METODA BRUNNSTROM

-numele provine de la Signe Brunnstrom- fizioterapeută suedeză -metoda sa terapeutică a fost denumită Therapia prin Mişcare (Movement Therapy) -se adresează recuperării hemiplegiei -scopul terapiei Brunnstrom este facilitarea progresiei pacientului prin stadiile de refacere ale hemiplegiei post AVC.(cele 6 etape după Brunnstrom) -Brunnstrom observă că recuperarea funcţiei motorii urmează o succesiune de stadii care se derulează după un anumit stereotip.Evoluţia poate fi lentă sau rapidă Evoluţia urmăreşte dezvoltarea normală ontogenetică în sens proximodistal adică mai întâi se recuperează umârul şi apoi mişcarea mâinii. Schemele de flexie se refac înaintea celor de extensie ale membrului superior. Mişcările reflexe preced pe cele voluntare controlate, iar mişcările grosiere se refac înaintea celor selective izolate.

METODA BRUNNSTROM: încurajează recuperarea mişcărilor voluntare la pacienţii cu hemiplegie utilizând activitatea reflexă spinală (reeducarea funcţională şi în absenţa posibilităţilor de participare activă a pacientului) şi stimularea senzorială.( e necesară integritatea căilor senzoriale aferente) Stimularea senzorială depinde de stadiul de recuperare motorie al pacientului.(Brunnstrom 1970).Se folosesc reflexele primitive pentru iniţierea mişcării. Nu se foloseşte normalizarea tonusului sau inhibarea mişcărilor primitive. Reeducarea funcţională a fost diferenţiată în 6 etape de câtre Brunnstrom: 1. Etapa I: (în perioada flască): absenţa totală a mişcărilor active la nivelul segmentelor plegice 2. Etapa II: în perioada în care sunt posibile unele mişcări minimale ca amplitudine, unele manifestări de sinergie şi spasticitatea musculară începe să se instaleze. 3. Etapa III: hemiplegicul realizează progresiv controlul asupra mişcărilor active şi în direcţia disocierii mişcărilor sinergice; spasticitatea creşte în intensitate. 4. Etapa IV: control tot mai bun asupra mişcărilor voluntare, reducerea spasticităţii 5. Etapa V: progresele neuromusculare continuă cu dificultate, sinergiile pierd din capacitatea de a parazita mişcările active 6. Etapa VI: nu e obligatorie, dacă se întămplă apare diminuarea spasticităţii şi recupararea mersului. Clasificarea nu diferenţiază evoluţia deosebită a membrului superior de cel inferior şi nici a cazurilor afazice.

1

Sincineziile sunt pe verticală şi pe orizontală.(vezi reacţiile asociate) Membrele superioare reacţionează diferit de cele inferioare la utilizarea sincineziilor pe orizontală. Sincinezia de imitaţie: mişcarea tentată sau efectuată de partea sănătoasă produce o mişcare în “oglindă” în partea afectată. 2 . determină reflexul de apucare prin producerea reflexă a adducţiei şi flexiei degetelor. 3. mai ales pe partea radială.(exemplu:anteducţia braţului plegic determină la răndul său succesiv extensia antebraţului. Dacă aplicăm o rezistenţă la mişcarea membrului sănătos.Obţinerea mişcării sincinetice reprezintă etapa iniţială . În membrul inferior reacţia e inversă: flexia membrului inferior sănătos determină extensie în cel membrul inferior afectat. dar nu trebuie perseverat în folosirea acestei tehnici deoarece prin bătătorirea căilor nervoase aferente în cadrul relaţiilor de interdependenţă apar stereotipurile sau automarismele de mişcare greu de corectat apoi. 2. Mişcarea în membrul superior paralizat determină aceeaşi mişcare în membrul inferior afectat.Definirea termenilor: 1. 2.La membrul inferior situaţia este inversă. Rezultatul mişcării de flexie a membrului superior sănătos determină flexie sau tentativă de flexie în membrul superior afectat. Această reacţia poate fi folosită pentru a promova sinergia de flexie.a articulaţiei pumnului şi degetelor asociate cu deschiderea gurii datorită fenomenului de iradiere a excitaţiei corticale motorii). Reacţiile specifice în mâna paralizată: 1. Sincinezia homolaterală a membrelor: este relaţia de interdependenţă între membrul superior şi cel inferior paralizat.Reflexul de apucare (grasp reflex): presiunea profundă aplică în palmă şi apoi deplasată distal spre degete. Propagarea mişcării în aceste condiţii se face prin fenomenul iradierii focarului de excitaţie corticală. Mişcarea activă a membrului superior sănătos determină aceeaşi mişcare în membrul superior plegic. Reacţiile asociate: sunt mişcările observate pe partea afectată ca răspuns la mişcărilevoluntare cu rezistenţă efectuate de partea sănătoasă. Sincineziile pe verticală se folosesc la accelerarea progresiunii proximo-distale a motilităţii active a membrelor.(formele de manifestare clinică). Sincineziile pe orizontală determină reinstalarea motilităţii membrelor plegice prin acţiune asupra membrelor omoloage sănătoase.Răspunsul de tracţiune proximală: la stretchingul muşchilor flexori ai unei articulaţii ai membrului superior se produce contracţia tuturor flexorilor membrului superior respectiv. răspunsul musculaturii paralizate se intensifică. De exemplu efortul de flexie în membrul superior paralizat determină flexia în membrul inferior paralizat. Sincineziile sunt utilizate pentru a pune sub control voliţional unele mişcări segmentare care iniţial au caracter global.

( deci ridicarea braţului este o poziţie ce facilitează extensia degetelor) . 3 . De exemplu : schimbarea poziţiei capului determină reflexe tonice: RTAC. pe ton imperativ facilitează mişcarea. Stretchingul muşchiului are efect facilitator asupra contracţiei muşchiului şi inhibitor pe antagonist.Reacţia instinctivă de apărare: la ridicare braţului înainte şi în sus se produce hiperextensia degetelor şi a policelui.Reacţia instinctivă de apucare: este diferenţiată de Brunnstrom de reflexul de apucare. Mobilizarea pasivă pe scheme sinergice: menţine mobilitatea articulară şi oferă feedback proprioceptiv şi vizual f. reflexele tonice lombare (rotarea trunchiului la stânga determină flexia MS stâng şi tonus de extensie în MI stâng)reacţii de apărare şi echilibru. stimularea sinergiilor pe cale reflexă. e. 7.3. Răspunsul de tracţiune proximală : pentru ativarea sinergiei flexorilor. reflexele labirintice. 4. reflexele tonice şi reacţiile posturale : pentru creşterea tonusului muscular şi declanşarea mişcărilor reflexe. Tapotarea triceps şi întinderea dinţat anterior: facilitează sinergia de extensie. 6. RTSC. Stimularea vizuală folosind oglinzi. precum şi stimuli auditivi. Întinderea bruscă şi tapotarea suprafeţei musculare: facilitează contracţia muşchiului.Reacţiile posturale: se utilizează pentru creşterea sau scăderea tonusului muscular.Reacţiile asociate: se pot folosi pentru iniţierea/ promovarea sinergiilor în stadiile precoce. se opune rezistenţă grupelor musculare de partea sănătoasă rezultând reacţie în partea afectată. Reprezintă apucarea strânsă a unui obiect staţionar pus în mână şi care nu poate fi eliberat odată de reacţia a fost declanşată. 5. Tapotarea trapez mijlociu. c. casete video. creşterea tonusului muscular 2. d. romboid. Aceste reacţii reflexe sunt normale în stadiile iniţiale ale hemiplegiei dar apoi sunt înlocuite de mişcări controlate. De asemenea efortul de flexie a membrului inferior se foloseşte pentru a determina sinergia de flexie în membrul superior homolateral.Stimularea tegumentelor: tapotajul unui muşchi cu pulpa degetelor determină contracţia muşchiului şi facilitează sinergia schemei de işcare în care este implicat muşchiul. Tratament de facilitare: a. superior . repetitivi. biceps : facilitează sinergia de flexie. b. Antrenarea membrului superior Stadiul I şi II: -membrul superior este flasc -apar sinergiile -scopul tratamentului este: 1.

comenzi verbale c. De exemplu pentru extensia cotului pacientul foloseşte membrul superior sănătos pentru a ghida membrul superior paralizat pentru a putea fi aşezat în câmpul său vizual pe un taburet. tapotare Apoi mişcările se execută voluntar fără facilitare din partea terapeutului urmând componentele schemelor de sinergie proximo-distal.Stadiul II şi III: -sinergiile sunt prezente şi pot fi folosite voluntar. -se dezvoltă hipertonia -obiectivul: obţinerea controlului voluntar asupra sinergiilor. Se folosesc mişcările bilaterale cu ambele membre. vibraţii aticulare. recuperarea apucării grosiere: se folosesc răspunsul la tracţiune şi reflexul de apucare 2. Tratamentul: repetarea sinergiilor întâi cu facilitate din partea terapeutului apoi voluntar. Antrenarea mâinii Obiective: 1. funcţionale stimulii folosiţi sunt proprioceptivi şi exteroceptivi pentru întărirea sinergiilor(stimulii facilitează muşchii din aria în care se lucrează) rezistenţa opusă de kinetoterapeut se foloseşte şi pentru agonişti şi pentru antagonişti. Apoi prin încărcarea membrului afectat de câtre greutatea corpului se facilitează extensia cotului. stimulare cutanată d. stabilizarea radiocarpiană în cursul apucării: 3. Stadiul IV şi V: -obiectiv: realizarea unor scheme complexe de mişcare Stadiul V şi VI: -obiectiv: creşterea vitezei de execuţie şi a gradului de peeformanţă a complexităţii mişcărilor.rezistenţă opusă mişcării voluntare b. obţinerea eliberării active a unui obiect din pumn TRATAMENT • • • • • • • baza terapiei este recapitularea mişcării normale în secvenţele dezvoltării neurologice se merge de la reflex la mişcări voluntare . zgărieturi ale pielii) nu se folosesc cănd avem mişcare voluntară ci în stadiile precoce post AVC reflexele primitive nu se mai folosesc după stadiul III de la stadiul III avem mişcare voluntară şi se folosesc mişcări funcţionale 4 . Facilitarea se realizează prin: a. concentrice şi excentrice facilitările (tapotare. se folosesc contracţii izometrice.

Circumducţia pumnului 9. Extensia degetelor: se realizează cu facilitare(semi-voluntară) 6.Antepulsia cu cotul extins: în stadiul IV realizează pronaţia şi amplitudinea e incompletă Teste posibile în stadiul V: 6. ANTEBRAŢ Subiectul este în şezând Teste posibile în stadiul III: 1. Pronaţia şi supinaţia cu cotul flectat 5. Lansarea unui obiect 11. băgarea cămăşii în pantalon la spate 5 . Flexia-extensia pumnului cu mâna închisă Stadiul V: 8.UMÂR. Precizia (încheierea unei cămăşi cu o mână. Prehensiunea sub-termino-laterală(ticket de bus):este prima priză posibilă 4. Prehensiunea termino-terminală 10.Pronaţia şi supinaţia cu cotul extins şi umârul în ABD de 90 grade. Extensia pumnului asociată cu extensia cotului:apare cu sinergia de extensie Stadiul IV: 3. Închiderea globală a mâinii: 2. COT.Ducerea mâinii la regiunea lombosacrată 4. MÂNA ŞI PUMNUL Stadiul I : flaciditate Stadiul II:inactivitate în flaxia degetelor sau mici mişcări Stadiul III: 1. Eliberarea acestei prize: 5. Ridicarea verticală a braţului cu cotul extins 7.Sinergia de flexie: să ducă mâna în spatele urechii 2.Sinergia de extensie: duce mâna la genunchiul opus Teste posibile în stadiul IV: 3. scriere) Activităţi: spălarea pe spate. Prehensiunea sub-terminală: (creion) 7.

flexia genunchiului mai mult de 90 grade: 5. Ortostatism. 6 . Sinergia de extensie:sprijin unipodal se ţine cu o mână 3. Şezând. Flexia şoldului cu extensia genunchiului Stadiul IV: 4. flexie dorsală. flexia dorsală izolată Stadiul V: 8.flexia genunchiului la 90 grade. Sinergia de flexie: ortostatism între barele paralele.Sprijin unipodal.MEMBRELE INFERIOARE Stadiul I: flaciditate Stadiul II: mişcări voluntare minime Stadiul III: 1. flexia genunchiului asociată cu extensia şoldului 7. piciorul pe podea 6. dorsiflexia piciorului-se ţine de bare pentru echilibru 2. rotaţia genunchiului.călcăiul se sprijină pe sol. flexia şoldului.Sprijin unipodal cu trendelenburg 9. Ortostatism.Şezând. echilibru 10. Şezând.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful