P. 1
Tư+duy+tích+cực+-+ĐCN.pdf

Tư+duy+tích+cực+-+ĐCN.pdf

|Views: 12|Likes:
Published by ngonguyenminhtuan
Tư+duy+tích+cực+-+ĐCN.pdf
Tư+duy+tích+cực+-+ĐCN.pdf

More info:

Published by: ngonguyenminhtuan on Nov 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

Sections

Posted on Tháng B y 6, 2009 by tdhoanh

Chào các b n,

i là m t chuy n i không bi t i m n. R t ít ai n ư c i m mình d nh. Thông
thư ng ta b t u cu c hành trình v i m t ý ni m ích i m trong u, ch nh n ra r t
s m là cu c i có r t nhi u ch r b t ng , và sau m t lúc thì ta ch ng ch c là i ta r i
s v âu. Nhưng như v y thì i m i vui. c truy n mà bi t ư c o n cu i ngay t
khi kh i u thì c t h ng r i. Nhưng như v y có nghĩa là ư ng i không ph i là ư ng
th ng, mà là ư ng quanh co ngo n nghèo, c như ư ng r ng. ôi khi i c ch c cây s
r i m i khám phá ra là mình ch l i n ngay i m kh i hành.

Tư duy tích c c

dotchuoinon.com

Tr n ình Hoành

105

ư ng i th t là th . N u quan sát tr em và ngư i già thì ta th y r t gi ng nhau—c hai
cùng r t y u v th xác và cùng nhi u tình c m hơn ly’ lu n. Và ta b t u t b i t, s
tr v cùng b i t. i m cu i cũng là i m kh i hành.

Khái ni m ư ng vòng này r t ích l i trong k ho ch s ng c a chúng ta. N u ta bi t i
không ph i là ư ng th ng và ta có th vòng l i i m ã qua, thì t t hơn là trên m i bư c
i, ta nên ném ra vài h t trái cây ngũ c c bên ư ng, hy v ng là d c ư ng s m c nhi u
cây trái, lúc nào ó ta vòng l i thì có th ã có s n trái ngon ch i! i n âu gieo
h t gi ng n ó, t c là s ng hôm nay mà tr ng cho ngày mai ó, các b n .

Dĩ nhiên là không ph i h t nào cũng lên cây t t. Nhi u h t s b chim ăn, nhi u h t s
ch t i, nhưng s có m t ít h t n y m m sinh cây. Và nh ng cây này, bi t âu l i sinh hoa
trái và chim chóc s mang h t c a chúng gieo r c hàng bao nhiêu d m xa kh p nơi. Cu c
i bi n hóa vô lư ng, làm sao ta có th oán h t h u qu c a ch m t h t nNy m m,
hu ng chi là khi ta gieo nhi u h t m i ngày.

Cho nên n u s ng khôn ngoan, thì ta gieo h t trên m i bư c i.

Nhưng các h t ó là nh ng gì?

Thưa, chúng ta có th chia các h t ta có s n trong túi ra thành vài nhóm.

1. Nh ng n cư i, nh ng l i c m ơn, và nh ng l i nói hi n d u.

2. Ti n tài: N u có th cho ai m t tí ti n, thì cho. N u có th cho ai mư n m t tí ti n, thì
cho mư n. N u có th giúp ai ói m t ngày, thì giúp.

3. Công vi c: N u có th mách b o ai m t cơ h i làm ăn thì mách b o. N u có th ch ai
có m t ư c m t công vi c thì ch . N u có th d y ai m t cách ki m ti n thì d y.

Tư duy tích c c

dotchuoinon.com

Tr n ình Hoành

106

4. Ki n th c: N u có th d y ai ó bi t c, bi t làm toán, thì d y. N u có tài năng gì ó
có th chia s l i v i m i ngư i thì chia s . N u có k năng s ng nào ó có th d y l i
cho m i ngư i thì d y.

5. o c và tri t l y’ s ng: N u ta ã có kinh nghi m s ng bi t th nào là o c, th
nào là thi u o c, th nào là t t cho cu c s ng, th nào là có h i, con ư ng nào s
ưa n kh au, con ư ng nào s ưa n an l c, thì hãy chia s l i v i anh ch em,
nh t là nh ng ngư i ít kinh nghi m s ng hơn.

6. Cách t s ng v ng trên hai chân: Có l i u t t nh t ta có th trao t ng m t ngư i là
ki n th c và kinh nghi m giúp cho ngư i ó có th t s ng, t xoay s , dù là h có l t
vào b t kỳ tình hu ng khó khăn nào. ây là giúp cho h k năng s ng cũng như t tin
s ng m i nơi, trong m i hoàn c nh. Ph n c t cán c a nó là tư duy tích c c.

T t c nh ng i u này m i chúng ta u ã có s n trong túi không ít thì nhi u. Ch ng t n
kém ti n b c hay công lao ch l y ra vài h t trong túi ném ra bên l ư ng mình ang
i.

Và t t c các h t này u ch n m trong m t gia ình th c v t l n, g i là “tình yêu.”

N u m i ngư i chúng ta u gieo h t d c ư ng thì s có hai chuy n x y ra. Th nh t,
riêng cá nhân ta, m t lúc nào ó ta s hư ng ư c trái ng t c a h t gi ng ta gieo hôm
nay. B t bu c là như v y. Càng gieo nhi u và càng s ng lâu, xác su t ư c hư ng c a ta
càng tăng r t cao. Th hai, khi nhi u ngư i gieo d c ư ng, thì ai i âu, d c ư ng nào,
cũng u có trái ngon ch mình trên cây.

Chúc các b n m t ngày vui. H t nào b n gieo hôm nay?

M n,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

Tư duy tích c c

dotchuoinon.com

Tr n ình Hoành

107

ăng trong: Trà àm | Th : tích c c

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->