Güvenilir Bilgi Kaynakları

1- OECD Chem portal

2- OECD Screning Information Data Sets
3- TOXNET (Toxicology Data Network)

4- US-EPA
5- ESIS Database 6- IRIS-USEPA (Integrated Risk information System)

7- International Agency for Research on Cancer 8- IPCS (International Programme on Chemical Safety)
9- Swedish Chemical Agency

10- HERA

1-)

OECD Chem portal

http://webnet3.oecd.org/echemportal/ – 12 adet veri bankası ve – 17.000 madde yer almaktadır. – Maddelerin • Fiziko kimyasal özellikleri • Çevresel davranış özellikleri • Ekotoksik • Toksik verileri yer almaktadır.

Maddenin CAS numarası yazılır

Maddenin adı yazılır

Veri bankalarının listesi

Başa dönmek için tıklayın

2- OECD Screning Information Data Sets (SIDS)
http://cs3hq.oecd.org/scripts/hpv/Index2.asp?CASNUM= 7727540 – Yüksek hacimli üretilen (1000 ton ve üzeri) ve yaygın olarak kullanılan 155 maddenin; • Fiziko kimyasal özellikleri • Çevresel davranış özellikleri • Toksik bilgileri • Ekotoksik bilgileri yer almaktadır.

Örnek olarak Amonyum persülfat seçilmiştir

Kimyasal maddeler alfabetik sıralı

CAS numarası üzerine tıklayın. Maddenin SIDS dosyası açılacaktır.

Amonyum persülfat SIDS dosyası

Başa dönmek için tıklayın

3- TOXNET (Toxicology Data Network)
http://toxnet.nlm.nih.gov/
• 14 adet veri bankası bulunmaktadır. • Maddelerin toksikolojik bilgiler mevcut. • Maddenin CAS numarası ya da madde adı yazılarak araştırma yapılır.

Amonyum persulfat Cas no:7727-54-0

Butona tıklanır

Veri bankalarının listesi

Amonyum persülfat için veri bulunan veri bankaları

Başa dönmek için tıklayın

4- US-EPA
http://cfpub.epa.gov/ecotox/

• Yüksek hacimli üretilen 2.200 kimyasal maddenin; – Toksik – Ekotoksik çalışmalarının sonuçları ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından yayımlanmaktadır.

Madde adı yazılır ve All EPA seçilir

Acetone için bulunan sonuçlar

Başa dönmek için tıklayın

5- ESIS Database (1)

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/  PBT(Kalıcı, Biyobirikimli ve Üreme için toksik) maddeler listesi  HPV (Yüksek tonajlı) ve LPV (Düşük tonajlı) maddeler listesi

5- ESIS Database (2)

 Yüksek tonajlı maddelerin IUCLID DS kayıt dosyalarında maddenin: • Fiziko kimyasal özellikleri • Çevresel davranış özellikleri • Toksik bilgileri • Ekotoksik bilgileri verilmektedir.

CAS veya EC numaralarına göre araştırma yapılır

PBT özelliğine sahip maddeler

Özet raporu görmek için tıklayın

Yüksek tonajlı ve düşük tonajlı üretilen maddelerin listesi
CAS numarasına göre araştırma yapılır

Maddenin üretici bilgilerine ulaşmak için tıklayın

Önceden kayıt dosyaları teslim edilen maddelerin listesi

CAS numarası yazılarak araştırma yapılır

Raporları görmek için tıklayın

Başa dönmek için tıklayın

6- IRIS-USEPA (Integrated Risk Information System)
• Çevrede bulunan ve insan sağlığına önemli yan etkileri olan maddelere ilişkin hazırlanan raporlar mevcut. • Maddelerin alfabetik listesi mevcut.

Madde adı ya da CAS no yazılır

Hazırlanan raporlar

Alfabetik liste

Başa dönmek için tıklayın

7- International Agency for Research on Cancer (1)
• Kimyasalların insanlar üzerindeki;  Kanserojen  Mutajen  Üreme için toksik etkileri belirlemek için yapmış olduğu çalışmaların sonuçlarını yayımlamaktadır.

7- International Agency for Research on Cancer (2)
 Aşağıdaki web adresinden maddenin yer aldığı volume/grup/yıl bulunur. http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/Listage ntsCASnos.pdf  Maddenin yer aldığı volume aşağıdaki web adresinden indirilir. http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/allmonos 90.php

Maddenin yer aldığı volume

Maddenin yer aldığı volume

Volume tıklayın

Başa dönmek için tıklayın

8- IPCS (International Programme on Chemical Safety) http://www.inchem.org/
• 13 adet veri bankası • Yaygın olarak kullanılan kimyasal maddelerin; – Toksik – Ekotoksik verilerinin yer aldığı raporlar yayımlanmaktadır.

Madde listelerini görmek için veri bankalarına tıklayın

Araştırma yapılabilecek veri bankaları

Raporları olan maddelerin alfabetik sırası Maddelerin toksik ve ekotoksik verileri mevcut

Maddelerin toksik ve ekotoksik verileri mevcut

Başa dönmek için tıklayın

9- Swedish Chemical Agency
• Maddelerin tehlike sınıflandırmalarına ilişkin verilere ulaşmak mümkün. http://www.kemi.se/templates/Page____2859.aspx

Mevcut veri bankaları

Madde adı ya da CAS numarası yazılır

Amonyum persülfat

Maddenin sınıfı

Başa dönmek için tıklayın

10- Human and Environmental Risk Assessment on Ingredients of Household cleaning products (HERA)

İnsan sağlığı ve çevreye olan riskleri değerlendirilmektedir. – LABSA – Polikarboksilat,homo ve kopolimer – Esterkuatlar – Alkol etoksilatlar – Enzimler (amilaz,lipaz ve selülaz)

Başa dönmek için tıklayın

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful