You are on page 1of 1

UJI MINDA

JENIS-JENIS PELABURAN

2. Kira jumlah kadar faedah yang diterima oleh Encik Osman berpandukan jadual kadar faedah di bawah.

Encik Osman telah menyimpan wang RM36000 dalam akaun simpanan tetap pada 1 Oktober 2010 dan akaunnya matang pada 31 Julai 2011. Berapakah faedah yang diperolehi oleh Encik Osman pada tempoh itu?