Foaie periodică, gratuită a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi Anul X(2012), nr.

240 (16 – 31 Octombrie)
Dragii mei enoriași ! Țarcul de măgari. Privim la televizor cum tot felul de cretini și analfabeți se bat cu pumnul în piept, că au bani și că se vor face luntre și punte să-și cumpere locuri în Parlamentul Țării. Parcă Parlamentul a ajuns un bun oarecare, pe care-l cumperi sau îl vinzi, cum îți dictează interesele! Ciocoflenderi și măscărici joacă și se scălămbăie, afirmând că nici 50.000 de euro nu e mult pentru ei, dacă atât ar costa un loc de parlamentar! Te îngrozești și te scârbești în același timp! Parlamentul Țării a fost întotdeauna cartea de vizită a unei națiuni. Oamenii cei mai capabili, cei mai curați juridic și moral, cei mai patrioți sunt trimiși de popor acolo ca să-l reprezinte, să-i facă legi, să-i croiască drumul către viitor. Parlamentul este cea mai puternică forță a țării, fiindcă el ține hățurile și dă direcția de înaintare a națiunii. În Parlamentul României au fost oameni de înaltă ținută morală și intelectuală. Să ne amintim doar de un Mihail Kogălniceanu, Melchisedec Ștefănescu, A. D. Xenopol, Brătienii, Nicolae Titulescu, Iuliu Maniu, Nicolae Iorga, Miron Cristea și mulți alții, ca să înțelegem că poporul român a avut simțul valorii. Acești neisprăviți se laudă că dau mulți bani ca să-și cumpere locurile în parlament. Dar, conform Constituției, aceste locuri nu sunt de vânzare. Ele sunt ocupate de către cei pe care poporul îi alege pentru aceasta. Se fac cheltuieli imense pentru a organiza astfel de alegeri. Sunt mobilizate milioane de cetățeni cu drept de vot ca să-și exprime opțiunea și să-i aleagă pe cei mai buni dintre cei buni. Nu alegem pentru parlament pe cei mai bogați, ci pe cei în care avem mai multă încredere că vor binele Țării și Poporului Român. Dacă așa stau lucrurile, de ce mai sunt necesare alegerile? Se deschid niște case de bilete, se pun afișe cu anunțuri: un post de senator costă atât, unul de deputat atât. Orice terchea-berchea cu bani se duce, își cumpără locul preferat și se duce apoi să se așeze pe el. Este o adevărată crimă, ca un partid politic să accepte printre membrii săi, printre candidații pe care-i propune la alegeri, astfel de specimene, care nu au altă calitate decât aceea de a fi bogați. Partidele se compromit pentru totdeauna în fața poporului, dacă ies la înaintare cu astfel de indivizi. Astăzi sunt câțiva de acest gen care intră în parlament, peste patru ani vor fi de zece ori pe atât, întrun viitor apropiat vor ajunge să constituie majoritatea parlamentarilor. Dacă nu se iau măsuri urgente de verificare a candidaților la alegeri, de triere a oamenilor de valoare și de eliminare a secăturilor, parlamentul țării va ajunge un ,,țarc de măgari”, cum îl definea ironic de curând un cunoscut academician. Să dea Dumnezeu să nu fie aceasta și să ne trezim la timp! * Prețul pământului Țării. Auzim în fiecare zi, că s-au vândut mii și mii de hectare din pământul Țării unor străini veniți în părțile noastre să se căpătuiască. Fie că e teren arabil, fie păduri, fie lacuri și bucăți din mare, e totuna. Auzim, de asemenea, că ne sunt vândute tot într-o veselie bogățiile solului și subsolului Țării: petrolul, cărbunele, sarea, metalele prețioase, gazele, fără să mai vorbim de combinate, sonde, mine și multe altele, știute și neștiute. Întâlnesc tot mai des vârstnici și bătrâni, care plâng, când spun astfel lucruri, parcă ar fi vorba de familia lor, de casa lor, de bucățica lor de pământ. Aș propune oamenilor noștri politici, ca, înainte de a încheia un contract de vânzarecumpărare sau de concesiune, să citească o pagină memorabilă scrisă de o căpetenie indiană către Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Abraham Lincoln (1809-1865), care a făcut oferta, în anul 1854, ca statul american să cumpere o mare parte din teritoriul indian, iar poporului indian i-a fost promisă o rezervaţie. La această ofertă a primit un răspuns din partea căpeteniei Seatle. Această scrisoare se numără printre cele mai frumoase şi mai profunde gânduri, care au fost rostite vreodată despre mediul înconjurător al omului. Scrisoarea este trimisă tuturor ţărilor lumii, cu prilejul Zilei 1

Scrisoare pastorală

mondiale a Mediului, 5 iunie, de către UNEP, iar oraşul SEATLE şi-a primit numele după această căpetenie. Iat-o: ,,Când marele şef Alb din Washington îşi trimite glasul că doreşte să cumpere pământul nostru – ne cere prea mult… Cum se poate vinde sau cumpăra cerul şi căldura pământului? Aşa ceva ne este cu totul străin. Noi nu suntem proprietarii prospeţimii aerului şi limpezimii apei…Fiecare părticică a acestui pământ e sfânt pentru poporul meu. Fiecare ac strălucitor de pin, fiecare bob de nisip din vadul râului, fiecare mică negură din întunecimea pădurii, sunt sfinte în gândurile şi viaţa poporului meu, suntem parte a pământului şi el e parte din noi. Ierburile mirositoare ne sunt surori. Cerbul, armăsarul, vulturul cel mare – ne sunt fraţi. Culmile stâncoase, păşunile suculente, trupul învelit în căldură al calului şi omul, toate aparţin aceleiaşi familii. Această apă strălucitoare ce curge prin torente şi râuri, nu este numai apă, ci şi sângele strămoşilor noştri. Dacă vă vindem pământul, trebuie să ştiţi că e sfânt. Că fiecare reflectare din lacul limpede vorbeşte despre întâmplări şi amintiri din viaţa poporului meu. Murmurul apei – e glasul tatălui-tatălui meu. Râurile ne sunt fraţi, ne sting setea. Râurile poartă luntrele noastre. Ne hrănesc copiii. Dacă vă vindem pământul, trebuie să vă amintiţi şi să învăţaţi copiii voştri că râurile sunt fraţii noştri şi ai voştri. De aceea va trebui să oferiţi râului bunătatea pe care nu aţi oferit-o fratelui. Ştim că omul alb nu ne înţelege. Pentru el un pământ e la fel ca şi oricare altul… Faţă de pământul-mamă şi fratele-cer se poartă ca faţă de lucruri care se pot cumpăra, prăda, vinde ca vitele sau podoabă strălucitoare. Lăcomia lui va distruge pământul şi va lăsa în urmă pustiu. Nu ştiu. Modul nostru de viaţă se deosebeşte de al vostru. Numai privind la oraşele voastre, pe omul roşu îl dor ochii… În oraşele omului alb nu există un colţişor de linişte. Nu există loc în care să se audă deschiderea frunzelor primăvara sau tremuratul aripii musculiţei. Cea mai mare comoară a omului roşu este aerul…Omul alb parcă nici nu observă aerul pe care îl respiră. Ca unul care e de multă vreme muribund – e imun la duhoare. Dacă vă vindem pământul trebuie să vă amintiţi că aerul ne este preţios. Că aerul îşi împarte spiritul cu întreaga viaţă pe care o întreţine. Vântul care i-a dat bunicului meu primul suflu va primi şi ultima lui răsuflare. Dacă vă vindem pământul trebuie să-l păziţi ca pe ceva sfânt. Ca pe un loc în care şi omul alb va putea să inspire aerul îndulcit cu mireasma florilor. Vom examina oferta voastră de a ne cumpăra pământul. Dacă vom decide să fim de acord, vă vom pretinde să îndepliniţi următoarea condiţie: Omul alb va trebui să se poarte faţă de animalele acestui pământ, ca faţă de fraţii săi. Ce este omul, fără animale ? Dacă animalele ar dispărea, omul ar muri de marea însingurare a spiritului. Tot ceea ce li se întâmplă animalelor, curând i se va întâmpla şi omului. În lume totul se leagă. Va trebui să vă învăţaţi copiii că sub tălpile lor este cenuşa strămoşilor noştri. Pentru ca să respectaţi pământul, le veţi spune că pământul lor este bogat prin viaţa străbunilor noştri. Va trebui să vă învăţaţi copiii, aşa cum îi învăţăm noi pe ai noştri, că pământul ne e mamă. Ce păţeşte pământul, păţesc şi copiii lui. Dacă omul scuipă pe pământ, se scuipă pe sine însuşi. Pământul nu aparţine omului. Omul aparţine pământului.” Vom avea și noi vreodată asemenea patrioți, care să negocieze astfel? Să dea Dumnezeu! Sfaturi Părintești. Din cartea regretatului nostru Profesor, Părintele Dumitru Stăniloae, intitulată Reflectii despre spiritualitatea poporului roman, redăm un fragment tulburător despre sentimentul dorului: ,,În dor, omul este cu totul la cel pe care-l iubește. Este cu înțelegerea adâncă în acela, dar, în același timp, în dor se cunoaște omul pe sine însuși, cum nu se cunoaște în afara dorului. Cel ce dorește se depășește pe sine și se cunoaște într-un mod mai deplin, pe când egoistul nu se vede decât pe sine, dar foarte ciuntit, căci nu e preocupat decât de satisfacerea pasiunilor sale... Individualistul nu suferă de dor. Dar el nici nu a străbătut prin cunoaștere la esența cea mai frumoasă a altuia. Lui îi este indiferent din punct de vedere afectiv că este sau nu este cineva lângă el. El nu suferă de absența cuiva. El nu cunoaște afectiv propriu-zis pe nimeni, decât pe sine însuși și nici pe sine însuși nu se cunoaște afectiv, deci nu se are deschis în ceea ce este mai adânc și... mai uman în el. El duce o existență introvertită. Este interesat numai de el. Dar și introvertirea lui se oprește la un zid, chiar în ființa proprie, dincolo de care nu poate trece. În dor fulgeră o pătrundere deosebit de adâncă a calităților și frumuseților persoanei dorite, tocmai pentru că această pătrundere e înaripată de duioșie. Dorul e duioșia distanței. 2
*

Dorul descoperă taina negrăită a persoanei dorite. În dor e prezentă într-un fel propriu şi întrun grad foarte intens o duioşie, un sentiment indescriptibil, în care inima se topeşte de dragul fiinţei iubite. Dorul e apropiat de tandreţe, dar are un caracter mai spiritual decât aceasta. În dor te duci cu gândul şi cu simţirea lângă persoana iubită. Dar, în acelaşi timp, în dor manifeşti trebuinţa ca să te duci în carne şi oase la ea şi ea să vină la tine în carne şi oase. În dor, românul trăiește faptul că insul singur nu e omul întreg, că e un amputat. El îl poartă pe celălalt în sine, chiar în absența lui. În dor, românul trăiește structura dialogică a ființei sale, adresând cuvântul ființei iubite și auzindu-i răspunsul … În dor, o persoană trăieşte valoarea eternă a persoanei iubite. Ea e departe, dar n-a încetat să existe cu totul”.
*

Dintre poeziile lui Petre Dumitriu mai redăm una : ,,Doamne Dumnezeul meu, Îţi împăcare și fericire. Dă-mi noroc și mulţumesc pentru încercarea la care ajută-mă să le fac bine și altora. mă supui. Numai de la Tine am putere Ajută-mă să mă gândesc și la alţii, și fără Tine sunt o paiaţă și o bășică învaţă-mă să-mi deschid inima. de săpun, mă destram și mă pierd. Doamne Dumnezeul meu, ai milă Numai de la Tine am putere. Numai de mine, nu mă pedepsi după cum mila Ta și numai puterea Ta mă ţin în sunt vrednic, ajută-mă să fiu mai chip de om. Iartă-mă, Doamne curat și mai bun. Dă-i sănătate și Dumnezeul meu, că Te-am uitat, iartă-mă putere și liniște omului de lângă mine când Te voi mai uita și nu mă lăsa și prietenilor mei și dușmanilor mei; să uit. Știu că numai cu voinţa Ta Te pe dușmani depărtează-i, Doamne pot uita și-mi aduc aminte de Tine. Dumnezeul meu, ca să trăiesc liniștit Doamne Dumnezeul meu, dă-mi și să nu cad în ispită pentru că în mila putere și liniște, dă-mi putere și Ta m-ai ridicat deasupra lor și să mă liniște, dă-mi putere și liniște. înfumurez și să cred că eu m-am Doamne Dumnezeul meu, vino în ridicat. Îţi mulţumesc pentru tot ce inima mea; luminează-mi mintea, mi-ai dat, Doamne Dumnezeul meu, curăţă-mi inima. Vino în inima mea. pentru viaţă și pentru ceea ce cred eu Doamne, Dumnezeul meu, Doamne că e bine și pentru ceea ce cred că e Dumnezeul meu, facă-se voia Ta, în rău, atât cum știi numai Tu, în toate lucrurile și în toţi oamenii și din nepătrunsa taină a Ta. Îţi mulţumesc, ceeace vreau eu. Ajută-mă să fiu mai Doamne Dumnezeul meu, că mi-ai bun, mai liniștit și mai puternic; dă-mi, dat să mă rog. Vino în inima mea!” Doamne Dumnezeul meu, * Din istoria școlii din Malovăț(IV). Din manuscrisul regretatului învățător Constantin I. Bălu, scris în 1940, mai redăm un fragment: ,,Școala nouă. Inițiativa a fost luată de înv. N. Coifan în 1910, când primește felicitări de la revizoratul școlar Dem. C. Bungețeanu(proces verbal din 1910 mai 28, dresat cu ocazia inspecției). Școala, deși are două săli de clasă, totuși, funcționează cu un singur învățător până în 1913, luna decembrie, când ia ființă postul al II-lea. În noul post este numit învă țător cu titlul provizoriu, Dl. Sabin Coifan, care, la 1 ianuarie 1915, se transferă la Lupoaia. De la 1 ian. 1915 la 1 sept. 1915, funcționează în postul II Dșoara Luna Stoicescu, ca înv. suplinitoare. Apoi postul II e ocupat de Dl. Traian Aldescu, înv. cu titlul provizoriu, transferat de la Brezni ța-Ocol. D(omnia)-sa funcționează până în toamna anului 1919. În 1916, Dl. Traian Aldescu ia parte la Războiul de Întregire, întorcându-se în 1918, când, rănit, își ia concediu, iar în locul său funcționează ca înv. suplinitoare D-ra Alexandrina Aldescu. În toamna anului 1919, postul II e ocupat de Dl. Virgil N. Coifan, înv. cu titlul provizoriu. În 1920 ia ființă postul al III-lea, pe care-l ocupă Dl. D. Stuparu, actualul director, venind de la Școala Halânga ca transferat. Acum școala funcționează cu trei posturi în două localuri: două posturi în localul cel nou, iar un post în vechiul local(primărie). În 1926, școlii i se mai adaugă o sală de clasă în partea de nord, desființându-se vestiarul. 3

În toamna anului 1927, când școala urma să funcționeze numai în localul cel nou, se înființează postul IV, în care e numită înv. provizoriu Elena Pr. I. Sfetcu(fostă D-ra Coifan) și continuă a funcționa mai departe în primărie(vechiul local de școală). În 1928 școala mai sufere o transformare: se desființează zidul despărțitor al vestiarului de la sud, obținându-se o sală mare; aceasta se împarte în două săli mai mici, cum se află și azi. Toate aceste adăugiri și transformări interioare au fost făcute de Dl. Stuparu, actualul director. Fondurile pentru adăugirea sălii de clasă de la nord au fost obținute de Domnia sa de la Prefectura Mehedinți, în sumă de 30.000 lei, iar restul de 50.000 lei din contribu ția sătenilor. Pentru sala a IV-a 10.000 lei de la Prefectură(…). Fațada a rămas aceeași, nesuferind decât o mică schimbare la colțul de la nord. S-a astupat fosta fereastră la intrarea elevilor, lungindu-se peretele cu încă trei metri, unde s-a așezat fereastra de la vestiar. Deci, cu începerea anului școlar 1928-1929, școala funcționează cu toate cele patru posturi în localul său propriu. În postul IV, la 1 sept. 1928, vine Pr. C. Inescu de la școala Colibașu, ca detașat, iar în 1929 se transferă, în locul D-nei Înv. Elena Pr. I. Sfetcu, transferată la Pitulași. Preotul C. Inescu demisionează în 1930, toamna, iar postul e ocupat, prin suplinire, de D-na Sabina C. Bălu(fostă D-ra Sfetcu). În anul următor funcționează tot D-na Bălu ca detașată de la școala Mehadia, iar de la 1 sept. 1932 este transferată în același post. Postul III, în 1929, e ocupat de D-na Maria Pr. Gh. Sfetcu, ca detașată de la școala Noapteșa-Mehedinți, în locul D-lui Virgil Coifan, transferat la școala Puținei, iar în 1930 se transferă la Malovăț. În 1932, septembrie, bătrânul Coifan se transferă la școala Pitulași(satul său natal), lăsând locul unui urmaș, ginerele său, C. A. Brehui, care vine ca transferat de la Pitulași. Școala funcționează cu 4 posturi până în 1935, toamna, când postul D-nei Înv. Maria Pr. Gh. Sfetcu, cu titular cu tot, e utilizat la școala Valea Boierească, iar cu data de 1 sept. 1936 D-na Maria Sfetcu e transferată la Valea Boierească în post nou înfiin țat, iar postul vine la loc, fiind ocupat de subsemnatul(C. Bălu). Școala funcționează după ultima repartiție astfel: Post I: D. Stuparu, înv. gr. I- director; post II: Sabina Bălu, înv. def.; Post III: C. I. Bălu, înv. gr. II; post. IV: C. Brehui, înv. def. În timpul concentrărilor(1939-1941), școala a funcționat cu greu: un singur învățător la peste 200 de elevi. De aceea în 1940, din ianuarie până în martie, a fost utilizat Dl. G. Cerbulescu de a școala Scânteiești, când a plecat și domnia-sa la concentrare, rămânând iarăși cu un învățător(D-na Bălu). În toamna anului 1941, Dl. C. Brehui se detașează la școala Șișeștii de Jos, iar în locul său se detașează Gh. Cerbulescu, care. fiind mobilizat, nu se prezintă la post, clasele repartizate domnieisale fiind luate de C. Bălu și de D. Stuparu”(Va urma). * Folclor din Mehedinți(VII). Redăm mai jos o variantă inedită a Baladei lui Mihu Haiducul, culeasă de preotul Dvs. la 26 august 1972 de la renumitul lăutar Trocan Dumitru, zis Trancu, din Bârda, care avea atunci 70 ani, fiind născut în 1902. Iat-o: ,,Foaie verde foi de roibă, Iar sora Mihului, Lua o frunză gălbioară Servitoarea Domnului, Aseară la Ștefan Vodă Și suna ca din vioară. Paharele le umplea Boierimea sta de vorbă. Iar Mihu auzea Cu vin vechi de-al Nici nu bea, nici nu mânca, Și din gură că zicea: marmaziu, Numai la țigări fuma, ,, - Asta-i Ana, soră-mea, Amestecat cu rachiu. Despre Mihu discuta, Pe aici ce-o căuta?” Și pe masă le punea, Cum să-l prindă, să-l Iute la ea că venea De-ar putea a-i îmbăta. omoare, Și din gură o-ntreba: Sub pat mâna o băga Ori să-i dea pedeapsă mare, ,,- Dragă soră, ce-ai pățit, Ori să-l bage la-nchisoare, Și lua niște papucei, De în codru mi-ai venit? Unu de cinci mii de lei. Numa-n lanțuri sunătoare, Ori banii i-ai isprăvit, De la gât pân-la picioare. Iute apoi se-ncălța, Ori papucii ți s-au rupt, Mâine-n răsărit de soare, Sus în codru se ducea, Ori haina ți-ai ponosit?” Vor face o vânătoare Pe-o potecă de picioare, ,, - Mihule, Mihuțule, După urși și căprioare, Prin fânețe numai floare. Scumpe frățiorule, Pe Mihu să mi-l omoare. Sus în codru se ducea, Nici papucii nu s-au rupt, 4

Că ăla Mihu era. Și soarele răsărea, Își lăsa oștirea sa Ștefan Vodă că venea Să păzeasc-o turmă grea Și de Mihu întreba Și-amândoi că pleca La ciobani când ajungea: Pe-o potecă de picioare ,,- Bună ziua, măi ciobane!” Prin fânețe numai floare ,,-Îți mulțumesc, Domn Și neatinsă de soare. Ștefane! În vale când cobora, ,,- Dar de unde mă cunoști?” Ciobănașul ce făcea, ,,- Nu cumva știi tu a lui Că acela Mihu era: Fagu Mihului Haiducului?” Țignal la gură punea ,,- Ba nu, zău, Doamne Și o dată șuiera, Ștefane, E aicea mai la vale, Șaptezeci haiduci venea Dar lasă oștirea ta Și pe Vodă că-l lega Să păzească turma mea. De la cap pân-la picioare, De mi-o pierde-un mielușel, Numa-n lanțuri sunătoare. Să-mi slujești un an pe el! ,,- Să trăiești, măria-ta, De mi-o pierde o mioară, Aici nu-i la București, Să-mi slujești un an și-o Ca să faci tu ce poftești! vară!” Aicea-i în curpiniși Atunci Vodă ce făcea? Ascultă și-ai mari de-ai mici!” Că el doar nu-l cunoștea, * Ajutoare și donații. În această perioadă, parohia noastră a mai primit câteva ajutoare și donații astfel: Domnul Cătălin Toncea din București a mai donat 250 lei; Doamna Trocan Maria din Lugoj, fiică a satului Bârda, a donat 200 lei; Doamna Ing. Melania Caragioiu din Laval(Canada) a donat 157 lei; Domnul Dragomir Ion din Tr. Severin, fiu al satului Bârda și Doamna Ana-Maria Ionescu din Câmpina(PH) au donat câte 100 lei; Domnul Rolea Gheorghe din Craiova, fiu al satului Bârda, Doamna Butoi Denisa din Londra(Anglia), fiică a satului Malovăț, Domnul Popescu Sever din Tr. Severin și Domnul Ciolan Doru din Dudașul Cernețiului(MH) au donat câte 50 lei; Doamna Berneanu Alexandrina din Malovăț a mai adăugat 50 lei la contribuția de cult; Domnul Mișu Mihăescu din Bârda a achitat 50 lei pentru contribuția de cult. Mulțumim, de asemenea, cordial și celor de aproape și de departe, care au donat parohiei noastre cota de 2% din impozitul la salariile pe acest an. Dumnezeu să le răsplătească tuturor! * În luna Octombrie am donat pâine credincioșilor participanți la slujbe și unor bătrâni și bolnavi din parohie astfel: * Conform hotărârii Consiliului Parohial, parohia noastră a comandat, a realizat, a adus și a montat o cruce din mozaic pentru regretata Mihăilescu Ana din Bârda. * Am comandat și am obținut de la patriarhie ,,manuale”(seturi de fișe) pentru clasa pregătitoare de la școala din Malovăț. * Plăți. În această perioadă am efectuat o serie de plăți mai mari, astfel: 5.400 lei tipografiei pentru vol. V din Scrisoare pastorală; 686 lei poștei pentru colete; 520 lei pentru crucea, transportul ei, manopera și costul unui sac de ciment necesar la montarea crucii răposatei Mihăilescu Ana; 812 lei brutăriei pentru pâinea donată în august și 990 lei pentru pâinea donată în septembrie; 300 lei protoeieriei pentru chitanțiere; 250 lei pentru timbre poștale; 170 lei reparația unei imprimante; 150 lei toner și cip-uri pentru imprimante; 120 lei pentru hârtie de imprimantă; 110 lei încărcarea unui cartuș la imprimantă; 81 lei pentru ,,manualele”(seturi de fișe) pentru clasa pregătitoare de la școala din Malovăț; 60 lei pentru curentul electric; 53 lei internetul și altele mai mici. Nici haina n-am ponosit, Nici banii n-am isprăvit, Dar am venit să-ți povestesc Câte ție îți gătesc. Că aseară-n București, La cele case domnești, Boierii se sfătuiau, Să te prindă, să te-omoare, Să te bage la-nchisoare, Numa-n lanțuri sunătoare, De la cap pân-la picioare!” ,,- Taci tu, dragă, sora mea, Grijă mie nu-mi purta, Vezi-ți tu de treaba ta, Că nu-s muiere cu conci, Ca să beau, să nu mai poci. Când sunt puțintel mai beat, Cu opt sute eu mă bat. Dar acuma, la trezie, Nu mi-e frică nici de-o mie!” ………………………….. Dimineața când era 5

* Publicații. Cu ajutorul lui Dumnezeu, preotul Dvs. a reușit să mai publice în această perioadă sau să descopere că i s-au publicata în lunile trecute câteva materiale astfel: Oferta de carte-Octombrie 2012, în ,,Armonii culturale”, Adjud, 2012, 18 oct., ediție on-line((http://www. armoniiculturale.ro); în ,,Sămănătorul”, Tismana, an. II, 2012, nr. 10 (oct.), ediție online(www.samanatorul/editura-online); Măria Ta, Țăran Român(VIII), în ,,Sămănătorul”, Tismana, an. II, 2012, nr. 10 (oct.), ediție on-line(www.samanatorul/editura-online); Măria Ta, Țăran Român(IV), în ,,News4diaspora”, 2012, 23 iul., ediție on-line(http://news4diaspora.com); Hrană pentru suflet, în ,,News4diaspora”, 2012,2 aug., ediție on-line(http://news4diaspora.com); Scrisoare pastorală-239, în ,,Sămănătorul”, Tismana, an. II, 2012, nr. 10 (oct.), ediție online(www.samanatorul/editura-online); ,,Scrisoare pastorală” - 233, în ,,News4diaspora”, 2012, 30 iul., ediție on-line(http://news4diaspora.com); Telegramă lui Ceaușescu, în ,,News4diaspora”, 2012, 24 iul., ediție on-line(http://news4diaspora. com); Sfaturi părintești, în ,,News4diaspora”, 2012, 17 sept. și 12 oct., ediție on-line(http://news4diaspora.com); Folclor din Mehedinți(II), în ,,News4diaspora”, 2012, 28 aug., ediție on-line(http://news4diaspora.com); O arhivă bisericească bănățeană – izvor inedit privind Istoria Dreptului(1780-1886). Drept penal, în ,,Altarul Banatului”, Timișoara, an. XXIII, nr. 7-9(iul.-sept.), pp. 112-128; Birtule, bătrânule! în ,,Națiunea”, București, 2012, 6 oct., ediție și on-line(http://www.ziarulnatiunea.ro); Folclor din Mehedinți(V), în ,,Națiunea”, București, 2012, 7 oct., ediție și on-line http://www.ziarulnatiunea.ro); Folclor din Mehedinți (VI), în ,,Națiunea”, București, 2012, 20 oct., ediție și on-line http://www.ziarulnatiunea.ro); Impozit pe neghiobie, în ,,Națiunea”, București, 2012, 22 oct., ediție și on-line(http://www.ziarulnatiunea.ro); * Conferințe. În ziua de 25 oct., preotul Dvs. a participat, alături de toți preoții din județul Mehedinți, la conferința susținută de Domnul Prof. Dr. Pavel Chirilă din București pe tema Cauzele psihologice ale bolilor. * Zâmbete. Cineva bate la porţile raiului. Sf. Petru deschide şi vede un jucător de fotbal. ,,- Tu cine eşti? întreabă el pe noul venit. ,,- Sunt jucător în echipa naţională a României!” ,,- Şi cum de-ai nimerit poarta?”  Doi tineri, în drumul lor spre biserică, unde mergeau să îşi oficieze căsătoria, au murit întrun accident de maşină. Ajunşi la poarta raiului, l-au întrebat pe Sfântul Petru dacă se pot oficia căsătorii şi în rai. Sfântul Petru i-a rugat să aştepte un pic până vine cu răspunsul. Au aşteptat ei o lună, au aşteptat două, pe urmă au început să se întrebe ce s-ar întâmpla dacă odată căsătoriţi nu se vor mai înţelege. După încă o lună, Sfântul Petru se întoarce şi le spune: ,,- Am veşti bune, copii ! Puteţi să vă căsătoriţi în rai !” ,,- Bine, dar există şi posibilitatea divorţului?” au întrebat cei doi. Sfântul Petru spune iritat: ,,- Măi, lăsaţi-mă în pace! Trei luni am căutat un preot în rai şi acum voi îmi cereţi să caut şi un avocat?”  Filozoful grec Socrate a fost întrebat de un prieten: ,,- Ce să fac, să mă căsătoresc sau nu?” Filozoful i-a răspuns: ,,- Ori te căsătoreşti, ori rămâi burlac, peste zece ani tot ai să regreţi!”  În guvernul lui Petru Groza, ministrul Cultelor era preotul Constantin Burducea. Mulți îl acuzau în culise, că a făcut pact cu diavolul, pentru că altfel nu-și puteau explica existența lui într-un guvern comunist. Păstorel Teodoreanu, despre care am mai scris în numerele trecute, nu a putut să se abțină și, când a fost întrebat într-o împrejurare oarecare ce mai face, a răspuns cu tâlc: ,,- Sunt cu preotul Burducea,/ Când cu steaua, când cu crucea!” * Lucrări în comună. S-au terminat lucrările de asfaltare a unui km. de drum în Valea Boierească. De lunea trecută au început lucrările de asfaltare în Bârda. La cei 500 m. de drum asfaltat în anii trecuți se mai adaugă încă un kilometru, ajungându-se astfel până la biserică. Mulți dintre bârdeni nu credeau că vor mai ajunge să vadă și această minune. Iată că Domnul Primar George Bazavan s-a ținut de cuvânt și a continuat lucrarea, ba mai mult, a început chiar de luni, așa cum a promis încă din tinerețe. Îi mulțumim și-i dorim sănătate și putere să mai facă și alte asemenea ,,isprăvi” în comună, că mare nevoie este de ele. 6

* Rețete naturiste(Arterita). În ultimii ani cel puțin doi enoriași din parohia noastră au murit în chinuri groaznice de o boală numită Arterită. Le-au înnegrit unul sau ambele picioare începând de la degete, negreala s-a întins, a trebuit să le taie picioarele afectate o dată sau de mai multe ori. Înnegrirea continuă la mâini, se pierde apoi vederea și vine moartea. Singurul tratament medicamentos este cel chirurgical, adică tăierea organelor afectate. Iată că niște călugări de la Muntele Athos au solicitat unui mehedințean o plantă care trăiește în zona Hinova-Stârmina-Ostrovul Corbului, numită Moțul curcanului sălbatic, din care să-și facă un preparat pentru a vindeca pe cei afectați de arterită dintre călugării de acolo. Facem precizarea că această plantă nu are nimic în comun cu Moțul curcanului de grădină, acela pe care mulți dintre Dvs. îl aveți prin grădini pentru flori. Cel la care ne referim ca plantă medicinală are rădăcina sub formă de bulb(căpățână). Preparatul este următorul: se ia un kg. de rădăcină de aceasta, se mărunțește și se fierbe în 10 litri de apă până se moaie bine. Apa aceasta se folosește sub formă de baie la picioare de către cel bolnav. De fiecare dată când se face baie la picioare, de 2-3 ori pe zi, se încălzește apa respectivă atât cât poate fi suportată și se introduc picioarele afectate în ea. În timpul băii, picioarele sunt masate, frecate cu mâinile. De la o zi la alta picioarele își recapătă culoarea și funcțiile, așa că în câteva săptămâni de ,,tratament”, omul redevine sănătos. Mai ieftin și mai ușor de așa….! Mehedințeanul de care am amintit a găsit deja planta cu pricina și a trimis-o la Athos. * Botezuri. Cununii. Înmormântări. În ziua de 27 Oct. am oficiat Taina Sf. Botez pentru Dragotă Adelin-Marian, fiul Domnului Dragotă Alexandru și al Doamnei Dragotă Nicolița din Malovăț, iar la 28 Oct. pentru Udriște Anderson, fiul Doamnei Udriște Georgiana-Simona din Căzănești. Să le trăiască! În ziua de 27 Oct. am oficiat ,,nunta de argint” pentru Domnul Morjan Costel și Doamna Morjan Gheorghița din Tr. Severin. În ziua de 28 Oct. am oficiat Taina Sf. Cununii pentru Domnul Duroi Elmir din Dudașul Cernețiului și Doamna Udriște GeorgianaSimona din Căzănești. Dumnezeu să le ajute! În ziua de 16 Oct. am oficiat slujba înmormântării pentru Cimpoieru Alexandra(84 ani), în ziua de 18 Oct. pentru Mema Pavel(73 ani), amândoi din Bârda, iar în ziua de 23 Oct. pentru Bârlan Elena(81 ani) din Malovăț. Dumnezeu să-i ierte! * Program. În luna Noiembrie avem următorul program de slujbe: 3 Nov. (Malovăț-Bârda); 4 Nov. (Malovăț); 8 Nov.(pomeniri dimineața la Bârda; slujbă la Malovăț); 10 Nov. (Malovăț-Bârda); 11 Nov. (Bârda); 17 Nov. (Malovăț-Bârda); 18 Nov.(Malovăț); 21 Nov.(slujbă la Bârda; pomeniri la Malovăț, la ora 12); 24 Nov. (Malovăț-Bârda); 25 Nov. (Bârda); 30 Nov.(pomeniri dimineața la Bârda; slujbă la Malovăț). În restul timpului, la orice oră din zi sau din noapte, preotul poate fi găsit la biserică, la școală, acasă ori la telefon: 0724. 99. 80. 86. Mai poate fi contactat pe adresa de e-mail: stanciulescubarda@gmail.com. Sănătate, pace și bucurii să vă dea Dumnezeu! Pr. Al. Stănciulescu-Bârda

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful