P. 1
CÂND DRAGOSTEA UCIDE...

CÂND DRAGOSTEA UCIDE...

4.62

|Views: 38,626|Likes:
Published by Raluca Butnariu

Roman de epoca.

Roman de epoca.

More info:

Published by: Raluca Butnariu on Nov 15, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $3.00 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/01/2016

$3.00

USD

Sections

 • CAPITOLUL 1
 • CAPITOLUL 2
 • CAPITOLUL 3
 • CAPITOLUL 4
 • CAPITOLUL 5
 • CAPITOLUL 6
 • CAPITOLUL 7
 • CAPITOLUL 8
 • CAPITOLUL 9
 • CAPITOLUL 10
 • CAPITOLUL 11
 • CAPITOLUL 12
 • CAPITOLUL 13
 • CAPITOLUL 14
 • CAPITOLUL 15
 • CAPITOLUL 16
 • CAPITOLUL 17
 • CAPITOLUL 19
 • CAPITOLUL 20
 • CAPITOLUL 21
 • CAPITOLUL 22
 • CAPITOLUL 23
 • CAPITOLUL 24
venise în Anglia. Fără chef.. Tu doar odihneşte-te. frecvenţăşi intensitate. un bărbat înalt şi oacheş. în sfârşit. a rupt apa. căreia medicii nu ştiuseră să-i dea de capăt. Este doar… mică. Du-te după săruri şi adu şi nişte coniac. şi-l privise cu ochii plini de fascinaţieşi râs. motiv pentru care nimeni nu ştia exact câţi ani are. Kim?. şiprinţul bogat şi chipeş. Îndrăznealavorbelor ei era… de neconceput!Ceilalţi. trăsurase opri cu o smucitură. Chiardeloc!Putea să se iade mânăcu Ethan. Nu-şi aminti când se mai simţise atât de fericită ca în clipa în care biata ei prietenă tresări şi-şi feri nasul din calea mirosului pătrunzător. Trăsura înainta anevoios prin ninsoarea abundentă. spuse Kimberly pe un ton calm. de nici doi ani. Cu mişcări atente. Presiunea din josul trupului era îngrozitor de mare.unde florile să explodeze într-o beţie de culori şi miresme. Vreun pui de căprioară. nu mai spune niciun cuvânt!o imploră Kimberly. se în oase şi dinţii clănţănindu-i în gură. se grăbi el să spună. Obrajii îi erau supţi şi venele de sub piele se vedeau aproape cu claritate.cu chipul scăldat în lacrimi. se corectă el în gând.Fu un efort supraomenesc pentru easă-şi întoarcă capul spre bătrâna moaşă şi să-i facă semnul pe care aceasta-l aştepta. dar ceva pârâi în josul abdomenului şi Elisabeth simţi ceva cald udându-i interiorul coapselor.ca să aducă cele trebuincioase. Elisabeth Lancaster se ruga oricărei forţe cereştidispuse s-o ascultes-o protejeze şi s-o întăreascăpentru a ajungeacolo unde-şi propusese. de o formă ciudată. Spremarea consternare apublicului numeros. Când l-am născut pe Nicholas. iar claritatea şi strălucirea lor îţi tăiaurespiraţia. înţelese adevărul crudşi simţi cum o lasă puterile. Întreaga societate înlemni. Întinzând o mână. Dacă ar fi lăsat-o la capătul drumului care ducea spre Sutherland House. -Ştiu că aşa vei face. care dormea alături. Acum. al optulea conte de Lancaster. Continuă să privească la boţul de carne din faţa lui. Câteodată. rosti cu o voce gravă. ţipăînmintea ei. Niciunul dintre noi nu l-a văzut. imposibil de cuprins cu mintea. Se opri şocat. clipind nedumerit. -Dacă va fi… băiat. Cine are… pecetea regală… moşteneşte totul. mult mai profundă şi mai înnebunitoare decât cea fizică îşi croi drum drept spreinima ei. Salvează copilul. 1 CÂND DRAGOSTEA UCIDE… 2 PROLOG Anglia. ajută-mă! -O voi face. Daniel. Trebuia să ajungă cât mai aproape de domeniul contelui de Sutherland şi plătiseo mică averevizitiului ca s-o lase în faţa porţilor impresionante ale conaculuiunuia dintre cei mai influenţi şi mai bogaţi nobilidin Anglia. -Trebuie să te odihneşti. Acea scenă avea să constituie subiectul bârfelor societăţii preţ de mai bine de doi ani. Însă femeia era extrem de pricepută la moşit şi cunoştea o sumedenie de leacuri foarte utile la tot felul de boli. aşa că tot ce trebuia să facă era să aibă răbdare. Kimberly părăsi încăperea cu pruncul în braţe. Femeia dădu din cap şi intră în camera suferindei.în ciuda durerii care-i sfredelea sufletul. mult mai intensă decât cea a ochilorElisabethei. Dumnezeu s-o aibă în paza Lui!. mai existau doi pasageri:un bărbat şi o femeie. îngăimă el pierit.Nu poseda nici măcar o dotă cât de cât decentă. Kim. amândoi coborau scările largi şi duble. albastre. plângând înăbuşit. spuse contesa. Daniel aruncă ultima lopatăde pământ peste mormântul Elisabethei Lancaster. Daniel îşi ridică ochii de pe figura adormită a Cristinei şi-şi privi fiul cel mare cu ochi adumbriţi de emoţie. iar Nicholas făcu doi paşi împleticiţi înapoi. cei puţini şicu adevărat inteligenţi. simţind că-l trec toate năduşelile. nu! Doamne Dumnezeule. era convinsă de asta.Îi chestie de câteva ceasuri. -Este încă în viaţă. Altfel nu pot să-l scoţ afară. împodobit cu pecetea regală a Kumpur-Palei. nimeni nu mai ştie adevărul. -Am săiessingur. în timp ce aluneca din aşternuturile de culoarea untului şi-şi lua halatul gros de casă. se lăsă în genunchi lângă movila întunecată. 11 Kimberly o luă în braţe. umbre vineţii i se întindeau larg în jurul lor.Kumpur-Palase numea acel ţinut exotic.Înălţimea Ta. înainte de a intra în posesia averii şi a titlurilor. Nicholas clipi descumpănit. unde Elisabeth purtasebijuteriile fabuloase ale reginelor Kumpur-Palei: un set fabulosde cercei. -Beth! -Kim?şopti Elisabeth cu nedumerire. i-le cu putere. la fel de albă la faţă ca mătasea aşternuturilor. totul depindea de cum avea să privească lumea bună această problemă. Coboară repede ca săputem pleca. negricioasă. începu coşmarul. îl zgâlţâi uşor. Nu suporta să vadă durerea la o femeie. Nu-i plăcea noua lui surioară. Bertha Wilson sosi o jumătate de oră mai târziu. durerile se înteţiseră ca durată. Dacă ar fi ştiut că era însărcinată şipe deasupragata să nască. O ştia instinctiv. care suporta orice suferinţă fizică fără să crâcnească. bătrâna ieşi pe hol şi i se adresă contesei de Sutherland: -Milady. Ceva mult mai grav. reprezenta o avere uriaşă. Kimberly dispăru imediat după ce femeia fu aşezată pe sofa. o presă peste bulgării reci. le amânaseră planurile. răspunse moaşa cu regret. pune-i numele…Alexander. încercând să i le încălzească. Este prea slăbită. încercând să-i distingă faţa în întunericul rece din interiorul poştalionului. bând până la nesimţire. Se gândi la femeia minunată pe care o îngropaseşi la soţul ei. Keith fusese unul dintre cei mai drepţi. Un altfel de durere. şopti Kimberly. După o consultaţie îndelungată. Preţ de o clipă. Dar cea mai importantă bogăţie se aflaîn trupul ei. întors cu faţa spre ea. regăsindu-şi aplombul. -Ştiu. Întotdeauna o fascinase lumina aceearoşiatică pe care cerul nopţii o avea atunci când ningea abundent. Se rugă ca bebeluşul din faţa lui să nu fie la fel de plângăcios cum fuseseEthan. deoarece Kimberly trebuise să rămână lângă leagănul în care dormea Cristine. -Este a noastră. că m-ai trezit. Deschise ochii. insistă Kimberlyîngrijorată. propuse Kimberly. a ei. tatonând terenul. încercând să se dezmeticească. În căptuşeala ei se află toate actele şi cele necesare moştenitorului casei de Lancaster şi al tronului din Kumpur-Pala. şopti Kimberlycu o voce răguşită de lacrimi. Vizitiul acceptase cu chiu cu vai s-o ia cu el în nord. I s-a rupt apa.Erau de un violet intens. cel de hermelină pe care i-l dăruise Keith la Crăciunul trecut.fricţionându. Şi. se răsuci pe călcâie şi începu să coboare panta dealului. Iar Elisabeth se afla într-un mare pericol. Simţea în inima ei că nu era departe acel bărbat care avea să-i umple inima de cântec şi poezie. Regret că vă fac neplăceri… -Nu fi prostuţă. gemu Kimberly. Va fi aici dintr-o clipă-ntr-alta. Afară. da’ nu mai pot face nimic pentru ea. privindu-i chipul congestionat printre lacrimi. nu-şi putu reprima geamătul care-i zvâcni pe buze. Amândoi ne-am dorit o surioară pentru voi. Pietrele erau lucrate cu o măiestrie nemaipomenită. îngenunchease în mijloculsălii de bal şi-i ceruse mâna. Nu l-am văzut. Elisabeth se trezi încercuită de nişte umbre negre. zâmbi. constată ea cu un surâs uimit. Asta-i lucru tare rău. Frumuseţea ei orbise întreaga Londră. legănându-se periculos peste muchiile gropilorce presărau drumulde ţară. ca şi cumte-ai gândi să…. -Atunci. 13 -UneoriDumnezeu hotărăşte lucrurile în felul Lui. Elisabeth îl privilung. Elisabethse îndreptă scâncind spre porţile masive de fier şi le deschise cuefort. Dansaseră un singur dans. Drumul este de vină.Dar nu avusese încotro. vertical şi nobil. Dar trăia. îi ceru ea cu o voce slabă. iarăşi? Kimberly roşi. Elisabeth aruncă o privirespre conaculaflat în faţa ei la aproape opt sute de metri. Toată lumea încremenise. un sugar cuminte. Şi Elisabeth fusese ucisă. Se stinsese în două luni. În ultima oră. Răspunsul fetei fusese pe măsura îndrăznelii lui Lancaster. Elisabeth îşi strânse buzeleîntr-o linie amară. Îi făcuse acest jurământluiKeith… Keith. muşcându-şi buzele. Trăgând un ultim fum din ţigară.. spuse ea într-un târziu. iar asta i-ar fi semnat tinerei femei condamnarea sau i-ar fi crescut şi mai mult popularitatea. însăEthan fusese omarepacoste. Fiecare minut care trecea îi luadin vigoare şi din rezistenţă. închizând ochii. cu ochii plini de lacrimi. Să mă ierte ăl de sus..Bertham-a ajutat cu naşterile şi… Se întrerupse când îl simţi pe Daniel intrând în salon. aidoma unei corăbii pe o mare în plină furtună. -Pot. Ethan fusese o adevărată teroare pentru el. galbene şi roz. menajându-iastfelvanitatea şi lăsându-i onoarea intactă. -Sunt aici. Unde este Keith? Figura Elisabethei îşi pierdu brusc strălucirea. încâtaproapeamorţi cu totul. Dar… familia lui… vor averea şi…bogăţia dinKumpur-Pala. Mă bucur atât de mult că…am reuşit să ajung. Lancaster o pusese pe Elisabeth în faţa unei situaţii incomode: ori îi refuza propunerea. ţâşnind spre prietena ei de o viaţă. Era o femeie slabă ca un ţâr. Elisabeth îşi scoase mantia şi i-o întinse contelui cu o expresie încordată. pentru că izbucnise în râs. Am trimis după moaşa din sat. îl contrazise Kimberly cu blândeţe. Şi părăsi aproape în fugă încăperea. Keith avea nevoie de o soţie. Nu vorbi. tatăl său se molipsise cu o boală ciudată. Maiestate. Contracţia care veni o luă prin surprindere cu intensitatea ei zguduitoare. provocatoare şi seducătoare care-i făcuse inima praf în urmă cu nouă ani. pe la jumătatea primăverii. tresărind. Cu toţiise dăduseră peste capsă-i intre în graţii. contele se cotrobăi prin buzunare după o ţigară subţire de foi.Încercă să le vorbească liniştitor. Veţi supravieţui. ţinută la palatul St James. cu chipulfoarteridat. Avea să-i ofere copilei lui Keith şi a Elisabethei o copilărie minunată. dar se supuse. Îţi vom oferi protecţie şi ajutor. din cauza unui şir de decese din familia ei. Nu credeam c-o să izbutesc… -Mă bucur c-ai făcut-o. apoi un abis fără sfârşit o trase în adâncul lui. 10 Chipul contesei de Sutherland îşi pierdu orice urmă de culoare. porni prin ninsoarea aprigă de afară. şopti el răguşit. Şi Ayleesha. Elisabeth îşi strânse pelerina şi mai bine în jurul trupului. îşi pierdu cumpătul şi intră în panică. dar trebuie să o ajutăm. schelălăiră încetişor şi se potoliră. îi sfâşia inima. auzind vocea stăpânului. Zâmbi uşor. Tare rău îmi pare de dânsa. I se părea că trecuseră ore de când se strecurase prinporţile mari şi până ce reuşi. „Oh. -Care? -E seara liberă a servitorilor. La cât de înfiorător de nedreaptă le fusese soarta. Kimberly se aşeză lângă Elisabeth şi. draga mea… Simţi că i se strânge stomacul de spaimă când se gândi la motivele pentru care biata contesă se afla aici. brusc. neputinţa îşi iţi capul hidos. va trebui să inventăm o poveste despre cum a apărut Cristine în viaţa noastră. Parcă a presimţit că… asta se va întâmpla.bărbatul începu să pipăie materialul moale al unei pelerine căptuşite. Daniel. Ei au fost. Trebuie s-o trezim şi să… 6 -Trimite un servitor după Bertha. Îşi duse mâinile la pântecul tensionat. Cântăreşti cât un cal de rasă. care mârâiau ameninţător. se ridicase şi o luase în braţe. mohorâte şi ploioase. vocea contesei de Sutherland tremură. şopti ea cu o voce alterată de suferinţă. Făcu o pauză. la fel ca ametistele. alergând sau mergând cu pasvioi. da’ numai dacă-i tai pântecul coniţei.iartu rămâi aicisămă aştepţi. după…mama luiKeith. De data aceasta cu adevărat.. Nick. Un hohot mut de plâns i se opri în gât. pe deasupra. -Poţi să te duci liniştită. doi oameni caresfidaseră totul pentru dragostea lor. aşa că plătise aproape două sute de lire pentru a fi lăsată cât mai aproape dedestinaţie. 1792 Noaptea era întunecată şiîngrozitor derece. Kimberly adăugă încă un nume micuţei care i se zbătea la piept. Lasă-i să-şi facă datoriaşi vino lângă mine. ea. -Da? -Mă voi ruga acolo sus…pentru voi. Desigur.Soarta tragicăa Elisabethei şi a lui Keith. Cred că nu este vorba de vreun hoţ. Berthao să ştie ce are de făcut. Contele se retrase un pas îngrozit. sub paltonul gros. Dar… Se întrerupse. -Oh!făcu ea. Dacă nu am fi fost siliţi să facemun ocol atât de mare. prinţ al Kumpur-Paleişi moştenitorul direct al conţilor de Lancaster. Kimberly putu să întrevadă frumuseţea care avea să devină într-o bună zi. ar fi străbătut-o în câteva minute. mătuşi şi verişori. care ridicase averea familiei Lancaster la suma de peste cincisprezece milioane de lire sterline. La douăzeci de ani. care ţipa de mama focului. Eu nucred căo să pot duce totul până la…capăt… -Pentru Dumnezeu.stătea în pragul uşii cu ochii cârpiţi de somn. -Ai mare grijă de ea. -În salon.dar zvonurile circulau. Nimic prin care să îndrepte crima. Degetelefinei se crispară pe mânerul interior al uşiţeicare pârâisurd sub încleştarea puternică. aducându-i o binecuvântată uitare. apoi se ridică cu ea în braţe. promise Kimberly cu o voce gâtuită de durere. Trebuie să ne îngrijim de tine. dar probabil îl uitase în trăsură. care o sfredelea cu ochii lui cadouă focuri verzi. nu?. încercă ea s-o încurajeze. întâlnind o porţiune de piele moale ce încă mai păstra urme de căldură. oprindu-sedoar atuncicândvalurile de durere o asaltau nemilos. analizând posibilităţile în minte. Ningea ca în poveşti. când tatăl său îl trimisese în Anglia la studii. impulsiv şi dramatic a celor din neamul Lancaster. -Dumnezeule. Durerile or să înceapă curând. -În miezul iernii. oh. Practic. Numai că trebuie să-şi aleagă un soţ respectabil şi demn..Se simţeacondamnată să moară de frig. mititica de ea. pe care o aprinse la flacăra felinarului ce se odihnea pe pământul îngheţat. -Ce-ai mâncat la cină.copilulva primi recunoaşterea pe care o merită. biată nefericită. apoi realiză că bărbatul nu avea cum s-o vadă şi se sili să vorbească printre dinţii încleştaţi: -Sunt bine. pe care-l admirase şi-l preţuise întotdeauna. Ochii violeţi i se umplură de o suferinţă atât de mare. strângând din dinţi. ieşi în întâmpinarea soţiei sale. -Dan.Singura ei avere era frumuseţea fără egal şi bogăţia spiritului cu care creatorul fusese nespus de generosatuncicând o înzestrase. bine cusut în buzunarul secret al mantiei şi în tivul acesteia. nu-i aşa? -Sunt ceva şanse să-l salvez. Îşi aminti vag că avusese un manşon de blană cu ea. să străbată parcul imens din faţa conacului. neaşteptată pentru un bebeluş. -Iisuse Cristoase!repetă. rosti contele de Sutherland pe un ton foartegrav. Parcă simţind studiul intens la care era supusă. Beth. mărturisi ea încet. dar săracă. -Oh. Daniel Sutherland. nu avea să se aleagă cu nimic de pe urma fărădelegilor lui. Păstrează-ţi forţele în noaptea asta. o linişti Kimberly. dar cel puţin.. Ca şi nunta grandioasă. În afara ei. Ridicând gulerul halatuluişi regretând că nu-şi luase pelerina.cu o senzaţie stranie în coşul pieptului. Fă… ce trebuie de făcut. Desigur. Elisabeth zâmbi stins. îngroziţi. Kim!murmură tânăra femeie. -Ce are?se încruntă contesa. situaţia e cum îi mai proastă. Nicholas se încruntă. În sufletul ei. văzându-l că este pe punctul de a aţipi. Contele de Sutherland va fi cel care va veghea asupra fericirii fiicei noastre şi-i va asigura protecţia. Bebeluşul trebuia salvat cu orice preţ. Dar pentru restul. Cu adevărat a noastră. prinzându-i mâna într-o strânsoare surprinzător de puternicăpentru cât de stinsă îi era vocea.Corect? -La fel de corect ca Dumnezeu însuşi.Nu ar fi rezistat atât. Ar fi vrut să-şi ceară scuze femeii. Şi are pielea mai închisă. Trăsura porni cu un scârţâit şi se pierdu în noapte. strângându-şi cu un gest protector abdomenul proeminent. Diferenţa de vârstă era prea mică între ei. La naiba.Înghiţind cu greutate nodul care-l strângea de gât.dragul meu. privindu-şi soţul disperată. Amun presentiment că este altceva. privind la perdeaua de fulgi mari şi grei care se cernea din înaltul negru-roşiatic al cerului. deşi nu-i era frig. Apropie-te. îi spuse contele cu o voce plină de durereşi neputinţă.Până atunci. strângândmâna contesei încurajator. Ea ştie ce are de făcut. Keith fusese un student strălucit. îşi zise el.Răutăcioşii afirmau că Bertha se născuse deja bătrână. Nu mi-am imaginat că o să fie atât de prost. în stilul impetuos. uşurată. Oftând. care o ţine tot o gură. savuraseră scena pe îndelete. în toiul nopţii?îşi ridică el sprâncenele cu un uşor dezacord. Le privi pe amândouă cu ochii sticloşi. era un bărbat curajos şi calm. Doamne. Kimberly îi aruncă o privire îndurerată lui Daniel. n-o să aibă zile. L-a numitguvernatorcu drepturi depline în absenţa sa şi pe perioada necesară fiului nostru ca să ajungă la vârsta majoratului. apropiindu-se precaut de leagănul pe care-l folosise şi Ethan cu cinci aniîn urmă. de data asta cu o violenţă care o zdrobi. o împinse cu blândeţepână o întinse între pernele mari.cu toate simţurile în alertă. astfel încât culmea dealului arătaacum ca o mare de răni ce-şi aşteptau încremenite vindecarea. -Nu spune asta. încingându-i mijlocul şi partea inferioară a abdomenului într-o bandă dureroasă. Oh. Iar pata mare şi umedă de pe fustele ei era un alt semn cât se poate de grăitor. ceea ce înseamnă că. Mă întreb cine e? -Vom vedea.făcându-i şmechereşte cu ochiul. apropiindu-se de pat şiluându-i mâna fragilă şi rece într. Era slab. Părea atât de… inertă! -Am adus tot ce… Elisabeth!icni Kimberly. îngroziţi. Copilul trebuie… protejat. Nu-i venea să creadăcă acesta ar fimotivul pentru care fusese scos dincasă pe vremea asta nesuferită! -Ce-aţi prins. -O fi vreun hoţ. Elisabeth. îl atinse uşor pe umăr şi. spatele îi era năduşit. Elisabeth privi în urma ei.situat undevala graniţa dintre India şi Nepal. Decizia era greu de luat. apoi îşi îndreptă atenţia asupra conacului imens care se ridica în faţa ei la o distanţă apreciabilă. Elisabeth îi făcuse un dar nepreţuit: îi dăruise fetiţadupă care tânjise atâţia ani. Guriţa în formă de cireaşă a Cristinei se lărgi şi un urletfioros sparse liniştea salonului. nu încă! Nu acum!”. Era singur pe creasta dealului. iar asta era… Tânăra femeie se încovoie de spate când o altă contracţie îi străbătu abdomenul. Sunt violeţi. -Vom spune căam găsit-o la uşa din faţă. se aplecase spre el. Iaraceastă sarcină ţi-a fost încredinţată ţie. unul măcar. Este a noastră. 9 -Keith şi-a luat toate măsurile ca fiul nostru să moştenească tot ce i se cuvine. spre marea mândrie apărinţilor săi. Elisabethscuturădin cap năucită. -Spui că ea o să moară. -Este un drum de ţară.Elisabeth nu-şi mai reţinu geamătul de durere. încât contesa de Sutherland înţelese într-o fracţiune de secundă grozăvia care se petrecuse. dar nu zise nimic. Nu ştiu cine a fost.aşa căbebeluşul poate să se nască dintr-o clipă într-alta şi… -Mă duc imediat. -Sora mea?făcuNicholas ochii mari. Muşchii braţelor îi tremurau din cauza efortului şi. Cristine Ayleesha Sutherland veni pe lume la primele ore ale dimineţii zilei de crăciun. Devierea aceea se datora ei şi era limpede că femeia cealaltă era nemulţumită de abatereade la traseul obişnuit al poştalionului. O găsi şi coborî cu atenţie. Kimberly rămase lângă Elisabeth. Îşi privi soţia iritat. dar având grijă să nu strivească comoara pe care Kim o strângeacu atâta gingăşiela pieptul ei. Tocmaicând se gândea că ajunsese la limita suportabilităţii. şi buzele palide i se arcuiră uşor subumbra unui zâmbet. Tatăl lui Keith. Nu avea bagaje. Acum. repetă el cu blândeţe. Daniel îşi reţinu o tresărire atunci când luă veşmântul murdarşi ud. -Şi cum vom explica prezenţa Elisabethei în casa noastră? -O vom îngropa în zori. iar durerile deveniseră insuportabile. Indiferent ce voi naşte. continuă Elisabeth încet.Era istovită. ultima dată chiar pe blănurile din faţa şemineului. Contele tresări şi-şi înghiţi o înjurătură. Kimberly îşi înălţă sprânceanaîn maniera răutăcioasă. Kimberly surâse. câinii lătrau într-un fel îngrijorător. nu. oricinear fi fost el. AcumKeith era mort. Flăcărilelumânărilor din ceară ale sfeşnicului cu şase braţe pe care bărbatul îl duceaaruncau umbre tremurătoare pe pereţii împodobiţi cu tablouri scumpe. îndreptându-se spre câinii care se agitau în jurul unei movile de culoare închisă. Trebuie să-ţi păstrezi puterile şi să le foloseşti la vremea cuvenită. mari şi migdalaţi. în situaţia aceea deplorabilă. Coniţa asta. Umerii bărbatului căzură. Portiera se deschise şi vocea aspră a vizitiului sparse liniştea mormântală din jur: -Aici-i locu’. Răsucindu-se spre soţul ei. de oboseală şi de foame… Contracţia păru să se liniştească. rosti el cu sinceritatea caracteristică copiilor.Fiecare val de durere era o nouăîncercarecare osolicita teribil.Să se facă ghem şi să plângă pânămurea. o sumă fabuloasă. îmbrăcat într-o perechede pijamale de mătase azurie. Keith se trezise pe cap cu o armată de Lancasteri: un şir impresionant de unchi. Ochii i se înfundaseră în orbite. Jos. Când mâna Elisabethei deveni inertă într-a ei. se bâlbâi el. se bâlbâi contele. Nicholas îşi privi mama cu îndoială. Kim. -I-am promis lui Keith că-i voi dărui un fiu puternic…şi sănătos.Criminalul. Nu mai am dureri! -Sunt sigură că totul este în ordine. Şi grăbeşte-te!ţipă ea la bărbatul încremenit de şoc. se auzi vocea acră a femeii care-l însoţea pe acel bărbat amabil. În faţa lui se afla o femeie. Bebeluşul ei se pregătea să vină pe lume. ciulindu-şi urechile. Avocaţii din Londra au copii legalizateale testamentului său. Câteva ceasuri mai târziu.înainte de a se duce de pe această lume. O nouă contracţie îi săgetă partea de jos a trupului cu o intensitate care ofăcu să-şi muşte limba.furioasă şinemulţumită.să-i dea un nume. Dacă va fi fată… pune-i numeleCristine. -Copilul…. dar câinii lătrau întărâtaţi. pe lângă sentimentul îngrozitor de pierdere şi furie. simţindgustul sângelui. rosti moale contele de Sutherland. de asta să nu te îndoieşti. -Dar copilul ar putea trăi. Cristine avea să aibă un destin greu în viaţă. -Dar copilul?murmură el. O femeie inconştientă. -Pământul este îngheţat bocnă. sugeră tânăra femeie după o clipă de gândire. toate bătute cu diamante uriaşe de diferite culori: albe. dragule.iarminteaîi erachinuită de gânduri sumbre. în afara menajerei. nemulţumit de faptul că era scos din patulcălduros în puterea nopţiipentru a ieşi în vremea nesuferit de rece de afară. Ofetiţă micuţă. Keith se născuse cu privilegiul de afi unul dintre cei maibogaţi oameni din lume. -Elisabeth. dar o alta îi luă imediat locul.Şi. Poţi să-l salvezi? Femeia îl privi şovăitoare. Nicholas.Dar alegerea lui fusese Elisabeth Leython. şi trase primele două fumuri cu sete. când simţi ceva cald între picioare. -Iisuse Cristoase. apropiindu-şi faţa de a lui. o să-ţiacord această onoare. Îi venea să plângă. însoţită de contesă. am fi călătorit în condiţii mult mai bune. ar fi avut de străbătut pe jos aproape cinci mile ca să ajungă până la acele porţi în spatele cărora se 3 afla salvarea eişi a bebeluşului care era atât de nerăbdător să cunoască lumea crudă de afară. -Ştiu. cu ochii verzi ca jadul chinezesc şi trăsături de o frumuseţe exotică. se arătaseră indignaţi de aroganţa ei. dar cu un mare efort. -Lasă ideea aia pe mai târziu şi dă-te josdin pat. nimeni nu realizase cât de bogat era noul conte deLancaster. -Trebuie să vedem despre ce este vorba. Se freca la ochi cu pumnii. -Nu e urâtă. Cei înguşti la minte. luptându-se să vorbească clar. Cristine era a ei acum. şi nu protestă când Daniel o luă în braţe şi o dusepână-n apartamentul rezervat musafirilor de soi. în salon. Copilul s-o întors de-a curmezişul. -E urâtă. Pierderea lui îi căscă în suflet un goldureros. care terminase Eton cu magna cum laudae.Trebuie să… -Te rog. Daniel trase de şnururile care legau mantia şi dădu marginile în lături. îi ceru contesa de Lancaster. mai curajoşi şi mai loiali bărbaţi din câţi întâlnise în toţi cei aproape treizeci şi şase de ani câţi avea. aşteptândcavalul de durere ce-i săgeta şalelesă treacă. a domnului Raid şi a Berthei.. Keith a luat măsurica regatul lui să fie… în siguranţă. Contele îşi privi lung soţia şi.Şi astfelse născuinvidia în inima celor din familia Lancaster.a cărui pământuri adăposteau mine de rubine şi diamante. Asemenea podoabe aveau o valoare inestimabilă. ajutată de Kimberly. văzând că nu reacţionează. Sarcina era abia vizibilă prin faldurile mantiei căptuşită cu blană de herminăcare o înfăşura. Asta dacă nu-i prea târziu şi pentru el. dezvelind o parte din frumuseţeaangelicăcare o proclamase regina societăţii în urmă cu şaseani. Şi când îi născusepe cei trei fii ai lor. alungiţi mult la colţuri. Închizând ochii istovită. Însă Elisabeth preferase să aştepte pe cel care-i era cu adevărat sortit. Însă bijuteriile din Kumpur-Palavorbeau de la sine. sprijin şi protecţie. -Condiţiile sunt aceleaşi. nu mai conta… Strecurându-se printre porţi. Mâinile îi tremurau când şi le ridică spre gluga amplă care ascundea chipul necunoscutei. al unsprezecelea contede Sutherland. Keith îşi petrecea o jumătate de an în Anglia. Kimberly se repezi s-o ia în braţe. Kimberly îi deschise uşa şi făcu ochii mari în faţa poverii pe care soţul ei o aducea înăuntru. Distanţa aceea. strivi restul sub talpa cizmei şi se lăsă pe vine în faţa mormântului proaspăt. Nu-şi permitea nici măcar să geamă atunci când chinul acela arzător îi străbătea trupul. patru perechide brăţări triple şi inele. simţind cum i se frânge inima de mila ei şi abărbatului minunatpe care-l cunoscuse în urmă cu cincisprezece ani la Eton. Contele însuşi se albi la faţă. oftând întretăiat. scumpa mea?mormăi el în barbă.Vei trece cu bine de această încercare şi te vei bucurade copilul tău pentru mulţi ani de acum încolo. încercând să-şi dea seama în ce poziţie se afla posesorul acelui veşmânt. Ajunsese până aici. făcând ochii mari. Elisabeth făcu un efort să se ridice în capul oaselor.. dacă va fi nevoie. sărutând-o de faţă cu toată lumea. simţi că i se face rău. iar elfusese nespus de generos cu ei. Keithîşi scosese de pe degetul mic inelul masiv din aur. Femeia se agăţă de portierăcând trăsura se aplecă mult într-o parte. Daniel o aştepta. Daniel deschise un ochi somnoros şi o privi cu o umbră de surâs pe buze. forţând un zâmbet încurajator. se căsătorise cu o prinţesă hindusă şi moştenise un mic regat. Imaginea conacului tremură în faţa ochilor ei preţ de o clipă. Picioarele i se înmuiară şi Elisabeth căzu în genunchi. Neamul Lancaster era unul extraordinar de prolific. se ridicăpescuind şi lopata pe care o sprijini neglijent pe umăr.domnule. Ceea ce purta asupra ei. indiferent dacă o tai sau nu.în vârstă de optani. Spaima şi oboseala se adăugau travaliului care începuse să devină o adevărată tortură. şocată de lipsa de decenţă a acelui bărbat puternic şiatât de… râvnit.. Dar asta înseamnăs-o omorpe măicuţa lui cu bunăştiinţă. -Elisabeth. în timp ce-i plimba pe sub nas sticluţa cu săruri. Şi toţi ne sunt devotaţi. dar o să vezi ce ochi minunaţi are atunci când o să se trezească. dar părea să moştenească culoarea arămie a pielii şipărul întunecat altatălui ei. Elisabeth porni prin ninsoarea bogată. continuând să fixeze speriat ghemotocul gălăgios care se agita în braţele mamei sale. iar trăsăturile clasice ale feţei ovale i se luminară. care şerpuiau spre antreul înalt cât cele două etaje ale conacului. după care-l sărutase uşor pe buze. aveau o culoare neobişnuită. oftând. filtrând linia orizontului printre gene.Cu ajutorul lor. Elisabeth se încordă. Voi avea grijă de copila voastră şi o voi apăra cu preţul sângelui meu. înainte să se lumineze. E foarte pricepută. flămândă şi cu nervii la pământ. surâse Kimberly. luminând drumul soţului ei. opintindu-se şi aşezând-o mai bine în braţele lui. Simţea că timpul o presa. Îşi vârî picioarele în papucii moişi-şi înnodă cordonul pluşatîn talie. rânjind la el batjocoritor. Făcuseră dragoste de două ori în acea noapte. ba chiar cu generozitate: o groapă gata săpată. îl surprindea şi-l uluia în egală măsurăviteza cu caremintea soţiei sale lucra. Crimele.. Acum o avem. Sufletul îi era îndurerat. mângâindu-i părul blond ca mierea cu nespusă duioşie. nu dusese lipsă de peţitori. E frig aldracului! Elisabeth simţi un val de uşurare atâtde mare. infinit mai cumplită decât predecesoarea ei. 12 Contele îşi privi soţia cu o expresie uimită. iar la sfârşitul acestuia. şopti Elisabeth istovită. Desigur. opină el cu o voce somnoroasă. Dar lunile de toamnă. Is. întinzând soţiei lui sfeşnicul. Pântecele rotunjit al femeii nu lăsa niciun dubiu asupra stării delicate în care se afla. Dădu şi de urma unui cercel. precum şi dragostea şi devotamentul unei mame. la naiba!. Cu inima pe jumătate arsă de durere pentrufemeia care îşi dăduse ultima răsuflare în braţele ei.mulţumesc.Şi cu toate astea. Elisabeth încercă să inspire. cu mare grijă. Kimberly îşi înghiţi unhohot de plâns.Însă niciuna dintre femeile pe care le cunoscuse nu-i stârnise dorinţa de a-i prinde la gât nestematele din Kumpur-Pala. replică ea cu un reproş voalat în glas. ideea pe care o avuseseră amândoi în minte fusese cea a unei grădini etajate. i se păru de-a dreptul descurajantă… Inspirând adânc aerul rece şicurat al nopţii. Elisabeth Leython provenea dintr-o familie modestă. Te rog. sfredelindu-i partea de jos a trupuluica o jerbă deflăcări. tiviţi de gene dese şi ude. iar restul să fie muritori de foame. îmbrăţişând-o strâns. -Iisuse! Prudent. Ochii surioarei lui erau ca două bucăţi de ametist. Frica îi aduse transpiraţii reci pe şira spinării. safir şi ametiste. scutindu-şi soţul de o explicaţie întortocheată şi dificilă. Atent. sărăcuţa de ea. punându-şi mâinile pe umerii ei. Ochii ei. Ştergându-şi transpiraţia de pe frunte. -Nu! Ascultă-mă!îi ceru contesa de Lancaster. -Tată?. ci la motivul pentru care latră câiniiîn ceasul acesta târziu din noapte. zădărnicindu-i orice încercare de a se apropia de uşile duble. îngustându-şi ochii ca să şi-i apere de fulgii grei şi ca să vadă mai bine despre ce era vorba. -Aş vrea să fie aşa. -Nu mă gândesclaamor. Prezenţata este întotdeauna o plăcere pentru noi… 7 -Keith este mort. la aproape douăzeci şi trei de ani. în spatele cărora ar fi găsit căldură. să ştii că o să suporţi preţul acestei greşeli. Este firesc ca femeia să mai piardă şi sânge atunci când naşte. atunci n-ar fi ezitat nicio clipă să-l linşeze pe ticălosul care sefăcea răspunzător de acea oroare. întinse o mână şi îngheţă. o răsturnă pe spate şi-şi trecu o mână pe sub genunchii ei şi alta pe după omoplaţi. mi-a venit o idee. De data asta. unde o aşezăcu grijă în patul imenscu baldachin.. Iar el păruse să aprecieze şi să guste din plin replica ei.acel bărbatdinamic.încât se zvoneacă ar fi putut cumpăra cu uşurinţă mai mult de jumătatedin proprietăţile cele mai valoroase ale Angliei. neputându-l condamna pentru reacţia lui şi pentru laşitatea de moment. Niciodată nu voi putea să-ţi mulţumesc îndeajuns pentru bunătatea ta… a voastră. bâjbâi cu piciorul în căutarea scăriţei.Albindu-se toată la faţă. La optsprezece ani. spuse el calm. Şinu doar fizic. spuseKimberly. Beth! Sună îngrozitor. având grijă să-şi păstreze tonul vocii coborât pentru a nu trezi bebeluşul din braţele ei. Titlurile. 8 Keith Randall era atât de avut. Originalul se află în Kumpur-Pala. Pe Elisabeth o cunoscuse doi ani mai târziu şi se îndrăgostise de ea instantaneu. În luminatremurătoare a lumânărilor. căută pulsul persoanei din faţa lui şi-l găsi. doamnă?se aplecă bărbatul spre ea. Era urâţică. O culoare clară. -S-o ducem sus. încercând să se adune. Cristine deschise ochii. Cristine trebuia protejată. Îşi cuprinse pânteculîn palme şi gâfâi scurt. Dar aşa… Era conştient că nu se putea apuca să cerceteze împrejurările morţii lui Keith. Îi luă mâinile într-ale sale. ai nevoie de braţe puternice şi câteva ore bune la dispoziţie… -Nu şi dacă o vom îngropa pe deal. -Şidacă vei naşte o fiică?se văzuDanielnevoit să fiepractic. Niciunul din ei nu se gândise vreo clipă că una dintre acele gropi avea să fie destinată unui trup omenesc. în posesia lui Orslom. -Ea eCristine Ayleesha Violet Sutherland.Poţi să faci ceva pentru copil?. nimeni dinaceastă nobilă stirpenu avusese curajul să-şi expună otrava în public. -Vă simţiţi bine. hipnotici în limpezimea lor. averea… totul. Doamne. Kim. Pentru că asta şi era acum. Elisabeth Lancaster stătea între perne. chipul oval al femeii era îngrozitor de palid. Beth. putea să-i însenineze primii douăzeci şi unu de ani pe care avea să-i petreacăîn casa ei. cu terase largi. am pierdutşi eudestul.care mânca şi dormea tot timpul. simţindu-se ciudat de trează şi. copleşită deresemnarea demnă şi curajoasă a femeii din faţa ei.. Este îngheţată măr. Copilul nostru trebuie să… Vocea i se frânse şi ochii i se măriră. dealul din spatele conacului le oferea exact lucrul de careaveau nevoie. -Ai făcut foarte bine că te-ai gândit să vii aici. -Oh. bâigui Elisabeth cu o voce sugrumată de durere.Daniel!se răsti ea. Elisabeth reuşisă maiia o gură de aer înainte cao altă contracţie să-i ardă mijlocul. Dumnezeu îi era martor. iar contracţiile s-au oprit cu totul. Elisabeth îl privise lung pe bărbatul îngenuncheat în faţa ei. Kimberly îşi rezemă fruntea de umărul lui Daniel.Şidacă m-ai scos din pat degeaba. îl invită contele cu o voce joasă. Şi atunci. nu vorbi prostii!îi curmă vorba Kimberly cu o voce din care nu-şi putu şterge teama adâncă pe care o simţea. privi spre pata închisă şi umedă carese lăţea înroşind aşternuturile de mătase. şopti cu o voce stinsă contesa de Lancaster. cucoană. cu fulgi mici şi iuţi. dădu peste gulerul mantiei şi-şi strecură degetele dincolo de marginea lui. îndreptându-se şi privindu-l emoţionată. va trebui să-mi promiteţi că veţi avea grijă de copilul meu şi al lui Keith ca şi cum ar fi propriul vostru copil. -Da. -Voi avea grijă de copilşi-lvoi iubi ca pe proprii mei fii. Avea s-o creascăca pe fiica ei. Era o crudă ironie să ajungă atât de aproape de conac şi să nu poată intra din cauza acelor bestii. spune-mi că n-a murit!gemu eacu ochii plini de lacrimi. şi un zâmbet uşor uimit înflori pe buzele ei. Daniel chicoti. dar nu reuşi. -A fost ucis. Copilul ei trebuia scos în afara oricărui pericol. fă ce ai de făcut. Când o văzu cu bebeluşul în braţe. în vremurile bune. cât îmi doresc să ai dreptate!gemu Elisabeth.transpunând în realitate unul dintre cele mai fermecătoare basme: dragostea fulgerătoare dintre fata frumoasă.ridicându-se şipărăsind încăpereaaproapeîn fugă.Nu acelaşi lucru îl putea afirma despre Tony. Mâinile îi îngheţară în contact cu metalul rece. continuă Kimberly. rostise ea cu graţie. rosti el cu greutate. Considerau că nu este drept ca unul dintre ei să fie atât de indecent de bogat.Societatea se aştepta ca el să facă o alegere mult mai… inspirată. Elisabeth!. Nu aveam unde să mă duc… Contele tăcu..Clipi de două ori. Şi el apăruse. Ca să sapi o groapă pe vremea asta. La douăzeci şi opt de ani. O. A pierdut sânge cu nemiluita. Simţea frigul infiltrându-i. 4 Câinii lordului Sutherland o simţiră. Acumo să mă duc să poruncesc servitorilor să pună apă la fiert şi s-o aducă aici. îl informă Elisabeth cu o voce goală. Un minut mai târziu. -Nu mai simt copilul!. Însă când fetiţa deschise ochii şi o privi. Bine cămăcar Keith anticipase complotulşi-şiblocase averea în mâinile avocaţilor. cealaltă jumătate alături de familia sa din orient. ridicându-şi capul pentru a-şi privi soţul în ochi. ridicând un deget ca să atingăobrazul catifelat al micuţei.. apoi spuse printre bâlbâieli: -Mă duc după Bertha. lividă. întâiul său născut. plin de jale. Şi pentru asta. Durerea prinse să scadă şi tânăra femeie reuşi să-şi controleze mai bine tonul vocii. Câinii. Am auzit… de cazuri în care… doar copilul mai putea fi salvat. ori îl accepta. Kimberly privi încruntată în urma lui. Când se apucaseră în toamnă să răscolească pământul din vârful colinei. Ştiaprecisce ţine în mână. Daniel îşi petrecuse timpul în salon. -Vino s-o cunoşti pe surioara ta. Darmama nu a fost… n-a avut…. Kimberly. lipsit complet de orice urmă de entuziasm.nu-şi amintea mare lucru de vremea când Anthony era bebeluş. Dar în inima ei nu fusese loc decât pentru un singur bărbat: misteriosul Keithon Randall. deşi. Kimberly se ridică brusc în şezut.Începuse din nou să ningă.retrăgându-se un pas pentru a i-o arăta pe fetiţa care între timp adormise. Tensiunea şi… -Şsst. Oh. -Sunt liniştită în privinţa unui singur lucru. Nu putea face nimicpentru a-i răzbuna. o floare de lotus sculptată într-un rubin uriaş. spuse Kimberly. reuşi Elisabeth să surâdă. şi tu şi copilul! -Keith… a avut grijă. scumpa mea. pejumătate îmbătatăde fericirea de astrânge din nou la piept un ghem de viaţă. întimp ce ochii i se umpleau de lacrimi. lăsându-i unicului său fiuun regatde condus şi o avere uriaşă de mânuit.pentru a-şi îngăduio nouă şi binecuvântată gură de aer. reuşind de data aceasta să-şi înghită valul de spaimă care o înşfăcă de gât. Daniel râse de expresia îngrozită de pe faţa fiului său. Cu mâini nesigureapucă cadrul uşiţei şi. nu vedea nimic! Pe dibuite. Nu semăna deloc cu blonda Elisabeth. fărătitluri nobiliare de valoare saurădăciniadânc înfipte în istoria înnegurată a Angliei. abia se simţea. Oricum. Adio. mormăi ceva şi-şi aruncă picioarele lungi peste marginea patului. Trebuia să ajungă în interiorul conacului cât mai repede. Dacă ar fi putut. rosti Kimberly. Elisabeth îşi făcuse debutul social destul de tardiv. colier. 5 Contele deschise uşa şi-şi înfrână şirul de blestemecând primul val de frig îl izbi dreptîn faţă.în lumina cenuşiea zorilor. în mod sigur s-ar fi speriat şiar fi refuzat să o ia cu el în acea călătorie lungă şi dificilă. băieţi?se adresă el celor şase ciobăneşti germani

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->