Projekat Grada Niša u saradnji sa LEDIB-om

Istraživanje sprovelo Društvo ekonomista Niša

Preduzetničke radnje 17% Preduzeća u restrukruriranju 6%

Privredna društva 77%

*
Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa

2

*

* Identična anketa je sprovedena
i 2009. godine, te će ovaj izveštaj sadržati i adekvatno poređenje rezultata ova dva istraživanja. Istraživanje iz 2009. godine je obuhvatalo ukupno 71 ispitanika od kojih su 62 uključeni u uzorak iz 2011. godine, što je 87,32% poklapanja sa prethodnim uzorkom.

Preklapanje sa uzorkom iz 2009. godine
Preduzeća koja nisu uključena u novi uzorak 13%

* Uzorak iz 2011. godine je
Preduzeća uključena u novi uzorak 87%

proširen u cilju dobijanja relevantnih zaključaka o mišljenju privrednog sektora o poslovnoj klimi u gradu Nišu.

Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa

3

*
* U analizi podataka prikupljenih anketom korišćene su
relevantne statističke metode. Biće prezentovani rezultati deskriptivne statistike i metod komparativne analize podataka prikupljenih anketama iz 2009. i 2011. godine. neka konkretna pitanja vezana za opšte podatke o poslovanju preduzeća i planiranim investicijama.

* Upitnik sadrži pitanja otvorenog i zatvorenog tipa, kao i * Metodološki posmatrano, ispitanici su ocenjivali državne
i gradske institucije i određene usluge u ingerenciji lokalne samouprave kvalitativnim ocenama na skalama Lykert tipa sa 5 podeoka.

Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa

4

Nije dostavljen podatak o godini osnivanja
70 60 50

40

Preduzeća osnovana u 2011. godini
2

30 20 6 10 0 6 20

Preduzeća osnovana 66 pre 2000. godine

Preduzeća osnovana u 2010. godini

Preduzeća osnovana u periodu 2000-2009.

*
Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa

5

13% 13%

7%

1%

Državno vlasništvo
Društveno vlasništvo Fizička lica Pravna lica 66% Strano vlasništvo

*
Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa

6

8% 5% Proizvodna delatnost 24% 63% Uslužna delatnost Građevinska delatnost Ostale delatnosti

*
Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa

7

*
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Proizvodna delatnost Uslužna delatnost Građevinska delatnost Ostale delatnosti 2006 4019 2974 1376 441 2010 3807 2656 399 256 2011 5982 2880 370 258 2012 6368 2904 322 283 Proizvodna delatnost Uslužna delatnost Građevinska delatnost Ostale delatnosti

* podaci za 2012. godinu prema iznetim planovima o zaposlenju ispitanika

*
8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Prizvodvodna delatnost Uslužna delatnost Građevinska delatnost Ostale delatnosti 2,98 2,79 7,09

2,53

Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa

9

*
2% 15%

Niški region
7%
44%

Srbija Balkan Evropa Svet

32%

Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa

10

*
90 80

70
60 50 40 30 20 10 0

Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa

11

*
60

50
40 30 20 10 0

Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa

12

*
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa

13

*
Ponuda lokacija i zgrada za poslovanje Podrška MSP Javni transport Održavanje puteva, Razvoj infrastrukture Javna bezbednost Izdavanje građevinskih dozvola Izdavanje dozvola za privredne delatnosti Odnošenje otpada Stanovanje

Izuzetno

Dobro
Zadovoljavajuće Loše Bez mišljenja

0

20

40

60

80

100

Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa

14

*
2009.godina Ponuda lokacija Podrška MSP Javni transport Održavanje puteva Razvoj infrastrukture Javna bezbednost 1.23 1.29 2.02 2011.godina 2.48 2.43 3 Porast ocene 1.25 1.14 0.98

1.44
1.45 2.5 1.2 2 1.98 2.41 1.75

2.43
2.71 2.94 2.21 2.6 3 2.82 2.66

0.99
1.26 0.44 1.01 0.6 1.02 0.41 0.91

Građevinske dozvole
Dozvole za priv. delatnosti Odnošenje otpada Stanovanje Ukupna prosečna ocena

*
Besplatne lokacije Poreske olakšice Biznis inkubatori Centri za pomoć preduzećima Podrška lokalnim firmama Aktivno privlačenje investicija Stručnjaci za ekonomski razvoj Fin. pomoć preduzećima Razvoj radne snage Slažem se Donekle se slažem Donekle se ne slažem Ne slažem se Bez ocene

Direktna pomoć menadžmentu
Etički kodeks

0

20

40

60

80

100

Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa

16

*
Razvoj malih i srednjih preduzeća Podrška i pružanje pomoći preduzećima Privlačenje novih preduzeča Razvoj radne snage Obrazovanje Razvoj poljoprivrede i sela Turizam Istraživanje i razvoj Transfer tehnologija

Komunalna infrastruktura
Transport Ostalo 0
Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa

10
17

20

30

40

50

60

70

*
Gradonačelnik Zamenik gradonačelnika Skupština/Veće Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Uprava za privredu i održivi razvoj

Direkcija za izgradnju grada
Agencija za privredne registre Agencija za MSP SIEPA Republičke vlasti Nacionalna služba za zapošljavanje Regionalna privredna komora Poslovna udruženja Poreska uprava Republički fond za razvoj Republički garancijski fond Uprava carine
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Izuzetno Dobro Zadovoljavajuće Loše Bez mišljenja

Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa

18

*
69 65 60 55 50

Agencija za privredne registre Poreska uprava NSZ Regionalna privredna komora Republički fond za razvoj

Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa

19

*
4
4 3,9 3,8 3,7 3,6

3,55

3,53

3,52

3,5
3,4 3,3 3,2 3,1 NSZ APR Regionalna privredna komora
20

3,46

Republički fond za razvoj

Poreska uprava

Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa

*
60,00%
50,00% 40,00% 30,00% 2009 20,00% 10,00% 0,00% 2011

Izuzetno 0,00% 0,00%

Dobro 8,45% 9,00%

2009 2011

Zadovoljav ajuće 39,44% 42,00%
21

Loše 50,70% 39,00%

Bez mišljenja 1,41% 10,00%

Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa

*
Radna snaga
Sirovina Klijenti Komponente Klasteri Istraživačka baza 0% 10%

55% 47%

38%
32% 18% 15%
20% 30% 40% 50% 60%

Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa

22

*
50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 2009 2011

0,00%

Izuzetno

Dobro

2009 2011

1,41% 2,00%

7,04% 15,00%

Zadovolja vajuće 47,89% 37,00%
23

Loše

40,85% 34,00%

Bez mišljenja 2,82% 12,00%

*

Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa

24

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.