Recycler ( recycle

)

Essayer de (try to)

Eteindre (switch off)

Acheter (buy)

Arrκter de (stop)