You are on page 1of 2

GOED: samen met een stoot of bink van troep F, I, M of N ons gemeenschappelijk

subkamp ‘Tropical’ verkennen

FOUT: je al rap in een gênante situatie bevinden