You are on page 1of 5

Deimants grobimo stenograma (1) Alfa.lt 2012-05-20 00:46 Alfa.

lt pateikia iifruot tekst, kuris buvo raytas po to, kai policija pasirpino, kad visos Kedi namuose rengtos vaizdo kameros bt nusuktos ir negalt fiksuoti vaizdo. .. Mergait: A nenoriu. (Girdisi balsai fone.) Kedien: Netempkite js mans, a i savo nam niekur neisiu. (Girdisi balsai, dtani stikl, ant ems krentani daikt garsai.) Antstol: Policijos pareignai, praau paalinti klitis. (Ant ems krentani daikt garsai.) Mergait: Eikit i mano nam, [] nenoriu. [] lyktyne tu Js mons ar ne mons? Ne! (Triukmas, auksmai.) Venckien: Dar kart kartoju prievarta prie vaik negalima! Mergait: Nenoriu, paleiskite mane. [...] Usiiaupk, tu lyktyne. Antstol: Praau padti mums vykdyti teismo sprendim: atsistoti ir sudti mergaits daiktus... (Balsai fone.) Mergait: Ne, ne! Venckien: Gerai, [...] , dabar ji tau liepia eiti pas Laim gyventi. Eisi? Mergait: Ne, niekados! Antstol: Praau globj padti vykdyti teismo sprendim. (Triukmas, balsai fone.) Venckien: Praau nei pirto prie vaiko neliesti. [...] Net nebandykite. Praau. A neieisiu, a vaiko vieno nepaliksiu. Antstol: Praau paalinti klitis. Mergait: Tai js ieikite, policija! Venckien: Js vaiko liesti negalite. Praau, sakykite, ko js norite? Antstol: Atitraukite rankas nuo vaiko. Venckien: Gerai, a atitraukiu. [...] A vaiko nelieiu. Praau, kalbkite. Mergait: A nenoriu gyventi, kaip tu nesupranti?! Vaiko teisi apsaugos tarnybos atstov mergaitei: [...] tikrai bus diena, kai tu galsi pati nusprsti, ko tu nori, [...] bus laikas, kai tu galsi pati nusprsti, ko tu nori ir k tu turi daryti... 1

(Venckiens, antstols, mergaits balsai fone.) Vaiko teisi apsaugos tarnybos atstov mergaitei: Tu dl nieko nekalta, kas ia vyksta... Mergait: Bet tai a js praau ieikit, nu, a praau js ieikit... (Mergaits balsas fone.) Mergait: [...] a noriu pas mano moiut ir dieduk. Vaiko teisi apsaugos tarnybos atstov mergaitei: Dabar jie ijo... Mergait: Jo, ijo, kai juos temp, a ne?! Vaiko teisi apsaugos tarnybos atstov mergaitei: A tau sakau, kad tu dl to, kas ia vyksta, nesi kalta. Viskas, kas ia vyksta, yra dl to, kad suaug, dideli mons nemoka graiai susitarti ir susikalbti. Vaikai irgi danai susipyksta ir susitaiko, o dabar suaug neranda bendros kalbos ir dl to vyksta tai, kas yra... Mergait: [...] Ieikit! Kiti to paties skaitytojo komentarai Silau alinti40 Cituoti komentar MiKas: Kedyts grobimo stenograma (2) 2012-05-20 00:46 Mergait: [...] Ieikit! Vaiko teisi apsaugos tarnybos atstov mergaitei: Ne visada bna taip, kaip tu nori. Ne visada bna taip, kaip a noriu. Taip yra, inok. Mes atjome tau padti, mes tau nenorim nieko blogo. [...] A ten stovdama labai pergyvenau dl tavs, [...] tikrai nenoriu tau nieko blogo, patikk tu manim. Nieko blogo a tau nenoriu, o kad tu muiesi, yra labai normalu... Venckien: Vaikai nemgsta, kai svetimi j lieia, suprantate? [...] Tai praau vaiko neliesti ir netampyti. Labai aikiai pasakyta prievarta prie vaik negalima. [...] Praau vaiko neliesti! Vaiko teisi apsaugos tarnybos atstov: Atsipraau, nerkaukit. [...] Dabar ia mes kalbam, js jau pakalbjot. [...] Dabar kalbam mes. [...] iandien yra ta diena, kai tu turi ieiti i it nam. [...] Paklausyk, nepertraukink. Bus diena, kai tu galsi susitikti su Neringa, su moiute, su dieduku. Mergait: A NORIU SU JAIS GYVENTI! Vaiko teisi apsaugos tarnybos atstov mergaitei: Gerai. Kai tu bsi didel, galsi ateiti ir gyventi su jais... Mergait: TAI A DABAR NORIU! !!!!!!! Vaiko teisi apsaugos tarnybos atstov mergaitei: DABAR NEGALIMA. Mergait: GALIMA MAN VISKAS! !!!!!!! Vaiko teisi apsaugos tarnybos atstov mergaitei: YRA PASIRINKIMAS VIENAS ARBA IEINI DABAR, ARBA U VIENOS MINUTS. KIT VARIANT NRA [...]. Mes tai suprantame. inome, kad tau gali bti sunku. Mums irgi sunku ir tai yra visikai suprantama. Tu gali ir aukti, ir verkti, ir rkti. Tai yra 2

visikai normalu. Mes tai suprantam, tiesiog TU TURI IANDIEN APSISPRSTI AR DABAR EINI, AR PO VIENOS MINUTS. Labai yra paprasta. Mergait: NE, NE, A NIEKADOS NEISIU. Vaiko teisi apsaugos tarnybos atstov mergaitei: Einam, duok rank man. Mes nueisim tik iki dur. Mergait: NE, NEDUOSIU, A NEDUOSIU. A NORIU SU NERINGA GYVENT. Vaiko teisi apsaugos tarnybos atstov mergaitei: Duok. Mergait: Ne, neduosiu. Vaiko teisi apsaugos tarnybos atstov mergaitei: Su Neringa galsi susitikti, bendrauti, bet iandien... !!!!!!! Mergait: NEDUOSIU. SAKAU, KAD NENORIU. [...] A NENORIU SU LAIMA GYVENTI. TAIP, A NORIU SU NERINGA, NORIU GYVENTI SU NERINGA. Vaiko teisi apsaugos tarnybos atstov: Antstole, galit pristatyti, kas ia yra... Antstol: ia yra psicholog. [...] Ponia Venckiene, jeigu js trukdysite, [...] a papraysiu policijos pareign... Venckien: A noriu suinoti vard ir pavard... Anstol: Jums tai nieko neduos nei vardas, nei pavard. Praau, jeigu js trukdote... Venckien: Js gi svetimas mogus. [...] Vard ir pavard. Antstol: Nesakykite, jei reiks, atsisiu. [...] Js trukdote. Js suprantate, kad takojate mergait? Venckien: Kad a vardo ir pavards paklausiau? Antstol: Js kiats. Jeigu Js norite bti kambaryje su vaiku, tai praau nesikiti. (Mergaits balsas fone.) Kiti to paties skaitytojo komentarai Silau alinti30 Cituoti komentar MiKas: Kedyts grobimo stenograma (3) 2012-05-20 00:46 Antstol: Js kiats. Jeigu Js norite bti kambaryje su vaiku, tai praau nesikiti. (Mergaits balsas fone.) Venckien: Tai a negaliu inoti, kas atvyko? Antstol: A jums pasakiau, kad atvyko vaiko teisi specialistai ir psicholog. Venckiene, praau. A dabar kalbu su policijos pareignais, kad paalint... (Fone moteris klausia mergaits, ar ji nori atsisveikinti su N. Venckiene.) Mergait: Ne, a neisiu niekur. [...] Ne, neduosiu a tau. Man nepastama... 3

Moterikas balsas: Nu, kaip nepastama? Kiek mes kart matms... Mergait: Man nesvarbu, man nepastama. Moterikas balsas: Matai mane jau beveik du metus. Mergait: Eik nuo mans! Moterikas balsas: Duok rankel. Mergait: Ne, nueik nuo mans toliau! Moterikas balsas: Tu dl nieko nekalta. Mergait: Nueik nuo mans! Venckien: A padedu mergaitei. [...] Jeigu ji nenori, a jos netempsiu. Antstol: Js mergait turjote paruoti, tai js pareiga buvo. (Triukmas.) Venckien: Netampykite! Niekas mergaits negali tempti! Jos niekas neturi tempti! Moterikas balsas: Antstole, praome paalinti... (Mergaits balsas fone.) Venckien: Js nebandykite paalinti, [...] bus problem. Policininkai, irkit, ji dabar tempia vaik, ji ima u rankos ir tempia! Policijos pareignas: Venckiene, praome netrukdyti vykdymo. [...] Js savo veiksmais trukdote vykdyti teismo sprendim... Venckien: Tai palaukit, [...] ji tempia vaik! Ji teiss neturi tempti, prievarta negalima! Moterikas balsas mergaitei: A toliau atsistoju, o tu dabar... A atsitraukiu, prie tavs niekas... (Mergaits balsas fone.) !!!!!!! Moterikas balsas mergaitei: Yra ta diena, kai IANDIEN TU NEGALI RINKTIS. Tu gali rinktis tik arba dabar, arba u vienos minuts. KITO PASIRINKIMO TU IANDIEN NETURI. Ateis diena, kai tu tursi pasirinkim ir galsi sprsti, k tu nori daryti ir kad, ir kaip. iandien atjo antstol, iandien yra ta diena, kai tu turi atsistoti ir. [...] Duok rankel. Mergait: Neduosiu a tau! Man nepastama. Moterikas balsas: Gerai, mes susipainsime. Gerai? [...] Mes matms ne vien kart. Mergait: A nenoriu su tavim draugauti, pavyzdiui. Moterikas balsas: Mes nedraugausime, a tik tau padsiu... 4

(Venckiens balsas fone.) Venckien: K ji daro? Negalima, o ji lieia vaik prijusi. [...] Tai palaukit, ji psichologikai prieina ir j lieia! (Fone moterikas balsas policijos pareign prao paalinti klitis.) Venckien: A netrukdau! (Pasigirsta atidarom dur garsas ir minia moni skanduoja Gda, riksmai, mergaits klykimas.) Venckien: Kaip js elgiats prie vaiko?! (Riksmai, mergaits klyksmas, fone policijos pareign raginimai nutraukti neteistus veiksmus, perspjimai, jog nepaklusus pareign nurodymams, bus panaudotos gumins kulkos ir kitos priemons.)