P. 1
4 BIBLIOGRAFIE

4 BIBLIOGRAFIE

|Views: 4|Likes:
Published by kakirose

More info:

Published by: kakirose on Nov 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

Bibliografie

1. Alberti, Leon Battista, Despre pictură, Ed. Meridiane, 1969 2. Apostol, Liviu, Clima SubcarpaŃilor Moldovei, Ed. UniversităŃii, Suceava, 2004 3. Bălăcescu, Lucia Dem, ImportanŃa solului şi a atmosferei în plastică, articol publicat în ,,Universul literar”, LI, nr. 33, 15 august 1942, p. 2 4. Baudelaire, Charles, Pictorul vieŃii moderne şi alte curiozităŃi, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1992 5. Bazin, Germain, Istoria avangardei în pictură din secolul al XIII-lea până în secolul al XX-lea, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1973 6. Benjamin, Roger, Renoir and Algeria, New Hawen şi Londra, 2003 7. Berenson, Bernard, Pictorii italieni ai Renaşterii, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1971 8. Bode, Wilem von, Maeştrii picturii olandeze şi flamande, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1974 9. Bogdan, Octavia, Bazele teoretice ale meteorologiei, Univ. Creştină ,,Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Geografie a Turismului, Sibiu, 2009 10. Bogdan, Octavia şi Ioana Câmpeanu, Bazele metodologice ale meteorologiei, Univ. Creştină ,,Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Geografie a Turismului, Sibiu, 2006 11. Bonnard, André, CivilizaŃia greacă, vol. I, Ed. ŞtiinŃifică, Bucureşti, 1967 12. Bouret, Jean, L’École de Barbizon et le paysage français au XIXe siécle, La Bibliothèque des Arts, Paris, Edition Ides et Calendes, Neuchâtel, 1972 13. Brion, Marcel, Pictura romantică, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1972 14. Burckhardt, Jacob, Universul lui Rubens, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1978 15. Butlin, Martin şi Evelyn Joll, The Paintings of J. M. W. Turner, Yale Univerity Press, New Haven and London, 1977 16. Cassou, Jean, Panorama artelor plastice contemporane, vol. I, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1971 17. Chassé, Charles, Fovii şi epoca lor, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1976 18. Ciulache, Sterie, Climatele Pământului, Ed. ŞtiinŃifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985 19. Ciulache, Sterie şi Nicoleta Ionac, Meteorologie grafică, vol. I, Ed. UniversităŃii Bucureşti, 1995 20. Ciulache, Sterie şi Nicoleta Ionac, Fenomene geografice de risc, Ed. UniversităŃii Bucureşti, 1995 21. Ciulache, Sterie şi Nicoleta Ionac, DicŃionar de meteorologie şi climatologie, Ed. Ars Docendi, Bucureşti, 2003 22. Ciulache, Sterie, Meteorologie şi climatologie, Ed. Universitară, Bucureşti, 2004 23. Clark, Kenneth, Arta peisajului, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1969 24. Constantinescu, Paula şi Hariton Clonaru, Dărăscu, Muzeul de Artă al R.S.R., 1966 25. Copplestone, Trewin, Claude Monet, Published in 1998 by Grange Books, Printed in Italy

55

1972 29. Meridiane. Bucureşti. Meridiane. Frobenius. 1998 48. Viorica. Grigorescu. Meridiane. 1993 34. Friedländer. Kunsthale. Arte şi idei. Paul. Dan. Taschen. Meridiane. Focillon. Impressionisme. Vasile. vol. Meridiane. 1977 43. Cultura Africii. Meridiane. Tübingen. Gunnarson. Arta engleză. Arte şi arhetipuri.. Ed. Marc. Ed. Bucureşti. France. 1977 37. Torsten. William. Philip Wilson Publishes Limited. Bucureşti. Meridiane. Bucureşti. Bucureşti. 1977 30. 1980 56 . Bucureşti. Fancisc Şirato. 1973 52. Bucureşti. Francastel. 1977 38. 1972 39. Leo. Adriani. Temele artei.II. Ed. 1975 44. Renoir. Fleming. Durand. Prolegomene la o teorie a configurării istorice. Ed. Harossa. Ipostaze ale picturii moderne. Tipografia UniversităŃii din Bucureşti. Dault. Nordic Landscape in the Nineteenth Century. Ed. Feist. Ars Mundi. Ed. Meridiane. Guy-Marica. Friedländer. Meridiane. 1983 41. Ed. Yale Univerity Press. Renoir. Delacroix. Arta românească. Meridiane. Gombrich. Pictori englezi. Grigorescu. Constable and his Drawings. Despre pictură. Eugene. Realitatea figurativă. De la Van Eyck la Bruegel. H. Bucureşti. Elsen. vol. Max J.. Pierre. I şi II. Alfred Sisley. Meridiane. Gilbert. Fovismul. Bucureşti. Meridiane. Ed. Meridiane. vol II. Ed. Albert E. Germania. 2003 32. Cunningham. Henri. Ed. Ed. Bucureşti. Geografii spirituale. January 20 – May 27. Bibliografie meteorologică românească. Viorel. O istorie a artei. Elemente structurale de sociologie a artei. Bucureşti. Hăulică. E. 1985 49. H. Dumitrescu. Ed.26. Meridiane. Bucureşti. Ed. Bucureşti. Bucureşti. Gauguin. François. 1975 40.. 1992 27. Courthion.. Peter. Havel. Meridiane. 1976 31. Bucureşti. Japanese Visions of Landscape. Ed. 1990 36. Dan. Noa-Noa şi alte scrieri. ViaŃa formelor. Florea. Národni Galerie. 2009 50. 1983 33. 1982 42. Praga. New Haven şi Londra. Meridiane. Milano. Bucureşti. Allan. Bucureşti. 1987 28. Fratelli Fabbri Edition. Meridiane. Ed. 1967 47. Pierre. 1975 51. Dan. Tehnica tabloului. Bucureşti. Univers. 1996 45. Elena şi Sterie Ciulache. ColecŃia . Hánová. Ed. Fleming – Williams. Ed. Ed. 1989 46. Ed. Max J.. 1974 35. Götz.Clasicii picturii universale”. Markéta. Meridiane. Incursiunea solară. Jurnal. Jan.

1975 54. Bucureşti. Images de Monde flottant. Bucureşti. 1970 56. Bucureşti. 1993 72. Prints & Drawings. René. Lecaldano. Duc de Berry. Flammarion. CirculaŃia aerului pe glob. Meridiane. Ludwig şi Bob Haak. Meridiane. 1971 61. Bucureşti. Timothy B. Lassaigne. Iser. I şi II. Ed. Ed. Ed. 2008. ElveŃia. Meridiane. France. J.. Fribourg.S. France. Geografia lumii. 1987 57. Mihai. Romantismul. 2009 59. D. Paris.. Bucureşti. Blackwell. Jacobus. septembrie 1999 65. Stampe japoneze din perioada Edo. Ed. New York. Huyghe. 1981 60. Ed. Thames and Hudson Ltd. Honour. Paris.R. Marin. Ed. Clima şi comportamentul uman. Ed. J. 1998 62. Bucureşti. Huizinga. 1979 66. Metropolitan Museum of Art. Dialog cu vizibilul. Flammarion. Hugh. vol. Tout l’oeuvre peint de Van Gogh 1889/1890. Fratelli Fabbri Editori.. John. 1981 77. Van Gogh. 1971 67.. Radu. Paolo. Marin. Kazar. Ed. Pictura engleză. Sport-Turism. Ed. Ed. Ion. Monet. Paintings.. 1971 69. Vasile. Enciclopedică. Turner. Nicoleta. Paolo. ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. 1979 71. Dărăscu. 1969 70. Bucureşti. L’estampe japonaise. Meridiane. Richard. Bucureşti. Office du Livre S. Gheorghe. Herrmann. Gyuri. Johan. Meteorologie maritimă. Bucureşti. Jean-Jacques. 1982 74. Husband. Bucureşti. House. John. Oxford. Matisse. Meridiane. Kurt. Horedt.. Luke. Mitchell. André.A. Geografia fizică a R. Meridiane. Ed. Watercolours. Monet. Meridiane. Tout l’oeuvre peint de Van Gogh 1881/1888. Biblioteca Academiei Române. Nicolescu. Paul Getty Museum.53. Phaidon Press Limited. Tipografia UniversităŃii Bucureşti. Münz. Londra. 55. 1991 64. Gli Impresionisti. 1976 57 . Bucureşti. 1973 73. 1984 76. Ionac. Lhote. Cultural Geography. Ionescu. Centrul de multiplicare al UniversităŃii din Bucureşti. The Limbourg Brothers and the Belles Heures of Jean de France. Lane.. Mihalache. Partea I. Didactică şi Pedagogică. Ars Mundi. ColecŃia . Iancu. 1991 58. Măhăra. Rembrandt. 2000 75. Editura Meridiane. Ars Mundi. 1987 63. Tratat despre peisaj şi figură. 1971 68. Istoria comunei primitive. Cultura olandeză în secolul al XVII-lea. Los Angeles.Clasicii picturii universale”. NeguŃ. Lecaldano. Mayoux. Liviu A.

Edgar. Humanitas. Ion. Principiile picturii chineze. Ed. Bucureşti. Pitoresc şi melancolie. Rewald. Bucureşti. Meridiane. Doina. Bucureşti. Neagu. Ruskin. Ed. Bucureşti. Ed. Bucureşti.Clasicii picturii universale”. 1982 58 . Aycock. Doina. Climate and Literature: reflections of environment. Meridiane. TX. Europa. J. Perez. 1977 96. Ed. 1972 92. Curs de geografia continentelor. 1974 97. Balcicul în pictura românească. Lucian Grigorescu. 1967 80. Eduard.. Herbert. Ed. Mircea Peahă şi Silvia Iancu. Meridiane. Monitorul Oficial R. Ed. Ed. Bucureşti. Ed. Posea.A. Meridiane. Rewald. Ed. 1995 84. Bucureşti. ViaŃa lui Van Gogh. I. Bucureşti. Nicolescu. 2009 89. Petre. 2008 83. Între Alpi şi Marea Nordului. Pictori olandezi şi flamanzi din secolul al XVII-lea. Ed. ViaŃa lui Renoir. Oprea. ViaŃa lui Cézanne. Ed. ARC 2000. 1968 86. Perruchot. Universitatea din Bucure.1952 94. Bucureşti. 1977 93. 1970 87. Bucureşti. Meridiane. 1966 Schileru. Meridiane. Bucureşti. America Centrală. Vasile. Salvatore.ti. Matisse. Meridiane. 1967 85. Muzeul de Artă al R. ColecŃia . Rădulescu. Ed. Şi W. Texas Tech University Press. Partea a I. Rădulescu. Meridiane. Bucureşti. Henri. Rembrandt. Ed. Henri. Geografia de la A la Z. Meridiane. Bucureşti. Perruchot. Ed. Meridiane. Bucureşti. DicŃionar de termeni geografici. Constable. Impresionismul. Meridiane. 1974 99. Marina. Meridiane. Meridiane. Ed. Meridiane. ViaŃa lui Gauguin. Andrei. Didactică şi Pedagogică. Eugen. Henri. America de Nord. 1978 90. Bucureşti. Istoria impresionismului. Ed. Păuleanu. 1986 91. Rowley.. Read. Păuleanu. Meridiane. John. Geografie fizică. Însemnări despre artă. vol. Ed.R. Australia şi Oceania. Ion şi Ion Marin. Postimpresionismul. Geografia fizică a continentelor. SemnificaŃia artei. John. Plietzsch. Pictori despre pictură. Perruchot. . 2007 82.. 103. Bucureşti.78.. 1973 81. Bucureşti. Pleşu. Ed. Protter. A. ŞtiinŃifică şi Pedagocică. Rădulescu. Meridiane. Perruchot. 101. 1967 88. Clasicii picturii universale. Ion. George. Papu. Rădulescu. John. 1978 100. Bucureşti. Bucureşti. Eugen. Eric. Universitatea din Bucureşti. 1969 98. Ed. Balcicul în pictura românească. Grigore. Preutu. Bucureşti. 104. Meridiane.Furtuna” interpretată. Ed. Henri. Bucureşti. Continentele nordice. 1970 Settis. Lubbock. 102. 1968 Schileru. Ed. 1977 79. Ed Meridiane. Dumitru GhiaŃă.S. 1963 95.

∗∗∗ Claude Monet. Ed. Bucureşti. F. Meridiane. 1968 ∗∗∗ Camille Pissarro. Sjaar van Heughten. Bucureşti. Bucureşti. 125. Ascultându-i pe Cézanne. Benedikt Taschen Verlag GmbH. Institutul de Geografie. Edward F. Bucureşti. Bucureşti. Leonardo da. B. Yale University Press. Pay. Londra. B. P. 2008 59 . The Complete Paintings. Francisc. Bucureşti. Johannes van der. Fratelli Fabri Editori. 116. Yale University Press. Meridiane. Amsterdam. Louis van Tilborgh.R. Japanese Colour Prints. Ronald Pickvance. Ed. Meridiane. Benedikt Taschen Verlag GmbH. Wörringer. Master of Landscape. Meteorologie generală. Avenel. 1910 Taine. Van Gogh. 119. Royal Academy of Arts. 1968 Vinci. Signac. Tucker. Meridiane.105. ∗∗∗ Clima României. Bucureşti. 120. 1971 Wojciechowski. Ed. Bucureşti. 107. Walther. III 124. Ed. Milano.. Daniel. Bucureşti. Constantin şi Nicolae Cristea. Lionello.. New Hawen and London. London. Ambroise. Filosofia artei. Ingo şi Rainer Metzger. Milano. De la Delacoix la neoimpresionism. 106. 1992 Van Gogh. 1971 109. 1970 123. Edited by R. Meridiane. March 30th – July 29th 1990 113. Published by Gramercy Books. 1968 121. Wilhelm. Bucureşti. 1991 111. Fratelli Fabbri Edition. Hippolyte. Principii fundamentale ale artei.S. ∗∗∗John Constable’s Correspondence. Tehnică. 117. Drawings Arnold Mondatori Arte di Luca Edizioni d’Arte. 1971 Şirato. H. Ed. New York. Paintings. ∗∗∗ Atlas R. 115. 1965. Meridiane. Tratat despre pictură. Heinrich. Scrisori. Otterlo. Ed. 1974 Wölfflin. Printed in Germany. Degas. Academiei Române. Printed in Germany. Ed. 1970 Venturi. Strange. Alexander. Evert van. Uitert. 110. Wolk.. Bucureşti. Monet in the 20th Century. Rijksmuseum Vincent van Gogh. Ed.. Van Gogh. Wildenstein. Univers. 114. Seymour. Ed. Ed. Beckett. Museum of Fine Arts. Renoir. Boston. F. Pictori moderni. Ed. Arta peisajului. 1971 ∗∗∗ Cézanne. Editura Meridiane. Vol. Paul. 1971 Vollard. Stoica. Suffolk Records Society. 1995 128. AbstracŃie şi intropatie. 126. Rijksmuseum Kröller-Müller. E. distributed by Random House Value Publishing. 1995 127. Jacob van Ruisdael. Inc. 2005 108. Meridiane. Bucureşti. 1997 118. Claude Monet. 112. Vincent. Încercări critice. Artemis. March 30th – July 29th 1990 122. 1967 Slive. Van Gogh.

Bucureşti.artmight.w.w. 1972 Pentru elaborarea tezei au fost consultate şi următoarele site-uri: 1. Meridiane.w. w.w. w. ∗∗∗ DicŃionar de artă.com 3.org. 1968 ∗∗∗ Tout l’oeuvre peint de Giorgione. 2006 137. Paris. vol. Ed. 130. Flammarion.uk 9. 143. 142. Muzeul NaŃional Cotroceni.constable.en.com 4. Aurora Art Publishers. Ed.artandcritique. artcyclopedia. Bucureşti. Phaidon Verlag Vienna. vol. 1968 136.org 60 .w.wikipedia.w. Academiei. 133. Meridiane.w. Printed in Germany.org.wga.w. I (1995) şi II (1998) ∗∗∗ Enciclopedia Geografică a României. 2000 ∗∗∗ Nicolae Dărăscu – magician al culorii. artchive.w. Flammarion.uk 10. Bucureşti. w. 138. ∗∗∗ Manet to Picasso.tate.abcgallery.129.org 8.hu 11. 1998 ∗∗∗ Tout l’oeuvre peint de Bruegel L’Ancien. London. w. Ed.com 7. w.fr. Benedikt Taschen Verlag GmbH. Bucureşti. Meridiane. ŞtiinŃifică şi Enciclopedică. ∗∗∗ Istoria ilustrată a picturii. vol.nationalgallery. 141. 1982 131. ∗∗∗ Western European Painting in the Hermitage Museum. Flammarion. distributed by Yale University Press. Imprimeriei NaŃionale. 1976.w.w. 2009 ∗∗∗ Pictura modernă. 132. National Gallery Company. Paris. w. w. Ed.w. ∗∗∗ Enciclopedia României. Bucureşti.w. 1938 ∗∗∗ Gauguin. Paris.com 5. Leningrad. 139.w. 1936 144.w. 1982 ∗∗∗ Vincent van Gogh. 1975 ∗∗∗ Geografia României. ∗∗∗ Grigorescu – pictor al naturii.com 6. w. w. Editura FundaŃiei Culturale Române. 140. 1983 134.w. album apărut sub egida Muzeului NaŃional de Artă al României cu ocazia expoziŃiei găzduite de această instituŃie în perioada 25 octombrie 2007 – 30 martie 2008 135.w.w.com 2. ∗∗∗ Monet. Geografie Fizică. w. 1968 ∗∗∗ Tout l’oeuvre peint de Caspar David Friedrich.w. w. Ed. Ed. II.w.w. I.w. john.wahooart.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->