SIMION LASLO CONSTANTIN BOGOŞEL IOAN ANTONIU BERAR

ISTORIe
SINTEZE PENTRU CADRELE DIDACTICE

„Un popor care nu îşi cunoaşte istoria, este ca un copil care nu îşi cunoaşte părinţii”.
(Nicolae Iorga)
ISBN 978-973-88573-5-3

EDITURA EDU

- 2012 -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful