P. 1
CPTM3 - Crearea Unei Pagini Web-curs

CPTM3 - Crearea Unei Pagini Web-curs

|Views: 45|Likes:
Published by miltiade

More info:

Published by: miltiade on Nov 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

Sections

CUPRINS

Reţele de calculatoare: trecut şi viitor .....................................................................................1 Principii de funcţionare a reţelei Internet ................................................................................5 2.1. Adresarea în Internet......................................................................................................... 6 3. Familia de protocoale TCP/IP ..................................................................................................10 4. Servicii Internet ........................................................................................................................12 4.1. Poşta electronică ............................................................................................................. 12 4.2. Transferul fişierelor în reţea (FTP)................................................................................. 16 4.3. Emularea terminalelor (Telnet) ....................................................................................... 17 4.4. Alte servicii Internet ........................................................................................................ 18 5. Serviciul World Wide Web .......................................................................................................19 5.1. Universal Resource Locators (URL) .............................................................................. 20 5.2. Hipertext ........................................................................................................................... 20 5.3. Publicarea documentelor Web ....................................................................................... 21 6. LIMBAJUL HTML - Prezentare generală .................................................................................23 6.1. Structura documentelor HTML ....................................................................................... 24 6.2. Aranjarea în pagină şi formatarea documentelor ................................................................. 24 7. Liste, Legaturi hipertext, includerea imaginilor in document ..............................................26 7.1. Liste .................................................................................................................................. 26 7.2. Legături hipertext ............................................................................................................ 27 7.3. Includerea imaginilor în document ................................................................................ 32 8. Formulare, Tag-uri ....................................................................................................................33 8.1. Formulare ......................................................................................................................... 33 8.2. Tag-uri pentru definirea intrărilor într-un formular................................................................ 34 9. Tabele si Cadre .........................................................................................................................42 9.1. Tabele ............................................................................................................................... 42 9.2. Cadre................................................................................................................................. 44 10. HTML dinamic ...........................................................................................................................46 Bibliografie ............................................................................................................................................49 1. 2.

1. Reţele de calculatoare: trecut şi viitor Trecerea de la societatea industrială - care pune în centrul preocupăriior întreprinderea,
la societatea informaţională - care pune în centrul preocupărilor ştiinţa şi învăţământul, impune utilizarea unor instrumente informatice adecvate, care să permită accesul rapid la informaţii şi o valorizare, pe un plan superior, a acestora. Reţelele de calculatoare răspund cerinţelor enunţate mai sus, asigurând, în acelaşi timp, partajarea resurselor şi fiabilitatea utilizării lor, dar mai ales reducerea costurilor (calculatoarele individuale, şi aici avem în vedere PC-urile atât de cunoscute tuturor, ce nu au posibilitatea de comunicare cu alte sisteme de calcul sunt, astăzi, tot mai rare). Interconectarea acestor reţele de calculatoare la nivel mondial a condus la reţeaua Internet, ca expresie a unei interconectivităţi globale.
Prima conexiune la distanţă între calculatoare a fost făcută în anul 1969, în cadrul reţelei ARPAnet, realizată prin proiectul lansat de Advanced Research Project Agency (ARPA) din SUA. Reţeaua cuprindea patru comutatoare de pachete, realizate cu minicalculatoare Honeywell 516, situate la:  Universitatea Los Angeles – California;  Institutul de Cercetări Stanford;  Universitatea Santa Barbara – California;  Universitatea din Utah. Scopul declarat al reţelei era accesul la distanţă. Prima demonstraţie publică a reţelei ARPAnet a avut loc în 1972, la International Conference on Computers (ICC), în Washington. Aici a apărut ideea creării unei reţele globale de calculatoare. Primul pas spre globalizare a fost făcut în 1973 când ARPAnet a devenit o reţea internaţională prin legăturile realizate cu Anglia şi Norvegia. În 1975, ARPAnet a intrat sub controlul Agenţiei de Comunicaţii ale Apărării (Defence Communications Agency) din Departamentul Apărării Statelor Unite (US Department of Defence - DoD DCA), tehnologia ARPA fiind adoptată ca bază a programului Defence Data Network (DDN). În 1979 a intrat în funcţiune Usenet, o reţea virtuală de ştiri grefată pe Internet. Serviciile de interes public au lărgit considerabil aria de utilizare şi au dat o nouă orientare în dezvoltarea reţelei. Adevăratul moment al apariţiei Internet a fost înlocuirea, în 1983, a protocolului NCP (Network Control Protocol) folosit în ARPAnet şi DDN cu TCP/IP, destinat interconectării unor reţele eterogene. Aceasta a permis saltul de la interconectarea unor calculatoare autonome la interconectarea de subreţele, fie ele locale (LAN) sau de arie largă (WAN). Tot în 1983, ARPAnet a fost divizată în două: reţeaua militară Milnet şi ARPAnet, care şi-a reluat rolul initial de reţea experimentală pentru cercetare şi învăţământ. În paralel cu ARPAnet s-au dezvoltat şi alte reţele cu comutare de pachete: CSNET (Computer & Science Network) şi BITNET (Because It's Time Network). În 1989 activităţile administrative ale celor două reţele s-au contopit, producând Corporation for Research and Educational Networking (CREN). În 1987, National Science Foundation (NSF) a lansat un program de instalare a unor centre de supercalculatoare şi a reţelei de mare viteză NSFnet. S-au pus bazele unor reţele "regionale" care au permis conectarea diverselor organizaţii la "coloana vertebrală" NSFnet. În 1990 s-a înfiinţat compania Advanced Network & Services - ANS (susţinută de IBM, MCI şi Merit), care furniza servicii pentru NSFnet. Curând au apărut numeroase alte companii furnizoare de servicii. De asemenea, au fost puse bazele unei infrastructuri de reţele rapide pentru SUA - National Research and Education Network (NREN). Ea a fost susţinută prin programul guvernamental pentru următoarea generaţie de reţele destinate comunităţilor de cercetare şi educaţie. Oferind utilizatorilor acces la viteze variind între 2400 bps şi terabiţi pe secundă, NREN a fost concepută pentru utilizări în meteorologie, documentare şi cooperare în cercetarea ştiinţifică. În această perioadă au apărut şi reţelele pentru uz comercial: AlterNet, PSInet. În 1991, mai multe organizaţii implicate în furnizarea de reţele pentru utilizare comercială au anunţat soluţia de interconectare a acestora prin ocolirea NSFnet, a cărei politică oficială impunea utilizarea reţelei pentru activităţi nonprofit (Acceptable Use Policy - AUP). Soluţia a constat în legarea reţelelor comerciale. prin routere de mare viteză (Commercial Internet Exchange - CIX). Utilizatorii reţelelor, conectate prin CIX, puteau realiza: dezvoltarea unor programe în cooperare;

1

asigurarea suportului tehnic pentru clienţi (inclusiv administrarea şi gestiunea de la distanţă a sistemelor clienţilor); arhivarea fişierelor, poştă şi transfer de fişiere relative la produsele livrate; calcul distribuit. Aceste activităţi nu erau constrânse de respectarea regulilor NSFnet AUP. Evoluţia Internet a fost marcată de adăugarea, rând pe rând, a unor servicii noi: e-mail şi simbolul de adresă @ (1971); transferul de fişiere - FTP (1973); serviciul de informare Gopher (1991); World Wide Web (WWW) (1992). În 1993 Casa Albă a deschis o cutie poştală Internet. În ceea ce priveşte modernizarea reţelei, un pas important s-a făcut în 1994 când s-a lansat protocolul IPv6 sau IPng (IP next generation) capabil să realizeze transmisii de date, voce, imagini şi să asigure securitatea transmisiilor de informaţie. . În anii '80, numărul utilizatorilor Internet a crescut extraordinar şi a căpătat un caracter internaţional. Dimensiunile reţelei au crescut exponenţial:  4 noduri în 1969;  213 noduri în 1981;  2800 noduri în 1987;  535000 în 1991;  1,7 milioane în 1993  3,2 milioane în 1994. Începând cu 30 aprilie 1995, guvernul federal american a sistat susţinerea financiară a Internetului, direcţionând fondurile către o nouă reţea experimentală, numită VBNS (Very High – Speed Backbone Network Service). Obiectivul ei este testatea şi perfecţionarea tehnologiilor noi în domeniul informaţiilor, cum ar fi fluxurile de pachete (packet flows), ce permite implementarea conceptului de multicasting pentru aplicaţiile multimedia în reţea. O dată cu această decizie a guvernului american, o serie de companii comerciale, specializate în reţele, (cum sunt MCI, Sprint, ANS/AOL, etc.) îşi adjudecă controlul asupra reţelei Internet.

Astăzi, întinderea Internet este cu adevărat globală, o nouă reţea adăugându-se la un interval mai mic de 10 minute. Numărul de calculatoare conectate în Internet depăşeşte suta de milioane; dar cel mai elocvent pentru dezvoltarea reţelei este faptul că sute de milioane de persoane utilizează facilităţile de comunicaţii ale Internet (în special poşta electronică). Internet acoperă majoritatea regiunilor importante ale planetei (fac excepţie câteva ţări din partea centrală şi de sud a Africii, precum şi regiunle polare). Tot mai multe facilităţi de acces la Internet s-au creat pentru ţările Europei de Est, foarte interesate în ultimii ani de contactul cu lumea ştiinţifică internaţională. Singura piedică în calea expansiunii Internet în aceste ţări o constituie infrastructura deficitară, în special sistemele telefonice de proastă calitate. Web este unul din serviciile Internet cele mai complexe. Conceput iniţial ca instrument de documentare, cu care utilizatorul să poată "naviga" prin noianul de informaţii stocate în Internet, Web include azi hipermedia (grafică, sunete, animaţie, imagini video), devenind un mediu ideal pentru publicarea informaţiei pe Internet. Internet are astăzi mai multe înţelesuri, termenul desemnând:  Mulţimea tuturor reţelelor IP interconectate, dar nu numai atât, deoarece părţi din Internet lucrează cu alte protocoale, ca OSI, IPX, Appletalk, DECnet;  Colecţia de milioane de calculatoare gazdă ataşate;  Comunitatea mai multor zeci de milioane de utilizatori. Internet are tendinţa de a deveni un bun de folosinţă comună şi un mediu de desfăşurare a afacerilor. Din punct de vedere civic el este un suport al democraţiei; oferind cetăţenilor libertatea deplină de exprimare, Internet poate constitui o forţă, folosită în egală măsură de cetăţeni, partide, organizaţii, guverne etc. După aprecierile specialiştilor, reţeaua Internet va continua să crească. Multe companii vor solicita servicii sporite, depăşindu-se etapa utilizării preponderente a serviciului e-mail. Firmele explorează, deja, posibilităţile de distribuire a propriilor informaţii în reţea, folosind server-e WWW. Progresele ştiinţifice şi tehnice, care au marcat în ultima perioadă dezvoltarea domeniului Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor, se referă la câteva domenii "cheie": comunicaţii (serviciile de reţea), middleware şi aplicaţii. Aici se încadrează concepte, modele, protocoale, limbaje şi tehnologii avansate ale căror acronime sunt folosite din ce în 2

ce mai des: ATM, HTTP, HTML, XML, CORBA, IIOP, ASP, Java, JDBC şi multe altele. Preocupările importante în privinţa subreţelelor de comunicare se pot grupa în două fluxuri majore: dezvoltarea unor tehnologii performante (ATM, Sonet, Gigabit Ethernet) şi a echipamentelor de reţea corespunzătoare (interfeţe, hub-uri, comutatoare, router-e); proiectarea topologiilor şi configuraţiilor care asigură performanţele cerute, calitatea serviciilor şi costuri cât mai scăzute, în condiţiile utilizării optime a lărgimii de bandă. Drumul de la simplele servicii de programare directă a reţelei (sockets) la serviciile multimedia şi de agenţi mobili a fost parcurs într-un interval de timp relativ scăzut. Astfel, dacă Web era iniţial doar un mijloc de vizualizare a documentelor, funcţionalitatea sa a fost lărgită pe măsură ce "documentele" au căpătat atributele obiectelor software:  Noţiunea de document Web s-a extins, incluzând execuţii de script-uri şi programe;  XML a permis definirea unor limbaje de marcare proiectate special pentru reprezentarea informaţiilor din anumite domenii de aplicaţii (electronică, chimie, comerţ, etc.);  Sunt în curs de dezvoltare sisteme distribuite de obiecte care utilizează HTTP pentru transport, URL pentru denumirea obiectelor şi XML DTS (Document Type Specifications) pentru definirea interfeţelor dintre componentele software. Se conturează din ce în ce mai clar soluţia obiectelor Web total încapsulate, remarcându-se preocupările specialiştilor pentru programarea Web (specificaţiile W3C DOM), definirea interfeţelor Web (WIDL), dezvoltarea aplicaţiilor, definirea arhitecturii HTTP. Deşi progresele sunt remarcabile, datorită noutăţii soluţiilor, există multe subiecte pentru care experienţa acumulată este încă redusă: gestiunea traficului generat de diferite aplicaţii (de exemplu, cele multimedia), proiectarea optimă a topologiei, integrarea noilor tehnologii în reţele concepute pe baza unor tehnologii mai vechi etc. Vor continua preocupările privind securitatea datelor şi informaţiilor, chiar după adoptarea protocolului IPng, care include facilităţi de asigurare a securităţii pe baze criptografice (care lipsesc în actualul IPv4). Securitatea este o cerinţă majoră a multor companii care au reţele integrate în Internet. Ea trebuie să asigure confidenţialitatea, autentificarea, integritatea şi nonrepudierea, pentru orice serviciu oferit utilizatorilor. Noile probleme pentru care se caută în continuare soluţii sunt: securitatea codului mobil; securitatea în Extranet; securitatea script-urilor; scheme de control al accesului din exterior la resursele Intranet etc. Sistemele hipertext şi hipermedia (în care se încadrează WWW) vor cunoaşte o dezvoltare tot mai mare: mai multe baze de informaţii din Internet vor fi organizate după principiile hipertext, în care legăturile semantice permit o navigare uşoară prin noianul de colecţii de date disponibile; tehnicile de căutare se vor îmbunătăţi, permiţând scurtarea timpului petrecut de utilizatori în Internet, în favoarea celui afectat realizării lucrărilor pentru care sunt angajaţi. Perfecţionări importante se vor aduce şi în ceea ce priveşte organizarea internă a reţelei. Dintre ele, una foarte importantă este rezolvarea diferenţelor privind adresarea în Internet şi în X.400 (standardul ISO pentru poştă electronică). În general, dezvoltarea reţelei Internet în Europa a fost descurajată şi de existenţa reglementărilor impuse de protocolul ISO/OSI-RM (Open System Interconnection Reference Model) elaborat de ISO (International Standard Organization), care constituie un standard în domeniul interconectării calculatoarelor, în opoziţie cu protocolul IP, american, ce a devenit un standard de facto. În momentul de faţă este greu de estimat costul trecerii de la modelul Internet, bazat pe suita de protocoale TCP/IP, la OSI-RM. În plus, reţeaua de comunicaţii europeană, în special cea telefonică (deficitară din punct de vedere al vitezei, comparativ cu cea americană), face ca utilizatorii de Internet conectaţi să nu poată beneficia din plin de facilităţile oferite de Internet. Un alt subiect disputat se referă la tehnologia multiagent, care include agenţi inteligenţi (programe proiectate să acţioneze în numele utilizatorului, executând anumite funcţii în favoarea acestuia). Agenţii pot colecta date despre frecvenţa interacţiunilor, timpul petrecut în căutarea anumitor documente, alcătuind un "profil" al utilizatorului, folosit ulterior pentru 3

ameliorarea serviciilor oferite: eficientizarea căutărilor, ajutorul "on-line", susţinerea lucrului colaborativ în reţea etc. Cercetările referitoare la agenţii inteligenţi distribuiţi se referă la modul de lucru (cooperare sau competiţie), modul de interacţiune (coordonare sau negociere), controlul (centralizat sau distribuit) şi organizarea sistemului (ierarhică sau orizontală). În privinţa serviciului primar de căutare şi vizualizare a documentelor, preocupările pentru reducerea timpului de regăsire a documentelor, creşterea disponibilităţii lor, reducerea traficului de date, mărirea benzii de acces fac subiectul unui număr important de cercetări. Evaluarea unor soluţii de replicare a documentelor sau de "caching" va conduce la o mai bună scalabilitate a serviciilor oferite. În paralel, utilizarea unor tehnici de Inteligenţă Artificială (IA) în motoarele de căutare va spori calitatea serviciilor şi va da mai mult sens imensei cantităţi de date cu care sunt umplute "depozitele" din Internet. O direcţie importantă de extindere a serviciilor Irlternet o reprezintă activităţile colaborative, în care mai mulţi utilizatori pot lucra simultan pe un singur obiect partajat (ecran, fişier, document, proiect etc). Exemplul cel mai simplu este cel al scrierii colaborative, în care fiecare membru al unui grup poate insera comentarii şi poate modifica textul, cu acordul celorlalţi. Folosirea Internet ca suport al activităţilor colaborative începe să devină o practică uzuală în producţie, cercetare, educaţie, comerţ, etc. Un domeniu aflat în expansiune explozivă este cel al sistemelor încorporate bazate pe Web (Embedded Internet Systems). Tehnologia asociată suportă echipamente şi medii de operare din afara sistemelor PC tradiţionale, cu constrângeri severe privind memoria, puterea de calcul, memoria persistentă, posibilităţile de vizualizare. Gama sistemelor încorporate este foarte largă, de la telefoanele celulare şi calculatoarele de buzunar, la sistemele de control a producţiei, de colectare a datelor sau de telecomunicaţii. Preocupările actuale se referă la implementarea tehnologiilor Java şi Web pentru aplicaţiile încorporate şi dezvoltarea unor proiecte pilot adecvate. Implicarea Internet în domeniul economic a dus la apariţia sistemelor Intranet, care sunt reţele proiectate pentru nevoile interne ale unor organizaţii sau întreprinderi, dar care folosesc aceleaşi protocoale, servicii, echipamente şi software ca şi Internet. Un Intranet îşi poate lărgi funcţionalitatea prin deschidere selectivă pentru aliaţii strategici (furnizori, clienţi, laboratoare de cercetare etc.), devenind un Extranet. Avantajele organizării activităţii unei întreprinderi sau organizaţii folosind Intranet (sau Extranet) sunt deosebit de mari, cheltuielile de investiţie fiind recuperate rapid. Pe bună dreptate se afirmă că Intranet reprezintă "sistemul nervos digital" al întreprinderii. Necesităţile de comunicare ale întreprinderilor includ tipuri complexe de informaţii şi cunoştinţe care nu mai pot fi transmise eficient şi sigur prin mijloacele tradiţionale (poştă, fax, telefon). Marile companii (Ford, Boeing, IBM etc.) au utilizat reţele proprietare pentru operaţiile de calcul şi comunicaţiile cerute în activitatea lor. Trecerea de la reţelele centralizate (cu câteva calculatoare mari şi o mulţime de terminale conectate la distanţă) la cele în care rolul staţiilor de lucru şi al PC-urilor este mult crescut a însemnat un succes al modelelor descentralizate, precum cel promovat de Novell. Prin introducerea Intranet, o companie optează pentru utilizarea tehnologiei standard TCP/IP în reţeaua sa locală, ceea ce permite fiecărui utilizator să aibă acces la serviciile Internet şi, totodată, permite întreprinderii să restricţioneze accesul din afară la resursele proprii. Acceptarea modelului de referinţă TCP/IP a avut ca efect major, în dezvoltarea tehnologiilor de comunicaţie, "izolarea" nivelurilor de la baza modelului arhitectural faţă de celelalte. Ca urmare, singura condiţie impusă oricărei noi tehnologii de subreţea este păstrarea compatibilităţii cu nivelul IP, situaţie în care orice subreţea de comunicaţie, oricât de performantă, poate deveni parte din Internet. Astfel, s-a realizat integrarea în Internet a tehnologiilor ATM, Fast Ethernet şi Gigabit Ethernet, Sonet, a comunicaţiilor mobile şi a altor tehnologii.

4

2. Principii de funcţionare a reţelei Internet
Cel mai bun model pentru a reprezenta reţeaua Internet este cel al serviciului poştal tradiţional [NN98], care se bazează pe comutarea de pachete. Reţeaua telefonică este o reţea cu comutare de circuite, ceea ce face ca, în timpul unei convorbiri telefonice, tronsonul de reţea afectat acesteia să nu mai poată fi folosit de altcineva. Aceasta duce la o utilizare ineficientă a resurselor şi la costuri ridicate. Dimpotrivă, în reţeaua poştală nu avem tronsoane dedicate. Astfel, dacă o persoană vrea să transmită un pachet la o anumită destinaţie, îl ambalează, scrie pe acesta adresa expeditorului şi a destinatarului şi-I depune la cel mai apropiat oficiu poştal. În continuare, pachetul este transmis prin mai multe oficii intermediare, ultimul având sarcina de a-I livra destinatarului. Similar, dacă un utilizator din reţeaua Internet doreşte să transmită un mesaj altui utilizator, atunci mesajul este "împachetat" (încadrat de anumite informaţii de control: adresa sursei şi a destinaţiei) şi transferat unui comutator de pachete, numit router (analogul oficiului poştal), care-l transmite către un comutator destinaţie, trecând eventual prin mai multe comutatoare intermediare (figura). Ultimul comutator livrează mesajul destinatarului. Transmisia datelor în Internet se supune unui set de reguli, incluse în protocoalele TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Principalele caracteristici ale acestor protocoale sunt: • standarde de protocoale deschise, disponibile gratuit şi independente de tipul calculatorului sau sistemului de operare utilizat; • independenţă faţă de tipul reţelei, ceea ce permite interconectarea unor reţele diferite; • plan de adresare comun, prin care se permite unei maşini TCP/IP să adreseze altei maşini conectate în reţea; • protocoale de înalt nivel standardizate, serviciile fiind disponibile în toată lumea. Reţeaua A Reţeaua C

Router

Router

Router Router

Router

… Reţeaua B

Router
Figura: Modelul de funcţionare a reţelei Internet

5

2.1.

Adresarea în Internet

Calculatoarele care sunt conectate la Internet poartă denumirea de host-uri şi sunt
identificate unic printr-o adresă şi un nume. O adresă Internet este reprezentată pe 32 de biţi. În mod uzual, o adresă de reţea se regăseşte într-un format zecimal cu punct: n1.n2.n3.n4. Prin această notaţie, în fiecare din cei patru octeţi se reprezintă o valoare cuprinsă între 0 şi 255. În anul 1981, când protocolul IP a fost standardizat, s-a stabilit ca o adresă Internet să fie structurată din punct de vedere semantic în două părţi: prima identifică reţeaua; a doua identifică host-ul în cadrul acesteia. În funcţie de dimensiunea celor două părţi, au fost definite trei clase de adrese cu formate distincte: A, B şi C (figura). Clasa A se identifică prin faptul că cel mai semnificativ bit este 0 şi foloseşte primul octet pentru identificarea reţelei, iar ceilalţi trei octeţi pentru host. Pot fi adresate 16,777,214 host-uri (adică 224-2). Această clasă este destinată adresării reţelelor de dimensiuni foarte mari (maxim 126 de astfel de reţele) cu peste 16 milioane de terminale (exemple: reţeaua IBM, AT&T, DEC). Clasa B se identifică prin faptul că primii doi biţi au valoarea 10 şi foloseşte primii doi octeţi pentru identificarea reţelei, iar ultimii doi, pentru host. Pot adresate 65534 host-uri (adică 216-2). Această clasă a fost rezervată adresării reţelelor de dimensiuni medii (maxim 16382 de astfel de reţele), destinate unor universităţi, centre de cercetare, etc. Clasa C are primii trei biţi de identificare poziţionaţi pe valoarea 110 şi foloseşte primii trei octeţi pentru adresarea reţelei şi ultimul pentru host. Pot fi adresate 254 de host-uri (adică 28 –2). Prin această clasă sunt adresate reţelele de dimensiuni mici, numărul unor astfel de reţele putând atinge 2,097,152. În afara celor trei clase de adrese Internet (A, B şi C) definite iniţial, au apărut ulterior alte două clase (D şi E). Adresele de clasă D se folosesc pentru adresarea multipunct [RFC1112] şi au în primii 4 biţi valoarea binară 1110, iar restul de biţi identifică host-ul. Adresele din clasa E se identifică prin faptul că au primii patru biţi pe valoarea 1 şi sunt folosite pentru diverse experimentări.
Intervalul adreselor
31 10

Clasa A Clasa B Clasa C Clasa D Clasa E

0 Reţea 10 110 1110 11110 Reţea Reţea

Host Host Host

1.0.0.0.

127.255.255.255.

128.0.0.0. – 191.255.255.255. 192.0.0.0. – 223.255.255.255. 224.0.0.0. – 239.255.255.255.

Adresă multidestinaţie

rezervat pentru utilizări viitoare 240.0.0.0. – 247.255.255.255.

Figura: Formatul şi intervalul adreselor din Internet

În cadrul fiecărei clase de adrese sunt rezervate două valori speciale: adresa reţelei din care face parte host-ul, ce se obţine prin plasarea valorii 0 în toţi biţii corespunzători numărului host-ului (de exemplu, pentru host-ul cu adresa 193.51.27.11, adresa de reţea este 193.51.27.00); adresa de difuzare (broadcast), în care toţi biţii corespunzători numărului host-ului sunt puşi pe 1 (de exemplu, în reţeaua 193.51.27.00 adresa de difuzare către toate staţiile din această reţea este 193.51.27.255). În afara acestor valori, există şi altele, cu semnificaţie distinctă: adresa 0.0.0.0 se referă la host-ul local; adresa 0.n se referă la staţia n din reţeaua curentă; adresa 255.255.255.255 (toate staţiile) se referă la difuzare în reţeaua locală; 6

O adresă Internet nu desemnează propriu-zis un host, ci o interfaţă reţea. Un host care are mai multe interfeţe, va avea mai multe adrese. Fiecare interfaţă aparţine unei subreţele, care include, în general, un singur tip de reţea: reţea Ethernet, Token-ring, FDDI, ATM, etc. Adresele de reţea sunt alocate de autorităţile de adresare în Internet (IETF) şi sunt unice în lumea întreagă. Adresele host-urilor în cadrul reţelelor sunt stabilite de administratorii reţelelor în cauză, fiind de asemenea unice la nivel local. Astfel, combinarea celor două elemente unice (adresă reţea, adresa host-ului) conduce la unicitatea adreselor Internet. Din punct de vedere al repartizării acestora, cea mai mare parte a adreselor din clasa A se găsesc în S.U.A., clasa B este partajată de Canada, Australia, Franţa, Germania, Japonia, Anglia şi S.U.A., iar clasa C este destinată celorlalte ţări. Această structură pe două niveluri a adreselor Internet (reţea, host) a satisfăcut necesităţile de început ale acesteia. O dată cu explozia reţelelor locale de microcalculatoare, care a dus la creşterea numărului de staţii de lucru, administratorii reţelelor au simţit nevoia unei noi structuri a adreselor Internet. Astfel, în anul 1984 a fost adăugat un nou nivel numit sub-reţea, care foloseşte o parte din spaţiul de adresare alocat host-ului. Numărul de biţi folosiţi pentru specificarea sub-reţelei nu este prestabilit, dar formatul adresei se dă printr-o mască pe 32 de biţi (aceeaşi lungime ca şi adresa reală). Mască FFFF0000 FFFFFE00 FFFFFFB0 Adresă Internet 25.17.122.6 135.48.51.121 196.33.48.238 Reţea A:25 B:135.48 C:196.33.48 Sub-reţea 17 25 3 Host 122.6 1.121 46

Figura: Exemple de măşti de adrese Internet

Determinarea numărului sub-reţelei se face prin operaţia logică „şi” între masca acesteia şi adresa Internet, ce respectă structura pe cele trei clase A, B, C, (figura). Mai exact, biţii 1 din mască indică biţii corespunzători din adresă ce se iau în calcul pentru reţea, iar biţii 0 din mască vor indica biţii corespunzători din adresă ce se iau în calcul pentru subreţea. Vom exemplifica cu adresa de tip C din figura de mai sus: Masca FF.FF.FF.B0⇔11111111.11111111.11111111.11000000 Adresa Internet 196.33.48.238⇔11000100.00100001.00110000.11101110 Rezultatul: 196.33.48.(3.46)⇔11000100.00100001.00110000.11101110 Masca mai poate fi explicitată în două moduri: prin reprezentarea zecimală cu punct (masca, din exemplul nostru, cu valoarea hexazecimală FFFFFFB0 va avea forma: 255.255.255.176); prin indicarea directă a numărului de biţi care fac parte din adresa de reţea şi subreţea (în cazul exemplului nostru, se va scrie: 196.33.48.238/26, adică se precizează că 26 de biţi are adresa de reţea şi subreţea, evident, restul de 6 reprezentând valoarea pentru host). Trebuie remarcat că masca de reţea are doar o importanţă locală, în sensul că ea afectează doar modul de interpretare a adreselor IP locale, permiţând identificarea destinaţiilor care sunt în aceeaşi reţea cu sursa. Practic, crearea de subreţele prin utilizarea unei măşti de reţea este o modalitate de a diviza, într-un mod transparent pentru exterior (modificarea este vizibilă doar în interiorul reţelei), o singură adresă IP de reţea şi de a o folosi în cadrul câtorva reţelele IP interconectate. Vom exemplifica modul cum se pot crea subreţele, studiind cazul unei universităţi ce doreşte să-şi creeze patru subreţele pe care să le conecteze, universitatea având alocată o adresă IP, de clasă C, de exemplu: 193.51.27.0.

7

Universitatea poate aloca 254 de adrese (o adresă este rezervată pentru adresa de reţea şi alta pentru adresa de difuzare). Cum se doreşte crearea a patru subreţele, se vor utiliza doi biţi din adresa de host pentru partea de reţea. Fiecare subreţea va avea maxim 62 de staţii, ale căror adrese vor fi: 193.51.27.0/26, adică între 193.51.27.1/26 – 193.51.27.61/26 193.51.27.64/26, adică între 193.51.27.65/26 – 193.51.27.125/26 193.51.27.128/26, adică între 193.51.27.129/26 – 193.51.27.189/26 193.51.27.192/26, adică între 193.51.27.193/26 – 193.51.27.253/26 dar cum o adresă este destinată interfeţei cu router-ul, rămân 61 de adrese pentru fiecare subreţea. Autorităţile de acordare a adreselor Internet - IANA (Internet Assigned Numbers Authority) au rezervat o serie de adrese pentru utilizări speciale [RFC1340]. Astfel, când numărul reţelei din structura adresei nu este cunoscut, un host poate să-I pună pe valoarea 0. Adresa rezervată 0.0.0.0. semnifică "acest host de pe această reţea", altfel spus este o autoidentificare a host-ului şi nu poate fi utilizată decât ca adresă sursă de un host în curs de iniţializare. Adresa 255.255.255.255. se foloseşte pentru o difuzare limitată. Ea nu poate fi utilizată decât ca adresă de destinaţie, pentru a transmite un pachet la toate hosturile unei sub-reţele locale. O adresă de tipul A.255.255.255, B.B.255.255, C.C.C.255 este o adresă de difuzare dirijată către toate hosturile din reţeaua clasă A, B sau C. Pentru buclajul local se foloseşte adresa de clasă A.127. Astfel, toate adresele de forma 127.X.Y.Z sunt destinate host-ului însuşi, permiţând comunicarea între programe rezidente pe acelaşi host sau testarea locală a protocolului IP. Succesul de care se bucură reţeaua Internet în toate domeniile de activitate a condus la o explozie a cererilor de conectare, care se traduce printr-un număr mare de adrese. În momentul de faţă obţinerea unei adrese de clasă A e imposibilă (aşa cum am arătat mai înainte, este rezervată pentru S.U.A.). Adresele de clasă B sunt aproape de epuizare, iar pentru a obţine una trebuie întocmit dosar justificativ. În vara anului 1994 fuseseră deja acordate 20% din adresele de clasă C, iar ritmul actual al cererilor de conectare la Internet va duce spre anii 2001-2002 la o epuizare totală a spaţiului de adresare. O soluţie de moment, care va permite supravieţuirea Internet până la o nouă versiune a protocolului IP, este rutarea Internet fără clase (Classlass Internet Domain Routing CIDR). Aceasta constă în acordarea mai multor adrese de clasă C clienţilor care solicită o adresă de clasă B. Dar această solicitare supradimensionează tabelele de rutare şi măreşte costul acestuia. Pentru a diminua acest dezavantaj, alocarea adreselor de clasă C se face în mod contiguu, ceea ce permite o agregare a tabelelor de rutare. În acest sens, s-a propus un plan de alocare a adreselor din clasă C pe continente, astfel: Multiregionale Europa Altele America de Nord America Centrală şi de Sud Zona Pacific Altele Altele 192.0.0.0 -193.255.255.255 194.0.0.0 -195.255.255.255 196.0.0.0 -197.255.255.255 198.0.0.0 -199.255.255.255 200.0.0.0 - 201.255.255.255 202.0.0.0 - 203.255:255.255 204.0.0.0 - 205.255.255.255 206.0.0.0 - 207.255.255.255

Autorităţile continentelor vor partaja blocul de adrese alocat la nivel naţional. În felul acesta toate reţelele europene vor fi reprezentate printr-o singură intrare în tabelele de rutare ale altor continente, adică printr-un prefix de 7 biţi corespunzători tuturor adreselor IP între 194.0.0.0 şi 196.0.0.0. Numele calculatoarelor din reţeaua Internet sunt corespondentele adreselor numerice, constituind o formă mai simplă de adresare la nivelul-utilizatorilor (similară cărţii de telefon). Acestea sunt alese astfel încât să dea o semnificaţie funcţiei şi poziţiei geografice a 8

calculatoarelor pe care le identifică. Astfel, reţeaua Internet este partajată în domenii şi subdomenii sub forma unei structuri arborescente (figura):
Internet

COM

EDU

MIL

NET

GOV

US

UK

RO

DE

FR

...

TIBISCUS

UVT

UPT

DNTTM

...

RECTORAT

ST_EC

CIA

LMA

PSIHO

...

Figura: Structura domeniilor/subdomeniilor Internet

În cadrul acestei structuri, primul nivel este format din domenii predefinite, care au următoarele semnificaţii: COM – comercial EDU – educaţie MIL – militar NET – nodurile administrative ale Internet GOV – organizaţii guvernamentale US – Statele Unite UK – Marea Britanie DE – Germania FR – Franţa RO – România Pe nivelul doi sunt definite subdomeniile domeniului RO: TIBISCUS – Universitatea “Tibiscus” UVT – Universitatea de Vest din Timişoara UPT – Universitatea “Politehnica” din Timişoara DNTTM – Sucursala Timişoara a Dynamic Network Technologies Pe nivelul trei se găsesc host-urile propriu-zise din subdomeniul TIBISCUS. Având în vedere această partajare, numele unui calculator (host) se constituie după în felul următor: nume_host.nume_subdomeniu.nume_domeniu Sistemul de nume este astfel conceput încât permite o gestiune distribuită şi o identificare unică a host-urilor din Internet. Componentele numelui specifică în primul rând cine este responsabil cu gestiunea acestuia (nu unde se află nodul denumit), iar numele de domenii generice (COM, EDU, MIL, NET, GOV) se referă la serviciile oferite (nu la noduri fizice), chiar dacă acestea sunt mutate de la un calculator la altul. Identificarea nodurilor din Internet se face, intern, prin adrese, iar la nivelul utilizatorului, prin nume. Corespondenţa între cele două se realizează prin intermediul serviciului DNS (Domain Name Service). Acesta necesită crearea, actualizarea şi consultarea unor baze de date (care menţin corespondenţa adrese-nume) cu ajutorul unor calculatoare specializate, numite servere de nume. Pentru siguranţa reţelei, se folosesc două servere de nume: unul primar şi altul secundar (care intră în acţiune când cel primar este defect). Aceste servere de nume sunt ierarhizate pe domenii şi subdomenii. De exemplu, dacă un utilizator conectat la host-ul cia.tibiscus.ro doreşte să acceseze host-ul nba.com, atunci hostul cia.tibiscus.ro va interoga serverul de nume al subdomeniului tibiscus, care neputând furniza adresa Internet corespunzătoare va interoga serverul de nume pentru domeniul ro, iar acesta va interoga serverul de nume al domeniului com. Gestiunea tuturor adreselor Internet se face într-un nod numit Network International Communication (NIC). 9

3. Familia de protocoale TCP/IP
TCP/IP a fost lansat în anul 1980 de Departamentul Apărării al SUA în cadrul proiectului
DARPA (Defense Advanced Research Project Agency). Ulterior, acesta a fost integrat în sistemul de operare UNIX, permiţând astfel interconectarea calculatoarelor în reţeaua Internet. Astfel a devenit un standard de factor, iar începând cu 1990 a început tranziţia acestuia către standardul OSI/ISO. TCP/IP este organizat pe patru niveluri, în comparaţie cu standardul OSI/ISO care are şapte niveluri. În figura, în dreapta sunt prezentate numele nivelurilor şi standardelor modelului OSI/ISO, iar în stânga sunt ierarhizate componentele corespunzătoare ale familiei de protocoale TCP/IP: Modelul TCP/IP Aplicaţie TELNET FTP SMTP Modelul OSI/ISO VTP FTAM X.400 ISO 8823 ISO 8327 ISO 8073 ISO 8473 LLC MAC ** Aplicaţie Prezentare Sesiune Transport Reţea Legătura de date Fizic

Transport Internet Acces

TCP UDP IP **

Figura: Comparaţie între nivelurile TCP/IP şi OSI/ISO

unde am folosit prescurtările unanim utilizate în IT: LLC – Logical Link Control (nivel şi standard în IEEE 802); MAC – Media Acces Control (gestionează accesul la mediul fizic de comunicaţie); UDP – User Datagram Protocol (asigură un mecanism de transmisie de bază, fără conexiune, în mod datagram), iar prin: ** am desemnat standarde la nivel fizic. Nivelul acces la reţea se ocupă în principal de cablajul şi interfaţa reţelei cu staţiile de lucru. Protocoalele acestui nivel asigură transmiterea datelor în reţea, ţinând cont de caracteristicile tehnice ale acesteia. Nivelul Internet asigură în principal transferul pachetelor între două noduri neadiacente. Principalele protocoale ale acestui nivel sunt: IP (Internet Protocol) constituie nucleul pentru TCP/IP. Acest protocol asigură următoarele funcţii:  definirea unităţilor de bază ale transmisiei (datagram);  definirea planului de adresare Internet;  direcţionarea unităţilor de date între host-urile de la distanţă;  fragmentarea şi reasamblarea unităţilor de date;  circulaţia datelor între nivelul acces reţea şi transport. ICMP (Internet Control Message Protocol) verifică funcţionabilitatea reţelei; spre exemplu, o comandă care foloseşte acest protocol este ping host - prin care se testează dacă un calculator este pornit; ARP (Addres Resolution Protocol) realizează corespondenţa dintre adresa Internet şi adresa fizică a staţiei (adresa Ethernet), care se găseşte pe placa de reţea; RARP (Reverse Address Resolution Protocol) realizează corespondenţa inversă decât ARP. Nivelul Transport conţine în principal două protocoale, TCP şi UDP: TCP asigură un serviciu orientat pe conexiune pentru transmiterea fiabilă a datelor, cu detectarea şi corectarea erorilor. TCP, fiind un protocol orientat pe conexiune, deţine un 10

mecanism de validare în trei faze: stabilirea conexiunii, transferul datelor şi eliberarea conexiunii. Acest protocol poate include şi mecanisme, cum ar fi: achitarea şi ferestrele cu anticipaţie. Dacă mecaninismul de achitare este operaţional, un nou pachet (în cazul acestui protocol pachetul este cunoscut sub numele segment) se va transmite numai dacă s-a primit confirmarea de recepţie pentru cel emis anterior. Dacă, după un interval de timp prestabilit, confirmarea nu este recepţionată, pachetul se va retransmite. Mecanismul ferestrelor cu anticipaţie urmăreşte ameliorarea celui precedent şi acceptă transmiterea succesivă a mai multor pachete, fără a se aştepta confirmarea de recepţie. UDP (User Datagram Protocol) este un protocol nefiabil care asi transmisia datelor în entităţi separate numite "datagram" fără nici o legătură între acestea. Nu asigură controlul fluxului în timpul transmisiei (nefiabil), în schimb este mai rapid decât TCP. Nivelul aplicaţie conţine o serie de servicii accesibile direct (prin comemzi) utilizatorilor, dintre care cele mai importante sunt: TELNET, FTP, SMTP, WEB. Pentru identificarea serviciilor din Internet se face apel la noţiunea de port (figura). Pentru fiecare dintre cele două protocoale ale nivelului transport există un ansamblu de porturi, ce se identifică printr-un număr întreg reprezentat pe 16 biţi. Numărul portului sursă şi numărul portului destinaţie sunt conţinute în primul cuvânt din antetul fiecărui segment TCP, respectiv fiecare pachet UDP. Numerele de porturi cuprinse în intervalul 1-1023 sunt rezervate proceselor sistem. Din punct de vedere al conexiunilor fizice există 3 posibilităţi: reţeaua telefonică – ajunge până la un debit de 33600 biţi/s, ceea ce înseamnă că un fişier de 1 Mb se poate transfera teoretic în 8-10 minute, iar un CD de 640 Mb, în 4 zile. Deoarece pe reţeaua telefonică circulă semnale analogice, iar în calculator informaţiile sunt reprezentate prin semnale digitale, este necesar un modem (modulator/demodulator) care să realizeze conversia între cele două tipuri de semnale. legături pe linii numerice - ISDN în S.U.A sau RNIS în Franţa, utilizează două canale cu un debit de 64 Kb/s fiecare. Deoarece pe aceste linii informaţia circulă sub formă de semnale digitale, nu mai sunt necesare modemuri, ci adaptoare. linii specializate – LS, ce au un debit mult mai mare, care începe de la 1,5 Mb/s (liniile numite T1) până la 45 Mb/s (linii numite T3). Aplicaţia A1 Aplicaţia A2 Aplicaţia A3 Aplicaţia A4

Port UDP1 Nivel Aplicaţie

Port UDP2

Port UDP3

Port UDP4

Modul UDP Nivel Transport

Modul TCP

Selectarea modulului

Modul ARP

Modul IP

Modul RARP

Modul ICMP

Selectarea modulului Nivel Reţea
Figura: Identificarea serviciilor în reţeaua Internet

11

4. Servicii Internet
Principalele servicii oferite de Internet sunt: poşta electronică, conectarea la distanţă (Telnet), transfer de fişiere (FTP) şi World Wide Web (WWW). Toate serviciile oferite de Internet sunt aplicaţii de reţea bazate pe modelul client - server.

4.1.

Poşta electronică

Poşta electronică este unul dintre cele mai utilizate servicii în reţeaua Internet. Aceasta
permite comunicarea simplă şi uşoară între doi utilizatori conectaţi la Internet şi aflaţi oriunde în lume. De asemenea, este posibil schimbul de mesaje cu alţi utilizatori conectaţi la reţele independente, cum ar fi: Compuserve, Applelink şi altele. Alte tipuri de comunicare electronică, ce se bucură de o mare popularitate în ultimul timp, sunt discuţiile de grup pe teme prestabilite şi jurnalul electronic. Poşta electronică funcţionează după principiul serviciului poştal clasic [NN98]. Astfel, o persoană scrie o scrisoare, o introduce într-un plic pe care scrie adresele expeditorului şi destinatarului şi o depune într-o cutie poştală. În continuare, poştaşul o preia şi, prin intermediul serviciului poştal, o transmite prin mai multe oficii intermediare în cutia poştală a destinatarului, de unde acesta o ridică atunci când doreşte. Primele specificaţii privind structura mesajelor pentru poşta electronică au fost făcute în 1982 de ARPANET prin documentele RFC 821 (protocolul de transmisie) şi RFC 822 (formatul mesajelor). Doi ani mai târziu, CCITT a emis recomandarea X.400, care a fost preluată de OSI pentru a fi standardizată. În felul acesta a apărut competiţia între RFC 822 şi X.400, care s-a finalizat prin impunerea lui RFC 822 ca standard de facto. Câmpurile din structura RFC 822 (vezi tabelul) sunt divizate cu aproximaţie în patru grupuri: plicul, adresa, conţinutul şi informaţii diverse. Când un mesaj traversează reţeaua, pentru a ajunge de la expeditor la destinatar, în fiecare etapă în câmpurile "Received" se adaugă linii noi. Aceste linii conţin următoarele informaţii: identitatea calculatorului care a recepţionat mesajul; suportul fizic utilizat (reţeaua Internet sau o reţea locală conectată la aceasta); protocolul utilizat; data şi ora sosirii mesajului. Astfel, când mesajul ajunge la destinaţie, va conţine toate informaţiile necesare reconstituirii drumului parcurs în reţea. Utilizatorii sunt identificaţi prin adrese de e-mail unice în lume, care au structura: nume_utilizator@nume_host RFC 822 a făcut faţă cu succes în perioada de început a Internet, când majoritatea scrisorilor erau scrise în limba engleză şi conţineau numai text. O dată cu extinderea reţelei Internet în întreaga lume, au apărut probleme privind expedierea unor scrisori în limbi cu accent (franceza, germana), în limbi cu alfabete nelatine (rusa, ebraica), în limbi fără alfabet (japoneza şi chineza) sau scrisori care să conţină imagini şi sunet (scrisori multimedia).

12

Semnificaţie adresa expeditorului To adresa destinatarului Received from provenienţa mesajului Received by identitatea receptorului Received vid suportul fizic utilizat Received with protocolul utilizat From numele expeditorului Replay-To adresa de retur Cc adresele de expediere a copiilor Bcc adresele copiilor de rezervă In-Replay-To identificarea mesajului la care se răspunde References alte mesaje citate Subject subiectul mesajului Keywords descrierea conţinutului Date data emiterii mesajului Mesaje-ID identificatorul mesajului Comments comentariile utilizatorului Encrypted index către tabele cheilor de codificare Câmp Sender
Tabel: Structura mesajelor, conform RFC 822

Grup

Plicul

Adresa

Conţinutul

Diverse

Pentru a răspunde acestor neajunsuri a fost introdus un nou standard, prezentat în RFC 1521 numit MIME (Multipurpose Internet Mail Extension). Acesta este o completare a lui RFC 822 cu încă cinci antete de mesaje, după cum urmează: MIME-version - identifică versiunea de MIME folosită; dacă lipseşte se presupune că mesajul este în format text; Content-Description - indicaţii asupra conţinutului mesajului; Content-Id - identifică conţinutul utilizând acelaşi format ca antetul standard (Message - Id); Content-Transfer-Encoding - prezintă modul de împachetare a corpului mesajului; în acest sens există cinci scheme de împachetare; Content-Type - indică natura corpului mesajului sub forma tip/subtip. Au fost definite 7 tipuri cu mai multe subtipuri: text, utilizat pentru text simplu:  text/plain, mesajul recepţionat poate fi afişat fără o prelucrare prealabilă;  text/richtext include comenzi simple de formatare, care fac apel la SGML (Standard Generalized Markup Language). Image, folosit pentru transmiterea imaginilor statice:  image/gif - imagini în format GIF;  image/jpeg - imagini în format JPEG. Audio/basic, pentru mesaje de sunet; Video/mpeg, film în format MPEG; Application, folosit pentru formatele care necesită o prelucrare externă:  application/octet - stream, mesaj constituit dintr-o secvenţă de octeţi;  application/postscript, mesaj în limbajul PostScript (realizat de Adobe Systems). Message, permite încapsularea unui mesaj în altul: 13

  

message/rfc 822, când un mesaj RFC 822 complet este încapsulat întrun mesaj exterior;

message/partial, mesajul a fost fragmentat pentru a fi trimis: message/external-body se utilizează pentru mesaje foarte lungi (un

film), în loc să se includă fişierul MPEG în mesaj, se dă adresa FTP unde poate fi găsit şi adus la nevoie; Multipart, un mesaj conţine mai multe părţi:  multipart/mixed, fiecare parte este diferită;  multipart/alternative, acelaşi mesaj în formate diferite;  multipart/parallel, pentru o interpretare simultană (afişarea imaginilor video şi transmiterea coloanei sonore dintr-un film);  multipart/digest, fiecare parte este un mesaj RFC 822 complet. Din punct de vedere funcţional, serviciul de poştă electronică are două părţi: interfaţa cu utilizatorul, prin care se pregătesc scrisorile, se expediază şi se citesc cele primite; agentul de transmisie (“poştaşul”), care asigură transportul corespondenţei la distanţă. Există mai multe programe pentru poşta electronică, dintre care cele mai utilizate sunt PEGASUS şi EUDORA. Mai mult, navigatorul NETSCAPE are încorporat serviciul de poştă electronică. Expedierea şi recepţia poştei Textul unei scrisori poate fi introdus cu ajutorul editorului propriu din programul de e-mail, sau poate fi importat dintr-un fişier ASCII, creat cu un alt editor. Identificarea expeditorului şi a destinatarului se face prin adrese de e-mail care au structura: nume utilizator@nume host De exemplu: laura@cia.tibiscus.ro, identifică utilizatorul cu numele Laura de pe hostul cia (Facultatea de Calculatoare şi Informatică aplicată), din subdomeniul tibiscus (Universitatea “Tibiscus”), al domeniului ro (România). Fiecare utilizator are o cutie poştală personală unde se primesc scrisorile expediate pe adresa sa. În momentul pregătirii unei scrisori câmpurile Date şi Sender sunt completate automat de sistem. Restul câmpurilor din antetul scrisorii au structura următoare: To : adresa destinatarului/destinatarilor; Subject : subiectul scrisorii; Cc : lista cu alte adrese de destinaţie, unde se vor expedia copii ale scrisorii (Carbon copy: copii la indigo); Bcc: lista cu alte adrese de destinaţii, unde se vor expedia copii oarbe ale scrisorii (Blind carbon copy). Lista de adrese specificată în câmpul Cc face parte din scrisoare şi va fi transmisă la toţi destinatarii acesteia. Lista de adrese din câmpul Bcc nu face parte din scrisoare, deci nu va fi văzută de toţi destinatarii, de unde şi denumirea de copii oarbe. După recepţia scrisorilor, conform unei reguli de politeţe, destinatarul trebuie să răspundă în maximum 24 de ore. Există posibilitatea ca scrisorile care sosesc la un destinatar să fie reexpediate către alte persoane din reţea. Dacă hostul local la care utilizatorul este conectat nu are serviciul de transfer fişiere (FTP), se poate folosi serviciul de poştă. În acest sens, există două posibilităţi: utilizarea unor server-e specializate - în acest caz, se transmite server-ului o scrisoare în care în locul subiectului se introduce comanda send nume_fişier, iar conţinutul este vid; utilizarea unor porţi generale ftpmail - în acest al doilea caz, expeditorul transmite o scrisoare către o poartă generală, care va apela FTP-ul în contul acestuia, preluând fişierul dorit şi va emite un răspuns. În acest caz, subiectul scrisorii este ignorat, iar 14

textul scrisorii trebuie să conţină comenzile pe care poşta le va executa în contul expeditorului. Pentru a afla comenzile posibile, se expediază o scrisoare cu conţinutul help către o poartă generală. Facilităţile puternice de comunicare pe care le oferă poşta electronică în reţeaua Internet sunt umbrite de apariţia unor utilizatori intruşi, care nu au nici o legătură cu dorinţa reală de comunicare a oamenilor. Aceştia trimit scrisori în lanţ sau interceptează scrisorile altor utilizatori, ceea ce măreşte considerabil în mod inutil traficul în reţea şi afectează securitatea acesteia. În ultimul timp, s-au făcut cercetări intense în vederea îmbunătăţirii serviciului de poştă electronică, în sensul asigurării securităţii informaţiilor transmise în reţea. Astfel a apărut proiectul PEM (Privacy Enhanced Mail - Poşta electronică extinsă cu facilităţi de securitate) în cadrul IEFT (Internet Engineering and Task Force) sub auspiciile IAB (Internet Architecture Board). Rezultatele cercetării s-au concretizat în RFC-urile 1421-1424, care sunt propuse ca standarde Internet. Serviciile oferite de proiectul PEM [NN98] sunt: confidenţialitatea informaţiilor, prin codificarea scrisorilor pentru a le proteja împotriva citirii neautorizate de alte persoane decât destinatarii acestora; autentificarea originii scrisorilor, pentru a elimina posibilitatea expedierii unor scrisori în numele altor utilizatori; integritatea conexiunii în reţea, pentru a se evita modificarea scrisorilor pe traseu, de la expeditor la destinatar; nerepudierea scrisorilor, atunci când acestea sunt retransmise spre alţi destinatari, care pot verifica identitatea originii (nu numai a intermediarului). Dacă în momentul sosirii unei scrisori, destinatarul este conectat logic la hostul detinaţie, acesta va fi informat automat de apariţia acestui eveniment prin mesajul: you have new mail În caz contrar, informarea se va face imediat ce acesta se va conecta la sistem. Dacă hostul specificat în adresa destinatarului nu este conectat logic la reţea, programul de e-mail încearcă contactarea acestuia în timp de trei zile, după care, în caz de eşec transmite un mesaj expeditorului. Dacă o scrisoare nu poate fi predată destinatarului, deoarece adresa de e-mail a acestuia nu este cunoscută de “poştaş” (nume utilizator necunoscut şi/sau nume host necunoscut), sistemul o înregistrează la expeditor într-un fişier numit dead.letter. Tot aici sunt plasate şi scrisorile incomplete, abandonate de utilizator în timpul introducerii acestora cu ajutorul editorului de e-mail. Transferul poştei Transferul poştei în Internet se face prin protocolul SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) RFC 821. În acest sens host-ul de expediţie stabileşte o conexiune TCP la portul 25 al hostului de destinaţie, unde se află un demon de e-mail care implementează SMTP. Acest demon acceptă conexiunea şi copiază scrisorile în cutiile poştale de destinaţie. După ce s-a stabilit conexiunea TCP host-ul de expediţie (client) aşteaptă ca hostul destinaţie (server) să aibă iniţiativa de transfer. Serverul începe prin a-şi declara identitatea şi starea (dacă este pregătit sau nu să primească mesaje). Dacă acesta nu este pregătit pentru transfer, clientul eliberează conexiunea şi încearcă din nou mai târziu. Dacă serverul este pregătit pentru a recepţiona scrisoarea, clientul îi furnizează adresele expeditorului şi destinatarului. Se verifică în continuare adresa destinatarului şi dacă există, serverul acordă clientului permisiunea de a transmite scrisoarea, urmând ca, după transfer, clientul să primească un mesaj de confirmare. În unele situaţii utilizatorii nu sunt conectaţi direct la Internet, spre exemplu aceştia lucrează într-o reţea locală (LAN) de PC-uri care au acces la un server de e-mail, capabil să expedieze şi să recepţioneze scrisori. Comunicarea între PC-uri şi serverul de e-mail, în scopul livrării corespondenţei se face prin intermediul a trei protocoale: POP3 (Post Office Protocol), IMAP (Interactive Mail Access Protocol) şi DMSP (Distributed Mail System Protocol). 15

Protocolul POP3 (definit prin RFC 1225) posedă comenzi pentru conectarea şi deconectarea utilizatorilor, livrarea scrisorilor de pe server într-o cutie poştală pe PC-ul local, ştergerea acestora. Deoarece la fiecare conectare a utilizatorului local la serverul de e-mail, se copiază întreaga cutie poştală de pe server în cutia poştală de pe PC, în cazul unui număr mare de mesaje utilizatorul trebuie să realizeze sincronizarea celor două cutii pentru a avea o gestiune cât mai simplă a mesajelor primite. Marele avantaj al acestui protocol este faptul că după livrarea scrisorilor din cutia poştală a serverului în cutia poştală locală, acestea pot fi citite local fără a mai fi necesară conectarea la server. Protocolul IMAP (definit în RFC 1064) este mai complex decât POP3 şi este destinat în general utilizatorilor care folosesc mai multe calculatoare pentru a accesa serverul de e-mail (de acasă, de la serviciu sau în deplasare). În acest caz, pe serverul de e-mail se află cutia poştală a utilizatorului, care poate fi accesată din mai multe locuri fără a livra scrisorile local, la punctul de acces. Când utilizatorul se conectează la serverul de e-mail, el va vedea local numai lista cu scrisorile care i-au fost adresate. Când doreşte să citească o scrisoare, aceasta va fi copiată local unde va fi vizualizată şi eventual modificată, după care ajunge tot pe server în această ultimă formă. Un avantaj al protocolului IMAP este faptul că utilizatorul local poate cere vizualizarea unei scrisori nu numai prin numărul acesteia, ci şi prin atributele ei (lucru care nu este posibil în protocolul POP3). Această facilitate complică foarte mult organizarea cutiei poştale, care devine astfel o veritabilă bază de date. Dezavantajul acestui protocol constă în faptul ca utilizatorul local va trebui să rămână conectat la serverul de email pe toată durata citirii corespondenţei. Protocolul DMSP (definit în RFC 1056) presupune existenţa mai multor cutii poştale şi permite transferul scrisorilor către o staţie de lucru, după care are loc deconectarea. Utilizatorul poate citi scrisorile şi compune altele în timp ce este deconectat. Ulterior, după ce se reconectează, scrisorile sunt retransferate şi sistemul este resincronizat.

4.2.

Transferul fişierelor în reţea (FTP)

FTP (File Transfer Protocol) permite transferul fişierelor între două noduri ale reţelei
Internet. Acest transfer este implementat după arhitectura client-server, în care pe server se execută procesul ftpd (daemon), iar clientul foloseşte un program tip linie de comandă sau cu interfaţa grafică. Din punct de vedere al accesului sunt două posibilităţi: clientul care emite comanda a fost introdus, ca utilizator, pe serverul de la distanţă; clientul nu este introdus ca utilizator pe serverul la distanţă, dar acesta este un server public, la care utilizatorii au drepturi restrânse (eventual, numai de citire). Fiecare dintre programele FTP, tip comandă sau cu interfaia grafică, execută aceleaşi operaţii: Deschiderea unei conexiuni pe un server la distanţă (open). Identificarea serverului se face fie prin adresa sa sau prin numele anonymous, urmat de adresa de e-mail în loc de parolă. Vizualizarea conţinutului directoarelor (folder-elor) de pe server (dir). La unele versiuni de FTP, această operaţie se face mai mult sau mai puţin automat. Cu această ocazie se pot vedea numele fişierelor şi proprietăţile acestora (tip, dimensiune). În general, fişierele accesibile publicului larg se găsesc memorate întrun director cu numele pub şi sunt comprimate pentru a ocupa un spaţiu cât mai mic. Deplasarea în cadrul directoarelor (ed). Controlul transferului de fişiere în funcţie de modul de reprezentare. Există două moduri standard în acest sens, ASCII şi binar. Tipul ASCII este cel presupus implicit şi se foloseşte în general pentru fişiere text, programe sursă, poşta electronică, arhive, fişiere postscript. Aceste fişiere sunt supuse unor transformări de adaptare la caracteristicile calculatoarelor sursă şi destinaţie. Tipul binar sau imagine se foloseşte în general pentru fişierele din baze de date, procesoare de tabele, programe executabile. Copierea unuia sau mai multor fişiere de pe un server la distanţă pe un calculator local (get, mget). 16

Copierea unuia sau mai multor fişiere de pe un calculator local pe un server la distanţă (put, mput). Majoritatea fişierelor care fac obiectul unui transfer în reţea prin FTP sunt comprimate la sursă. În momentul utilizării acestor fişiere, trebuie realizată operaţia inversă de decomprimare. Din acest punct de vedere trebuie reţinut faptul că fişierele text (txt), postscript (ps), document (doc) nu sunt comprimate. Fişierele de tip ZIP sunt comprimate cu programele PKZIP sau WINZIP şi pot fi decomprimate cu PKUNZIP şi WINZIP. Există, de asemenea, posibilitatea de a comprima un fişier sub forma EXE urmând să fie decomprimat prin lansarea în execuţie (autodecomprimare). În general, majoritatea serverelor FTP conţin fişiere organizate din punct de vedere tematic şi pe versiuni. Serverele FTP cele mai importante, cu un număr mare de solicitări au şi copii identice care se găsesc localizate la alte adrese, pentru a descongestiona traficul în retea. În situaţia în care se căută un fişier a cărui sursă nu e cunoscută, se poate apela la serverele tip Archie. Acestea cunosc conţinutul serverelor FTP din imediata lor apropiere şi sunt actualizate în timp real. Utilizatorul face o cerere către un server Archie şi va primi răspunsul prin e-mail (Archie fiind cuplat cu serverul e-mail). Cele mai importante servere Archie sunt: archie.ans.net (New York, USA); archie.rutgers.edu (New Jersey, USA); archie.sura.net (Maryland, USA); archie.unl.edu (Nebraska, USA); archie.mcgill.ca (Canada); archie.funet.fi (Finlanda); archie.au (Australia); archie.doc.ic.ac.uk (Marea Britanie); archie.th.darmstadt.de (Germania); archie.wide.ad.jp (Japonia).

4.3.

Emularea terminalelor (Telnet)

Al treilea protocol de aplicaţie, definit oficial şi utilizat în reţeaua Internet, este Telnet
(terminal emulation). Standardul Telnet a fost definit în SUA de către Agenţia de Comunicaţii a Apărării ca Protocol Telnet Standard Militar, MIL-STD-1782. Telnet a fost proiectat la sfârşitul anului 1970 pentru a furniza suportul de terminal într-o reţea de calculatoare multiuser care foloseşte protocolul TCP/IP. Protocolul Telnet permite conectarea unui terminal utilizator local la un server aflat la distanţă. Într-o reţea cu un grad ridicat de conectivitate şi un mare număr de tipuri de terminale, în măsura în care este posibil, este necesar să existe un protocol de terminal virtual, ca intermediar între terminalul real şi server-e, cu scopul de a oferi un limbaj comun acestora. Acest protocol foloseşte trei concepte principale: asocierea, negocierea şi profitul. O asociere de terminal virtual este stabilită între terminal şi aplicaţie, fiind iniţiată de dispozitivul la care terminalul fizic este direct conectat. Mediul de terminal virtual este propus de către iniţiator şi exprimă caracteristicile acestuia. Negocierea mediului de terminal virtual reprezintă gradul în care mediul cerut iniţial poate fi modificat. Modificările sunt determinate prin setul unităţilor funcţionale selectate de iniţiator. Cele trei unităţi funcţionale sunt: prima, în care negocierea nu este permisă; a doua permite substituirea cu un alt profil diferit; a treia, dialogarea în vederea acceptării reciproce a mediului. Telnet oferă protocoale pentru terminal virtual de reţea, transfer de date şi opţiunea de negociere. Protocolul de terminal virtual Telnet a fost cunoscut mai mult pentru lucrul în modul defilare decât în modul pagină sau ecran, totuşi este posibilă negocierea anumitor 17

funcţii ale terminalelor în mod pagină. Serviciul Telnet este implementat într-o formă mai veche sub formă de comandă sau mai nou este inclus în serviciul Web.

4.4.

Alte servicii Internet

Finger permite cunoaşterea caracteristicilor unui utlizator conectat la reţa. Acest serviciu este inclus în alte instrumente Internet sau poate fi dat ca o comandă DOS: finger[nume utilizator@nume host] Dacă nu se specifică nici un argument, se afişează o listă cu toţi utilizatorii conectaţi la sistemul local. Dacă se specifică argumentul, se afişează informaţiile aferente utilizatorului respectiv, dacă acesta este conectat la reţea. Uneori, reţelele locale conectate la Internet sunt protejate printr-un "firewall" (zid de protecţie) care nu permite accesul din exterior la adresele IP ale acesteia. În acest caz, comanda Finger este inoperantă. Ping permite testarea conexiunii cu un anumit host din Internet. Ea poate fi specificată ca o comandă DOS sau UNIX sub forma: ping nume_host Pentru a măsura viteza de comunicaţie, se poate specifica parametrul s sub forma: ping -s nume_host. Traceroute afişează o listă cu toate server-ele aflate pe traseul de reţea, care conectează server-ul destinaţiei specificate ca argument. Sub DOS se specifică sub forma: tracert nume_host Această comandă este utilă pentru a afla care este host-ul în pană, dacă apare o eroare de conexiune. Whois permite accesul la o bază de date care se găseşte pe server-ul aflat la Network Information Center (NIC). Astfel, se pot obţine informaţiile privind host-urile Internet şi utilizatorii acestora.

Talk permite o discuţie on-line cu o persoană conectată la Internet (evident, putem verifica cu finger, dacă persoana este conectată sau nu). Printr-o comand㪠talk adresă_e-mail vom solicita persoanei, a cărei adresă de e-mail am indicat-o în comandă, un dialog prin serviciul talk. Pe ecranul interlocutorului va apărea un mesaj în care suntem identificaţi prin adresa noastră de e-mail, iar interlocutorul va răspunde tot printr-o comandă talk. După iniţierea dialogului, ecranele celor doi interlocutori se înpart în două, în partea de sus fiind textul nostru, iar în partea de jos, răspunsul. 

18

5. Serviciul World Wide Web

Web sau WWW (World Wide Web) sau W3

reprezintă unul din seviciile de informare pe lnternet. Un serviciu Web combină tehnologiile noi cu serviciile Internet disponibile. Web este o colecţie de documente multimedia, calculatoare, reţele şi evident soft client şi server Web (figura).
Calculator utilizator (navigator Web) Documente multimedia Server Web

Reţea locală
Figura: Componentele Web

Reţea locală

Elementele la care Web face apel sunt: Identificatorul uniform al resurselor, URL (Universal Resource Locators), care permite recuperarea tuturor tipurilor de informaţie din orice punct din Internet. Protocolul de transfer hipertext, HTTP (HyperText Transfer Protocol), care permite comunicarea între server-ul şi navigatorul Web. HTTP reprezintă un ansamblu de reguli relativ simple pentru a fi utilizate în cadrul sistemelor hipermedia distribuite. Limbajul de realizare a hipertextelor, HTML (HyperText Markup Language), care permite crearea documentelor hipertext, care vor fi vizualizate cu ajutorul navigatoarelor Web. Web se deosebeşte de alte servicii Internet, deoarece prin concepţia sa înglobează alte servicii cum ar fi: FTP, Gopher, Telnet, Wais, News. Web reprezintă subnivelul superior al nivelului aplicaţie. Server-ul Web reprezintă sistemul pe care rulează un soft, numit daemon httpd, ce are ca scop distribuţia informaţiei stocate, sub forma unor documente. Accesul la informaţia de pe un server Web se obţine prin intermediul unui soft client numit navigator sau browser. Navigatorul şi serverul Web cooperează după modelul client-server (figura C.2). Browserul emite cererile şi recepţionează datele care vor fi afişate. După recepţia datelor, browser-ul formatează documentele ţinând seama de tag-urile HTML şi apoi le afişează. Primul navigator Web grafic a fost Mosaic de la NCSA (National Center for Supercomputing Application). Browser-ul Netscape este unul din cele mai utilizate şi oferă următoarele facilităţi: permite deschiderea mai multor pagini Web în acelaşi timp; administrează scrierea şi citirea pentru serviciul News; administrează recepţia şi emisia poştei electronice; suportă Java în modul de lucru pe 32 de biţi şi JavaScript ; include bibliotecă Plug-Ins. Netscape ocupa ponderea cea mai mare pe piaţa browser-elor. Este suficient să privim gradul de utilizare a navigatoarelor Web, la nivelul anului 1997 (conform [NN98]): 19

Netscape (Windows) Netscape (Macintosh) SPRY_ Mosaic Microsoft Explorer Lynx Netscape (X 11) IBM Web Explorer Hot Java

51 % 4% 6,6 % 6,4 % 5,8 % 4,4 % 1,4 % 0,2 %

Situaţia pare să se fi schimbat după patru ani, căci în 2001, în topul revistei PC-World, la capitolul “cel mai bun browser de Web” al anului 2001 conduce detaşat Microsoft Internet Explorer 5.5, în timp ce noua versiune Netscape 6 este deocamdată, puţin fiabilă. Utilizatorul poate apela unul dintre produsele de navigare, sub:  Windows: Netscape Internet Explorer Mosaic  Dos: Dos Lynx  X Windows: XMosaic  UNIX: WWW

5.1.

Universal Resource Locators (URL)

Accesul la un anumit document se face prin specificarea adresei acestuia. Forma
standardizată a unui URL conţine: protocolul de schimb; serverul; directorul/fişierul. Sintaxa este: protocol : / /nume_server/cale/nume document De exemplu, URL-uri către motoare de căutare cunoscute: http://www.yahoo.com/ http://www.google.com/ Există mai multe tipuri de URL, fiecare reprezentând un serviciu dat:  ftp://nume:parola@server/dir1/dir2 - acest tip de URL permite accesul la un server FTP pentru:  vizualizarea ansamblului fişierelor unui director, dacă nici un fişier nu a fost specificat;  încărcarea fişierului pe discul local, dacă un nume de fişier a fost dat.  file://server/fisier - pentru accesarea unui fişier prezent pe discul local;  gopher://server - permite deschiderea unui meniu Gopher, pentru regăsirea informaţiei;  telnet://nume:parola@server:port - permite deschiderea unei sesiuni telnet pe maşina de la distanţă;  news://grup.articol - permite deschiderea unei sesiuni News pe un server News dat ca parametru în soft-ul client;  wais://server/ - permite accesul la un server bază de date Wais (Wide Area Information Servers – Server-e de informaţii de arie largă);  mailto://nume@server - permite deschiderea unei sesiuni de poştă electronică, pentru scrierea şi transmiterea unui mesaj către utilizatorul a cărui adresă figurează în URL.

5.2.

Hipertext

Web face apel la conceptul de hipertext. Hipertextul este o metodă de prezentare a
informaţiei, unde anumite cuvinte ale textului pot fi apelate în orice moment pentru a furniza alte informaţii (figura). Respectivele cuvinte reprezintă legătura către alte documente, ce pot fi texte, imagini sau alte fişiere. 20

Dezvoltarea rapidă a comunicaţiilor numerice şi a sistemelor de afişare grafică a determinat o evoluţie a hipertextului către hipermedia, în care legăturile se realizează către texte, imagini, sunete şi filme. lnformaţia tranzitată sub Web este organizată sub forma documentelor multimedia, cu legături către alte documente. Informaţia pe care un server Web este în măsură să o elibereze este structurată ierarhic într-un arbore. Rădăcina arborelui constituie punctul de intrare. Informaţiile eliberate prin Web pot fi: documente HTML (.html sau .htm); texte ASCII (.txt); documente performante, cum ar fi PostScript (.ps); imagini fixe, sub diferite reprezentări GIF, JPEG, TIFF; înregistrări sonore în format AU sau AIFF; filme în format QuickTime (.mov) sau MPEG (Motion Picture Experts Group); reprezentarea VRML a unei scheme tridimensionale; un microprogram sau "applet" Java.

Doc.3 Doc.1 Doc5

Doc.2 Doc.4
Figura: Exemplu de legături hipertext

5.3.

Publicarea documentelor Web

Distribuiţia informaţiei prin Web poate fi cheia succesului în orice domeniu de activitate, ce
se traduce prin creşterea vânzărilor, prin atragerea noilor clienţi sau, mai simplu, prin propagarea ideilor proprii. Pentru publicarea prin Web, prima etapă constă în realizarea documentului. Cel care editează documentul Web este responsabil atât de conţinutul şi calitatea informaţiilor cât şi de claritatea şi utilitatea lor. Pentru crearea şi publicarea unui document este necesară parcurgerea următoarelor faze: dezvoltarea unei strategii; definirea structurii; crearea documentului; perfecţionarea; recitirea documentului; testarea; publicarea în forma finală. Web este un serviciu Internet care permite lansarea ideilor oricărui utilizator. Prin adăugarea de sunete, imagini grafice şi video se pot crea documente impresionante, 21

interactive şi dinamice, care o să determine cititorii să revină în mod curent la site-ul respectiv. Înainte de crearea documentului se va stabili o strategie, având în vedere: finalitatea, conţinutul, audienţa şi structura documentului. Finalitatea documentului se referă la motivul pentru care acesta este creat:  documentul prezintă o universitate ?  se doreşte o informare despre existenţa unui curs universitar on-line?  este prezentat chiar cursul?  promovează rezultatele unei cercetări? De asemenea, finalitatea documentului poate consta în vânzarea unui serviciu sau întro ofertă gratuită către comunitatea Internet. Conţinutul documentului este foarte important. Prin conţinut se face referire la tema şi dimensiunea documentului. Plecând de la subiectul documentului, trebuie stabilit gradul de detaliere al acestuia. Se pot aborda, la modul general, mai multe subiecte sau se pot trata mai aprofundat câteva subiecte bine alese. Dacă se doreşte tratarea mai multor subiecte, este de preferat prezentarea lor în documente distincte, organizate pe niveluri de detaliere. Astfel, primul document este unul de prezentare generală, din care pot fi accesate altele de detaliu (ca în figura 5.9) Este esenţială punerea la punct a unei strategii care va ţine seama de publicul căruia i se adresează documentul creat. Nu este totdeauna uşor de a găsi destinatarii unui seviciu. Web permite să se ajungă la o audienţă foarte diversă. Totuşi, se va ţine seama că aria de audienţă este mult mai largă dacă se foloseşte limba engleză, decât limba română. Aceasta cu o condiţie, subiectul tratat să fie de interes general şi nu direcţionat către indivizii unei comunităţi. Pentru a se stabili, în linii mari, care este publicul ce ar putea fi interesat de ideile, produsele sau serviciile care vor fi lansate prin documentul Web, trebuie să ne punem următoarele întrebări:  Cui ne adresăm?  De ce sunt interesaţi de produsul sau serviciul nostru?  Cum facem să-i depistăm pe cei interesaţi? Înainte de a crea documentul, trebuie stabilită structura acestuia. Un document bine structurat va fi urmărit mult mai uşor de către cititor. Într-un document trebuie să se regăsească următoarele elemente: partea introductivă: prezintă documentul pe scurt (organizare, conţinut); corpul documentului: conţinutul site-lui; elementul de încredere: oferă cititorului argumentul de a mai reveni; concluzia: un final elegant de document (”finit coronat opus”).

22

6. LIMBAJUL HTML - Prezentare generală
HTML reprezintă o implementare simplă a limbajului SGML (Standard Generalized Markup
Language) care permite crearea de documente hipertext pentru paginile Web. Principalele caracteristici ale acestui limbaj sunt: descrierea structurii documentului; nu este descrisă aranjarea în pagină; permite fiecărui navigator să aibă propria prezentare; un document HTML poate fi reutilizabil. Orice document SGML este reutilizabil şi se caracterizează prin conţinut şi organizarea sa. Normele de interschimbare a documentelor descriu: elementele legate de coninut: partea vizibilă; structura: derularea logică a documentului; aranjarea în pagină: prezentarea. Ciclul de viaţă al unui document Web include: concepţia: când se utilizează instrumente de editare; gestiunea: stocarea în fişiere; difuzarea: este permisă vizualizarea de către utilizatori; utilizarea: prin editare, copiere, imprimare. Conţinutul unui document se caracterizează prin: natura informaţiei: texte, grafică, tabele, ecuaţii; structura:  numele: titluri capitole, paragrafe, legende;  concepţia obiectelor imbricate; prezentare: operaţia de formatare. HTML a parcurs în timp mai multe versiuni: HTML - nivel 1: versiunea standard de bază, care este recunoscută de toate navigatoarele; HTML - nivel 2: nivel 1 + formulare interactive; HTML - nivel 3: nivel 2 + tabele, ecuaţii şi alinierea textelor şi imaginilor. HTML - nivel 4: nivel 3 + modele de prezentare a documentelor, ameliorarea tabelelor şi formularelor. Un document HTML se poate realiza printr-un: editor de texte (în ASCII); procesor de texte; editor HTML; convertor HTML. Limbajul HTML include o mare diversitate de tag-uri (marcatori), sub forma: <Nume Tag> Text -------------- [</Nume Tag>] Tag-urile sunt: singulare, când se regăseşte numai tag-ul de început (<P>); pereche, reprezentat prin tag de început (<HEAD>) şi tag de sfârşit (</HEAD>). Unele tag-uri deţin atribute (parametri) care pot lua anumite valori, în acest caz sintaxa este: < Nume_ tag atrib1="valoare1" atrib2="valoare2" > Exemplu: <IMG src="URL_imagine" ign="top"> IMG reprezintă numele tag-ului ce are rolul de a include în document o imagine. Numele primului atribut este src, având ca valoare URL-ul fişierului imagine, iar numele celui de al doilea atribut este align şi se referă la aranjarea imaginii în document având valoarea top. 23

6.1.

Structura documentelor HTML

Orice document HTML include un antet şi un corp (figura). Pentru structurarea documentului se utilizează tag-urile: <HTML> ---------<HEAD> ---------<TITLE> ---------<BODY> ---------defineşte începutul şi sfârşitul documentului; început/sfârşit antet document; început/sfârşit titlu document; început/sfârşit document propriu-zis;

<HTML> <HEAD> <TITLE> Exemplu de document HTML </TITLE> </HEAD> <BODY> … … </BODY> </HTML> antet

corp document

Figura: Structura minimală a unui document HTML

6.2.

Aranjarea în pagină şi formatarea documentelor

<Hi> ... </Hi> indicele i=1, 2, 3, 4, 5, 6 stabileşte dimensiunea caracterelor pentru textul din interiorul tagului. Dimensiunea cea mai mică se obţine pentru i=6 şi cea mai mare pentru i=1. <EM ... </EM> text scos în evidenţă (Emphasis). <STRONG> ... </STRONG> text puternic scos în evidenţă. <ADDRESS> ... </ADDRESS> textul specifică o adresă poştală, o adresă e-mail sau un număr de telefon. <B> ... </B>, <I> ... </I> text bold sau italic. <TT> ... </TT> text monospaţiat. <BR> întrerupe linia curentă şi trece pe următoarea, indiferent dacă urmează text sau imagine. <P> ... [</P>] trece la paragraful următor, care începe cu o nouă linie, dar spre deosebire de <BR> lasă şi o linie liberă ca separator de paragrafe. < ! ...Text ...> comentariu, fiind ignorat de navigator. <HR [SIZE=n] [WIDTH=n] [ALIGN=left|right|center] [NOSHADE]> transează o linie orizontală de separare, care poate avea următoarele caracteristici: grosime (SIZE), lungime (WIDTH), aliniere (ALIGN) şi fără umbră (NOSHADE). <DIV ALIGN="left|center|right"> ...</DIV> alinierea textului. 24

<PRE [WIDTH=n]> ... </PRE> permite conservarea formatării textului din intervalul tag-ului. Atributul WIDTH fixează numărul de coloane în care se află textul formatat, valoarea implicită fiind de 80 de coloane. <HTML> <HEAD> <TITLE> Tabel preformatat </TITLE> </HEAD> <BODY> <H2> Tabel în text preformatat </H2> <PRE> FACULTATE NR-MATRICOL NUME PRENUME </PRE> </BODY> </HTML>
Exemplu

<FONT SIZE=n COLOR=x FACE=t1, t2, t3> ... </FONT> Efectul atributelor acestui tag acţionează asupra textului situat înaintea tag-ului </FONT>. Atributul SIZE=n stabileşte dimensiunea caracterelor, n poate lua valori cuprinse între 1 şi 7. Dacă valoarea atributului este precedată de semnul + atunci n reprezintă creşterea în raport cu dimensiunea curentă a caracterelor. Atributul COLOR=x, stabileşte culoarea caracterelor după modelul RGB: rrggbb (rr - roşu, gg - verde, bb - bleu). rr, gg, bb sunt valori hexazecimale. Valoarea 00 dă o intensitate minimă, iar FF o intensitate maximă. Astfel, combinaţia FF0000 corespunde pentru culoarea roşu intens, FFFFFF pentru alb, iar 000000 , pentru negru. Atributul FACE=t1, t2, t3 permite stabilirea tipului de font, care trebuie să existe pe maşina clientului. <MULTICOL COLS=n GUTTER=m WIDTH=d>....</MULTICOL> Permite scrierea textului pe mai multe coloane (gen ziar). Numărul de coloane, lăţimea acestora şi spaţiul dintre ele se specifică prin atributele: COLS, WIDTH şi GUTTER. <CENTER> ... </CENTER> Centrează pe orizontală textul sau imaginile. <SPACER TYPE=tip SIZE=n> <SPACER TYPE="BLOCK" WIDTH=n HEIGHT=j ALIGN=a> Permite controlul vertical şi orizontal al spaţiului dintre elementele unei pagini HTML. Atributul TYPE poate lua valorile HORIZONTAL, VERTICAL sau BLOCK. Dacă atributul TYPE ia valoarea BLOCK, atunci se pot specifica şi atributele: WIDTH (lăţimea), HEIGHT (înălţimea) ALIGN cu valorile TOP, BOTTOM, CENTER sau MIDDLE. <BR CLEAR=c> Permite spaţierea unei imagini faţă de textul documentului HTML. Atributul CLEAR poate lua valorile: LEFT, RIGHT sau ALL. LEFT lasă liber locul din stânga imaginii, RIGHT lasă liber locul din dreapta imaginii, iar ALL se foloseşte când avem două imagini în pagină şi vrem ca una să fie aliniată la stânga, cealaltă, la dreapta şi spaţiul dintre ele să fie liber. <BODY BGCOLOR=c TEXT=t LINK=k VLINK=v ALINK=a> Controlează culorile pentru: fondul ecranului, text şi legături. Toate valorile atributelor din tagul BODY (c, t, k, v şi a) se specifică după modelul RGB sub forma "#rrggbb" . Atributul BGCOLOR dă culoarea fondului de ecran, TEXT, culoarea textului (altul decât legăturile hipertext), LINK, culoarea legăturilor care nu au fost încă vizitate, VLINK, culoarea legăturilor care au fost vizitate ALINK, culoarea temporară a legăturii din momentul activării acesteia (culoarea implicită este roşu). Există posibilitatea ca fondul ecranului să conţină o imagine care trebuie să fie mai simplă şi monocromă, pentru a permite o vizualizare uşoară a paginii găzduite. Specificarea unei imagini ca fond de ecran se face prin: <BODY BACKGROUND="fisier_imagine.gif"> 25

7. Liste, Legaturi hipertext, includerea imaginilor in document 7.1. Liste
a) Liste ordonate <OL TYPE=t START=s> <LI>Text1 <LI>Text2 <LI>Text3 </OL> Atributul TYPE defineşte tipul numerotării elementelor listei, care poate fi: t=1 pentru cifre, t=A pentru caractere majuscule, t=a pentru caractere minuscule, t=I pentru numerotarea romană cu litere mari şi t=i pentru numerotarea romană cu litere mici; Atributul START defineşte valoarea de început. <OL> <B> <LI> Birotică <LI> Baze de date <LI> Structuri de date </B> </OL> Se va afişa: 1. Birotică 2. Baze de date 3. Structuri de date

Exemplu: Liste ordonate

<OL> Se va afişa: <B> <LI> <A href=”URL_B”> Birotică </A> 1. Birotică <LI> <A href=”URL_D”> Baze de date </A> 2. Baze de date <LI> <A href=”URL_S”> Structuri de date </A> 3. Structuri de date </B> </OL>
Exemplu: Liste ordonate

b) Liste neordonate <UL TYPE=t> <LI>Text1 … <LI>Textn </UL> Atributul TYPE defineşte semnul care va precede elementele listei: t=SQUARE (pătrat), t=CIRCLE (cerc vid) t=DISC (cerc plin). <UL TYPE=DISC> Se va afişa: <B> <LI> <A href=”URL_B”> Birotică </A> Birotică <LI> <A href=”URL_D”> Baze de date </A> Baze de date <LI> <A href=”URL_S”> Structuri de date </A> Structuri de date </B> </OL>
Exemplu: Liste neordonate

26

c) Liste cu definiţii <DL> <DT><B> Termen1 pentru definit </B> <DD> Definirea termenuIui … <DT><B> Termenn pentru definit </B> <DD> Definirea termenului </DL> <DL> <DT><B>Telnet</B> <DD>Protocol şi program de nivel aplicaţie, pentru emularea unui terminal <DT><B>X.400</B> <DD>Sistemul de standarde pentru poşta electronică </DL> Rezultatul afişării cu un browser:

Telnet Protocol şi program de nivel aplicaţie, pentru emularea unui terminal X.400 Sistemul de standarde pentru poşta electronică
Exemplu: Liste cu definiţii

7.2.

Legături hipertext

Legăturile hipertext permit vizualizarea prin clic pe un cuvânt, frază sau imagine a altor
fişiere decât cel curent. Pentru a realiza o legătură hipertext se utilizează tag-ul ancoră: <A> ... </A>, care include şi atribute. Unul dintre aceste atribute este: HREF (Hypertext REFerence), utilizat pentru a specifica URL-ul documentului ţintă. Sintaxa este: atribut valoarea atributului textul pe care se face clic, afişat diferit text de legătură

<A HREF =

“localizarea documentului”

>

</A>

tag de început Legăturile se pot realiza: intern, în acelaşi document; local, către un document situat pe acelaşi server; extern, către un document aflat pe alt server. a)

tag sfârşit

Legătura locală <A HREF = "fisier_local"> text de legătură </A> Valoarea “fişier_local" reprezintă adresa fişierului local către care se face legătura şi acesta va fi încărcat. Fişierul local se precizează folosind: 27

 calea relativă, serverul va căuta documentul începând din acelaşi director ca şi documentul de la care a fost apelată legătura;  calea absolută, când documentul va fi identificat începând cu directorul rădăcină. b) Legătura internă Se realizează între elemente ale aceluiaşi document sau către un anumit punct ţintă al altui document. Aceasta implică:  crearea unei ancore în punctul ţintă: <A NAME = "cuvânt_cheie"> Paragraf_ţintă </A> Ancorele din punctul ţintă nu sunt afişate diferit faţă de restul documentului.  realizarea unei legături prin care se specifică numele fişierului (dacă legătura se face într-un punct al altui fşier) şi paragraful: <A HREF = " [nume fisier] #cuvânt_cheie"> Paragraf_ţintă </A> Se utilizează acest tip de legătură în cadrul unui document organizat pe secţiuni. La începutul documentului poate fi prezentat conţinutul. <HTML> <HEAD> <TITLE>Exemplu de pagină Web</TITLE> </HEAD> <BODY> <H1 align=center> EXEMPLUL DE PAGINĂ WEB</H1> <P>Se exemplifică legătura către un paragraf al documentului <P> <P><A NAME="CCC"></A> <LI> <H1> <A href="#AAA"> Disciplinele din anul I </A></H1> <LI> <H1> <A href="#BBB"> Disciplinele din anul II </A></H1> <LI> <H1> <A href="#DDD"> Disciplinele din anul III </A></H1> <LI> <H1> <A href="#EEE"> Disciplinele din anul IV </A></H1> </OL> <HR><P> <H2> <A name="AAA"> Disciplinele din anul I </A></H2><BR> <UL> <LI>Algoritmi şi programare <LI>Tehnici de programare <LI>Arhitectura calculatoarelor <LI>Bazele informaticii <LI>Logică computaţională <LI>Analiză matematică <LI>Algebră <LI>Algebră computaţională <LI>Geometrie <LI>Birotică (prelucrare texte & calcul tabelar) <LI>Economie politică <LI>Contabilitate generală <LI>Limba Engleză </UL> <HR> <A href="#CCC"> Revenire început </A> <HR><P>

28

<H3> <A name="BBB"> Disciplinele din anul II </A></H3><BR> <UL> <LI>Limbaje de asamblare <LI>Structuri de date <LI>Limbaje de programare <LI>Baze de date <LI>Algoritmica grafurilor <LI>Ecuaţii diferenţiale <LI>Geometrie computaţională <LI>Birotică (Internet, Intranet) <LI>Management <LI>Marketing <LI>Marketing <LI>Limba engleză </UL> <HR> <A href=" #CCC " > Revenire început </A> <HR><P> <H4> <A name="DDD"> Disciplinele din anul III </A></H4><BR> <UL> <LI>Sisteme de operare <LI>Programare logică şi funcţională <LI>Inteligenţă artificială <LI>Reţele de calculatoare <LI>Cursuri speciale de informatică <OL> <LI>Baze de date comerciale <LI>Programare orientată pe obiecte <LI>Proiectare asistată de calculator <LI>Baze de date orientate pe obiecte <LI>Grafică pe calculator <LI>Programare în Java <LI>Generarea curbelor şi suprafeţelor <LI>Analiza şi evaluarea performanţelor sistemelor de calcul <LI>Software matematic <LI>Probleme speciale de calcul numeric </OL> <LI>Calcul numeric <LI>Probabilităţi <LI>Statistică computaţională </UL> <HR>

29

<A href="#CCC"> Revenire început </A> <HR><P> <H5> <A name="EEE"> Disciplinele din anul IV </A></H5><BR> <UL> <LI>Limbaje formale <LI>Administrarea reţelelor locale <LI>Sisteme informatice <LI>Tehnici de compilare <LI>Reţele WAN <LI>Cursuri speciale de informatică <OL> <LI>Calculatoare paralele <LI>Generatoare de aplicaţii Windows <LI>Ingineria programării <LI>Limbaje de programare concurentă <LI>Sisteme de operare distribuite <LI>Prelucrarea imaginilor <LI>Reţele neuronale <LI>Simulare şi modelare <LI>Sisteme inteligente <LI>Modelarea sistemelor economice </OL> </UL> <HR> <A href="#CCC"> Revenire început </A> <HR> <BODY> </HTML>
Exemplu: Exemplu de pagină Web

c) Legătura externă atribut URL document textul pe care se face clic, afişat diferit text de legătură

<A HREF = “http://www.cia.tibiscus.ro” >

</A>

tag de început

tag sfârşit

Ţinta unei legături hipertext poate fi: un fişier HTML, o imagine externă (GIF, JPEG sau PostScript), un film sau text (căruia i s-a marcat o ancoră). În cazul în care legătura hipertext punctează spre un fişier HTML, există două situaţii posibile: 1. Documentul apelat aparţine unui ansamblu de documente omogene care sunt dirijate dintr-un document principal. În această situaţie se poate prevedea în documentul apelat o ancoră de retur spre documentul principal pentru a facilita navigarea în ansamblul respectiv. Acest lucru trebuie făcut cu multă atenţie, deoarece înr-un alt context s-ar putea să deruteze utilizatorul. Fiecare document are un buton de 30

revenire spre documentul principal. În exemplul din figura 5.17 se definesc două ansambluri de documente distincte. În documentul 3 din ansamblul 1 se află o legătură care punctează documentul B din ansamblul 2. Activarea butonului de revenire din documentul B îl va duce pe utilizator în documentul principal al ansamblului 2, şi nu în ansablulul 1, aşa cum ar spera el. 2. Documentul apelat se află pe un server independent de documentul în curs de realizare; după consultare, utilizatorul va reveni în documentul de apel prin activarea butonului BACK din navigator. Este posibilă definirea unor legături către celelalte servicii Internet: FTP, Telnet, News, MailTo, JavaScript. Spre exemplu, o legătură de forma: mailto: adresa_e-mail va apela un program de scriere şi expediere a scrisorilor, către destinatarul a cărui adresă a fost specificată. În contextul limbajului JavaScript, orice legătură hipertext este considerată ca un obiect şi este înregistrată într-un tabel de unde poate fi accesată sub forma: document.links [indice] Numărul de legături dintr-o pagină se poate obţine prin: document.link.length. Singura proprietate a unei legături care poate fi modificată este: document.links[i].target. Există, de asemenea, trei evenimente asociate unei legături: onMouseOver, onMouse0ut şi onClick.

Butoane de revenire spre documentul principal 1

Meniul 1 1. … 2. … 3. …

1.

2.

3. 


Ansamblul 1

Meniul 2 A. … B. … C. …

A

B

C

Butoane de revenire spre documentul principal 2 Ansamblul 2
Figura: Navigarea între documente

31

7.3.

Includerea imaginilor în document

Imaginile pot fi:
afişate direct în documentul Web, imagini on-line (în ideea că există un browser grafic). Pentru a putea fi afişate, imaginile trebuie să fie salvate în format GIF sau JPEG. încărcate şi afişate la cererea utilizatorului prin tag-ul <A>, imagini (legături) externe. Imaginile incluse în paginile Web pot avea diverse surse: fotografii preluate printr-un scanner, fotografii preluate de pe un CD-Photo, prin captarea imaginilor de pe un video-disc sau imagini realizate printr-un soft specializat. În sistemele informatice, descrierea unei imagini se poate realiza în mod: bitmap sau vectorial. În modul bitmap imaginea este realizată punct cu punct. Dimensiunea şi rezoluţia sunt stabilite de la început. În acest caz este diticil să se modifice mărimea fără a se altera calitatea imagini. Preluarea unei imagini cu un scanner generează imagini bitmap. Photoshop, SuperPaint, XV reprezintă produse soft capabile să creeze şi să returneze imagini bitmap. GIF este un format pentru reprezentarea imaginilor în modul bitmap. În modul vectorial, fiecare formă, fiecare curbă este definită printr-o formulă matematică. O astfel de reprezentare are avantajul că desenele pot fi uşor redimensionate sau deformate. Fişierele în care sunt înregistrate imaginile vectoriale sunt de capacitate mai mică decât cele cu imagini bitmap. Cele mai cunoscute tipuri de imagini vectoriale sunt cele PostScript (Illustrator fiind soft-ul pentru desen). Dacă se doreşte utilizarea imaginilor PostScript în paginile Web, pentru afişarea lor este necesară conversia în modul bitmap. Imaginile on-line sunt specificate prin tag-ul IMG: <IMG SRC="nume_img.gif" ALIGN=a HSPACE=n1 VSPACE=n2 WIDTH=d HEIGHT=h BORDER=n3> Atributul SRC indică URL-ul imaginii care se va insera în document. Imaginile se pot alinia cu ajutorul atributului ALIGN, care poate lua valorile: TOP, MIDDLE, BOTTOM, LEFT, RIGHT. Încadrarea şi dimensionarea imaginilor se face prin atributele HSPACE (spaţiu orizontal), VSPACE (spaţiu vertical), BORDER (cadru), WIDTH (lăţimea) şi HEIGHT (înălţimea). O imagine poate fi un punct de legătură către alte informaţii. În acest caz se utilizează sintaxa: <A HREF = "URL_informaţii"> <IMG SRC="URL_imagine"> </A> imaginea poate fi selectată În contextul JavaScript, imaginile sunt considerate ca obiecte şi sunt înregistrate într-un tabel, putând fi accesate sub forma: document.images[i]. Numărul de imagini memorate în acest tabel este dat de: document.images.length. Proprietăţile obiectului imagine sunt: SRC, HEIGHT, WIDTH şi COMPLETE, o valoare logică care exprimă-starea de afişare a imaginii: totală sau parţială.

32

8. Formulare, Tag-uri
8.1. Formulare

Formularele (chestionarele) sunt instrumente oferite prin limbajul HTML pentru a genera pe ecran zone de dialog cu cititorul documentelor Web. Un formular reprezintă doar o interfaţă pentru captarea informaţiilor, el necesită elemente pentru tratarea datelor colectate. Prelucrarea finală a datelor se execută pe server, prin programele denumite CGI (Common Gateway Interface). Altfel spus, CGI asigură interacţiunea server-navigator în sensul personalizării rezultatelor prin diverse prelucrări asupra elementelor din paginile Web. Scriptul CGI este lansat în execuţie pe baza unor parametri transmişi de client. Dialogul între client şi server, pentru prelucrarea unui formular, se derulează după următorul scenariu, în 6 paşi (figura): Clientul lansează o cerere către un URL, ce include un formular. 1. Serverul recepţionează cererea, o analizează şi emite formularul de completat către client. 2. Clientul completează formularul şi-l transmite server-ului. 3. Server-ul lansează în execuţie scriptul CGI, care realizează o anumită prelucrare asupra datelor din formular (interoghează o bază de date, calculează nişte valori etc.) şi pregăteşte rezultatele obţinute. 4. Scriptul transmite în final rezultatele către server într-un format care poate fi înţeles de acesta. 5. Server-ul recepţionează rezultatele şi le transmite mai departe clientului.
Calculator utilizator

Server

1. cerere formular 2. trimitere formular

Daemon www

4.transfer către script 5.răspuns în format text /html

Script CGI

Navigator (browser) în format

3. returnare formular după completare 6.răspuns cu rezultatele text/html

Figura: Interacţiunea client-server

Scripturile CGI sunt înregistrate în mod curent pe server, într-un director care se creează la instalarea acestuia (daemon-ul httpd). Pentru serverul Web NCSA (pe care l-am mai menţionat, el funcţionând sub Unix), acest director este /cgi-bin. În plus, la configurarea serverului în fişierul srm.conf se pot specifica mai multe directoare care să găzduiască scripturi CGI. Un script poate fi scris într-un limbaj de programare ca: Fortran, C, Perl, Visual C++, Visual Basic. Limbajul Perl este specializat pentru acest scop, fiind de altfel şi cel mai utilizat. Prin intermediul tag-urilor HTML se descriu zonele formularului, care vor fi completate de utilizator. Sintaxa generală pentru deschiderea unui formular este: <FORM METHOD=tip_m ACTION=URL_cgi NAME=nf TARGET=cadr> unde: Atributul METHOD=tip_m specifică modul cum se emite informaţia către server. Valorile cel mai frecvent utilizate pentru tip_m sunt: GET şi POST. Când se 33

utilizează metoda GET, şirul de caractere constituit din ansamblurile nume_câmp şi valoare este adăugat la URL-ul scriptului cgi care se va executa. Separatorul între numele scriptului şi restul şirului de caractere îl reprezintă caracterul ?. Deoarece majoritatea browser-elor afişează URL curent, acest şir de caractere va fi vizibil. Din această cauză se preferă metoda POST, când şirul de caractere este trimis către server printr-o secvenţă HTTP specială. De exemplu, dacă tag-ul de început este: <FORM METHOD=GET ACTION=http://www.cia.tibiscus.ro/cgi_bin/nume_script> URL-ul pe care îl va apela clientul, după completarea formularului, are următoarea formă: http://www.infocib.ase.ro/cgi_bin/nume_script? câmp1=valoare1&câmp2=valoare2 &câmp3=valoare3... Atributul ACTION=URL_cgi indică locul unde se emite informaţia, unde se găseşte scriptul care se va executa. Valoarea sa este reprezentată prin URL-ul scriptului. Atributul NAME=nf deţine două funcţii particulare:  indică scriptului CGI numele formularului care a trimis datele, în situaţia când mai multe formulare există în acelaşi document;  identifică un formular, prin numele său, pentru a putea fi referit prin funcţiile JavaScript. Atributul TARGET=cadr specifică fereastra sau cadrul (frame) în care se va afişa rezultatul execuţiei scriptului CGI. În absenţa atributului TARGET se înlocuieşte pagina curentă. Textul încadrat de <FORM> şi </FORM> va conţine un ansamblu de comenzi: INPUT, SELECT etc.

8.2.

Tag-uri pentru definirea intrărilor într-un formular

Sintaxa generală a tag-ului care defineşte un câmp pentru introducerea datelor într-un formular este: <INPUT TYPE="tip" NAME="nume-câmp" VALUE="val" SIZE="n" MAXLENGHT="m"> Atributul TYPE specifică tipul intrării, care poate fi:  text: text simplu, parolă, ascuns, multilinie;  meniu: cu selectarea unei intrări sau selectare multiplă;  butoane: casete, checkboxes, radio, reset şi submit. Atributul NAME permite definirea numelor, în scopul identificării datelor care vor fi trimise către server. Într-un formular se utilizează o singură dată acelaşi nume. Celelalte atribute sunt dependente de tipul intrării. a) Intrarea text este cel mai simplu tip de intrare într-un formular. Zona de introducere date acceptă un cuvânt sau o linie de text. Atributele sunt: VALUE="val", atribut opţional care permite predefinirea conţinutului din câmpul text, cu alte cuvinte, ceea ce o să apară pe ecran la prima activare a formularului; SIZE="n", atribut opţional prin care se stabileşte lungimea câmpului de intrare text (în caractere); MAXLENGTH="m", atribut opţional prin care se limitează numărul caracterelor care pot fi introduse (dacă se depăşeşte acest număr apare un semnal sonor). <FORM METHOD="Post" ACTION="http://www.cia.tibiscus.ro/…"> Numele de familie? <INPUT TYPE="text" NAME="Nume_familie" VALUE="Popescu" SIZE="10" MAXLENGTH="15"> </FORM>

Numele de familie? Popescu
Exemplu: Intrare text

34

b) Intrarea password utilizează aceleaşi atribute ca şi intrarea text (vezi exemplu).

<FORM METHOD="Post" ACTION="http://www.cia.tibiscus.ro/…"> Introduceţi 8 caractere pentru parolă <INPUT TYPE="password" NAME="parola" SIZE="8" MAXLENGTH="8"> </FORM>

Introduceţi 8 caractere pentru parolă ********
Exemplu: Intrare password

c) Intrarea textare se utilizează pentru introducerea unui text multilinie. De data aceasta tag-ul <INPUT TYPE=" text "> este înlocuit cu: <TEXTAREA NAME="nume_câmp" ROWS="r" COLS="c"> [Text implicit ] </TEXTAREA> Atributele sunt: ROWS="r", specifică numărul de rânduri care pot fi afişate, din textul care se va introduce; COLS="c", specifică numărul de coloane care pot fi afişate; Text implicit, text afişat prin lipsa altuia, introdus de utilizator.

<FORM METHOD="Post" ACTION="http://www.cia.tibiscus.ro/..."> Transmiteti eventualele observaţii <TEXTAREA NAME="Observatii" ROWS="6” COLS=”40”> Observaţii despre activitatea de laborator la disciplina Birotică: </TEXTAREA> </FORM>

Transmiteţi eventualele observaţii
Exemplu: Intrare textare

Când numărul liniilor şi al coloanelor introduse depăşesc pe cele prevăzute a fi afişate se utilizează scrollbars (vezi exemplu). d) Intrarea meniu-SELECT permite selecţia unei intrări din meniu. De data aceasta se utilizează tag-ul SELECT în contextul: <SELECT NAME="nume_câmp"> <OPTION [VALUE="v"] [SELECTED] > Nume_Optiune1 <OPTION > Nume_Optiune2 </SELECT> Atributele sunt: OPTION, prin care se specifică o opţiune a meniului; VALUE="v", atribut opţional prin care se specifică valoarea opţiunii emise spre server (dacă nu se regăseşte acest parametru, numele opţiunii va fi emis ca valoare); 35

<FORM METHOD="Post" ACTION="http://www.cia.tibiscus.ro/…”> Cum apreciaţi nivelul dumneavoastră de cunoştere a limbii engleze? <SELECT NAME="evaluare"> <OPTION>Foarte bun <OPTION SELECTED>Bun <OPTION VALUE="acceptabil">Mediu spre bun <OPTION>Mediu <OPTION>Slab <OPTION>Foarte slab </SELECT> </FORM>
În faza iniţială se afişează: Cum apreciaţi nivelul dumneavostră de cunoştere a limbii engleze?

Ulterior, în faza de selecţie, se va afişa:

Cum apreciaţi nivelul dumneavostră de cunoştere a limbii engleze?

Exemplu: Intrare meniu-SELECT

SELECTED, atribut opţional prin care se specifică prima opţiune afişată a meniului (dacă acest atribut lipseşte se va afişa prima opţiune din lista meniu). e) Intrarea meniu-SELECT cu SIZE permite alegerea multiplă dintr-o listă de opţiuni. Diferenţa faţă de situaţia anterioară constă în utilizarea opţiunilor: SIZE, prin care se specifică numărul de linii afişate; MULTIPLE, care permite o selecţie multiplă. <FORM METHOD="Post" ACTION="http://www.cia.tibiscus.ro/...”> Optaţi pentru două cursuri din listă: <SELECT NAME="Cursuri opţionalei" MULTIPLE SIZE="4"> <OPTION> Management <OPTION VALUE="AL" SELECTED> Birotică <OPTION> Marketing <OPTION SELECTED>Electronică </SELECT> </FORM>

Optaţi pentru două cursuri din listă:
Exemplu: Intrare meniu-SELECT cu SIZE

36

f) Intrarea buton: checkbox (casetă de control) - principiul de introducere a datelor este: dacă da, completează caseta. Pentru acest tip de intrare se revine la tag-ul: <INPUT TYPE="checkbox" VALUE="v" CHECKED> unde: VALUE= "v" este atribut opţional prin care se specifică valoarea trimisă către server, în cazul selectării (dacă nu este definită, o valoare "on" se emite către server); CHECKED este atribut opţional pentru selectarea în mod implicit a casetei.
<FORM METHOD="Post" ACTION="http://www.cia.tibiscus.ro/..."> <INPUT TYPE="checkbox" NAME="Yahoo" CHECKED> Da, am căsuţă poştală pe site-ul www.yahoo.com <P> <INPUT TYPE="checkbox" NAME="Hotmail"> Da, am căsuţă poştală pe site-ul www.hotmail.com </FORM>

 Da, am căsuţă poştală pe site-ul www.yahoo.com  Da, am căsuţă poştală pe site-ul www.hotmail.com
Exemplu: Intrare buton-checkbox

g) Intrarea buton:radio selectează una dintre posibilităţile existente. Sunt cazuri când trebuie aleasă o opţiune din mai multe, tipul câmpului de intrare fiind definit prin atributul TYPE="radio". Alte atribute: VALUE="v", atribut necesar pentru a indica valoarea asociată butonului, dacă acesta este selectat. Valoarea specificată prin atributul NAME identifică blocul de butoane; CHECKED, buton radio selectat (se recomandă să se folosească acest atribut).
<FORM METHOD="Post" ACTION="http://www.cia.tibiscus.ro/...”> Alegeţi platforma pe care doriţi să rulaţi: <DL> <DD> Sistemul de operare: <P> <INPUT TYPE="radio" NAME="Sistem_operare" VALUE="DOS"> DOS <INPUT TYPE="radio" NAME="Sistem_operare" VALUE="WIN98"> Windows 98 <INPUT TYPE="radio" NAME="Sistem_operare" VALUE="WIN2000"> Windows 2000 <INPUT TYPE="radio" NAME="Sistem_operare" VALUE="WIN_ME"> Windows Me <INPUT TYPE="radio" NAME="Sistem_operare" VALUE="WIN_NT" CHECKED> Windows NT <INPUT TYPE="radio" NAME="Sistem_operare" VALUE="LINUX"> Linux <P><DD> Tipărirea se face la:<P> <INPUT TYPE="radio" NAME="Ieşire" VALUE="Desk"> HP DeskJet <INPUT TYPE="radio" NAME="Ieşire" VALUE="Laser"> HP LaserJet </DL> </FORM>

Exemplu: Intrare buton-radio

37

h)

Intrarea buton:reset/submit, provoacă afişarea butoanelor pentru ştergerea tuturor zonelor de intrare din formular (se vor regăsi valorile iniţiale), respectiv transmiterea datelor către server. Butonul SUBMIT transferă informaţia, din formularul completat, la URL specificat prin atributul ACTION al tag-ului <FORM...>. Atributul opţional VALUE se utilizează pentru afişarea unui text pe buton. <FORM METHOD="Post" ACTION="http://www.cia.tibiscus.ro/..."> … … <INPUT TYPE="reset" VALUE="Şterge câmpurile"> <INPUT TYPE="submit" VALUE="Trimite datele"> </FORM>

Exemplu: Intrare buton-reset/submit

i)

Intrarea:hidden transmite informaţie, ascunzând textul. Atributul VALUE="v" este necesar pentru a se specifica valoarea textului ascuns, care va fi emis către server. <FORM METHOD="Post" ACTION="http://www.cia.tibiscus.ro/..."> Nu se va vedea nimic deşi valoarea transmisă este “Birotică” <INPUT TYPE="hidden" NAME="nume" VALUE="Birotică"> </FORM>

Nu se va vedea nimic deşi valoarea transmisă este “Birotică”
Exemplu: Intrare hidden

În cele ce urmează vom prezenta două exemple mai extinse (vezi mai jod) de formular, respectiv chestionar, pentru a putea exemplifica toate aspectele prezentate până acum, întro formă unitară. <HTML> <HEAD> <TITLE> *** CURRICULUM VITAE *** </TITLE> <BODY> <H2 ALIGN=CENTER> CURRICULUM VITAE </H2> <FORM METHOD="post" ACTION="http://www.cia.tibiscus.ro/..."> <H3> <P>Numele : <INPUT NAME=nume TYPE=text SIZE=20> <P>Prenumele : <INPUT NAME=prenume TYPE=text SIZE=25> <P>Data naşterii : <INPUT NAME=data_nasterii TYPE=data SIZE=20> <P>Locul naşterii : <INPUT NAME=loc_naştere TYPE=text SIZE=25> <P>Domicilul actual : <TEXTAREA NAME="adresa" ROW=6 COLS=35> </TEXTAREA> <P>Telefon : <TEXTAREA NAME=”telefon” ROW=3 COLS=10> </TEXTAREA> <P>Starea civilă : <P> Căsătorit <INPUT NAME=tip TYPE=radio> Necăsătorit <INPUT NAME=tip TYPE=radio> 38

<P>Studii : <TEXTAREA NAME="studii" ROW=10 COLS=50> Menţionaţi şcoala/facultatea şi anul absolvirii: </TEXTAREA> <P>Perfecţionare profesională : <TEXTAREA NAME="perfectionare" ROW=10 COLS=65> Menţionaţi toate cursurile post-liceale/universitare, durata </TEXTAREA> <P>Activitatea profesională : <TEXTAREA NAME="activitate" ROW=15 COLS=65> Menţionaţi toate locuri de muncă, funcţia avută şi perioada: </TEXTAREA> <P>Domenii de competenţă : <TEXTAREA NAME="domenii" ROW=10 COLS=75> Menţionaţi domeniile în care consideraţi că sunteţi pregătiţi pentru face faţă în cadrul firmei noastre </TEXTAREA> <P>Limbi străine cunoscute : <TEXTAREA NAME="Limbi" ROW=10 COLS=70> Menţionaţi limba străină şi nivelul (bun, mediu, slab) separat scris/citit/vorbit: </TEXTAREA> <P>Tastaţi pentru: <INPUT TYPE =SUBMIT VALUE="Validare CV"> <INPUT TYPE=RESET VALUE="Anulează"> </H3> </FORM> </HTML>
Exemplu: Crearea unui formular de CV

<HTML> <HEAD> <TITLE> *** Chestionar *** </TITLE> <BODY> <H1 ALIGN=LEFT> <B>CHESTIONAR </B></H1> <UL> <LI><P><H2>Ultima şcoală absolvită de dumneavoastră:</H2> <FORM METHOD="post" ACTION="http://www.cia.tibiscus.ro/..." > <SELECT MULTIPLE NAME="scoala" SIZE="6"> <OPTION>Şcoala generală <OPTION>Şcoala de meserii <OPTION>Şcoala profesională <OPTION>Liceul <OPTION>Şcoala postliceală <OPTION>Facultatea <OPTION>Studiile postuniversitare

39

Figura: Formularul CV-ului ce apare în pagina Web

</SELECT> </FORM> <LI><P><H2>Domeniul în care lucraţi: </H2> <FORM> <SELECT MULTIPLE NAME="functie" SIZE="5"> <OPTION>Educaţie/Învăţământ <OPTION>Informatică <OPTION>Sănătate <OPTION>Comerţ

<OPTION>Servicii publice <OPTION>Finanţe <OPTION>Construcţii <OPTION>Alte domenii </SELECT> </FORM> <LI><P><H2>Cărui tip de emisiune TV îi dedicaţi cel mai mult timp: </H2> <FORM> <SELECT MULTIPLE NAME="emisiuni" SIZE="5"> <OPTION>Ştiri <OPTION>Transmisiuni sportive <OPTION>Filme artistice <OPTION>Telenovele <OPTION>Anchete <OPTION>Muzical-distractive

40

<OPTION>Documentare ştiinţifice <OPTION>Alte emisiuni </SELECT> </FORM> <LI><P><H2>La care televiziune urmăriţi principala emisiune de ştiri a zilei: </H2> <FORM> <SELECT MULTIPLE NAME=”stiri” SIZE=”5”> <OPTION>TVR1 <OPTION>Antena 1 <OPTION>PRO TV <OPTION>Acasă Tv <OPTION>Prima Tv <OPTION>Analog Tv <OPTION>Europa Nova / Tele 7 ABC <OPTION>Alte televiziuni </SELECT> </FORM> <FORM> <LI><P><H3>Validaţi datele de pe această pagină a chestionarului? </H3> <P> <INPUT TYPE=SUBMIT VALUE=Validare> <INPUT TYPE=RESET VALUE=Anulare/Reluare> </FORM> </HTML>
Exemplu: Creare unei pagini de chestionar

Figura: Chestionarul creat în pagina Web

În contextul JavaScript elementele descriptive ale unui formular sunt tratate ca obiecte şi prin urmare vor avea proprietăţi, metode şi evenimente ataşate. Proprietăţile obiectului formular sunt: action, URL-cgi asociat; method, GET sau POST (transfer de date către CGI); target, fereastra (cadrul) în care se va afişa rezultatul; enctype, prezentarea rezultatului în format MIME; 41

elements, accesul la elementele unui formular. Formularul are o sinnură metodă submit(), care declanşează transmiterea datelor din câmpurile completate şi un singur eveniment asociat onSubmit. Proprietăţile obiectului intrare de tip text sunt: name, type, value şi defaultValue. Metodele acestui obiect sunt: focus() prin care se activează câmpul, blur(), care dezactivează câmpul şi select(), selecţionează valoarea câmpului. Evenimentele obiectului text sunt: onChange, onFocus, onBlur, onSelect. Obiectele: SUBMIT, RESET, PASSWORD, HIDDEN au trei proprietăţi: type, value şi name. Metoda pentru obiectul SUBMIT este submit(), iar pentru RESET este click(). Cele două obiecte: SUBMIT şi RESET posedă un singur eveniment onClick, care se produce în momentul activării butonului. Prelucrarea formularelor în contextul JavaScript capătă noi valenţe prin posibilitatea de prelucrare locală a datelor (figura). Astfel, după ce formularul ajunge la client şi acesta a introdus date în câmpurile de intrare, prin intermediul unor scripturi Java se pot valida datele înainte de a fi transmise serverului sau se pot efectua o serie de calcule.

9. Tabele si Cadre
9.1. Tabele

HTML permite descrierea tabelelor într-o manieră amănunţită ca şi în cazul listelor. Un tabel
poate conţine un alt tabel. O celulă dintr-un tabel poate conţine: text, liste, imagini, legături hipertext sau elemente ale unui formular. Sintaxa generală pentru crearea unui tabel este: <TABLE BORDER=n1 CELLPADING=n2 CELLSPACING=n3 WIDTH=n4%> --- descrierea tabelului --</TABLE> Proprietăţile generale ale unui tabel se specifică prin atributele: BORDER - grosimea bordurii de încadrare a tabelului; CELLPADING - spaţiul din jurul textului unei celule; CELLSPACING - spaţiul între celule; WIDTH - specifică în procente cât la sută din suprafaţa ferestrei ocupă tabelul. Tabelul este descris, rând cu rând, cu ajutorul tag-ului: <TR VALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE ALIGN=RIGHT|LEFT|CENTER> </TR> Atributul VALIGN specifică alinierea verticală a textului în toate celulele rândului, iar ALIGN dă alinierea orizontală. Definirea unei celule în cadrul unui rând se face prin: <TD VALIGN=v1 ALIGN=v2 COLSPAN=n1 ROWSPAN=n2 NOWRAP> </TD> Toate celulele unui rând moştenesc valorile atributului VALIGN definit în tag-ul <TR>, cu excepţia cazului când acest atribut este redefinit prin tag-ul <TD>, devenind astfel prioritar în raport cu primul. Atributul COLSPAN specifică lăţimea celulei, ca multiplu de lăţimea coloanei de bază, iar ROWSPAN specifică înălţimea celulei, ca multiplu de înălţimea rândului de bază. Dimensionarea celulelor unui tabel se face automat la lungimea maximă a textului din celule. Dacă textul introdus într-o celulă este mai lung de 64 caractere, navigatorul îl împarte automat în mai multe rânduri. Atributul NOWRAP permite inhibarea acestei reguli, lăsând textul pe un singur rând, indiferent de lungimea acestuia. Antetul tabelului se descrie prin tag-ul: <TH VALIGN=v1 ALIGN=v2 COLSPAN=n1 ROWSPAN=n2 NOWRAP> </TH> care, se observă, are aceleaşi atribute ca şi <TD>. Textul din acest tag este automat centrat şi foloseşte caractere bold. Titlul tabelului se specifică prin tag-ul: <CAPTION ALIGN=TOP|BOTTOM>... </CAPTION> Se poate colora întreg tabelul, o linie sau o celulă cu ajutorul atributului BGCOLOR din tag-urile <TABLE>, <TR> sau <TD>. 42

<HTML> <HEAD><TITLE>tabel_html</TITLE></HEAD> <BODY> <TABLE BORDER=5 CELLSPACING=3 CELLPADDING=8> <! primul rând al tabelului> <TR ALIGN=CENTER> <TD> <H1> UNIVERSITATEA <BR> <A HREF="http://www.cia.tibiscus.ro"> ”TIBISCUS” </H1></A></TD> <TD>Facultăţi <BR> </TD> <TD></TD> </TR> <! al doilea rând al tabelului> <TR> <TD> <IMG SRC="Tibiscus.GIF"></TD> <TD> <UL> <B><H2> <LI> <A HREF=”URL_A”> Calculatoare şi Informatică Aplicată </A></LI> <LI> <A HREF=”URL_B”> Ştiinţe Economice </A></</LI> <LI> <A HREF=”URL_C”> Psihologie </A></</LI> <LI> <A HREF=”URL_D”> Limbi Moderne Aplicate </A></</LI> <LI> <A HREF=”URL_E”> Design </A></</LI> <LI> <A HREF=”URL_F”> Jurnalistică </A></</LI> <LI> <A HREF=”URL_G”> Drept </A></</LI> <LI> <A HREF=”URL_H”> Educaţie Fizică şi Sport </A></</LI> </H2></B></UL></TD> <TD ALIGN=CENTER> <INPUT TYPE="submit" value="BACK"> </TD> </TR> <! al treilea rând al tabelului> <TR> <TD ALIGN=CENTER><I>Introduceti numele dumneavoastră şi veţi </I> <BR><I>fi înregistrat, în baza de date, ca posibil</I> <BR><I>viitor student al Universităţii “Tibiscus”</I> </TD> <TD ALIGN=LEFT><FORM method="post" action=" "> <INPUT name="nume"> </TD> <TD ALIGN=CENTER><INPUT type="submit" value="OK"> </TD> </TR> <CAPTION align="bottom"></CAPTION> </TABLE></BODY> </HTML>
Exemplu: Tabel HTML

Figura: Tabelul creat prin HTML într-o pagină Web

43

9.2.

Cadre

Conceptul de cadru (frame) constă în divizarea ecranului în mai multe zone, fiecare dintre
acestea putând găzdui un document HTML. Obţinem astfel un ecran multifereastră pe care se pot vizualiza simultan mai multe documente HTML diferite, ca şi în cazul ecranului unui televizor pe care se pot vedea simultan mai multe posturi. Fiecare zonă este identificată printr-un nume propriu, ceea ce permite modificări punctuale la nivelul unei zone, fără a afecta pe celelalte. În mod standard, navigatorul încarcă documentele unul peste altul, cel vizibil fiind cel curent. Deplasarea înainte sau înapoi se face cu ajutorul butoanelor back şi forward. Cu ajutorul cadrelor se poate depăşi această limită, dedicând anumite zone ale ecranului (cadre) pentru realizarea unor sarcini precise. Spre exemplu: putem avea un cadru în care se găseşte un meniu. Din meniu se apelează un document HTML, ce va fi afişat într-un alt cadru. La rândul lui, al doilea cadru poate lansa o legătură hipertext pentru încărcarea unui alt document, ce va fi afişat într-un al treilea cadru. Toate cele trei niveluri sunt vizibile pe ecran, în trei ferestre diferite, ceea ce va uşura foarte mult posibilităţile de informare ale utilizatorului. Crearea cadrelor se face cu ajutorul a trei tag-uri: FRAMESET, FRAME şi NOFRAMES. Structura unui document partajat în cadre diferă de cea a unui document HTML clasic.
<HTML> <HEAD>... </HEAD> <BODY> ... </BODY> </HTML> document clasic <HTML> <HEAD>... </HEAD> <FRAMESET ... > <FRAMESET ... > ... <FRAME> </FRAMESET> <FRAMESET ... > ... </FRAMESET> </FRAMESET> </HTML>

document partajat în cadre
Figura: Structuri de documente HTML

Într-un doument clasic se pot include orice tag-uri prin care se definesc texte, imagini, formulare, tabele. Pentru a obţine un document partajat, în cadre se pot utiliza numai cele trei tag-uri amintite mai sus, care nu sunt destinate utilizatorului ci navigatorului, pentru structurarea ecranului în conformitate cu cerinţele formulate. După cum se vede din figura 6.25, locul tag-ului <BODY> este luat de tag-ul: <FRAMESET COLS=v1,v2,…,vn [FRAMEBORDER=”no|yes”] [BORDERCOLOR=”rrggbb”]> … </FRAMESET> <FRAMESET ROWS=v1,v2,…,vn [FRAMEBORDER=”no|yes”] [BORDERCOLOR=”rrggbb”] > … </FRAMESET> [MARGINWIDTH=”n”] [MARGINWIDTH=”n”]

care divizează ecranul în cadre verticale (atributul COLS) sau orizontale (ROWS), unde v1,v2,…,vn reprezintă dimensionarea cadrelor sub forma: n - numărul de pixeli pentru lăţimea (COLS) sau înălţimea (ROWS) cadrului; n% - procentul din lăţimea (COLS) sau înălţimea (ROWS) zonei părinte pe care îl va ocupa cadrul; n* - (n este opţional) se va aloca pentru cadru toată suprafaţa disponibilă; dacă mai multe elemente din listăse specifică sub această formă, zona disponibilă va fi împărţită în mod egal între acestea. 44

Numărul de cadre este egal cu numărul de valori v1,v2,...vn specificate prin atributele COLS sau ROWS. Atributul FRAMEBORDER specifică dacă separarea cadrelor se face printr-o bordură cu efect 3D (cu umbră), valoarea implicită pentru FRAMEBORDER=yes. Dacă FRAMEBORDER=no lăţimea bordurii dintre cadre se specifică prin atributul MARGINWIDTH="n", valoarea 0 suprimă bordura. Dacă FRAMEBORDER="yes", atributul BORDERCOLOR="rrggbb" reprezintă culoarea bordurii. Descrierea efectivă a unui cadru se face prin tag-ul:
<FRAME [SRC="URL"] NAME="nume cadru" [MARGINWIDTH="n"] [MARGINHEIGHT="m"] [SCROLLING="yes|no|auto"] [NORESIZE]>

SRC indică URL de unde se încarcă documentul HTML ce va fi găzduit de cadru; dacă nu se specifică, cadrul va fi gol. NAME specifică numele cadrului, care va fi folosit ca ţintă într-o legătură hipertext prin noul atribut TARGET din tag-urile <A> şi <FORM>. MARGINWIDTH şi MARGINHEIGHT definesc spaţiul între document şi marginea stângă, respectiv cea de sus a cadrului. SCROLLING="yes" defineşte o bară de defilare, ce este necesară pentru vizualizarea documentelor care nu pot fi afişate în totalitate în fereastra asociată cadrului. Dacă atributul nu este specificat, navigatorul decide, în funcţie de dimensiunea documentului, afişarea barei de defilare. NORESIZE inhibă posibilitatea redimensiunării ferestrei cadrului cu ajutorul mouse-ului (ca orice fereastră). Tag-ul <NOFRAMES> </NOFRAMES> permite afişarea unui text explicativ pentru navigatoarele care nu suportă cadre. Acest text este ignorat în cazul celorlalte navigatoare. Cadrele pot fi imbricate pe mai multe niveluri. O dată definite cadrele, acestea pot fi utilizate pentru a găzdui documente HTML apelate prin intermediul legăturilor hipertext. În acest sens, tag-urile <A> şi <FORM> au fost dotate cu un nou atribut, TARGET, care specifică cadrul în care se va afişa documentul asociat legăturii. <A HREF="URL_document" TARGET="nume_cadru"> Text de legatură </A> <FORM ACTION="/cgi-bin/test" TARGET="nume_cadru" METHOD="POST"> … </FORM > Numele cadrului poate fi definit de utilizator sau predefinit. Numele predefinite sunt: _blank, documentul va fi afişat într-o fereastră nouă; _self, documentul va fi încărcat în cadrul unde se găseşte legătura hipertext de apel; _top şterge toate cadrele existente şi afişează documentul pe toată suprafaţa rezervată navigatorului (modul clasic); _parent afişează documentul pe suprafaţa zonei în care a fost afişat documentul care a lansat legătura hipertext.

45

10.

HTML dinamic

Făcând o analiză a paginilor Web, din punct de vedere al conţinutului şi al modului de
prezentare, se constată existenţa a 3 categorii de pagini Web: pagini Web statice, cu o aranjare în pagină redusă; pagini Web interactive, care pot servi ca interfeţe de introducere date (gen formulare), în care manipularea informaţiilor este ameliorată prin intermediul unor scripturi Java; pagini Web animate, ce conţin imagini şi scripturi Java, dar care sunt vizibile pe ecran într-o succesiune de planuri, fără a avea posibilitatea de a coabita. Realizarea unor documente HTML dinamice se bazează pe două concepte: bloc şi strat. Blocul este strâns legat de conceptul de foi de stil şi permite izolarea unei porţiuni din pagină (text, imagine, formular) sub forma unei entităţi separate, care, pe lângă proprietăţile elementelor pe care le conţine, capătă proprietăţi noi: mărginire, culoare, vizibilitate. În felul acesta, blocurile pot fi manipulate local, fără a se apela serverul, prin scripturi Java, ceea ce conduce la obţinerea unor efecte de animaţie în plan. Stratul (layer) permite asamblarea blocurilor într-un spaţiu tridimensional şi în timp, ca urmare a unor evenimente controlate prin scripturi Java (fig. 6.28). În această manieră se pot proiecta mai multe documente HTML, care vor fi afişate în aceeaşi pagină. Fiecare document va fi asamblat după axa Z şi poate conţine texte, imagini, formulare sau tabele, care pot fi transparente, vizibile sau invizibile.
Stratul 3 (imagine)
Universitatea ”Tibiscus”

Universitatea ”Tibiscus”

Stratul 2 (text transparent)
Facultăţi:
Calculatoare şi Inf. Aplicată Ştiinte Economice Psihologie Limbi Moderne Aplicate Design Jurnalistică Drept Educaţie Fizică şi Sport

Facultăţi:
Calculatoare şi Inf. Aplicată Ştiinte Economice Psihologie Limbi Moderne Aplicate Design Jurnalistică Drept Educaţie Fizică şi Sport

Stratul 1 (bloc de text)

Figura: Asamblarea straturilor

Fiecare strat are un nume şi o anumită poziţie în pagină care poate fi absolută (LEFT(X),TOP(Y)) sau relativă, indicând faptul că acesta se va situa în spaţiul rămas liber în afara straturilor definite în pagină. Există două posibilităţi pentru a defini straturi: în mod CSS (Cascading Style Sheets), prin tag-urile <STYLE>; în mod JavaScript prin tag-urile <LAYER>, pentru poziţionare absolută şi <ILAYER>, pentru poziţionare relativă. Pentru exemplificare ne vom opri asupra celui de-al doilea mod [NN98]. Straturile se definesc în corpul documentului HTML astfel:
<BODY> <LAYER ID=strat1 LEFT=50px TOP=50px> … </LAYER> <LAYER ID=strat2 LEFT=100px TOP=100px> … </LAYER>

46

Principalele atribute ale tag-ului LAYER sunt: ID - numele stratului; TOP - poziţia absolută în raport cu înălţimea ferestrei; LEFT - poziţia absolută în raport cu marginea stângă a ferestrei; WITH, HEIGHT - lăţimea şi respectiv înălţimea în pixeli; PAGEX, PAGEY - spaţiul pe orizontală şi verticală dintre strat şi restul documentului; SRC - sursa unde se află fişierul HTML ce va fi inclus în strat; este permisă concatenarea mai multor fişiere HTML; Z-INDEX - defineşte poziţia stratului în ansamblul de straturi (este un întreg pozitiv); ABOVE, BELOW - specifică numele straturilor precedent şi succesiv din ansamblu; CLIP = "x1, y1, x2, y2" - defineşte un pătrat în care va fi afişat codul HTML; VISIBILITY=HIDE|SHOW|INHERIT - specifică faptul că stratul este mascat, vizibil sau că moşteneşte atributul de vizibilitate de la stratul părinte; BGCOLOR - specifică culoarea fondului de ecran pentru strat; BACKGROUND - permite afişarea unei imagini pe fondul ecranului; În contextul JavaScript aceste straturi sunt tratate ca obiecte şi prin urmare au proprietăţi, metode şi evenimente. Proprietăţile straturilor sunt: name - returnează numele stratului; left, top - returnează adresa stratului relativ la stratul părinte, în cazul imbricării mai multor straturi; pagex, pagey - returnează adresa stratului în pagină; zindex - returnează poziţia de asamblare; bgcolor, culoarea fondului de ecran; background.src - returnează URL-ul sursă al imaginii de fond; clip.width şi clip.height - returnează dimensiunile zonei vizibile a stratului; clip.top, clip.left, clip.right, clip.bottom - returnează adresa grafică a zonei de vizibilitate; visibility - furnizează informaţii privind afişarea stratului; src - returnează URL-ul documentului găzduit de strat. Metodele unui strat sunt: moveBy(dx,dy), deplasare relativă; moveTo(x,y), deplasare absolută în raport cu stratul; moveToAbsolute(x,y), deplasarea absolută în raport cu pagina; resizeBy(dx,dy), creşterea sau diminuarea dimensiunii stratului; moveAbove(strat), mută un strat înaintea celui specificat ca argument; moveBelow(strat), mută un strat după cel dat ca argument; load(url,laţime), încarcă un document al cărui URL este specificat în stratul a cărui lăţime este dată ca argument. Evenimentele unui strat sunt: onFocus, onBlur, onMouseOver, onMouseOut şi onLoad. În exemplul 5.39 se prezintă un text inclus într-un strat, care, la încercarea de a-l atinge cu mouse-ul, fuge din faţa acestuia. În acest sens, se foloseşte o funcţie numită alearga care este activată pe evenimentul onMouseOver.
<HTML> <HEAD><TITLE>*** TEXT ALERGÂND *** </TITLE> <SCRIPT> function alearga() { i++; if (i > 6) return; document.bloc1.left += 10; document.bloc1.top += 10; setTimeout("alearga()",50); } </SCRIPT></HEAD> <BODY>

47

<LAYER ID=bloc1 TOP=10px LEFT=40px onMouseOver="i=O;alearga()"> <H3>Acest text nu poate fi atins cu mouse-ul <BR> Incercaţi să-l atingeţi</H3> </LAYER> </BODY> </HTML>
Exemplu: text inclus într-un strat

În exemplul de mai jos se prezintă organizarea a trei fişe în straturi. Conţinutul acestora se afişează selectiv prin activarea tabului din antet.
<HTML> <HEAD> <TITLE>Straturi123</TITLE> <STYLE type=text/javascript> tags.P.marginTop=10; tags.P.marginLeft=10; tags.P.marginbottom=10; tags.P.marginRight=10; </STYLE> </HEAD> <BODY> <LAYER ID=fx1 BGCOLOR=#99ffff WIDTH=50 HEIGHT=20 LEFT=50 TOP=50 ONFOCUS=f1.zIndex=0> <CENTER><B>FISA 1</B></CENTER> </LAYER> <LAYER ID=fx2 BGCOLOR=#ff9999 WIDTH=50 LEFT=100 TOP=50 ONFOCUS=f2.zIndex=0> <CENTER><B>FISA 2</B></CENTER> </LAYER> < <LAYER ID=fx3 BGCOLOR=#ffff66 WIDTH=50 LEFT=150 TOP=50 ONFOCUS=f3.zIndex=0> <CENTER><B>FISA 3</B></CENTER> </LAYER> <LAYER ID=f3 bgcolor=#ffff66 WIDTH=200 LEFT=50 TOP=70 CLIP="0,0,200,200"> <P>FISA 3 poate <BR>sa contina un applet Java <BR></LAYER> <LAYER ID=f2 BGCOLOR=#ff9999 WIDTH=200 LEFT=50 TOP=70 CLIP="0,0,200,200"> <P>FISA 2 poate <BR>contina un formular <BR></LAYER> <LAYER ID=f1 BGCOLOR=#99ffff WIDTH=200 LEFT=50 TOP=70 CLIP="0,0,200,200"> <P>FISA 1 poate <BR>sa contina o imagine <BR></LAYER> </BODY> </HTML>
Exemplu: Organizarea a trei fişe în straturi

48

Bibliografie
1. L. Bird – Internet. Ghid complet de utilizare, Editura Corint, Bucuresti, 2004 2. S. Buraga – Proiectarea siturilor Web. Design si functionalitate, Editura Polirom, Iasi, 2002 3. S. Buraga – Situri Web la cheie. Solutii profesionale de implementare, Editura Polirom, Iasi, 2004 4. E. Castro – HTML pentru World Wide Web cu XHTML si CSS, Editura Corint, Bucuresti, 2003 5. E. Cerchez – Internet. Utilizarea retelei Internet. Proiectarea paginilor Web. Manual optional pentru liceu, Editura Polirom, Iasi, 2000 6. R. Darnell – Totul despre HTML4, Editura Mirton, Bucuresti, 2001 7. M. A. Homorodean, I. Iosupescu – Internet si pagini web. Manual pentru începatori si initiati, Editura Niculescu, Bucuresti, 2001 8. J. Honeycutt – Utilizare Internet, Editura Teora, Bucuresti, 1999 9. Kalbag – World Wide Web pentru începatori, Editura Aquila'93, 1999 10. T. M. Karnyanszky – Programare HTML-teorie şi aplicaţii, Editura Augusta, Timisoara, 2005 11. L. Luca, C. Mark – HTML – ghid practic în crearea paginilor de Internet, Editura Augusta, Timisoara, 2003 12. L. Luca, I. Despi, S. Luca, P. Popovici – Birotica, Editura Mirton, Timisoara, 2002 13. P. McFedries – Crearea paginilor Web, Editura All, Bucuresti, 2003 14. L. A. Philips - Utilizare HTML 4, Editura Teora, Bucuresti, 2000 15. F. V. Pilat, M. Raceanu, C. Stanciu - World Wide Web. Mosaic – Netscape. Ghid de utilizare, Editura Teora, Bucuresti, 1996 16. D. Radoi - HTML. Publicatii WEB, Computer Press Agora, Targu Mures, 1996 17. D. Taylor - Crearea paginilor WEB cu HTML 4, Editura Teora, Bucuresti, 1998 18. L. Vasiu, I. Vasiu - Internet. Ghid de navigare, Cluj-Napoca, 1996 19. www.afaceri-online.net 20. www.manuale.20m.com

49

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->