You are on page 1of 24
Projekat Grada Niša u saradnji sa LEDIB -om Istraživanje sprovelo Društvo ekonomista Niša

Projekat Grada Niša u saradnji sa LEDIB-om

Istraživanje sprovelo Društvo ekonomista Niša

Preduzetničke radnje

17% 6% Privredna društva 77%
17%
6%
Privredna društva
77%

Preduzeća u

restrukruriranju

*

radnje 17% 6% Privredna društva 77% Preduzeća u restrukruriranju * 2 Mišljenje poslovne zajednice - BAS
2
2

Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa

*

* Preklapanje sa uzorkom iz 2009. godine Preduzeća koja nisu uključena u novi uzorak 13% Preduzeća
* Preklapanje sa uzorkom iz 2009. godine Preduzeća koja nisu uključena u novi uzorak 13% Preduzeća
* Preklapanje sa uzorkom iz 2009. godine Preduzeća koja nisu uključena u novi uzorak 13% Preduzeća

Preklapanje sa uzorkom iz 2009. godine

Preduzeća koja nisu uključena u novi uzorak 13%
Preduzeća
koja nisu
uključena
u novi
uzorak
13%

Preduzeća

uključena

u novi

uzorak

87%

* Identična anketa je sprovedena i 2009. godine, te će ovaj

izveštaj sadržati i adekvatno

poređenje rezultata ova dva istraživanja. Istraživanje iz 2009. godine je obuhvatalo ukupno 71 ispitanika od kojih

su 62 uključeni u uzorak iz

2011. godine, što je 87,32% poklapanja sa prethodnim uzorkom.

* Uzorak iz 2011. godine je proširen u cilju dobijanja relevantnih zaključaka o mišljenju privrednog sektora o poslovnoj klimi u gradu Nišu.

*

* * U analizi podataka prikupljenih anketom korišćene su relevantne statističke metode . B iće prezentovani
* * U analizi podataka prikupljenih anketom korišćene su relevantne statističke metode . B iće prezentovani

* U analizi podataka prikupljenih anketom korišćene su relevantne statističke metode. Biće prezentovani

rezultati deskriptivne statistike i metod komparativne analize podataka prikupljenih anketama iz 2009. i 2011. godine.

* Upitnik sadrži pitanja otvorenog i zatvorenog tipa, kao i neka konkretna pitanja vezana za opšte podatke o

poslovanju preduzeća i planiranim investicijama.

* Metodološki posmatrano, ispitanici su ocenjivali državne i gradske institucije i određene usluge u ingerenciji lokalne samouprave kvalitativnim ocenama na skalama Lykert tipa sa 5 podeoka.

podatak o godini osnivanja

70 60 50 40 30 Preduzeća osnovana u 2011. godini Preduzeća osnovana 66 20 6
70
60
50
40
30
Preduzeća osnovana u
2011. godini
Preduzeća osnovana
66
20
6
pre 2000. godine
10
2
0
6
20
Preduzeća osnovana u
2010. godini
Preduzeća osnovana u
periodu 2000-2009.
osnovana u 2010. godini Preduzeća osnovana u periodu 2000-2009. * 5 Mišljenje poslovne zajednice - BAS

*

osnovana u 2010. godini Preduzeća osnovana u periodu 2000-2009. * 5 Mišljenje poslovne zajednice - BAS
5
5

Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa

1% 7% 13% 13% 66%
1%
7%
13%
13%
66%

Državno vlasništvo1% 7% 13% 13% 66% Društveno vlasništvo Fizička lica Pravna lica Strano vlasništvo * Mišljenje poslovne

Društveno vlasništvo1% 7% 13% 13% 66% Državno vlasništvo Fizička lica Pravna lica Strano vlasništvo * Mišljenje poslovne

Fizička lica13% 13% 66% Državno vlasništvo Društveno vlasništvo Pravna lica Strano vlasništvo * Mišljenje poslovne

Pravna licaDržavno vlasništvo Društveno vlasništvo Fizička lica Strano vlasništvo * Mišljenje poslovne zajednice - BAS

Strano vlasništvo66% Državno vlasništvo Društveno vlasništvo Fizička lica Pravna lica * Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa

*

Društveno vlasništvo Fizička lica Pravna lica Strano vlasništvo * Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa 6

Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa

Društveno vlasništvo Fizička lica Pravna lica Strano vlasništvo * Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa 6
Društveno vlasništvo Fizička lica Pravna lica Strano vlasništvo * Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa 6
6
6
8% 5% 24% 63%
8%
5%
24%
63%

Proizvodna delatnost8% 5% 24% 63% Uslužna delatnost Građevinska delatnost Ostale delatnosti * Mišljenje poslovne zajednice - BAS

Uslužna delatnost8% 5% 24% 63% Proizvodna delatnost Građevinska delatnost Ostale delatnosti * Mišljenje poslovne zajednice - BAS

Građevinska delatnost8% 5% 24% 63% Proizvodna delatnost Uslužna delatnost Ostale delatnosti * Mišljenje poslovne zajednice - BAS

Ostale delatnosti24% 63% Proizvodna delatnost Uslužna delatnost Građevinska delatnost * Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa 7

*

delatnost Uslužna delatnost Građevinska delatnost Ostale delatnosti * Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa 7
Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa 7
Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa
7

*

* 7000 6000 5000 4000 Proizvodna delatnost 3000 Uslužna delatnost 2000 Građevinska delatnost Ostale
* 7000 6000 5000 4000 Proizvodna delatnost 3000 Uslužna delatnost 2000 Građevinska delatnost Ostale
* 7000 6000 5000 4000 Proizvodna delatnost 3000 Uslužna delatnost 2000 Građevinska delatnost Ostale
7000 6000 5000 4000 Proizvodna delatnost 3000 Uslužna delatnost 2000 Građevinska delatnost Ostale
7000
6000
5000
4000
Proizvodna delatnost
3000
Uslužna delatnost
2000
Građevinska delatnost
Ostale delatnosti
1000
0
2006
2010
2011
2012
Proizvodna delatnost
4019
3807
5982
6368
Uslužna delatnost
2974
2656
2880
2904
Građevinska delatnost
1376
399
370
322
Ostale delatnosti
441
256
258
283

* podaci za 2012. godinu prema iznetim planovima o zaposlenju ispitanika

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

*

8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 * 7,09 2,98 2,79 2,53 Prizvodvodna delatnost
7,09 2,98 2,79 2,53
7,09
2,98
2,79
2,53

Prizvodvodna

delatnost

Uslužna

delatnost

Građevinska

delatnost

Ostale delatnosti

*

* 2% 15% 7% 44% 32% Niški region Srbija Balkan Evropa Svet Mišljenje poslovne zajednice -
* 2% 15% 7% 44% 32% Niški region Srbija Balkan Evropa Svet Mišljenje poslovne zajednice -
2% 15% 7% 44% 32%
2%
15%
7%
44%
32%

Niški region* 2% 15% 7% 44% 32% Srbija Balkan Evropa Svet Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa

Srbija* 2% 15% 7% 44% 32% Niški region Balkan Evropa Svet Mišljenje poslovne zajednice - BAS

Balkan* 2% 15% 7% 44% 32% Niški region Srbija Evropa Svet Mišljenje poslovne zajednice - BAS

Evropa* 2% 15% 7% 44% 32% Niški region Srbija Balkan Svet Mišljenje poslovne zajednice - BAS

Svet* 2% 15% 7% 44% 32% Niški region Srbija Balkan Evropa Mišljenje poslovne zajednice - BAS

*

*
* 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Mišljenje poslovne zajednice - BAS

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

* 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Mišljenje poslovne zajednice - BAS
* 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Mišljenje poslovne zajednice - BAS

*

*
* 60 50 40 30 20 10 0 Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa 1 2
* 60 50 40 30 20 10 0 Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa 1 2

60

50

40

30

20

10

0

* 60 50 40 30 20 10 0 Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa 1 2

*

*
* 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Mišljenje poslovne zajednice -
* 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Mišljenje poslovne zajednice -

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

* 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Mišljenje poslovne zajednice -

*

* Ponuda lokacija i zgrada za poslovanje Podrška MSP Javni transport Održavanje puteva, Razvoj infrastrukture Javna
* Ponuda lokacija i zgrada za poslovanje Podrška MSP Javni transport Održavanje puteva, Razvoj infrastrukture Javna

Ponuda lokacija i zgrada za poslovanje

Podrška MSP

Javni transport

Održavanje puteva,

Razvoj infrastrukture

Javna bezbednost

Izdavanje građevinskih dozvola

Izdavanje dozvola za privredne delatnosti

Odnošenje otpada

Stanovanje

dozvola za privredne delatnosti Odnošenje otpada Stanovanje 0 20 40 60 80 100 Izuzetno Dobro Zadovoljavajuće

0

20

40

60

80

100

Izuzetnodelatnosti Odnošenje otpada Stanovanje 0 20 40 60 80 100 Dobro Zadovoljavajuće Loše Bez mišljenja Mišljenje

DobroOdnošenje otpada Stanovanje 0 20 40 60 80 100 Izuzetno Zadovoljavajuće Loše Bez mišljenja Mišljenje poslovne

Zadovoljavajućeotpada Stanovanje 0 20 40 60 80 100 Izuzetno Dobro Loše Bez mišljenja Mišljenje poslovne zajednice

LošeStanovanje 0 20 40 60 80 100 Izuzetno Dobro Zadovoljavajuće Bez mišljenja Mišljenje poslovne zajednice -

Bez mišljenjaStanovanje 0 20 40 60 80 100 Izuzetno Dobro Zadovoljavajuće Loše Mišljenje poslovne zajednice - BAS

*

*
*   2009.godina 2011.godina Porast ocene Ponuda lokacija 1 . 2 3 2 . 4 8
 

2009.godina

2011.godina

Porast ocene

Ponuda lokacija

1.23

2.48

1.25

Podrška MSP

1.29

2.43

1.14

Javni transport

2.02

3

0.98

Održavanje puteva

1.44

2.43

0.99

Razvoj infrastrukture

1.45

2.71

1.26

Javna bezbednost

2.5

2.94

0.44

Građevinske dozvole

1.2

2.21

1.01

Dozvole za priv. delatnosti

2

2.6

0.6

Odnošenje otpada

1.98

3

1.02

Stanovanje

2.41

2.82

0.41

Ukupna prosečna ocena

1.75

2.66

0.91

*

* Besplatne lokacije Poreske olakšice Biznis inkubatori Centri za pomoć preduzećima Podrška lokalnim firmama Aktivno
* Besplatne lokacije Poreske olakšice Biznis inkubatori Centri za pomoć preduzećima Podrška lokalnim firmama Aktivno

Besplatne lokacije

Poreske olakšice

Biznis inkubatori

Centri za pomoć preduzećima

Podrška lokalnim firmama

Aktivno privlačenje investicija

Stručnjaci za ekonomski razvoj

Fin. pomoć preduzećima

Razvoj radne snage

Direktna pomoć menadžmentu

Etički kodeks

radne snage Direktna pomoć menadžmentu Etički kodeks 0 20 40 60 80 100 Slažem se Donekle

0

20

40

60

80

100

Slažem sepomoć menadžmentu Etički kodeks 0 20 40 60 80 100 Donekle se slažem Donekle se ne

Donekle se slažemmenadžmentu Etički kodeks 0 20 40 60 80 100 Slažem se Donekle se ne slažem Ne

Donekle se ne slažemkodeks 0 20 40 60 80 100 Slažem se Donekle se slažem Ne slažem se Bez

Ne slažem se60 80 100 Slažem se Donekle se slažem Donekle se ne slažem Bez ocene Mišljenje poslovne

Bez ocene100 Slažem se Donekle se slažem Donekle se ne slažem Ne slažem se Mišljenje poslovne zajednice

*

*
* Razvoj malih i srednjih preduzeća Podrška i pružanje pomoći preduzećima Privlačenje novih preduzeča Razvoj radne
* Razvoj malih i srednjih preduzeća Podrška i pružanje pomoći preduzećima Privlačenje novih preduzeča Razvoj radne

Razvoj malih i srednjih preduzeća Podrška i pružanje pomoći preduzećima Privlačenje novih preduzeča Razvoj radne snage Obrazovanje Razvoj poljoprivrede i sela Turizam Istraživanje i razvoj Transfer tehnologija

Komunalna infrastruktura

Transport

Ostalo

0

10

20

30

40

50

60

70

*

*

Gradonačelnik Zamenik gradonačelnika Skupština/Veće

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Uprava za privredu i održivi razvoj

Direkcija za izgradnju grada

Agencija za privredne registre Agencija za MSP SIEPA Republičke vlasti Nacionalna služba za zapošljavanje Regionalna privredna komora Poslovna udruženja Poreska uprava Republički fond za razvoj Republički garancijski fond Uprava carine

fond za razvoj Republički garancijski fond Uprava carine 0 10 20 30 40 50 60 70
fond za razvoj Republički garancijski fond Uprava carine 0 10 20 30 40 50 60 70

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Izuzetnofond Uprava carine 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Dobro Zadovoljavajuće

DobroUprava carine 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Izuzetno Zadovoljavajuće Loše

Zadovoljavajućecarine 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Izuzetno Dobro Loše Bez

Loše20 30 40 50 60 70 80 90 100 Izuzetno Dobro Zadovoljavajuće Bez mišljenja Mišljenje poslovne

Bez mišljenja0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Izuzetno Dobro Zadovoljavajuće Loše Mišljenje

*

*
* Agencija za privredne registre Poreska uprava NSZ Regionalna privredna komora Republički fond za razvoj 69

Agencija za privredne registre

Poreska uprava

NSZ

Regionalna privredna komora

Republički fond za razvoj

69 65 60 55 50
69
65
60
55
50

*

*
* 4 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 4 3,55 3,53 3,52 3,46

4

3,9

3,8

3,7

3,6

3,5

3,4

3,3

3,2

3,1

4 3,55 3,53 3,52 3,46
4
3,55
3,53
3,52
3,46

NSZ

APR

Regionalna

Republički

Poreska

 

privredna

fond za razvoj

uprava

komora

*

* 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Izuzetno Dobro Zadovoljav Loše Bez ajuće mišljenja 2009
* 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Izuzetno Dobro Zadovoljav Loše Bez ajuće mišljenja 2009
* 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Izuzetno Dobro Zadovoljav Loše Bez ajuće mišljenja 2009
* 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Izuzetno Dobro Zadovoljav Loše Bez ajuće mišljenja 2009
60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Izuzetno Dobro Zadovoljav Loše Bez ajuće mišljenja 2009
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Izuzetno
Dobro
Zadovoljav
Loše
Bez
ajuće
mišljenja
2009
0,00%
8,45%
39,44%
50,70%
1,41%
2011
0,00%
9,00%
42,00%
39,00%
10,00%

200939,44% 50,70% 1,41% 2011 0,00% 9,00% 42,00% 39,00% 10,00% 2011 Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa

201139,44% 50,70% 1,41% 2011 0,00% 9,00% 42,00% 39,00% 10,00% 2009 Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa

*

* Radna snaga Sirovina Klijenti Komponente Klasteri Istraživačka baza 55% 47% 38% 32% 18% 15% 0%
* Radna snaga Sirovina Klijenti Komponente Klasteri Istraživačka baza 55% 47% 38% 32% 18% 15% 0%
* Radna snaga Sirovina Klijenti Komponente Klasteri Istraživačka baza 55% 47% 38% 32% 18% 15% 0%
* Radna snaga Sirovina Klijenti Komponente Klasteri Istraživačka baza 55% 47% 38% 32% 18% 15% 0%

Radna snaga

Sirovina

Klijenti

Komponente

Klasteri

Istraživačka baza

55% 47% 38% 32% 18% 15%
55%
47%
38%
32%
18%
15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

*

* 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Izuzetno Dobro Zadovolja Loše
* 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Izuzetno Dobro Zadovolja Loše
* 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Izuzetno Dobro Zadovolja Loše
50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Izuzetno Dobro Zadovolja Loše
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Izuzetno
Dobro
Zadovolja
Loše
Bez
vajuće
mišljenja
2009
1,41%
7,04%
47,89%
40,85%
2,82%
2011
2,00%
15,00%
37,00%
34,00%
12,00%

23

2009Bez vajuće mišljenja 2009 1,41% 7,04% 47,89% 40,85% 2,82% 2011 2,00% 15,00% 37,00% 34,00% 12,00% 23

2011Bez vajuće mišljenja 2009 1,41% 7,04% 47,89% 40,85% 2,82% 2011 2,00% 15,00% 37,00% 34,00% 12,00% 23

*

* Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa 24
* Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa 24

Mišljenje poslovne zajednice - BAS anketa

24