You are on page 1of 8

Cu 1: Ngi ta tim vo mu mt ngi vi lng nh Na(11,24) c phng x , sau 5h ngi ta ly mu ca ngi ra o th c H=0,53(Bq). Bit chu k bn r Na(11,24) l 15h.

h. Tm th tch mu ca ngi . .

A. C.

B. D. .

Cu 2 Con lc n chiu di l, nu cho con lc dao ng vi bin goc 4o th chu k l 1s, nu bin gc l 8o th chu k =? A 2s B 1s C 3s D 4s

Cu 3: chn cu ng i vi con lc l xo nm ngang dao ng iu ha: a. lc n hi tc dng ln vt LUN hng v VTCB b. Trng lc cA TD tc dng ln vt nh hng n chu k dao ng c. Bin dao ng ph thuc dn ca l xo VTCB d. Khi l xo c chiu di cc tiu th lc n hi tc dng vo vt c gi tr nh nht
Cu 4: Ht nhn urani U(234) ng yn, phn r anpha v bin thnh ht nhn thri Th(230). Bao nhiu phn trm nng lng ta ra chuyn ha thnh ng nng ca ht anpha? Coi khi lng xp x bng s khi. A. 1,68% B. 98,3% C. 16,8% D. 96,7% Cu 5: Ngi ta dng ht prton bn vo mt ht nhn bia ng yn, gy ra phn ng to thnh hai ht ging nhau, bay ra vi cng ng nng v theo cc hng lp vi nhau mt gc 120 . Bit s khi ca ht nhn bia ln hn 3. Kt lun no sau y ng ? A. Khng d liu kt lun B. Phn ng trn l phn ng thu nng lng C. Phn ng trn l phn ng ta nng lng D. Phn ng trn l phn ng khng ta nng lng, khng thu nng lng

Cu 6: Mt con lc l xo dao ng nm ngang khng ma St l xo c cng k, vt c khi lng m, Lc u ko con lc lch khi VTCB 1 khong A sao cho l xo ang nn ri th khng vn tc u, Khi con lc qua VTCB ngi ta th nh 1 vt c khi lng cng bng m sao cho chng dnh li vi nhau. Tm qung ng vt i c khi l xo dn di nht tnh t thi im ban u. A. 1,7A B. 2A C. 1,5A D. 2,5A Cu 7: i lng no trong cc i lng di y khng bo ton trc v sau phn ng ht nhn A. s prton B. nng lng ton phn C. nguyn t s D. s nucln

Cu 8: Cng sut m thanh cc i ca mt my nghe nhc gia nh l 10W. Cho rng c truyn trn khong cch 1m, nng lng m b gim 5 % so vi ln u do S hp th ca mi trng truyn m.Bit I0 = 10-12 W/m2, Nu m to ht c th mc cng m khong cch 6 m l A. 102 dB B. 107 dB C. 98 dB D. 89 dB Mt con lc l xo dao ng iu ha theo phng ngang vi bin A. Tm li x m ti cng sut ca lc n hi t cc i A. x=A B. x=0 C.x=A.cn2/2 D.A/2

Cu 9:(238,92)U sau mt chui cc phng x v bin thnh ht nhn bn (206,82)Pb . Tnh th tch He to thnh iu kin chun sau 2 chu k bn r bit lc u c 119g urani: A. 8,4lt B. 2,8 lt C. 67,2 lt D. 22,4 lt

Cu 10: Con lc n chiu di dy treo l, treo vo trn thang my, khi thang my ng yn chu k dao ng ng l T=0,2s, khi thang my bt u i nhanh dn u vi gia tc 50m th con lc chy sai lch so vi lc ng yn bng bao nhiu. A. Nhanh 0,465s B. Chm 0,465s C.Nhanh 0,541 D. Chm 0,541 ln cao

Cu 11: Pht biu no sau y sai? A. Pha ban u l i lng xc nh v tr vt thi im t = 0. B. Dao ng iu ho c coi nh hnh chiu ca mt cht im chuyn ng trn u xung mt ng thng nm trong mt phng qu o. C. Dao ng l s chuyn ng c gii hn trong khng gian, lp i lp li nhiu ln mt v tr cn bng. D. Dao ng tun hon l dao ng m trng thi chuyn ng ca vt dao ng c lp li nh c sau nhng khong thi gian bng nhau.

Cu 12: Mt con lc l xo t nm ngang mt u c nh, u kia gn vt nh. L xo c cng 200N/m , vt c khi lng 200g. Vt ang ng yn v tr cn bng th tc dng vo vt 1 lc c ln 4 N khng i trong 0,5 s. Sau khi ngng tc dng, vt dao ng vi bin l ( B qua ma st ) A 2 cm B 2,5 cm C 4 cm D 3 cm Cu 13: Mt con lc l xo t nm ngang gm vt M c khi lng 400g ang dao ng iu ha xung quanh v tr cn bng vi bin 5cm. Khi M qua v tr cn bng ngi ta th nh vt m c khi lng 100g ln M (m dnh cht ngay vo M), sau h m v M dao ng vi bin A. cm B. 4,25cm C. cm D. cm

Cu 14: Chn cu sai: i vi con lc l xo nm ngang dao ng iu ha: A. li dao ng c ln bng bin dng ca l xo B. l xo lun dn khi vt dao ng iu ha c. lc n hi tc dng ln vt cc i khi vt v tr hai bin D. VTCB l xo khng bin dng

Cu 15: Con lc l xo c treo vo trn thang my, khi thang my i ln nhanh dn u vi gia tc a th gin l xo l 5cm, khi thang my i xung nhanh dn u vi gia tc a th gin l xo l 3cm. Tm a theo g. A. a=g/2 B. g/4 C. g/6 D. 3g/7

Cu 16: Hai con lc lm bng hai hn bi c cng cht liu,kch thc v hnh dng bn ngoi, c khi lng m1=2.m2 treo vo hai si dy c L1=L2.Hai con lc cng dao ng trong mt mi trng vi li gc ban u nh v nh nhau, vn tc ban u bng khng.Nhn xt no sau y l ng: A. thi gian dao ng tt dn ca hai con lc l nh nhau do c nng ban u bng nhau B. thi gian dao ng tt dn ca m1 nh hn m2 l 2 ln C. thi gian dao ng tt dn ca hai con lc l khng nh nhau do c nng ban u khc nhau D. thi gian dao ng tt dn ca m2 nh hn m1 l 2 ln Cu 17: Mt con lc n gm dy treo c chiu di l=1m, qu cu c khi lng m=100g v mang in tch q=2.10^-5(C) t trong in trng u c vecto cng in trng hng theo phng ngang, ln E=5.10^4(V/m). Ko con lc lch khi v tr cn bng theo chiu ca vecto cng in trng sao cho dy treo lch vi phng thng ng mt gc 54() ri bung nh.Ly g=10m/s2. Tc ca vt khi n qua v tr cn bng: A.0,5m/s B.2,87m/s C.4m/s D.0,7m/s
Cu 18: Cho mt con lc n c vt nng c tch in dao ng trong in trng u c phng thng ng th chu k dao ng nh l 2,00s. Nu i chiu in trng, gi nguyn cng th chu k dao ng nh l 3,00s. Chu k dao ng nh ca con lc n khi khng c in trng l A. 2,50s. B. 2,81s. C. 2,35s. D. 1,80s.

Cu 19: Mt mu cht c phng x thi im

Bq v thi

im l Bq, chu k bn r ca mu cht l T = 138,2 ngy. S ht nhn ca mu cht b phn r trong khong thi gian l: Cu 20: Mt con lc l xo nm ngang gm vt nh khi lng 200 gam, l xo c cng k =10 N/m, h s ma st trt gia vt v mt phng ngang l 0,1 . Ban u vt c gi v tr l xo gin 10cm , ri th nh con lc dao ng tt dn, ly g=10m/s^2 . Trong khong thi gian k t lc th cho n khi tc ca vt bt u gim th gim th nng ca con lc l: A. 50 mJ. B. 2 mJ. C. 20 mJ. D. 48 mJ. Cu 21: Mt cht phng x sau thi gian t1 = 4,83 gi k th thi im ban u c n1 nguyn t b phn r, sau thi gian t2 = 2t1 k t thi im ban u c n2 = 1,8n1 nguyn t b phn r. Xc nh chu k bn r ca cht phng x ny: A: 8,7h B: 9,7h C: 15h. D: 18h

Cu 22. T hp n v no sau y l n v ca cng m?

Cu 23:u B ca mt si dy n hi cng ngang dao ng iu ho theo phng thng ng vi li .Bit rng sau khong thi gian ( vi T l chu k sng trn dy ) th ti im M trn dy cch B mt khong c li .Tc truyn sng trn dy bng:

. Cu 24:Hai ngun dao ng kt hp S1, S2 gy ra hin tng giao thoa sng trn mt thong cht lng. Nu tng tn s dao ng ca hai ngun S1 v S2 ln 2 ln th khong cch gia hai im lin tip trn S1S2 c bin dao ng cc tiu s thay i nh th no? A. Tng ln 2 ln. B. Khng thay i. C. Tng ln 4 ln. D. Gim i 2 l

Cu 25: Trong hin tng giao thoa sng nc, hai ngun kt hp A v B cch nhau 12cm, dao ng iu ho cng pha vi f = 40Hz. Tc truyn sng 1,2m/s. Xt trn ng trn tm A, bn knh AB, im nm trn ng trn dao ng vi bin cc i, cch ng trung trc AB mt khong ngn nht bng bao nhiu? A. 1,23 cm B. 3,321 cm C. 2,625 cm D. 4,121 cm

Cu 26 Mt si dy n hi chiu di c mt u c nh, mt u t do. Tn s dao ng b nht si dy c sng dng l f0. Tng chiu di thm 1 mt th tn s dao ng b nht si dy c sng dng l 5Hz. Gim chiu di bt 1 mt th tn s dao ng b nht si dy c sng dng l 20Hz. Gi tr ca f0 l A. 10 B. 7 C. 9 D. 8 Cu 27: Hai ngun pht sng kt hp A v B trn mt cht lng dao ng theo phng trnh: uA = acos(100pt); uB = bcos(100pt). Tc truyn sng trn mt cht lng 1m/s. I l trung im ca AB. M l im nm trn on AI, N l im nm trn on IB. Bit IM = 5 cm v IN = 6,5 cm. S im nm trn on MN c bin cc i v cng pha vi I l: A. 7 B. 4 C. 5 D. 6

Cu 28: Sng truyn t M n N cch nhau 6,25m c phng trnh ti M v N ln lt l . bc sng no sau y l c th hp l, bit A.1,92m B. 2m C. 2,2m D. 2,3m

Cu 29 Trong mt thang my ng yn c treo mt con lc l xo. Con lc gm vt c khi lng m v l xo c cng k. thi im t no khi con lc ang dao ng, thang my bt u chuyn ng nhanh dn u theo phng thng ng i ln. Nhn xt no sau y l

ng? A. Nu ti thi im t con lc v tr bin trn th bin dao ng gim i. B. Nu ti thi im t con lc v tr bin di th bin dao ng tng ln. C. Nu ti thi im t con lc qua v tr cn bng th bin dao ng s khng thay i. D. Nu ti thi im t con lc qua v tr cn bng th bin dao ng s tng ln. Cau 30.Mt con lc xo c cng k = 50 N/m c t thng ng, u trn gn vi vt nng c khi lng M = 500g. Khi ang v tr cn bng, th vt m = 300g khng vn tc ban u t cao h = 80 cm so vi M. Coi va chm l hon ton xuyn tm v n hi, ly g = 10 m/s2. B qua mi ma st. Tnh khong thi gian 2 ln u tin lin tip vt M v m va chm vo nhau. A. 0,16 s B. 0,28 s C. 0,32 s D. 0,46 s
Cu 31: Mt con lc l xo t trn mt phng nm ngang gm l xo nh c mt u c nh, u kia gn vi vt nh m1 = 300g. Khi m1 ang v tr cn bng, t vt m2 = 200g cch m1 mt khong 92 cm v pha khng c l xo. H s ma st gia cc vt vi mt phng ngang l 0,05. Bn m2 vo m1 theo phng trc l xo vi vn tc ban u l 240 cm/s. Va chm l hon ton n hi. Sau khi va chm, chiu di cc i v cc tiu ca l xo ln lt l lmax = 94 cm v lmin = 108 cm. Tm cng k ca l xo. A. 189 N/m B. 168 N/m C. 141 N/m D. 118 N/m

Cu 32 CLLX c K=100 N/m v m=250g, dh c A=6cm. nu chn gc thi gian t=0 lc vt qua VTCB th qung ng vt i c trong (s) u tin l: A. 9m B. 24m C. 6m D. 1m Trong hin tng giao thoa sng nc, hai ngun A,B cch nhau 20cm dao dng cng bin , cng pha, cng tn s 50Hz. Tc truyn sng trn mt nc l 1,5m/s. Xt cc im trn mt nc thuc ng trn tm A, bn knh AB, dim dao ng vi bin cc i cch ng thng AB mt on xa nht l:
A 19,97 cm B.19,75mm C20 cm D.11,9cm

cU 33: Khi vt dao ng iu ha t v tr bin v v tr cn bng th: A. lc tc dng ln vt ngc chiu vn tc B. gi tr lc ko v tc dng ln vt ang tng C. vn tc ngc chiu gia tc D. vn tc cng chiu gia tc Cu 34: Chn cu sai Chu k dao ng ieu ha l khong thi gian: A vt thc hin mt dao ng ton phn B. ngn nht trng thi dao ng lp li nh c C. gia hai ln lin tip li ca vt lp li gia strij c D. gia hai ln lin tip trng thi dao ng lp li nh c

cu 35 Mt con lc l xo gm l xo c cng k = 100 N/m, vt nng c khi lng 0,5 kg c t trn mt phng nm ngang. Ban u ko vt ra khi v tr l xo khng bin dng on 5 cm ri th nh. Bit h s ma st gia vt v mt sn l 0,006. Ly g = 10 m/s^2. Chn trc ox c phng trng vi trc ca l xo, gc O ti v tr l xo khng bin dng, chiu hng t O v pha l xo b dn. Xc nh bin ban u ca dao ng. A. 4,97 cm B. 5 cm C. 4,94 cm D. 4,88 cm

cu 36 cho 2 ngun A,B ging nhau ng b c f=50hz , v=4m/s , AB= 20cm . gi O l trung im AB tm im M trn ng trung trc AB sao cho M dao ng cng pha vi O v MO l nh nht A.5cm B.2,5cm C.10cm D.15cm
Cu 37: 1 LX cng k=40N/m gn thng ng u trn ca l xo t do. Mt vt m=100g, c th khng vtc u t cao h=10cm so vi u trn ca l xo xung gn cht vo l xo, b qua lc cn kk, ly g=10m/s2. Sau khi gn vo l xo vt dddh vi bin l A. 7.5 cm B. 9 cm C. 6.5 cm D. 10 cm

Cu 38: Mt hat notron ng nng 2MeV bn vo Li(6,3) ang ng yn sau phn ng xut hin ht He(4,2) v ht X chuyn ng theo hng hp vi hng ti ca n cc gc l lt l 15 v 30. Phn ng ta hay thu nng lng, nng lng ta(thu)=? A. Thu 1.66MeV B. Ta 1.66MeV C. thu 3.92MeV D. ta 3.92MeV

Cu 39 Mt con lc n dao ng nh ti ni c gia tc trng trng 9,8 m/s2 vi dy di 1 m, qu cu con lc c khi lng 80 g. Cho con lc dao ng vi bin gc 0,15 rad trong mi trng c lc cn tc dng th n ch dao ng c 200 s th ngng hn. Duy tr dao ng bng cch dng mt h thng ln dy ct sao cho n chy c trong mt tun l vi bin gc 0,15 rad. Bit 80% nng lng c dng thng lc ma st do h thng cc bnh rng ca. Cng cn thit ln dy ct l: A. 113,2 J. B. 183,8 J. C. 193,4 J. D. 133,5 J.

Cu 40: C 0,10mol plni nhn nit gy ra phn ng (1):

c t trong mt bnh kn cha mt lng Gi s, c hai ht

ln kh nit. Chm ht , phng ra t ngun phng x plni, bn ph ht phng ra th c mt ht gy ra phn ng (1). Sau khong thi gian bng mt chu k bn r ca plni (138,4 ngy), th tch (ktc) ca lng kh hir c to ra nh phn ng (1) bng

A. 0,28 B. 0,56 C. 1,12 D. 0,14 Cu 41: Trong qu trnh truyn ti in nng i xa, gim in p trn ng dy ti in mt pha bng ln in p cn li cui ng dy ny. Coi cng dng in trong mch lun cng pha vi in p. cng sut hao ph trn ng dy gim ln nhng vn m bo cng sut truyn n ni tiu th khng i, cn phi tng in p ca ngun ln bao nhiu ln ? A. B. C. D.
Cu 42 .Mt si dy AB di 1m u A c nh u B gn vi 1 cn rung c tn s f thay i dc. B dc coi l nt. Ban u trn dy c sng dng , khi tng tn s thm 30 Hz th s nt tng thm 5 nt. Tc truyn sng trn dy tnh theo m/s A.12 B.10 C.15 D.30

Cu 43.Trn mt nc c 2 ngun sng cng tn s f=100Hz cng pha v cch nhau 24cm. v=1.2m/s. M l im trn mt nc cch N 9cm (N l trung dim ca on thang ni 2 ngun ). S im trn on MN d cng pha vi 1 trong 2 ngun l A.10 B.6 C.13 D.3 Cu 44: Mt si dy n hi chiu di l c mt u c nh, mt u t do. Tn s dao ng b nht si dy c sng dng fo. Tng chiu di thm 1m th tn s dao ng b nht si dy c sng dng l 5 Hz . Gim chiu di bt 1m th tn s dao ng b nht si dy c sng dng l 20 Hz. Gi tr ca fo A.10 B.7 C.9 D.8 Cu 45: Mt ci so (kn mt u, mt u h) pht m c bn l nt nhc La tn s 440 Hz. Ngoi m c bn, tn s nh nht tnh theo Hz ca cc ha m do so ny pht ra: A.1760 B.1320 C.88O D.44O

Cu 46: Cng sut m thanh cc i ca mt my nghe nhc gia nh l 10W . Cho rng c truyn trn khong cch 1m, nng lng m b gim 5% so vi ln u do s hp th ca mi trng truyn m. Nu m to ht c th mc cng m khong cch 6m l: A.102dB B. 107dB C.98dB D.89d

Cu 47 Trong cc phn ng ht nhn ta nng lng ca hai ht nhn X1 v X2 to thnh ht nhn Y v mt ht ntron bay ra. Nu nng lng lin kt ca ht nhn X1, X2 v Y ln lt l a, b v c th nng lng c gii phng trong phn ng l A. a+b+c. B. a+b-c. C. c-b-a. D. c-b+a.
Cu 48 Ht nhn U (Z=92, A=234) phn r alpha thnh ng v Th ( Z=90, A=230 ) . Bit' Nng lng lin kt' ring ht alpha =7,10 MeV/nuclon , ca U la 7,63 MeV/nuclon , Th la 7,70 MeV/nuclon . Nanwng lng ta ra trong phn ng' phn r ny l A . 13,98 MeV b . 15,98 MeV c 12,98 MeV d 14,98 MeV Cu 49 Ra (Z=88, A=226) > He( Z=2, A=4) + X Bit ng nng ca ht alpha trong phn r trn l 4,8MeV v coi khi lng ca ca cc ht nhn tinh' theo u xp' x bng khi' lng ca chung' . Nng lng ta ra trong mt phn r l : a . 4,886 MeV b. 5,216 MeV c . 5,867MeV d 7,812 MeV Cu 50 Mt vt m=0,5kg , thc hin 2 dao ng iu ha cng phng v cng tn s gc l 4.pi (rad/s) . x1= Acos(4pi.t +pi/6) ; x2=4cos(4pi.t - pi/3) (cm) . Bit ln cc i tc dng ln vt trong qua' trnh dao ng l 2,4N . Bin dao ng l a 7 cm b. 5 cm c 3 cm d. 6cm