UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI Facultatea de Inginerie Electrică Master FIAB, anul II

Descrierea procesului “Mentenanţa preventivă la centrele radio VHF din dotarea Armata României”

Masterand Bogdan Tedy LUPU-STĂNESCU

BUCUREŞTI

LUPU-STĂNESCU Bogdan Tedy

Facultatea de Inginerie Electrică Master FIAB anul II

2010

Mentenanţa preventivă la centrele radio VHF din dotarea Armatei României 1. Generalităţi Mentenaţa preventivă cuprinde un ansamblu de activităţi desfăşurate pentru menţinerea echipamentelor în condiţii normale de funcţionare, prin executarea unor lucrări de control, diagnosticare, reglaje, întreţineri şi revizii periodice, planificate la intervale stabilite în funcţie de durata de utilizare. 2. Scopul mentenaţei preventive Scopul activităţii de mentenanţă preventivă la centrele radio VHF din dotarea Armatei României aste acela de a asigura funcţionarea permanentă a echipamentelor de comunicaţii radio în gama de frecvenţe VHF şi asigurarea transmisiilor criptate de voce şi date între utilizatorii ei, de pe teritoriul României şi din teatrele de operaţii.
3. Domeniul de aplicare

Domeniul de aplicare îl constituie o reţea de comunicaţii radio compusă din staţii radio cu salt de frecvenţă în gama VHF din dotarea Armatei României dispuse atât pe teritoriul României, cât şi în teatrele de operaţii. 4. Documentaţie de referinţă Documentaţia de produs RF – 5800M - nesecret “L-11 Regulamentul mentenanţei echipamentelor în Armata României” – secret de serviciu
2 din 9

LUPU-STĂNESCU Bogdan Tedy

Facultatea de Inginerie Electrică Master FIAB anul II

5. Descrierea procesului de mentenanţă preventivă
Nr.

crt.
1.1 1.2 1.3

Denumirea activităţii

Detalierea activităţii

Materiale Valori Observaţii folosite nominale

1.4

Întreţinerea echipamentului radio

1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

Întreţinerea terminalului de date

2.10 Se realizează o imagine de 3. siguranţă a configuraţiei echipamentului de calcul 4.1

- se curăţă şi se degresează carcasele echipamentelor - se curăţă şi se degresează contactele şi mufele exterioare ale echipamentelor - se curăţă cablurile de alimentare şi de semnal - se curăţă şi se ung elementele de Materiale de prindere ale echipamentelor întreţinere (şuruburi, elemente de conectare ale prizelor de pământ etc.) - se curăţă filtrul de aer al sursei de alimentare RF-5051 PS - se curăţă ansamblul ventilator al sursei de alimentare RF-5051 PS - se curăţă contactele prizelor de pământ - se curăţă carcasele echipamentelor şi se degresează - se curăţă şi se aspiră de praf interiorul calculatorului - se curăţă contactele plăcilor - se curăţă ventilatorul - se curăţă monitorul cu materiale antistatice - se curăţă tastatura şi mouse-ul - se curăţă imprimanta, cartuşele de Materiale de cerneală şi capetele de scriere ale întreţinere acestora - se curăţă contactele şi mufele exterioare ale echipamentelor - se curăţă cablurile de alimentare şi de semnal - se curăţă şi se ung elementele de prindere ale echipamentelor (şuruburi, elemente de conectare ale prizelor de pământ etc.)
Se salvează întreaga configuraţie existentă a sistemului de calcul pentru a fi restaurată după Norton Ghost executarea intervenţiei

Se verifică compunerea centrului radio Lista de şi a echipamentelor din cadrul acestuia. inventar

3 din 9

LUPU-STĂNESCU Bogdan Tedy

Facultatea de Inginerie Electrică Master FIAB anul II

Nr.

crt.
4.2

Denumirea activităţii
Verificarea instalării sistemelor. Verificarea interconectărilor traseelor de cablu

Detalierea activităţii

4.3 4.4 4.5

5. 6.1 6.2 7

8 9

10. 1

10. 2

Se verifică aspectul şi integritatea cablurilor şi conectorilor/mufelor Se înregistrează seriile echipamentelor Vizual şi compunerea hardware şi software a acestora. Verificarea diagramei de semnal. Vizual. Verificarea schemei de alimentare şi Multimetru tensiunile generate - reţea electrică - acumulatori - grup electrogen - sistem de comutare automată a sursei de alimentare Verificarea antenelor. Corectitudinea instalării. Existenţa Vizual surselor de interferenţe. Măsuri de colocaţie necesare. Verificarea sistemului de Se verifică aspectul prizei de pământ şi împământare a punctelor de interconectare a acesteia Se verifică mărimea rezistenţei MI2124 max. 4 electrice a prizei de pământ ohmi Efectuarea testelor de La staţia radio se rulează autotestul Documentele verificare pentru (BITE). de referinţă echipamentul radio Se înregistrează erorile şi se iau măsurile necesare. Se înregistrează numărul de ore de funcţionare şi de emisie. Verificarea parametrilor de Se reprogramează staţia radio VHF cu fişier de programare (caracteristici de fişierul corespunzător (care conţine programare lucru radio) a staţiei radio configuraţia corectă a echipamentelor) ITPVHF.vpd Se verifică corespondenţa versiunilor hardware şi software ale fiecărui modul Aplicaţia Verificarea versiunilor din staţia radio şi se iau măsurile Embedded firmware şi hardware ale Ver. 4.1c necesare de corectare. Se înregistrează Programming staţiei radio versiunile firmware, hardware şi a Interface configuraţiei. Verificarea sistemului de Puterea directă Power-metru antene prin măsurarea (1) putere mică raportului de undă staţionară (2) putere medie şi a puterii de emisie pe (3) putere mare Se înregistrează valorile măsurate diferite frecvenţe, în toate Puterea reflectată Power-metru regimurile de putere. (4) putere mică (5) putere medie (6) putere mare
Se înregistrează valorile măsurate

Materiale Valori Observaţii folosite nominale Vizual

4 din 9

LUPU-STĂNESCU Bogdan Tedy

Facultatea de Inginerie Electrică Master FIAB anul II

Nr.

crt. 10. 3

Denumirea activităţii

Materiale Valori Observaţii folosite nominale Coeficientul de undă staţionară VSWR Power-metru (7) putere mică? (8) putere medie (9) putere mare Detalierea activităţii
Se înregistrează valorile măsurate

11. Verificarea instalării şi integrităţii sistemului de operare a terminalului de date/server

Sisteme de operare Windows 2000  pornirea/bootarea sistemului  Se verifică în Computer Management funcţionarea tuturor dispozitivelor instalate  Se verifică aplicaţiile instalate  Se rulează Scandisk, cu opţiunea Thorough. Se configurează Scandisk să ruleze periodic, cu repararea automată a erorilor  Se optimizează hard-disk-ul pentru a rula aplicaţiile instalate mai rapid Se configurează Disk Defragmenter, să ruleze periodic,cu opţiunea Rearrange program files so my programs start faster  Se verifică W2K IP configuration 12. Verificarea aplicaţiilor de  Se verifică corectitudinea mesagerie instalate pe înregistrărilor în Network Database terminalul de date referitoare la staţiile radio, la domeniile de poştă electronică ale staţiilor şi rutele aferente  Se repară şi compactează Network Database  Se verifică corectitudinea înregistrărilor în Wireless Messaging Settings  Se verifică existenţa şi corectitudinea Personal Address Book şi notele aferente  Se verifică existenţa mesajelor de eroare înregistrate în Event Log  Se verifică funcţionarea Wireless RF Gateway 13. Verificarea funcţională a  Se verifică funcţionalitatea aplicaţiilor software mesageriei local şi cu un client radio 14. Verificarea interconectării Se verifică funcţional posibilitatea centrului radio cu reţeaua de transmiterii de mesaje de la clienţi din calculatoare din unitate, LAN la clienţi radio şi invers. acolo unde este cazul

Documentele de referinţă şi Cartea de asistenţă tehnică a centrului radio

Documentele de referinţă

Documentele de referinţă Documentele de referinţă

5 din 9

LUPU-STĂNESCU Bogdan Tedy

Facultatea de Inginerie Electrică Master FIAB anul II

Pentru determinarea şi defectelor ce pot apărea, se utilizează metoda FMDA – Failure Mode and Effects Analysis. Această metodă este caracterizată de următorii indicatori: P – probabilitatea de apariţie ce poate lua valori între 1 şi 3; E – efectul / gravitatea defectului cu valori între 1 şi 3; I – probabilitatea de identificate a defectului cu valori între 1 şi 3. R – cifra de risc şi reprezintă produsul dintre P, E şi I.
Proces Întreţinerea echipamentului radio Întreţinerea terminalului de date Se realizează o imagine de siguranţă a configuraţiei echipamentului de calcul Verificarea instalării sistemelor. Verificarea interconectărilor traseelor de cablu Verificarea antenelor. Verificarea sistemului de împământare Efectuarea testelor de verificare pentru echipamentul radio Verificarea parametrilor de programare (caracteristici de lucru radio) a staţiei radio Verificarea versiunilor firmware şi hardware ale staţiei radio Verificarea sistemului de antene prin măsurarea raportului de undă staţionară şi a puterii de emisie pe diferite frecvenţe, în toate regimurile de putere. Verificarea instalării şi integrităţii sistemului de operare a terminalului de date/server Verificarea funcţională a aplicaţiilor software Verificarea interconectării centrului radio cu reţeaua de calculatoare din unitate, acolo unde este cazul P 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 E 1 2 1 3 3 3 2 3 1 3 3 2 2 I 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 R 1 4 1 3 6 3 4 6 1 9 6 8 2

Cel mai mare R (cifră de risc) defineşte operaţiunea care trebuie reorganizată folosind potenţialul de îmbunătăţire. 1. Verificarea sistemului de antene prin măsurarea raportului de undă staţionară şi a puterii de emisie pe diferite frecvenţe, în toate regimurile de

6 din 9

LUPU-STĂNESCU Bogdan Tedy

Facultatea de Inginerie Electrică Master FIAB anul II

putere – activitatea este corelată cu verificarea antenelor. Dacă sistemul de antene nu este setat corespunzator, nu se poate stabili legatura radio între staţii, ceea ce duce la întreruperea comunicaţiilor sau interconecatarea defectuasă a ehipamentelor. 2. Verificarea funcţională a aplicaţiilor software – determina funcţionarea corectă a algoritmilor de transmisie a datelor şi a vocii în regim criptat. În cazul în care aplicaţia software nu funcţionează, nu se poate stabili legătura staţiei cu membrii reţelei. Aplicaţia asigură atât algoritmii de criptare digitală, cât şi stabilirea rutelor de propagare a datelor procesate. 6. Diagrama de proces Intrare Materiale necesare Denumire activitate
Întreţinerea echipamentului radio

Ieşire

Întreţinerea terminalului de date

Aparate de măsură şi control
Se realizează o imagine de siguranţă a configuraţiei echipamentului de calcul

Documentaţie de produs

Verificarea instalării sistemelor. Verificarea interconectărilor traseelor de cablu

Verificarea antenelor.

or nf co Ne m m or nf Co
7 din 9

LUPU-STĂNESCU Bogdan Tedy

Facultatea de Inginerie Electrică Master FIAB anul II

Intrare

Denumire activitate

Ieşire

Verificarea sistemului de împământare

Efectuarea testelor de verificare pentru echipamentul radio

Verificarea parametrilor de programare (caracteristici de lucru radio) a staţiei radio

Verificarea versiunilor firmware şi hardware ale staţiei radio

Verificarea sistemului de antene prin măsurarea raportului de undă staţionară şi a puterii de emisie pe diferite frecvenţe, în toate regimurile de putere.

Verificarea instalării şi integrităţii sistemului de operare a terminalului de date/server

or nf co Ne m m or nf co or nf co Ne m m or nf co
8 din 9

LUPU-STĂNESCU Bogdan Tedy

Facultatea de Inginerie Electrică Master FIAB anul II

Intrare

Denumire activitate

Ieşire

Verificarea funcţională a aplicaţiilor software

Verificarea interconectării centrului radio cu reţeaua de calculatoare din unitate, acolo unde este cazul

Sistem funcţional

9 din 9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful