Principalele etape care au loc atunci când se face evaluarea incertitudinii de măsurare sunt : - derivarea modelului de măsurare, de obicei

prin intermediul unei diagrame cauză-efect. - realizarea unei funcţii de densitate de probabilitate (PDF) pentru mărimile de intrare - propagarea incertitudinii - raportarea rezultatului prin estimarea cât mai apropiata a valorii măsurandului, împreună cu incertitudinea aferentă acesteia.

Ca sursă de influenţă asupra rezultatelor măsurării , şi deci asupra incertitudinii, se consideră şi etaloanele sau materialele de referinţă utilizate, precum si metodele de încercare alese, echipamentele folosite, condiţiile de lucru şi de mediu, condiţia materialului inspectat, dar si cunoştinţele şi experienţa operatorului. Cu toate acestea, nu toate sursele de incertitudine contribuie semnificativ la reyultatul măsurandului, fiind necesară realizarea unui studiu care să estimeze contribuţia fiecărei sursă asupra incertitudinii compuse şi în ce măsura acestea afectează rezultatul final. Acest lucru se decide, de obicei, ţinând cont de urmatoarele: - rezultatele cu valorile cele mai mici sau cele mai mari, astfel încât să se stabilească contribuţiile aferente. - efectul asupra incertitudinii - rigurozitatea în evaluarea incertitudinii, ţinând cont de cerinţele clientului şi de reglementările în vigoare

Înainte de începerea măsurărilor, trebuie să se realizeze aşa numitele studii de validare, pentru respectivele metode de încercare. Acestea au în vedere următorii parametrii caracteristici:

liniaritatea . ca mărime.(aici pot lua din referatul 1.fidelitatea .abilitatea unei metode de încercare de a răspunde adecvat măsurandului în prezenţa influenţelor interferente . Acest tip de distribuţie se poate aplica în unul din următoarele cazuri: .(aici pot lua din referatul 1. deoarece poate furniya un interval de acoperire pentru un nivel de încredere de 95 % pentru k=2 (atunci când modelul este linear). ca mărime.robusteţea sau puterea . se foloseşte distribuţia normală (Gauss). iar gradele de libertate corespunzătoare sunt mai mari de 30.capabilitatea de detectie .observarea schimbărilor care au loc atunci când măsurătoarea se repeta.. . parca) . parca). sunt recomandate referinţe pentru valorile reyultatelor .se determină prin studierea etaloanelor şi a materialelor de referinţă. fiind necesare îndeplinerea aceloraşi condiţii de mai sus. . (aici pot lua din referatul 1.trei dintre cele mai importante surse ce contribuie la incertitudinea de măsurare sunt comparabile..incertitudinea de măsurare este datorată unei singure contribuţii dominante.deplasarea . . des întâlnită este distribuţia t.cea mai joasa limită de operare a unei metode de încercareş de obicei. iar gradele de libertate corespunzătoare sunt mai mari de 30. Un alt tip de distribuţie. pentru a se identifica şi a se elimina deplasarea relativă. parca) .proprietate importantă a metodelor folosite pentru a efectua măsurări pe un domeniu de valori.trei dintre cele mai importante surse ce contribuie la incertitudinea de măsurare sunt comparabile. datele de robusteţe pot stabili care sunt parametrii relevanţi şi cât de important este efectul acestuia asupra incertitudinii de măsurare În majoritatea măsurărilor. dar numărul gradelor de libertate este mai mic de 30.selectivitate şi specificitate . .

să se refere la procedurile si datele menţionate în standardele de îmcercare.realizarea cntrolului riscului . Cu toate acestea.să se identifice mărimile de influenţă asupra rezultatelor măsurării şi măsura în care acestea contribuie la estimarea valorii acestuia şi la incertitudinea de măsurare .clienţii / beneficiaroii pot utiliza informaţiile cu privire la incertitudinile de măsurare pentru declararea conformităţii produselor lor cu specificaţiile . crescăân eficieţa metodei de control . în funcţie de fiecare domeniu în parte. reprezentând un avantaj competitiv.sporirea nivelului de încredere asupra măsurării datorită faptului că se ia fiecare sursă de incertitudine în parte si se determină efectul asupra reyultatului final pentru fiecare din acestea . aferente Avantajele evaluării incertitudinii de măsurare: .evaluarea unei incertitudini de măsurare poate sta la baza oprimizării viitoare asupra rezltatelor obţinute . . se poate proceda astfel: . conferind şi înţeles rezultatului. asigurarea calităţii interne sau din comparări inter-laboratoare .utilizarea datelor privind repetabilitatea sau reproductibilitatea disponibile din validare.pot fi implementate actţiuni corective. dacă modelul matematic nu este disponibil.creşterea credibilităţii rezultatelor de măsurare. se utilizează de cele mai multe ori un model matematic diferit.În evaluarea datelor obţinute.