Latent talent in het Hoger Onderwijs

Gevolgen van ontwikkelingen in overheidsbeleid en IT voor institutional researchers
08 november 2012 - Theo Bakker - #LTDAIR

Een impressie: de doorbraak van de verftube
• In 1863 vindt Geoffrey Rand de verftube uit. • Opeens kunnen kunstenaars veel langer in de buitenlucht schilderen en ervaren hoe de werkelijkheid er echt uit ziet. • Het impressionisme is geboren.

Een impressie: de doorbraak van Big Data
• Jullie staan nu voor soortgelijke revolutie: Big Data. • Wat betekent Big Data in de hedendaagse context van het HO? • Wat betekent dit voor jouw rol als institutional researcher in dat werkveld?

Een impressie: wie is Theo Bakker

Theo Bakker

Uva Deloitte Uva - FGw Vrienden Familie Studie theologie Studie informatiekunde

Theo Bakker, tbakker@deloitte.nl, 06-10999307
bron: LinkedIn maps

Belangrijkste ontwikkelingen op hoofdlijnen

Het primaire proces wordt digitaal Meer doen met minder (in geld en aantallen studenten)

Gebruik van ICT in het HO wordt volwassen

Concurrentievoordeel Onderwijs Effect Ranking Onderwijs Learning analytics Onderwijslogistiek Business Intelligence / Institutional research Efficiëntie Bedrijfsvoering 3 Onderzoekslogistiek 2 Onderzoek 1 Studiesucces Onderzoek E-science, publicaties & valorisatie 0

} }

Extern

Intern

Maar inkomsten lopen terug voor zowel instellingen als studenten (en hun ouders)...

Bron: www.sax.nu - 02-11-2012

... en mogelijkheden en plichten voor besteding van middelen zijn divers en complex.
Overheid & Instelling
Onderwijs Onderzoek Maatschappij

Informatietechnologie
Data Ketens & cloud

HO IR

IT
mogelijkheden & beloftes

plichten & doelstellingen

plichten & doelstellingen

wensen & verwachtingen

Studenten
Sociale netwerken & persoonlijke IV Draadloos & mobiel

Interactief & individueel

Tot 2020 zijn er heel wat uitdagingen
succesvolle e-learning strategie

aantallen studenten

incidenten

demografische afname studenten NL

deeltijd vouchers nieuwe Europese verordening over privacy en databeveiliging

prestatie-afspraken

instellingsaccreditatie (reparatie) studiekeuzegesprekken studiebijsluiters allianties/fusies sociaal leenstelsel instellingsaccreditatie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Wat moet de institutional researcher in deze context doen of laten? Hoe kan Institutional Research zich gericht ontwikkelen en optimaal bijdragen aan efficiëntie en effect in het Hoger Onderwijs?
Efficiëntie Effectiviteit

HO

Systemen

Studenten

De stand van zaken in de ontwikkeling van het gebruik van data in de informatievoorziening aan studenten

Processen worden digitaal, persoonlijk en sociaal Behoefte aan informatie verschuift naar voren in processen Data staat centraal in strategievorming en uitvoering

Alles wat digitaal kan worden wordt digitaal: ook het primaire proces zelf
Efficiëntie

Proces

Systemen

• Processen worden gestandaardiseerd en gedigitaliseerd

12

Alle informatievoorziening wordt persoonlijk en sociaal
Efficiëntie Effectiviteit

Proces
Business Intelligence

Systemen

Student

Analytics

• Processen worden gestandaardiseerd en gedigitaliseerd • Systemen leveren op maat informatie aan studenten en medewerkers • Het gebruik biedt kansen voor verbetering van efficiëntie. Maar vooral voor verhoging van effectiviteit.
13

Voorbeeld in retail: Albert Heijn
Efficiëntie Effectiviteit

Inkoop
Business Intelligence

Bevoorrading

Bonuskaart

Analytics

• De inkoop is gestandaardiseerd en gedigitaliseerd (1995) • Systemen zorgen ervoor dat de bevoorrading just-in-time is. • Het gebruik van producten wordt vastgelegd met de Bonus kaart. In 2012 lanceert AH de persoonlijke aanbiedingen (zoals Tesco al heeft gedaan, met 20% succes in plaats van 4% op ‘retention’).

14

Voorbeeld in retail: Bol.com
Efficiëntie Effectiviteit

Inkoop
Business Intelligence

Online shop

Pers. aanbev.

Analytics

• De inkoop is gestandaardiseerd en gedigitaliseerd (1999) • Systemen zorgen ervoor dat de bevoorrading just-in-time is of digitaal. • Het gebruik leidt tot persoonlijke aanbevelingen (Bol.com is first mover in Nederland; Selexyz is bijna failliet: AH koopt Bol.com ...).

15

Het Hoger Onderwijs loopt 10/15 jaar achter in IV ontwikkeling
Efficiëntie Effectiviteit

Proces
Business Intelligence

Systemen

Student

Analytics

• Processen worden met moeite gestandaardiseerd en gedigitaliseerd in het secundaire proces • Systemen zijn aanwezig, maar worden nog weinig in samenhang gebruikt • Het gebruik wordt onvoldoende benut

16

Informatiebehoefte verschuift naar voren in de studieloopbaan
HAVO
O = Oriëntatie V = Vertraging L = Langstudeerder

O

HBO

V

VWO

Nominaal

O 1

BA

O 2

MA

Niet-nominaal

O 2

P

BA'

V

L Langstudeerders

O 3

MA'

V

L Langstudeerders
17

En naar voren in het leerproces
week -1 Onderwijsvoorbereiding Studievoortgang Formatief toetsen 1 week Normatief toetsen 2 weken Resultaat verwerkt 3 maanden

Onderwijs dag 1

LMS

LMS

SIS

SIS

18

Wat betekent dit voor het speelveld van de institutional researcher?
Overheid & Instelling
Onderwijs Onderzoek Maatschappij alignment van strategie en IT

Informatietechnologie
Data Ketens & cloud Rekenkracht

HO IR

IT

plichten & doelstellingen informatievoorziening naar ‘boven’ naar ‘boven’ en ‘onderen’ plichten & doelstellingen

mogelijkheden & beloftes optimaal gebruik van IT op persoonlijk niveau wensen & verwachtingen

Studenten
Sociale netwerken & persoonlijke IV Draadloos & mobiel

Interactief & individueel

Wat is er nieuw aan Big Data?

Volume, variety & velocity

Social Learning Cycle van Boisot (1998)
4. Verspreiding van informatie

Beleidsrichtlijnen

5. Absorptie Ontvangst van informatie via meerdere kanalen

IT

HO
3. Abstractie Reductie en standaardisatie van informatiestromen

4
3
Codified

5

Beleidsuitvoering...

Dagelijkse werkelijkheid
6
6. Impact en gebruik van gegevens in gebruikersapplicaties en communicatiemiddelen

Institutional research

IR
Uncodified

IT

Abstract

2

1

Data uit systemen
Diffused 1. Analyse Verzameling van feedback van gebruikers

2. Codificering Verwerking van feedback in systemen en procedures

Business Warehouse Concrete

Undiffused

Boisot 1998, Knowledge Assets: Securing Competitive Advantage in the Information Economy

Praktijkvoorbeeld - wetenschap

Praktijkvoorbeeld - feedback op rijgedrag

• Radar geeft snelheid direct terug • Bestuurder heeft referentie naar maximum snelheid • Snelheid daalt met ca 10%

Praktijkvoorbeeld - Nike+
• Sensor in Nike is verbonden met iPod/ iPhone • Directe feedback op tijd, afstand, energieverbranding

Praktijkvoorbeeld - Purdue
Feedback op basis van gegevens uit Blackboard Inloggen, cijfers, activiteiten in fora, etc.

SLC van Boisot - efficiency & effect (10%)
4. Verspreiding van informatie
5. Absorptie Ontvangst van informatie via meerdere kanalen

IT

HO

E-max
3

4

5

Codified

3. Abstractie Reductie en standaardisatie van informatiestromen

variëteit & volume
6

Effect
6. Impact en gebruik van gegevens in gebruikersapplicaties en communicatiemiddelen

Efficiency

snelheid (velocity)

Uncodified

IT

Abstract

2

1

E-min
Diffused 1. Analyse Verzameling van feedback van gebruikers

2. Codificering Verwerking van feedback in systemen en procedures

Concrete

Undiffused

Boisot 1998, Knowledge Assets: Securing Competitive Advantage in the Information Economy

Praktijkvoorbeeld - een Australische universiteit
Instroom Aspirant
Manage'aantallen

Doorstroom Student

Uitstroom Alumnus

uitval'

aange meld'

toegela ten'

ingeschreven'

afgestudeerd'

Manage' kwaliteit

1

2

3

4

5

Identificeer en stimuleer de beste match

Optimaliseer studieresultaat Identificeer en stuur studiekwaliteit

Sluit aan bij het carrièrepad en persoonlijke doelen

Mogelijke bronnen voor relevante data
Input: 18.946 studenten (een Australische Universiteit), 516 attributen per student
1 2 3 4 5

Clustering
Blije internationale Succesvol BA Gemiddeld Volwassen, deeltijd

Trage internationale

Honours

Betrokken, maar ontevreden Worstelaars

Uitvallers

Ontevreden

Niet betrokken

Betrokken, agressief

Inzoomen voor het bepalen van beslisregels
12 cluster model (3 primary churn behaviours)
C6 C 12

34 cluster model, focussing on 8 Churn behaviours
Students: 662 Age: 20 Churn: 24% Marks: 30% Satisfied: 15% Response rate: 29.3%

C1

C3

C4

C2 C8

C5 C 11 C 10

Students: 218 C7 Age: 22 Churn: 74% Marks: 39% Satisfied : 10% C9 Response rate: 6.5%

Students: 232 Age: 26 Churn: 68% Marks: 40% Satisfied : 29% Response rate: 10.6%

Worstelaars Uitvallers Niet betrokken

Worstelaars – hoge kans uitval, lage kans uitval Uitvallers – al vertrokken, nog binnen, etc. Niet betrokken – tevreden, ontevreden, ec.

Afstemming maatregelen op bevindingen
12 cluster model (3 primary churn behaviours)
C6 C 12

34 cluster model, focussing on 8 Churn behaviours
Students: 662 Age: 20 Churn: 24% Marks: 30% Satisfied: 15% Response rate: 29.3%

C1

C3

C4

C2 C8

C5 C 11 C 10

Students: 218 C7 Age: 22 Churn: 74% Marks: 39% Satisfied : 10% C9 Response rate: 6.5%

Students: 232 Age: 26 Churn: 68% Marks: 40% Satisfied : 29% Response rate: 10.6%

a

Onbewust bekwaam/ onbekwaam

a

b c

d

e

Bewust bekwaam/ onbekwaam

Voorlichting

Intake

Matching

Begeleiding

SLC van Boisot - efficiency & effect (10%)
4. Verspreiding van informatie
5. Absorptie Ontvangst van informatie via meerdere kanalen

IT

HO
3. Abstractie Reductie en standaardisatie van informatiestromen

4
3
Codified

5

variëteit & volume
6

Effect
6. Impact en gebruik van gegevens in gebruikersapplicaties en communicatiemiddelen

Efficiency

snelheid (velocity)

Uncodified

IT

Abstract

2

1
Diffused 1. Analyse Verzameling van feedback van gebruikers

2. Codificering Verwerking van feedback in systemen en procedures

Concrete

Undiffused

Boisot 1998, Knowledge Assets: Securing Competitive Advantage in the Information Economy

De transformatie van traditionele BI naar analytics
Analytics
Verkennen en ontdekken, toekomst voorspellen, actiegerichte inzichten

IR

Optimalisatie, simulatie & scenario analyse

Voorspellende modellen

fore-sight
Segmentatie / statisch clusteren

insight
Data exploratie

hindsight
Traditionele BI
Feiten begrijpen, rapportage verleden en huidige prestatie

Prestaties meten en rapporteren

Data extractie & integratie

Effecten van digitalisering en big data op onderwijs en onderwijsdiensten

Enorme toename van online onderwijs Ontbundeling van diensten - College as a Service

Het grote geld richt zich op het Hoger Onderwijs
• Google / Microsoft - Khan Academy (200 lessen per seconde)

35

Het grote geld richt zich op het Hoger Onderwijs
• Google / Microsoft - Khan Academy (200 lessons per second) • Apple - iBooks 2.0 en iTunesU 2.0

36

Het grote geld richt zich op het Hoger Onderwijs
• Google / Microsoft - Khan Academy (200 lessen per seconde) • Apple - iBooks 2.0 en iTunesU 2.0 • Google - Apps for Education en zoekmachine voor onderwijsmateriaal

37

Steeds meer facetten van het primaire proces worden digitaal
• Blended learning - herhaling materiaal door zittende studenten - oriëntatie voor aankomende studenten • e-Learning - aanpassing materiaal aan leerstijl van de student (adaptive learning) - hoorcolleges digitaal door ‘superstars’ - vb. Sebastian Thrun 150.000 studenten Robotics - Massive Open Online Courses (MOOCs)

38

Dit leidt ertoe dat onderwijsdiensten ontbundeld kunnen worden

Hoger Onderwijs

Onderwijs

Formatief toetsen

Normatief toetsen

Diplomeren

HO

39

Dit leidt ertoe dat onderwijsdiensten ontbundeld kunnen worden en herbundeld

Externe aanbieders

Onderwijs

Formatief toetsen

Hoger Onderwijs

Onderwijs

Formatief toetsen

Normatief toetsen

Diplomeren

HO
Onderwijs Formatief toetsen Normatief toetsen Diplomeren

40

En de ‘markt’ verstoord kan worden: disruptive innovation
HO
kwaliteit

ondersteunende innovatie een iets beter product in een bestaande markt

meest kritische consumenten
andere perceptie van kwaliteit

low-end disruption te goed bediende klanten kiezen voor een goedkoper product

minst kritische consumenten

nieuwe markt disruption concurreren tegen niet consumptie

tijd

niet consumenten

tijd

41

Wat is het businessmodel - college as a service?
• Imago building • Valorisatie van top-onderzoek naar online onderwijs • Optimalisatie van het onderwijsmateriaal en inzicht in studiegedrag • Omkering van onderwijs en selectie (studenten uit BRIC landen) • Verkoop van data aan bedrijven (met toestemming van deelnemers)

IT IR HO
42

Hoe kan een instelling haar institutional research transformeren van BI naar analytics?

Begin klein, maar denk groot Ontwikkel binnen de instelling de nodige competenties En investeer in latent talent

Ontwikkel de nodige competenties
• Een op data gedreven cultuur
- Op feiten gebaseerd leiderschap - Analytics wordt gebruikt als een strategische asset - Strategie en uitvoering worden geleid door inzichten
bron: MITSloan Research report - Fall 2011 Analytics: The Widening Divide

• Informatie Management
- Solide informatie basis - Standardiseer data management - Maak inzichten breed toegankelijk

HO IR

IT

• Data analytics vaardigheden en tools
- Ontwikkel data analytics als een eigen discipline - Faciliteer dit met een set aan tools en oplossingen - Ontwikkel actie-gerichte inzichten

Gebruikers

44

En ontwikkel verdere talenten als institutional researcher
• Word specialist op hoe data kan bijdragen aan de strategie van de instelling, met een focus op nieuwe mogelijkheden van data analyse.
- Focus meer op data en snelle besluitvorming, minder op lange termijn rapportages. - Specialiseer op kennis over bottlenecks: standaardisatie, governance, data-ontsluiting, beveiliging, privacy en compliancy.

• Specialiseer op wat individuen nodig hebben om persoonlijk optimaal productief te zijn. • Neem kennis van nieuwe mogelijkheden van IT en start met pilots in data analytics.
45

Een 1e hulpmiddel: HigherED Maturity Framework
• Analyseert concrete processen en systemen en het gebruik daarvan in onderwijs en onderwijslogistiek • Met concrete voorbeelden voor verhoging van effectiviteit van studenten • En richting van gewenste ontwikkeling en projecten voor data analytics

46

Toelichting op papier

Verder praten
Theo Bakker 06-10999307 tbakker@deloitte.nl @tcbakker

47

Toelichting op papier

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte Network”) is, by means of this publication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication.

© 2012 Deloitte The Netherlands

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful