You are on page 1of 5

ANAT

Asociaia Naional a Ageniilor de Turism din Moldova (ANAT) fondat la 25 aprilie 2002 este o asociaie oficial neguvernamental constituit n baza de voluntariat din componena persoanelor juridice care practic activitatea de turism i are ca obiect de activitate coordonarea, monitorizarea, aprarea, promovarea i reprezentarea intereselor membrilor si, precum i organizarea diverselor aciuni specifice activitii de turism. Actualmente din componenta ANAT fac parte 60 de firme turistice, 9 membri candidai si 4 hotele in calitate de membru asociat. Pe teritoriul Republicii Moldova este una din principalele organizaii profesionale din domeniu care cuprinde ntregul spectru de activiti ce in de domeniul turistic. Firmele membre ANAT acopera 80% din volumul vnzrilor serviciilor turistice pe piaa turistic a Republicii Moldova

Scopurile i obiectivele de baz ale asociaiei snt:


La nivel naional: - organizeaz simpozioane, conferine expoziii cu tematic turistic; - participa ca expert la elaborarea documentelor si regulamentelor ce tin de legislatia turistica; - intretine relatii de colaborare cu organizatiile de profil nationale si internationale; - alcatuieste programe de perfectionare a personalului angajat in agentiile turistice; - creeaza centre de consultanta regionale privind dezvoltarea turismului rural si ecologic; - acorda asistenta profesionala firmelor turistice din Moldova; - elaboreaza si promoveaza rute turistice noi pe teritoriul Moldovei; - stabileste relatii comerciale intre agentiile de turism; - asigura asistenta necesara la licentierea si brevetarea firmelor turistice; - monitorizeaza diverse litigii aparute intre agentii ce activeaza pe piata turistica; - editeaza publicatia specializata in turism; - gestioneaza centrul informativ al activitatii de turism; - apara si promoveaza interesele firmelor turistice membre; - lobarea intereselor membrilor in diferite structuri de stat; - firmele membre ANAT beneficiaza de reducere de 25% la cursurile de perfectionare organizate de Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Moldova. La nivel international: - promoveaza imaginea turistica a Republicii Moldova la scara internationala; - participa la diverse conferinte, congrese, simpozioane, expozitii internationale; - asigura fluxul informational privind activitatea turistica din Moldova pentru partenerii din strainatate; - informeaza firmele turistice din strainatate despre posibilitatile obtinerii vizei in Moldova; - recomanda partenerilor, lista firmelor turistice nationale care organizeaza pachete turistice in Moldova, complexe hoteliere care asigura cazarea turistilor, institutii de alimentatie, inchirierea transportului, posibilitati de agrement. Actiunile de baza intreprinse de ANAT: - participarea expertilor ANAT la elaborarea strategiei de dezvoltare durabila a turismului in Republica Moldova pentru anii 2003-2015(aprobata prin Hotararea Guvernului Republicii Moldova N1065 din 02.09.2003); - participarea expertilor ANAT la elaborarea Conceptiei Planului Urbanist General al Municipiului Chisinau(compartimentul turism); - organizarea participarii Republicii Moldova cu stand propriu la expozitia internationala de turism din Germania, Berlin din anul 2003,2008(titular al standului), Rusia, Moscova 2004, 2005, 2006, (co-expozant), Marea Britanie, Londra 2006(co-expozant). - coorganizator al expozitiei internationale de turism Sport, Odihna, Turism de la Moldexpo, Moldova,

Chisinau din anii 2003,2004,2005,2006,2007,2008. - organizarea seminarului national Managementul resurselor umane in turism in perioada 03-05 noiembrie 2003(cofinantator proiectul PNUD Moldova Dezvoltarea durabila a turismului ); - organizarea treningului profesional la nivel national"Instruirea si pregatirea resurselor umane implicate in activitatea turistica din mediul rural"in perioada 29 noiembrie - 05 decembrie 2006 in parteneriat cu Centrul National de Perfectionare a Cadrelor din Industria Turismului(cofinantator proiectul PNUD Moldova "Dezvoltarea durabila a turismului"); - editarea ghidului turistic al Moldovei pentru anii 2003,2004,2005,2006,2007,2008. - editarea jurnalului "Turism si odihna" organ de presa ANAT); - editarea materialului metodologic din domeniul turistic(ghidul de legislatie turistica, varianta rusa si romana; brosuri:"Managementul resurselor umane in turism", "Atributii functionale in cadrul firmelor turistice"(studii de caz), "Licentierea si brevetarea firmelor turistice din Moldova" (indrumar metodologic; - instalarea panoului turistic informational la Saharna, Rezina in parteneriat cu Agentia pentru Dezvoltarea Regionala "Habitat". Din 8 februarie 2010 ANAT Moldova organizeaza cursuri de perfectionare si specializare profesionala a personalului angajat in industria turismului, cu eliberarea "CERTIFICATULUI DE TURISM" de categoria "A", "B", "C". In cadrul programului de studii sunt urmatoarele specialitati: - Administrarea Afacerilor in Turism; - Administrarea Afacerilor in Industria Ospitalitatii; - Managementul in Turism; - Managementul in Industria Ospitalitatii; - Ghid de Turism; - Limbi moderne; - Prelungirea certificatelor de turism se face o data la 3 ani in cadrul cursurilor de perfectionare profesionala organizate de ANAT Moldova. Acorduri de colaborare incheiate: - Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania; - Uniunea Industriei Turistice din Rusia; - Organizatia Nationala de Turism din Ucraina; Se planifica aderarea ANAT la Federatia Mondiala a Asociatiilor Agentiilor de Turism cu sediul la Bruxell, Belgia; n componena statelor de personal sint 7 persoane. Presedintele ANAT - Sevastian BOTNARI. Departamentul Contabilitate - Neli PORTNEACOV. Departamentul Editorial - Eugeniu NICOLAESCU. Departamentul Relatii Internaionale - Iulita POPA. Departamentul Metodic - Vasile GRISCA. Departamentul Studii - Anna POPOVICI. Adresa postala:2004 mun. Chisinau bd. Stefan cel Mare, 200, et. 2, of.215. Tel.:(373 22) 74-09-49,tel/fax(373 22) 54-04-64,e-mail: office@anat.md, web:www.anat.md

Criterii privind aderarea ageniilor de turism n componenta Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Moldova(ANAT):
Documentele necesare: 1. Cererea de aderare din partea agentiei de turism (formular de la ANAT, anexa Nr.1); 2. Procesul-verbal al Adunarii Generale a firmei care solicita aderarea;

3. Copia Statului firmei; 4. Copia licentei de turism; 5. Copia certificatului de turism a angajatilor firmei; 6. Copia contractului de arenda; 7. Copia buletinului de identitate cu supliment al directorului firmei; 8. Forma 1-TUR pentru anul de gestiune curent; 9. Scurta informatie privind activitatea firmei; 10. Firma trebuie sa aiba vechime in munca in domeniul turismului nu mai mica de 1 an; 11. Recomandari din partea a trei membri ANAT. Modalitatea de aderare: Firma depune documentele de aderare la administratia ANAT. Documentele depuse se vor examina la prima sedinta ordinara a Consiliului de Administratie. Daca documentele depuse sunt in ordine si decizia Consiliului Administrativ este pozitiva, atunci firma pretendenta este inclusa in lista membrilor-candidati, pina la examinarea ulterioara a candidaturii acesteea, la Adunarea Generala ANAT.

Criterii privind aderarea complexelor hoteliere in componenta Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Moldova(ANAT)
Documentele necesare: 1. Cererea de aderare din partea complexului hotelier (formular de la ANAT, anexa Nr.2); 2. Procesul-verbal al Consiliului de Administratia sau administratiei complexului hotelier care solicita aderarea; 3. Copia autorizatiei de functionare; 4. Copia documentelor de clasificare 5. Copia brevetului de turism a directorului hotelului; 6. Copia buletinului de identitate cu supliment al directorului hotelului; 7. Scurta informatie despre caracteristica hotelului, locul amplasarii; Modalitatea de aderare: Complexul hotelier depune documentele de aderare la administratia ANAT. Documentele depuse se vor examina la prima sedinta ordinara a Consiliului de Administratie. Daca documentele depuse sunt in ordine si decizia Consiliului Administrativ este pozitiva, atunci complexul pretendent este inclus in lista membrilorcandidati, pana la examinarea ulterioara a candidaturii acesteea, la Adunarea Generala ale ANAT.

Drepturile si obligatiile firmelor turistice membre ANAT.


Membrii ANAT au urmatoarele drepturi: - sa-si expuna opinia asupra oricarei chestiuni discutate, care poarta un caracter consultativ; - sa inainteze spre examinare organelor de conducere ale Asociatiei propuneri si sugestii si sa primeasca explicatiile respective; - sa participe la expertiza actelor normative si legislative ce tin de activitatea turistica; - sa participe la expozitiile nationale si internationale de turism in cadrul standului comun al ANAT; - sa fie inclusi in toate materialele promotionale ale ANAT; - sa beneficieze, cu acordul administratiei Asociatiei, de informatiile oficiale aflate in posesia Asociatiei; - sa se adreseze Asociatiei intru apararea drepturilor si intereselor sale, precum si pentru ajutorul necesar; - sa beneficieze de asistenta juridica; - sa primeasca reduceri la cursurile de perfectionare; - sa-si retraga candidatura pina la examinarea de catre Adunarea Generala a Asociatie a firmei solicitante, anuntand despre aceasta administratia anticipat. Indeplinirea tuturor obligatiilor asumate, fata de Asociatie fiind obligatorii. Nota: Membrii candidati au acelea-si drepturi ca si membri, numai ca dispun de vot consultativ. Membrii ANAT sint obligati:

- sa respecte prezentul Statut, sa execute hotararile Adunarii generale; - sa respecte obligatiile asumate fata de Asociatie in modul stabilit; - sa nu divulge informatiile confidentiale privind activitatea Asociatiei; - sa prezinte informatii veridice despre candidatura sa, sub sanctiunea de a fi exclus din lista membrilorcandidati ce urmeaza sa fie inaintata Adunarii Generale. - sa achite la timp cotizatia anuala in modul, termenele si volumul stabilite prin decizia Adunarii generale; Nota: - Firma turistica, care a fost exclusa din ANAT, poate fi examinata din nou in privinta admiterii in randurile Asociatiei, doar dupa expirarea a trei ani. - Firmele care au probleme cu justitia nu pot fi admise in componenta ANAT. - Firma in privinta carei a fost deschis dosar penal, poate candida pentru calitatea de a deveni membru ANAT, doar dupa expirarea unui an de la clasarea dosarului. Organele de conducere ale Asociatiei sunt: - Adunarea generala; - Consiliul de administratie; - Presedintele ANAT; - Comisia de cenzori. Organul suprem al Asociatiei este Adunarea generala a membrilor, care se convoaca dupa caz, dar nu mai putin de o data pe an. Fiecare membru al Asociatiei este reprezentat la Adunare de cite un imputernicit ce detine un singur vot decisiv. De competenta exclusiva a Adunarii generale tin: 1. Aprobarea programului activitatii Asociatiei; 2. Aprobarea Statutului Asociatiei, completarea si modificarea acestuia; 3. Alegerea si revocarea Presedintelui Asociatiei, Consiliului de administratie si a Comisiei de cenzori, prezentarea darilor de seama privind activitatea acestora si aprobarea modului de remunerare a muncii acestora; 4. Aprobarea darii de seama anuale si a bilantului anual, a darii de seama si a concluziilor Comisiei de cenzori; 5. Stabilirea volumului, modului si termenelor achitarii taxei de inscriere si a cotizatiilor anuale; 6. Adoptarea hotaririlor privind tragerea la raspundere materiala a persoanelor cu functii de raspundere ale Asociatiei; 7. Adoptarea hotaririi privind sistarea activitatii Asociatiei; 8. Examinarea si solutionarea altor probleme importante pentru Asociatie; 9. Admiterea si excluderea asociatilor din rindurile Asociatiei; 10. Reorganizarea si lichidarea Asociatiei. Adunarea generala este convocata la cererea a 10% din membrii Asociatiei, de catre Consiliul de administratie, precum si de catre Presedintele Asociatiei. Membrii Asociatiei sunt anuntati despre convocarea Adunarii generale cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita. Fiecare membru al Asociatiei are dreptul sa inainteze propuneri pentru a completa ordinea de zi a Adunarii generale. In acest scop prezinta Consiliului de administratie propunerea motivata in scris. Consiliul de administratie aduce aceasta propunere la cunostinta tuturor membrilor Asociatiei cu cel putin trei zile inainte de Adunarea generala. Adunarea generala a Asociatiei este considerata deliberativa daca cei prezenti la sedinta constituie 3/4 din numarul total de voturi. Deciziile luate sint obligatorii pentru toti membrii Asociatiei. Adunarea generala adopta hotariri cu simpla majoritate de voturi. Hotaririle Adunarii generale sunt protocolate in procese verbale semnate de catre Presedintele Adunarii generale si secretarul Asociatiei. Pentru gestionarea generala a Asociatiei privind indeplinirea sarcinilor si functiilor ei, se creeaza Consiliul de administratie, format din 10 persoane. Consiliul se alege de catre Adunarea generala a Asociatiei pe un termen de 3 ani. Membrii Consiliului sint alesi dintre membrii Asociatiei. Din componenta membrilor Consiliului de administratie, Adunarea generala alege Presedintele Asociatiei. Membrii Consiliului pot fi realesi dupa expirarea termenului mandatului lor sau destituiti in orice moment. In caz daca unul din membrii Asociatiei s-a retras sau a fost eliberat din functie conform hotaririi Adunarii generale pina la expirarea termenului pentru care a fost ales, Adunarea generala il substituie prin alegerea unui nou membru pentru termenul ramas al mandatului Consiliului.

Consiliul de administratie este convocat de catre Presedinte, dar nu mai rar de 2 ori pe an. Consiliul este in drept sa solutioneze problemele abordate, daca la sedinta lui participa nu mai putin de 2/3 din numarul total al membrilor. Hotaririle sint adoptate prin majoritatea simpla a voturilor. In caz de paritate a voturilor, votul Presedintelui Asociatiei este decisiv. Hotaririle Consiliului sunt definitive numai sub forma de decizii (decrete) si sint semnate de Presedintele Asociatiei. Consiliul de administratie: - examineaza si inainteaza spre aprobare Adunarii generale programul de activitate al Asociatiei; - controleaza executarea hotaririlor Adunarii generale si a propriilor decizii; - examineaza anticipat problemele care sunt propuse pe ordinea de zi a Adunarii generale; - selecteaza noi candidaturi a membrilor Asociatiei si ia deciziile corespunzatoare pentru a le propune spre adoptare Adunarii generale; - aproba statele de personal, propuse de Presedintele Asociatiei, modalitatea, ordinea si volumul remunerarii muncii colaboratorilor, bugetul, mostrele stampilei si antetului, emblemelor si altor simboluri ale Asociatiei; - aproba darile de seama privind activitatea Presedintelui Asociatiei; - asigura executarea la timp a hotaririlor Adunarii generale si a Consiliului de administratie; - elaboreaza materialele si propunerile, privind problemele ce urmeaza a fi examinate de Adunarea generala sau sedinta Consiliului de administratie; - in limitele sarcinilor ei statutare si a programului, asigura solutionarea operativa a altor probleme curente ale Asociatiei. - alege din membrii sai vice-presedintele Asociatiei; - solutioneaza alte probleme ce tin de activitatea curenta a Asociatiei in limite sarcinilor ei statutare si a programului. Presedintele Asociatiei: - gestioneaza nemijlocit activitatea curenta a Asociatiei, purtind raspundere personala pentru - executarea sarcinilor incredintate de catre Consiliul de administratie; - in limita competentei sale emite ordine, dispozitii, instructiuni si alte acte; - administreaza patrimoniul si mijloacele Asociatiei, in limitele competentei sale, reprezinta Asociatia in relatiile cu persoanele juridice si fizice, semneaza contracte si acorduri din numele Asociatiei, elibereaza procuri pentru semnarea acestora; - desemneaza in functie si concediaza colaboratorii Asociatiei, stimuleaza colaboratorii eminenti, aplica sanctiuni; - creeaza grupuri temporare din specialisti cooptati, precum si din colaboratorii organizatiilor-membre ale Asociatiei, pentru realizarea unor programe in interesele Asociatiei; - adopta hotariri privind inaintarea, in numele Asociatiei, a pretentiilor si reclamatiilor fata de persoane juridice si fizice, in conformitate cu legislatia in vigoare; - exercit i alte atribuii, n limitele Statutului Asociaiei i legislaiei n vigoare a Republicii Moldova. - Funcia de Preedinte al Asociaiei este incompatibil cu funcia de director al unei firme care practic turismul.

Aprobat la edin a Consiliului de Administra ie ANAT proces verbal N.3. din 22.10.2002