mn ci tha ni ci thiu, tht hay! Hnh thc i lp gia ci bn ngoi (ht hiu lau xm) v bn trong (m lng son) biu hin chn tht cuc sng lam l, ngho i ca ngi dn Vit Bc, nhng trong lng th thu chung son st vi cch mng. Cui li Vit Bc hi ngi v: Mnh i, mnh c nh mnh Tn Tro, Hng Thi, mi nh cy a? Giai iu chnh th hai ca bi th xut hin: Mnh i, mnh c nh mnh. Nu giai iu mt l o l ca dn tc vi t tng n ngha th giai iu hai l cch mng.

Vit Bc nhn nh vi ngi v l chng nhng nh ta m cn phi nh mnh, ni theo ngn t ca tnh yu th chng nhng phi nh em m cn phi nh anh na. Ci anh m hi vi em. Mnh sng vi Ta mi lm nm, tnh ngha bit my, anh hng bit my! Mnh vi Ta vit ln nhng trang s oai hng ca dn tc Tn Tro, Hng Thi, mi nh cy a. By gi xa cch, Mnh v thnh th, nh ng thay lng i di vi Ta, m cng ng thay lng i d vi chnh mnh: Mnh v thnh th xa xi Nh cao, cn thy ni i na chng? Ph ng, cn nh bn lng Sng n cn nh mnh trng gia rng? cho Vit Bc m hi d chng nh vy l mt cch kho lo nh th T Hu d bo nhng din bin t tng trong ho bnh. Mnh i, mnh c nh mnh l cu th hay nht ca bi th Vit Bc m cng l mt sng to tuyt vi ca T Hu. n ht nhng li n tnh n ngha ca Vit Bc, by gi ngi v mi m li. Li ngi v cng ch tnh ch ngha: Ta vi mnh, mnh vi ta Lng ta sau trc mn m inh ninh, Mnh i, mnh li nh mnh Ngun bao nhiu nc, ngha tnh by nhiu

Hai i t ta mnh c xon xut, qun qut Ta vi mnh, mnh vi ta tht l nng nn. ngha li khng rch ri ri nhp li lm mt: Mnh i, mnh li nh mnh (Tr li cho cu hi: Mnh v mnh c nh ta) Din ra ngn ng ca tnh yu l Anh i anh li nh em. Ni nh ca ngi i tht l do dt, ngha tnh ca ngi i i vi Vit Bc tht l bt tn Ngun bao nhiu nc, ngha tnh by nhiu. Ngi i tr li nh vy hn lm yn lng ngi li - Vit Bc. Nh vy l bin tu ca giai iu mt hnh thnh v m rng n v cng. Tt nhin y ch l mt th php nh th miu t mi quan h khng kht gia Vit Bc v cch mng, miu t li bn anh hng ca khng chin ca qun dn Vit Bc. xua tan nhng hoi nghi ca ngi li, ngi v phi ni nhng li tht nng thm, phi so snh vi nhng tnh cm cao qu nht ca con ngi: Nh g nh nh ngi yu Trng ln u ni, nng chiu lng nng T nh c ip li trng trng v mi t li gi ln khng bit bao nhiu k nim thn thng gia Ta vi Mnh. Nhng chi tit nh nht c hi tng (m ci nh trong tnh yu chnh l ci ln).

Thng nhau, chia c sn li Bt cm s na, chn sui p cng Con ngi Vit Bc trong lng ngi v mi ng yu ng qu lm sao: Nh ngi m nng chy lng u con ln ry, b tng bp ng. Mt ting m tru gia rng chiu, mt ting chy m ngoi sui m vang mi trong lng ngi ra v: Nh sao ting m rng chiu Chy m nn ci u u sui xa Ni gn li l ngi v nh thin nhin Vit Bc ti p, th mng hu tnh(1); nh con ngi Vit Bc gin d, tnh ngha, thy chung. T ging iu anh hung ca. Cuc khng chin anh hng ca ta v mnh c ti hin trong hai nim ca ngi v: Nh khi gic n gic lung Rng cy ni ta cng nh Ty Ni ging thnh ly st dy Rng che b i, rng vy qun th. Thin nhin Vit Bc nh c linh hn l nh tc gi s dng php nhn ha. Ni rng Vit Bc ti p tr thnh ly st bo v v che ch cho b i. vy, nh qun th. Mi mt tn ni, tn sng, tn ph, tn bn l mt chin cng lng ly ca qun dn Vit Bc.

Ri nhng m hnh qun, nhng on dn cng, nhng an xe vn ti tp np si ng: Nhng ng Vit Bc ca ta m m rm rp nh l t rung Qun i ip ip trng trng nh sao u sng bn cng m nan Dn cng uc tng on Bc chn nt , mun tn la bay. Nghn m thm thm sng dy n pha bt sng nh ngy mai ln. Tc gi li chuyn sang ging iu th trang trng, thing ling din t ni nh ca ngi v i vi Trung ng Chnh ph - C H. V hnh nh ca Vit Bc trong tr nh ca ngi v l qu hng cch mng, l cn c a khng chin, l nim tin l hi vng ca c dn tc. Ngi v cng khng qun tr li cu hi gay cn ca Vit Bc: Mnh v mnh li nh ta Mi nh Hng Thi, cy a Tn Tro (2) (Tr li cho cu hi Mnh i mnh c nh mnh) Ngha l ngi v mun nhn nh vi Vit Bc l d xa cch d v thnh th xa xi th ngi cc b khng chin nm xa vn gi gn v pht huy phm cht tt p ca ngi cn b cch mng.

Nh vy l vi bin tu ca giai iu hai, tc gi khp li phn mt ca bi thVit Bc. V ch chung thy chung thy vi cch mng ca bi th Vit Bc t n su sc ngay trong phn mt ny. Vit Bc l mt kit tc ca T Hu m cng l kit tc ca th ca cch mng, th ca khng chin. Bi th th hin ti hoa nhiu mt ca nh th T Hu. Th th lc bt c tc gi ph din nhng tnh cm, t tng mi m vn m bn sc dn tc. Li ht i p to ra giai iu phong ph cho bi th. Nhiu bin php tu t c tc gi vn dng kho lo. Ngn ng trong sng, nhun nh, v c nhiu nt cch tn(c bit l hia i t Ta - Mnh). Ting ni yu thng nt ni bt trong phong cch th T Hu khng c bi no thm tha hn Vit Bc. Bi th cn th hin t tng mi m vi nhng d bo sng st c biu hin bng hnh nh phong ph v tu ln bng m nhc lm say m lng ngi.