SENARAI SEMAK PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN (PERALATAN ICT SAHAJA

)
BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. PERKARA SURAT IRINGAN DARIPADA SEKOLAH KEW-PA 16 (borang asal) SURAT LANTIKAN PEP (2 ORANG) DILAMPIRKAN KEW-PA 17 (sediakan 2 borang asal) SURAT LANTIKAN PEMERIKSA (2 ORANG) DILAMPIRKAN DAFTAR HARTA MODAL / KEW-PA 312 / KEW-PA 2 (untuk setiap KEW-PA 16) DISERTAKAN TANDA (√)

1. Tatacara pengisian borang KEW-PA 16 :BIL a) b) c) d) e) KETERANGAN Pastikan setiap ruang diisi dengan jelas NILAI SEMASA Maklumat lain (Jumlah jarak, jumlah kos) jika tidak ada ditanda “TIADA” Lampirkan surat lantikan untuk PEP Lampirkan juga Daftar Harta Modal / KEW-PA 312 / KEW-PA 2 RM 0.00 ISI/TANDA

2. Tatacara pengisian borang KEW-PA 17 :BIL a) b) KETERANGAN Pastikan setiap ruang diisi dengan jelas KEMENTERIAN/JABATAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ISI/TANDA

c) d) e)

Jika HARGA PEROLEHAN seunit melebihi RM10,00.00 sila asingkan KEW-PA 17 dengan aset-aset lain. (KEW-PA 17 ini perlu dihantar ke Kementerian untuk kelulusan) NILAI SEMASA (seunit dan jumlah) NYATAKAN KEADAAN ASET DENGAN JELAS (Sebab untuk lupus) 1) RM 0.00 USANG/TIDAK BOLEH DIBAIKI BUANG atau 2) RUNGKAI UTK P&P

f)

SYOR KAEDAH PELUPUSAN DAN JUSTIFIKASI

g) h) i)

JUMLAH KESELURUHAN tidak melebihi RM100,000.00. Jika lebih, kemukakan secara berasingan/pecah kepada dua KEW-PA 17 Sediakan 2 borang asal Lampirkan surat lantikan untuk setiap pemeriksa

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful