ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2012

ORCi ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank SAILNo

ΣΚΑΦΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΚΤΩ
03.11.2012

11.11.2012

Total Nett

1st

GRE400

SUGAR

ΙΟΠ

Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ORCi

4.5

3.0

7.5

7.5

2nd

GRE1111

SERENDIPITY

ΝΟΕ

Π. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ

ORCi

7.5

1.0

8.5

8.5

3rd

GRE1168 CHIARA IASON

ΝΟΚΒ

Ν. ΦΩΤΙΟΥ

ORCi

1.5

7.0

8.5

8.5

4th

GRE1244 ARISTOFANI

ΝΟΕ

Ν. ΣΙΝΟΥΡΗΣ

ORCi

3.0

6.0

9.0

9.0

5th

ITA6326

MELX II EPSA

ΝΟΕ

Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ORCi

9.0

2.0

11.0

11.0

6th

GRE46

ACES

ΙΟΠ

ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΒΕΝΕΤΗΣ

ORCi

6.0

8.0

14.0

14.0

7th

GRE1212 BANA VIOLETTA3

ΝΟΤΚ

Γ. ΣΥΚΑΡΗΣ

ORCi

10.5

9.0

19.5

19.5

8th

GRE933

VENTUS

ΝΑΣ

Μ. ΚΛΟΥΒΑΣ

ORCi

12.0

11.0

23.0

23.0

9th

GRE8

ALSOUMA-ALLIANZ ΠΟΙΑΘ

Θ. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ

ORCi

19.5 DNC

4.0

23.5

23.5

10th

GRE900

ZANTINO WIND

ΠΟΙΑΘ

Π. ΣΤΡΟΥΖΑΣ

ORCi

19.5 DNC

5.0

24.5

24.5

11th

GRE1312 BLUE PEARL

ΠΟΙΑΘ

Χ. ΚΑΡΥ∆ΗΣ

ORCi

13.5

12.0

25.5

25.5

12th

GRE1167 QUASAR

ΙΟΧΑΛΚΙ∆ΑΣ Σ. ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ORCi

19.5 DNC

10.0

29.5

29.5

IRC ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank SAILNo

ΣΚΑΦΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΚΤΩ

Total Nett

03.11.2012

11.11.2012

IRC

1.5

1.0

2.5

2.5

IRC

3.0

2.0

5.0

5.0

1st

GRE72

GANT

ΠΟΙΑΘ

2nd

GRE888

GRASSHOPER

ΑΝΟΙΑΘ Σ. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ

3rd

GRE1880

APIDALOS NAFS ΝΟΕ

Π. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ

IRC

6.0

4.0

10.0

10.0

4th

GRE75

NIKI CHRISTINA

ΝΟΠΦ

Α. ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ

IRC

4.5

8.0

12.5

12.5

5th

GRE12117 DRAGON

ΠΟΙΑΘ

Β. ΕΘΝΟΠΟΥΛΟΥ

IRC

10.5

3.0

13.5

13.5

6th

GRE700

CLEOPATRA

ΝΟΚ

Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ IRC

7.5

6.0

13.5

13.5

7th

GRE35

A35

ΝΟΕ

Ι. ΑΠΕΙΡΑΝΘΙΤΗΣ

IRC

9.0

5.0

14.0

14.0

8th

GRE1275

PARALOS

ΝΟΕΦ

∆. ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ

IRC

13.5

7.0

20.5

20.5

9th

GRE1451

MUSUKO

ΝΟΠΦ

Ι. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

IRC

12.0

10.0

22.0

22.0

10th

GRE2380

COYOTE

ΝΑΟΕΦ

Ε. FISHER

IRC

16.5 DNC

9.0

25.5

25.5

Γ. ΚΡΙΜΙΤΣΑΣ

ORC CLUB ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank SAILNo

ΣΚΑΦΟΣ

1st

GRE30

HIMAIRA

2nd

GRE1281 MANOULI TOO

3rd

GRE22

4th

ΟΜΙΛΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΚΤΩ
03.11.2012

11.11.2012

Total Nett

ΝΟΤΚ

Σ. ΤΟΡΟΣΗΣ

ORC CLUB

3.0

1.0

4.0

4.0

ΝΟΤΚ

Α. ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ

ORC CLUB

1.5

7.0

8.5

8.5

DE MALO V ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΝΟΕ ΠΟΙΑΘ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΙΑΠΑΛΑΚΗΣ ORC CLUB

7.5 DNF

2.0

9.5

9.5

GRE973

CHRYSSAOR

ΙΟΠ

Α. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ORC CLUB

4.5

5.0

9.5

9.5

5th

GRE280

ALTER EGO

ΝΟΕ

Σ. ΜΠΟΝΑΣ

ORC CLUB

12.0 DNC

3.0

15.0

15.0

6th

GRE1442 NAFSIKA

ΝΟΒ

∆. ΑΛΧΑΝΑΤΗΣ

ORC CLUB

12.0 DNC

4.0

16.0

16.0

7th

SWE11

ΠΟΙΑΘ

Ε. ΚΑΦΕΤΖΙ∆ΑΚΗΣ

ORC CLUB

12.0 DNC

6.0

18.0

18.0

MELISSA ABSOLUT

Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com