You are on page 1of 32

SOMMERSTED

cember · januar November · de

AKTIV

42. årgang 2012-13 Nr. 4

Randi Nielsen har fotograferet Lene Pedersen med fodboldpigerne

Kirkebladet – se midtersiderne

Side Side Side Side Side Side

2: 3: 4: 5: 6: 11:

Side 12/13 Side 14/15: Side 15: Side 16:

Indholdsfortegnelse Fra redaktionen Jul i Sommersted Håndbold senior - Spritholdet Fodbold - Old Boys SIF svømning "Runners" i bero Nyt fra fodbold ungdom en solstrålehistorie Nyt fra gymnastikafdelingen Zumba-nyt Lokalhistorisk forening Sønderjysk kaffebord

,QGKROG

$QVYDUVKDYHQGH UHGDNW¡UHU Sommersted IF
Niels Christensen Kirkevej 2 Tlf.: 74 50 40 01 niels@5xchristensen.dk Stinne P. Carstensen Storegade 52 Tlf.: 51 24 14 52 stinnepc@gmail.com

deadline mm.

0LGWHUVLGHUQH
Side 17: Side 18: Side 19: Side 20-21: Side 21: Side 22: Side 27-28: Side 28: Side 29: Side 30:

.LUNHEODGHW Kirkebladet
Peter Kiel Nielsen Tlf.: 74 50 41 58 pkni@km.dk Udgivelse/distribution af Aktiv Sommersted dækkes af Sommersted IF med støtte fra diverse foreninger, institutioner i byen + andre frivillige. For Kirkebladets vedkommende af Sommersted/Oksenvad sogne.

Vi modtager meget gerne indlæg til bladet. Mail til én af redaktørerne. Skriv gerne i Wordformat og vedhæft evt. foto. Redaktionen forbeholder sig ret til evt. at forkorte indlægget. Næste blad udkommer uge 8 2013. Sidste frist for aflevering af indlæg hertil er: fredag den 18.januar 2013.
Fik du ikke bladet???? - henvend dig til ansvarshavende redaktør.
2

Bladet postomdeles i postnr. 6560-distriktet
I 2013 udkommer bladet: uge 8 uge 21 uge 36 uge 45

 

Troldemarken / Akutbilens venner Banehusets vinterprogram Sommersted Festival Jels skole - hvorfor nu det? En smutter . . . . . . . . . . Vennekredsen - Plejehjemmet Nyt fra Sommersted IF Brugerrådet - Plejehjemmet Aktivitetskalender - Sommersted Aktivitetskalender - Oksenvad

9L NDQ LNNH Y UH GHW EHNHQGW

Forleden stod jeg i en radio/TV forretning og ventede på ekspedition. Min opmærksomhed blev fanget af de TV-skærme der fyldte en lang væg i forretningen. Der blev vist en film om isbjørnens kamp for at overleve i de arktiske egne, der er truet af den globale opvarmning.

Måske er jeg naiv, men jeg synes det er blevet lidt bedre her i byen.

Vi kunne dog lære lidt af vores broderfolk højt mod nord. På en ferietur til Nordkap i sommers, var vi ude for et specielt fænomen. Helt oppe i det nordligste så vi ikke et stykke papir i Jeg fulgte dette store pragtfulde naturen, men jo længere vi kom majestætiske dyr kæmpe for sine sydpå, jo mere affald bliver der ungers og sit eget liv - og græd smidt overalt. indvendig af skam -RUGHQ EOHY LNNH JLYHW WLO GLJ Det var en nydelse over, at jeg er med DI GLQH IRU OGUH at færdes deroppe. til at ødelægge GHQ EOHY OnQW WLO GLJ DI GLQH E¡UQ Man blev andægtig, denne dejlige jord. 9L DUYHGH LNNH MRUGHQ og glad over alt det IUD YRUHV IRUI GUH 9L HU Q¡GW WLO DW WDJH flotte og storslåede. YL OnQHU GHQ DI YRUHV E¡UQ Mit nytårsforsæt Det er ikke kun de i år vil være at prøve at begrænse andre lande der sviner. Alle taler om det, men ikke mange gør noget mit overforbrug af overflødige printerudskrifter. Samtidig vil jeg ved det. prøve at få min arbejdsplads til at Hjemme hos os er vi begyndt i det anskaffer sig en særskilt affaldsbesmå, men vi kan gøre meget mere holder til genbrugspapir. for at spare på overforbruget af (U GX LNNH HU VWDUWHW" 6n NRP L JDQJ jordens ressourcer. desværre tror jeg at, det at leve 1. Sig nej tak! til den lille plastpose butikkerne tit langer over økologisk, overvejende er noget disken. Du smider den jo alligekun vi kvinder går op i, men jeg vel væk, når du kommer hjem. kæmper en daglig kamp derhjemme for at vi får sorteret vores affald 2. Brug de affaldssorteringsbeholdere, din kommune har uddelt i de rette beholdere. Hver gang jeg til alle husstande. Start med at ser manden fylde aviser og smide alt papiraffald i. (næste æggebakker mm. i den rigtige skridt: sig nej tak til reklamer) beholder, er det en succes. 3. Sluk for alle standby funktioner I et Aktiv Sommersted skrev jeg inden du går i seng! sidste år om alt det affald der Rigtig god fornøjelse! smides på gader og i naturen. Stinne Prinds Carstensen
3

GHW DOYRUOLJW QX

$QFLHQW 1DWLYH $PHULFDQ RUGVSURJ

9L P¡GHV YHG (OPHJnUGHQ Sn 'DPDJHU NO KYRU 'HUHIWHU JnU YL L VDPOHW RSWRJ WLO )DPLOLHJXGVWMHQHVWH L 6RPPHUVWHG NLUNH
(IWHU JXGVWMHQHVWHQ HU GHU 9L GDQVHU RP GHW VWRUH MXOHWU  %DJHIWHU NDQ GHU N¡EHV  EOHVNLYHU JO|JJ ¡O YDQG NDIIH RJ NDJH 'HU HU RJVn -XOHK\JJHPXVLN RJ WRPEROD PHG ILQH SU PLHU 0HGEULQJ JHUQH WLO GHW VWRUH MXOHWU  $UUDQJHPHQWHW HU IRU DOOH RJ GHU HU -XOHSRVHU WLO E¡UQHQH NDQ N¡EHV IRU NU SU VWN

V¡QGDJ GHQ

GHFHPEHU

Side | 4
4

5

Der var god mad fra René Tarp, god musik fra Jannik med ledsagere, god servering af hjælpere og god stemning af alle spillere, ledere og påhæng. Vi takker alle involverede for denne aften. Vinterpausen skal bruges på at . Verner Rasmussen og Michael Bejer er allerede nu i planlægFoto: Gert Madsen og Jesper Flindt ningsfasen for holdets årlige weekendtur til foråret. Rygterne pausen var vi nr. 3 i turneringen. siger, at turen igen går til fodbold I efteråret fortsatte det gode spil og socialt samvær i Hamburg. og heldet var nu på vores side. Er der spillere i Sommersted og De tætte kampe faldt ud til vores omegn som ønsker at spille oldved fordel. Dette betød at vi boysfodbold i næste sæson, kan sidste runde - 22.sept. blot var René Tarp (Tlf. 3055 6525) eller 1 point efter førerholdet Fjelstrup. Holger Bode (74504380) Sidste runde blev afviklet med 2 kontaktes til foråret. Sæsonstart kampe i Sommersted, hvor er omkring 1. april. Fjelstrup skulle møde Rødding Vi vil samtidig gerne takke og vi selv skulle møde Jels. Holger Bode for sit arbejde Rødding overraskede Fjelstrup omkring holdet og vi glæder os med en 1-0 sejr og da vi selv alle 18 spillere + hjælpere til at vandt 3-1 over Jels var mødes igen til foråret. Snapseturnering 2012 afgjort til Gert Madsen vores fordel. Afslutningsfesten skulle holdes i Sommersted Hallen, så det var Herunder: Holger Bode med sin kone 22 glade Sommersted folk (spillere, ledere + påhæng) der sammen med 87 tilsvarende fra de andre hold holdt en god afslutningsfest d. 22.september.

6

©¤¤  ©£ ¢£¥¨£ ¡£¢£§¥¦¥¤£¢¡
Fotograf: Randi Nielsen.

 

 

Maugstrup Kirkekro
DEJLIGT SELSKABSLOKALE OP TIL 70 PERSONER GOD MAD KROSTUE HVOR HYGGELIGE FOLK MØDES DINNER TRANSPORTABLE

v/Annalise Ringgade 16 Maugstrup, 6500 Vojens Telefon 74 50 62 99

Åben: Tirs-ons 11-17.30

Mariannas Salon Marianna Witt Jensen Storegade 73 6560 Sommersted

7

Køb * salg * bytte Import * Eksport

Special- og engros’ biler

Sørens Bilhandel Aps
Ingeniørvej 6 * DK 6560 Sommersted
Tlf. +45 7454 2850 Mobil +45 40461193 Fax +45 7454 2856 E-mail: sas@pc.dk

Storegade 105 6560 Sommersted Tlf. 73 54 11 04 www.sommersted-hotel.dk

... når det gælder om at sætte sort på hvidt
S VA N E M Æ R K E D E T RY K S A G E R LY N T RY K · I N T E R N E T

HADERSLEV S T I F T S B O G T RY K K E R I
Storegade 52-54 · Haderslev · Tlf. 74 522 522 www.stiftsbogtrykkeriet.dk

Allan Hansen
Tovskovvej 26 – Mølby 6560 Sommersted Tovskovvej 26 – Mølby v/Jens Hannesbo Pedersen 6560 Sommersted v/Jens Hannesbo Pedersen Al kundekontakt gennem Flemming Georgsen Tlf. 2033 7742 Tlf. 2033 7742 eller 7450 4245 2311 2742

8

HC SPORT - HADERSLEV
Bispegade 15-17 · Tlf. 74 52 04 00 jp@hc-sport.dk
MIDT PÅ GÅGADEN

Bispegade 15-17 - Haderslev - Tlf. 74 52 04 00

WEEDFALD
BOGFØRING & REGNSKAB
”Når kun det bedste er godt nok” Jette W. Guldager Sølvgade 13 6560 Sommersted Tlf.: 2334 8909 weedfald@bbsyd.dk WWW:weedfaldbogfoering.dk

Elmegården
Forsamlingshus Gårdbutik - Besøgsgård
V/Lisbeth & Ryon Petersen
Telefon 74 50 42 97 www.elmegaarden.dk

Åbningstider i gårdbutikken:
Onsdag til lørdag kl. 14-17 eller efter nærmere aftale

Gårdmejeri

Når det gælder KØREKORT

Murermester så ring til

KØRESKOLEN Grønnevang 11
Finn Thomasen
www.styrekort.dk

Peter Lund
6560 50 61 05 74 Sommersted Tlf. 25 72 74 90

9

Alt i svejse- og skæreudstyr Professionel rådgivning
TORBEN RAFN & CO. A/S
INGENIØRVEJ 11 · 6560 SOMMERSTED

TornboSvejs
Lindholmvej 26 DK-6710 Esbjerg V TornboSvejs | Lindholmvej 18B | DK-6710 Esbjerg V | Tlf. 7515 8440 Tlf. 7515 8440
Professionelt skære- og svejseudstyr

www.tornbosvejs.dk

Tlf. 74 50 44 48

www.tornbosvejs.dk

SOMMERSTED HOTEL OG GRILL
v/Anna Thodsen Storegade 105 · 6560 Sommersted

• Eget værksted • Alt i antennearbejde • Paraboler • Højttaleranlæg Annoncer • Forhandler alle kendte fabrikater

Tlf. 74 50 48 33
MØDER · FESTER · VÆRELSER
Vestergade 8 · 6500 Vojens · 7454 1211

TØMRERMESTER

Industrivej 6 • 6560 Sommersted Tlf. 74 50 45 69

ALT I TRÆ
10

Grønnevang 27 6500 Sommersted

11

12

(Q VROVWUnOHKLVWRULH
 
Da børnefodbolden havde været i gang nogle gange i foråret, kom et par mødre til mig og spurgte om vi ikke havde fodbold for børnehavebørn. Jeg fortalte mødrene, at vi havde masser af plads, men ingen trænere. ville starte noget op med og hvilken børnehavebørn succes. Der kom flere og flere børn til, så Gitte og Nanna fandt en hjælpetræner i Morten, som har taget sig af de største af børnene.

Heldigvis var de 2 mødre, Nanna Tusind tak til Nanna, Gitte og og Gitte friske og næste gang Morten for et godt initiativ. kom de og sagde, at de gerne Randi Dall Nielsen 

¦# ¦¤¥¦" !©¦¦§!  ¦¨©¦¥ ¦§ §¦ ¦¨  ¦¨¨¤  ©¦© ¨¦§¦¥¥¤£ ¢¡

da de holdt afslutning i hallen. Efter anstrengelserne i hallen, fik børnene medaljer og kage, som Gitte havde bagt. Fotograf: Randi Nielsen

13

1\W IUD J\PQDVWLN XGYDOJHW
Ny Sæson Så er der kommet gang i den nye gymnastik sæson, og det ser ud til at alle hold er kommet godt fra start, med mange deltagere. Det er naturligvis en fornøjelse både for SIF som forening, men også for de mange frivillige trænere og hjælpetrænere. Mange af disse trænere deltager hen over efteråret i forskellige kurser, for at få friske ideer til en varieret træning. Så er du et barn med lyst til gymnastik, men som endnu ikke har fået dig tilmeldt, så henvend dig endelig. Du kan sagtens nå at være med endnu. Aktiv i lokalforeningen Vi oplever heldigvis også at flere og flere fra vores område deltager på DGIs landsdels-hold. Det være sig mini-mix, junioreller aspiranthold. For alle disse hold gælder jo DGIs regler om, at for at kunne deltage, skal man også være aktiv i en lokalforening - enten som gymnast eller som træner/ hjælpetræner. Det vil vi meget gerne bakke op om, og derfor lover vi alle deltagere fra disse hold, at de vil kunne få en plads som træner eller hjælpetræner hos SIF gymnastik. Som udgangspunkt skal du dog minimum gå i 5. klasse for at blive hjælpetræner. Yngre gymnaster tilbydes muligheden for at deltage som aktiv gymnast.) Da det dog altid er et stort puslespil at få skaffet trænere og hjælpere til de enkelte hold inden sæsonstart, vil vi dog kraftigt opfordre jer til at henvende jer inden sæsonstart gerne tidligt på sommeren. Det vil gøre det nemmere at finde netop det rigtige hold til dig. Skulle der sidde nogle landsdelsgymnaster der endnu ikke er aktive lokalt, er I dog stadig velkomne til at henvende jer så finder ud af noget. I kan kontakte Anne Lise på tlf. 2067 3635. Flere trænere I gymnastikudvalget arbejder vi først og fremmest med at skaffe trænere, samt med at hjælpe og støtte disse gennem sæsonen. Det kan være praktiske opgaver, indkøb af nye materialer, tilmelding til kurser osv. Desuden arbejder vi naturligvis med at arrangere årets opvisning i marts. Men vi modtager naturligvis gerne input til hvad vi ellers kan gøre som udvalg for at udvikle vores forening. Vi vil i

14

 

 

 

15

/RNDOKLVWRULVN IRUHQLQJ 6¡QGHUM\VN NDIIHERUG
Sommersted lokalhistorisk forening og Borgerforeningen vil En tak for lån skal lyde til Lisbeth gerne sige tak til alle vores og Ryon på Elmegaard for de dejlige omgivelser. Det var de og dejlige bagværk. Det var en perfekte rammer til det skam, der ikke kom flere og nød sønderjyske kaffebord. alle de dejlige kager, der var bagt/lavet. Også tak til de fremmødte og tak til oprydningsholdet. Der blev dog alligevel flere, Kaffebordet vil blive gentaget og der fik glæde så håber vi da, at der kommer af det. Vi mange og støtter foreningerne, forærede når vi nu (endelig ) laver noget plejehjemmet vores bagværk. Og for befolkningen i Sommersted. så gemte vi en rest til vores Anette Schultz bestyrelsesmøde mandag. 
¤§ © ¤¥¤ ¥§©

16

 ¥¤¥©¨§¦¥¤£¢¡ 

2NVHQYDG RJ 6RPPHUVWHG

/RNDOKLVWRULVN IRUHQLQJ LQYLWHUHU WLO -XOHK\JJH
Sn 2NVHQYDG JO VNROH GHQ GHFHPEHU NO Der vil blive serveret kaffe, gløgg og æbleskiver. Præsentation af vores årsskrifter.

Vi glæder os til at se jer!

På foreningernes vegne Anette Schultz

7UROGHPDUNHQ
Starten på noget nyt. Endelig sker det vi har snakket om så længe. Vi er flyttet ind på skolen og lidt af hallen. Når dette stykke kommer ud til jer er de begyndt på at bygge vores nye børnehave. Det er helt vildt spændende. Børnene på Kirkevej har været med til at pakke tingene i kasser, besøgt de fine lokaler som vi nu bor i, og der har været snakket om alt det der skal ske. Vi skal da helt bestemt følge med i byggeriet, og vi glæder os over at begge huse - til sommer - kan flytte sammen. Weekenden op til den 1.oktober flyttede vi alle ting og rigtig mange papkasser over i vores nye midlertidige hjem. Vi fik hjælp fra nogle dejlige forældre som virkelig slæbte kasser for os, og med alt personalets kraft fik vi - på en dag - tømt Kirkevej. De næste 2 uger blev der flyttet rundt på ting og sager, så det hele passer ind til vores hverdag. Børnene synes det er vældigt spændende at bo på skolen. Da vi spurgte om de kunne lide at bo her eller om de savnede vores gamle børnehave, svarede de at de var glade for skolen, men som en dreng sagde: Jeg mangler vores mooncar. Heldigvis kan vi kører på dem endnu på den gamle legeplads. Ellers er vi i begge huse i gang med efterårsprojekter, og vi mødes på tværs. Der er altid noget vi lige vil prøve at lave eller lege. Måske skal man bare lige op og se hvordan det går med byggeriet. Selvfølgelig i god afstand fra maskinerne. Vi ses derude!
Susanne Kjær

$NXWELOHQV YHQQHU

Det er dejligt at se, at ved en fælles indsats lykkedes det at købe ny akutbil. Brandværnet købte bilen for midlerne fra arven efter Jes Peter Riis, og Akutbilens venner har betalt udstyr. Fremadrettet er opgaven at holde bilen i drift, og sørge for at der er midler til løbende fornyelse af Vi arbejder på, at der til generalforudstyret. samlingen kommer et foredrag/ På bestyrelsens vegne oplæg. (Hold øje med ugeavisen) Anders Kjær Nu bliver dagene hurtigt kortere, og vi går mod vinter. Så er det også snart ved at være tid for generalforsamlingerne og Akutbilens Venner holder ordinær Generalforsamling den 6.februar 2013 kl. 19:00

 

17

Hvide løgne
Lørdag 10.november 2012 kl. 21:30
Entre: kr. 100 kr. Bandet består Af rutinerede musikere, som har adskillige af live jobs bag sig med mange kendte kunstnere, og har en speciel kærlighed til den danske 80´er/90´er scene. Bandet spiller numre af bl.a. Tøsedrengene, Dodo and the dodos, Ray dee ohh, Anne linnet, Rocazino, Sanne, News, One two, Danser med drenge, Alberte, Danseorkesteret m.m. Gå ikke glip af dette suveræne 80'er show!

Julerock
Tirsdag 25. december 2012 kl. 21:30 Entre: kr. 100 kr.
Traditionen tro afholder vi julerock den 25.december - og igen i år vil

Jannik og hans legekammerater
stå for underholdningen.

D.O.D.XL
2. marts 2013
Hvad har Tina Turner, AC/DC og Judas Priest med hinanden at gøre? I det her tilfælde - alting!! D.O.D.XL er stolte af at præsentere et helt nyt koncept indenfor Cover Rock, nemlig at der kun bliver spillet dét fra numrene, som alle kender! F.eks. guitar-tema fra Smoke on the water, det bragende vers i Rabalderstrædet over i det medrivende omkvæd fra We're not gonna take it. Kom og oplev numre fra : ZZTop, Black Sabbath, Status Q, Pink Floyd, Toto, Gasolin, Scorpions, Billy Idol, White Snake, Roxette, DAD, Rainbow & mange mange flere, i versioner du aldrig før har hørt.

Vel mødt!
På Banehusets vegne Malene Reinhardt

18

19

Elever fra Sommersted og omegn kan nu ikke mere gå på Sommersted skole fra 7-9 klasse, men hvorfor er der nogle der har valgt Jels skole i udskolingen?

Frit skolevalg Udvalgsformand for Børn og Familie, Bent Iversen, anerkender også og går ind for, at forældre har et frit valg af skole også hen Ungeuniverser over kommunegrænsen. Bent Ungeuniverserne i Haderslev Iversen vil dog samtidig beklage, kommune er bestemt også et bud på hvad man kan gøre for at fremme motivationen til at lære det fra Haderslev kommune, men nyt. Det bliver derfor spændende det må blot anspore til, at Haderat følge hvor mange elever der slev Kommune opper sig, så den rent faktisk vil gennemføre en bliver et attraktivt valg. ungdomsuddannelse efter

20

"!¢§¢ !¥ ¨  ¥   ¦ ¥¢©¥¨ ¢§¦¢¥¥¤£ ¢¡

Resultater og ressourcer Christine Bjørnstrup skriver i Jyllandsposten d. 12.09.2012 at Folkeskolen har været ramt af besparelser på 2.5 mia kr siden 2009 og at unge i overbygningen har mistet motivationen til at lære nyt. I samme periode har flere skoler brugt tæt ved 25 % af det samlede skolebudget på de elever der kræver specialforanstaltninger. 7 ud af 10 forældre oplever samtidig at der ikke er tilstrækkelige ressourcer i form af undervisningsmaterialer mv. I dag er det således at knapt 84% af de unge gennemfører en ungdomsuddannelse og der er stadig langt til regeringens mål på 95%. På Jels skole starter 100% af eleverne på en ungdomsuddannelse og 97% gennemfører den. 

!¢ ¢¥¢¨ ¥¢ %¨'§ !¢!%& ¥£ !¢% §¢ § $¥¢!¢ !  ¦#

 

-HOV 6NROH

KYRUIRU QX GHW "

folkeskolen. Men det lidt specielle forløb som indførelsen af Ungeuniverser havde i Haderslev kommune bevirkede, at man stod med skoleledelser og lærerkræfter der helt klart ville gøre deres bedste, men som forældre kunne man godt komme i tvivl om hvad der egentligt var det bedste skolevalg for ens barn. og se hvad der sker med dit

21

9HQQHNUHGVHQ

6RPPHUVWHG 3OHMHKMHP
eftermiddagen var der fest med underholdning og kaffebord, hvor vi var en hel busfuld med fra Sommersted Plejehjem. Næste arrangement bliver den 15.november med underholdning af John og "de glade musikanter fra Vamdrup" I december måned laver vi juledekorationer til beboerne på Plejehjemmet. Det sker den 28./29.november, hvor vi først kører i skoven og indsamler materialer. Dekorationerne laver vi på centret dagen efter.

Siden sidst har vennekredsen haft et par enkelte aktiviteter. I september var vi på en køretur "ud i det blå". Turen gik bl.a. til Hejlsminde, hvor vi stoppede, for at nyde det flotte landskab og vandet. Eftermiddagskaffen og lagkage blev nydt på Seggelund Cafeteria. På hjemvejen kørte vi igennem stalden på Dalgård i Kastvrå, så vi kunne studere besætningen på nært hold. Det var en stor oplevelse for os alle. Tak til Peter og Hans Peter Juhl, der åbnede op, så det var muligt for både bus og personbiler at køre igennem stalden.

13.december er der juleafslutning m. æbleskiver, glögg, kaffe og kage. Birgitte Hansen spiller klaver og læser julehistorie. Mon ikke kirkekoret ogI oktober viste Birthe Holm film i så kommer forbi os centret. Vore trofaste hjælpere med deres Luciaoptog? havde i forvejen bagt kage til arrangementet. Bordene i centret Den 23.december er der Julevar sat op som i en rigtig biograf. gudstjeneste for plejehjemmets Filmen var "Livsens ondskab" beboere, personale, pårørende, venner. Gudstjenesten med bl.a. Peter Malberg og Hans og foregår i år i Sommersted kirke. Kurt. Vi havde en rigtig god eftermiddag, og det var dejligt at Vi håber at der er rigtig mange der kom nogen ude fra. Vi håber (pårørende og venner) der vil at der kommer flere til vore hjælpe os med at transportere arrangementer. De skal være så hjemmets beboere over i kirken hjertelig velkomne. - og være med til Gudstjenesten, Vi deltog i Vojens Vennekreds 25 som en festlig optakt til julen. års jubilæum i Vojens. Fin På vennekredsens vegne Stinne Prinds Carstensen reception om formiddagen og om
22

Til alle SIF’s medlemmer
Når du køber tøj hos

»Bolander, Din Tøjmand« i Rådhuscentret
i Vojens har du mulighed for at støtte Sommersted IF med penge. Det eneste, du skal i butikken, er bare at oplyse, at du/dit barn dyrker idræt i Sommersted IF, så sponsorerer »Bolander, Din tøjmand« et beløb svarende til 5% af det, du køber for, til Sommersted IF. Husk det! Det kan det blive rigtig mange penge til foreningen.

Optometristerne Birgit og Leif Kjeldsen Vestergade 17 - 6500 Vojens - Telf. 74 54 02 62

Bankskifte? Det er let. Spørg mig, jeg ordner det hele for dig.
6SVSKX @YVV]^ON^ !   "

23

24

”Brød der smager kommer fra din bager”

Sommersted Dyrehospital Gram Dyreklinik Sommersted-Jels DyrlægerRødding Dyrehospital ApS
Storegade 6, 6560 Sommersted, Tlf: 74 50 42 03

Sommersted Dyrehospital A/S Storegade 6, 6560 Sommersted og Nils Hansen.
V/ Dyrlægerne Verner Rasmussen , Karin Mølbak Jensen , fagdyrlæge vedr. hund og kat

Konsultation efter aftale mandag – fredag kl. 8-17 kl 8 17.

Konsultation efter aftale mand. – fredag 8 - 17 Tlf.: 74 25 25 25 www.sydvet.dk

SELSKÆR TØMRERFORRETNING
v/Peter Dahl Juhl Selskærvej 7, 6560 Sommersted Tlf. 74 50 48 09 www.selskaer.dk

25

Hans Christian Carstensen Afdelingsleder Storegade 52 V/ L 6560 Sommersted I N D A N E H L S E N Tlf. 74 50 47 60 E-mail: hc@danskkabeltv.dk Web: http://www.danskkabeltv.dk

MOBIL: 26824697

Din Gra ske Totalleverandør
- til tiden

Gardiner – Tæpper – Maling - Tapet Vestergade 21 6500 Vojens Tlf. 74-541201

www.vingrotten.dk

26

1\W IUD 6RPPHUVWHG ,)
Børnehaven: Medens børnehaven på Kirkevej bliver udbygget er børnene genhuset på skolen og i lokalerne ved hallen. Vi byder børnehaven velkommen i hallen. Ca. oktober måned 2013 er den nye børnehave klar, og så flytter børnehaven igen ud af lokalerne ved hallen. Aktiviteter i hallen: Vinterens aktiviteter er kommet godt i gang. Vi har dog stadig nogle hold som vi ikke kan tilbyde da vi mangler trænere. Så er du frisk på at hjælpe eller sætte noget i gang så kontakt gerne Hanne Holm på mobil 2164 6135. Vi mangler trænere til følgende håndboldhold: Bold og leg for børnehavebørn. 0. 3. klasse drenge og piger.
Vi har stadig ledige tider i hallen, så skulle der være nogen der har en god ide til en aktivitet hører vi gerne. Ligeledes med senioridræt.
¡

Derfor kunne en alternativ form for omdeling være en mulighed. Evt. en skoleklasse som gerne vil tjene til en udlandstur og som vil stå for omdelingen i et år. Vi må se på mulighederne og hører gerne hvis nogen evt. er interesseret.

Girokort afskaffet: Fremover er girokort afskaffet i Sommersted IF. I stedet er der tilmelding og betaling via SIF´s hjemmeside. Det vil lette det administrative arbejde i SIF og for medlemmerne skulle tidsforbruget til betaling og tilmelding være uændret. Alt nyt medfører selvfølgelig udfordringer, men når først det er kørt ind skulle det gerne være nemt. Samtidig blev det også nødvendigt med en kraftig opdatering af foreningens hjemmeside. Den nye side skulle gerne være enkel og overskuelig at bruge. +YRU HU 6RPPHUVWHG ,) Sn YHM KHQ " Et punkt som vi i bestyrelsen arbejder med for tiden. Et arbejde som gerne skulle munde ud i at vores forening er klar til udfordringerne lige nu og i de kommende år.

   

Aktiv Sommersted: Omdelingen af Aktiv Sommersted er efterhånden en kompliceret affære. Vi har kun mulighed for omdelingen med Post Danmark og det er ved at være meget dyrt.

27

28

$NWLYLWHWVNDOHQGHU
Dato
6/11 10/11 15/11 24/11 27/11

6RPPHUVWHG
Aktivitet
Lotto Hvide Løgne
80'er show/musik

Kl.
14:30 21:30 14:30 14:30 9-17

Forening
Brugerrådet Banehuset Vennekredsen Plejehjemmet Brugerrådet Brugerrådet

Sted
Aktivitetscentret Banehuset Aktivitetscentret Aktivitetscentret Fra Aktivitetscentret Damager / Sommersted kirke og hallen Oksenvad Gl. skole Aktivitetscentret

Undeholdning
De glade musikanter

Julebasar Juleudflugt Jul i Sommersted
Gudstjeneste og arrangement i hallen

2/12 3/12 4/12

13:00 19:00 14:30

SIF og kirken Lokalhistorisk forening Brugerrådet

Julehygge
sammen med Oksenvad

Julelotto Juleafslutning
Juleeventyr og sang. Glögg/æbleskiver mm.

13/12

14:30

Vennekredsen

Aktivitetscentret

20/12 23/12

19:00 14:30

Sognene Vennekredsen og kirken Banehuset Brugerrådet Brugerrådet Brugerrådet Akutbilens venner Sognene Sommersted IF

Julekoncert
Lokale kræfter synger og spiller

Oksenvad kirke Sommersted kirke Banehuset Aktivitetscentret Aktivitetscentret Aktivitetscentret Brandstationen Oksenvad kirke og Den Gl. skole Hallen

Julegudstjeneste
for plejehjemmet

25/12 8/1 22/1 5/2 6/2 10/2 18/2

21:30 14:30 14:30 14:30 19:30 14:00 19:30

Julerock
Jannik og hans legekammerater

Lotto Foredrag Lotto
Generalforsamling

Fastelavnsfest
Gudstjeneste, derefter slås katten af tønden Generalforsamling

29

$.7,9,7(76.$/(1'(5 2.6(19$'
DATO 4/11 05/11 12/11 19/11 26/11 05/11 indtil uge 6 15/11 17/11 30/11 KL. 13:30 14:30 FORENING/ARRAN. Alle foreninger/ klubber i Oksenvad-området Mandagsklubben AKTIVITET Sdr.jysk kaffebord Nærmere info følger. Se hjemmesiden. Klubdage Program følger (Ski-)gymnastik Se mere info på hjemmesiden. I alt 10 gange Bowling I Rødding Fællesjagt For medlemmer og deres gæster Gæt en whisky STED OSA OSA

19:30

Charlotte Holm Tilmelding tlf. 5380 6048 LBF/Lillian Damm Tlf. 7450 4907 Oksenvad Præsteskovs Jagtforening Oksenvad Whiskylaug Tilmeld. senest 23/11 Peter Horsbøll Møller, tlf: 2913 3769 LBF/Lillian Damm Tlf. 7450 4907 Landsbyforeningen Tilmelding til B. Boesen tlf. 5082 5098 Oksenvad Præsteskovs Jagtforening

Gymsal OSA Rødding Centret P-plads Præsteskoven OSA

19:00 10:0015:00 19:30

7/12 21/12

19:00 18:30

12/1

10:0015:00

Bowling I Rødding Spis & Skrid/Juletræsfest God mad og hygge omkring juletræet Fællesjagt For medlemmer og deres gæster

Rødding Centret OSA

P-plads Præsteskoven

OSA=Oksenvad Sogns Aktivitetscenter, Øster Lindetvej 5 Læs meget mere om de forskellige aktiviteter og mange andre spændende ting på på www.oksenvad.dk.

30

V/ TOM GILDHOFF REVSØGÅRDVEJ 13 6560 SOMMERSTED TLF. 4059 0499

Vojens Afdeling g Afdeling ng Østergade 1 gadeAfdeling Afdeling 5b 5b[ad:postnr] Jels6500 Vojens ad:postnr] 045b Jels Søndergade 70 45 12 ng Tlf.Rødding 5b[ad:postnr] 6630 [ad:by] Telefon 45121780 45121780 21780 21780

Sommersted
Kirsten & Linda 74 50 42 00
HUSK VI HAR ÅBENT HVER DAG KL. 8.00 - 19.00 – OGSÅ LØRDAG OG SØNDAG

Blomstertanken
v/ Marianne og Søren Storegade 25 6560 Sommersted Bestilling modtages på

tlf. 74 50 45 86
www.blomster-tanken.dk