NOM:....................................................................................

NOM:....................................................................................
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

VERS DE NADAL
S’HA ENGANXAT EL FRED A TERRA,
QUEDEN DE DIA PLAQUES DE GEL,

EL JARDÍ ÉS UNA NEVERA
I LA NIT ENS DU UN CEL TRANSPARENT
AMB LLUMINÀRIA A CADA ESTEL.

EL SOPAR JA SURT A TAULA,
ÉS HORA DE DIR EL VERS,
EL NADAL HA ENTRAT A CASA,
I COMENÇO A RECITAR
"S’HA ENGANXAT EL FRED A TERRA,
QUEDEN DE DIA LES PLAQUES DE GEL,

EL JARDÍ ÉS UNA NEVERA
I LA NIT ENS DU UN CEL TRANSPARENT
AMB LLUMINÀRIA A CADA ESTEL.

US DESITJO UNES GRANS FESTES
I ONADES PLENES DE FELICITAT,
MIL JORNADES D’ALEGRIA
I UN ANY NOU IL·LUMINAT“

ISABEL BARRIEL

Nom:.................................................

Data:...........................................................................................

S'ha enganxat el fred a terra,
queden de dia plaques de gel,
el jardí és una nevera
i la nit ens du un cel transparent
transparent

amb lluminària a cada estel.

El sopar ja surt a taula,
és hora de dir el vers,

el Nadal ha entrat a casa,
i començo a recitar
"S'ha enganxat el fred a terra,
queden de dia les plaques de gel,

el jardí és una nevera
i la nit ens du un cel transparent
transparent
amb lluminària a cada estel.
Us desitjo unes grans festes
i onades plenes de felicitat,

mil jornades d'alegria
i un any nou il·luminat“

Isabel Barriel

Nom:.................................................

Data:...........................................................................................

_________________________________________________________________________________________________

S’ha enganxat el fred a terra,
queden de dia plaques de gel,

"………………………………………………………………..

el jardí és una nevera
i la nit ens du un cel transparent

………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

amb lluminària a cada estel.

…………………………………………………………………..

El sopar ja surt a taula,
és hora de dir el vers,

…………………………………………………………………..

el Nadal ha entrat
entrat a casa,
i començo a recitar

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
………………………………………………………………...
…………………………………………………………………“
…………………………………………………………………“

Isabel Barriel