FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

HBEF2703 KO-KURIKULUM

REFLEKTIF JURNAL AKTIVITI KO-KURIKULUM DI SEKOLAH SELAMA SATU PENGGAL

NAMA : AZIZUL HAKI BIN MUDA NOMBOR MATRIK: 790826115461001 NO K/P : 790826115461 NO TELEFON: 019-9684536 ALAMAT E-MAIL: auliaimana@yahoo.com

PUSAT PEMBELAJARAN: KUALA TERENGGANU

JANUAR1 2012

REFLEKSI PERKHEMAHAN UNIT BADAN BERUNIFORM SK WAKAF TAPAI TAHUN 2012

Hampir keseluruhan aktiviti perkhemahan yang dijalankan pada hari dan tarikh yang ditetapkan berjalan dengan baik dan lancar. Namun begitu, tidak semua aktiviti yang dijalankan mempunyai kebaikan semata-mata, adakalanya kekurangan juga berlaku walaupun perancangan yang dibuat begitu teliti. Namun, kita sebagai manusia biasa tidak terlepas daripada kesilapan. Berikut adalah kebaikan dan kelemahan semasa aktiviti perkhemahan ini berlangsung. i. Menerap nilai murni para peserta. Setiap aktiviti yang dilaksanakan memerlukan semangat kerjasama yang jitu bagi melahirkan peserta yang berdaya saing contohnya di dalam aktiviti memasak yang memerlukan kerjasama serta berdikari menghasilkan masakan tanpa bantuan daripada kumpulan lain. ii. Menguasai kemahiran asas berkhemah Dengan adanya pertandingan mendirikan khemah semua peserta dapat menguasai kemahiran asas berkhemah dan menimba sebanyak mungkin pengalaman baru seperti mereka didedahkan satu persatu cara mendirikan khemah daripada guru pembimbing mereka. iii. Melahirkan modal insan yang cemerlang dan mempunyai sifat kepimpinan yang terpuji. Setiap aktiviti yang diadakan sepanjang perkhemahan ini adalah bertujuan melahirkan modal insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang.

iv. Menerap semangat bekerjasama Semasa perkhemahan, pelajar terlibat dengan pelbagai pertandingan yang memerlukan mereka berkerjasama antara satu sama lain. Pelajar dapat menyiapkan tugasan yang

diberi kepada mereka apabila mereka sentiasa bekerjasama dan bertungkus lumus dalam menyempurnakan tugasan mereka.

v.Memupuk sifat berani, cekal, jati diri yang kental dalam diri pelajar. Ini kerana murid berani mengharungi kumpulan mereka di dalam khemah. vi. Memberi pengalaman dan suasana baru kepada pelajar Walaupun baru berusia 10, 11 dan 12 tahun, pelajar- pelajar dapat mengharungi suasana tidur di dalam khemah, tanpa adanya ibu bapa, bertemankan nyamuk, beralaskan tikar dan sebagainya. suasana malam yang sunyi bersama ahli

vii. Mendidik pelajar supaya cekap dan cepat bertindak ketika menghadapi sesuatu permasalahan. Apabila berdepan dengan sesuatu masalah, pelajar mampu menangani dengan bijak, contohnya ketika aktiviti “jungle tracking”, terdapat rakan yang sakit dan letih, mereka tidak terus panik, tetapi membantu rakan mereka yang mengalami sedikit kecederaan dan memberi ruang untuk rakan mereka berehat. Mendidik pelajar supaya sentiasa bersedia dan berketrampilan Semasa menerima arahan yang diberi oleh guru, pelajar sentiasa bersedia, berpakaian kemas dan menepati waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan.

Memberi pengalaman baru hidup di luar rumah dan jauh daripada ibu bapa. Perkhemahan ini memerlukan pelajar tidur di sekolah tanpa ibu bapa mereka. Mereka dapat mempelajari kesusahan hidup tanpa ibu bapa dan belajar berdikari dalam membuat sesuatu perkara.

Melahirkan insan yang berilmu yang seimbang rohani dan jasmani serta dapat membentuk disiplin yang tinggi. Selain daripada penekanan agama, pelajar juga diajar berdisiplin dan mematuhi peraturan bagi melahirkan murid yang seimbang antara keperluan jasmani dan rohani.

Meningkatkan mentaliti bakat dan kemahiran dalam aktiviti yang diceburi. Dalam aktiviti perkhemahan pelajar diajar cara-cara membaiki khemah, memasak, membuat kraftangan dan sebagainya. Berdasarkan panduan guru, murid mula menggunakan bakat dan kemahiran yang dipelajari semasa perkhemahan. Mengisi masa lapang murid dengan aktiviti yang berfaedah seperti bersukan, berpersatuan dan sebagainya. Melalui perkhemahan, murid dapat mengisi hari mereka dengan aktiviti yang bermanfaat di samping menambah ilmu dan pengetahuan baru.

KEKURANGAN-KEKURANGAN YANG DI DAPAT KENALPASTI

1. Perjalanan keseluruhan program

Perkhemahan pada kali ini di adakan selama 3 hari sahaja memandangkan kekangan masa yang tidak mencukupi. Ada di antara aktiviti yang terpaksa dibatalkan kerana tidak mempunyai masa dan ruang yang sepatutnya untuk dilaksanakan. Tambahan pula program ini diadakan di luar kawasan sekolah, maka kemudahan asas perkhemahan tidak mencukupi bagi murid-murid menjalankan aktiviti mereka. Keadaan cuaca juga mempengaruhi perkhemahan.

2. Pergaulan antara murid lelaki dan murid perempuan

Terdapat segelintir pelajar yang berlaku tidak sopan anatara lelaki dengan perempuan terutamanya semasa aktiviti jungle tracking. Mereka bergurau senda sesama mereka tanpa ada perasaan malu dan segan.

3. Nilai-nilai keagamaan ketika menjalankan aktiviti tidak dititik beratkan

Walaupun dalam

jadual program, menekankan tentang keagamaan seperti solat

berjemaah, tazkirah dan sebagainya, namun terdapat segelintir pelajar yang tidak mematuhi tuntutan agama seperti melengahkan solat, cuba melarikan diri dari solat dengan pelbagai alasan dan sebagainya. .

ANTARA CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

1. Peranan sekolah Sekolah memainkan peranan penting dalam menjayakan aktiviti kokurikulum terutamanya aktiviti perkhemahan yang telah diadakan. Pihak sekolah hendaklah sentiasa memastikan perjalanan program berjalan lancar dan cuba menanggani masalah yang timbul tanpa membiarkan kecacatan program perkhemahan terus menerus.

2. Peranan guru Guru memainkan peranan utama dalam menyelesaikan segala permasalahan yang timbul. Guru sewajarnya memberi tindakan ke atas murid yang tidak mematuhi peraturan. Guru tidak seharusnya membiarkan murid bebas berbuat apa sahaja tanpa menegur perlakuan tidak sopan murid. Selain itu, guru yang bertugas, perlulah menjalankan amanah yang diberi sebaiknya. Guru tidak sewajarnya melepaskan tugas mereka kepada orang lain tanpa alasan yang kukuh. 3. Peranan Murid Sebagai murid sekolah, mereka perlulah mematuhi peraturan yang ditetapkan. Disiplin dalam diri mesti diperkuatkan lagi supaya murid dapat melakukan aktiviti dengan sebaiknya. Oleh yang demikian, setiap murid perlu menjaga setiap perlakuan mereka bermula dari sekarang supaya mereka memliki akhlak dan sahsiah yang tinggi kelak. Selain itu, mereka berperanan memberi penerangan yang jelas kepada kedua ibubapa mereka atau penjaga untuk menggelakkan daripada kejadian-kejadian yang tidak diduga seperti sakit atau keluar tanpa izin sepanjang program perkhemahan ini.

4. Peranan Ibu bapa Ibu bapa merupakan aset yang paling penting dalam memantau anak-anak mereka untuk mengikuti program-program yang diatur oleh pihak sekolah. Mereka berperanan menasihati dan mendorong anak-anak mereka supaya menyertai program perkhemahan ini. Selain itu mereka juga perlu memberi kepercayaan dan kerjasama sepenuhnya kepada pihak sekolah yang menjaga dan menjalankan pelbagai program untuk anak-anak mereka.

PENUTUP Aktiviti perkhemahan tahunan ini merupakan satu aktiviti yang sangat penting dalam mendidik anak bangsa agar menjadi murid yang cemerlang dari sudut rohani dan jasmani di samping membina ketrampilan diri yang tingi untuk terus aktif ketika berada di peringkat sekolah menengah. Selain daripada itu program sebegini dapat membentuk dan mendidik peribadi seorang murid yang sempurna sejajar dengan hasrat kerajaan melahirkan modal insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang.

AKTIVITI-AKTIVITI PERKHEMAHAN SK WAKAF TAPAI TAHUN 2012

1. TAKLIMAT KEPADA PESERTA PERKHEMAHAN OLEH KEM KOMANDAN

2. AKTIVITI MENDIRIKAN KHEMAH

3. AKTIVITI PERTANDINGAN IKATAN

4. AKTIVITI KEROHANIAN

1. PERTANDINGAN MASAKAN RIMBA

6. AKTIVITI RIADAH

7. AKTIVITI KAWAD KAKI

7. AKTIVITI KEMBARA ‘”JUNGLE TRAKING”

9. AKTIVITI MENURUNKAN KHEMAH

10. MAJLIS PERASMIAN PENUTUP

Kesimpulan Secara keseluruhannya aktiviti yang dirancang berjalan dengan lancar. Murid-murid yang bersemangat melambangkan kegembiraan menunjukkan objektif kegiatan kokurikulum ini telah tercapai. Berat bahu memikul berat lagi amanah yang dipikul, usaha ini perlu berterusan dilakukan demi melihat anak bangsa dalam ketamadunan dan kecemerlangan bukan sahaja bidang akademik malah juga bidang ko-kurikulum. Masih ramai murid yang belum berkeyakinan diri apabila berhadapan dengan situasi yang tertentu, justeru itu melalui aktiviti yang diadakan ini diharapkan sedikit sebanyak ia dapat melahirkan murid yang lebih komited dalam melaksanakan sesuatu aktiviti ko-kurikulum. Usaha ini juga untuk memupuk minat murid terhadap kegiatan kokurikulum dan merasakan kegiatan kokurikulum ini sesuatu yang menyeronokkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful