INFORMACIÓN SOBRE O NÚMERO DE PRAZAS E NOTAS DE CORTE DA TITULACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL E EDUCACIÓN PRIMARIA NO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA 2012

/2013
Titulación Xuño 2012 Prazas Titulación Prazas Xuño 2012 Nota de corte

Educación Infantil
A Coruña Santiago Lugo Ourense Pontevedra Vigo (1)

Nota de corte Educación

Primaria
120 80 90 75 75 75 6,488 7,118 6,966 (Setembro) 6,152 6,536 5,318 A Coruña Santiago Lugo Ourense Pontevedra Vigo(1) 120 140 90 75 75 75 6,600 6,406 7,610 (Setembro) 6,166 6,738 5,172

(1) Centro adscrito á Universidade de Vigo con condicións especiais de matrícula. Datos do número de prazas e notas de corte do curso2012/2013.