BOŽIDAR RADIŠIČ KOBILJE 33 F 9227 KOBILJE

MURSKA SOBOTA, 6.11.2012

REPUBLIKA SLOVENIJA
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE DR. DANILO TÜRK PREDSEDNIK VLADE G. JANEZ JANŠA MINISTER ZA ZDRAVJE

MINISTER ZA FINANCE JANEZ ŠUŠTERŠIČ MINISTER ZA GOSPODARSTVO RADOVAN ŽERJAV MINISTER ZA DELO IN SOCIALNE ZADEVE MIRKO VIZJAK MINISTER ZA PRAVOSODJE SENKO PLIČANIČ MINISTER ZA NOTRANJE ZADEVE VINKO GORENAK PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA GREGOR VIRANT PREDSEDNIK USTAVNEGA SODIŠČA ERNEST PETRIČ PREDSEDNIK VRHOVNEGA SODIŠČA MARKO MASLEŠA VARUHINJA ČLOVEKOVIH PRAVIC DR. ZDENKA ČEBAŠEK TRAVNIK PREDSEDNIKI POLITIČNIH STRANK PREDSEDNIKI POSLANSKIH SKUPIN SLOVENSKA TISKOVNA AGENCIJA MEDIJI

SPOŠTOVANI! Kljub temu da vsak dan imate na mizi »POMEMBNEJŠE« dokumente, Vas prosim, da si vzamete nekaj časa in preberete ta dopis, saj ste nenazadnje plačani za to, da delate v dobro vseh državljanov, torej tudi nas uporabnikov konoplje in ostalih drog. Uporabniki konoplje in ostalih drog smo prav tako DRŽAVLJANI Slovenije kot uporabniki alkohola, tobaka, kave ali čaja, vendar se samo nam kršijo človekove pravice in temeljne svoboščine na vsakem koraku! Glede na ravnanje odgovornih se počutimo ne samo kot drugorazredni državljani, ampak in predvsem kot orožje v rokah nesposobnežev, ki si na naših hrbtih dvigujejo svojo lažno uspešnost in jim ovir ne predstavlja niti grobo kršenje Ustave Republike Slovenije in vse tozadevne zakonodaje! Večina držav članic EU, predvsem tiste z malce bolj razgledanimi politiki, funkcionarji in državnimi organi je že sprevidelo, da je skrajno neodgovorno in neetično, da v letu 2012 še vedno preganjajo predvsem uživalce drog in ne preprodajalcev. Nenazadnje je to ugotovila tudi »GLOBALNA KOMISIJA ZA DROGE«, ki v poročilu za leto 2011 ugotavlja prav to in zaradi tega poziva vse vlade sveta, naj končajo to brezumno vojno proti uživalcem. (www.globalcommissionondrugs.org). Komisija ugotavlja, da se je vojna proti preprodaji drog izrodila predvsem v kriminaliziranje uporabnikov prepovedanih drog, ki so pač najbolj pri roki in so pač nemočni proti kriminaliziranju s strani policije ter pravosodja. Slovenska policija si s tem početjem LAŽNO dviguje uspešnost, saj namesto da bi preganjala preprodajalce, preganja predvsem uporabnike! To je najbolj očitno v najbolj nesposobni Policijski upravi v Sloveniji – Policijski upravi Murska Sobota (PUMS). Temu nedopustnemu početju se je pridružilo tudi Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti in Okrožno sodišče v Murski Soboti. Te navedbe nikakor niso privlečene za lase, ampak so rezultat analize poročil vseh policijskih uprav v Sloveniji v letih 2002-2011. V PUMS po njihovih navedbah kar 70 % vsega kriminalističnega dela predstavljajo prepovedane droge, od tega najmanj 90 % konoplja. Tako PUMS odsotnost kriminala v Pomurju pridno nadomešča z nedopustnim kriminaliziranjem uporabnikov konoplje. Ne samo da tak način dela PUMS, ODTMS in OSMS pomeni grobo kršenje slovenske zakonodaje s področja drog, ampak pomeni tudi nedopustno in neupravičeno porabo proračunskih sredstev, ki jo lahko merimo v milijonih €, v Sloveniji pa celo v nekaj deset milijonih € na letni ravni. In vse to zaradi lažnega in nezakonitega ravnanja vseh navedenih. V nadaljevanju bom skušal podrobneje razložiti moje navedbe. Prav tako sem pripravljen sprejeti tudi vse posledice, če se bodo moje navedbe pokazale za neresnične, a le pod pogojem, da mi odgovorni dovolijo opraviti tozadevne raziskave vseh kazenskih postopkov na področju Pomurja v zadnjih 10 letih! Zagotavljam namreč, da se bodo pri tem potrdile moje navedbe, ki jih bom podal v nadaljevanju! Dobro se namreč zavedam, da to ne bo lahko in da sem se postavil po robu prej navedenim. Na žalost pa v Sloveniji ne velja moč argumenta, ampak argument moči! In to vsi zgoraj z roko v roki dokazujejo vsak dan znova.

Najbolj bode v oči podatek, da PUMS v letu 2006 ne beleži niti enega samega prekrška s področja drog, ampak izključno kazniva dejanja. Več kot očitno je, da je PUMS (spet z roko v roki z ODTMS in OSMS) grobo zlorabila tozadevno zakonodajo, če pa podrobneje analiziramo vzroke za to anomalijo pa vidimo, da je to bilo storjeno namenoma. V letu 2006 je namreč v vrhu PUMS prišlo do menjave vodilnih kadrov. Takratni direktor PUMS je bil imenovan za direktorja SKP-PULJ in le leto dni kasneje je taista oseba bila imenovana za direktorja vseh slovenskih kriminalistov. V letu 2006 pa je njegovo delovno mesto direktorja zasedel sedanji direktor, ki s takim nezakonitim početjem nadaljuje vse do danes! Tako je skok v letu 2006 povsem nenaraven in je izključno posledica mojih trditev. Vzrok za ta skok je padec števila kaznivih dejanj iz 166 v letu 2002 na 86 v letu 2005. Tako je več kot očitno, da je PUMS (skupaj z ODTMS in OSMS) pač vse prekrške enostavno prekategorizirala v kazniva dejanja . ZATO VEHEMENTNO TRDIM, DA SO VSI ODGOVORNI ZA TAKO ZLORABO TOZADEVNE ZAKONODAJE PRAVZAPRAV KRIMINALCI IN DA BOLJ KOT TISTI, KI SO BILI NEUPRAVIČENO OBSOJENI IZKLJUČNO ZARADI POSESTI DROG BREZ DOKAZANE PRODAJE, SODIJO V ZAPORNO CELICO! Menim tudi, da bi v takih primerih eklatantnega kršenja zakonodaje kljub dejstvu, da so kazenski postopki pravnomočno končani, nekdo moral sprožiti obnovo vseh postopkov, za katere bi se pri reviziji pokazalo, da je bila kršena tozadevna zakonodaja in to v skladu z določili 410. in 411. člena ZKP. Prav tako je nenaravno nadaljnje gibanje te statistike, saj je več kot očitno, da je PUMS kar nekaj let »uspešno« vzdrževala tako visoko stopnjo kaznivih dejanj, vendar je kljub temu padec kaznivih dejanj s področja drog po letu 2008 več kot očiten! Da bi si PUMS ponovno zvišala »uspešnost«, je kljub enormnemu padcu števila kaznivih dejanj po letu 2008 v okviru SKP-PUMS v letu 2010 ustanovila posebno »delovno skupino« za načrtno preiskovanje kriminalitete s področja prepovedanih drog. PUMS namreč povsem LAŽNIVO navaja, da se je število KD s področja drog povečalo, čeprav podatki govorijo povsem drugače! Od leta 2008 do leta 2011 se je število KD s področja drog znižalo iz 209 na 34! In to ob dejstvu, da je v SKP-PUMS zaposlenih kar 35 (38) kriminalistov, ki pač nekako morajo opravičiti svoj obstoj! To je nedopustno zavajanje s strani PUMS! Zaradi odsotnosti kaznivih dejanj po letu 2008 je PUMS še povečala pritisk predvsem na uporabnike drog! Vsi ti dokazi bi v normalni državi morali zadoščati vsaj za izredni notranji nadzor vseh omenjenih institucij. Kljub temu, da na te nezakonitosti odgovorne opozarjam že nekaj let, se ni zgodilo nič drugega, kot da sem pristal v priporu zaradi, NE BOSTE VERJELI, 5 sadik konoplje na domačem vrtu! Da si stvari ne izmišljam, vam na koncu tega dopisa prilagam tudi izvlečke letnih poročil PUMS. Stvari so eskalirale tako daleč, da so mi kriminalisti PUMS zaradi opozarjanja na nepravilnosti in nezakonitosti na tem in tudi drugih področjih prišli celo domov groziti. To je še posebej problematično, ker sem o nekaj nezakonitostih opozoril izključno MINISTRA ZA NOTRANJE ZADEVE g. Vinka GORENAKA. In na dom mi je prišel grozit prav tisti kriminalist, za katerega sem prijavil sum o storitvi kaznivega dejanja Ministru. Tako je Minister Gorenak osebno odgovoren, da je moja informacija nepooblaščeno prišla vse do kriminalista! Da si stvari ne izmišljam, imam zadeve tudi fotodokumentirane! O grožnjah kriminalista sem obvestil tudi direktorja PUMS g. Draga Ribaša, ki pa je zadeve zlorabil tako, da me je pravzaprav protipravno spravil v pripor!

Slovenija je v okviru EU ena od držav, ki izvajajo najbolj represivno politiko predvsem do uživalcev drog, kar nedvomno izhaja iz analize statistike kaznivih dejanj in prekrškov s področja drog v letih 2002-2011. Slovenija je na področju drog verjetno najbolj dvolična država v EU, ki se po eni strani hvali, da v Sloveniji ni mogoče izreči kazni zapora zaradi posesti katerekoli droge za lastno uporabo, po drugi strani pa počne prav nasprotno.Ta dvoličnost Slovenije se je posebej očitno pokazala na »CORRELATION CONFERENCE«, ki jo je decembra 2011 organiziralo ministrstvo za zdravje v Ljubljani. V poročilu EMCDDA je namreč navedeno, da v Sloveniji ni mogoče izreči kazni zapora za posest katere koli droge za lastno uporabo, kar lahko razberete iz grafičnega prikaza (Priloga št. 1). Če pa podrobneje analiziramo podatke slovenske Policije v obdobju 2002-2011, pa vidimo, da je samohvala Slovenije, ki jo širijo državni uradniki Ministrstva za zdravje in s tem Minister za zdravje in Vlada RS – čista LAŽ! Povprečno razmerje med kaznivimi dejanji in prekrški s področja drog v EU je namreč 10 % kaznivih dejanj in 90 % prekrškov. Da v Sloveniji nekaj močno »SMRDI«, nam pove podatek, da imamo v Sloveniji kar 30 % kaznivih dejanj in le 70 % prekrškov. Da pa v slovenskih provincah še bolj »SMRDI« pa nam pove podatek, da je na področju PUMS kar 70 % kaznivih dejanj in le 30 % prekrškov! Če podrobneje analiziramo vzroke za to ANOMALIJO, pa vidimo, da je to izključno posledica nezakonitega dela PUMS, ODTMS in OSMS, ki skupaj z roko v roki grobo izkrivljajo slovensko zakonodajo. Kot že omenjeno, pa za to obstajajo drugi pritlehni vzroki nekaterih posameznikov. Ob poglobljeni analizi obsodilnih sodb namreč vidimo, da PUMS (da ne ponavljam – vedno z nezakonito podporo ODTMS in OSMS) odredbe za hišne preiskave v veliki večina pridobiva na podlagi anonimnih prijav brez za to nujno izkazanih standardov »UTEMELJENEGA SUMA ALI RAZLOGA ZA UTEMELJEN SUM«. To je izrecno v nasprotju z Ustavo RS in ZKP, ki natančno določata standarde, ki morajo biti izpolnjeni pred izdajo odredbe o hišni preiskavi. Na žalost OSMS tozadevne zakonodaje ne spoštuje, saj bi v primerih, ko RAZLOG ZA UTEMELJEN SUM ni izkazan, moralo predlog Policije zavrniti. Ker pa ob odsotnosti kriminalnih dejanj na področju Pomurje vsem omenjenim tako nezakonito delo ustreza, krajšo potegnejo prav uporabniki drog. Taki kazenski postopki nenazadnje pomenijo nezaslišano korupcijo na tem področju, saj se s tem neupravičeno in protizakonito porabi na milijone € proračunskih sredstev letno. V Sloveniji področje drog urejata dva zakona in sicer Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD) in Kazenski zakonik Republike Slovenije (KZ-1B). ZPPPD ureja proizvodnjo in posest prepovedanih drog za lastno uporabo in na podlagi katerega res ni mogoče izreči kazni zapora za posest drog za lastno uporabo, KZ-1B pa obravnava proizvodnjo in posest prepovedanih drog z namenom preprodaje. Za obravnavo po KZ-1B mora namreč nujno biti dokazana preprodaja ali vsaj njen namen (Priloga 2.). Če preprodaja ali vsaj namen ni izkazana, se dejanje MORA obravnavati na podlagi ZPPPD kot prekršek. Iz dikcije ZPPPD (Priloga 3.) je tako več kot očitno, da se gojenje in posest za lastno uporabo mora obravnavati po ZPPPD, vse dokler posestniku prepovedanih drog ni dokazana preprodaja prepovedanih drog ali njen namen. Prav v veliki večini primerov v Pomurju in tako tudi v mojem se Policija, ODT in OSMS sklicujejo na golo posest z namenom preprodaje, ki pa je v ničemer ne konkretizirajo in ne dokazujejo. Sama posest in gojenje se tako MORA obravnavati na podlagi ZPPPD in nikakor na podlagi KZ-1B, saj je Republika Slovenija prav z namenom razlikovanja med uporabniki in preprodajalci sprejela tozadevno zakonodajo (ZPPPD). Nedopustno je, da kot preprodajalca obravnavajo uporabnika, ki ima prepovedane droge v posesti za lastno uporabo in mu ni dokazana preprodaja. Prav to je tisto

bistveno, na kar opozarjam že nekaj let, saj se na področju PUMS (kar sovpada z ODTMS in OSMS) izvaja nesluteno in nezakonito kriminalizacijo uporabnikov drog in ne preprodajalcev. In prav na to opozarja »GLOBALNA KOMISIJA ZA DROGE« in s čemer se hvali Republike Slovenija, saj je, kot sem že omenil, uradno naznanila, da v Republiki Sloveniji ni mogoče izreči kazni zapora za posest katere koli prepovedane droge, če tistemu, ki jo ima v posesti, ni izrecno dokazana preprodaja! V dokazilo in potrditev mojih navedb Vam prilagam tudi sodbe višjih in Vrhovnega sodišča RS (Priloga št.4), ki zatrjujejo prav to, kar ves čas zatrjujem tudi sam. O nedopustnem kriminaliziranju Pomurcev sem že nekajkrat obvestil tudi predsednika Okrožnega sodišča v Murski Soboti. Nenazadnje vsi postopki proti uporabnikom, ki bi morali biti obravnavani po ZPPPD, pomenijo nedopustno in neupravičeno porabo proračunskega denarja. Še pomembnejši razlog za nujno obravnavo tega problema pa je, da Ministrstvo za zdravje v Uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog konopljo še vedno razvršča v I. skupino kamor spadajo rastline in substance, ki so zelo nevarne za zdravje ljudi in ki se ne uporabljajo v medicini. Da je konoplja tako nevarna, da bi morala biti v I. skupini zaradi izredne nevarnosti za zdravje in ker se ne bi uporabljala v medicini, je navadna LAŽ! Ob dejstvu, da konopljo vsak dan uporablja vsaj 200.000 državljanov Slovenije in da zaradi tega ni zaznati prav nobenih zdravstvenih posledic za te uporabnike in ob dejstvu, da se konoplja že leta in desetletja uporablja v zdravstvu za zdravljenje nekaterih najhujših bolezni, je vsak dan bolj jasno, da nam odgovorni na MZ lažejo v obraz! S tem ne samo da pripomorejo h kriminalizaciji uporabnikov konoplje, ampak odrekajo učinkovito zdravilo tisočem Slovencev zaradi svoje nesposobnost, neizobraženosti in škodoželjnosti. Na MZ so na področju drog že leta ali desetletja eni in isti ljudje, ki jim tako stanje pač ustreza in si ne želijo nobenih sprememb. Dejstvo namreč je, da v vseh 7.000 letih uporabe konoplje ni zabeležen noben primer smrti zaradi uporabe le-te. Konoplja in njeni derivati so kot zdravilo registrirani tudi na območju EU, kamor pa Slovenija očitno še ne spada! Slovenija s prepovedjo konoplje kot mednarodno priznanega in učinkovitega zdravila odreka pravico do samozdravljenja desetisočem bolnikom z avtoimunimi boleznimi kot npr. rak, avtizem, astma, depresije, diabetes, revmatični artritis, migrena, kronične bolečine... Da ne pozabim! Slovenija je kot pravna naslednica SFRJ tudi podpisnica deklaracije o samozdravljenju iz Alma-Ate, podpisane daljnega leta 1978! In kaj so odgovorni storili? Vse do danes niso bili sposobni te deklaracije udejaniti in sprejeti tozadevne zakonodaje. Nenazadnje pa to nezakonito delo organov stane Slovenijo najmanj 100.000.000 € letno. Dejansko je ta denar porabljen samo za izživljanje policije nad uporabniki konoplje, saj drugega namena ne vidim! Očitno je Slovenija še vedno tako bogata država, da si lahko te enormne stroške privošči grozečemu BAKROTU navkljub! Kriminalizacija konoplje v Sloveniji in predvsem v Pomurju predstavlja največjo sistemsko korupcijo kar jih poznamo. Slovenija zaradi kriminaliziranja lastnih državljano in pregona konoplje namreč porabi neverjetnih 70.000.000 do 100.000.000 milijonov € letno! Slovenija je namreč tretja po številu policistov na število prebivalcev v EU in sicer takoj za Grčijo in Španijo, z neverjetnimi 213 prebivalca na policista.

Siromašna Avstrija ima 500 in še bolj siromašna Finska 700 prebivalcev na policista. V Pomurju pa imamo enega policista na 188 prebivalcev! Tako imamo v Pomurju na področju drog neverjetnih 8,4 kaznivih dejanj in 3,77 prekrškov s področja drog na 1000 prebivalcev, v PU Koper 1,7 kaznivih dejanj in 11,3 prekrškov na 1000 prebivalcev, slovensko povprečje pa je 4,81 kaznivih dejanj in 8,67 prekrškov na 1000 prebivalcev. Če pa pogledamo skupno število kaznivih dejanj, pa je PUMS daleč najslabša z 2,4 kaznivih dejanj na policista, medtem ko je slovensko povprečje 4,65 deliktov na policista. Pomurski policisti pač nekako morajo opravičevati najvišje število policistov v Sloveniji in najbolj prav jim pride prav konoplja. BI VAS PA VSE, NA KATERE SEM NASLOVIL TO PISMO, OPOZORIL, DA BO SLOVENIJA IMELA V KRATKEM NOV REKORD! V SLOVENIJI BO ZARADI UPORABE KONOPLJE V KRATKEM UMRL PRVI ČLOVEK V ZGODOVINI UPORABE KONOPLJE! PA NE ZARADI NJENE UPORABE, AMPAK ZARADI GLADOVNE STAVKE, KI SEM JO 21.9.2012 PRIČEL ZARADI ODREDITVE PRIPORA, KER SEM NA DOMAČEM VRTU GOJIL 5 SADIK KONOPLJE. PRIPOR MI JE BIL ODREJEN ZARADI, KOT NAVAJA OKROŽNO SODIŠČE: »ZARADI ZAGOVARJANJA UPORABE KONOPLJE IN ZARADI OGROŽANJA ZDRAVJA LJUDI«! S POSESTJO KONOPLJE NISEM OGROŽAL PRAV NIKOGAR! ZATO TUDI SEDAJ Z GLADOVNO STAVKO NE OGROŽAM NIKOGAR RAZEN SEBE IN SEM TRDNO ODLOČEN, DA TO MOJO STAVKO IZPELJEM DO KONCA! IN TO NE ZARADI TEGA, KER BI ZAPADEL V KAKRŠNO KOLI DEPRESIJO, AMPAK IZLJUČNO ZARADI DEJSTVA, DA SE V SLOVENIJI PRAV NIČ NE PREMAKNE DOKLER NI PREPOZNO. UPAM, DA BO VSAJ TO ZADOSTOVALO, DA SE BO ZARADI TEGA VSAJ NEKAJ PREMAKNILO NA TEM PODROČJU, SAJ SE NENAZADNJE ZA TO ZAVZEMAM ŽE NEKAJ LET! MOGOČE BOM S TEM PRIHRANIL PODOBEN KRIŽEV POT VSAJ ENEMU UPORABNIKU KONOPLJE! Lep pozdrav! Božidar Radišič

Priloga št. 1

Poročilo EMCDDA za leto 2011; stran 24

Letno poročilo 2011: stanje na področju problematike drog v Evropi Prikaz 2: Kazni v zakonodajah: možnost zaporne kazni za posedovanje drog za osebno uporabo (prekrški)

Opomba: Za več informacij glej evropsko pravno podatkovno zbirko o drogah (ELDD). Viri: Nacionalne kontaktne točke Reitox in ELDD.

Priloga št. 2 KAZENSKI ZAKONIK REPUBLIKE SLOVENIJE (KZ-1B)
186. člen (1) Kdor neupravičeno proizvaja, predeluje, prodaja ali ponuja naprodaj ali zaradi prodaje kupuje, hrani ali prenaša ali posreduje pri prodaji ali nakupu ali kako drugače neupravičeno daje v promet rastline ali substance, ki so razvrščene kot prepovedane droge ali nedovoljene snovi v športu, ali predhodne sestavine, ki se uporabljajo za izdelavo prepovedanih drog, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

Priloga št. 3 ZAKON O PROIZVODNJI IN PROMETU S PREPOVEDANIMI DROGAMI (ZPPPD)
SPLOŠNE DOLOČBE 1. Člen Ta zakon določa pogoje, pod katerimi sta dovoljena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami ter posest prepovedanih drog. 2. Člen Prepovedane droge so rastline ali substance naravnega ali sintetičnega izvora, ki imajo psihotropne učinke ter lahko vplivajo na telesno in duševno zdravje ali ogrožajo primerno socialno stanje ljudi in so opredeljene v seznamu iz tretjega odstavka tega člena.

Razvrstitev prepovedanih drog sprejme Vlada Republike Slovenije, na predlog ministra, pristojnega za zdravstvo (v nadaljnjem besedilu: minister). Seznam iz prejšnjega odstavka mora vsebovati za vse substance mednarodno nezaščiteno ime v latinski verziji ali drugo priznano ime ter kemijsko ime, empirično formulo in molekulsko težo. 3. člen Za proizvodnjo prepovedanih drog se štejejo vsi postopki, kjer se pridobivajo substance iz 2. Člena tega zakona, vključno z gojenjem, predelavo in njihovo končno izdelavo. Za promet s prepovedanimi drogami se po tem zakonu štejejo uvoz, izvoz, tranzit prodaja in vsak drug način dajanja prepovedanih drog v promet. 6. člen Za prepovedane droge se ne štejejo substance, ki se v skladu s posebnimi predpisi uporabljajo kot zdravila. 25. člen Ministrstvo za notranje zadeve vodi evidenco o številu in vrsti kaznivih dejanj in prekrškov v zvezi s proizvodnjo in prometom prepovedanih drog in količini zaseženih prepovedanih drog. 33. člen Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 150.000 tolarjev ali z zaporom do 30 dni se kaznuje za prekršek, kdor ima v posesti prepovedane droge v nasprotju z določbami tega zakona. Z denarno kaznijo od 10.000 tolarjev do 50.000 tolarjev ali z zaporom do 5 dni se kaznuje za prekršek, kdor ima v posesti manjšo količino prepovedane droge za enkratno lastno uporabo.

Priloga št. 4 Sodbe višjih sodišč o nedopustnosti izreka kazni zapora oz. obravnave po KZ-1B zaradi posesti drog, ob odsotnosti dokazov o preprodaji ali nameravani preprodaji Višje sodišče v Celju, VSC sklep Kp, 305/2003 JEDRO: Iz količine zaseženega mamila (172,09 g marihuane), ki ob zasegu ni bilo pripravljeno za prodajo, pač pa shranjeno v posušenih listih, ob odsotnosti drugih dokazov o nameravani prodaji, še ni mogoče sklepati, da je bilo namenjeno prodaji. Višje sodišče v Ljubljani, VSL sodba I Kp 288/2005, 28.9.2005 JEDRO: Zatrjevanje v obtožnem aktu: "da je obtoženec hranil in prenašal substance, ki so mamila (konoplja) za uživanje" ne pomeni nobene od izvršitvenih oblik kaznivega dejanja po I. odst. 196. čl. KZ ali 197. čl. KZ, saj ne očita obt. z namenom prodaje ali omogočanja uživanja drugim. Višje sodišče v Mariboru, VSM sodba I Kp 558/2007, 9.1.2008 JEDRO: Nedovoljeno gojenje konoplje sicer pomeni izvršitev kaznivega dejanja po prvem odstavku 196. člena KZ, vendar mora biti pri tem obdolženemu dokazano, da je konopljo gojil z namenom, da se proda kot mamilo.