Pojmovi iz Likovnog

1.

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ABAKUS gornji, kvadratni dio kapitela AGORA grč. trg, sastajalište, tržno mjesto AKANTUSOVO LIŠĆE ukras na kapitelu korintskog stupa (osim toga je isti ko jonski) AKROMATIZAM bezbojnost AKROPOLA (gornji grad) utvrđeni centar ranih grčkih naselja, smješten na uzvisini AKROTERIJ izbočeni dio, ukras na uglovima zabata grčkog hrama AKVAREL slikarska tehnika, boje su vezane ljepilom i otopljene u vodi, brzo se suši,

8.

9.

10.

11.

12.

boje su blage i podloga je uvijek vidljiva (proziran) ALABASTER kristalični sitnozrnasti kamen AMFIPROSTIL tip grčkog hrama s dvostrukim redom stupova na užim stranama (npr. Nikin hram) AMFITEATAR kod starih Rimljana nenatkriveno okruglo ili eliptično gledalište u kome su sjedala za gledatelje bila stepenasto poredana oko arene ANIMIZAM vjerovanje da sve stvari imaju dušu ANTE produžetak uzdužnih zidova na grč. hramovima pomoću

Pojmovi iz Likovnog

2

13.

14.

15.

16.

17.

kojeg se stvara vanjski okvir predvorja ANTIKA razdoblje kulturne povijesti koje obuhvaća staru Grčku i Rim APOKRIF spis biblijskog sadržaja kanonski nepriznat APSIDA polukružni prostor crkve ili neke druge građevine nadsvođen polukupolom ARHITRAV ravna greda koja veže dva ili više stupova i počiva na njima ARHIVOLTE lukovi koji uokviruju lunetu

18.

19.

ARKADA stupovi povezani lukom (lukovima) ATMOSFERSKA PERSPEKTIVA pokušaj prikazivanja dubine, beskonačnosti pomoću oštrih/mekih obrisa, toplih/hladnih boja, kontrastnih/blijedih tonova itd. ATRIJ predsoblje, predvorje, trijem, nadsvođen ulaz, zatvoreno unutarnje dvorište kod rimskih kuća AULA otvoreno dvorište ispred starogrčkih zgrada; vladarska palača, dvor u doba rimskih careva AUREOLA zlatan sjaj ili krug oko glave (ili cijelog lika)

20.

21.

22.

BAPTISTERIJ krstionica BASTION istaknuti dio bedema tvrđave. na slikama i kipovima svetaca BAČVASTI SVOD presjek je polukrug BAHISTRADA reljefno obrađena ograda BALDAHIN pokrov od tkanine. kula tvrđave BAZA donji dio stupa/stuba BAZILIKA građevina pravokutnog oblika kojoj se unutrašnjost sastoji od triju ili više izduženih prostorija (lađa. 24. koja je šira od pobočnih. 31. 25. biskupskog sjedala. oltara. 27. povezan s unutrašnjošću i ograđen BALUSTRADA ograda sastavljena od kamenih ili drvenih stupića 28. 30. 29. otvoreni dio u višim dijelovima građevine. uzdiže se iznad njih tako da dobiva svjetlo iz prozora iznad njihovih krovova.može stajati na stupovima ili biti vezan za zid BALKON izbočeni. a završava u polukružnoj izbočini (apsidi) .kršćani su prenijeli taj oblik u crkvu . kipova . metala ili kamena iznad prijestolja. 26. odijeljenih redovima stupova srednja lađa. kreveta.Pojmovi iz Likovnog 3 23.

37. srednji je širi. 35. 38. 40. 34. 4 33. BAZILIKALNO OSVJETLJENJE na razlici visine glavnog i bočnog broda ima puno prozora BESTIJARIJ srednjovjekovna knjiga o životinjama. 42.Pojmovi iz Likovnog 32. postiže se voluminoznost CIBORIJ baldahin postavljen . smjer sjeverjug CENTRALNI TLOCRT elementi smješteni u krug CELA zidovima zatvorena pravokutna prostorija. 41. međusobno su odijeljeni redovima -tupova/stupova. životinjski svijet u srednjovjekovnoj umjetnosti BIFORA dvodijelni prozor s stupićem BISTA prikaz poprsja BROD dio unutarnjeg prostora nastao zbog raščlanjivanja tereta krova i osvjetljenja u uzdužnim građevinama. pobočni su uži BULEUTERION vijećnica CARDO jedna od dvije glavne ulice koje vode prema forumu. 39. 36. u antici se tu čuvao kip božanstva kojem je posvećen hram (naos) CHIARO-SCURO način slikanja u kojem se unutra iste boje nanosi svjetliji i tamniji ton.

bogati grobni prilozi DEKALKOMANIJA kopiranje DEKORACIJA ukras. pruža se u smjeru istok zapad DIJADEME ukrasi na glavi. 50. urezivanje likova i ukrasa malim dlijetom u kovanu ploču ĆILIMARSKI STIL ispreplitanje 47. na stupove iznad oltara CIKURAT građevina u obliku stepenaste piramide na više katova.Pojmovi iz Likovnog 5 43. razasut . 52. 51. 49. u gradu ili većoj utvrdi. obično na povišenom mjestu CIZELIRANJE obrađivanje umjetničkog djela uglatim i oblik čeličnim oruđem da mu površina bude glatka. 45. 48. ures DIFUZAN razliven. 46. 44. 53. na vrhu je svetište do kojeg vode s vanjske strane stepenice (Mezopotamija) CITADELA samostalna utvrda. a zatim oslikana cijela strana ČERDIĆ pečena opeka ČURINGA obredni predmet elipsoidnog oblika sa zaoštrenim krajevima (primitivni narodi) DEAMBULATORIJ polukružni ophod oko oltara DECUMANUS jedna od 2 glavne rimske ulice. 54. ornamenata oko slova.

EMAJL urezuju se udubine u bakrenu ploču.Pojmovi iz Likovnog 55. obrambeno stambeni objekt opasan zidinama i stupovima DRAPERIJA prikaz nabora tkanine DROMOS hodnik u grčkim riznicama 61. 57. 59. 64. horizontalno postavljen. 62. 60. najjednostavniji oblik trilita . kružni dio kapitela (dorski element) ENTAZIS proširenje srednjeg dijela stupa kako bi se izbjegla optička varka (dorski stil) ENKAUSTIKA na zid ili drvenu podlogu se užarenom lopaticom nanosi boja pomiješana s vodom EPISTILYON ravna greda koja spaja stupove (arhitrav) . DIPTER tip grčkog hrama s dvostrukim redom stupova na svim stranama (Herin hram. 63.u svrhu prinošenja žrtve DONJON zamak. Samos) DISK kolut DOLMEN dva uspravna kamena koji nose treći. 65. ispunjavaju se emajlom (staklasta masa obojena metalnim oksidima) i pečenjem fiksiraju EHINOS donji. 58. 6 56.

reljefnim ornamentima. do njega vode 2 glavne ulice cardo i decumanus koje se sijeku pod pravim kutem FRESKA tehnika slikanja na zidu. 7 67. 70. 69. 77. (na dorskom frizu izmjenjuju se triglifi i metope) FROTTAGE slikarska tehnika . 76. 71. EVANGELIJAR knjiga koja sadrži potpune tekstove evanđelja FAJANSA pečena glina prekrivena prozirnom (olovnom) ili neprozirnom (kalajnom) ocaklinom FAKTURA sveukupnost različitih umjetnikovih tehničkih načina rada FASADA pročelje zgrade FIBULA kopča za odjeću ili kosu FIJALA čaša. FORTIFIKACIJA utvrđenje FORUM pravokutni glavni trg u rimskom gradu. 72. 68. 74.Pojmovi iz Likovnog 66. 75. zdjelica vitak tornjić kao završetak stupa na gotskim građevinama FILIGRAN fini mrežasti rad od srebrne ili zlatne žice 73. kupa. slika se bojama rastopljenima u vodi nanosi po svježem sloju žbuke FRIZ dugačka uska ploha između arhitrava i završnog vijenca. ukrašen razl.

87. piramidalna mreža GRADNJA NA KANAT drvena. .veće. likovi u enterijeru GRAFIKA crtež slika + izrađen olovkom. dalje . 82. trljanja grafitom po papiru koje se polaže na neku materiju da bi se na papiru fiksirala njezina struktura FUMAGE zadimljenost GALERIJA dugačka. života. dlijetom GEOMETRIJSKA PERSPEKTIVA nizanje planova: blizu . 81. mrežasta konstrukcija ispunjena sitnim materijalima povezanim žbukom GRANIT kamen zrnaste strukture GIRLANDE vjenčići ovješeni u polukrugu GISANT ležeće figure na nadgrobnoj ploči 85. prikazan je realni 3d prostor. 80. 84. ljudskih glava GEIZON završni vijenac antičkog hrama GENRE scena iz svakidašnjeg 83. perom. 88.manje. uska natkrita prostorija koja s vanjske strane spaja odijeljene dijelove građevine podzemni hodnik koji spaja odvojene utvrde GARGUILLE izljevi na kamenom oluku gotičkih građevina u obliku fantastičnih životinja. 79.Pojmovi iz Likovnog 8 78. 86.

a ne mjesto u prostoru. 93. 3d IKONOKLAZAM pokret protiv poštivanja svetačkih slika (ikona) u Bizantu IKONOKLAST u pravoslavnim crkvama zid iskićen ikonama koji dijeli oltar od ostatka crkve ILUZIONIZAM 100. 91. 97. IKONOGRAFIJA znanstvena disciplina koja se bavi opisivanjem. interpretiranjem tema likovnih prikaza IKONOGRAFSKA PERSPEKTIVA 98. u njemu je duh prikazanoga. 95. hijerarhijski odnos (neravnopravni) veličinu lika određuje društveni značaj. 99. 92. vise na mutulima HIJERARHIJA poredak po društvenoj važnosti HIPOSTILNA DVORANA dvorana s puno stupova HORROR VACUI strah od praznoga.Pojmovi iz Likovnog 89. svrstavanjem. potpuno ispunjavanje površine IDOL kip koji prikazuje neki lik u vezi s kultom. karakteristika likovnih djela u kojima se teži postizanju . 9 90. forma je izobločen ljudski lik IKONA slika sveca ili božanstva u pravoslavnim crkvama 96. 94. GREDNJAK dio hrama između arhitrava i friza GUTTE ukrasi u obliku suza.

propuštanje. 111. uviranje 104. INICIJAL 105. IMPASTO 107. ukrašavanje zidova. INFILTRACIJA ulijevanje. 109. ležaj. prodiranje. 113. IMPOST 108. ukrašeno početno slovo u knjizi INKARNAT boja kože. debeli namaz boje u slikarstvu 102. odnosno okrenute krnje piramide. nadglavnik ili umetak između kapitela i luka u obliku ploče. 110. tijela INKRUSTACIJA 112. skupocjenijeg materijala INTERKOLUMNIJ prostor između stupova IZOKEFALIJA glave u istoj ravnini KALOT polukupola KANAT gradnja na kanat drvena.Pojmovi iz Likovnog 10 potpunog privida vizualne realnosti 101. 106. mrežasta konstrukcija ispunjena sitnim materijalima povezanim žbukom KANELIRA vertikalan žlijeb ili brazda polukružna prosjeka na stupovima KANON skup umjetničkih pravila koja vladaju u nekoj epohi KAPELA manja zgrada sakralnog karaktera . podova umetanjem ploča ljepšeg. štiti kapitel od direktnog pritiska tereta 103.

veće građevine KANOPA kameni trbušasti staroegipatski vrč s ljudskom ili životinjskom glavom KAPITEL gornji dio stupa ili stuba na kojem počiva krov KARIJATIDA slobodno stojeći nosači u obliku ženskih likova KARIKATURA djelo nastalo radi isticanja smiješnog. u svrhu izrugivanja KARTON predložak pri oslikavanju velikih površina.Pojmovi iz Likovnog 11 114. izradi tapiserija 119. 124. 115. 118. 122. 116. KAZET kvadratna udubina u stropu ili svodu. 117. sugerira da se središte kupole nalazi niže nego što jest KAZETIRANI STROP kvadratno stepenasto usjecanje u zid koje može biti i višestranično KATAKOMBA podzemni prolazi + u kojima su se kršćani molili i sahranjivali mrtve KATEDRALA stolna crkva. koja stoji zasebno ili je dio neke druge. 123. biskupska crkva KERAMIKA lončarska vještina. svi predmeti od pečene gline KJAROSKURO slikarska tehnika kombinacije svijetlih i tamnih dijelova. 120. 121. grotesknog. .

130. dvorište četvrtastog oblika unutar zidina KLESANJE oslobađanje oblika iz bezoblične tvari (kamen. izražen . plava. 134.. 127. uobičajeno KONTRAFORNI SISTEM vanjski vidljivi skelet koji je plastički oblikovan i podupire građevinu KONTRAPOST ravnoteža suprotnih pokreta ljudskog tijela. naranč. crvena) nam se čine bližima a hladne (ljubič. 135. mramor. ispupčeno KONVENCIONALNO utvrđeno. daščica KOLONADA red stupova povezanih ravnom gredom KOLORISTIČKA PERSPEKTIVA tople boje (žuta. 132. veliki blokovi kamena KLAUSTAR srednji vijek samostan za redovnike. 133. 136. 137. postiže se voluminoznost KIKLOPSKA GRADNJA bez vezivnog materijala. 131.Pojmovi iz Likovnog 12 125. 128. ulegnuto KONVEKSNO izbočeno. 129. tkanina. gips. siva) udaljenijima KOMPLEMENTARNOST svojstvo upotpunjenja. nadopunjavanja KOMPOZICIJA raspored i odnos dijelova neke cjeline (elemenata na slici) KONKAVNO udubljeno.) KOLAŽ ljepljenje papira.. 126.

142.prenošenje tereta na 4 točke KROMLEH svetište koje se sastoji od kružno postavljenih dolomena i mehira (npr. vrlo uzak i stiliziran KREPIDOMA stepenasto postolje hrama (stereobat) KRIPTA podzemni prostor. 140. 139. ispod oltara KRIŽIŠTE mjesto na kojemu se u bazilikama sijeku uzdužni i poprečni brod KRIŽNI SVOD nastaje ukrštavanjem dvaju bačvastih svodova istog 144. u arhaici KVADRIFORA prozor sa četiri otvora . iskorakom. 145. 147. Stonehenge) KUPOLA svod ili krov polukuglastoga ili polukugli sličnog oblika KUROS skulpturalni prikaz golog mladića u frontalnom stavu. 143. 141.Pojmovi iz Likovnog 13 138. presjeka koji se sjeku pod pravim kutom KRIŽNO-REBRASTI SVOD na mjestima gdje se poprečno sijeku svodovi pojačan je rebrima . 146. težina je prebačena na jednu nogu pa izgleda kao da je kraća KONTURA obrisna linija KORA tip grčke skulpture iz arhaike: ženski lik u dugoj naboran haljini. 148.

u gotici zamršeni geometrijski dekorativni motiv. proziran. obično za neku javnu namjenu. dalje . kod stambenih objekata za razliku od . najčešće u obliku kontinuirane spirale. ukrašava podove građevina LANTERNA stožasti više ili manje ukrašen završetak kupole s prozorima LEZENA zidni istak pravokutnog presjeka koji ide od temelja do pokrovišta ili pod pokrovištem u lukove. 157. nema ni bazu ni kapitel LAVRA pustinjačka koliba LAZURA razrijeđen.Pojmovi iz Likovnog 149. 152. 156. 151. tanki i glatki namaz boje 154. 155. LAŽNI SVOD primitivna forma svoda. stepenasto ih približavajući dok se ne sretnu LINEARNA PERSPEKTIVA nizanje planova: blizu . nastaje ispuštanjem kamena ili opeke u horizontalnim svjetovima. počiva na stupovima ili stubovima).manje. 153. LABIRINT legendarna palača na Kreti. prikazan je realni 3d prostor.veće. piramidalna mreža LITOGRAFIJA kamenotisak LOGGIA natkriveni prostor s otvorenim stranama (krovna konstr. 14 150.

prostorija pod krovom MASKA plastični prikaz ljudske ili životinjske glave. s povećanjem koje je slično povećanju pomoću lupe MANDORLA elipsoidno oblikovan okvir oko Bogorodice ili Krista MANIRIZAM oponašanje uzora bez vlastite likovne i duhovne invencije razdoblje između kasne renesanse i ranog baroka-1530. MANSARDA potkrovlje. šiljast. 166. 168. element kulta kod primitivnih naroda MASTABE manja grobnica u obliku krnje piramide . 160. model MAKROFOTOGRAFIJA fotografija predmeta 164.) LUNETA polumjesec iznad vrata ili prozora MAKETA trodimenzionalna skica. balkona ne izlaze iz ravnine zida fasade LUNETA polukružno polje između ravnog nadvratnika ili natprozornika i luka iznad njega koji može biti otvoreno ili zatvoreno LONGITUDINALNI TLOCRT elementi smješteni u horizontalu LUK konstruktivni element.st. 161. funkcija je raščlanjivanje tereta (polukružan. 165. do kraja 16.Pojmovi iz Likovnog 15 158. 162. 167. 163. ovalan itd. 159.

staklom (lijevanjem). međusobno odijeljeni 175. MONOFORA 1 prozor MONOLIT iz jednog komada. nalaze se na pročelju ili duž cijeloga hrama METOPA dio dorskog friza. 16 170. MAUZOLEJ monumentalna grobnica MEANDAR ornament u obliku neprekinute trake koja se pravokutno lomi MEDALJON ukras kružna oblika s reljefnim prikazom MEGARON dvorana koja se sastoji od trijema. 177. proširuje prema kapitelu MODELIRANJE najčešće glinom. reljefno ukrašene ploče (dorski element) MINIJATURE ukrašena prva slova u knjigama koje su se prepisivale MINOJSKI STUP sužava se prema bazi. 178. smješteni iznad arhitrava. 176. 174. 171. kartonom. 180. sintetičkim materijalima.. triglifima.Pojmovi iz Likovnog 169. ali i papirom. predvorje i ognjišta okruženog stupovima (četiri) MENHIR okomito postavljen kameni blok ili stupovi koji čine spomenik METOPA mramorni reljef redovito kvadratnog oblika. 179. 172. 173. spomenik isklesan iz .

uglavnom monolit. cjelovitog komada kamena MOZAIK slika sastavljena od malenih obojenih kamenčića ili raznobojnog stakla. 189. gradi se kao sjećanje na neki ratni pohod OBRNUTA PERSPEKTIVA prostor je plošan. veliki komadi kamena OBELISK visoki četverostrani kameni stup.Pojmovi iz Likovnog 17 181. utiskuju se u svježu žbuku MREŽIŠTE perforirana kamena ploha MUTULI pločice ispod geizona na kojima vise gutte NAOS zidovima zatvorena pravokutna prostorija. veličina predmeta koji su iza se povećava . koji se sužava u gornjem dijelu i završava zlatnom piramidom. 185. 187. 190. u antici se tu čuvao kip božanstva kojem je posvećen hram (cela) NARTEKS natkriveno predvorje ispred ulaza u zgradu. utvrđena kula iz mlađeg kamenog i brončanog doba. 182. najčešće crkvu 186. NEKROPOLA groblje NIŠA udubina u zidu NURAG tip kružne građevine. 188. ali postoji pokušaj prikazivanja u prostoru. 183. 184.

200. 201. 194. bušenje . ili boja kamena PANTEON rimski hram posvećen svim bogovima PARASKENIJ fasada skene. trokuta koji služi kao prijelaz s kvadratne na kružnu osnovu PASTEL suha boja u obliku pisaljke ili krede suhi. služi kao pozadina dramskoj radnji PERFORACIJA probijanje. zazivanje božanstva OPISTODOMA otvorena prostorija između svetišta i stražnjeg trijema ORKESTRA dio grčkog kazališta gdje se izvodi predstava ORNAMENT oblik koji nastaje ponavljanjem istog motiva po određenom redu PANDATIV pomoćni element kod gradnje kupole sferički trokuti između 4 luka i donjeg kružnog oboda kupole PANDANTIV konstruktivni element u obliku sfernog 197. 195. 193. 199. slika izvedena takvim bojama PATINA sloj zelenkaste boje na bakrenim ili brončanim predmetima (oksidacija).Pojmovi iz Likovnog 191. prašnjav trag. 196. prinošenje žrtve. 18 192. OLTAR mjesto za iskazivanje počasti. 198.

gubi ulogu nosača PERISTIL dvorište omeđeno stupovima koji tvore natkriti ophod (Dioklecijanova palača) PERIKOPA knjiga s izvacima iz tekstova evanđelja PERIBLEPTA tip prikaza Bogorodice u bizantskoj umjetnosti PERIPTER tip grčkog hrama s jednostrukim redom stupova na svim stranama (Zeusov hram. 19 203. plitki polustub ugrađen u zid PILON krnje. 211. PERSPEKTIVA način na koji je umjetnik ono što primjećuje prenio na crtež PILASTAR četverobridni stup koji stoji uza sam stup ili je jednim dijelom ugrađen u zid.Pojmovi iz Likovnog 202. 210. presjek je pravokutnik. 205. Olimpiji) PERSONIFIKACIJA prikazivanje pojava i ideja u životinjskom ili ljudskom obliku 208. . 207.prozori. 206. 212. nalaze se s obje strane ulaza u hram PLUTEJ ploča oltarne pregrade POJASNICA svodni polukružni istak. PERFORIRANI ZID nije pun . uske piramide. polustup / lezena s bazom i kapitelom. prenosi težinu u niže djelove. 204. 209.

223. prikaz određene ličnosti PREDELLA male sličice ispod glavne velike slike s prikazima iz života Isusa Krista ili Bogorodice PROFIL krajnji rub svakog predmeta lice gledano sa strane 219.Pojmovi iz Likovnog 20 213. 217. 216. 224. 215. 221. glavni ulaz (bogato izgrađen) POLIKROMIJA višebojnost PORTRET likovna tema. u romaničkim crkvama . nasuprotni stupovi spojeni ravnom linijom POLIPTIH višedijelna. krović počiva na 2 stupa/stuba. najčešće oltarska slika PORTAL glavna vrata. PROFILACIJA obrada elemenata koji služe raščlanjivanju površine zida PROSTIL tip grčkog hrama s redom stupova s prednje strane (Erehteion) PREZBITERIJ mjesto u kršćanskim bazilikama određeno za svećenike PROKUGNAKUL zapadna vrata PRONAOS predvorje naosa u grčkom hramu PROTIRON mali zasvođeni atrij prislonjen na fasadu pred ulazom. velika vrata. 220. 222. 214. 218.

232. 236. često na likovima životinja RAYOGRAMME deformirajući fotografski postupak RAKOVICE sitne kvržice na rubu krovišta REALIZAM način izražavanja u kojem je važan objektivan odnos prema likovnoj realnosti RELIKVIJAR posude za čuvanje ostataka pokojnika RELJEF uzdignuta masa volumena iz podloge na kojoj je utisnut REKONSTRUKCIJA uspostava nečega što je prije postojalo. stvarno ili crtežom.Pojmovi iz Likovnog 21 225. vertikalno postavljen iznad oltarne ploče. 235. maketom 231. REPRODUKCIJA kopija napravljena tehničkim postupkom umnožavanja RETABLE stražnji dio oltara. 237. 228. ukrašen slikama i skulpturama RITAM ravnomjerno izmjenjivanje elemenata forme RITON obredna posuda u obliku životinje (žrtva ljevanica) ROSTRA govornica pravokutnog oblika u sredini foruma ROTONDA svaka građevina kružnog tlocrta SARKOFAG lijes od kamena. 227. 229. 230. 234. . 226. 233.

pojednostavljen prikaz uzorak. 241. 249. 242. predložak SIMA kameni oluk za vodu. računajući od jedne točke. ravnine ili osi simetrije SIMULTAN istodoban. 240. 239. 247. čuva grobnice SFUMATO blago zamagljena slika: mekani rubovi. drva ili pečene gline SAKRAMENTARIJ rukom pisana knjiga s liturgijskim molitvama SEGMENT isječak SEKO slikanje na suhom zidu SFINGA egipatska skulptura s tijelom lava i ljudskom glavom. iznad završnog vijenca grčkog hrama SIMBOL znak koji služi kao kratica nečeg što nije prikazano i na što svojom sažetošću samo podsjeća SIMETRIJA podudarnost dijelova. 245. niska dugačka . 248. 250. metala. 243.Pojmovi iz Likovnog 22 238. 244. voluminoznost SHEMA apstrahirani. 246. istovremen SINESTEZIJA spajanje pojava iz različitih osjetnih područja u cjelinu SITULA brončana posuda namijenjena kultu SKENA dio grčkog kazališta. mekoća oblina.

cjelokupnost posebnosti umjetnika. 254. 255.) STILOBAT zadnja stepenica postolja grčkog hrama (stereobata) STOE trijem sa stupovima. friz. 259. skulpturalni prikaz lika čovjeka. geometrizacija (kosa+. draperija. 262. dijelovi: stupovi.. 261. ne može se proći) SOLARIZACIJA deformirajući fotografski postupak SPOLIJ ostaci prijašnje građevine upotrijebljeni u novijoj gradnji STATUA kip. 252. galerija. atika SLIJEPE ARKADE polustupovi spojeni polokružnim lukom (pripijene uz zid. dvorana . 260. škole. razdoblja STILIZACIJA dotjerana izrada nekog predmeta. 253. pravca.Pojmovi iz Likovnog 23 251. STATIKA mirnoća.. uspravno postavljena ploča STEREOBAT postolje grčkog hrama STIL način izražavanja. građevina koja je služila kao garderoba SLAVOLUK granica skulpture i arhitekture. nepokretnost 257.. reljefno obrađena. 256. ima 1-3 lučna otvora. STELA nadgrobna ploča. 258. hodnik..

prikaz svjetlo tamno u skokovima 273. zemlje. 271. niti osnove provlače se kroz niti potke (moraju se mijenjati privid plastičnosti). mramorne prašine ili gipsa. TEMPERA gusta boja. višestranični cilindar TAPISERIJA 272. ljepljiva. 267. 268. STROP ravna ploha koja čini gornju granicu zatvaranja STUP samostalno okomito postavljen nosač kružnog presjeka STUB samostalno okomito postavljen nosač pravokutnog presjeka SUKCESIVNOST slijed. . 269. smokvino mlijeko). 266. 24 264. za 270. bez sjaja. red uzastopce SUHOZID gradnja bez žbuke SVOD konstruktivno zatvaranje gornje granice unutrašnjeg prostora upotrebom sfernih oblika ŠTUKO smjesa vapna. 265. slika tkana raznobojnim nitima. dobiva se miješanjem pigmenta boje s gustim. izradu podloge zidnim slikama ŠTUKATURA rad u gipsu TAMBUR dio zgrade cilindričnog ili višekutnog oblika na kojem počiva kupola. stožasto krovište.Pojmovi iz Likovnog 263. tekućim tvarima (jaje. niz.

TRANSPONIRATI prenijeti. ima 1 tunelastu ručku. TOTEMIZAM TERME starorimske javne kupelji 277. poprečni brod bazilike koji pod pravim kutom siječe njen uzdužni brod 283. kružna prostorija u grčkim riznicama 280. brzo se suši 274. TORZO TERINA posuda tipična za vučedolsku kulturu: konveksni donji dio oštrim prijelomom odvojen je od gornjeg konkavnog. premjestiti 284. predmeti izrađeni od pečene čiste gline 275. TRANSEPT TIMPAN trokutna ili polukružna površina. TLOCRT TRIMOK okomita projekcija volumena na ravnu drži nadvratnik . vjerovanje o posebnom poštovanju prema nekoj životinji ili biljci (zaštitniku) 282. izraz za oštećeni kip kojem nedostaje glava likovna tema ljudskog tijela bez glave i udova 281. zabatno polje ili dio portala između nadvratnika i luka 278. plohu (longitudinalni ili centralni) 279.Pojmovi iz Likovnog 25 neprozirna. ukrašen je 276. TERAKOTA TOLOS pečena čista glina.

Pojmovi iz Likovnog 285. TRAVEJ osnovna arhitektonska prostorna jedinica 290. TRIPTIH TROKUT RASTEREĆENJA trodijelna slika 287. 26 TRIMO 292. kružnog tlocrta 296. od kamena građena ili u stijenu usječena grobnica pokrivena zemljom. u obliku užeta 289. TORDIRANI TUMUL izbrazdan. TRIGLIF URNA dio dorskog friza. lazurni i impasto namaz 297. TRIFORA ULJENE BOJE 3 prozora odijeljena stupićima 291. TROMPA konstruktivno rješenje prelaza kvadratne na kružnu osnovu u obliku trougaone niše 288. TUFO kamen pršinac 295. trodijelna oltarna slika 293. velika ukrašena vaza . način rezanja i obrade kamena karaterističan za mikensku kulturu (lavlja vrata) 294. TRIPTIH stup koji dijeli ulaz na 2 dijela 286. kameni blok na arhitravu s 3 okomite kanelire pravokutnog presjeka (dorski) posuda koja služi za sahranjivanje spaljenih ostataka pokojnika. grobni humak.

VISEĆE ARKADE nemaju oslonca vise 303. 27 VALER svjetlosna i dinamička vrijednost boje 299. VOLUTA arhitektonski oblik u obliku spiralno . ono što je zapravo iza u vertikalnoj p. boje se mijenjaju pod utjecajem svjetlosti. građevina u obliku stepenaste piramide na više katova. savijene vrpce (joski i korintski stil) 304. ZIGURAT VESTIBUL široko predvorje 300. VERTIKALNA PERSPEKTIVA način prikazivanje 3d u 2d. je iznad. na vrhu je svetište do kojeg vode s vanjske strane stepenice VITRAJ prozor sastavljen od komada obojenih stakala povezanih olovnim okvirima. prikaz je plošan 301. obično na crkvenim prozorima 302.Pojmovi iz Likovnog 298.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful