You are on page 1of 31

Sch in t min ph Free eBook

LM GIU NHANH CHNG TR THNH TRIU PH -LA TRONG 3 NM T. HARV EKER


DNG T DUNG bin dch

Bn quyn ebook ny thuc v Cng ty Thng mi in t V Tn (VITANCO) Bn c quyn gi tng ebook ny cho ngi khc hoc ng ti min ph ebook ny trn website ca bn vi iu kin khng thay i bt k chi tit no ca ebook ny. Mi trch dn ni dung t ebook ny phi ghi Theo www.vitanco.com Nghim cm mi hnh thc bn li ebook ny m khng c s cho php bng vn bn ca VITANCO hoc ca tc gi Dng T Dung.

y l cu chuyn c tht ca tc gi T. Harv Eker t tay trng tr thnh triu ph -la trong hai nm ri. V bn cng c th lm c iu ny!
C HI QUNG CO MIN PH h tr cc doanh nghip v c nhn c nhu cu qung co, v cung cp thm thng tin hu ch cho bn c, VITANCO hin h tr qung co min ph trn cc ebook min ph ca VITANCO. Doanh nghip v c nhn c nhu cu, vui lng lin lc VITANCO bit thm chi tit.

-- 1 --

www.saigontre.com: Free eBook Free Download. Cn nhiu ebook min ph ch bn!

MC LC
1. ng nghe theo nhng lp lun thng thng 2. Bn phi c quan im lm giu 3. Thnh cng l k nng c th hc c 4. S thay i mang li c hi. S thay i nhanh chng mang li c hi nhanh chng. 5. Bn lun c th lm c nhiu hn, c c nhiu hn, n gin v bn lun c th hc nhiu hn. 6. Nu bn lm vic chm ch, bn c th tr nn giu c, v nu giu c cng nhanh cng tt. 7. Tin i din v o lng gi tr ca hng ha v dch v trao i gia ngi mua v ngi bn 8. Lut thu nhp: bn s c tr tin tng ng vi gi tr bn chuyn giao theo gi th trng 9. Nu bn khng bn nhiu th bn cng s khng nhn c nhiu tin 10. Nu bn mun c tr tin nhiu nht, hy cung cp hng ha hay dch v tt nht 11. Nu bn mun nhn c tin, bn phi chuyn giao gi tr cho ngi mua. Nu bn mun giu c, bn phi chuyn giao gi tr cho NHIU ngi. 12. Thi im l tt c 13. K nng chn phng tin ng thi im thch hp l k nng him c v sinh li v c th hc c 14. Bn phi bit nh gi th trng bit khi no nn nhy vo v khi no nn nhy ra 15. Hy bt chc nhng ngi ang lm ra nhiu tin 16. S nhanh hn v d dng hn khi hp tc vi mt cng ty ang hot ng hn l to dng t u 17. H thng kinh doanh l quy trnh lp li mang li li nhun 18. Doanh nhn lm giu nhanh chng l ngi iu phi, l nhc trng ca dn nhc 19. Lm vic trn thay v trong cng vic 20. Khi mt m hnh hot ng tt, hy nhn bn n 21. Ai c th mua/bn mt ln hoc thng xuyn s lng ln sn phm hay dch v ca ti? 22. Lm vic khn ngoan hn thay v chm ch hn 23. Lm th no cung cp sn phm hay dch v cho khch hng c khi ti ang ng? 24. Trong kinh doanh, phn au u nm tin phng nhng tin li nm hu phng 25. Nu khng giao vic cho ngi khc, bn s lm vic qu ti m li kim qu t tin 26. Doanh nhn lm giu nhanh chng khi s vi tm nhn v kt cc 27. Bn cng ty s mang li nhiu tin hn cho bn
-- 2 --

www.saigontre.com: Free eBook Free Download. Cn nhiu ebook min ph ch bn!

28. Lm n vi cc i gia tn tui ni xem mt hai triu nh vi git nc trong thng 29. Giu c khng ch l tin 30. Hy thc hnh ngay by gi nhng iu bn mun trong tng lai 31. Hc, hc, v hc

LI GII THIU
T. Harv Eker l mt trong nhng chuyn gia o to ni ting v kinh doanh v thnh cng cho c nhn Bc M. ng s hu 17 cng ty khi ng 30 tui. Bt u vi khong 2000 -la M trong tay, ng m mt ca hng bn l dng c th thao Bc M. Ch trong hai nm ri, ng m rng ca hng ra 10 a im v bn na cng ty cho tp on H. J. Heinz vi gi 1,6 triu . Quyn sch ny gii thiu nhng kinh nghim v li khuyn ca Eker dnh cho nhng ai yu thch lm giu, v c bit l lm giu nhanh chng. Nhng kinh nghim ca Eker c v rt n gin, d hiu, nhng nu khng c nhng ch dn ny, khng phi doanh nhn no cng c th t tm ra phng hng, m hnh lm giu nhanh chng, lm giu chn chnh nh Eker. Dn c giu th nc mi mnh. Mong rng quyn sch ny gip ch cho nhiu doanh nhn v doanh nhn tng lai ca Vit Nam. Dng T Dung

NGUYN TC TH 1:
www.saigontre.com: Free eBook Free Download. Cn nhiu ebook min ph ch bn!
-- 3 -NG NGHE THEO

NHNG LP LUN THNG THNG

Bn c mun kim c tht nhiu tin khng? Bn c mun kim c tht nhiu tin mt cch nhanh chng khng? Nu bn tr li C th bn tm c ng sch c ri ! Ti mun gii thiu vi bn mt h thng kinh doanh mi, nng ng cho php bn to ra ca ci nhanh hn bt k nhng cch no bn tng m tng c. Tn ti l T. Harv Eker. Ti l tc gi ca nhiu sch, ti liu, chng trnh hc ni ting v cc lnh vc lm giu, thnh cng, kinh doanh Ti gii thiu vi cc bn quyn sch Lm giu nhanh chng ny nh l mt mn qu, v n gip nhiu ngi thay i cuc sng. Lm giu nhanh chng l mt h thng tng bc to ra hng triu -la trong vng 3 nm hay t hn. Nu bn ang chun b khm ph mt cng thc phc tp th bn s rt ngc nhin khi thy phng php Lm giu nhanh chng rt n gin, nhng n thc s lm cho nhiu ngi tr nn giu c. H thng Lm giu nhanh chng dnh cho nhng ai kinh doanh hay mun nhy vo lnh vc kinh doanh. Theo lp lun thng thng, hy n trng, hc cho tt, ri tm mt vic lm tt, lm vic chm ch v mi th s n tha. Khng cn n mt ngi tht thng minh mi c th nhn thy lp lun ny hon ton sai nu bn mun lm giu, c bit l lm giu nhanh chng. Mun lm giu nhanh chng, bn phi thc s nhy vo kinh doanh ci g . Vn mu cht l QUAN IM Khng phi ai cng nhn ra

NGUYN TC TH 2: BN PHI C QUAN IM LM GIU


www.saigontre.com: Free eBook Free Download. Cn nhiu ebook min ph ch bn!
-- 4 --

(YOU HAVE TO POSITION YOURSELF FOR WEALTH)

Nu bn m tng kim c hng triu -la bng cch i lm thu th qu tht bn m gia ban ngy. Nu bn cng nh bao ngi khc, u t vo c phiu, chng khon hoc gi tin tit kim ngn hng cng tt thi, nhng nh th cha bn lm giu nhanh chng. u t vo bt ng sn cng khng cn nhiu tim nng nh trc. Gii php cui cng l bn phi s hu vic kinh doanh ring ca bn c th to ra ca ci v lm giu nhanh chng. l cch ti lm v cng l cch bn s lm tr nn giu c nhanh chng. Cng nh nhiu ngi khc, ti cng th nhiu cch lm giu. Thc t l ti s hu 17 cng ty khc nhau khi ti 30 tui. Vic kinh doanh u tin ca ti khng tt v ti thua l nhiu tin, tuy nhin, c mt iu ti lun tin, l

NGUYN TC TH 3: THNH CNG L K NNG C TH HC C (SUCCESS IS A LEARNABLE SKILL)


Do ti bt u m thng tin. Ti c mi quyn sch, tham d mi cuc hi tho v thnh cng V mi vic bt u thay i, ti gii hn v kh nng kim tin. Tuy nhin, khng may l ti li gii tiu tin hn kim tin. Ti c mt s la chn: kim nhiu tin hn hoc tiu tin t hn. V ti chn phi kim tht nhiu tin hn. lm c iu ny, ti bit ti phi lm c ci g tht khc vi nhng g ti v nhng ngi khc v ang lm. C mt ngi quen l triu ph lun bo ti rng Nu ai ang lm tt hn bn, c ngha rng ngi bit iu g m bn khng bit. V th ti quyt nh phi hc hi nhiu hn v dnh ra hn su thng phn tch nhng chin lc v chiu thc lm giu ca nhng doanh nhn v i nht th gii nhng ngi cc giu v giu nhanh chng. Kt qu l ti rt ra c nhng iu c bn nht m ti s
-- 5 --

www.saigontre.com: Free eBook Free Download. Cn nhiu ebook min ph ch bn!

trnh by trong quyn sch Lm giu nhanh chng ny. Sau ti mn 2000 ng trc t th tn dng v p dng h thng Lm giu nhanh chng vo vic m ra mt ca hng bn l dng c th thao mang tn Fitnessland. y l mt trong nhng ca hng bn l dng c th thao u tin ca ton Bc M. Chin lc Lm giu nhanh chng cho php ti m 10 ca hng trong hai nm ri v sau bn mt na c phn cho Tp on H. J. Heinz vi gi 1,6 triu -la M.

NGUYN TC TH 4: S THAY I MANG LI C HI. S THAY I NHANH CHNG MANG LI C HI NHANH CHNG (CHANGE BRINGS OPPORTUNITY! QUICK CHANGE BRINGS QUICK OPPORTUNITY!)
Bn c ng rng nim tin quyt nh hnh ng? c mt quan im Lm giu nhanh chng bn phi tin vo hai iu sau: 1. Lm giu nhanh chng l kh thi. 2. Lm giu nhanh chng l kh thi cho bn. X hi c th cho rng a s ngi lm giu nhanh chng l bng con ng bt chnh, nhng rt nhiu ngi trong c ti, lm giu nhanh chng mt cch chn chnh, nht l trong thi i ngy nay. Th gii ny ang thay i tng pht giy, cng ngh thay i tng pht giy, th trng cng thay i tng pht giy v th hiu ca con ngi cng thay i tng pht giy. Mi s thay i u mang li mt hoc nhiu c hi, v s thay i din ra cng nhanh mang li c hi gp rt (tc khng dnh cho ta nhiu thi gian nm bt). Mi khi c s thay i cng ngh, lut, th hiu, th trng th li c ai lm giu nhn c hi m s thay i ny mang li.

-- 6 --

www.saigontre.com: Free eBook Free Download. Cn nhiu ebook min ph ch bn!

Ngy nay, s thay i ny din ra tng pht v mi ngy trn ton th gii li c ai tr thnh triu ph nh vo vic tn dng, khai thc nhng c hi do nhng s thay i ny to ra. Bn cng c th tn dng nhng c hi ny y! V d vng i mt sn phm trc y khong 20 nm, t bt u xut hin trn th trng n khi bin mt khi th trng. Nhng ngy nay vng i sn phm rt ngn li rt nhiu, cn li khong 5 nm hoc thm ch ngn hn. C th nh phn mm my tnh t khi tn ti lu nu khng c nng cp hoc thay th bng mt phn mm mi. Mi th thay i nhiu so vi thi xa. Lm giu nhanh chng khng ch kh thi m cn c tnh thc t. l cch ca th gii tc ngy nay. Vy Lm giu nhanh chng c kh thi cho bn khng? Nu bn mun tr thnh mt chuyn gia chi tennis th bn s lm g? Chc chn bn phi hc chi v luyn tp rt nhiu. V sau mt thi gian u t ra tr cho hc hi, luyn tp, mt ngy no bn s l ngi chin thng. Vy , thnh cng l mt k nng hc c (learnable skill).

NGUYN TC TH 5: BN LUN C TH LM C NHIU HN, C C NHIU HN, N GIN V BN LUN C TH HC C NHIU HN (YOU CAN ALWAYS BE MORE, HAVE MORE AND DO MORE BECAUSE YOU CAN ALWAYS LEARN MORE)
Vn l bn c thc s mun hc khng? Nu bn nm vng nhng nguyn l ca h thng Lm giu nhanh chng ny v p dng chng, bn s nhanh chng tr nn giu c thi. Mt yu t khc na l TNH CCH ca bn. Trong kinh doanh, cng nh trong cuc chy ua, c nhng ngi thuc phong cch chy nc rt v cng c nhng ngi thuc phong cch chy ng
-- 7 --

www.saigontre.com: Free eBook Free Download. Cn nhiu ebook min ph ch bn!

trng. Bn thuc phong cch no? C nhng ngi rt sng to, chuyn sn sinh ra tng. H thch to ra khi nim mi, khi s ci g , pht trin chng nhanh chng v sau chuyn sang lm ci khc. Nhng ngi khc th li yu thch cng vic u n, lp i lp li hng ngy. Lm giu nhanh chng ph hp hn vi nhm ngi th nht - chy nc rt, sng to, khi s - pht trin nhanh chng - chuyn qua lm ci khc. Yu t cui cng quyt nh tnh kh thi ca Lm giu nhanh chng dnh cho bn l LNG KHT KHAO lm giu ca bn. Ti sao lng kht khao lm giu li quan trng nh th? Bi v con ng lm giu khng bng phng, y th thch trong mt thi gian di, i hi s cng hin cao cho cng vic vi s gi lm vic khng n thun l 8 gi mi ngy.

NGUYN TC TH 6: NU BN LM VIC CHM CH, BN C TH TR NN GIU C. V GIU C CNG NHANH CNG TT (IF YOU ARE GOING TO WORK HARD ANYWAY, YOU MAY AS WELL GET RICH AND THE QUICKER THE BETTER)

C hi hc

Thng mi in t & Kinh doanh trc tuyn

Kin thc khng bao gi l , khng bao gi l tha, c bit l nhng kin thc -- 8 -bn cn vn dng vo kinh doanh! www.saigontre.com: c tp, khi v n dnDownload. Cnnh s siebook min gip bbn! Mt $ u t cho h Free eBook Free g vo kinh doa nhiu nh ra $$$ vph ch n tit kim chi ph, thi gian, v trnh cc sai lm ng tic!

NGUYN TC TH 7: TIN I DIN V O LNG GI TR CA HNG HA V DCH V TRAO I GIA NGI MUA V NGI BN (MONEY IS A CONVENIENT SYMBOL THAT REPRESENTS AND MEASURES THE VALUE OF GOODS AND SERVICES EXCHANGED BETWEEN PEOPLE)
Tin l quan trng trong i sng chng ta, chn chn ri. Nhng, khng phi ai cng hiu r tin l g? Tin l cng c i din v o lng gi tr ca hng ha hay dch v trao i gia ngi mua v ngi bn. Vn mu cht trong nh ngha trn l t GI TR. Chnh gi tr ca ci bn bn quyt nh thu nhp ca bn. V vy bn cn bit quy lut thu nhp

NGUYN TC TH 8: LUT THU NHP: BN S C TR TIN TNG NG VI GI TR BN CHUYN GIAO THEO GI TH TRNG
-- 9 --

(THE LAW OF INCOME: www.saigontre.com: Free eBook Free Download. Cn nhiu ebook min ph ch bn! YOU WILL BE PAID IN DIRECT PROPORTION

Ti mun nhn mnh iu ny: l do a s doanh nhn b ph sn l do h khng mang li nhiu GI TR trong mt khch hng trn th trng. Rt nhiu ngi c tng hay, pht minh hay, sn xut ra sn phm tt, cung cp dch v tt nhng h khng thnh cng ln, n gin v hoc gi tr h mang li cho khch hng khng c xem l c gi tr, hoc v h cha mang li gi tr cho khch hng. Do , nu bn khng mang li nhiu gi tr cho khch hng, bn s khng c tr nhiu tin.

NGUYN TC TH 9: NU BN KHNG BN NHIU TH BN CNG S KHNG NHN C NHIU TIN (IF YOU DONT DELIVER A LOT, YOU DONT GET PAID A LOT.)
C 4 yu t thu nhp quyt nh ch yu thu nhp ca bn: Nhu cu + Cung cp + Cht lng + S lng = $$$ 1. Nhu cu: th trng cn sn phm / dch v ca bn nh th no? Lm giu nhanh chng bn cn cung cp sn phm / dch v nng trn th trng, tc nhu cu cao v mt hng / dch v ny. 2. Cung cp: trn th trng c bao nhiu ngi cung cp sn phm / dch v ny? Mc cnh tranh gia cc nh cung cp? Th trng bo ha cha? R rng khi cung t th gi tr s tng. tng

-- 10 --

www.saigontre.com: Free eBook Free Download. Cn nhiu ebook min ph ch bn!

gi tr sn phm / dch v bn cung cp, bn phi bn th m t ngi khc bn, hoc bn phi lm cho sn phm / dch v ca bn khc vi nhng sn phm / dch v tng t do ngi khc bn. 3. Cht lng: sn phm / dch v ca bn c tt khng? V quan trng hn na l, bn gii nh th no trong vic kinh doanh ca bn? Cht lng cng cao th gi cng cao v gi tr cng cao. Phng chm kinh doanh ca ti l lm tt hoc khng lm g c. Tr li cu hi bn gii nh th no trong vic kinh doanh ca bn?, quy lut tht n gin

NGUYN TC TH 10: NU BN MUN C TR NHIU TIN NHT, HY CUNG CP HNG HA HAY DCH V TT NHT (IF YOU WANT TO GET PAID THE BEST, BE THE BEST)
4. S lng: tc bao nhiu sn phm / dch v bn bn c. Trong bn yu t trn, a s doanh nhn gp kh khn vi yu t th 4 ny. Bn c th c sn phm / dch v tuyt vi v bn c th bn chng trn th trng, tuy nhin, s lng bn c khng bn lm giu, c bit l lm giu nhanh chng. Do

NGUYN TC TH 11: NU BN MUN NHN C TIN, BN PHI CHUYN GIAO GI TR CHO NGI MUA. NU BN MUN GIU C,
-- 11 -BN PHI CHUYN GIAO

www.saigontre.com: Free eBook Free Download. Cn nhiu ebook min ph ch bn!

GI TR CHO NHIU NGI.

Bt k bn kinh doanh ci g, mt phn ln thu nhp n t vic bn hng ha hay dch v ca bn. Nu bn c mt s lng khng hn ch sn phm bn, th thu nhp ca bn cng s khng c gii hn. Nu bn cung cp dch v v bn cn con ngi trc tip thc hin dch v, v d nh dch v chm sc sc p, th thu nhp hng thng ca bn t dch v ny s c gii hn, v d mi ngy bn c th chm sc sc p cho 10 ngi, mi thng 300 ngi, mi ngi 100.000 ng / ln, nh vy thu nhp ca bn mi thng ti a l 30.000.000 ng. Vy lm th no thu nhp ca bn khng b gii hn nh th? Mt cch bn ph v gii hn ny l: bn sn phm km theo. V d bn bn sn phm kem dng da cho khch hng n mua dch v chm sc sc p ca bn. Bn bn c cng nhiu sn phm th thu nhp ca bn cng tng. Hoc bn s thu ngi khc lm vic cho bn, vy mi thng bn khng phi ch c th cung cp dch v cho 300 lt ngi m l c th cung cp cho 3000 ngi hoc hn. l nhng cch n gin lm tng thu nhp ca bn bng cch bn nhiu sn phm / dch v hn ra th trng. Tuy nhin, cn mt yu t khc cng rt quan trng

NGUYN TC TH 12: THI IM L TT C (TIMING IS EVERYTHING)


-- 12 --

www.saigontre.com: Free eBook Free Download. Cn nhiu ebook min ph ch bn!

C bao gi bn nghe cu ny cha thi im l tt c? Vy thi im l g? n gin l s ph hp ca sn phm / dch v ca bn vi nhu cu ca th trng hin ti chn sn phm hay dch v ng, vo thi im ng, th trng ng. iu ny rt quan trng. Nu bn lm c iu ny, bn c 50% thnh cng trong tay.

NGUYN TC TH 13: K NNG CHN PHNG TIN NG THI IM THCH HP L K NNG HIM C, V SINH LI V C TH HC C. (CHOOSING THE RIGHT VEHICLE AT THE RIGHT TIME IS A RARE AND HIGHLY PROFITABLE SKILL THAT CAN BE LEARN)
Tuy nhin, khng may l a s ngi ta nhy vo mt c hi, xu hng no khi qu mun, v v th c ai lm giu t c hi ny ri. Ngc li, nhy vo c hi sm qu cng khng tt hn g. Nu ti m ca hng Fitnessland sm hn ba nm th chc ti cng khng thnh cng, n gin v lc th trng cha sn sng cho loi sn phm ny. Do , bn phi bit nh gi th trng, bit c khi no l thi im thch hp khi s.

NGUYN TC TH 14: BN PHI BIT NH GI


www.saigontre.com: Free eBook Free Download. Cn nhiu ebook min ph ch bn!

TH TRNG BIT KHI NO NN NHY VO V KHI NO NN NHY RA

-- 13 --

Trong h thng Lm giu nhanh chng, bn phi chun b nhy vo th trng khi Cu cao v Cung thp. Lc ny c hi kinh doanh rt tt, l thi im nhy vo. Sau , Cung t t tng ln, vt qua Cu, v c hi khng cn tt na, l thi im bn nhy ra khi th trng. V d chng thanh nin 22 tui Marc Andreessen pht trin chng trnh duyt web Navigator trong 2 nm c thu nhp t s khng ln 50 triu -la M nh vo Navigator. Mt cch d dng v nhanh chng lm giu l

NGUYN TC TH 15: HY BT CHC NHNG NGI ANG LM RA NHIU TIN (COPY SOMEONE WHO IS MAKING A MINT RIGHT NOW)
-- 14 --

www.saigontre.com: Free eBook Free Download. Cn nhiu ebook min ph ch bn!

Bn s thy th v vi nguyn tc thi gian chm tr, tc l thi gian cn thit cho mt tng mi tri t phm vi a l ny sang cc phm vi a l khc. V d thi gian chm tr ca s bng n Internet Vit Nam so vi M l khong 6 7 nm. Hin ti c rt nhiu doanh nhn ang lm giu vi nhiu tng kinh doanh cc nc, nht l M, v c bit l kim tin qua mng Internet. Bn c th bt chc m hnh v p dng vo Vit Nam. Hon ton c th! V d website www.alibaba.com l website sn giao dch B2B (gia doanh nghip v doanh nghip) ni ting th gii v tp trung chnh vo th trng Trung Quc. Bn cng c th xy dng mt m hnh tng t dnh cho Vit Nam. Nhng c l thnh cng s n vi bn d dng hn nu bn cng tc vi i gia Alibaba ny thay v cnh tranh vi Alibaba. Nguyn tc m cc doanh nghip ln trn th gii hay p dng l nu ta khng nh bi c i th cnh tranh th hy cng tc / sp nhp vi h.

C h i h c

Thng mi in t & Kinh doanh trc tuyn

Kin thc khng bao gi l , khng bao gi l tha, c bit l nhng kin thc bn cn vn dng vo kinh doanh! Mt $ u t cho hc tp, khi vn dng vo kinh doanh s sinh ra $$$ v gip bn tit kim chi ph, thi gian, v trnh cc sai lm ng tic! Xem chi tit ti www.vitanco.com! Hoc in thoi (08)9626730, 0918.245688.

NGUYN TC TH 16: S NHANH HN V D DNG HN KHI HP TC VI MT CNG TY ANG HOT NG HN L TO DNG T U (ITS OFTEN FASTER AND EASIER TO AFFILIATE WITH
-- 15 --

A COMPANY THATS UP AND RUNNING THAN www.saigontre.com: Free eBook Free Download. Cn nhiu ebook min ph ch bn! TO START FROM SCRATCH)

V sao th? V cc cng ty ny c sn cng ngh, sn phm, th trng, thng hiu V d gn y th trng Vit Nam xut hin nhng thit b gim bo, gia dng cng ngh cao nhp t nc ngoi cng l hnh thc cng tc phn phi mt mt hng sn c ca mt cng ty sn c. L mt doanh nhn Lm giu nhanh chng, bn phi tn dng c hi ca TH TRNG TON CU. Rt nhiu mt hng c bn M m khng c bn Vit Nam, v ngc li. y chnh l c hi cho bn lm giu. c th bn c nhng mt hng ny bn phi hc cch marketing chng cho hiu qu. Hy nh k rng thi im l tt c. Nu bn chn sn phm ng vo thi im ng, con ng Lm giu nhanh chng ca bn nht nh s d dng hn v nhanh hn.

NGUYN TC TH 17: H THNG KINH DOANH L QUY TRNH LP LI MANG LI LI NHUN (A BUSINESS SYSTEM IS A REPEATABLE PROCESS THAT PRODUCES A PROFIT)
-- 16 --

www.saigontre.com: Free eBook Free Download. Cn nhiu ebook min ph ch bn!

Chuyn g s xy ra nu bn xy mt cn nh trong mt tun? Chc chn rng cn nh ny s nhanh chng b nt, ln Cng quan trng hn khi bn mun xy cn nh to ln, nhiu tng th mng nn cng phi c xy dng kin c. Trong kinh doanh, khi nim tng t l xy dng h thng. tng xy dng h thng hot ng trong kinh doanh nhm gip bn c th bn sn phm / dch v s lng ln mt cch hiu qu. Nu vic kinh doanh tt p v c m rng m cc hot ng kinh doanh cha c xy dng thnh h thng th ton b hot ng kinh doanh s tr nn hn lon v bn s mt kim sot, dn n mt hiu qu. c nhiu trng hp thc t cng ty tht bi khi m rng ch v mi vic tr nn qu tm kim sot ca ngi lnh o. Vy ta nn xy dng h thng kinh doanh hiu qu nh th no? Quy lut s mt l: lm cho mi vic n gin. Quan im ca ti l: vic kinh doanh l n gin, con ngi mi phc tp. Mi vic kinh doanh u gm ba phn: marketing, sn xut, v qun tr. Bn phi thit k quy trnh c th cho tng phn vic ny chng c th vn hnh trn tru, v hu nh t ng. tng ny nhm to ra mt doanh nghip vn hnh nh mt ci my c chm du y - my to ra tin.

H thng ca bn phi c t chc kho, phi sn sinh li nhun v phi h tr s pht trin nhanh chng. V quan trng hn ht trong Lm giu nhanh chng l h thng ny phi l quy trnh lp i lp li v c th vn hnh tt M KHNG CN C BN. Ti sao khng cn c bn? Bi v ph v gii hn thu nhp, bn khng th l ngi trc tip lm vic m phi l

NGUYN TC TH 18: DOANH NHN LM GIU NHANH CHNG L NGI IU PHI, L NHC TRNG CA DN NHC (A SPEEDWEALTH ENTREPRENEUR IS A CO-ORDINATOR. -- 17 -www.saigontre.com: Free eBookHE OR SHE Cn nhiu ebook min ph ch bn! Free Download. IS

Thm ch ngay c khi bn l chuyn gia trong lnh vc bn ang kinh doanh, bn cng khng nn trc tip lm cng vic chuyn mn, v nh th bn s khng cn thi gian, tm tr dnh cho vic lnh o ton b cng ty ca bn. Vic lnh o cng ty ny khng d dng cht no, nhng l iu bn phi trc tip lm nu mun lm giu nhanh chng. Nn nh rng cc cng ty ln c Ch tch hay Tng Gim c vi nhim v chnh l nh hng cng ty, iu phi mi b phn, to ra c hi pht trin cho cng ty, tm cch gia tng li nhun nhng ngi ny c tr lng rt cao v khng bao gi lm nhng cng vic chuyn mn, k thut Cho nn, vi vai tr ch doanh nghip, bn phi

NGUYN TC TH 19: LM VIC TRN THAY V TRONG CNG VIC (WORK ON THE BUSINESS, INSTEAD OF IN THE BUSINESS)
Mt trong nhng yu t quan trng ca h thng Lm giu nhanh chng l vic kinh doanh ca bn khng th b l thuc vo MT NGI, c bit l bn. Trong su thng u Fitnessland, ti t khi bc chn ra khi ca hng v ti phi chun b, xy dng h thng hot ng cho ca hng. Sau , t khi ti bc chn vo ca hng v ti hun luyn nhn vin qun l cng vic hng ngy ca hng, trong khi ti phi tp trung vo vic pht trin ca hng.

-- 18 --

www.saigontre.com: Free eBook Free Download. Cn nhiu ebook min ph ch bn!

Nn nh, h thng mang li cho bn s t do. Trc ht, l t do v thi gian. Vi mt h thng, bn c th ngh ngi, vui chi, dnh thi gian cho gia nh, bn b trong khi cng vic kinh doanh ca bn vn chy tt, pht trin, v sinh li. Hy h thng lm vic thay cho bn. Th hai, t do v phng din tin bc. Vi mt h thng tt, bn c hai kh nng: Mt l bn vn cho h thng hot ng di s s hu ca bn, v v th bn c mt ngun thu nhp th ng trong khi bn khng cn lm vic. Hai l bn bn h thng ca bn cho ai khc v ly c mt mn tin kt s v tr thnh triu ph. Cch no i na, v bn l ngi to ra h thng, bn cng chin thng v tr nn giu c. V bn c tip tc to ra h thng khc

C hi hc

Thng mi in t & Kinh doanh trc tuyn

Kin thc khng bao gi l , khng bao gi l tha, c bit l nhng kin thc bn cn vn dng vo kinh doanh! Mt $ u t cho hc tp, khi vn dng vo kinh doanh s sinh ra $$$ v gip bn tit kim chi ph, thi gian, v trnh cc sai lm ng tic! Xem chi tit ti www.vitanco.com! Hoc in thoi (08)9626730, 0918.245688.

NGUYN TC TH 20: KHI MT M HNH HOT NG TT, HY NHN BN N (ONCE YOU HAVE SOMETHING THAT WORKS, YOU CONCENTRATE ON DUPLICATING IT)
Khi bn c m hnh hot ng tt, hy tp trung nhn bn n. y l l do ti sao vic xy dng mt h thng c t chc h tr vic bn hng ha hay dch v s lng ln m khng cn s c mt tham gia ca bn l rt quan trng. V h thng ny cho php bn nhn bn n.

-- 19 --

www.saigontre.com: Free eBook Free Download. Cn nhiu ebook min ph ch bn!

Doanh nhn Lm giu nhanh chng phi hiu rng nu mnh kim c tin mt a phng th mnh cng c th kim c tin vi m hnh ny a phng khc. Cu hi t ra l bao nhiu a phng. Cho nn, vn ch cht l lm th no sn phm / dch v ca ti n c vi ng o khch hng nht? Bn c bit Wal-Mart khng? Wal-Mart l tng ca Sam Walton. Sam Walton khi s vi mt ca hng nh mt th trn nh m kim c t tin. Sau Sam h thng ha hot ng ca ca hng n c th hot ng tt m khng cn ng. Dn dn, ng nhn bn n thnh 1500 ca hng hng trm thnh ph, th trn M, v sau ny l c cc quc gia khc. Sam Walton ch thc l mu doanh nhn Lm giu nhanh chng. ng mt vi nm trc v l mt trong nhng ngi giu nht th gii vi ti sn c nhn hn 7 t -la. T, ch khng phi triu na. Ai cng bit Mac Donalds. Vo nhng nm 50 ca th k trc, Ray Kroc pht hin ra mt khi nim mi: thc n nhanh, burgers, khoai ty chin Sau Ray h thng ha hot ng marketing, sn xut v hot ng cho ca hng thc n nhanh ny hot ng hiu qu v mang li li nhun. V khi c h thng, Ray nhn bn h thng ny v cho php ngi khc s dng h thng ca mnh. Cch thc ny chnh l phng php nhng quyn kinh doanh (franchising). Ngy nay hng ngn ca hng Mac Donalds c mt khp ni trn th gii, bn thc n nhanh cho hng triu ngi mi ngy. Ray Kroc l mt mu doanh nhn Lm giu nhanh chng khc, cng p dng thnh cng vic nhn bn. Khi ng mt, ti sn ca ng hn 4 t , li l t ch khng phi l triu. Nn nh rng tng nhn bn l nhm mang gi tr bn cung cp n vi c nhiu khch hng hn v nhanh hn. Tuy nhin, khng phi ai cng c th m ra nhiu ca hng nhiu ni, n gin v khng ti chnh, khng gii v marketing Trng hp ny, Lm giu nhanh chng cn c mt gii php cho bn

NGUYN TC TH 21: AI C TH MUA HOC BN MT LN HOC THNG XUYN S LNG LN SN PHM HAY DCH V CA TI? (WHO COULD BUY OR SELL A HUGE QUANTITY
www.saigontre.com: Free eBook Free Download. Cn nhiu ebook min ph ch bn!
-OF MY PRODUCT OR 20 -SERVICE AT ONCE OR

ON AN ON-GOING BASIS?)

Ti cn nh khi trong lp hun luyn v Lm giu nhanh chng, khi ti ging n phn ny, mt hc vin ca ti trit p dng v p dng thnh cng. Anh ta to ra mt bng video dy cch sn nh ca v ang tm cch bn c bng video ny nhng ca hng bn l. Khi hc phn ny, gi gii lao anh ta bc ra ngoi v gi in thoi, sau anh ta quay tr li lp vi gng mt rng r v n ci phn khi trn gng mt. Anh ta va gi cho cng ty sn xut sn ln nht th gii v bn bng video ca anh ta cho h. H s dng bng video ca anh ta nh mt mn qu tng cho khch hng mua sn t 5 lt tr ln. Nh sn xut mua ln u tin l 100.000 bn video, li nhun dnh cho anh hc vin ny l khong 1 -la / cun video. Nh vy, phi v bn hng ny mang li cho anh ta 100.000 -la. Tuy nhin, cu chuyn khng dng li 100.000 -la

NGUYN TC TH 22: LM VIC KHN NGOAN HN THAY V CHM CH HN (WORK SMARTER INSTEAD OF HARDER)
Mt nguyn tc quan trng l hp tc, c ngha rng bn s lm c nhiu hn vi t cng sc, thi gian ca bn hn. V vic bn lm ci g cng khng phi l quan trng so vi CCH THC bn lm. Vic hp tc mt cch chin lc v khn ngoan s gip bn lm vic khn ngoan hn, thay v chm ch hn. Phng chm ca ti l: nu bn khng hp tc, bn ang phi lm vic qu sc, m li kim c qu t tin. Hp tc bt u bng vic bn ng t tay lm nhng vic m ngi khc hoc h thng c th lm c. Bn phi hi mnh cu hi ny:
-- 21 --

www.saigontre.com: Free eBook Free Download. Cn nhiu ebook min ph ch bn!

NGUYN TC TH 23: LM TH NO CUNG CP SN PHM HAY DCH V CHO KHCH HNG NGAY C KHI TI ANG NG? (HOW CAN I PROVIDE PEOPLE WITH MY PRODUCTS OR SERVICES WHILE I SLEEP?)

Quay tr li cu chuyn v anh chng hc vin bn bng video ca ti. Anh ta bn c 100.000 bng v kim li c 100.000 -la. Nhng cu chuyn khng dng ti y. Hm sau, khi ang hc n phn cp php (licensing), lc gii lao anh ta li ra ngoi v gi in thoi. Sau , anh ta quay li vi n ci ti hn ln trc. Anh ta va tha thun xong vic thay i hp ng vi nh sn xut sn. Thay v cung cp bng video cho nh sn xut, anh ta cho php nh sn xut quyn nhn bn bng video ny, v nh sn xut ng mua 250.000 bn. Ti sao nh sn xut ng phng n ny? V h c linh ng hn trong vic chn nh cung cp sn xut bng cho h, cho php h c quyn quyt nh v cht lng bng v gim chi ph. Tip , anh chng khn ngoan ny cn ngh cch kim thm tin t bng video ca mnh: anh ta lm tip bng th 2 v cch sn bn gh, vt dng ngoi tri

NGUYN TC TH 24: TRONG KINH DOANH, PHN AU U NM TIN PHNG,


-- 22 -NHNG TIN NM HU PHNG

www.saigontre.com: Free eBook Free Download. Cn nhiu ebook min ph ch bn!

(IN BUSINESS,

Ngi ta phn chia hot ng ca doanh nghip ra thnh hai phn Front-End v Back-End. Front-End c th hiu l Tin phng gm nhng b phn lin quan n khch hng nh marketing, bn hng, h tr khch hng B phn ny phi gm nhng con ngi c hun luyn k, thch giao tip, hiu khch hng, thm nhun t tng khch hng l thng . Ti sao Front-End li au u?

V khng c cng thc c sn trong marketing, trong giao tip vi khch hng, v phi cnh tranh, v khch hng khng phi ai cng d chu Back-End c th hiu l Hu phng gm nhng b phn khng trc tip lm vic vi khch hng, nh l Sn xut, Hnh chnh, Nhn s, Ti chnh Tuy nhin, trong Lm giu nhanh chng, quan im Back-End ch vic phi tn dng danh sch khch hng sn c cung cp tip cho h nhng sn phm / dch v cng thm, tng doanh s. Nhiu vic phi lm qu nh? Mt mnh bn c lm c ht khng? Nu bn ni hy cho ti thi gian, ti s dn dn lm ht c th bn li qun mt yu t tc trong Lm giu nhanh chng: b l thi im th s b mt c hi kim tin. V th:

NGUYN TC TH 25: NU KHNG HP TC, BN S LM VIC QU TI M LI KIM QU T TIN (IF YOURE NOT USING LEVERAGE, YOURE WORKING Cn nhiu ebook www.saigontre.com: Free eBook Free Download.TOO HARD min ph ch bn! AND EARNING TOO LITLE)
-- 23 --

Hp tc l mt vn rng ln. Ti s cho bn mt vi v d v li ch ca hp tc: Hp tc (leverage c th hiu l cng tc) gip bn khi s kinh doanh vi t hoc thm ch khng cn tin. Hp tc tn dng ti nng, k nng, mi quan h, ti nguyn ca ngi khc. Hp tc cho php tn dng cng ngh mi nht tng hiu qu v tc kinh doanh. Hp tc bng cch thu mn nhn vin, hun luyn h tt h lm vic, kim tin cho bn.

Hp tc rt quan trng, v khng ai c th t mnh lm ht mi vic mt cch hiu qu v tc cn thit.

NGUYN TC TH 26: DOANH NHN LM GIU NHANH CHNG KHI S VI TM NHN V KT CC (THE SPEEDWEALTH ENTREPRENEUR STARTS WITH THE END IN MIND)
im khc bit gia doanh nhn Lm giu nhanh chng v cc doanh nhn khc l doanh nhn Lm giu nhanh chng khi s vi tm nhn v kt cc. Bng cch p dng h thng Lm giu nhanh chng, trong vng 3 hay 5 nm, bn s c bn s chn la sau: 1. Bn c th tip tc vn hnh, lm ch doanh nghip v kim c nhiu tin mi ngy. hoc

-- 24 --

www.saigontre.com: Free eBook Free Download. Cn nhiu ebook min ph ch bn!

2. Bn c th tip tc s hu doanh nghip, nhng khng trc tip lm vic na, t do v thi gian m vn c mt ngun thu nhp th ng u n. hoc 3. Bn c th bn mt phn doanh nghip v ngay lp tc tr thnh triu ph. hoc 4. Bn c th p dng kt hp 3 cch trn. ti ni cho bn nghe mt b mt ny nh:

NGUYN TC TH 27: BN CNG TY S MANG LI NHIU TIN HN CHO BN (YOU WILL NEVER MAKE AS MUCH MONEY RUNNING A BUSINESS AS SELLING A BUSINESS)
Khi bn khi s doanh nghip c vi nm, bn xy dng h thng tt, hiu qu, v n thc s mang li li nhun cho bn, lc s c nhiu i gia c mun mua li doanh nghip ca bn, mua mt phn hay mua ton b. Th ti khuyn bn hy bn n i. V sao? V doanh nghip no cng nn c vn mnh d dng hn trong hot ng, m rng, v pht trin. Nu bn bn mt phn th doanh nghip ca bn c thm vn. Nu bn bn ton b th bn ly tin u t cho doanh nghip khc ca bn. V c thm s gp mt ca i gia (trong trng hp bn bn mt phn doanh nghip), doanh nghip ca bn s hng li t vic hp tc ny, s c thm nhng c hi tip thu cng ngh mi,
-- 25 --

www.saigontre.com: Free eBook Free Download. Cn nhiu ebook min ph ch bn!

phng php qun l mi V bn vn l ch, hoc l Ch tch Cng ty - mt cng ty y tim nng hn sau khi c thm ngi s hu mi. Khi doanh nghip ca bn c ln sn giao dch chng khon th gi tr ca cng ty ca bn c th tng ln gp nhiu ln, da trn nhn nh ca cng chng, nh u t v tim nng ca cng ty, v bn s c c hi giu ln nhanh chng, giu gp nhiu ln trc khi bn mt phn cng ty.

C HI QUNG CO MIN PH h tr cc doanh nghip v c nhn c nhu cu qung co, v cung cp thm thng tin hu ch cho bn c, VITANCO hin h tr qung co min ph trn cc ebook min ph ca VITANCO. Doanh nghip v c nhn c nhu cu, vui lng lin lc VITANCO bit thm chi tit.

NGUYN TC TH 28: LM N VI CC I GIA TN TUI NI XEM MT HAI TRIU -LA NH VI GIT NC TRONG THNG (DEAL WITH LARGE, SUCCESSFUL CORPORATIONS WHERE A MILLION OR TWO IS A DROP IN THE BUCKET)
Ai s ng tr cho bn hng triu -la mua li mt phn hoc ton b cng ty ca bn? l cc i gia trong ngnh lin quan hoc cc i gia chuyn u t vo cc cng ty ang n nn lm ra. Vi cc i gia ny, h c hn nhng phng ban chuyn nghin cu vic mua li mt phn hoc ton b cc cng ty khc.

-- 26 --

www.saigontre.com: Free eBook Free Download. Cn nhiu ebook min ph ch bn!

Bn c tin hay khng, gi 1,6 triu -la m Tp on Heinz tr cho Fitnessland ca ti l mt trong nhng gi thp nht m h tng mua li. Chnh vic bn cng ty Fitnessland ny sau khi khi s hot ng HAI NM RI gip ti tr thnh triu ph -la. V bn cng hon ton c th hc hi ti v bin iu ny thnh hin thc cho bn!

NGUYN TC TH 29: GIU C KHNG CH L TIN


Giu c khng ch l tin, m cn l nhiu iu khc.

(WEALTH IS NOT JUST MONEY)

Trc mt s kin quan trng trong i ti l mt ln ti b chn on l mc bnh nan y th ti mi m kim tin, dnh hu ht thi gian ca mnh vo vic kim tin. Khi s kin ny xy ra, bc s lm nhiu cuc xt nghim, gii phu v ti cng thc s suy sp. Ti khng mun kt thc cuc i mnh nh th, ti mun sng thm tht nhiu nm na. Thi gian bnh vin, ti mi thy mnh ham sng nh th no. Ti mi thy ti cn v yu qu gia nh nh th no. Ti cu nguyn tht nhiu, c mnh c sng thm, v nu c, ti s sng cho gia nh nhiu hn, cho cng ng nhiu hn. Tht may mn, cui cng kt qu xt nghim cho thy bnh ca ti khng phi nan y, v ti c cha khi. T , ti rt bit n s kin ny lm ti thay i quan nim v giu c, kim tin Cuc sng cn c rt nhiu th cn quan trng hn tin gp nhiu ln.

NGUYN TC TH 30: HY THC HNH NGAY BY GI NHNG IU BN MUN TRONG TNG LAI (PRACTICE WHATEVER YOU WANT TO BE IN THE FUTURE, NOW)
-- 27 --

www.saigontre.com: Free eBook Free Download. Cn nhiu ebook min ph ch bn!

Cuc sng ny tht ngn ngi, v th, bn hy lm nhng g bn mun ngay by gi! Hy phn u t ngay by gi c th c c nhng g bn mun trong tng lai. ng chn ch, ng tr hon, ng ch n ngy mai. Bn hy thc tp, thc hnh i, to dng thi quen cho mnh, thi quen ca ngi Lm giu nhanh chng. Vn mu cht l bn phi yu thch qu trnh thc tp ny, bn phi p dng h thng Lm giu nhanh chng vi s say m, vi nhit huyt trn y trong tim. Cui cng

NGUYN TC TH 31: HC, HC, V HC (LEARN, LEARN, LEARN)


iu cui cng ti mun nhn nh cc bn l: hc, hc, v hc. Ti cng phi hc rt nhiu, v hc lin tc cho n nay, c th thnh cng trong s nghip kinh doanh, o to ca ti. Tuy nhin, hc y khng i hi bn phi tt nghip i hc, Cao hc, Tin s m hc theo cch ca bn, theo iu kin ca bn, min l bn thc s tip thu c tri thc. u t cho vic hc l s u t khn ngoan nht m ti v cc bn c th lm. C 3 loi kin thc bn cn nm nu mun thnh cng trong kinh doanh: 1. Kin thc kinh doanh chung: bao gm marketing, thng lng, ti chnh 2. Kin thc chuyn mn trong kinh doanh: gm nhng b quyt trong ngnh kinh doanh ca bn. V quan trng nht l: 3. Kin thc pht trin c nhn: kin thc, k nng ny s gip bn hc hi tt nht, pht huy cao nht s trng ca bn, khc phc tt nht s on ca bn.

C h i h c

Thng mi in t & Kinh doanh trc tuyn

Kin thc khng bao gi l , khng bao gi l tha, c bit l nhng kin thc -- 28 -bn cn vn dng vo kinh doanh! www.saigontre.com: Free ,eBooknFreeg vo kinh doanh s sinh ra $minph chbn! Mt $ u t cho hc tp khi v dn Download. Cn nhiu ebook $$ v gip b n tit kim chi ph, thi gian, v trnh cc sai lm ng tic!

TM TT 8 NGUYN TC CA LM GIU NHANH CHNG:


1. XY DNG QUAN IM LM GIU NHANH CHNG TRONG U BN 2. MANG LI GI TR QUY M LN 3. CHN LNH VC KINH DOANH NG THI IM NG 4. H THNG HA 5. NHN BN 6. HP TC 7. KIM TIN 8. HY LM NGAY BY GI

Thng mi in t mang li rt nhiu c hi lm giu cho mi ngi (Yahoo!, Google, YouTube), gip doanh nghip kinh doanh hiu qu, tit kim chi ph LM GIU, BN CN PHI HC! Hy tham gia cc lp hc Thng mi in t v Kinh doanh trc tuyn (lp c bn, v lp nng cao) do VITANCO t chc! Xem chi tit ti www.vitanco.com

-- 29 --

www.saigontre.com: Free eBook Free Download. Cn nhiu ebook min ph ch bn!

Chuyn: Thit k Website: gi cnh tranh, ch trng tnh thc t v hiu qu ca website, dch v hu mi uy tn mang li s an tm v hi lng cao cho khch hng. o to kin thc + k nng thc hnh Thng mi in t v Kinh doanh trc tuyn: m bo Hc nhanh Hnh gii, linh ng vi cc lp hc offline v online Cung cp dch v Qung co trc tuyn: ch trng hiu qu dnh cho khch hng VITANCO m bo rng bn tm ng i tc! Vo www.vitanco.com xem chi tit v cc dch v ni trn v xem khch hng nhn xt v

C HI QUNG CO MIN PH h tr cc doanh nghip v c nhn c nhu cu qung co, v cung cp thm thng tin hu ch cho bn c, VITANCO hin h tr qung co min ph trn cc ebook min ph ca VITANCO. Doanh nghip v c nhn c nhu cu, vui lng lin lc VITANCO bit thm chi tit.

Bn quyn ebook ny thuc v Cng ty Thng mi in t V Tn (VITANCO)


-- 30 --

www.saigontre.com: Free eBook Free Download. Cn nhiu ebook min ph ch bn!

Bn c quyn gi tng ebook ny cho ngi khc hoc ng ti min ph ebook ny trn website ca bn vi iu kin khng thay i bt k chi tit no ca ebook ny. Mi trch dn ni dung t ebook ny phi ghi Theo www.vitanco.com Nghim cm mi hnh thc bn li ebook ny m khng c s cho php bng vn bn ca VITANCO hoc ca tc gi Dng T Dung.

-- 31 --

www.saigontre.com: Free eBook Free Download. Cn nhiu ebook min ph ch bn!