P. 1
İhsan Oktay Anar _ Amat

İhsan Oktay Anar _ Amat

|Views: 141|Likes:
Published by Raziye İçtepe

More info:

Published by: Raziye İçtepe on Nov 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

İHSAN OKTAY ANAR Amat Peygamber Efendimizin ve onun tebliğ ettiği kitaba iman edenlerin Mekkeli putperestlerden gördükleri

ezâ ve cefâ nedeniyle Medine'ye hicretlerinden 1080-1082 yıl, İsa Aleyhisselâmdan ise 1670 yıl kadar sonra, Şevval ayının üçüncü gecesi, debdebesi ve cagcagasıyla yedi iklim dört bucağa nâm salmış o Kostantiniye şehri, gökyüzündeki karanlık •bulutların altında yorgun bir dev gibi uyumaktaydı. Gün-dogusundan delicesine esen rüzgârın dört bir yana savurduğu kasvetli bulutların arasından bir anda, dolunayın gü-müşümsü ışığı tıpkı bir şelâle gibi Galata'nm üzerine döküldü ve Arap Camü'ni, Surp Krikor ile Aya Nikola Kiliseleri'ni, inşası Cenevizli tüccarlara 48.000. altına patlayan o yüksek kuleyi ve kapkara kesme taşlardan örülü surları dünyevî bir nura boğdu. Rüzgârın uğultusu kesildiğinde Kılıç Ali Paşa Camifnin alemindeki hilâle tüneyen bir baykuş kanatlarını çırptı. Âh! Sessizliği işitip karanlığı görmek keşke mümkün olsaydı, işte o zaman müminlerin tespihlerinden gelen şıkırtılar, yediklerini köşe başında çıkartan bir sarhoşun göğsünden gelen hırıltılar, kuytularda büyü ya9 panlann dudaklarından dökülen fısıltılar duyulabilir ve on binlerce altınlık servetlerden saçılan ışıkta parıldayan gözler, şuh kahkahaların çınladığı batakhanelerin kapılarında asılı kırmızı fenerler, tenha bir köşelerde kirli ellerin çektiği o pırıltılı hançerler seçilebilirdi. O gece dolunay kasvetli bulutların arkasında kaybolsa da Galata semti karanlığa boğulmadı; çünkü her ne kadar taş binaların kapkara mah-zenlerindeki çifte asma kilitli demir kasalar içinde olsalar bile, Venedik dukası, Macar zolotası ve fibrinlerden ibaret yüz binlerce altından yayılan uğursuz ve sapsarı nur, aç ve asla doymayacak gözleri aydınlatmaya, katı ve soğuk kalpleri ısıtmaya devam ediyordu. Gecenin o vakti, günlük hasılatına yer açmak için, keyfinden bir de türkü tutturarak elde kürek, mahzenindeki altınları savurup köşeye yığan bir tefeci, bu altınların her birinin acıklı da olsa bir hikâyesi olduğunu bilmezdi. Mesela, bu hırslı adamın ayaklan dibindeki bir Venedik dukası, böyle bir serveti elde etmek için alnının teriyle tam 9 yıl çalışan Koca Migirdiç adlı sınk ^ hamalının cepkenine, kara günde kullanmak için neredeyse 40 yıl boyunca dikili kalrrftştı. Beli kmldığı için yatalak kalan hamal, bu altım, Voyvoda yolunda bakkaliye dükkânı işleten Karagöz Kirami Efendi'ye 4 yıllık borcunu kapatmak için vermişti. Bakkalın para kesesindeki 19 altından biri oluveren bu sikke çok geçmeden tefecinin mahzenindeki on binlerce altına eklenmiş ve bakkal da borcunun kalan yarısını ödeyemediği için Galata Zındam'nda 9 yıl hapis yatmıştı. Ancak Galata'da hayat tefeciler için bile kolay sayılmazdı. Nitekim, tersanedeki Kalyonlar Kâtibi Yağhkazık Recep Ağa, damadına Azap Kapısı'nda yaptıracağı ahşap ev için aldığı borcu ödememek amacıyla, rüşvet vererek raum-cubaşı emrindeki kokulan tefeci Salamon Efendi'nin başına musallat etmişti. Bu zavallı tefeci de, Kalyonlar Kâtibinin borcunu silmesine rağmen, ayaklan bir kez alıştığı için 10 ikide bir haraç istemeye kapısına dayanan kolculara yıllarca adeta bir servet akıtmış, 100.013 altınından kala kala geriye 99.997 altını kalmıştı. 6 rakamhk serveti 5 rakama düşünce sinir buhranı geçiren bîçare tefeci, hayatında ilk kez bir hesap hatası yaparak servetinin altıda birini kaybettiği fikrine saplanmış ve adeta ilâhî bir aydınlanma sonucu, fakir din kardeşlerinin refahına katkı olsun diye her cumartesi hahama, kurye olarak kullandığı beş yaşındaki oğluyla 3-5 metelik göndermeye yeminler etmişti. İster demir kasalarda ister sadece hayallerde olsun para paraydı ve şu Galata semtinde, gemicisinden meyhanecisine, ayyaşından dindarına, bekçisinden kolcusuna kadar para peşinde koşmayan ve paranın satın alamayacağı bir tek âdemoğlu yoktu, deli marangoz hariç!

Kurşunlu Mahzen Kâtibi Hamamcı Musa Efendi'nin görkemli eseri Tezâkirü'l Mücrimin'de anlatıldığına göre, o zamanlar Galata'da, kulak çınlamasından kanlı basura, göbek düşmesinden sarı ve kara hummaya kadar cümle illete derman bulup Azrail'in elinden nice âdemoğlunu kurtarmakla nâm salmış Avram Efendi adında bir hekim vardı. Can kurtarmak kadar can beslemeyi de pek seven bu zât uskumruya bayılırdı. O gece, Gaiata'daki camilerden okunan yatsı ezanlan kanat çarpan güvercinler gibi göklere yükselirken sofra başında uskumru dolmasını tam ağzına atıyordu ki, alt katta kapısı yumruklanmaya başladı. Birkaç kişi sokaktan telaşla bağırıyordu. Hekim efendi istifini bozmadan elindeki dolmadan bir lokma daha ısırdıktan sonra kafesin arkasından karanlık sokağa baktı. Arap lmam'm kahvehanesinin ünlü simalanndan buhur mütevellisi, yedekçibaşı, selâm ağası, zindan kâtibi ve bir kayıkçı, ellerinde fenerlerle gecenin o saatinde aşağıda bekliyorlardı. Dediklerine bakılırsa, yârenleri olan Kayıkçı Recep'in gözlerinde bir tuhaflık 11 vardı ve eğer hemen bir çare bulunmazsa adamcağız kör olup ona buna avuç açmak zorunda kalacaktı. Avram Efen-di'nin yüreği cız etti. Çünkü duası makbul sayılmadıgı için bu kayıkçıya kimse sadaka vermez ve bîçare açlıktan ölür giderdi. Hayırsever hekim bu yüzden, elinde dolma olduğu hâlde, basamakları gıcırdata gıcırdata aşağı inip sokak kapısını açtı. Başında gecelik takkesi, üstünde entari, ayaklarında ise terlik vardı. Muşamba fenerin ışığı altında bir inceledikten sonra, kayıkçının gözlerinin yuvalarından fırlamış olduğunu gördü. Son lokmasını yutup parmaklarını da yaladıktan sonra, adamcağızın gözlerini itip yuvalarına otur-tuverdi. Kayıkçı artık karanlığa ve fakirliğe mahkûm olmaktan ebediyen kurtulmuştu kurtulmasına, ama az önce şifâ bulduğu taktirde adamış olduğu horozu kesmeyi hayatı boyunca sürüncemede bırakacaktı. Vasiyetini de ancak ölüm döşegindeyken 19 torununa beyan edecek, horozu kesmelerini yarım ağızla tembihleyecekti. Galatah hekim Avfam Efendi ilim irfan sahibi, eyyam ¦* görmüş, iti uğursuzu, veliyi deliyi bilen bir zât idi. Besbelli ki kayıkçının gözleri büyük bir şaşkınlık sonucu yuvalarından uğramıştı. Ç> güne kadar cin, hayalet gibi yaratıkları görmesi bir türlü kısmet olmayan hekim, ilim tutkusunun . yol açtığı bir merakla kayıkçıya, gördüğü hangi şeyin onu bu kadar şaşırttığım sorduğu vakit adamcağızın cevabı oradaki herkesin aklına durgunluk verdi: Kayıkçı, Galata Zm-danı'nın önünde, deli marangozu görmüştü az önce! Herkesin ağzı bir karış açık kalmıştı. Başta hekim olmak üzere hemen zindana doğru koştular ve deli marangozu Arap Camii yolunda tâ uzakta gördüler. Saçı sakalına karışmış bu ince uzun adamın sırtında kapkara, yırtık pırtık bir aba vardı. Arnavut kaldırımı döşeli sokakta çıplak ayak yürüyordu. Saldığı pis kokudan vahşi köpekler bile yanma yaklaşamıyor, ancak emniyetli bir mesafeden havlayıp hırlı12 yorlardı. Esrarengiz adama merakla gözlerini dikenler, çekindiklerinden olsa gerek, fısıltıyla konuşup fark edilmemeye dikkat ederek hemen karanlık köşelere sindiler. Fakat en azından 20 çift gözün o anda kendisini izlediğini hissettiğinden midir, adam bir ara arkasına dönüp bakınca hepsi çil yavrusu gibi dağılıverdi. Deli marangoz, koskoca yolda tek başınaydı artık. Rûznamçe Kisedârı Ölügözlü Cuma Bey'in Kamûsü'l De-sais başlıklı eserinde anlatılanlar doğruysa, Mehmet Paşa Hamamı'nda 'Ayyaş' lakabıyla mülâkkap ve Ohannes ismiyle müsemma bir ihtiyar tellâk vardı. Bu sabık zangoç, pazar ayinlerinde cemaatin yaptığı bağışların külliyetli bir miktarını zimmetine geçirdiğinin anlaşılması üzerine Aziz Piyer Kilisesi'nden yıllar önce tekme tokat kovulmuştu. Galata sokaklarında yaşlı eşeğiyle dolaşan Ohannes, Cadıkazık Hamamı'nda istisna akitli bir tellâktı ama, suyla arası pek hoş olmadığı için tam 6 aydır yıkanmamış, fakat üç beş kuruş kazandığı her seferinde İsa Mesih'in kanı olan şarapla ruhunu arındırmaktan asla geri kalmamıştı. Nefsinin zorlaması ve Havva Anamızın diretmesi sonucu cennetteki yasak meyveyi yiyen Âdem Babamızın miras bıraktığı o büyük günahtan tâ bebekliğinde vaftiz edilmesi sayesinde kurtulan Ohannes, aslında temiz

biri olduğuna inanırdı. Ne var ki, bir gün eşeğiyle Galata sokaklarında dolaşırken, angarya için Tersane Zmdanı'ndan getirilen elleri ayakları zincirli pâyzenlerden biri bir an sendeleyip düşmemek için Ohan-nes'e tutununca zavallı oracıkta bit kapmış; ardından da arınmak için, değil Bozcaada, Edremit, Ankona şarapları, Mesih'in her bir havarisi şerefine on ikişer kadeh Nasıra şarabı içmesine rağmen kaşıntıdan bir türlü kurtulamamıştı. Ağzına günlerdir bir damla olsun şarap nâmına bir şey koymadığı için elleri titreyen sabık zangoç, tam da tç Azap Ka-pısı'nda, deli marangozla karşılaştı. Saçı sakalı birbirine ka13 rışmış bu esrarengiz adamın sırtındaki aba pire ve bit kaynıyordu. Gömleği ise yağdan ve kirden adeta muşambaya dönmüştü. Yaydığı koku da işin cabasıydı. Fakat kafası vaktiyle kutsal yağla meshedildigi için günaha ve pis kokuya şerbetli olan Ohannes'in gözleri ışıldadı. Çünkü gecenin o vaktinde, kirden ve günahtan kurtararak hem hayır duasını hem de üç beş kuruşunu alabileceği bir âdemogluyla karşı karşıyaydı. Adamın sadece uzun tırnaklı ayakları, koltu-kaltlan, apış arası ve benzeri iğrenç uzuvları, sirke ve içyağı gibi burcu burcu kokmuyor, bunun yanında, her ne kadar tağşiş edilmiş olsa da hatırı sayılır miktardaki gümüş akçenin o nefis rayihası da sabık zangocun hassas burnuna geliyordu. Gümüş kokusunun yoğunluğuna bakılırsa, deli marangozun en azından 247 akçesi olsa gerekti. Ayyaş Ohannes her zamanki numarasını yaptı ve diz çökerek esrarengiz aiamın abasının eteklerine yapıştı: "Ey günah ve kötülük yüklü yüce efendim!" dedi, "Ben iblisle mücadele etmeye şu sefil hayatımı adadığım için kilisemden kapı dışarı edilen zavallı bir dindarım. Açtığım bu sa- * vaşta başarılı olacağımı hemen anlayan kıskanç meslektaşlarım beni cemaatten attılar. Çünkü kazansaydım dünyada kötülük kalmayacak ve çıkarılacak günahlar tükeneceğinden papazlar meteliksiz kalacaklardı. İşte böyle bir menfaat' çaüşmasmın kurbanı olan zavallı ben, senin günah yüklü olduğunu temiz kalbimle hissediyor ve seni, dağların bile taşıyamayacağı bu ağır yükten' kurtarmak arzusuyla yanıp tutuşuyorum. Yalvarırım bana bir iyilik yap! Günahlarını * bana bahşet! Bahşet ki onlar benim sevaplarım olsun! Kalan şu birkaç yıllık ömrüm tükenince cennete gidebileyim ve orada sana dua edeyim!" Aziz Piyer Kilisesi'nin sabık zangocu, diz çöktüğü yerde hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ama gariptir ki, gözünden yaş falan geldiği yoktu. Belki de zavallı, hayat yolculuğu14 nun bu merhalesinde artık, akıta akıta gözyaşını tüketmişti. Esrarengiz adamdan ses soluk çıkmayınca son kozunu ileri sürdü: "Ey kötü güçlerin eline geçmiş yüce efendi! Kabul edersen ruhunu günahlarından arındırmakla kalmayacak, üstüne üstlük bedenini de bir güzel temizleyeceğim. Çünkü elimden tellâklık da gelir, iyi kese atar, vücudunda kir nâmına eser bırakmam!" Deli marangoz, Yedekçibaşı İsrafil Dede'ye göre sabık zangocun teklifini kabul etmişti. Öte yandan, Kılbaz Beşir Efendi'nin anlattıkları doğruysa, bu esrarengiz adamın taşıdığı günah yükü o kadar ağırdı ki, daha sonra hamallar loncası tarafından bu mesleğin pîri olarak kabul edilecekti. Kapıdan sola sapıp biraz yürüdükten sonra Cadıkazık Hamamı'na varmışlardı. Anadan dogma soyduktan sonra iç donundan abasına kadar, deli marangozun üstünden çıkan çulları çaputları toplayan Ohannes, bu kirli giysileri külhana atıp yaktı. Fakat hamamın bacasından o kadar pis kokulu bir duman tütüp tüm Galata'ya yayıldı ki, sokak köpekleri uluya bağıra kâh Tophane'ye kâh Kasımpaşa'ya doğru kaçmaya başladılar. Sen Piyer Kilisesi'nin sabık zangocu, Peygamber Efendimizin ümmetinden olmadığından, hamamda bir gayrimüslimin bulunduğuna dikkat çekilmesi için, ferman gereği beline en küçük hareketiyle bile çm çın çınlayan çıngıraklı bir peştamal dolamıştı. Zangoç, esrarengiz adamı sıcak suyla adamakıllı ıslattıktan sonra vücut kiri yumuşasın diye göbek taşına yatırdı. Ardından usturayı masatta bileyerek kafasını ve ak sakalını kazıdı. Fakat yalnızca üst dudağında bulut gibi ak bir bıyık ile tepesinde bir tutam saç bıraktı. Tele sarılı bir parça pamuğu şişeden döktüğü ispirtoyla

"Cebimizde artık para olduğuna göre şimdi efendin benim. ona buna 17 « ." işte tam bu sırada al yanaklı. Az sonra yanaklarına kan gelmiş. yani bir köçek. Ancak bundan sonradır ki. ispirto şişesini dikip birkaç yudurn içti. Dünyevî suyla bedenini arıttığına göre şimdi de ruhunu günahlardan temizlememiz lâzım. hamamın sıcaklı. Çünkü benim kalbim tertemiz. Vaftizci Ohannes meyhaneciye. Bu konuda piskoposlardan bile iyiyim. velet ve şu elimdeki mukaddes ispirto adına vaftiz ediyorum!" diyerek. sırça bir sürahi içinde kıpkırmızı Ankona şarabı ve billur kadehler sofraya sıralandı. Bunun için kuşağında yeterince para var olmasını Ulu Yaradan'dan niyaz ediyorum. Al bu ekmeği de ye. Bayat ama ne de olsa İsa Efendimizin etidir. Kese vurmaktan nefes nefese kalan Zan-goç Ohannes bir ara durup. zülüfleri göğsüne kadar inen âfet gibi bir delikanlı. ortaya fırlayıp musikiye uyarak raks etmeye başladı. meyhanede demlenenlere göz süzüyor. İsa Mesih'in etini yiyip kanını içmeye geldi. Üstelik işimi garantili yapacağım. Kı-zıldeniz'i geçen Israiloğulları vaftiz edilmiş bir halk olduğu için."* gından kızaran adamın başından aşağı üç tas daha kaynar su boca etti. Çünkü şarap içmek için kiliseye gidemeyeceğimize göre meyhaneci Barba Mihalaki'ye uğrayacağız demektir. kemençeler ve deflerden oynak. o sıra hüzünlü bir nağme çalan saz heyetine.ıslatıp kandilin alevinde tutuşturdu ve adamın ku-laklarındaki kılları yakıp yok etti. En beyazından. Yeter ki ucuz olsun. Dahası. en tazesinden!" Meyhanecinin miçolarına emir yagdırmasıyla ortaya bir sini ve iki tabure getirildi. Ama bana has ekmek getir." dedi. yüzündeki endişeli ifadeden eser kalmamıştı. Ben aldığım ücreti hakketmezsem kahrolurum. Bunun üzerine utlar. Bu yüzden hayatta kaldılar. Derken onu bir güzel keseledi. Bunun için senden gerçekten de düşük bir ücret alacağım. "Ey barba Mihaîaki! İçkiye en sıkışık zamanlarda 16 bile benden bir kadeh olsun şarabı esirgedin. Bıyıkları yeni yeni terleyen ay yüzlü sakiler kadehleri doldurduktan sonra Zangoç. neşeli. Uzun ve simsiyah saçları. Tuz sininin tam ortasına konduktan sonra mezeler." Az sonra Galata'nm Kürkçü Kapısı ile"Azap Kapı arasındaki meyhanelerden birindeydiler. Ama sadece bir kadeh." dedi. Keseyi her sürüşte adamın sırtından yumak yumak 15 kir dökülüyordu. O yüzden papaz yahnisi de hazırla. Geri kalanını ben içeceğim. kızıl dudaklı. Haydi! Getir şaraplan! Doldur kadehleri! Ha! Bir somun da ekmek getir." dedi. Sen ise kanlı canlı birisin. Fazla değil. "Seni peder. Kurna başına yaklaşıp. Bayat da olsa fark etmez.• sağını da doladıktan sonra zangoç ona şunlan söyledi: "Şimdi günahlarından arınmış bulunuyorsun. "Nuh'un gemisindekiler azap suyunu değil kutsal suyu tercih etmişlerdi. "Bak bu şarap İsa Mesih Efendimizin kanıdır. Hem hayat biraz olsun çileyi gerektirir. Donat bakalım bize şöyle güzel bir sofra! Balıklardan neler var? Zamanı değil ama at bakalım ızgaraya üç lüfer! Taramayı ve Arnavut ciğerini de unutma. Isa Efendimiz az mı çile çekti? Her ne kadar boğazdan zor geçse de. yolunarak hilâle benzetilmiş ince kaslarıyla köçek. "Bu kasvet bu kasavet bu efkâr nedir? Çalın bre bir oyun havası!" diye nida eyledi. Bu timsali ücreti vermezlik etmezsin herhalde. Yüzüme kan gelsin biraz. Deli marangoz bu beyaz giysileri giyip ku. Ama sıra. bembeyaz bir gömlek ve kıpkırmızı bir denizci baratası çıkardı. Bugün bizim için mukaddes bir gün. Eğer ileride bir pürüz çıkarsa sakın çekinme bana gel. günahlarından tam anlamıyla arınırsın. "Artık şimdi vücudunda bir nebze kir kalmadı. Al iç. yanında taşıdığı çıkını açıp simsiyah bir çakşır. azap suyu onları değil firavunu ve ordularını yuttu." Belki de ellerinin titremesini geçirmek için. Esrarengiz adamın kadehini dolduran Zangoç Ohannes. Fakat günahlarından da arınman lâzım. "Gördüğün gibi betim benzim soluk. Ardından. coşkulu nağmeler yükseldi. Efendimizin çilesiyle asla kıyaslanamaz.

"Salı günü yelken açmak uğursuzluk getirir derler. kuşaklarında çifte piştovla nöbet bekleyen azaplar da gördü. iri yapılı. Eğer yanlış sayılmadıysa kesede tam 247 gümüş akçe vardı. ağzına dikip dolu dolu birkaç yudum aldığı testisini tomarcıya uzatırken ge-girdi ve. gabyarların ve marinellerin Göbelez Baba diye hitap ettiği yaşlı bir deniz kurdu ile palavra güvertesindeki kolombornelerden birinin tomarcılığı-nı yapan "Kazdağlı" lâkaplı bir delikanlı. Aşka gelen zangoç. Deli marangoz da iskeleye doğru giderken tâ uzaktan bir velet. sandıkların ve fıçıların ambarlara usulünce istifine nezaret ediyordu.kırıtıp gerdan kırıyor. bu söz üzerine duraksayarak. Ama ona engel olmak şöyle dursun. Yelkenlerin sanlı olduğu serenler hisa edilmiş ve tez zamanda yola çıkacağını ilân için mizana direğine mavi bayrak çekilmişti. israfil'in kuşağına 40-50 yaşlarında. *** O gece. koyu bir sohbetin ve tembelliğin tadını çıkarıyorlardı. yarım testi şarabın. sürme iskelenin kayganlığından dolayı düşmemek için midir. o karanlıkta usturmaçalarmı puta edip iskeleye palamar vermişti. Bunun üzerine esrarengiz adam kemerinden çıkardığı meşin para kesesini zangocun önüne fırlattı. ateşe aç kupkuru meşe kerestelerden yapılmış o gemide. Kalyonun dikmesinin palangalanna asılan ve tıraka tutan gemicilere vardiyan. Allahım yardım et bize! Yâ Rabb! Bizleri kem gözlerden ve her türlü uğursuzluktan koru!" diye mırıldandı. işte bu adam kuşağı bırakıp küpeşteye tutundu ve güverteye ayak bastı. "Hep sen içiyorsun! Ver şu testiyi de anlatayım sana bir bir! Ver! Bak veriyor mu! Bre Kazdaglı! Ver de açtırma . o gece Abalıfellah Camii'nde yatsı namazını edâ eyleyip Meyyit Kapısı'ndan çıkarlarken." Genç tomara testiden tam bir yudum alacaktı ki. Ama neden uğursuz sayılır. "Hey! Dur'bakalım! Nereye böyle? Daha bana ücretimi ödemedin!" diye bağırdı. "Usta! Usta!" diye bağıra bağıra yanına koştu ve tutup o mübarek eli öptü. bir anlatsana baba!" Yaşlı denizci şarap testisini yâreninin elinden çekip almaya çalışarak. kadehini dikip bitirdikten sonra. Kıyıda ise üç direkli. "Biz burada keyfimize bakarken güvertede çalışan enayiler dilerim ki yükleme işini imsak vaktinden önce bitirirler. kalabalığı yanp elinden tuttuğu İsrafil'le iskeleden gemiye doğru yürümeye başladı. "Sabah ezanı okunduktan sonra palaman alırsak pazartesi değil. Ama ekmeğini yiyip şarabını içen adamın kalkmaya hazırlandığını görünce. salı günü yelken açmış oluruz. Aynı kişiyi tersanenin cümle kapısında. tayfanın yatıp kalktığı baş kasarada. yangın çıkarma riskini göze alıp bir de mangal yakmışlardı. sırma işlemeli siyah kaput giymiş biri yapışmıştı. Bunun ilâhî düzenin bozulması demek olduğunu hiç kimse bilmeyecekti. ak gömlekli ve nur yüzlü tertemiz bir adamın tersaneye doğru gittiğini gördüler. "Yısa. ellerinde harbi. "Rahmetli babam da 'Yolculuğa pazartesi çıkmak münasiptir. Rivayete göre Şuayip 19 "1 Aleyhisselâm rızkını kazanmak için o gün yola koyulmuş. "Heeeyt! Allah!" diye nida etti. Allah korusun. gerip bağladıkları brandalarına sırt üstü uzanmış. iki güverteli ve 58 toplu bir kalyon. Ne var ki. Bunun üzerine çocuk her nedense inat etmekten vazgeçti. Navarin'deki o esrarengiz gemici mezarlığındaki meşe ağaçlarının sayısı kadar! Kasımpaşa'da oturan ahaliden namazında niyazında olanlar. Fakat eline ne kadar aşılırsa asılsın Eşek israfil yerinden bir türlü kımıldamıyordu. arkadaşları yükleme işinde ter dökerlerken. yarım akçe yevmiyeyle çalışan bu veledi tersane halkı 'Eşek İsrafil' diye anarlardı. Sanki tutuşup alev almak için bekleyen. "Gel yâ mübarek!" diye nida eyledi. sürme iskeleden kalyonun çukur güvertesine çıkmak istedi." dedi. Yaşlı deniz kurdu. Esrarengiz adam. sizi gidi sütü bozuk sünepeler! Yisa beraber! Varda ruhsuzlar! Varda! Bre aman! Laşka! Laşka!" diye feryat ediyor ve hurçlarm. güzelliği ve kıvraklığıyla ahaliyi mest ediyordu.' derdi. Güneşin 18 '"? doğmasına 7 saat kala esrarengiz adam. ellerini göğüslerine götürüp saygıyla eğildiler ve geçmesi için ağır demir kapıyı sonuna -kadar açtılar. O karanlıkta eline son bir kez daha asılıp.

Bu haram içkinin ve öfkenin etkisiyle. temiz yürekli bir simaydı. defter-i kebirini açıp sun-turlu bir küfür savurdu.bayramlık ağzımı!" diye bağırdı." dedi. Günde 50 mil bile yapamayız. Bu sırada tersane azapları mahkûmun sırtına sopa üzerine sopa indiriyorlardı. "Üstelik en az iki ay sonra denize açılmamız lâzımdı. Aldığı bu sıvı nefsini tam anlamda köreltmemiş olmalıydı ki. Bunun üzerine marinel." dedi. "Mat barut olsaydı bu ceza belki uygun olurdu. "Yoksa 10-12 kırbaç mı?" diye sordu. Faka* adam sanki dokuz canlıydı. Ne yazıktır ki. zavallının ağzına ancak 5-6 damlacık şarap damladı. Françesko'nun canı o kadar yandı ki bukağılarına ve prangalanna rağmen yaralı bir domuz gibi öfkeyle rahmetlinin üzerine atıldı ve zinciriyle onu boğmaya başladı. Yazın rüzgâr müzgâr olmaz. Bir iki nefes çektikten sonra olayı anlatmaya devam etti: "Öyle yaptılar zaten. Tomarcı da. işte o zaman seni brandana sarıp diktikten sonra küpeşteden aşağı yallah ettiklerinde. Gala-ta'daki kırmızı fenerli evlerin birinde bir yosmayla daha siftah etmiş bile değilsin. Ama kalyonda olduğumuzu unutma. Bir süre sustular." 21 "Âdet gereği. yolculuğumuzun kanlı geçeceğine delâlet eder. Yaşlı adam da kalan bir iki yudumu içtikten sonra. bu. Yaşlı marinel çubuğunu çıkarıp tütünle doldurdu. . Bu adamların hepsi Hazreti Musa'ya inanmışlardı. ancak kadırgalar yaz vakti sefere çıkar. Ancak bu kadarla bitmiyor! Daha dün gece bizim koca reisin öldürülmesine ne diyeceksin? Rahmetli bizim gibi değildi. Âdem Peygamber'in oğlu Kabil. Cemre suya düşmeden deniz seferine çıkmak nerede görülmüş?" "Şunu bil ki. Sözlerinin etkisini görüp de keyiflenen Göbelez Baba konuşmasına devam etti: 20 "Kim bilir Akdeniz'in neresinde bir deniz cengi olduğu vakit. Mevsim kış!" dedi. "Çünkü salı kan günüdür. Üstelik. kâğıt kalem olmadan. Haydi ben 70 yaşındayım. ya direkten düşersin yahut bir serseri kurşuna hedef olursun. Nihayet kanlar içinde yere yığıldığında. bizim Koca Reis de ruhunu çoktan teslim etmişti. Korku dolu bir sesle. Tersane Zındam'ndaki Françesko adlı pâyzeni hatırlıyor musun? İşte bu mahkûm. Muhtemelen ikimiz de ölürüz. çözüldükten sonra Koca Reis'e ana avrat küfretti. "Ama adam. testiyi dikip damlaların teker teker ağzına damlamasını bekledi. Bu yüzden çarmıha bağlanıp 20 kırbaç yedi. Sanki zaman donmuş gibi bu vaziyette birkaç dakika kaldı. gözleri korkudan fal taşı gibi açılmıştı. Fukara babası. Yazık olacak sana Kazdaglı! Yazık!" Tomarcmm beti benzi atmış. Ama asıl haber bu değil. top güllesini 1 mîl-i bahrî uzağa fırlatan perdahlı barutu heba etti. Hayatına doymadan denizin dibine bakir gitti! Vah olsun!' diyecekler ve sen de Haydar'ın kasasını boyla -yıp balıklara yem olacaksın!" Tomarcmm çenesi titremeye başlamıştı. Fıçının çemberi çıktı ve işlenip perdahlanmış o güzelim barut çamura döküldü. "Gemiyle sah günü sefere çıkılmaz. zihninden hesaplıyormuş gibi alnını kırıştırıp boş gözlerle tavana baktı ve neden sonra sonucu bulmuş gibi. Hatta biri kafasına bir topuz bile savurdu. öz kardeşini bir salı günü öldürmüştü. Ama sen kadın kız nedir onu da bilmiyorsun daha. verdiğinde geri alamayacağım bildiği testiyi ağzına dikip neredeyse tamamını içtikten sonra marinele uzattı. Zekeriya Aleyhisselâm ile Firavun'un karısı Asiye de hep salı günleri öldüler. belki biraz da acemiyi ürkütüp korkutmak için. böyle bir durumda yaralarına tuz basılır! Oh olsun! İyi olmuş!" dedi tomara. "Rüzgâra ihtiyacımız var. Güvertedeki sünepeler ellerini çabuk tutmazlarsa biz de salı yola çıkmak zorunda kalırız ki. Aynca Havva Anamız yine salı günü âdet gördü. 'Vah vah! Yazık oldu Kazdaglı'ya. sanki en az üçer haneli iki sayının çarpımını. "Hatta ikinci cemrenin suya düşmesine bile daha iki gün var. yaşayacağımı yaşadım." dedi yaşlı adam. sırtında barut fıçısı taşırken prangaları ayaklarına dolandı ve yere kapaklandı. Aynı gün ölen başka o kadar çok sayıda insan var ki! Mesela Firavun'un sihirbazları. Yanan mangaldan maşayla bir parça kor alıp çubuğunu yaktı. Koca Reis ona ne ceza verdi biliyor musun?" Genç tomarcı.

fenerlerin ı ^ jtmda.}<jktan teslim etmişti. elinden düşürmediği kızılcık sopasının zavallı . İki deni. Söylentilere b L/° ^İdkıhrsa. sırtında ise mavi bir cüppe ola.Söylentilere bakılırsa. "Güvertede çalışanlar sanki enayi de bir siz mi akıllısınız? Sanki sizin gözlerinizden zekâ fışkırıyor. sadece Ramazan ayında küfür sanır-mazdı. sırrn ^ıeli siyah bir kaput giymişti. öyle mi ha! Sanki ilim irfan sahibisiniz de cilt cilt kitaplar yazdınız! Şeddeli eşşekler sizi! Okumanız yazmanız bile yok! Ben de. * ^faki kırmızı Cezayir fesinde destar yoktu. enı garanti veremezdi. ak sakalları taranmamış. Yanan man-gal/1^dldan maşayla bir parça kor alıp çubuğunu yaktı. iri yarı bir adamın çizmelerini seçti. o serir^ a' y^e. Nihayet W i1 rıinlar içinde yere yığıldığında. Üç Aylarda v«ca ' ^p Gecesi ile Mevlit Kandili'nde de küfür etmez olmu eg^ne de. Te| a^. merhumun yerine kim gelebilir. gözlerinden kıvılcımlar saçan biri.-er tekmeyle güverteye ardı ardına yıgıh-verdiler. çizmeleriydi bunlar. bana! Hâlâ birkaç kor var! Madem ki kıçınız üşüdü^ ey* . Çok geçmeden önt ^jnel ve ardından da tomara kapı eşiğinde bellerine i\ . biliyor musun? Yaklaştır kulağını da söyleyeyim. Bu sırada tersane azapları mahkûmun sırtına so-P^W ^ üzerine sopa indiriyorlardı. başaltından gelen feryatları. seyir zabiti Abuzer Reis içeri dalıverdi. 40-50 yaşlarındaki bu adam. Her ikisinin de yüreklerini hoplatıveren o tekme darbesi işte bu anda baş kasaranın kapısında patladı. "Sizi gidi fırıldakçılar! Sizi gidi miskinler!" diye gürledi. Françesko'nun canı o kadar yandı ki bv. ve elinde nice zavallı denizcinin canını yakan o kızılcık sopası olduğu hâlde. Ama asıl haber bu değil. figânları ve yemin billiı &e jşittiklerinde'bir an duraksadılar. yine de kimse işitmesin diye elini ağzına siper eden marinel.ees çektikten sonra olayı anlatmaya devam etti: w\ 'CÖyle yaptılar zaten." . Jcleri ve kepazelikleri nedeniyle sanki cihat ilân ettiği e sebata. "Vay daltaı e vay!" diye söylendi. Bir iki <«es çektikten sonra olavı anlatmava devam etti: nçX/ . Efsanede olduğu gibi. fakat adam sanki dokuz canlıydı. küfür salvosunun bitmesini bekleı ^buzer Reis yanan mangalı görür görmez. Tabanında * e¦ r olduğu için. Hatta biri kafasına bir topuz bilj^ ı&t savurdu. böyle bir durumda yaralarına tuz basılır! OHfi o olsun! İyi olmuş!" dedi tomarcı. Cahili-ye Devri'nin Hazreti Peygamber ile bittiğini sanırdım. teker teker oturun şu mangala da ısıtın kıçınızı! Be» şı™ demedikçe de kalkmayın! Yoksa sizi külhanda yakı <jnuzu yele veririm!" İşte o aı\ ' eklerin ambara istifi için güvertede çalışanlar. "Kıçınızı ısıtmak için gemide ya an ^karmayı bile göze aldınız ha! Sakın söndürdük de gm . biliyor musun? Y^ky^tJklaşur kulağını da söyleyeyim. ş ya yerinden doğrulurken. hemen önünde. Ama en azından sizin için bitmemiş bu devir! Sizi gidi sümsükler.£men.." Tayfanın dinlenme yeri olan baş kasarada yalnız olmalarına rağmen. ''' fcM$uarma ve prangalarına rağmen yaralı bir domuz gibi °£ \tyf^y rahmetlinin üzerine atıldı ve zinciriyle onu boğma-yajrf tjbaşladı. Bir süre sustular. °8 şiarını öne eğmiş. merhumun yerine kim gelebilir. Aı yaşı ilerleyip bir ayağı çukura girince. sünepeler!" 22 Başındij /rslz ^ara ^ir takke. Yaşh mşl A^j-irinel çubuğunu çıkarıp tütünle doldurdu. sözünü geçirmek iç x& ^ca bir de sopaya ihtiyacı olduğu söylenemezdi. giren deniz suyunu anında boşaltan d* de *. Kaba etleri} ** ^cıyı bir an unutan yaşh adamın gözleri fal 23 *1 j^A^det gereği.çilerin kaba etlerine gömülmeyeceğine dair hiçbir âde. bizim Koca Reis de ruhunu ç^ı jj3" .^rnzci sızım sızım sızıldayan kaba etlerini ovuştura c. tomarcının kulağına sanki Azrail'in adını -fısıldamış olmalıydı ki zavallı delikanlının eli ayağı korkudan gevşeyiverdi.. bu mübarek günlerde kantarlıyı sa-vurmamastu. Y( . ^f*zer Reisin' kalm' uzun ve ağarmış kaşlarının gölge] p ürkütücü yeşil gözleri varken.

ak sakallan taranmamış. Bu sırada tersane azaplan mahkûmun sırtına sopa üzerine sopa indiriyorlardı. sadece Ramazan ayında küfür savur-mazdı. öyle mi ha! Sanki illim irfan sahibisiniz de cilt cilt kitaplar yazdınız! Şeddeli £ . «Fakat adam sanki dokuz canlıydı. lenerlerin ışığı altında. yaşı ilerleyip bir ayağı çukura girince. /^Güvertede çalışanlar sanki enayi de bir siz mi akıllısınız? . Söylentilere bakılırsa. başaltından gelen feryatları. Ama ejn azından sizin için bitmemiş bu devir! Sizi gidi sümsük-l. şimdi teker teker oturun şu mangala da ısıtın kıçınızı! Ben kalk demedikçe de kalkmayın! Yoksa sizi külhanda yakar. "Kıçınızı ısıtmak için gemide yangın çıkarmayı bile göze aldınız ha! Sakın söndürdük demeyin bana! Hâlâ birkaç kor var! Madem ki kıçınız üşüdü. Ancak.£s. giren deniz suyunu anında boşaltan denizci çizmeleriydi bunlar. Her ikisinin de yüreklerini hoplatıveren ç. Yine de. Çok geçmeden önce marinel ve ardından da tomarcı kapı eşiğinde bellerine inen birer tekmeyle güverteye ardı ardına yığılı-verdiler. sırtında ise mavi bir olan Abuzer Reis'in. "Vay daltabanlar vay!" diye söylendi. sözünü ge-• mek için ayrıca bir de sopaya ihtiyacı olduğu söylene-zdi Tembellikleri ve kepazelikleri nedeniyle sanki cihat lân ettiği mürettebata. küfür salvosunun bitmesini beklerken Abuzer Reis yanan mangalı görür görmez.anki sizin gözlerinizden zekâ fışkırıyor. Françesko'nun canı o kadar yandı ki bukağılarına ve prangalarına rağmen yaralı bir domuz gibi öfkeyle rahmetlinin üzerine atıldı ve zinciriyle onu boğmaya başladı. Cahili-yv-e Devri'nin Hazreti Peygamber ile bittiğini sanırdım. i tekme darbesi işte bu anda baş kasaranın kapısında pat| ^/jcdı. Yaşlı denizci sızım sızım sızıldayan kaba etlerini ovuştura ovuştura yerinden doğrulurken. biliyor musun? Yaklaştır kulağını da söyleyeyim. Yanan mangaldan maşayla bir parça kor alıp çubuğunu yaktı. ve elinde nice zavallı denizcinin canım yakan o kızıl-% tXk sopası olduğu hâlde. böyle bir durumda yaralarına tuz basılır! Oh olsun! İyi olmuş!" dedi tomarcı.şşekler sizi! Okumanız yazmanız bile yok! Ben de. bizim Koca Reis de ruhunu çoktan teslim etmişti. hemen önünde.. tomarcmın kulağına sanki Azrail'in adını -fısıldamış . figânlan ve yemin bulanları işittiklerinde^bir an duraksadılar. merhumun yerine kim gelebilir. yine de^ kimse işitmesin diye elini ağzına siper eden marinel. yine de^ kimse işitmesin diye elini ağzına si-pj f* £tx eden marinel." Tayfanın dinlenme yeri olan baş kasarada yalnız olmalarına rağmen. bu mübarek günlerde kantarlıyı sa-vurmamasına rağmen. tomarcının kulağına sanki Azrail'in âdını fi ft & ışıldamış olmalıydı ki zavallı delikanlının eli ayağı korkuca #l *n gevşeyiverdi. elinden düşürmediği kızılcık sopasının zavallı denizcilerin kaba etlerine gömûlmeyeceğine dair hiçbir âdemoğlu garanti veremezdi. "Sizi gidi fırıldakçılar! Sizi gidi miskinler!" diye gürledi. Ama asıl habeT bu değil. Yaşlı marinel çubuğunu çıkarıp tütünle doldurdu. sırma işlemeli siyah bir kaput giymişti. Nihayet kanlar içinde yere yığıldığında. ba etlerindeki acıyı bir an unutan yaşlı adamın gözleri fal 23 "Âdet gereği. iri yarı bir adamın çizmelerini seçti. 40-50 yaşlarındaki bu adam. Bir süre sustular. yüklerin ambara istifi için güvertede çalışanlar. sünepeler!" ¦m ında destarsız kara bir takke. o serin gecede.. tozunuzu yele veririm!" işte o anda. Efsanede oluğu gibi. iki denizci başlarını öne eğmiş.¦y ^Tayfanın dinlenme yeri olan baş kasarada yalnız olmaları /p£& rağmen. uzun ve ağarmış kaşları-gölgelediği o ürkütücü yeşil gözleri varken.er. Üç Avlarda ve Regaip Gecesi ile Mevlit Kandili'nde de küfür etmez olmuştu. kaim. seyir zabiti Abuzer Reis içeri da-«^verdi. Bir iki nefes çektikten sonra olayı anlatmaya devam etti: "Öyle yaptılar zaten. başındaki kırmızı Cezayir fesinde destar yoktu. gözlerin-jLeen kıvılcımlar saçan biri. Tabanında delikler olduğu için. Hatta biri kafasına bir topuz bile savurdu.

"Vay daltabanlar vay!" diye söylendi. "Kaptan Efendi'nin adı bu! Diyavol Paşa. o serin gecede. sünepeler!" 22 . 40-50 yaşlarındaki bu adam. küfür salvosunun bitmesini beklerken Abuzer Reis yanan mangalı görür görmez. Yine de. "Kıçınızı ısıtmak için gemide yangın çıkarmayı bile göze aldınız ha! Sakın söndürdük demeyin bana! Hâlâ birkaç kor var! Madem ki kıçınız üşüdü." diye cevap verdi.s Başında destarsız kara bir takke. sırma işlemeli siyah bir kaput giymişti. "Ne dedin? Diyavol Paşa mı? Böyle bir ad işitmiş değilim. yoksa er-^ memiş mi. gözlerinden kıvılcımlar saçan biri. sadece Ramazan ayında küfür savur-mazdı. Kaptan Efendimiz o bir kere. Her ikisinin de yüreklerini hoplatıveren o tekme darbesi işte bu anda baş kasaranın kapısında patladı. fenerlerin ışığı altında. "Sizi gidi fırıldakçılar! Sizi gidi miskinler!" diye gürledi. ak sakalları taranmamış. Şaşıran reis. "Bizim kaptanımız bir paşa! Ona Diyavol Paşa derler. Burnundan soluduğu için öfkesini kusmak amacıyla bir de ağzını açıp küfür etmesine hiç gerek kalmıyor." diye emredince çocuk hurcunu sırtladı ve hep birlikte. İki denizci başlarını öne eğmiş. "Güvertede çalışanlar sanki enayi de bir siz mi akıllısınız? Sanki sizin gözlerinizden zekâ fışkırıyor. yüksek bir yerden geldiği rivayet edilen bir emirle atandığı bu kalyonu kolaçan etmek için fazlaca zamanı da yoktu. O gece vakti. sanki susarak bağırıyor. başındaki kırmızı Cezayir fesinde destar yoktu. çağırıyor ve sövüyordu. Yaşlı denizci sızım sızım sızüdayan kaba etlerini ovuştura ovuştura yerinden doğrulurken. Çok geçmeden önce marinel ve ardından da tomarcı kapı eşiğinde bellerine inen birer tekmeyle güverteye ardı ardına yığıh-verdiler. Tembellikleri ve kepazelikleri nedeniyle sanki cihat ilân ettiği mürettebata. ve elinde nice zavallı denizcinin canım yakan o kızılcık sopası olduğu hâlde. Ancak. Yeni yeni terleyen bıyığını gür gözüksün diye üst dudağını odun kömürüyle boyamış olan çocuk. yaşı ilerleyip bir ayağı çukura girince. Bu yüzden. sözünü geçirmek için ayrıca bir de sopaya ihtiyacı olduğu söylenemezdi. nâm-ı diğer 'Kırbaç Süleyman. seyir zabiti Abuzer Reis içeri dalıverdi. elinden düşürmediği kızılcık sopasının zavallı denizcilerin kaba etlerine gömülmeyeceğine dair hiçbir âdemoğlu garanti veremezdi. giren deniz suyunu anında boşaltan denizci çizmeleriydi bunlar. tozunuzu yele veririm!" İşte o anda. yüklerin ambara istifi için güvertede çalışanlar. kaim. "Kaptan kamarasına gidelim. Aylakçı da. eşyalarını taşıyan 13-14 yaşlarındaki aylakçıya kaptan efendinin kim olduğunu sordu. Bu yüzden paşanın imamyla uğraşmak benim haddim değil. Ama bizler gibi hidayete ermiş midir. hemen önünde. uzun ve ağarmış kaşlarının gölgelediği o ürkütücü yeşil gözleri varken." diye cevap verdi. Kırbaç Süleyman. başaltından gelen feryatları. kaptanlıktan sonra gelen ikinci büyük rütbeye nail olabilecek iki namzetten biri! Her reis gibi asık suratlıydı. Kaba etlerindeki acıyı bir an unutan yaşlı adamın gözleri fal 23 taşı gibi açıldı. bu mübarek günlerde kantarlıyı sa-vurmamasına rağmen. orasını bilemem. Çünkü bu sarı bıyıklı adam Süleyman Re-is'ti. şimdi teker teker oturun şu mangala da ısıtın kıçınızı! Ben kalk demedikçe de kalkmayın! Yoksa sizi külhanda yakar.' yani Ali Reis'le birlikte. Üç Aylarda ve Regaip Gecesi ile Mevlit Kandili'nde de küfür etmez olmuştu. öyle mi ha! Sanki ilim irfan sahibisiniz de cilt cilt kitaplar yazdınız! Şeddeli eşşekler sizi! Okumanız yazmanız bile yok! Ben de. Cahili-ye Devri'nin Hazreti Peygamber ile bittiğini sanırdım. Yoksa gayrimüslim mi?" diye sordu. yaşlı bir marinelin taşıdığı bir . iri yarı bir adamın çizmelerini seçti: Tabanında delikler olduğu için. Efsanede olduğu gibi. Ama en azından sizin için bitmemiş bu devir! Sizi gidi sümsükler.olmalıydı ki zavallı delikanlının eli ayağı korkudan gevşeyiverdi. figânlan ve yemin billahları işittiklerinde'ubir an duraksadılar. Dudaklan sımsıkı kapalıydı. sırtında ise mavi bir cüppe olan Abuzer Reis'in.

gemi yalpa yaptıkça sağa sola sallanıyor ve böylece kamaradaki her şeyin gölgesi bir uzayıp bir kısalı-yordu. Öyle ki. sanki ilk kez . çok ellendiğinden olsa gerek. yatak yerlerini. sanki karanlıkta birbirlerini dürtükleyip el şakaları yapan ifritlerin gözleri gibi parıldamaktaydı. Allah bilir. Lif lif olup yıpranmış sayfalara bakılırsa. Kıç tarafta ise. pençeyi andıran eliyle Süleyman Reis'e yaklaşmasını işaret etti. masaya yayılmış bunca eşya arasında bir de. Yalpayla devrilmesin diye ayaklarından zemine çakılmış alçak bir masaya serdiği esrarengiz bir haritanın üzerinde işaret parmağının uzun ve san tırnağını gezdiriyor. içeri girince elini göğsüne götürüp hafifçe eğilerek selâm verdi. nâm-ı diğer Diyavol Paşa. Ayrıca. beline kızıl bir kuşak ve kızıl Cezayir fesine de kara destar sarmış kızıl dudaklı ve cüzamlılar gibi bembeyaz suratlı bir şahıs." diye cevap verdi. Diyavol Paşa'nın kamarası kıç altının sancak tarafmdaydı.kandilin ışığı altında seyir güvertesine çıktılar. Bu iç karartıcı mekânın iskele tarafındaki sedire. önünde sırma göğüs atkıları bulunan kızıl bir cüppe. Aynı tavus zemindeki kilimde de vardı. Akdeniz'deki limanlan. 15 ve 60 dakikalık ve 12 saatlik kum saatleri ya da füleler göze çarpıyordu. Bilemem. köse sakallı Kaptan Efendi. kaptan kısık sesiyle ona. akıntıları. "Kırbaç. Olsa olsa her biri kara ilimlerin esrarını izah eden bu ciltler. sallanan fenerin ışığında. Hurcu yere bırakan oğlan. Bu seyrek bıyıklı." Elindeki fenerle yol gösteren marinelin kapıyı açarak buyur ettiği Süleyman Reis. "Gördüğün gibi bu geminin kaptanı benim. ne gariptir ki. İskele tarafındaki sedirde ise. girdapları ve deniz canavarlarının yuvalarını gösteren haritalarla dolu torbalar asılmıştı. gemide cins-i latif-. Birçok ıvır zıvırla dolu bu ka24 marada neredeyse sabit hiçbir şey yoktu. kiraz dudaklı ve servi boylu sevgililere yazılmış aşk şiirlerinin derlendiği birer külliyat olabileceğini. limanlar arasındaki mesafeleri gösteren. yıldızların yüksekliklerini ölçüp enlem bulmada kullanılan pirinç bir usturlab. ama içeriden kısık bir ses işitildi: "Geliniz. kara bir mintan. Dolapların raflarına cilt cilt dizilmiş onlarca ve belki de yüzlerce kitabın altın yaldızlı süslemeleri. kamaradaki kasavet ve kederi adeta doruğa taşıyordu. cinlerin fısıltılarına benzeyen bu ses de insanın yüreğini cız ettirip gönüle gam ve kasvet salıyordu. tavandaki fenerin yaydığı dünyevî nuru bastırıyordu. boylam bulmak için Fisa-gor'un müritlerince kaleme alınmış bir almanak ile. kırmızı ve yeşil mürekkeple yazılmış bir emyâl cetveli aldı. divit ve bir top da aharlanmış kâğıt vardı. besmele çektikten sonra kapıyı tıkladı. ahû gözlü. yani Kaptan Efendimiz oturmaktaydı. Frenklerin "viol d'amour" dedikleri bir sineke-man da göze çarpmaktaydı. yani 58 toplu bir kalyona kaptanlık yapan birinin davudî bir sesle "Gel!" diye haykırması beklenirdi. kızıl bir çift çizme ve kara bir çakşır giymiş. bir denizci pergeli. yer yer örselenip tarazlanmış kır25 mızı bir atlasla örtülmüştü. Fakat. sanki cehenneme giden fersahlarca uzunlukta bir rota çiziyordu. Ayrıca duvarlardaki büyük ve geniş dolapların açık bırakılmış kapaklan yalpanın etkisiyle menteşelerinde dönüp dururken gıcırdıyor. "Benden emir alacaksın. bu kalın kitapların hilâl kaşlı. Tavana asılı bir muşamba fener." bir iki adım ilerleyince.ten bir tek kişi bile olmamasına rağmen sancak tarafına kara çerçeveli bir boy aynası asılmış ve bu aynanın üstü. bu cetveli daha önce defalarca bakıp incelediği ve hatta ezberlediği belliydi. "Şu anda yok. üzerine bir tavus kuşu motifi nakşedilmiş kırmızı bir yorgan seriliydi. Belki ileride olabilir. Masada ayrıca." dedi. ayın menzillerim gösteren. bu kitaplardan yayılan kara ışık. "Hayır. Evet! Her ne kadar yer yer altın yaldızla süslü olsalar da. aklı başında hiçbir âdemoğlu yutmazdı. Bu silâhın altındaki sandıkta. namlusuna kurşun yerine saçma doldurulan ve isyan ettikleri takdirde tayfadan tek atışta en azından 10-15 ciğersizin canını cehenneme yollayacak kısa namlulu bir karabina asılıydı. Böylesine büyük bir savaş gemisine. İşin tuhafı. Ayrıca tavandaki çengellere. O yüzden sana öncelikle şunu sorayım: Senin kaptanının bizzat ben olmama bir itirazın var mı?" Kırbaç Süleyman bu garip soruya." Kaptan masanın üzerinden.

Hayatını daima rizikoya sokan. çalgıyı bırakıp sağ taraftaki dolaptan bir kitap seçti ve ilk sayfasını açtığında. "Senden. hemen sana. Evet! Tel uzunca bir süre tınladığına göre keman epeyce eski olmalıydı. özgür iradenle gelmeni tercih ederdim. aklı başında hiçbir kişioğlu geri çevirmezdi. tşte o kamarada tek basmayken nasıl olduysa." dedi. ey Süleyman Reis. Anno 1699 Büyük bir ihtimalle ışık zayıf olduğu için çalgının yapım tarihini yanlış okumuştu. Oysa kendi kararınla. Frenk harfleriyle yazılmış şu ibareyi heceleye heceleye okudu: Leopold Ris fecit Viennae. yarm bu gemi dalgaların arasında seyrederken sen sıcak yatağında mışıl mışıl uyuyor olabilirsin. kendisi ve zabitlerin hava alması için yapılmış ahşap balkona çıkarak. Eğer korkup çekmiyorsan. kamarada tek başına olmasının verdiği rahatlıkla sağa sola bakındı. Emin olmak için kemanın orta telini çekip bıraktı ve tınlayan çargâh sesini dinledi. Bir an kaptanın arkasından seğirtip zaman kaybetmeden ona derhal 'doğru cevabı' vermek istediyse de bunun saygısızlık olacağını düşündü. fenerin cılız ışığında. Geleceği bilme konusunda en çok başvurduğu yol. Balinus'un kaleme aldığı bu eser. "Karar vermen için sana süre de tanıyayım mı? 15 dakika yeter mi? Ne diyorsun bu teklife?" Bunları söyledikten sonra paraketecilerin kullandığı küçük bir kum saatini alıp ters çevirerek masanın üstüne koydu ve kum alt hazneye akmaya başladı. o kapkara ağzını eliyle kapatıp esnedi." Başını cetvelden kaldırdıktan sonra. Gözüne 14 telli keman ilişti. Neden sonra. 65 akçe yevmiye ve üç kuruşluk ganimet uğruna katılmak zorunda olduğu uzun ve kanlı bir deniz seferinden kurtulmak için kendisine tanınan böylesine cazip bir tekli27 İ fi. "Sen. Muhtemelen 1599 imalatıydı. Bu çalgıyı alıp ses deliğinden içine baktığında. bir saat sonra yaşıyor olacağını bile aklına getirmekten korkup çekinen birçok deniz kurdu gibi o da. Sana şu kadarını söyleyeyim. Gittiğin taktirde kimse tarafından suçlanmayacağına dair teminat da verebilirim.. bir kitabın rasgele bir sayfasını açtıktan sonra gözüne ilk ilişen cümleyi okuyup bundan bir anlam çıkarmaktı. topçusundan zabitine kadar herkes buraya özgür iradesiyle 26 geldi. gözlerini ovuşturup çenesini kütürdetircesine yeniden esnedi. Aristâtalis adlı bir filozofun. "Benim bilgim ve arzum dışında gemiye atanmış bulunuyorsun. Zâmretii'l fskenderiya başlığım heceleye heceleye güç bela söktü. Çünkü Beç ilinde kabul gören Miladî takvime göre bu. Gemiye adım atmakla benim emirlerime uymaya artık mecburdurlar. ardından da uzun uzun sırtını kaşıdı. bütün emirlerime uyacağına dair teminat istiyorum. Açık konuşmak gerekirse Süleyman Reis bu teklife hem şaşırmış hem de sevinmişti." Süleyman şaşırmıştı. Bir süre sonra sıkılmış olacak ki." dedi. "Ayakçısından gabyarına. eğer istersen hemen buradan gidebilir. yani geminin kıçında.görüp eline almış gibi cetveli incelerken. Kaptan Efendimiz çivi gibi bakan küçük kara gözlerini ona dikip. 15-20 yıl sonrasının tarihiydi. Kostantiniye'yi seyretmeye başladı. değil ihtiyarladığında rahat bir döşekte ölmeyi. Bu yüzden. Hindistan'ı fet28 . Ama seni buraya ben davet etmedim. "Ne dersin?" diye sordu. Aynı rahatsızlığı. Adriya'daki deniz savaşlarında rampa emri vermeden önce de hissederdi. sakın şaşırma ve bunu da bir lütuf da sayma. karanlık gökkubbe altında uzanan o muazzam şehri. benim isteğimle gemiden aynldığmı belirten bir kâğıt yazıp imzalar ve hatta mühür bile basarım. sayısız varta atlatmış. Saatin üst haznesindeki kumun bitip tükeneceği yok gibiydi. Sıkıntıyla bir öf çektikten sonra yerinden doğrulup kamaranın kıç tarafındaki kapıyı açtı ve denizci dilinde "bahçe" denilen yere. Bu belirsizlik Süleyman Reis'i rahatsız etti. Aslmda. belirsiz geleceğini belirli kılmak için bazen kocakarıların 'fal' dedikleri usûle de bel bağlardı.

Bu özelliği sebebiyle. "Böyle fal olmaz olsun!" diye haykıra-rak kitabı duvara doğru fırlatıp attığını ve her nedense bir günahkâr olduğuna inanan bu adamm. tarihçilerin dediği gibi. Günahkârlar kötülüklerinden dolayı öte dünyadan mahrum olurlar ve tıpkı hayvanlar gibi yok olup giderler. yani adeta ona meydan okuyan. O güne kadar sakalına ustura değmemiş olan bu adam. Günahkârların cezası ise onların ölüp ortadan kalkmalarıdır. bu nüshadaki yazı tıpkı karınca duası gibiydi. Bundan başka Tezâkir adlı esere göre Süleyman Reis kitabı açmadan önce besmele bile çekmişti. ölmemeye yemin eden Kırbaç Süleyman Reis için adeta bir hazineydi. öyle ki. astarı atlastan bir zerduvâ kürk giymiş. hâşâ sümme hâşâ! Rivayete göre bu adam. Her ne kadar satan kendisi de olsa. daha sonra Fisagor'a ait olduğunu öğreneceği Elva-hü'l Cevahir başlıklı bu kitabın rasgele bir sayfasını açtığında. 902 yaşındaki bir şeyhin. Kırbaç Süleyman'ın ise. bir ölümsüz olarak asıl amacının da 29 bir çaresini bulup ölebilmek olduğunu belirtmiş bulunmaktaydı. bu asabî adamm cehennemin ateşine katlanabileceğim. Süleyman'ın gemideki rakibi olan Ali Reis'ti. önce tavlo-nun üzerindeki güverteye indi. belki de harfleri böylesine ufacık yazmakla kâğıttan tasarruf etmek istemişti. üç kulhüvallahu ve bir elham okuduktan sonra rafların birinden bir kitap daha almış. Aynı emri o da almıştı. Ama kısmetine bu satırların çıkması. Parasını verdikten sonra düz . muşamba fenerlerin ve meşalelerin ışığı altında tayfa gemiyi yüklemeye devam ederken. Tezâkir'dt yazılanlar doğruysa. İşte o gece bu iki rakip. israftır diye yıllar önce kâğıt kullanmayı bırakmış.hetmeye çıkan iskender'e verdiği. bizzat kendisi hakkındaki şu uğursuz kehaneti gördü: "iyilerin ödülü ahiret hayatının güzelliklerini yaşamaya uygun olmalıdır. sevap kazanmak için Efla-tun'a naklettiği bilgilerden ibaretti. Kısacası burası. Ne var ki. gemide rf kalmayı kendi özgür iradesiyle ve hiçbir zorlama olmadan kabul etmesinin nedeni budur. muhasebeci kimliğiyle gizliden gizliye dünyevî hesaplar yapıyordu. yüklerin istiflenmesine nezaret etmesi emrini alan Süleyman Reis seyir güvertesine çıktığında. Ali Reis'le birlikte gemiyi incelemesi. Bu yüzden Süleyman Reis raftan ikinci bir kitap aldı ve rastgele bir sayfayı çevirip baktığında şu yazıyı. İşte birçok âlime göre onun. meşhur Yahudi filozof İbni Meymun'un Diriliş Risalesi adlı kitabından olduğunu. Divitini ve kamış kalemini kuşağına. dört işlemi zihinden yapmaya başlamıştı. yani er ya da geç tıpkı bir hayvan gibi ruhuyla beraber geberip gidecek olmasını öğrenmesi. Kaptan Efendimizden. satın alma işlerine bakan bu adamın dudakları sürekli kıpırdar dururdu. Süleyman Reis'te şiddetli bir ölümsüzlük hırsı olduğunu. kocaman defterini de koltuğunun altına sıkıştır30 mış gemi bezirganı. kaptanın kamarasındaki kitapların hemen hepsi ölümsüzlük hakkındaydı. fakat günahkâr ruhunun bedeniyle birlikte yok olmasına asla ve asla dayanamayacağını ve gerekirse bu uğurda bütün ilâhî kanunları çiğneyip mutlak bir sona daima ayak direyeceğini de yazmadan edememiştir. giderayak büyük bir telaşa kapıldığını yazmıştır. bilgelikle dolu bir sihir kitabıydı. Süleyman'ın ölüm denilen rahmetten zaten mahrum bırakıldığını." * ¦% * Kuşçubaşı Halifesi Kuyruklu Rıza Çelebi Kitabü'l îber başlıklı eserinde bu satırların. Çünkü onlar ahiret hayatının güzelliklerine lâyık değillerdir. 65 yaşlarında ve kendisine nefretle bakan bir adam gördü. Canlı hayvanlar hariç gemide yenilebilir ne varsa hepsinin sahibi bu bezirgandı. ruhunun da bedeni gibi ölümlü olduğunu öğrendikten sonra. yani Diyavol Paşa'dan. Oysa. 'Ölümsüzlüğün Sırrı' ibaresini okur okumaz isyan duygusu yatışır gibi olmuştu. Öte yandan Cuma Bey. tam bir pazarlık üstadı olan adam ahiret için dua etmiyor. vaktiyle ağzı dualı bir mübarek kişi olduğuna hükmedilmişti. Sayıları toplayıp çıkarıp çarpıp bölerken. onun ilâhî düzene az kalsın başkaldırmasına yol açacaktı ki. Kuyruklu Rıza Çelebi ayrıca. Artık kaleme alan hangi sivri akıllıysa. diğer elindeki fenerle onlara yol gösteriyordu. ilk sayfada anlatıldığına göre bu eser.

9 fıçı süzme bal. Üstelik. 30 çuval soğan. topçu zabitinden gemi kâtibine ve hatta reislerin bizzat kendilerine kadar herkes. meze olarak 3 fıçı lakerda. _ . hatta direkler bile. Defterini açan bezirgan. tekeı^. üç direkli bir karavel yapılabilirdi. meze olarak peynir ya da fıçıya basılmış lakerda satm alabilirdi. Öyle ki. Ambarları denetledikten sonra alt top güvertesine çıktılar. henüz iskelede bekleyen 600 kantar çivinin kıç taraftaki ambara yüklenmesini emretti. beziryağı. Onları bir üstat ya da bir efsane ya-' pan şey. ama yardımcısı "Serçebaş" lâkaplı Sami Usta. rüşvetle bazı hatırlı kişileri araya sokup devlet kapılarını aşındırarak. safrası dengesiz. jjfli {tundaklara bindirilmiş bu korkunç silâhlar.f pf ^4 koIom borne gibi bunların da ağızlarına tapa vur. Zorbasatır. 10 tulum sade yağ. burnundan suya fazlaca batmıştı. Kâbus gibi^mi^ wrmiş[ .. Sancak ve iskele tarafında ttj /m ^ dılar... 133 fıçı tuzlanmış balık.^ teknenitı" sallanmasıyla sağa sola oynamasınlar diye | „Vjlu .î j . Üstteki palavra gûvertesindeki dahai(f.. sadece bu malzemeyle en azından 70 ayak uzunluğunda. her biri adeta bir dökümcülük şaheseri olan. yine tavlo-nun hemen üstündeki ambarlardan pruva tarafında olana geçtiler. kıçı aşağıda olunca kalyonun daha yüğrük olacağını bilen Süleyman. ibatraı<nye kadar atabiliyorlardı. Ama 15 kişinin zor kaldırabileceği yedek dümenin dişbudak ağacı değil de meşeden yapıldığını gördüğünde Süleyman Reis'in canı sıkıldı. katran. sütunlar. Yine de bezirgan yılmamış. 7 çuval pirinç." Dindar bir zât olduğu için. omurgadan postalara ve kaplamalara. bu daracık yerde reisleri karşılayan topçubaşmm selâm vermek için eğilmesine gerek kalmadı. şimşir veya başka bir ağaç değil. Bu yüzden. 12 seren.denizciden baş porsuna. Önde bezirgan olduğu hâlde. fenerin ışığında iki büklüm yürüyorlardı. gemici dilinde tavlon denen alt güverteye indiklerinde burunlarına gübre kokusu geldi. söyleneni. kötü günler için 120 şişe hurma rakısı. . Çünkü tavlonun baş tarafında.^.. Cenâb-ı Hakk'm âdemoglunu sınamak için bahşettiği bu nimetler karşısında sinirlenen 31 Ali Reis. . içebildiği kadar şarap. ıJak)i]rs dahlanmış barutla 9 okkalık gülleleri 1 mi uoah . tekleriyle zemindeki mapalara bağlanmışlar ^ 2irfı mış bu ağır toplara mürettebat. elinde defterle onları beklemekteydi.° . zift ve donyağı dolu fıçılar. 3 yedek demir. 17 tulum peynir. geminin denize açılmasından itibaren her 14 günde bir mallarının fiyatlarını on yedide üç yükseltme iznini kopartmıştı. 14 fıçı zeytinyağı. Buradaki malzemeden sorumlu marangoz ortalıkta görünmüyordu. Bununla birlikte. 40 ve 90 yapraklı yedek yelkenler. Özellikle rüzgâra doğru giderken. : . Deniz kurtlarını mükemmel yapan şey kusursuz ve dengeli gemiler değildi. eliyle bir yeter işareti yaptıktan sonra. Ambara halihazırda 750 kantar kereste. Tavan o kadar basıktı ki. safra ayan tam yapılmayan kalyon. barut isi kadar siyah kaputlar giymiş 31 neferiyle birlikte. 40 çuval bulgur. Bangoboz. köknar. direklerden serenlere kadar bu geminin ahşap olması gereken her parçası. . j^i-iû]^ Kara~ divane. sadece ve sadece meşedendi. ambara yüklediklerini sayıp dökmeye başladı: "120 kantar peksimet. kötü bir mühendisliğin ve beceriksizce bir işçiliğin eseri olan gemilerdi. 16 fıçı şarap. Birkaç muşamba fenerin aydınlattığı bu kasvetli güvertede. 10 dirhem siyah havyar. İşin garibi. . ondan 20 dirhem pastırma. çam. cana32 var başlı ejderdehan toplan vardı ki.. yelkenlerinin çalımı bozuk. her biri ayaklarından bağlanmış 30 kadar koyun ile bir kümes dolusu tavuk vardı. gönlüne göre fiyat belirlemesin diye zavallı bezirganın mallarına narh konmuştu. Zifirböğüren. 30 tulum kavurma. 4 gabya ve 6 babafingo çubuğu. çuvallar içinde 35 kantar üstüpü yüklenmişti.

„s'e u-ı • ¦ • gösterme gereği hissetti. 40 ve 90 yapraklı yedek yelkenler. Özellikle rüzgâra doğru giderken.t * ı i d& Bu barut kötü işlenmiş. safra ayan tam yapılmayan kalyon. Topçulara emrimi ij . şimşir veya başka bir ağaç değil.a. . Birkaç muşamba fenerin aydınlattığı bu kasvetli güvertede.H a* . üç direkli bir karavel yapılabilirdi. Süleyman Reis m işaretiyle b\ „ flr>1 . /ınc| . sütunlar. • ı« u ıı i ı i u-ı r j „He ı/K1 %t imlâ hakkıyla palankete bile aynı mesafeye gider. diğeri demeli suyıa d0.(r( . ^ kl> ¦ . safrası dengesiz. elinde defterle onları beklemekteydi. yanlarında ise barut kepçeleri . gemide kaptanda^ /nraı. "Hayır! \ .jteşL a-^ sonra ve tekrar doldurmadan önce namlui.700 ka. her biri adeta bir dökümcülük şaheseri olan. Iyı barut d. Ama nedense o an. Bu da toplann menzili j ^ g0 . yine tavlo-nun hemen üstündeki ambarlardan pruva tarafında olana geçtiler.' laşılacak müşkülleri halletmek için 1. bu daracık yerde reisleri karşılayan topçubaşmm selâm vermek için eğilmesine gerek kalmadı. burnundan suya fazlaca batmıştı. yelkenlerinin çalımı bozuk. • . katran. çam. İşin garibi.! /mı) i j c-ı ı. kötü bir mühendisliğin ve beceriksizce bir işçiliğin eseri olan gemilerdi. kıçı aşağıda olunca kalyonun daha yüğrük olacağını bilen Süleyman. Deniz kurtlarını mükemmel yapan şey kusursuz ve dengeli gemiler değildi. işte bu sırada. Her topun gerisinde biri barut. söndürmek için kullanılan saplı süngerler. R. 3 yedek demir. omurgadan postalara ve kaplamalara. 4 gabya ve 6 babafingo çubuğu. henüz iskelede bekleyen 600 kantar çivinin kıç taraftaki ambara yüklenmesini emretti. ama yardımcısı "Serçebaş" lâkaplı Sami Usta.. sadece ve sadece meşedendi. eder ve tatlımsıdır. /iziy » a di. sadece bu malzemeyle en azından 70 ayak uzunluğunda.ı.. Kırbaç Süleyman Ali Reis'e şüpheyle baktı i]ç1Cj . Yi.. Tuzlu ve acı. hatta direkler bile. . ruttan bir tutam alıp tattıktan sonra.¦ • ¦ ı uW^ar ve tomarlar vardı.. "Bu perdahlı baruta. Kırbaç Süleyman. eliyle bir yeter işareti yaptıktan sonra. Ambarları denetledikten sonra alt top güvertesine çıktılar.ti. niz savaşlan hakkındaki bilgisini arttırmak. fenerin ışığında iki büklüm yürüyorlardı. Öyle ki. . Onları bir üstat ya da bir efsane ya-' pan şey. du ' ı. rutla dâneyi 1 mîl-i bahrîden uzağa atarız.jpru> ' \.. Ama 15 kişinin zor kaldırabileceği yedek dümenin dişbudak ağacı değil de meşeden yapıldığını gördüğünde Süleyman Reis'in canı sıkıldı. . ı i -r. köknar. Üstelik.t Mensubu olduğu tarikatın şeyhi emrettiği i^ SJ?akJıına ^ lardır ustura değdirmemiş olan bu 65 yaşın» . beziryagı. 12 seren. Buradaki malzemeden sorumlu marangoz ortalıkta görünmüyordu. lemisti. lu iki kova. . r^.• büyük rütbeye. yani 'koca reisliğe' aday olan. zift ve donyagı dolu fıçılar. . Bu yüzden. "Eğer öyleyse talihimiz yaver gidecek de. Tavan o kadar basıktı ki. ^fa J . barut isi kadar siyah kaputlar giymiş 31 neferiyle birlikte. 7 * 7 \t İ "Mlanndan bin açıldı. geçmeyecek demektir.. çuvallar içinde 35 kantar üstüpü yüklenmişti.. cana- . gut ı 33 Ali Reis. Ambara halihazırda 750 kantar kereste.. niz savaşı konusunda ne kadar yetersiz oldu . . ^ira. ki L .. günde bir fıçıları kaldırıp ters çevirsinler. dj . j-> ... direklerden serenlere kadar bu geminin ahşap olması gereken her parçası.

aynı zamanda ar-kebüz ve tüfenk kurşunlarının izlerini de taşıdıkları için. "Bu barut kötü işlenmiş. Burunlarından soluyan ve gözlerinden alev püsküren bu askerlerin yatırtmalı börkle-rinin alın hizasında. Yoksa güherçile 33 aşağı akar ve barut ateş almaz. sırma göğüs atkılı kaputları sırtlarınday-dı. sadece tersane azaplarının taşıdıkları meşalelerden yayılan kırmızımtırak ışık değil. Zifirböğüren. burgular ve tomarlar vardı. deniz savaşı konusunda ne kadar yetersiz olduğu ortaya çıktı. deniz savaşlan hakkındaki bilgisini arttırmak yanında. tâ iskeledeki bağnşmalar işitildi: "Tüfenkçiler geliyor!" "Kazıklı Iskele'ye adam yollayın! Meşaleleri de yakın!" Halic'in karşı kıyısından. Cenk esnasında üzerlerine sıçrayan kan onları Venedikliler. gemide kaptandan sonraki ikinci büyük rütbeye. vurdukları onca keseyle onları kafir kanından anndırmıştı güya. Ziftle sıvanmış bu ağır toplara mürettebat. Çünkü göğüslerinde sadece mangal gibi bir yürek değil. Tuzlu ve acı. Hiç barut olmamasından iyidir. Daha bir gün önce gittikleri hamamda en usta tellâklar. en iyi Girit sabunları ve en sert fırçalarla bile temizleyememişlerdi. Bangoboz. Kâbus gibi isimler vermişti. "Eğer öyleyse talihimiz yaver gidecek demektir. aynı zamanda kızıl öfke kıvılcımları da oynaşıyordu. karşılaşılacak müşkülleri halletmek için 1. Üstteki palavra güvertesindeki daha hafif 24 kolom-borne gibi bunlann da ağızlarına tapa vurulmuş. rütbeye göre sırmalı ya da pirinç sa-kındınklar ve kaşıklıklar vardı." O anda palavra güvertesinin alçak tavanmdaki havalandırma ızgarlanndan.32 var başlı ejderdehan toplan vardı ki. özellikle muharebe dönüşü bu kaputların renklerinin solduğu pek görülmemişti. Bu barutla dâneyi 1 mîl-i bahrîden uzağa atanz. Zorbasatır. "Bu perdahlı baruta benziyor. diğeri de sirkeli suyla dolu iki kova. Kara-divane. Nemçeler ve Lehler ile akraba yapacak kadar boldu. ama işimizi görür. tekerlekli kundaklara bindirilmiş bu korkunç silâhlar. Kuşaklanna soktukları birer hançer hariç Kostantini-ye içinde ateşli silâh taşımaları Kanun-ı Kadim gereği yasaklanmış olan bu neferler Cibali Iskelesi'nde cebeciler tarafından. Acemler." dedi. Kırbaç Süleyman Reis'e bilgisini gösterme gereği hissetti. Süleyman Reis'in işaretiyle barut fıçılanndan biri açıldı." Kırbaç Süleyman Ali Reis'e şüpheyle baktı ve fıçıdaki baruttan bir tutam alıp tattıktan sonra. Ama nedense o an. söylenene bakılırsa. Bu da toplann menzili dört gominayı geçmeyecek demektir. Mensubu olduğu tarikatın şeyhi emrettiği için sakalına yıllardır ustura degdirmemiş olan bu 65 yaşındaki adam. Yaralandıkları vakit kan izi belli olmasın diye kırmızıya boyanmış. İşin ilginç yanı. yani 'koca reisliğe' aday olan Ali Reis'in. Topçulara emrimi iletin: Her beş günde bir fıçıları kaldınp ters çevirsinler. Sancak ve iskele tarafında toplam 26 parçaydılar. kaputlarını kıpkırmızı yapardı. ateşlendikten sonra ve tekrar doldurmadan önce namludaki kıvılcımlan söndürmek için kullanılan saplı süngerler. bu yaralardan dökülmüş kan. tâ Cibali lskelesi'nden gelen ve her birinin yedişer çift küreği sivri külâhlı acemi oğlanlar tarafından çekilen sandallarda. Her topun gerisinde biri barut. Can ala ala ölümden ve hâşâ Allah'tan bile korkmayan bu neferlerin çakmak çakmak olmuş gözlerinde. fakat parmaklarına ve tırnak ara34 lanna yapışan kanı. Allah'ın verdiği canlan almak için gerekli tekmil teçhizatla donatılmışlardı. Deliöküz. teknenin sallanmasıyla sağa sola oynamasınlar diye tümü yalpa kös-tekleriyle zemindeki mapalara bağlanmışlardı. 53. Cemaat Ortası'ndan "bahriye tüfenkçisi" olarak seçilen 50-55 kadar yeniçeri vardı. Alt rütbedeki . işte bu sırada. yanlarında ise barut kepçeleri. perdahlanmış barutla 9 okkalık gülleleri 1 mîl-i bahrîye kadar atabiliyorlardı. Gerçi perdahsız. "Hayır!" dedi. İyi barut dili biraz tahriş eder ve tatlımsıdır. Sandallar Kazıklı Iskele'ye aborda edip palamar verince. Hele iki kat imlâ hakkıyla palankete bile aynı mesafeye gider. törende ve cenkte giydikleri kıyafetleri kuşanmış yeniçeriler meşalelerin ışığı altında kıyıya çıktılar.700 kadar dua ezberlemişti.

Bellerindeki meşin silâhlıkta. o sırada biri bağırdı: "Herkes iskeleye! Haydi ağalar! Sallanmayın! Yoklama yapılacak!" Bu emir üzerine 53. Onların ruhlarının ve vicdanlarının temiz olması için. sırtında esrarengiz bir torbayla ortaya geldi. Ardından. Onlar gelince. Getirdiğiniz ganimetin neredeyse hepsi. döktüğünüz kanı siz değil." dedi. çorbacının bir işaretiyle eşkâl defteri açıldı ve yoklama yapılmaya başladı: "Şaşı İsmail Ağa!" "Demirtopuk Süleyman Ağa!" "Karayumruk Hasan Ağa!" "Cehennem tlyas Ağa!" 36 Orta bayraktanmn o davudî sesiyle sanki her birine sövü-yormuş gibi adını okuduğu her yeniçeri çorbacının önüne kadar geldikten sonra kollarını kavuşturup öne eğilerek selâm veriyor. Derken bu güruh içinden 60 yaşlarında görünen bir nefer." Çorbacı bunları söyledikten sonra hemen yanındaki bayraktardan. "Gecenin bu saatinde kibar adamlar yalılarda. rütbe ve kıdem dikkate alınarak aranızda bölüştürülecek. bu ad okunur okunmaz susmuştu. göz alıcı turna tüyleri iliştirmişti. Fakat çok geçmemişti ki. dökülen sizin kanınız olmaz. siyah zemin üzerine kırmızı bir tüfenk nakşedilmişti. Padişah Efendimize ve Rabbimize karşı gelmiş demektir. Çünkü kan dökülmesi gerekiyor. bu yeniçeri ortasının en kıdemli zabiti olan çorbacı. bizzat sizler. Orta'nın neferleri meşalelerin ışığı altında. destan. Ağalarınızın emirlerine harfiyen uyunuz! İtaatsizlik edenin kulağı kesilecek ve Et Meydanı'nda teşhir edilecektir. kalabalığın içinden çıkıp. kalyonun yanma yürüyordu. Tersanenin kazıklar üzerine inşa edilmiş ahşap rıhtımına ilerleyen bu ejderha gibi adamlar bira-raya geldikleri her zamanki gibi homurdanıyorlardı ki. Flamaya. Ocağımızın kanunu odur ki. garip bir olaya sebep olacak bir ad okundu: "Fitilli Daniyal Ağa!" O ana kadar homurdanan yeniçerilerin hepsi. Kostantiniye'nin kibar insanları kanla beslenir. Selâm bile vermeden torbayı ters çevirip içindekileri yere boca ettikten sonra bağırdı: "Fitilli Daniyal'dan geriye kalanlar işte burada!" . sizleri daima ayaktakımı olarak gördüler ve göreceklerdir. bir sandığın üzerine çıktı ve arkasındaki gemiyi eliyle göstererek şunları söyledi: "Keskin nişancı olduğunuz için mevcudu bulunduğunuz ortadan seçilen sizler. bir mızrağa bağlı olan bu flamayı öpüp alnına koydu. Gemide odabaşınız. bu kibar efendilerin kesesine girecektir. Biliyorum ki. Onlara karşı gelen bana. yalılarda yaşayan ve şiir yazıp sizi hakir gören nazik adamlar içecektir. uyanık olarak buradasınız. boynuz barutlukları ve kurşun dolu kütüklükleri. ellerinizi çamura sokacaksınız.neferler buraya tahta kaşıklarını sokarlarken birkaç zabit. Uçları mumla burulmuş kara bıyıklan birer hançer gibi neredeyse tâ kulaklarına kadar uzanan iri yarı bir odabaşı. Dilerim ki. Cebecilerce bakımı yapılıp yağlanmış fitilli veya çakmaklı tûfenkleri. Orta'nın flamasını aldı. ambarlarının yüklenmesi hâlâ süren kalyonun bağlı olduğu Azap. Ne ile mi? Mürekkeple değil elbette! Kanla yazacaklar ve ünlerini ebediyete kadar sürdürecekler! Sizden istenen de bu: Kostantiniye'ye kan getirin!" "Katıldığınız bu onurlu görev için ganimet alacaksınız! Sefer dönüşü ne ele geçirildiyse onun dokuzda ikisi. onların içmesi için sadece kan dökmeyecek. gazel yazacak. 53. o gece yarısı dolunayın ışığı altında pırıl pırıl parlamaktaydı. ustalarınız ve başeskilerinizin emri altında olacaksınız. Kapı lskelesi'ne doğru homurdana homurda-na yürüdüler. Malta taşında bilenip kılağısı çekilmiş çifte kulaklı birer yatağan ve kuburluklara sokulmuş bir ya da iki zemberekli piştov göze çarpıyordu. ama siz 35 değil! Bu yüzden siz onlardan temizsiniz! Ancak kan görünce bayılan ve vahşetten nefret eden bu beyzadeler. artık bu geminin tüfenkçilerisiniz. ardından da iskeleye. ayrıca şu koca Kostantiniye'nin sokaklarında dönüp sizin suratınıza bile bakmadıkları zaman onlara tahammül de edeceksiniz! Şairler mersiye. köşklerde ve kasırlarda uyuyup rüyalarında cariyelerin peşlerinde koşarlarken sizler.

Orta'nın mertliğini işitmişligim de vardır. ocağın adını lekeleyeceksiniz! Hemen şimdi gelip gemide sessizce dua edebilirsiniz. Fakat yeniçeriler hâlâ iskeledeydiler. Anlatılanlar doğruysa. bazılarına göre de 4. Bu iskeletin onun için büyük önem taşıdığı açıktı. yasak olmasına rağmen sakal da bırakmıştı. Esrarengiz kişinin kemiklerini doldurduğu torbasını sırtına vuran bu yeniçeri. yere eğilip kemikleri tek tek toplamaya ve torbasına atmaya başladı. Seyir zabiti Abuzer Reis.000'den fazla adam öldürmüştü. Bu gemiye lâzımsınız! Yiğit adam feragat etmeyi bilir! Haydi girin gemiye. yeter ki hedefi canlı olsun! Gece yarısından sonraki dördüncü saatte ilk horoz öttü. yani 53. tıpkı tek gözlüler gibi sol gözüne siyah bir bant bağlardı. İşte o günden bu yana sadece canlı hedeflere tetik çekiyor. Çünkü ya iki gözünü birden açan ya da ikisini birden ka-payabilen bu adam. Nişan almadan önce. nispeten kısa namlulu olan İspanyol yapımı çakmaklısıyla da 250 adımdan attığını vuruyordu. o karanlıkta seyir güvertesinden "Kırbaç'ın. iskeleye doğru tekrar bağırdı: "Ey tüfenkçiler! Bilirim yiğit adamlarsınız. yani cansız bir hedefe ateş ederken ıskalamıştı. silâhının falya tavasındaki barutun tetik çekildiğinde ateş alması sonucu yüzünün sag tarafında yanık izleri peyda olmuştu.. Sakalı 37 gibi bıyığının da sağ yanı kısaydı." Odabaşı sözlerini bitirmemişti ki. sadece Allah'ın huzurunda insan olarak değil. Bu rezalet karşısında çorbacı.. 53. sanki hiçbir şey olmamış gibi yoklamaya devam edildi. Hayatı boyunca sadece bir kere. uyluk ve kaval kemiklerine. Bu yüzden haddini bil! Yoksa ben sana bildiririm! Bu asker gül-bank çekilmeden ve cenk duası okunmadan sefere çıkmaz! Yeniçeri ocağının kanunu budur! Ayrıca. çorbacının kulağına bir şey fısıldadıktan sonra. Yoldaşları onu adıyla değil.700. kalyonun ambarlarından birine istif edilmişti. Bundan sonra sizin de bizim de evimiz burası!" . 'Sakal' lakabıyla anarlardı. çünkü ikinci horoz da ötmüş. büyük bir gururla cevap verdi: "Benim adım Emilio Santos!" Ardından. 53. o da tüfenkhanede bir testiye. sadece sol gözünü bir türlü yumamı-yordu. ama sizinle ama siz olmadan! Gemiye is38 ter binin ister binmeyin! Fakat sabah olup da sizleri bu rıhtımda gören küthüdânıza nasıl hesap vereceğinizi bir düşünün. İspanyol yapımı çakmaklı tüfengiyle bugüne kadar kim bilir kaç bin kez ateş etmişti ki. sabah ezanının okunmasına az bir zaman kalmıştı. Ayrıca. 60 yaşlarında görünmesine rağmen hâlâ dinç olduğu söylenebilecek bu yeniçeri. bu sinirli askerlerin başında bulunan odabaşma ve diğer zabitlere seslenip tüfenkçileri güverteye almasını söyledi. Fakat zabitlerden biri bağırdı: "Bana bak Abuzer Reis! Sen ve odabaşımız. kaburgalara ve daha bir nice kalıntıya öfkeyle baktıktan sonra haykırdı: "Fitilli Daniyal eğer buysa.Torbadan dökülenler bir insana ait kemiklerdi. peki ya sen kimsin bre teres!" Bu rezaleti çıkaran yeniçeri ise. Allah'ın sizi işitmesi için illa hep bir ağızdan bağırıp bir de tüfenkle üç el ateş etmeniz mi gerekir?" Ortalığa bir sessizlik çöktü ama çok sürmedi. Yeniçerilerin yoklaması bitmiş ve son yükler. Söyledikleri ve yaptıkları büyük bir cezayı gerektiriyordu ama. Orta'nın odabaşı rütbesin-deki zabiti. Orta'nın hurçlan." yani Süleyman Reis'in sesi duyuldu: "Bre adam! Padişahın iradesini çiğnersin de ocağın kanununa mı uydum dersin! Sabah ezanı okunmadan önce bu gemi yola çıkacak. Süleyman Reis. 40 yıl içinde kimine göre 3. O da sadrazama vereceği hesabı düşünecektir. aynı zamanda Kaptan Efendimizin huzurunda rütbe olarak da eşitsiniz. uzun namlulu Berberî tüfengiyle 600. Cenk duasını bahane edip seferden kaçan sizler de. bir kurşun deliğinin göründüğü kafatasına.

Gemilere birer ad verilmediği o dönemde. vardiya değişimine kadar tayfanın kafa dinleyip uyuduğu ve yemek yediği baş kasaradaki zavallıların gönülleri bulanır. içleri dışlarına çıkardı. Her bir direkten sorumlu olan porsunlar. rüzgârı sancak omuzluktan alıp ağır ağır yol almaya başladı. ip merdivenlere benzeyen çarmıklardan direklere tırmandılar ve marsipetlere basıp serenlere yayıldılar. Kıç taraftaki o devasa fener. seren ve yelkenleri kontrol etmek için gerekli olan halatları zifiri karanlıkta bile el yordamıyla armadora-da derhal bulup fora ve volta edebilmesi şarttı. pruva direğindeki tüm yelkenler ve grandi direğinin gabya yelkeni. neredeyse bir kova büyüklüğündeki feryat hunisini kulpundan tutup ağzına götürerek bağırdı: "Alesta vardiya!" O karanlıkta. marineller ve acemi denizciler alesta beklerken. seyir zâbiü palamarı mola etme emrini verdi. Derken birinci vardiyadaki porsunlar. palamar iskeleden alınmadan hemen önce Arap Camii'nin müezzinleri yanık sesleriyle sabah ezanını okumaya başladılar. hele hele üç direkli bir kalyonda. "Öyle görünür ki. bu da tayfanın . uğurlu bir sefer olmayacak bu.Yeniçerilerin odabaşısı. Seyir güverte-sindeki Abuzer Reis. usturmaçalar çekildi. Tayfa bu durumu bir adaletsizlik olarak görür. yere öfkeyle tükürdükten sonra adamlarına. Alacakaranlıkta onu sadece bir kayıkçı gördü. yani geminin namusu. Bizi yolcu etmeye gelen bile yok! O sorguçlu. onuru demek olan fanus 39 dışında güvertedeki diğer fenerlerin hepsi dümencinin ileriyi görebilmesi için söndürüldü. yaldızlı zemin üzerine siyah bo40 yayla sağdan sola yazılmış o dört harfi. Serenler hisa edildi. Alışık olmayanları canlarından bezdiren bu sallantı. özellikle rüzgâra doğru giderken gemi sürekli dalgaya bindiği için pruva durmadan iner kalkar. "Haydi ağalar!" dedi. Elif ve Te harflerini güçlükle okuyabildi: AMAT O uğursuz gün tersaneden kalkıp denize açılan esrarengiz kalyonun adı bu idi. kalyonun kıç aynalığında. mürettebatın rahat ve ferah bir ortamda yaşadığı pek söylenemezdi. Sarayburnu'ndan dönerken tüm yelkenleri foravele edilip rüzgârı sancaktan aldığı için iskele tarafına yatan kalyon. Ayrıca çukur güverteden seyir güvertesine. Palamar mola edildikten sonra. yani bir marinelin. Usta bir denizcinin. Her şeyden önce. kendi kardeşi Habil'i öldürdüğü o uğursuz gün! İşte o anda kalyonun bütün postalan ve kaplama tahtaları gıcırdadı. Sabah karanlığında gemi. Ne aksiliktir ki. Ocağımızın şerefi için binin gemiye! Yoksa biz öksüz ve yetimlere acıyan olmaz! Haydi! Binin!" Zaten gemiye en son binen yeniçeri de o oldu. fora edilir edilmez gümbürdeyerek rüzgârla doldu. "Alesta!" diye bağırdıklarında. ancak ve ancak zabitlerden izin alındığında çıkılabilir. Kabil'in. apaz seyriyle Ahır Kapı önünden sanki gizlice geçerken selâm topu bile atmadı. ayak altında dolaşmaları yasak olan diğerleri baş kasaraya girip meydanı onlara bıraktılar. verilen bu emri pasaparola edip tâ baş kasaraya kadar ulaştıran vardiyanların sesleri duyuldu. ipek kaftanlı yalı adamları şimdi hâlâ uyuyorlar. reisler ve zabitler hariç. dayanıklı olması için ziftle sıvanmış. *^* Eski zaman gemilerinde. Elif. Rüzgâr karayel tarafından esiyordu. Ardından tersane azapları sürme iskeleyi çeker çekmez üçüncü horoz da öttü. yani Kan Günü idi. 190 kadem uzunluğundaki bu büyük kalyonda. sanki taşıdığı günah yüküyle gemi acı içinde inliyordu. Ne yazık ki artık günlerden salı. Abuzer Reis'in "Ariva!" komutuyla mari-neller ve diğer denizciler. Ardından. Mim. İskotalar alındıktan sonra denizciler halatlara asılıp son bir kez silkeleyerek kırışmış yelkenleri düzelttiler. geminin kıç tarafında daha az hissedildiği için kıdemliler ve gedikliler kıç altında yatıp kalkarlardı. Kafa açıp rüzgân yakalamak için dümen alabanda edildi ve akıntının etkisiyle kalyonun pruvası. belki de haklı olarak zabitlere daima kin ve kıskançlıkla bakardı. sancak tarafına doğru yavaş yavaş dönmeye başladı.

odabaşı ve topçubaşınm yaşama alanı burasıydı. vardiya çavuşları. yeniçerilerin iki ustası ve üç başeskisi. gemi bezirganı. sağlığında kendisi kadar titiz olan müteveffa babasından yadigâr kalmıştı. bit ve hastalık kapmamak için kapı tokmaklarına ve sürgülerine. Rütbece daha aşağı bazı gedikliler. topçu başçavuşu. Deryayı yararak baş bodoslamasının iki yanında ak bir bıyık gibi köpükler bırakan gemi. Eli sopalı porsunu elleriyle boğmaya yeminler etmiş bir gabyarm gözlerinde oynaşan yahşice pırıltı. aman dileyenlerin feryatlan "Allah Allah" nidalanna kanşıyordu. sık sık dirise eden rüzgâr nedeniyle bazen orsasına seyrederken büyük bir fosurtuyla sık sık kafa gömdüğü için güverteye gelen serpinti pruva neferlerini sırılsıklam etmişti. hem de her an çatışmaya hazır olarak. Fakat muhtemel bir isyanı bastırmak için alınan bu tedbir. bir nice âdemoğlu kalıbını basabilirdi. kahya ve hayret-i mucip bir şahıs olan gemi kâtibi ise kıç tarafın alt dehlizinde yatıp kalkıyorlardı. yediği onca küfür ve değnekten sonra artık gaddarca sırıtan bir aceminin kalan son üç dişindeki revnak. tüfenkler patlıyor. gemi hekimi. omurga. Ranzalarına serdikleri ot dolu şiltelerde. Yirmi yeniçeri ateşe hazır tüfenk-leriyle seyir güvertesinde nöbette iken. gülle yerine birer torba tüfenk kurşunu doldurulmuş iki küpeşte topunu. rüzgârın etkisiyle halatlardan ıslık sesleri yükselirken. postalar ve kaplama tahtaları inleyip ga-cırdıyor. kâbuslannda toplar gürlüyor. Gerçi bulundukları o dar mekânda çıtları çıkmıyordu ama. Kırbaç Süleyman ve Ali Reis sayılmazsa. iskele ve pruva zabitleri. rütbece kaptandan sonra gelen altı zabite tahsis edilmişti. gemi yalpalarken düçmemek için halatlara. Kostantiniye'den üç saat kadar önce ayrılan Amat. yani giyinik durumda yatmak zorunda olan bu tû-fenkçiîere birer maşrapa afyonlu şarap dağıtılınca iç bulantıları geçer gibi olmuştu. mürettebat teyakkuz hâline geçince tavana bağlı ipler çekilip ranzalar toplanabiliyor ve ortalık böylece neta edildiğinde lombarlar açılıp toplann dışan salya edilme imkânı doğuyordu. Hele o kırmızı pabuçları. dalgaya girip çıkarken rüzgâr şiddetle ugulduyor. Baldırlarını sımsıkı saran siyah çakşırı da cüppesi kadar yeni görünüyordu. Kostantiniye'nin Arnavut kaldırımı döşeli biçimsiz sokaklarında on yıllarca değil de. seyir zabiti Abuzer Reis. kendisinden defalarca tokat ve tekme yediği iskele zabitini boğazlamaya kararlı bir marinelin defalarca 41 bileyip kılağısını bile çektiği bıçağın ışıltısı. Öyle ki. Basık tavanlı ve daracık bir yer olan mangada. tayfanın yaşama alanı olan çukur güverteye ve baş kasaraya doğru işte bu yüzden yöneltip ateşe hazır hâlde bekletirlerdi. Titizce bir şahıs olan gemi kâtibinin hayatla yegâne teması.hoşnutsuzluğunu ve isyan duygularını kırbaçlardı. daha üç gün önce koyunlardan kırkılan yünden mamul ipliğin dokunmasıyla elde edilmiş kumaştan en fazla bir gün önce dikilip henüz o sabah satın alınmış kadar yeni olduğuna. prasyalara ve daha bir nice halata bağlı makaralar cırıl cini ötüyordu. ya da başaltındaki 'manga' denilen koğuşta uyumaya çalışıyorlardı. 42 *** Tayfanın ancak izin alarak girebildiği seyir güvertesinin bir üstünde. konuşmadan önce dikkatlerini çekmek için insanların omzuna ya da sırtına hep bu parmağıyla dokunurdu. diğerleri ya ön güvertede hava alıyor. Derken mangadaki herkes uykuya daldı. sol elinin serçe parmağıydı. ıskotalara. sanki bir Acem halısı üzerinde birkaç adım yürünmüş gibi . yani sancak. 40-45 yaşlarında görünen bu adamın sırtındaki siyah cüppenin. Fakat bu ranzalar zemine değil de tavana tutturulduğu için sürekli sallanıyorlar ve denize alışık olmayan yeniçeriler ara sıra öğürüp midelerinde ne varsa boşaltıyorlardı. Kendileri de baş kasaradan geldikleri için bu duyguya gayet aşina olan zabitler de. sancakta ve iskelede ikişer parça olmak üzere dört kolomborne topu vardı. tayfanın zaten beslediği husumeti körüklemekten başka bir işe yaramazdı. Oysa bu cüppe gemi kâtibine. güneş ışığı almayan baş kasaradaki kör kandilin ışığını bastırırdı. her biri dörder halatla tavana asılmış üçer yataklı tam sekiz ranza ile. Uyuz. yani kıçaltmın sancak tarafında bulunan kaptan kamarasının hemen bitişiğindeki kamara.

kalyon. harcaması gereken gayret de nere-' deyse iki kat olurdu. Yıllar önce validesi ona 'cereyanda kalmamasını' sıkı sıkıya tembih etmişti. Arkadaşları duymasın diye ıkınıp ıhlamadıgı için. isyan tehlikesi nedeniyle tayfanın bıçak taşıması aslında yasak olduğundan. üç asma kilit vurulmuş hazine sandığını günde iki kez açar ve dudaklarını kıpırdata kıpırdata altınları ve akçeleri sayardı. kirli eller zuladaki bıçaklara uzanırdı. Ama efendisi zaten temiz olduğundan. Başlarında kırmızı barata. Lâzımlığı boşaltmak ise. Her ne kadar pek uyulmasa da. sıkıştığı zaman tayfa gibi kalyonun başüstüne gitmeyen bu adam. Ayaklarına birer yemeni geçiren pek azı dışında gemide yalınayak dolaşan bu âdemogulları. El tırnaklarını hafta43 da iki. Eğer deftere geçmesi gereken bir malzeme varsa bunu her bir kantarla ayrı ayrı tarttıktan sonra hesap yapıp ortalamasını alır. Çoğu kollarına. hacetini bu perde arkasında bir lâzımlıkta giderirdi. altınlar içinde şaibeli gördüğü bazılarını. Hatta. üşütür gibi olmuştu. Bunlann baş kasaradaki yerleri bile belliydi. İşte. Kostantiniye'den ayrıldıktan daha 3-4 saat kadar sonra. serenlerden. aynı zamanda gemi hazinesinden de sorumlu olduğu için. ikinci vardiyanın uğursuz bellediği gemi kâtibini birinci vardiyadakiler neredeyse bir evliya saydılar. Denizcilerin oluşturduğu bu vardiyalar. özellikle ikinci vardiyanın neferleri tarafından pek hoş karşılanmadı. Fakat bu konuda fazla başarılı olduğu söylenemezdi. kemerinde bir şişe içinde taşıdığı kezzap ile bir mihenk taşında inceler. kısacası geminin hareketli ve sabit donanımından sorumlu marineller. Kendilerine ait olan bölgede yabancı birinin bulunmasını sınır ihlâlî sayarlar. içme suyu. defter-i kebir açılır. yumruklar sıkılır. Ayrıca diğerlerinden farklı olarak taharetini. gabyarlar ve benzeri kişiler gerçekten de tuhaf şahıslardı. uşağının göreviydi. belinde daima üç anahtar taşırdı. Çünkü kâtip üstüne başına iyi bakar. ayarının düşük olup olmadığına bile bakardı. Birinin ak dediğine diğerleri kara dediği için. Adamın kuşağında üç anahtarın yanı sıra. ayak tırnaklarını ise altı günde bir kesip törpüleyen bu adam. Dahası. Bir sevgili kadar bir düşman da insanı hayata bağladığı için olsa gerek. Amat'ın kâtibi hastalanmaktan da çok korkardı. denizciler için bir nimetti ve gemide rüzgârla arası hoş olmayan birinin bulunması. uşağına elbiselerini her Allah'ın günü fırçalatıp pabuçlarım da gün aşın bademyagıyla parlattırırdı. halatlardan. bilindiği gibi o devirde yelkenlerden. yürek. Bu uşak aynı zamanda gemi kâtibinin iç çamaşırlarını da iki günde bir yıkayıp sakız gibi tertemiz yapar ve kolalardı. nöbetleşe çalışırlardı. Titiz ve müşkülpesent bir tabiatı olmasının neticesinde. sintineden getirilen taşlarla değil. bulduğu değeri dirhemine vanncaya kadar deftere işlerdi. Çünkü rüzgâr. sırtlarında ise salta dedikleri kollu birer cepken vardı. bu uşağın yıkamadığı hâlde yıkadım diyerek eski çamaşırını adama yutturduğu da görülrnemiş değildi. Bununla birlikte.yepyeni ve gıcır gıcırdı. sabun ve havlu ile yapardı. Ancak ne yazıktır ki. üç de el kantarı vardı. titiz tabiatının bir sonucu olarak bu adamcağız daima kabız olurdu. sadece böbreklerini ve barsaklarmı üşütmekten korktukları için bellerine sarı kuşaklar dolarlardı. Fakat onun bu titizliği. Gedikliler ile paylaştığı kamaradaki yatağını bir perde ile ayırmıştı. oraya buraya değip elbiseleri kirlenmesin diye azami dikkat sarf eder. 44 diğer gediklilerle kaldığı kamaranın iskele tarafındaki ahşap kaplamaların arasından rüzgâr sızdığı için bir ara aksı-np tıksırmış. halat dikişi için kullandıklan sivri uçlu kavelaların da çekildiği görülmemiş değildi. Ne var ki. Bu nedenle kalafatçının avucuna üç beş akçe sıkıştırıp kaplama tahtalannm arasına üstüpü tıktırdı. En kıdemlileri olan pos bıyıklı bir porsunun dediğine göre 45 . top gibi şekiller ile namlı fahişelerin ve mübarek dervişlerin adlarını dövdürmüştü. kullarına bu nimeti bahşeden Cenâb-ı Hakk'ı gücendirebilirdi. gece yarısından imsak vaktine kadar lâzımlıkta oturup sızakaldığı da olmuştu. bu vardiyalar arasında daima bir husumet olurdu. Kabız olduğu için bazen. hatta bazıları yüzlerine.

Birinci vardiyanın neferleri çarmıklardan ağır ağır inerlerken ikinci vardiyadakiler sallana sallana görev yerlerine segirtti46 ler. Bu yüzden sakın korkma! İçin rahat olsun. Daha o sabah ayrıldıkları Kostantiniye'den Marmara Denizi'ne doğru henüz 30 fersah açılmışlardı. Bu kaburganın diğerlerinden büyük yapılmış olması Amat'ın dengesini bozuyor ve gemi iskele tarafına doğru düşüyordu. bağırıyor. kırmızı kaputlarını çıkarmış. Kimi başından yatırtmah börkünû atmış. intikamını derhal alırız! Değil mi arkadaşlar!" Saygıyla ayakta bekleyen diğerleri. "Yemin olsun ki! Elbette! Canımız başımız üzerine!" gibi cevaplar verdiler. disiplinsizliğin ve acemiliğin bir payı yoktu. Kâtibin elinin ayağının çözüldüğünü gören pos bıyıklı porsun adamcağıza şunları söyledi: "Korkma kâtip efendi. Hâl böyle olunca. Ancak Diyavol Paşa Hazretleri bu meselenin çözümünü Kırbaç Süleyman'a bırakmıştı. Amat'm mübarek bir gemi olduğunu. güvertede gezinirken böğrüne ya da kaba etlerine sivri uçlu bir cisim batırılabilir. lan batırırdı da. adamcağız için tehlikeli bir durumdu. Amat'm Kostantiniye'den ayrılışından sonra daha altı saat bile geçmeden. bazıları incir çekirdeğini bile doldurmayacak bir konuda karşılıklı hırlaşırken bazıları da birkaç akçe kazanmak uğruna ön güvertede cıvalı zarlar yuvarlıyorlardı. Çünkü bir vardiyanın dostluğunu kazanmak. içlerinden biri dayanamayıp bağırdı: "İçini ferah tut kâtip efendi! Başına bir iş gelirse. gülüyordu. Kaptan Efendimize derhal iletilmesi gereken bir meseleydi. aynı zamanda bir fırtına kisvesine bürünüvererek on. Gemide bir düzensizlik. mürettebat yüksek sesle tartışıyor." yani Süleyman Reis'i ortalıkta gören yoktu. Dümen vardiyası rotada tutmak için ne kadar çabalarsa çabalasın. dümen vardiyasmdakilere göre. söz konusu postadan büyük bir parça kesip almaktı. diğerine düşman kesilip ona ilân-ı harp etmek demekti. Marangoz yardımcısı ile 47 ambara inen Süleyman Reis. daha da kötüsü. göğsünü bağrını açan kimi tütün çubuğunu yakmış enginlere bakarak keyif yapıyor. "Kırbaç. evvelallah biz de onlardan birini atanz bir gece vakti. Sen artık himayemiz altındasın. Sanki din yoluna gazaya çıkmışlar gibi her birinin gözleri iman ateşiyle parlıyordu.. kanını yerde komayız! Yeminler olsun. gemileri sadece limandan Umana selâmetle götürmez. bu taifeden birkaçı izin alarak seyir güvertesine çıktı ve orada her biri gemi kâtibine saygılarını ve sadakatlerini sundu. Kış mevsimi olmasına rağmen hava açıktı. Meseleyi çözmenin yegâne yolu. tayfanın arasına karışmak yerine kıç üstü güvertesinde vakit geçiriyordu. deniz tutmasına deva olsun diye kendilerine verilen afyonlu şarabın da etkisiyle adamakıllı gevşemişlerdi. intikamını hemen alırız! Kanını yerde komayız!" Bu sırada kampana çalındı. Bu teresler eğer seni deni. yani kıble tarafına düşmesinde. Senin karnına saplanan bir bıçak bize saplanmış demektir. güneş ışığının oynaştığı denizi seyrederken. İkinci vardiyadaki deyyusların düşmanı bizim dostumuzdur. geminin sol tarafındaki postalardan birinin aşın derecede büyük olduğunu fark etti. Bâtıl inançları sağlam olan gemiciler bu durumdan memnun gözüküyorlardı. gecenin zifiri karanlığında suratında bir yumruk patlayabilir. Allah yarattı demeden denizcilerin sırtına sırtına indirdiği o kızılcık sopası ve ona buna savurduğu sunturlu küfürleriyle meşhur Abuzer Reis bile.*• ze atarlarsa. Hesabım derhal görürüz.rüzgâr. iskanca vardiya saatiydi. çünkü yerler ve gökler gibi sanki Allah'a secde etmek istediği için dümenciyi kıbleye doğru zorladığını düşünüyorlardı. Amat kıble yönüne dönme eğilimindeydi. bir başıboşluk hâkim gibiydi. Üst rütbedeki zabitlerinin güvertede görünmemelerini de fırsat bilen yeniçeriler ise meşin silâhlıklarını ve ağır. Fakat bu. Fakat bu. Kısacası rüzgâr hiç de tekin sayılmazdı. Marangoz yardımcısı bu işi kısa zamanda . meçhul şahıslarca ansızın küpeşteden denize yallah edilebilirdi. elde olmadan geminin rotasından az buçuk sapmasında. Fakat Amat batıya doğru giderken. Seyir güvertesinden verilen emirlerin işitilmesi için mutlak bir sessizlik şart olduğu hâlde.

yanağında ise görenin yüreğini dağlayan masum bir gamzesi olsun. Sabır ve ilgi gerektiren bu işleri itinayla yerine getirebilmek için cellâtlık mesleğine gönül vermiş olmak şarttı. başaltındaki merdivene seğirtti. Kiraz gibi dolgun ve biçimli dudaklarında öyle bir tebessüm olsun ki. zavallı aşığının kalbi ısınsın. iri elâ gözleri bir ceylanmki kadar masum ve bir o kadar da ürkek olsun. kaptana. Ucu âşıkh kementle adam boğmak." Bu sözü hiç yadırgamayan marangoz yardımcısı hemen sordu: "Nasıl bir kadın olsun?" * ^t * Kurşunlu Mahzen Kâtibi Hamamcı Musa Efendi'nin Te-Zâkirü'l Mücrimin başlıklı eserinde anlattıkları doğruysa. Gabyarlar ve marinel-lerle birlikte baş kasarada yatıp kalkan. geminin sol tarafındaki kaburgadan kestiği parçayı yontarak tam da kaptanın tarifine göre şekil verdiğini ve Kilitbahir'i geçip Ege Denizi'ne açıldıklarında gerçek boyutlardaki bu kadın figürünü tamamladığını. ölüm onları kapatsa bile kendisine âşık bir zavallıya sevgiyle baksın. Ayağa kalkan cellât arı suyla abdestini tazeledi ve namazını kıldı." dedi." Kuşçubaşı Halifesi Kuyruklu Rıza Çelebi. Amat'ın pruvasında baş figürü olmadığını. eğer uygun görülürse derhal arslan yahut ejderha şeklinde bir baş figürü yontabileceğim ve iki güne kalmadan bunu baş bodoslamanın üstüne takabileceğini söyledi. Masraf Kâtibi Kuzgunî Halim Efendi ise. Mürettebatın son derece katı kurallara kayıtsız şartsız uyması gereken her savaş gemisinde olduğu gibi Amat'ta da. sevgiyle baksın! Baksın ki. brandasından doğrulup esnedi. Kevaşifü'l Melanet vel Habâset'tt. Öte yandan Vakanüvis Şaşı İkram Efendi. hokka gibi bir 48 burnu. Kostantiniye'den ayrıldıklarının ikinci günü öğle vakti cellât. gece kadar da siyah olsun. Amat'ın baş tarafına raptetmek için ilk çiviyi çaktığını anlatmıştır. tentıraşla deri yüzmek. "Sen en iyisi kaburgadan bir kadın heykeli yont. Hiç konuşmadıkları celladın yüzüne asla bakmamaları.seve seve yapacaktı. karanlık bir gecedeki çifte hilâl kadar mucizevî görünsün. Bir kadın meselesi yüzünden kavga ettikleri için günde üç posta yirmişer sopa yemeye mahkûm edilen iki gabyara dayak atma zamanı gelmişti. nursuz ye kara suratlı bu adamın yanında yatacak talihsizi belirlemek için gemiciler aralarında kura çekmek zorunda kalmışlardı. zavallı âşığının gönlünde kalan yegâne koru. Kaptan Efendimiz bu seçimi de Süleyman'a bırakmıştı. Çünkü şimdiki mesleğine tâ 7 yaşındayken heves eden bu adam için cellâtlık bir gönül işiydi. bir meleginki gibi nurlu yüzü. reisler ve zabitler tarafından verilen dayak ve ölüm cezaların infazından mesul bir cellât vardı. ebediyete kadar sıcak tutsun. Aydınlık yüzündeki o hilâl gibi kaşları. bir besmele çektikten sonra da onu cıvadranın altına. 'Kırbaç' Süleyman. Silsiletül Havadis adlı eserinde 'Kırbaç'ın gözünün yaşarmakla kalmayıp adamın katıla katıla ağladığını da beyan etmiştir. fakat ek olarak. Süleyman Reis bu soruya şöyle cevap vermişti: "Öyle bir kadın olsun ki. Sanki ak mermerden yapılmış gibi. Isa Peygamber'in de mesleği olan marangozluğa çok düşkün olan bu adam. gökyüzünden denize dökülen ay ışığı gibi esrarengiz. bu tarifi verdikten sonra Kırbaç Süleyman Re-is'in gözünden birkaç damla yaş sızdığını belirtmiştir. Burada . belkemiği49 ni kırmamaya özen göstererek adam kırbaçlamak öyle her babayiğidin harcı olamazdı. sırtını dönünce arkasından fısır fısır konuşmaları aslında büyük bir ayıptı. baltayla kelle uçurmak. Derken. "Baş tarafta canavar yahut ona benzer bir şey istemem. marangoz yardımcısının. Cüs-sesinin ve şanlı mesleğinin ağırlığıyla basamakları gıcırdata gıcırdata palavra güvertesine indi. Hepsinden önemlisi. tokmakla eklem ve kemik kırmak. Saçları. Kitabü'l tber adlı eserinde. bir kuğununki kadar uzun ve zarif bir boynu. Tezâkirül Mücrimin'deki kadın tarifine katılmış.

"Sefa bulduk! Nedir o 'kaygusuz' dediğin?" diye sordu. Dudaklarını kımıldata kı-mıldata bir hesap yaptıktan sonra rakamı buldu ve vakit geçirmeden tavlona indi. Tavlon boyunca geminin burun tarafına yürüdü. yedek serenler ve yedek halatlar ile akla hayale gelmedik bir nice yük buradaydı. O uyku sersemi haliyle." dedi. çubuk tüttürürlerken gördü. her bir mahkûma kaçar sopa atacağını hatırlamaya çalıştı. Mahkûmlardan uzun boylu olanı. Kısacası bu hücre. zeminde sürünen akrepleri. hurçlar. Amat'ın su altı kesiminde. keresteler. Amat'ın en rahatsız yeriydi.." Günahtır diye o güne kadar şarap bile içmeyen cellât şaşırmıştı. "Ooo! Cellât efendi! Hoş geldin aramıza. Bu heykelin demir kapağı bir dolap gibi açılabiliyordu. acı bize de adamı aşağıda bir gezdiriver." Bir kez dövmeye niyet eylediği mahkûmların ricalarını geri çevirmeyi âdaba aykırı bulan cellât. 'Saîr' güvertesine açılır. kâh çok garip. Gel gör ki. Adamlara verilen cezanın infazı için uykudan kalkan cellât burada." dedi. kâh çok korkunç. 'Saîr' güvertesine çağırdı. Şu an bulunduğumuz 51 cehennemin altındaki güverteleri merak ediyor. "Dünyayı bize zindan etmeye mi geldin? Dünya nasıl olsa zindan! Gel! Sen de otur yanımıza! Çek kaygusuzdan. Sen yüreği yufka bir adama benziyorsun. Zavallının gözü gönlü açılsın. Verilen emirler işitilsin diye." Bunun üzerine Malik. Ne olur. işin tuhafı. Birkaç nefes daha çektikten sonra kâh çok güzel. Keyiften gözlerinin kaydığına ve vücutlarının bir denizanası kadar gevşek olduğuna bakılırsa. ızgara şeklinde bir kapakla örtülü ambar ağzından aşağıya ışık sızıyordu. İçlerinden biri. "Çek sen hele bir nefes! O zaman anlarsın kaygusuz nedir. Bu kişi Malik idi. fıçılar. mahkûmların atıldığı o hücrenin 'cehennem' olarak adlandırılmasının nedeni.. "Hayır.her biri ziftle sıvanıp yalpa köstekleriyle bordaya ve zemine bağlanmış o muhteşem kolomborne topları vardı. biri kısa ve diğeri de uzun boylu iki gabyan ahşap zemine uzanmış. çıyanları ve engerekleri seçti. Baş porsun Malik'in iznini almak gerekir. dalgalan yaran bodoslamanın bitişiğindeki. Çevrede hıçkırıp zınldayan insanlar vardı. Fakat yakında bir yerden çığlıklar işitince tüyleri ürperdi. Ne gariptir ki burası fazlaca sıcaktı. Bereket versin ki ayağında nalınları vardı. çenesini kütürdeterek esnedi. bunlar pek o kadar temiz kalpli. 'cehennem'in hemen altında bir kapak görmüştü. "Lâfla sözle anlatılmaz. gel işareti yaparak celladı aşağıya. Muhtemel ki çektiği duman ona bir demir bakire göstermişti. zebellâ gibi birinin kellesi göründü. kapağın altından zincir şakırtıları işitildi. Kısa boylu gab-yar da. Orası sintineye değil. Az zaman geçmişti ki. "Bu cellât çok meraklıdır. Birlikte merdivenleri indiler. hüsnüniyetli şahıslara benzemiyorlardı. Eğer cellada aşağıyı bir gösterirsen bize artık dayak atmayacak. "Bu nedir? Kapak nereye açılır? Yoksa sintineye mi?" diye sordu. birbirlerine el şakaları yapıp gülüşen topçu çavuşlarını ancak az buçuk seçmesini sağlayabilecek kadar cılızdı. Malik'e. so Sürgüyü çektikten sonra kapının mandalını kaldırarak 'cehennem'e giren cellât." dedi. Üç dört nefesten sonra beyni bulanmıştı. kâh çok kötü hayaller gözlerinde oynaşmaya başladı. Cellât 'kaygusuzdan' bir iki nefes daha çektikten sonra kapak açıldı ve iri yan. az önce kaygusuz içtikleri belliydi. Cellâta acıyarak ve hafifseyerek bakıyordu. Yedek demirler. ejderdehanlarm bulunduğu top güvertesine -indi. Görünüşe bakılırsa bu . geminin burnuna çarpan dalgalar yüzünden buranın hem çok gürültülü hem de aşırı sallantılı olmasıydı. Ardından. Çubuktan ciğerlerine çektiği 'kaygusuzun' etkisiyle cellât. çubuktan bir iki nefes çekti. Havalandırma için bazıları açık bırakılan lombarlardan giren ışık. Mahkûmlara. Mahkûmlardan biri. Gözlerinin önüne gerçek ya da gerçekdışı imgeler geliyordu." Bunun üzerine cellât yumruguyla kapağa vurdu. "Ey efendi!" dedi. "Ama her aklına esen oraya giremez.

" dedi. Zina yapanlar. Eğer yeterince paran olmadığını gör-seydik. oracıkta sızıp kalmıştı. Çektikleri azapla feryatları ayyuka çıkan bu günahkârlar söz dinlemedikleri için bin pişmandılar. 'Sakar' katından 'Cahîm' güvertesine indiler. Ardından. oracıkta üleştirilmekte olduğunu fark etti. ölçüde tartıda hile yapanlar. Malik ile cellât 'Saîr' katından 'Sakar' güverteT sine indiklerinde. içlerini çeke çeke ağlayıp âhüvâh eden şahıslarla karşılaştılar. orada ıstırap çekmekten artık her nedense mutlu olduğu için kırmızı gözbebekleri karanlıkta ışıl ışıl parlayan o mahlûku gördü. Kanlarını talâk-ı selâse ile boşayan kocalara hileli hülle yapan. Sıcaklık dayanılmayacak kadar artmıştı. dişimizden tırnağımızdan arttırdığımız üç beş kuruşu sıkıştıracaktık!" . komşularına ezâ vermek gibi -ağır günahlar işlemişler. bu günahkârlar büyük sözü dinlemeyip onca cürümü işledikleri için dizlerini dövüyorlar.âdemo-ğullan. Malik'in yardımcıları. 52 Bu günahkârları görüp yeterince ibret aldıktan sonra. Ma-lik'in yardımcılan olan bazı ekşi suratlı kişiler bu günah-kârlan. feryat ve figânlara aldırmaksızın bunların derilerini yüzüp iç organlarını çıkarıyorlar ve ateşte kızdırılmış demirle zavallıların ciğerlerini dağlayıp kebap ediyorlardı. adamın yanma seğirtip kalçasına bir çimdik attı ve zavallı günahkâr. ayı-hp bayılan günahkârlarla karşılaştılar. Malik ve 'kaygusuzun' etkisindeki cellât 'Cahîm' katından 'Hutame' güvertesine indiklerinde. kızıl Cezayir fesi üzerine kara destar sarmış seyrek bıyıklı. Korkusundan bağırdığında kendisini Amat'm 'cehennem' kısmındaki o iki mahkûmun yanında buldu. cemaate gitmeyip tek başına namaz kılmayı huy edinenler bu katta demir sandalyelere oturtulmuş ve bu sandalyelerin altlarında ateş yakılmıştı. işledikleri cürümler yüzünden saçlannı başlanm yoluyorlardı. Ama istersen sen gir. İşte burada Malik. Efendilerinden kaçan köleler. Uyanan celladın kendilerini suçüstü yakaladığını gören kısa boylu mahkûm. savaşta ve kavgalarda firar edenler burada tokmaklarla dizleri ve eklemleri kırıldıktan sonra dev tekerleklere geçi-riliyorlardı. "Aşağıda bir kat daha var ama ben oraya giremem. Çünkü o kat sadece bir günahkâra ayrıldı. günahkârlar ölüp ölüp diriliyor. Malik'in yamakları. Buna rağmen çektiği acıya alışır gibi olan birini gören Malik. Burada da inim inim inleyen. Alt tarafı birkaç nefes çektiği 'kaygusuz'dan sonra. Burası son derece sıcaktı. Öyle ki. kara çakşırlı. çektikleri ezâ ve cefâdan kan ağlıyordu. yaptıkları iyilikleri fukaranın başına kakmak. Sonsuza kadar azap çekecek. "Paranda pulunda gözümüz yok! Sadece ne kadar akçen olduğunu merak etmiştik. para kesesinin mahkûmlar tarafından yürütüldüğünü. "Affet bizi!" diye nida etti. daha fazla ıstırap çeksinler diye bu günahkârların pişen yerlerini domuz yağıyla yağlıyorlardı. pişmanlıktan iki gözleri iki çeşme ağlıyorlardı. tıpkı Ispanyollann kullandıkları 'garot' benzeri bir düzeneğe boyunlanndan bağlıyor. Çektikleri acı o kadar fazlaydı ki. kızıl cüppeli. mengeneyi çevirdiklerinde ise kurbanlann enselerine demir bir çivi batıyordu. zina suçu işleyenler ve söz taşıyıp dedikodu yapan günahkârlarla karşılaştılar. ganimet malına hıyanet edenler. Ramazan'da özürsüz oruç tutmayan bu insanlann işledikleri günahlar burunlarından fitil fitil geliyordu. Hemen hepsi yanıp yakınıyor. 53 Merak eden cellât 'Hutame' katından nihayet 'Hâviye1 güvertesine indi. içinde ve kapağında yedişer çivi bulunan o demir bakirenin içine kapatılmayı hak etmişe benzerlerdi. refah içinde yaşaman için kesene. Burada da oflama ve inildeme sesleri işitiliyordu. sümüğünü çeke çeke ağlamaya başladı. Derken. parasına tavla ve satranç oynamak. Uyku akan kanlanmış gözleri ve o sersem haliyle çevresine baktığında. Neden sonra cellât. Ama etraf zifiri karanlıktı. analarına ve babalarına eziyet eden. 'Hutame' katından sonra 'Lezâ' güvertesine indiler. başkalarını hor görüp büyüklük taslayan kibirliler.

içbükey bir göğsü. güverteye kum döküp ellerinde raspa taşlarıyla tahtalan ovarlar. Sefer 55 öncesi kendisine verilen 11 akçelik pulatka ile âlâsından 120 dirhem tütün almıştı. Ses. ana güvertedeki filikanın hemen yanındaki devasa bir davuldan. Anlaşılan o ki çocuklara mahsus. elindeki kıvrık boruyu çocuklara gösteriyor. Ancak. Kostantiniye'den ayrıldıkları sa. aşağı yukan 3 yıldır tütün müptelâsıydı. Bunun için birbirlerinden ayrılmamaya dikkat ederler. bahtan bu yana raspa taşıyla güverte tahtalarını ovan bu velet. hatta para denkleştirerek aldıkları kocaman bir battaniyenin altında 6-7 kişi hep birlikte yatarlardı. çopur. çorbanın dibi tutmasın diye kepçeyle kazanı kanştıran çocuklar daima şişman olurlardı. Ayrıca yaşlanndan dolayı. ucu huni biçimindeki bu pirinç çalgıyı üfleyerek bir ses çıkartabilenin elini eteğini öpeceğine yemin bilj lâh ediyordu. dövüle dövüle kapkara kesilmiş bir kösten gelmişti. Çocuğun yaptığı affedilemezdi. çünkü bu kös. gemicilerin abdest bozduğu ba-şüstünde. yahut halatları roda ederlerdi. içlerinde yüzüne bakılır türden olanlar da bulunurdu. ama kalın ve kuvvetli bilekleri vardı.Fakat gördükleri cellâtın yüreğini ağzına getirmişti.. hemen ardından bir çocuğun yanağına çarpan tokadın sesi işitildi. böylece eğri büğrü. Ama bu sırada beklenmedik bir şey . kalyonda en muteber iş. Fakat ender de olsa. baş kasarayı ve ambarlan süpürürler. yani teyakkuz durumunda çalı-nabilirdi. Çünkü yangın tehlikesine karşı her tarafı tuğlayla. Yetimin suratına * tokat şaklattığı için bir nebze pişman olmuş görünen kösçü. Genellikle Kostantiniye'deki sokak çocuklarından subaşı tarafından yakalanan talihsizler. satırla et parçalayan. Diğer akranları gibi öksüz ve yetim olan bu veledin kaşları kalın. hatasını telafi niyetiyle. Fakat bu da her zaman para etmezdi. Ancak bu rahatlık daima kıskançlığı davet eder. bu çalgıyı üfle-yebilecek bir babayiğit henüz çıkmamıştı. bir yolunu bulup gemi mutfağına kapağı atar«k aşçının yardımcısı olabilmekti. Üç Kulhuvallu ve bir de Elham okuduktan sonra. o Allah vergisi merak duygusuyla bir velet köse. Ne olursa olsun. Ancak sesi pes olan köse ilaveten bir de tiz sesli » bir pirinç boruyu da üflemek gerekirdi ama. Tam bu sırada şiddetli bir gümbürtü ile. Çünkü ancak ortalıktan el ayak çekilince Amat'ın ön güvertesinde çubuğunu yakıp tütününü tüttürebilirdi. biçimsiz kafataslan meydana çıkardı. 13-15 54 yaşlarındaki bu çocuklar. dişlek ve suratsız akranlanna nispetle daha rahat bir hayata kavuşabilirlerdi. ek bir ücret karşılığı reislerden birinin postası olabilir ve kalyonda. Bu umutla çalışırken. kâh gece yarısı kâh seher vakti sık sık istimna ederler ve böylelikle kötü talihe davetiye çıkarırlardı. İşte. Eşek İsrafil de bu aylakçılardan biriydi. yarım akçe yevmiyeyle kalyonlara bu iş için teslim edilirdi. ücretlerinin düşüklüğü nedeniyle bunlara acımak pek akıl kân bir iş sayılmazdı. ancak düşman görüldüğü vakit mürettebatın savaş yerlerine gitmesi emri verildiğinde. kesesindeki bütün parayı ahirette kendisini gözetsinler diye bu iki zavallıya sadaka olarak verdi. artık kamışlarına çoktan su yürüyen. *** Cebelitarık'ın gerek batısında gerekse doğusunda olsun. Cılız. 14 yaşında görünen İsrafil. Bu şerefli görevlere lâyık görülmeyen bahtsızlar ise gün boyunca. gemi berberi bunların saçlarını koyun kırkma makasıyla kırpar. Çünkü başlanna gelmesinden korktuktan şeyi bu kez birbirlerine yaptıklan da duyulmamış değildi. böyle bir çocuğa 'reisin karısı' gözüyle bakılır ve zavallı artık bu unvan ile çağrılırdı. bir an önce akşamın basmasını bekliyordu. örülmüş gemi mutfağında soğan soyan. Birkaç çocuk bu zor işi denese de borudan ancak bir 'fısss' sesi çıkarabildiler. başlarında bulunan porsunun bir mola vereceği tuttu. Her şeyden önce. Kafalarını kazıtacak parayı bir türlü çıkıştıramadıkları için. kavuna benzeyen kafası ise önden basıktı. karpuzu çizdirmemek için tam bir canavar olmak zorundaydılar. bunlara "aylakçılar" denirdi. « top taşıyan hemen hemen bütün savaş kalyonlarında top için gerekli barutu kovalarla getirmekle yükümlü bir çocuk taifesi olurdu ki. sinirlenen kösçü de velede vurmuştu. İşte bu hûb oğlanlar.

Rüyasında biri "Teyakkuz!" diye bağırıyordu. Çok geçmeden uzandığı yerde uyuyakaldı.oldu. Çünkü seyir zabiti Abuzer Reis. İsrafil'in borusunun nasıl öttüğünü anlayacaktı. elinde o meşhur kara kırba-cıyla. İsrafil bir an dayak yiyeceğini sandı. Abuzer Reis eliyle 'yeter' işareti yaptıktan sonra İsrafil'e şöyle dedi: "Aferin sana! Boru çalan birine ihtiyacımız vardı. Gözlerini açtığında da aynı sesi işitti ve sonsuz bir sevince kapıldı. Tanyeri ağarmasına rağmen kıç taraftaki fenerin ışığı henüz söndürülmemişti. İmroz açıklarından geçerken grandi direğinin zifo-sundaki yel flaması. Seyir güvertesindeki Kaptan Efendimiz de olanları seyrediyordu. onunla aynı yetkiye sahip olan Süleyman Reis. Artık saygıdeğer bir şahıs. Çünkü hayatında ilk kez. sert ve kararlı hâlinden belli olan bu . dümencinin önünde dimdik bekliyordu. Kös gümbür gümbür dövülüp borudan kulakları yırtan bir seda yükselince. Boruyu eline alan İsrafil. halat roda etmek ve raspa taşı ile güverteyi ovmak gibi süflî işlerle kendini tüketmek yerine hayatını sanatına adayacaktı. O yaşma rağmen feleğin çemberinden geçmiş olduğu. Yanında ise. ama sadece kendisinin yapabildiği bir işi olmuştu. seyir güvertesinin merdiveninden inmiş. Akacak kanın zemini kayganlaştırmaması için güverteye kum dökülürken. bahriye tüfenkçisi olan yeniçeriler akm akın ana güverteye sökün etmeye başladılar. bulduğu bir sicimi borunun ağızlığına ve hunisine bağlayıp bu aleti bir tüfenk gibi sırtına astı. Artık sen borucusun. Ama Abuzer Reis sert bir sesle şunu söyledi: 56 "Tekrar üfle şu boruyu!" Çocuk denileni yaptığında pirinç borudan tam yedi ses üfledi. Artık çalgısı ile ayrılmaz bir parça olmuşlardı. "Sakın unutma!" dedi. o an seyretmekte oldukları güvenli sularda. bitkin durumda uyuyan denizcilerin horultularının duyulduğu baş kasaradan. Yevmiyeni de 3 akçeye çıkarıyorum." Bunları söyledikten sonra seyir güvertesine doğru yürürken arkasını döndü ve elinde parlak pirinç boru ile. Oysa tuhaf bir şekilde. Fakat İsrafil korkuya kapılıp pirinç boruyu bıraktı. Boru ardı ardına üflenirken. Öyle ki. yanaklarını şişi--rerek üflediğinde aleti öttürdü. Vakit geçirmeden." İsrafil sevinçten uçuyordu. Gün ağarmaya başlamıştı. adıyla sanıyla. 'Teyakkuz!' diye bağırdığında ûfleyeceksin boruyu! Bu hâl dışında bu gemide boru sesi duyarsam sopayı yersin! Çünkü senden başka kimse çalamaz bu aleti. "Sadece ve sadece nöbetçi zabit. Amat'm borucusu Eşek İsrafil'di o! Artık. sinirlendiği için olsa gerek. teyakkuz durumunda ne yapacaklarını gayet iyi bilen gabyarlar. Gece yarısına doğru baş tarafta. hem becerdiği iş hem de gördüğü takdir karşısında şaşkına dönmüş cılız çocuğa. Kös çalınırken borusunu ağzına götürüp yanaklarını şişirerek var gücüyle üfledi! * -ft * Amat. topçular. tütün doldurduğu çubuğunu yakıp tüttürdü. başka birinin yapamadığı. "tat-tara-tat-tara-ta-ta-tatariii!" sesleriyle ortalığı ayağa kaldırdı. Gemi terzisinden aldığı bir parça kadife ile o akşamüstü hohlaya hohlaya 57 borusunu parlattı durdu. Heyhat ki boruyu ancak savaş zamanı çalabilecekti! Allah vere de tez zamanda bir Venedik kadırgasına yahut bir İspanyol kalyonuna rastlasalardı! İşte o zaman herkes. Muhteşem pirinç borudan çıkan o harika ses bir kere ruhunu büyülemiş. hazır eline böyle bir fırsat geçmişken üçlü aralıklarla. onu meftun eylemişti. barut aylakçılardan kendisine posta olarak seçtiği Kasımpa-şalı bir velet vardı. poyraz tarafından esen rüzgârla dalgalanıyordu. gemide ne kadar adam varsa işlerini bırakıp bu şiddetli sesin geldiği tarafa baktı. önce bir uğultu gelmeye başladı. Hatta bu işe kendini o kadar kaptırdı ki. savaş durumunun hangi sebepten dolayı ilân edildiğine bir anlam verememiş ve bu durumu da pek hayra yoramamıştı. Dudaklarının kımıldadığına bakılırsa. Bu işi sen yapacaksın! Nöbetçi zabit ne zaman Teyakkuz!' diye bağırırsa bu aleti aynen böyle ûfleyeceksin. Ali Reis kamarasından çıkageldi. elinde kızılcık so-pasıyla o tarafa doğru geliyordu.

Ali Reis de şaşkın görünüyordu. Hangisinin emirlerine uyacağınızı merak ediyorum doğrusu! Böyle bilesiniz! Tekrar ediyorum. kafasındaki soruları azaltmak yerine artırmıştı. 'koca reisinizi' bizzat siz seçeceksiniz. Neden sonra. fakat yapılacak şeyi bir türlü kestiremiyordu. iki reisin yönetmesi olacak iş değildi. Zaten bu konuda yapabileceği yegâne şey de herhalde buydu. daha önce olduğu gibi. Bir tek kötü kaptanın iki iyi kaptandan daha makbul olduğunu söyleyen bilge haklıydı. kum tanelerinin yapıştığı görüldü. Agori Burnu'nun hemen uçundaydı. aldığı emri hemen yerine getirmek için. çanaklıklardaki ve serenlerde-ki gabyarlara. Anlaşılan bu bir tatbikattı ama bir kalyonu. yani ne yapılacağını değil. Sadece onlar değil. teyakkuz emri verildiğinden beri. Zor bir durumda hem Batlamyus hem Favlo Toskanel hem de Kamalı Vasko gibi düşünmeden edemeyen ve bu nedenle sadece bir değil. Bir emir vermesi gerektiğini düşünüyor. Güney denizleri hakkındaki bir portollanoyu 17 akma satın almış olmakla övünen bu adamın okuduğu her bahriye kitabı. ne yazık ki birbirinden farklı birçok sonuca varan Ali Reis de. sadece ne yapılmayacağını gayet iyi bilen bu işgüzar denizciyi eliyle itti. hedef kumsalın sag tarafındaki aslan biçimindeki kaya!" Efendimizin sözünü ettiği kaya. belki de zaman kazanmak için. nöbetçi zabite de namazını bitirmeden asla tiramola atmamasını tembihledikten sonra ibadetini yerine getirirdi. topçular ve denizciler kaptanın bu emri karşısında afalladılar. Savlosu çekildikten sonra haznedeki 59 don yağma. Ali Reis sendelerken seyir zabiti Abuzer Reis. Porsunun bildirdiği netice. camii ve minaresi açıkça seçiliyordu. bilgece olmayan. Denizcilik konusunda ciltlerce kitap yazabilirdi. emre uyan Abuzer Reis feryat hunisini ağzına götürerek baş tarafa yine bağırdı: "İskandil!" Derinliği ölçmekle sorumlu porsunun emriyle. reislere ve zabitlere o kısık sesiyle şunları söyledi: "Hedef sancak pruvada! Sekiz gomina ileride! Güverte Ali ve Süleyman reislerdedir! Hangisi size söz geçirirse. derinliği zaten ölçüp her defasında sonucu seyir güvertesine bildirmekteydi. gemide benden sonraki ikinci kişi o olacak. Kısacası. Buna rağmen. tepeden kolayca nişan alıp ateş edebilecekleri çanaklıklara doğru tırmandıkları sırada Kaptan Efendimiz. Namaz vakti geldiğinde pusula dolabına bakıp kıbleyi öğrenir. seyir zabitine titreyen bir sesle şu emri verdi: "AbuzerReis! İskandil!" Bu emir tam bir fiyaskoydu. hem de teyakkuz durumunda. Yeniçeriler. "A! Olur mu? Öyle yaparsak barut dumanı lombarlardan içeri girer! Olmaz!" diyen Ali Reis'i. "Abuzer Reis! Rüzgâr üstüne gidiyoruz! Hedefle mesafe beş gominaya düşünce iskele alabanda! Emrimle istinga edilecek. içindeki hazneye donyağı doldurulmuş kurşun denize yine atılıp dibe varması beklendi. 50-60 hanelik Tefriciye adlı balıkçı köyünün çok yakınında. Çünkü Amat'm baş tarafındaki iskandil vardiyası. yine pasaparola edilerek seyir güvertesine kadar geldi: "Derinlik 20 kulaç! Dip kumluk! Aynı!" Ali Reis namazında niyazında bir ahret adamıydı.çocuk her nedense ahşap bir kova taşımaktaydı. Yeniçeriler tû-fenklerinin fitillerini yakıp sol kollarına doladıktan sonra. Amat'm biri büyük üç filikası kıç taraftan çekilmek üzere denize mayna edilirken. ama sert bir ses işitildi. 58 halatlardan yapılıp ziftle sıvanmış ip merdivenlere benzeyen çamlıklardan direklere. "Alesta ." Bu emirleri veren Kırbaç Süleyman. denizciliği bilmesine rağmen iyi bir kaptan olamazdı. Güneş henüz doğmamasına rağmen köyün tüm haneleri.

tomarlarla sıkıştırıldı. kapaklan levyeyle açılır açılmaz bağıra çağıra üşüştüler. Bu ağır yuvarlaklar namlu ağızlanndan içeri yollandı. nasırlı ve kocaman eller demir gülleleri kavradı. Kırmızı hedef tahmininizden biraz daha yakın görünür. Amat kıyıdaki kayalığa yaklaşırken 53. savaş esnasında karşı tarafın bordayı darmadağın eden ölümcül güllelerinden mürettebatın korkup kaçmasına engel olmaktı. Şimdilik hedef şamandırasına ateş edeceksiniz. ana güvertede emir bekleyen yeniçerilerin en kıdemli zabitine. Önce yapraklanan yelkenler daha sonra rüzgârla dolduğunda Abuzer Reis dümenciye "Viya!" emrini verdi." diye buyurdu. Acemi olanlar ise kepçeci. "Hedefi gördün! Sancak bataryalarım alesta tut. Bu çavuşların bellerinde birer kılınç taşımalarının sebebi. Kara barut kepçelerle mûcefle-re akıtıldı. nişan alıp talimat vermek ve topu ateşlemekle yükümlü birer topçu çavuşunun nezareün-deydi. Amat rüzgâra karşı giderken. . Bir süre sonra serenlerden birbiri ardına "Alesta!" sesleri duyuldu. Damarlı. Aylakçısından tomarcısma kadar her bir topun mürettebatı. Derken topçubaşınm sesi duyuldu: "Hisa lombar!" Her iki bataryadaki lombar kapaklan açılıp geminin bordasına mandallandı. O keşmekeşte kıvılcımlann yangına neden olmaması için. iyi ayarlanmayan serenler nedeniyle yelkenler rüzgârı tutamadığı için birkaç dakika yerine ancak çeyrek saatte varabilmişlerdi. Mesafeyi iyi hesaplayın. kaptanın hedef olarak belirlediği kayalığın beş gomina açığına. Toplar sustuğu zaman fıçı batmış olmazsa hesabını soranm. Ellerinde kovalarıyla aylakçı çocuklar. ejderha başlı tunç toplan. "Doldur! Tam imlâ hakkı!" emriyle birlikte gayet meşakkatli bir iş başladı. duvarlar ve zemin. "Fora top!" emri duyulunca topçular halatlara asıldılar ve tekerlekli kundaklara bindirilmiş o canavar ölüsü kadar ağır. ambardan çıkartılıp yuvarlanarak ortaya getirilen barut fıçı61 lanna. Bu sırada. top güvertesinde ve palavra katında bir koşuşturmadır başlamıştı. 4-5 kişinin asılıp güçlükle taşıdığı brandalar içindeki demir top gülleleri. tomara. çanaklıklara gönder. Kırbaç Süleyman'ın emriyle dümen iskele tarafına doğru alabildiğine basıldı ve tüm yelkenler istinga edilince Amat yavaşladı. Kısa sürede bitirilmesi gereken bu işi topçuların ancak yansı tamamlayabilmişti ki. tulumbayla sintineden çekilip kovalara doldurulan su ile ıslatıldı. bir emir daha işitildi: "Salya top!" ı Topçular nefes nefese makaralı seğirdim halatlanna asılıp toplan lombarlara doğru sürdüler ve namlu ağızları lombarlardan dışarı çıktı. Derken 60 dümenci dümeni rüzgâr üstüne kırdı ve iskotalar laşka edildi. emrimle salvo istiyorum!" dedikten sonra. Ateş!" diye bağırdılar." Dibine bir halatla taş bağlanmış kırmızı bir fıçıdan ibaret şamandıra denize mayna edildi. Elinde kırbacıyla Süleyman. Her top tek tek ateş etmeyecek. "Adamlannı tepeye. uskuncacı olarak top başında hazırdılar. Cemaat Ortası'nın zabitleri. üç direk ve ci-vadradaki çanaklıklarda alesta bekleyen tüfenkçilere. Topların yalpa köstekleri fora ediliyor. ona göre. Allah rast getirsin! Haydi. Derken tüfenkler birbiri ardına patır patır patırdadı ve kurşunlar isabet ettikçe hedef şamandırasından tahta parçalan ve kıymıkların uçuştuğu görüldü. "Haydi yiğitlerim! Ortamızın adını kara çıkarmayın. Amat hedefine doğru ilerliyordu. doldurmak üzere geriye çektiler. Falya tavalarına yemleme barutu döküldü. "Top sesleri duyulmaya başlandığında güvertede tûfenkçi görmeyeyim. Marineiler serenlerde ve selviçelerin başındaydı. topçubaşına.tiramola!" diye bağırdı. Sırayla atış değil. teknenin salıntısıyla sağa sola yuvarlanmamalan için havalandırma ızgaralarının gözlerine teker teker yerleştirilip hazır ediliyordu.

Artık her top ardı ardına ateş ediyor-. falyalara serpilen yemleme barutunu ateşledi. Fakat topçuların ilk de-nemelerindeki uyuşukluğuna köpüren Süleyman Reis adeta barut kesilmişti. Uskuncacıların. topçubaşı "Ateş!" diye haykırır hay kırmaz uçlarında birer fitilin yandığı foga maytapları. talimsiz mürettebatın gevşekliğinden dolayı alt ve üst bataryada işler arap saçma dönmüş. "Hedef karşıdaki kayalık! Mesafe 450 adım. mesafe takozlarını ayarlayıp topuzlara bastırarak toplarını hedefe dirise etti ve emir derhal duyuldu: "Ateş!" İlk topun ateşiyle kulakları sağır eden büyük bir gümbürtü koptu. toplar salya edildi. Zaten basık tavanlı olan bu güvertede duman gözlerini ve ciğerlerini yakınca topçular aksı-np tıksırmaya başladılar ama gümbürtünün yol açtığı geçici sağırlık nedeniyle hiçbir ses işitemez olmuşlardı. du. Bu yüzden adam. Herkesin kulağı ateş emrindeydi. seğirdim halatlarına asılıp top salya etmekten en nasırlı eller bile su topladı. Ortalık cehenneme dönmüştü. 11 top zamanında doldurulamamış. o ana kadar bu devasa silâhlan dol62 durabilen az sayıda topçu çavuşu. Amat'm bu kez iskele tarafından yaklaştığı hedefin önüne gelindiğinde. ardından da ıslatılmış süngerler namlulara sokulup hâlâ yanan barut artıkları temizlendi've kızgın tunç toplar yeniden doldurulup lombarlardan dışarı salya edildi. Emri anlayan topçubaşı da bütün adamlarına bağırdı: "İskele bataryalarına!" Mürettebat bu kez iskeledeki toplara koşturdu. Toplar dolduruldu. Fakat öğle vaktine doğru beklenmedik bir şey oldu: Toplardan biri geri teperken halkasını bordaya bağlayan brago halatı koptu ve bu ağır si64 lâh geriye doğru savrularak topçubaşma çarpıp adamcağızın bacağı üzerine devrildi. Nişan al!" diye bağırınca. tomarcıların ve aylakçıların anası ağladı. kırbacını önüne gelen herkesin sırtına Allah yarattı demeden indirip şaklatıyordu. Süleyman Reis kırbacını işte bu kovaya daldırdı. Serin havaya rağmen herkes ter içinde kalmış. Lombarlar hisa. Korkunç bir gümbürtü koptu. bir tek kıvılcım adamın patlamasına yetecek gibiydi. seyir zabitine. merkezkaç kuvveti nedeniyle dört parmak kadar uzadığı söylentisi galiba doğruydu! 63 Hımbıl topçulara meydan dayağı çektiği için nefes nefese kalan Süleyman Reis. Topçubaşı acıyla feryat etmeye başlayınca. öyle ki.Topçubaşı. gözlerinden kıvılcımlar saçılan bu adamın kımıldayan dudakları arasından çıkan ağır sözleri işitemediler. "Terse tiramola atıp bizi buraya yine getir. ve önce topu ateş almayan bir çavuşun çıplak sırtına. Hedefe bu kez 16 gülle isabet etmişti. ardından to-marcmm bacaklarına indirdi. Talim sürerken. Topçubaşı yeni bir emir verdi: "Atış serbest!" s Bunun üzerine önce burgular. Kükürtlü suya batırılmış o kırbacı oraya buraya savurmayı huy edinen bu reisin sağ kolunun. O ağır gülleleri kaldırıp namluya sürmekten topçuların kolları koptu. Etraf barut dumanı ve kıvılcım doldu. o yoğun dumana rağmen mürettebattan durumu . Toplar geri tepti ve kundakları bordaya bağlayan brago halatları kopar-casına gerildi. Karşıdan esen rüzgârın etkisiyle lombarlardan içeri kıvılcımlar ve yoğun barut dumanı püskürdü. Ziftle sıvanmış kapkara dev tunç toplar sırayla ateşlenip şiddetle teker teker geri tepti. barut isinden suratlar kapkara kesilmişti. Kayaya iki gomina alarga bir yerde yelkenleri istinga et. Ancak işin zor yanı şimdi başlıyordu. 5 top da ateş almamıştı. bu hâl de Süleyman Reis'in köpürmesine yol açmıştı." diye buyurdu. Çok geçmeden elinde meşhur kırbacıyla top güvertesine gelen Süleyman Reis'i yoğun duman içinde o öfkeli haliyle gördüklerinde. Reisin postası olan çocuğun taşıdığı bir kova suya. Ayrıca 9 gülleden ancak 4 tanesi o koskoca kayalığa isabet etmişti. Çünkü palavra katındaki 12 kolomborne ve top ambanndaki 13 ejderdehandan sadece 9 top ateş edip geri tepmişti. Kısacası. Tapalar çıkarıldı. tıpkı efsanede olduğu gibi bolca kükürt ve tuz karıştırılmıştı.

Kaptan Efendimizin her nedense kendisine hizmetçi seçtiği o marangoz. mürettebatınkinden biraz farklıydı. Şafak vakti teyakkuz emri verildiği vakit Kaptan Efendimizin kendisinden istediği şeyi başarmış. O ana kadar atış talimi yapan Amat'ı seyretmek için kıyıda bekleyen ahali. gemide ikinci büyük rütbe olan koca reisliğin kendisine verilmesini talep edebilirdi. ezanla birlikte. Ancak öğleden sonra talim bitince. bar bar. sırtında yıkana yıkana rengi uçmuş bir salta. yani Nuh Usta. Tefriciye adlı bu köyün camisinden ' ikindi ezam okunmaya başlamıştı. dümen vardiyasına. gülümsedigi bile görülmemişti. Artık gönül ferahlığıyla Efendimizin huzuruna varabilir ve ondan. bir yandan da onun aslında. Babanın adını unutuyor musun! Baban yoksa o başka! Niye genii orsaya kaçıyordu! Kör müsün sen! Baş yelkenlerini niye azaltmadın! Her şeyi sana ben mi söyleyeceğimi' Baban gerdeğe girerken ne yapacağını ona ben mi söyledim!" Süleyman Reis. gür bir bıyığı olan bu ketum ihtiyarın değil güldüğü. Adamı gülle taşımak için kullanılan bir brandaya yatırıp kamaraya götürürlerken.gören bazı kişiler yardım edip kurtarmak üzere adama doğru koşturmaya kalktıkları an. Aylakçılardan biri barut dolu kovasıyla koştura koştura gelirken bu kan gölünde ayağı kaydı ve yere yuvarlandı. ruhsuz. Süleyman Reis. ancak 1. topçuların. Süleyman Reis ortalıkta kalabalık istemediği için tam dört saat yaralı zabitin başında bekledi. adama saygıda kusur edilmiyordu. deyim yerindeyse. *** Amat istinga etmiş. Tıpkı musluktan akar gibi adamcağızın bacağında kan fışkırmaktaydı. güvertenin ortasında bir kırbaç sakladı. Diğer gemiciler gibi başında kırmızı Cezayir fesi. kıyıdaki balıkçı köyünden bir gomina kadar açıkta yatarken. sadece Abuzer Reis'e değil. Eğer bu isteği kabul görürse. ikinci ve üçüncü reislere. Amat'm hekimi ibrahim Be/e haberi yetiştiremeseydi topçubaşı kan kaybından ruhunu teslim edecekti. etini yırtıp dizinin üstünden dışarı fırlamıştı. bangır bangır bağırıyor. Daha şimdiden zeminde büyük bir kan gölü oluşmuştu. Görevini hakkıyla yerine getirdiğine inanan bu adam merdivenleri tırmanıp kıçaltmdaki kamaranın kapısına geldi. Kırbaç Süleyman çukur güvertede. Topçubaşmın kırılan uyluk kemiği. hımbıl. aslında iyi bir marangoz olduğu söylenen Nuh Us-ta'yı neden. cigersiz ve gevşek mürettebatı hizaya sokuyordu. dudağının üzerinde buluta benzeyen bembeyaz. Kaptan Efendimizin. Efendimiz Diyavol Paşa'nm kamarasına daha rahat girip çıkabilir ve ölümsüzlük hakkındaki o esrarengiz kitapları okuma imkânına kavuşabilirdi. Eğer bir tomara. kolomborne-nin altında acıyla feryat ediyordu. Ardından. güçlü kuvvetli 20 kişi topu kaldırıp zavallının bacağını kurtarabildi. Bîçarenin bacağına kemer bağlayıp sıkan hekim. Ama Süleyman Reis'in açlığı. zabitlere ve hatta porsunlara avaz avaz. tûfenkçilerin ye gabyarların yapamadıkları şeyi yapmalarını sağlamıştı. miskin. Abuzer Reis'i azarlıyordu: "Barut kuyruğunu niye hazırlamadın! Sakm unuttum deme. Çok geçmeden. Amat'ı Navarin'de bizzat inşa edip denize indirdiğini söylediği için gemicilerce bir yandan 'mecnun' diye anılıp gizlice makaraya alınırken. dört çuval peksimet ile gemi mutfağında pişen bir kazan sıcak un çorbası ana güverteye getirildiğinde mürettebat bayram etti.000'-den fazla atış yaptıktan sonra hedef şamandırasını delik de65 şik edip batırabilen tûfenkçilere. gaipten haber veren bir mübarek kişi. Cenâb-ı Hakk'm emri olan ikindi namazını edâ etmek niyetiyle camiye doğru yönelmişti. kamaranın önünde bekliyordu. remil de atan nefesi kuvvetli bir rüya tâbircisi olduğu söylendiğinden. Kırbaç Süleyman'ın bir baş işaretiyle buraya bir kova talaş döküldü. niçin ve nasıl bizzat kendi hizmetine atadığı . "Bre gavatlar! Muharebede olsaydık demek ki top başından ayrılacaktınız! Ateşkes emri verilmeden bu gemide merhamete yer olmaz! Haydi yerlerinize! Yisa!" diye bağırdı. hem de bütün mürettebatın önünde. Zavallı topçubaşı. Sırf somurttuğu için adamcağıza kötü de66 mek haksızlık olurdu.

anlatacaklarının verdiği heyecanla o anda yaptığı işin ne kadar küçültücü olduğunu idrak edememişti. Süleyman Reis'in topçubaşı ilân ettiği gedikli çavuşun sesi duyuldu: "Süleyman Reis. O korkunç fikir aklına işte bu sırada geldi ve ana güverteye doğru. Üstlendiği hizmetçilik ve getir götür işini. kükürtlü su dolu kovasını taşıyan postası çocuk yanında olduğu hâlde derhal . Ancak Kırbaç Süleyman. muhtemelen dünyada ve ahirette huzur niyaz ediyorlardı." Fakat Kaptan Efendimiz o anda. Artık yapamayacakken şeyi yapmayı biliyorlar. Emrinin uygulanmadığını gören Süleyman. Reisler. Nuh Usta. Afallayan Süleyman Reis iliklediği düğmeleri bu kez çöz67 meye başladı ama ilikler çok dardı. Süleyman Reis. elinde şarap testisi ile kayığında demlenen ihtiyar bir balıkçı dışında hemen herkes camide Allah'a ibadet ediyor. bir ziyaretçinin geldiğini Efendimiz Diyavol Paşa'ya haber verdikten sonra Süleyman Reis içeri girdi ve elini göğsüne götürüp hafifçe eğilerek selâm verdi. Hedef karşı köydeki camiin minaresi!" Bu söz üzerine top ambarlarından bir uğultu yükseldi. Amat'ta benden sonraki ikinci kişi sen olursun. yapmak istemeyeceklerini yaptırt. Bunun için Süleyman Reis'ten yardım istedi. diğer bütün topçulann da işitebileceği şekilde. Suratı bir cüzamlı kadar beyaz olan Efendimiz. minareye nişan alın dedim. topçubaşınm yerini alan gedikli çavuşa şu emri verdi: "Topçubaşı artık sensin. Ardından derhal kös dövülüp boru üflendi. yumuşasın diye ıslak bezlere sardıkları peksimetlerini bir kenara bırakan gabyarlar. Ateş edemeyiz!" Bu söz üzerine Kırbaç Süleyman çileden çıktı: "Bre tabansızlar! Ben size camiye değil. Donuk ve bilgece suratı ise onun.. İçine sıkıntı basan Efendimiz Diyavol Paşa sinirli bir sesle ona şunları dedi: "Demek yapamayacaklarım artık yapıyorlar. Bir yandan sırma göğüs atkılarını ilikliyor. onlann sadakatlerini ölç.da. Marangoz mutlak anlamda sadık biri gibi görünmüyordu. Taslanndaki sıcak çorbayı. tüfenkçiler ve topçular hem hoşnutsuzluk hem de korkuyla görev yerlerine koşmaya başladılar. bir yandan da şunlan söylüyordu: "Tatbikat başarıyla sonuçlandı. Bakalım onlara söz geçirebilecek misin? Güverte tekrar sende!" Kırbaç Süleyman hem şaşırmış hem de sinirlenmişti. Benden istediğin şeyi yaptım. Sessizlik hâlâ sürüyordu. Haydi! Şimdi çık dışarı da. göğsünü kapatmaya çalışıyor. cevabı henüz verilmemiş sorulardan biriydi. sanki kainaun esrarını çözmüş biri olabileceği izlenimini uyandırıyordu. Süleyman Reis söylediklerini daha sert bir sesle tekrarladı: "Topları minareye dirise edin!" Ardından o uğursuz emir işitildi: "Ateş!" 68 Fakat topların hiçbiri patlamadı. Artık her ne olacak ise bu şeyi yapabilirlerse. üşüdüğünden olsa gerek kızıl cüppesini sırtına almış. Seni 'koca reis' ilân ederim. Hem de. öyle mi? Peki yapmak istemediklerini yapmalarını nasıl sağlayacaksın? Onlara yapamayacakları değil. Tüfenkçiler de düzene sokuldu. "Teyakkuz!" diye bagınverdi. Duymadınız mı! Yoksa top sesi sizi sağır mı ediyor?" Fakat topçuları bu sözler bile etkilemedi. zabitler ye porsunlar ne yapacaklarını biliyorlar. Sahilden biraz uzakta. mecbur kaldığından dolayı yapar gibi bir havası vardı. Borda ateşiyle 25 gülleden ortalama 20 tanesi hedefe isabet ediyor. ama san tırnaklan fazlaca uzun olduğundan düğmeleri iliklere geçiremiyordu. Çok geçmeden sancak tarafındaki toplar lombarlardan dışarı salya edildi. Seyir güvertesine inince küpeşteye yaslandı ve az ilerideki balıkçı köyüne baktı. Uğultu kesilmişti.. Ahali camide ikindi namazını kılıyor. para yahut menfaat için değil. Sadece. "Öfff! Yeter artık! Sıcak bastı! Çıkart şu cüppeyi! Çıkart! Çıkart!" diye bağırmıştı.

"Ateş et!" diye haykırdı. kâtip ve yeniçerilerin en kıdemli zabiti olan odabaşı. bu korkunç suçu işledikleri için o an hem kendilerinden hem de Kırbaç Süleyman'dan nefret edeceklerdi. "Nuh!" diye bağırınca kamaranın kapısı açıldı ve elinde fener. Gemide. Masanın ortasında büyük bir sırça sürahide Edremit şarabı vardı. Ufak. Rüzgâr. Top ateşinden sonra gemiciler. Fırlayan 1. Kırbaç Süleyman yine bağırdı: "Topu ateşle! Yoksa beynini dağıtırım!" Bunun üzerine topçu çavuşu.000 dirhemlik gülle. yani 'koca reis' ilân edilecek olması göğsünü kabartıyordu. kara ve deniz hakkındaki o derya gibi bilgisi tam 41 ulemâ tarafından kabul ve tasdik edilmiş o mütebahhir zât. merhem sürdükten sonra aynaya bakarak bıyığını burdu.top güvertesine indi ve doldurulup hedefe dirise edilmiş topların başlarında. Ağzından şu sözler döküldü: "Artık yapmak istemediklerini de yapıyorlar." * ^f * Aynı günün gecesi Amat rüzgârı apazdan alarak ay ışığı altında Ege'de seyrederken. çipil gözlerine sürme çekti ve sürdüğü hacıyağı iyice dağılsın diye o uzun ve seyrek sakalını sıvazladı. Belki de taşıdığı onca günah yükünden sonra omuzları çöken Süleyman Reis küpeşteye yaslandı ve yıkılan camiye baktı. Fakat Kırbaç Süleyman Reis'in neden olduğu facia aklına gelince gözleri yine parladı. cakası. minkale ve denizcilikle ilgili ıvır zıvırla dolu masaya bembeyaz bir örtü yayılmış ve Beykoz işi billur kadehler dizilmişti. iyice rahat etmek için bir ayağım da altına almıştı. dünya ve ahret. Kıyıdan az buçuk alarga bir yerde. "Allah Teâlâ beni affetsin!" dedikten sonra foga maytabını falyaya bastı ve top gürleye-rek geri tepti. Ziyafet bunun için tertip edilmiş olmalıydı. . Kamarada daha düne kadar üstü haritalarla. hürmet gereği sedirin ucuna ilişmişlerdi. Efendimiz Diyavol Paşa'dan sonra gelen ikinci kişi. Solunda ise seyir zabiti Abuzer Reis. böyle bir ziyafette elbette ki yeri olamazdı. kayığında bir testi şarapla demlenen ihtiyar bu katliamı görünce gemidekilere doğru bağırmaya başladı: 69 "Allah sizi sürüm sürüm süründürsün! Yetmiş yerde yetmiş türlü belaya tuş olasınız da can verip kurtulamayasınız! Hepinizin yedi ceddine lanet olsun! Gözünüzün elifi sönsün! Ocağınız tütmez olsun! Ömrünüz âhla vâhla geçsin! Kolunuz çolak başınız kabak olsun! Allah size bilinmez dertler versin! Can evinize kurşun rastlasın! Zindanlarda leşiniz kalsın! Tuttuğunuz oruç boşa gitsin! Kanlı kefenleriniz elime geçsin! Bre zalimler!" Sıraladığı bunca bedduadan sonra ihtiyar balıkçı Amat'a doğru tükürdü ve elindeki şarap testisini denize fırlattı. ellerinde foga maytapla-rıyla bekleyen topçu çavuşlarına. Fakat bu ceza da fazla etkili olamadı. Suratında müşkülpesentçe bir ifadeyle aynada kendini dakikalarca seyretti. Allah yarattı demeden kırbaç üzerine kırbaç indirmeye başladı. marangozluk harikası olan bir sandalyede oturuyordu. Tam dört fener birden yandığı için ortalık ışıl ısıldı. gemi hekimi. Hâl böyle olunca bir zabitin zemberekli tabancasını kapan Süleyman Reis bu silâhı bir topçu çavuşunun şakağına dayayıp. Kırbaç Süleyman ziyafete davet edilmemişti. diğer konukları gibi sedirde değil. camiden gelen canhıraş feryattan taşımaktaydı. Çavuş kelime-i şahadet getiriyordu. Süleyman yine haykırdı: "Ateş edin bre! Maytaplar falyalara! Ateşlemeyenin beynini dağıtırım!" Sonunda 24 top birden ateş etti ve minare yıkılırken camiin çatısı da çöktü. Camiden bir iki feryat duyuldu. yani Ali Reis. Sağında Ali Reis sedire uzanmış. Sanki bir taç giyme törenindeymiş gibi kırmızı Cezayir fesini kafasına özenle yerleştirdi ve âlâ Şam kumaşından destarmı titizlikle sardı. fiyakası yerindeydi ama destann az buçuk tarazlanmış olma70 sı bir nebze canını sıkmıştı. O yaşına rağmen sanki kız istemeye gidecekmiş gibi. pergel. Çünkü diğer birkaç kişiyle birlikte o gece. se-' vinçten kabına sığamıyordu. kerpiçten yapılmış camiin sag tarafına isabet etmişti. Afisi. Bir camiye top ateşi açtırıp cemaati katleden bir ahlâksızın. Diyavol Paşa. Kaptan Efendimiz kızıl cüppesini giymiş. Kaptan Efendimizin kamarasında verilecek ziyafete davetliydi.

Konuklarının yüzlerine tek tek baktıktan sonra. kızıl yanakları gamzeli bir delikanlı görününce herkesin içi hop etti. arkaya doğru yatıp o gece misâli saçını teşhir eder. Verilmiş sadakası varmış. o billur şişeden galiba hurma rakısını andıran bir iksir içiyorsun. kırmızı biber turşusunu.«« ken kollarını yılankavi bir şekilde yukarı doğru hareket ettiriyordu. Raks bitince dümbelekçi. otlu peyniri." Bunun üzerine Ali Reis." "Evet. "Emrindeki adamı ölüme terk etmek. Yayını bu çalgının telleri üzerinde gezdirirken hizmetçisini yeniden çağırdı ve ona söylediği sadece şu oldu: "Gelsinler!" 71 Derken kapıda ayaklan ve belden yukarısı çıplak. "Biraz geç kalsaydım top-çubaşı kan kaybından ölecekti. Kaptan Efendimiz dolabı açıp sinekemanını aldı. Kırbaç Süleyman'ın yaptığı tam bir katliam! Hem de camide namazını edâ eden müminler! 27 kişi ölmüş. darbuka. Konuklar bu gösteriyi alkışladıktan sonra ellerini kuşaklarına sokup çıkardıkları akçeleri bahşiş olarak. ya inen son darbelerle ellerini başının üzerinde çapraz yaparak raksını tamamladı. parsayı toplayan belalının uzattığı dümbeleğin içine attılar." dedi. yıpranmış bir saltayı köçeğin sırtına iliştirdi ve birlikte kamaradan çıktılar. Sadece gabyar değil. ağzında bir şey çiğneyen ve elinde büyük bir sini taşıyan bir çocuk vardı." dedi. Diyavol Paşa sinekemanıyla bir oyun havası." Yeniçerilerin en kıdemli zabiti olan odabaşı. Kalçasıyla daireler çizip karnını dalgalandırırken naz ve edayı eksik etmiyor. Köçek bir süre bekleyip konuklara göz süzdü. Yoksa kanı kirlenecek ve zehirlenip ölecek." dedi İbrahim Bey. bir o kadar da yaralı! Aslında onu manganın altına tıkıp zincirlememiz gerekirdi. Meseleyi ilk açan kişi seyir zabiti Abuzer Reis oldu: "Hayatımda böyle lezzetli bir şarap içtiğimi hatırlamıyorum. "Üstelik denizciliği de tam bilmiyor. dikkatimi çekti. "Heeeyt!" diye bağırırken köçek." Amat'ın hekimi ibrahim Bey atıldı: "İçimden reis demek bile gelmiyor. bir longa çalmaya başlayınca. "Oooo!" diye nida edip koyunlarından derhal tahta kaşıklarını çıkardılar. aynı zamanda bir köçek de olan bu delikanlının yanında belli ki onun belalısı olan tıknaz bir dümbelekçi vardı.. Herhalde sert bir içki. sağa sola attığı kalçasını aniden yukarı kaldırıyor." dedi. konuklara cilveler de yapıyordu. "Gemi orsaya her kaçtığında baş yelkenleri azaltmamız gerekmez. ardından kırıtıp zillerini şıkırdatarak raksetmeye. Sert Edremit şarabını yudumlayan gemi kâtibi aşka gelerek. Ama Efendimiz gü-lümsüyordu. köşeye büzülüp dümbeleğini kolunun altına alan belalı da ona eşlik etmeye başladı. Mihel'in'meyhanesinde72 kilerden bile nefis. Kemandan yükselen oynak nağmeye ve dümbeleğe uygun olarak omuzlarıyla daireler çiziyor. 'Koca reis' ilân edilmeyi beklediği için yüzü gülen Ali Reis." "Evet. dar bir şalvar giymiş. Ahçmın mezeleri de enfesti.suratında ise bön bir ifadeyle Nuh Usta göründü. Topçubaşımn yaralandığını haber vermek zahmetine de katlanmadı. Bugün olanlardan sonra biraz neşelenmeye ihtiyacımız vardı. konuklarının kadehlerini şarapla doldurdu. gerdan kırmaya başladı. Daha birkaç yudum içmişlerdi ki. "Edremit şarabı değil. şarabın da etkisiyle kamaradaki konuklar iyice galeyana geldi. İçeride bütün konuklar ihya olmuş. "Evet. bir tabak lakerdayı ve turfanda kavunu gören konuklar. Arkasında. servi boylu. Efendimizin yüzü gülüyordu. onu bizzat öldürmekten bile büyük bir kalleşlik!" diye söylendi. o billur göbeğini içeri çekip çekip bırakarak oynatıyordu ki. Hele hele başındaki baratayı çıkarıp o gece gibi simsiyah saçları omuzlarına dökülünce. Kaptan Efendimize. neşe ve keyif zirveye varmıştı. "Paşam. Ama bacağını kesmek zorundayım." dedi Efendimiz. Sinideki koca bir tabak kavurmayı. süt gibi beyaz tenli. "Unutmak için içiyorum. öyle. ." Abuzer Reis. "Bir düşüncen mi var paşam? Keyfin mi kaçık yoksa?" diye sordu.

Altı kafes gibi açık olan bu kısımdaki pislik. geminin en ucundaki gagaya benzer kısımda. ayak ve geğirti kokuyordu. Hazreti İbrahim'i yakmayan ateşe ve cehenneme. Rüzgârın üflediği duman içeri püskürünce top batar-yasmdakiler iyi nişan alamadılar! Daha ne söyleyeyim? Hata! Hata! Hata! Baştan sona hata!" diye söylendi. yedi kat göğe ve parlayan bütün yıldızlara. herkesin gözü önünde giderirlerdi. İşte bu çocukların en büyük eğlencelerinden biri de. şu ya da bu şekilde bir kabahat işlemiş aylakçı çocuklardan birine yaptırılırdı. akan sular durdu: "Ben sizin bilmediklerinizi de bilirim! Bundan sonra. Âdi bir gabyar gibi. içerisi. Bir ara trabzana tutunacak oldu ama böğrüne inen bir dirsek darbesi onu bu niyetinden vazgeçirdi. Hele Süleyman denilen o cahilin! Asla!" O ana dek gülümsemesi süren Efendimiz Diyavol Paşa öfkeyle yerinden doğruldu: "Bu kadarı yeter!" dedi. Artık tayfayla birlikte baş kasarada kalacaksm. "Gemide bozgunculuk edip kan dökecek birini mi kendine vekil seçiyorsun. Birkaç gabyar. Artık hiçbir yetkisi kalmadığı bilindiğinden. onun kaderini belirleyecek şu sözler döküldü: "Ben. Ne var ki Kaptan Efendimizin şu cevabı karşısında. şimdi onu öğreneceksiniz. karanlık geceye ve aydınlık güne. gemi dalgaya girdiğinde deliklerden giren suyla zaten kendiliğinden temizlenirdi. gemi hekimi . "Evet! Onun neler yaptığını gördün! Yanlış emirler verdi! Topçular toplan neden geç doldurdu. O mel'un hem bozgunculuk eder hem de kan döker. Ali Reis'in sakalından yayılan gülyağı kokusundan uyandılar. Yumuşak havalarda ise buranın temizliği ceza olarak. Atın bu adamı dışarı!" 74 Güverte nöbetçileri gelip kendisini yaka paça dışarı atarlarken Ali Reis haykırıyordu: "Asıl sen şunu bil ki nerede olursam olayım. "Evet. başaltına kadar tekme tokat götürüldü. "Bu ne küstahlık! Sen kim oluyorsun da emrimi dinlemiyorsun! Burada emre karşı gelen âsilere yer yok! İsyana izin veremem. Bu konuda seninle bahse bile tutuşabilirim! Çıktığımız şu uğursuz seferin sonuna kadar süre ver bana! işte o zaman göreceksin. cevap vermek yerine gûlümsüy ordu."Bir düşüncem var. Kaptan Efendimiz gözlerini tavana diktikten sonra şu uğursuz ismi söyledi: "Kırbaç Süleyman Reis!" 73 Oradakiler bir iki yutkundular ve neden sonra. Gemide benden sonraki ikinci kişiyi ilân edeceğim şimdi. bu gemide onun sözünü dinleyecek ve Süleyman Reis'e saygıda kusur etmeyeceksiniz! Evet mi hayır mı?" Seyir zabiti. Ali Reis'in ' gözleri hasetten ve öfkeden dolmuştu ve ağzından. Tayfanın yatıp kalktığı bu izbe yere atıldıktan sonra kapı arkasından güni diye kapandı. yeni doğan hilâle ve batan güneşe. 'Koca reis' kim olacak. Afallayıp allak bullak olan Ali Reis. yani başüstünde. Fakat Ali Reis hışımla sedirden kalkarak. Vâh ki ne vâh! *** O devirdeki her kalyonda olduğu gibi Amat'ta da gemiciler." Bu sözleri duyunca Ali Reis'in içi hop etti. ter. Fakat Efendimiz Diyavol Paşa. Bunu böyle bil! Nuh! NuhP İhtiyar marangoz kapıyı açınca Efendimiz kükredi: "Çağır nöbetçilerden ikisini. Şu andan itibaren artık reis bile değilsin! Seni buradan atıyorum. kendimden daha aşağı birinin emirlerini dinlemem." dediler. Neler yaptığını gördük!" diye bağırdı. gemi hekimi ve odabaşı 'evet' dediler. büyük ve küçük abdest ihtiyaçlarını. Kavuşmayı umduğu rütbeyi yıllardır bekliyordu. Böyle bir kokuyu ancak bir kadın sürünebilirdi. seyir güvertesine adım bile atamayacaksın. biliyor musun? Çünkü hedef rüzgâr üstündeydi. kendine vekil seçtiğin bu yaratığın ne mal olduğunu!" Nöbetçiler kendisini sürüklerken Ali Reis öfkeden ağlıyor ve gözlerine sürdüğü sürme yanaklarına doğru akıyordu. Onu seyir güvertesinden aşağı zorla indirdiler. kara bulutlara ve yıldırımlara and olsun ki onu mahvetmek için elimden geleni yapacağım. seçtiğin bu adamı düşman belleyeceğim. Herkesin keyfi kaçmıştı.

Çünkü açık denizde seyreden bir gemide. gayet sofu ve saygıdeğer bir zât olmuştu. bu nedenle acı çekmesi gerektiğine iyice kani oldu. Adı gibi biliyordu 76 ki. O da kalyonlarda hekimlik yapmaya başladı. Ordu-yu Hümâyûn bir sefere çıktığı zaman. Ancak dindar biri olarak. İbrahim Bey namazında niyazında biriydi ama bir Yahudi ailenin çocuğu olarak doğmuş ve fakir bir hekim olan babasından tıp ilmi hakkında az buçuk bir şey öğrendikten sonra. kendisiyle rekabet edecek başka bir hekim olamazdı. bu 99'luk tespihin imamesi meşhur cellât Kara Ali'nin köpek dişiydi. Hidayete ermeden önce Abraham adını taşıyan bu hekim. saraçlardan hayalîlere. Gerçi İbrahim Bey bu ihtiyacını bir lâzımlıkla. bu yüzden adamcağızın dikkatini verip mesanesindeki sıvıyı boşaltması hayli zaman alırdı. hastalığın ve bedensel acının. Her ne kadar âlim olmasa da iyi bir hafızdı. Köşede ise talaş dolu bir fıçı göze çarpıyordu. askerlerin en-va-i çeşit ihtiyacını karşılamakla mükellef orducu esnafına cerrah ve diş hekimi olarak da katılmıştı. İdrar tutuk. Ancak.* na'nm tıp ilmi hakkındaki hemen her şeyi anlattığı o muhteşem eseri. yani Kanun'u. neredeyse ağırlığınca altın değerindeydi! Belki de bu işten duyduğu pişmanlık yüzünden. "Çişşşşş! Çişşşşş!" diye bağırır. Bu ibadeti sünnetleriyle birlikte edâ ettikten sonradır ki. Buna göre acı. Fakat bu huyu nedeniyle zamanla müşterisi azaldı. işlenen günahlar için verilen bir cezaydı. yaşı ilerlediği zaman ruhunu yeni dinine o kadar kaptırmıştı ki. daha az vergi ödemek için kelime-i şahadet getirerek hidayete ermişti.. Bunun için. ibadet için gittiği camide. tıp kanunlarım bellekte tutmak bazı hastalıklara deva idi.75 İbrahim Bey'in başüstüne gelmesi ile başlardı. Gel gör ki bu dolmayı herkes yutmamaktaydı. Amat'ın hasta koğuşu aslında onun kamarası sayılırdı. şikesiz bir yatak ile cerrahın gözü iyi gör77 sün diye asılmış dört muşamba fener vardı. nalbantlardan tellâklara. Bu dişler ise Kostantiniye'de. kendisinin müezzin olduğunu söylüyordu. terzilerden imamlara kadar. Cenâb-ı Hakk'm bir takdiri olduğunu düşündü. dindirdiği her acıyı çekecek ve iyileştirdiği her hastalığa yakalanacaktı. Bunu hastalarına belli etmekten de çekinmedi: Galata'daki dükkânına. gelip bîçarenin çürük dişini çekiyordu. palasertelerde gizlenmiş çocuklar daima. günlerini ve gecelerini verip bir de ezberlemişti. Anlaşılan o ki. Hatta. bu ihtiyar adam nafakasını doğrultup çorbasını kaynatmak zorundaydı. diş ağrısından dolayı can havliyle koşup gelen bir zavallıyı sandalyesine oturtuyor. uçkurunu çözüp yere çömelince. Öyleyse acılara ve hastalıklara tıbbî müdahalede bulunmak büyük bir günah olmalıydı. fakirliğin gözü kör olsun. ameliyat yapıp kol bacak kestiği hasta koğuşunda da giderebilirdi. kerpeteniyle dişi azıcık oynatıp acıyı iki misline çıkarttıktan sonra izin isteyip seccadesini yere yayıyor ve namaza duruyordu. aralanmış lombarların gerisinde. Ameliyat sırasında sıçrayan kan yüzünden birinin kayıp düşmemesi için bu fıçıdan kürek . bir hekim ve günahkâr olarak cehennemde. Fakat adam Arapça bilmiyordu. üst güvertede. insanoğlunun günahkâr olduğuna. İbni Si. koşullar elverdiğince günde beş vakit namaz kıldığı bu yerin temiz olması gerekirdi. her biri birer ıstırap timsali olan bu dişlerden seçtiği bazılarını perdahlatıp kendisine bir tespih bile yaptırdı ki. Kostantiniye'de takma dişler çok pahalı olduğu için bu iş kârlıydı: İbrahim Bey savaş bittiğinde muharebe meydanını dolaşıyor ve ker-peteniyle ölülerin sağlam dişlerini çekip bunlardan takma dişler yapıyordu. bir gençlik hevesiyle okuyup"* yutmakla kalmamış. Burada tahtadan. Zamanla kendini yeni dinine fazlasıyla kaptırmış. cemaat arasında tabip olarak tanınmak ona bu yüzden utanç verdiği için soranlara. lugu olduğu için 'Damlacı' diye andıkları bu ihtiyar adam. Bu Arapça eserden seçtiği bazı bölümleri umutsuz hastalarına ezberletip dua gibi sabah akşam ikişer üçer kez okumalarını tembihliyor ve bu yolla bazılarına şifâ verdiği bile vâki oluyordu.

Ardından. Ama tahammül etmesi gerekiyordu. rutubet ve kan nedeniyle paslanmış ameliyat gereçleri. Duvarlardaki raflarda. tıpkı demircilerin ve marangozlann aletlerini astıkları tahtalara benzer bir tahta vardı ki. ölümün kardeşi olan. farekulağı ve çayırmelikesinden damıtılan iksirler ve gargaralarla dolu cam kavanozlar bulunuyordu. yamaklarına adamı sıkı tutmalarını söyledi. yani her biri insanın içini ürperten boy boy kerpeten ve kıskaçlar. teknenin su yapması yüzünden tulumbalarla sintineden su çekmişler. yağdan meşine dönmüş kırmızı baratalarını ve uzun kollu saltalarını giymeye başladılar. ibrahim Bey derhal işe koyuldu: Kan kaybetmesin diye zavallının bacağına sardığı kemeri çözdü. Sürekli yalpa vurup sallanan gemide ameliyat zor olacaktı. brandalarına kalıp gibi serilmiş horul horul uyumaktaydılar. Diğer vardiya onlar gelmeden önce nöbet yerlerini terk etmezdi. Derken Amat'm kampanası çalındı. keskin kısmındaki pırıltıları insanın içini ürperten neşterler. yumuşasm diye peksimetlerini ıslak bezlere saran bu âdemoğullan. kemik kesmek için testereler. bîtap. şeytantersi ve binbirdelik otundan mamul merhemler ve haplar. Tıpkı bir berber gibi neşterini masatta biledikten sonra. işte bu göze hiç de hoş gelmiyordu: Buraya. Baş porsunun. sertleşen hava nedeniyle o kör karanlıkta yelkenlere camadan vurmuşlardı. Seyir nöbetini devralmak için o uyku sersemi halleriyle birer ikişer kalkıp esneyerek. afyon ruhu ve adam otundan elde edilen bir sıvı içirilmişti. İki başlı kası keserken derin uykusundan uyanan topçubaşı. İyiydi hoştu ama. nöbetlerinin bitimine az bir zaman kala. Beynine işleyen şiddetli ağndan dolayı gözlerinden yaş gelen topçubaşı. küplemeye ve kalp teklemesine karşı çıfıtotu. Hele testereyle uyluk kemiği kesildiği sırada. Yaraya yumurta beyazı sürdükten sonra işini tamamlamış görünüyordu. Güneş battıktan bu yana. kan tutanlar için oğulotu. Tepedeki muşamba fenerin ışığı altında süzgün gözler ve dalgın bakışlar göze çarpmakta ve sağdan soldan öksürükler tıksırıklar duyulmaktaydı. ekmek parası için çalışan biriydi. Neşteriyle deriyi 78 ve uyluk kaslarım keserken. İbrahim Bey kemik kırıntılarını bir fırçayla kanlı etin üzerinden süpürdükten sonra. kullanıla kullanıla incelmiş bu evladiyelik çubuğu kırdı. Hele hele yatağın hemen yanındaki masada bulunan kuyumcu terazisi doğrusu pek garip duruyordu. tatlı düşlerle dolu uykunun bittiğini iyice idrak edip az buçuk kımıldar gibi oldular. Yıllardır kullandığı bu ağız çubuğunda belki binlerce kişinin diş izi vardı. Kurt gibi aç oldukları için kuzineden gelecek yemeği bekliyorlardı. bir uzvu kesilirken acıdan dişlerini kırmasın diye hastalarının ağızlarına tıktığı bir tahta parçasına gerek olduğunu hissetti. Ama ibrahim Bey sonuçta. bir yaralıdan çıkarttığı kurşunun ağırlığı kadar gümüş talep etmesi mubah sayılmalıydı. hayvan bağırsağından yapılma bir kemence teli ve eğri bir iğneyle iki kanat hâlinde kestiği eti dikti. sıçrayan kan leke yapmasın diye öküz derisinden bir önlük giyerdi. saatlerce uğraşıp mantil-yalan doğrultmuşlar. tavşandudagı ve güveyfenerinden yapılma macunlar ve fitiller. *** Gece vakti baş kasarada ikinci vardiyanın neferleri. Bu nedenle. yarası zonk zonk zonk-layan bu bîçare avaz avaz bağırmaya başladı. ilk bakışta pek . "Haydi! Sallanmayın bre!" nidasıyla. bunlar yetmiyormuş gibi bir de. sancak tarafındaki duvarda. ipek elbise giymeyi seven İbrahim Bey.kürek alınan talaş zemine dökülürdü. egzama ve frengi için dulaptalo-tu. makaslar ve maşalar asılıy--* di. Bacağı kırılan eski topçubaşı. iskanca vardiya saatiydi. Başaltını boşalttıktan sonra az zaman geçmişti ki 79 birinci vardiyanın yorgun. pestili çıkmış neferleri nefes nefese içeri girdiler. belkemiginden gelen siniri tutup çekti ve bir düğüm attıktan sonra kesti. Tuzlu ve kuru besin yüzünden dişlerinin hemen hepsi döküldüğü için olsa gerek. görünüşe bakılırsa kefeni yırtınıştı. raspa taşı ile güverteyi ovmuşlar. Bunun üzerine hekim. topçubaşının gözleri açıldı. yelkencilerin gülle taşımak için diktikleri bir branda içinde dört gemici tarafından buraya getirildiğinde uyku halindeydi. Çünkü bir gece önce kendisine man otu.

Ben olmasaydım şimdi Tersane Zındanı'nda gün sayıyor olacaktın! Nankör!" Kul Rıza'yla akran olan Göbelez Baba kıs kıs gülüyordu. "Ben bu sözler üzerine söz söylerim. forsalar arasında şimdiki sadrazamın torunu da varmış. Süleyman'ın köyü de Navarin'in yıldız tarafındaymış. Suratları güneşten kırış kırış olmuştu. yatağan ve kavela yaralan vardı. geveze tomara tarafından lâfa tutulacağını anlayınca kendi kendine. Göğüslerinde ve yüzlerinde saldırma. kulağın deliktir. kimi sandığını açıp kıraat etmek üzere Kufariı çıkardı. "Cıvadra gözcüsü olduğu hâlde çanaklıkta uyuyakalan kimdi? Talihin varmış ki o gemi leşini fark edip 'alabanda!' diye haykırdım. Adı neydi? Hah! Aletiya! Yahut Aleteiya. Bi80 liyorsun buraya atıldığından beri hiç konuşmadı. Gözleri çakmak çakmak olmuştu. "Korsanın teki işte!" dedi. Ben dahil herkes ondan korkuyor ama kimdir bu adam? Hangi memlekettendir? Şu zavallı Ali Reis'e sordum cevap vermedi. zorlu günler için sakladığı hurma rakısıyla kadehini doldurdu. Kazdağlı genç to-marcıya anlatmaya başladı: "Dinle bak! Sana bir bir anlatayım: Kırbaç Süleyman denen bu teres bir yıl kadar önce Navarin'de peyda oldu. Neyse. Yönettiği birlik ile bir Venedik baştardesini ele geçirmiş. şalupa gibi seren armalı . taburesinde oturup demlenmeye başlayan ihtiyann keyfini kaçırdı: "Rıza Baba. Kırbaç Süleyman koca reis oldu. kadehini ağzına dikti. Süleyman ele geçirdiği baştardeyle birlikte Kostantini-ye'ye yelken açmış. uzatılan taslardaki peksimetlerin üzerine kepçe kepçe dökü." dedi. brik. fakat sadece bir tutam bırakıp bu kıllara da incik boncuklar düğümlemişlerdi. Sen bilirsin. İşte bu herif iki direkli bir yelkenliye ne kadar ızbandut ve Berberi varsa doldurmuş. İkinci kadehini de ağzına diken Kul Rıza. Bak sana cevap bile veremiyor!" Öfkelenip eli ayağı titrer gibi olan Kul Rıza. sonra Aliye olmuş. Derken ağız şapırtıları ve geğirtiler kulağa geldi. hilat giymiş ve paye kazanmış. Karısı. 'Beni vur!' diye ona yalvarıyormuş. Kimdir bu Kırbaç Süleyman?" Zorlu bir vardiyadan sonra az da olsa kafa dinlemek için kadehindeki rakıyı yudumlamakta olan Kul Rıza ise.de o kadar itimat telkin etmiyordu: Bu deniz kurtlarının hemen hepsinin sol kulaklarında altm yahut gümüş küpeler.' lüp üleştirildi. Karısı alevler içindeki ev-deymiş. Bu ne talihtir ki. Havayı okumayı bile bilmez. Karısı bir Rum. Süleyman zor yetişmiş. baş porsunun nezaretinde. "Geçmişini de geleceğini de yedi ceddini de bilsen ne çıkar. Neden sonra araya girdi: "Cahile cühelaya sorma! Âlime ulemâya sor! Bana sor! Kul Rıza'mn dünyadan haberi yoktur! Denizcilikten de pek anlamaz. sol omuzlarında ise akçelerini ve değerli eşyalarını sakladıkları gümüş pazubentleri vardı. Yemek bitince kimi kafayı vurup yattı. "Her şeyden önce Kırbaç Süleyman bir çektiriyi yönetemez. Kupasındaki şarabı yudumlayan Kazdağlı tomara aptalca bir soru sorunca. brandasında pinekleyen Gö-belez Baba adlı deniz kurdu konuşmaya kulak kesilmişti. Günün birinde Ve81 nedikli korsanlar köyü basmış ve Süleyman'ın evini ateşe vermişler. mavi. Zeytinyağında kavrulmuş soğandan ibaret bu yemek. Böylece Ad-riya sahillerini vurmak için kitaba el basmışlar. çakır ve kara gözler fıldır fıldır dönmeye başladı. "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'il aliyyü'l âziym!" diye mırıldandı ve. Göğüs kıllarını tıraş etmişler. O da yanarak acı çekmesin diye piştovuyla kadını vurmuş. Bilinmesi gereken her şey işte bu kadar! Bu sözler üzerine söz söyleyenin alnını karışlarım!" Göbelez Baba ise sırıtarak. Seferin sonuna kadar idare etmesi gereken hurma rakısının mantarını çıkarıp. Kul Rıza Baba gibi kimisi de. Bu çektiriyi donanmaya hibe edince tam 650 Esedî kuruş bahşiş almış. o kızgınlıkla kadehini tekrar doldurdu ve "Deyyus!" diye bağırdı. Bu olaydan sonra daima intikam peşinde koşmuş. O sadece kalyon. O esnada kapı açılıp kuzineden gelen koca bir tencere paçamoranın kokusu başaltına yayılınca. Süleyman içeri girip diri diri yanmakta olan kadını kurtaramamış. kerksen ne çıkar!" Bu cevap üzerine tâ ileride.

üvey kaynanamdı! Hem. ben bu evliliği başlangıçta asla tasdik etmemiştim. gemiyi batırmak ister. takma bıyık! Böyle eftamintokoftilere inanma!" Herhalde o hurma rakısından kâfi miktarda içtiğinden olacak. Yalanım yoktur. Ölmek de var işin içinde. Kereste fiyatına satsa eline. hilat ve paye de cabası! Siz siz olun. "Bu palavracı deminden beri sana dümbelek çalıyor! Yok efendim iki firkateyn batmış! Yok esrarengiz bir gemi varmış! Yok kapkara sancak çekmiş! Daha neler! Nedense bu hayalet gemiler hep kara sancaklı olur ve sislerin arasından çıkar gelirler. Kendi şahsi öfkesi uğruna ganimetin canına okur. Çünkü rahmetli kaynanamın hatırası kalbimden ve ruhumdan bir türlü çıkmıyordu.. Fakat Göbelez Baba Kazdağlı tomarcıya.' ölürsek de 'kısmet' deriz. Ama taburenin altından. Adam83 cagızı bir efkâr bastı. Baştardeyi de bu yüzden hibe etti.. Kayınpederimin karısı olan Zeynep benim öz be öz değil. Bu gemi. işte bizim işimiz bu. 150 altın zor geçerdi. Bu şekilde bir süre kaldıktan sonra sordu: "İyi güzel de." İki deniz kurdu konuşurken onları can kulağıyla dinleyen Kazdağlı tomarcının çenesi gevşeyip ağzı açıldı ve dudağının kenarından bir salya huzmesi akmaya başladı. Kazdağlı kupasını şarapla doldurdu ve üstelik bir de ağzına dikip kurtarabileceği kadar şarabı içtikten sonra testiyi adama uzattı. görücüye gidilip takılar takıldı ve kayınpederim 49 yaşında. 'Anam! Anacığım!' diye diye el üstünde tuttuğum kayınvalidemi geçen kış toprağa verdim. Duymadın mı? Malta ile Tunus arasında devriye gezip o esrarengiz kal82 yonu arayacağız. Baştardeyi hibe edince dört katından fazlasını kazandı." Çubuğunu yakıp tütününü tüttüren Göbelez Baba derin bir nefes çektikten sonra araya girdi ve Kazdağlı tomarcıya. Sirkeleşmeye yüz tutmuş ucuz şaraptan bir yudum alan Göbelez Baba. Denizcinin ekmeğiyle oynar. Bilirsiniz ki yalnızlık Allah'a mahsustur. ele geçirmek değil. "Eğer testindeki şarabın kalanını bana verirsen sana işin gerçeğini anlatırım. Bizim gemilerden biri ağır yara aldıkları. sakın ola ki intikam peşinde koşan bir reisin gemisine yazılmayın. Bahse girerim ki mürettebatı da ölüdür! Yok daha neler! Asma sakal. bizim iki firkateyn ile muharebeye girmeden önce gönderine kapkara bir sancak çekmiş. Hele bir de. Çünkü böyle biri. iki firkateyni batıran bu kalyonu bulup ya batırmak ya da ganimet olarak ele geçirmek. tam 40 yıl ense yapanz. Ama büyük konuşmayalım. "Evet!" dedi. Hey! Dur! Ver o testiyi bana!" Kul Rıza. iki koca eskitmiş. Bunun için hamam hamam dolaşılıp kız beğenildi. Eğer ele geçirebilirsek o kadar zengin oluruz ki. Ganimet alırsak 'nasip. Zeynep adında bir tazeyle evlendirildi. hasmına fika yapıyordu. şimdi nereye gidiyoruz? Sefer nereye? Gi-rit'e mi. "inanma sakın!" dedi. Gemi zaten ağır hasar görmüştü. "Sabaha kadar bu adamı mı dinleyeceğiz! İçtikçe zırvalıyor! Alın elinden şu şarap testisini de zıbanp yatsın!" diye söyleniyordu. şu Kazdagh tomara gibi toy torlak birini buldu mu anlatır babam anlatır!" . Pek muhterem bir zât olan kayınpederimin kala kala üç kansı kalmıştı. Peder bey besmele çekip gerdeğe girdi. Ama o akıllılık etti. "Göbelez içti mi mangalda kül bırakmaz. Kazdaglı'ya hissettirmeden yanındakilere muzipçe göz kırptı ve denize açılmalarındaki gerçek nedeni anlatmaya başladı: "Aaah! Ah! Benim ne dert ehli bir âdemoğlu olduğumu bilmezsiniz. Kul Rıza Baba bu ağır suçlama karşısında istifini pek bozmadı. diğerinin ise battığı mesajını bir posta güvercini ile Gelibolu'ya göndermiş. Malta'ya mı? Yoksa Cezayir'e mi gidiyoruz?" Kul Rıza bu soruya şöyle cevap verdi: "Eh! Senin de hiçbir şeyden haberin yokmuş.gemileri yönetebilir. Top tûfenk para etmez. Ne diyorsun?" diye sordu. Az beride çubuğunu tüttüren bir denizci de.

"Leb demeden leblebiyi anlıyorsun. Ama bir ipucu vereyim: Ona 'efendimiz' deriz. kırk bir ilmin üstadı olan bir âlimde bulunur! Dünyanın ve ahretin bilgisi bu adamın dimağından nasıl taşıyorsa. Yarım testi şarap ve yanm akıllı bir dinleyici bulduğu için keyfi yerine gelen Göbelez Baba sözlerine şöyle devam etti: "Bu gemide Allah'ın hiçbir kulu beni adam yerine koymaz. kendin buldun. 'kudretlû. dehâsının hakikat karşısında duyduğu iştahın bir sonucu ola84 rak da salyası ağzından sızmaktadır olsa olsa. Ama gittiysem. Çünkü dün foga may85 tabının fitillerini kesmek için ondan makasını istediğimde başparmağını işaret ve orta parmaklan arasına sokup bana göstererek fika yaptı. işte kanıtım: Aşağı sarkan şu alt dudağa bir bakın!" Göbelez Baba. beyin gücü ve zihinsel melekeleri o güne kadar hiç takdir görmeyen bu delikanlının yüzüne bir gülümsemedir yayılmıştı. "Ne! Neler diyorsun? Hiç insafın kalmadı mı?" diye sitem etti. Evet! Saraydaki ibrik-çibaşının yardımcısının bacanağının biraderi. Göbelez Baba yine sordu: "Aferin sana. tomarcmın sırtını sıvazladı ve ona. İşte.Göbelez Baba alınmış gibi. torlak. yeminler olsun. "Şu zavallı tomarcıya nasıl olur da 'toy' dersin? Kazdagh tomarcı saf. her ne kadar güçlü olsa da geçenlerde Âsim adında biri tarafından gargaraya getirilmişti. Dediğine göre makasını sadece bıyık kırkmak için kullamyormuş. enayi değil! O hepimizden daha akıllı! Şu fal taşı gibi açılmış. benden daha iyi bilirsin. ahmak. Bak. şaşkın şaşkın bakan Kazdagh tomarcınm alt dudağını iki parmağıyla tutup hafifçe aşağı çektikten sonra. toy. benim yeni kaynanam Zeynep'in ikinci evliliğinden olma kızı lfakat ile evliydi. bir yalıda ipek yastıklar üzerinde yan gelmiş yatıyor olurdum. ne çıkar?" Göbelez Baba şarabından bir yudum daha aldıktan sonra. "Devletlû Efendimizmiş." dedi. hatta daha da ileri gidip 'devletlû' tâbirini de kullanırız. Benim yerimde başkası olsaydı bu akrabalıktan yararlanırdı. gururuna düşkün bir insan olduğum için ben böyle bir şeye tenezzül etmedim. söyle bakalım kimmiş bu adam!" Kazdaglı alnını kırıştırıp kafa yorduktan sonra. Ben olsa olsa Padişah Efendimize 'devletlû' derim. salak. sanki bir pırlantaya dokunuyormuş gibi. bir âlimdir! Şimdi soracaksınız nereden biliyorsun diye. kedi bıyığım andıran kaşlarını kaldırarak. bön bön bakan gözlere bir baksanıza! Ancak âlimler böyle bakar! O bir dâhidir! Evet! Neyin üzerine olursa olsun yemin ederim ki o bir dâhi. fehametiû. Ama racon ehli. Sence Kostantiniye'den neden şafak vakti ayrıldık? Sarayın önünden geçerken neden selâm topu atmadık? Hele hele Çanakkale'den geçerken Kilitbahir'de ferman gemisi bizi durdurup neden izinname sormadı? Çünkü biz . bir üstat. Sana bu kişinin kim olduğunu uluorta söylemem doğru olmaz. Kaptan-ı Derya Hazretlerine de derim. aptal. işte bu adamdan bahsediyorum." dedi. Kıskanıp çatlamalarının nedeni benim aslında saraylı olmamdır. davetlerini kıramayıp saraya gittiğim de olmuştur. devletlû' dediğin bu adam bana bir sır verdi: Dediğine göre. Çünkü beni kıskanırlar. Eğer etseydim şimdi şu ıslak brandada değil. Anlayacağın o kadar kötü dolandırıldı ki insan içine çıkamıyor. sözlerine şöyle devam etti: "Kenarından salya sızan böylesi bir dudak sadece ve sadece. Ama oldu olacak. Ama bana burnu havada demesinler diye ara sıra. Peki biz kime 'Devletlû Efendimiz' deriz? Mesela iskandil vardiyasının çavuşu Piç Halil'e böyle der misin?" Kazdaglı tomara öfkelendi ve cevabı yapıştırdı: "O adama asla 'efendimiz' demem. sadece bir kişi için gitmişimdir! Sarayda en çok o kişiyi severim. Sen âlimsin. senin sözünü ettiğin. "Sen bir dâhisin. Hey! Verin şarap testimi! Hooop! Hop! İçme! O şarap bana anca yeter!" Bu iltifatlar Kazdaglı tomarcmın gururunu okşamış olmalıydı ki.

Kendisi nicedir konuştuğu hâlde delikanlının uyuyakalmasını bir hürmetsizlik sayan Göbelez Baba sinirlenerek. mesela yıldızların birbirlerinden uzaklaştıklarını söylemiş. birbirimizden uzaklaştığımızı ve mekânın büyüdüğünü düşünürüz. Ama bu miktar sarayın efendisinin sanma pek yakışmazdı. Kendisini simyacıların üstadı olarak tanıtan bu sahtekâr. Derken baş porsunun emriyle gemiciler halata asılıp heykeli gabya çubuğu hizasına kadar kaldırdılar."* ğırdıgında cıvadra çanaklığındaki 8-10 kadar gemici tıraka tutarak baş figürünü bodoslamanın üzerine kadar getirdi. Testiyi ağzına dikip son birkaç yudum şarabı da içtikten sonra Kaz-dağh'ya baktığında bu genç tomarcınm oturduğu taburede sızıp kaldığını gördü. sarayın müneccimi İshak Efendi gökyüzünde bazı ga-rip olayların cereyan ettiğini. Bu kadar altınla insan hayatının sonuna kadar kimseye eyvallah etmeden refah ve huzur içinde yaşayabilir. Ege Denizi'nin ortasında neredeyse kı-mıltısız duruyordu. Farzedelim ki. Hemen herkes ambar ağzından aşağı bakıyordu. Oysa bizler küçülmüşüzdür! İşte dolandırıcı Âsım'm dediği de buydu. sayıklamalar. "Cennet öküzü işte!" diye söylendi." 86 Kazdağh tomarcınm çenesi alabildiğine aşağı sarkmış. Baş porsun "Yısa!" diye ba. Baş figürü. voyvodayı ve efendiyi dolandırdığı haberi geldi. halatla kaldırılmaya artık hazırdı. o sahtekârın daha nice kralı. 6 karış-hk mesafe 600 karış olur çıkar ve biz de aptallar gibi. Kendisine eğer bir parça altın verilirse bu altını 'büyütebileceğim' ileri sürüyordu. pruvaya vuran dalgaların hışırtısı ve omurganın gıcırtısı işitiliyordu. serenler de rüzgâra döndürülünce Amat durmuştu. Makaraya çaprazlama bir halat daha bağlıydı ki. Çok geçmeden brandasına uzanıp derin bir uykuya daldı. Ama Âsim altınla birlikte Kostan-tiniye'den ayrıldıktan dört gün sonra. Göklerin nizamı artık bir kez bozulduğuna göre geleceği kestirmek güç olacağından emekliliğim talep etmiş. İşte biz. Ardından. şimdi Âsım'm içinde bulunduğu o kalyonun peşindeyiz. Kırbaç Süleyman sadece yelkenlerin faca edilmesini buyurmuş. bodoslamanın bir uzantısı olan talimarın ucunda bekliyordu. bu tâ cıvadraya kadar uzanıyordu. Fakat en kötüsü. Sırtını bordaya yaslamıştı. Gemileri dünyanın dört bir yanma götüren o mübarek rüzgâr kesilmemişti. Heykeli • oturtmak için buraya bir yuva açılmıştı. marangoz yardımcısı Amat'm burnuna takılacak o baş figürünü tamamlamıştı. adamakıllı yaşlandığı için olsa gerek. O yüzden Âsım'a tam 4. Baş kasaranın hemen gerisindeki havalandırma ızgarası açılmış. Pruvadan sarkıtılan halat bu ahşap heykele volta edildi. konuşmasında devam etti: "Bana dediğine göre. küçülmeyi önlemenin bir yolunu bulmuştu. Marangoz yardımcısı yamaklarıyla birlikte. bu mekânda biz dahil her şey 100 kat küçüldü.'Devletlû Efendimize' külah giydirip şanını ayaklar alana alan ^ Âsim adındaki o dolandırıcının peşindeyiz. İşte o zaman aramızdaki mesafe artar. tam tersi mekân içindeki her şey küçülüyordu. sağa sola sallanıp hasar görmemesi için yelken bezine sarıldıktan sonra. oturduğumuz tabureler arasında 6 kanş mesafe var. Figür yavaş .443 dirhem som altın verildi ki bu 10 okka demektir. Artık herkesin uyuduğu başaltında sadece geğirtiler. meselenin çapraşıklığından olsa gerek. 87 *** Sabah vakti Amat. Fakat güvertede bir heyecan. bir koşuşturmadır sürüyordu. öksürükler. Budin'den. Fakat Göbelez Baba ona konuyu daha basit bir dille izah etti: "Diyelim ki. Âsim adlı o dolandıncı da bu müşkülden sonra saraya girip onun huzuruna çıktı." Göbelez Baba bunlan anlatırken dirseğiyle dürtüp yanındaki Kul Rıza'ya göz kırptı. Anlatılanlar doğruysa. Önce ona birkaç dirhem altın verilecek oldu. Adamın dediğine göre mekân büyümüyor. ambar ağzına pruva direğinden bir halat sarkıtılmıştı." Uykusu gelmiş olacak ki Göbelez Baba esnedi. İşte bana bunlan söylemişti. bu durumda müneccimlerin tümü ekmek kapılarım kaybedeceklermiş. Alınan bilgiye göre Asım bir kalyonla Cezayir taraflarında bir yere gitmekteydi. alnı iyice kırışmıştı.

yavaş indirildi ve büyük bir zahmetle yuvasına oturtulup iki tahta çiviyle çakıldıktan sonra, halatlar da yelken bezi de fora edildi. Marangoz yardımcısı gerçekten de büyük bir iş başarmıştı. Yaptığı şey bir kadm büstüydü. Tam da kendisinden istenildiği gibi, saçları gökyüzünden denize dökülen ay ışığı gibi esrarengiz, boynu bir kugununki kadar uzun ve zarif, bakışı bir ceylanınki kadar masum ve ürkekti. Hokka gibi bir burnu ve yanağında da bir gamzesi olan bu kadın sevgiyle bakıyordu. Şen bir ruh bedenine kavuşunca nasıl 88 > raks ederse, Amat da bu kadın bedenine kavuştuğu anda, sanki göklerden gelen bir esinle aniden hareket etti. Hantal bir karaka, adeta kıvrak bir uskunaya dönüşmüştü. Gemiciler hep bir ağızdan "Yaşa!" diye bağırdılar. Hepsi mutlu görünüyordu. O anda dönüp bakmayı akıl edenler, Kırbaç Süleyman'ı da ilk ve son kez mutlu gördüler. Sevdiğine kavuşan bir erkeğin mutluluğuydu bu! Kuşçubaşı Halifesi Kuyruklu Rıza Çelebi'nin Kitabül lber başlıklı manzum eserinde anlattıkları doğruysa, bedene hayat veren şeyin teneffüs edilen hava olduğu fikrini ilk kez, kadim zamanlann meşhur hekimi Câlinus, nâm-ı diğer Galen ortaya atmıştı. Bu hekime göre ruhun bulunduğu yer kalbin sol karıncığıydı. Akciğerlere giren hava, damarlar yoluyla kalbe gelip ruhu besliyor ve oradan da atardamarlar yoluyla tüm bedene yayılıyordu. Fakat Kuyruklu Rıza Çelebi'nin dediğine göre 'rîh' ya da 'ruh' Arapça'da aynı zamanda 'rüzgâr' anlamına da gelmekteydi. Ruh nasıl ki bir bedeni hareket ettirebiliyorsa, 'rîh' ya da rüzgâr da bir kalyonu süren yegâne güçtü. Amat'a o güzelim baş figürünün takıldığı günün akşamı Süleyman Reis de işte bu konuda kafa yoruyordu. Görünüşe bakılırsa ölüm, ruhun bedenden ay-rılmasıydı. Ama İbni Meymun, günahkârlar için ölümün mutlak bir son olduğunu yazmaktaydı. Bu fazlasıyla yürek paralayıcı bir durumdu. Kırbaç Süleyman'ın Var olmaya' yönelik aşırı iştahı yine nüksetmişti. Bu o kadar kuvvetli bir ihtirastı ki, cehennemin ateşinde yanmayı bile mutlak bir yok oluşa tercih ederdi. Cam sıkılan 'koca reis' güverteyi Abuzer Reis'e devrettikten sonra kıç altına yöneldi. Kaptan Efendimiz, baş tarafta pruva zâbitiyle konuşuyordu. Hizmetçisi olan marangoz, yani Nuh Usta da yanındaydı. İşte Süleyman Reis içinden gelen dürtüye engel olamadı ve fır89 satı ganimet bilerek kapının mandalını çevirip Diyavol Paşa Efendimizin kamarasına girdi. İçerisi loştu. Sancak tarafındaki duvara asılı olan o boy aynası kırmızı atlasla örtülmüştü. Duvarlardaki dolapların açık bırakılmış kanatlan yalpanın etkisiyle gıcırdayarak ileri geri salmıyorlardı. Süleyman Reis raflardaki sayısız kitaptan gelişigüzel birini alıp gözlerini yumduktan sonra rastgele bir sayfa açtı. Ancak, besmele çektikten sonra gözünü açıp baktığında insanın içini ürperten şu satırîan yine okudu: "İyilerin ödülü ahiret hayatının güzelliklerini yaşamaya uygun olmalıdır. Günahkârların cezası ise onların ölüp ortadan kalkmalarıdır. Çünkü onlar ahiret hayatının güzelliklerine lâyık değildirler. Günahkârlar kötülüklerinden dolayı öte dünyadan mahrum olurlar ve tıpkı hayvanlar gibi yok olup giderler." Koca Reis afallamıştı. Fal bakmak için seçtiği kitap daha önce olduğu gibi yine İbni Meymun'un Diriliş Risâlesfydi. Artık feleğin nasıl bir oyunuysa, seçtiği sayfa ve okuduğu satırlar bile aynıydı. Sadece kitabın cildi kapkaraydı. Amat Kostantiniye'den ayrılmadan hemen önce baktığı kitabın cildinin kara değil de kızıl olduğunu gayet iyi hatırlıyordu. Belki de raflarda aynı kitaptan iki nüsha vardı. Bu durumun tesadüf olmamasından korkan Süleyman Reis telaşla raflardaki kitapları karıştırmaya başladı. Diriliş Risdlesfnin diğer nüshasını bulmak istiyordu. Açılan kapının sesini de o endişeli haliyle işitemedi. Biri ansızın bağırdı: "Kolay gelsin!" Kerbela'da dökülen kan kadar kızıl cüppesiyle Kaptan Efendimiz gülümseyerek ona bakıyordu. Gafil avlanan Süleyman Reis, suçüstü yakalanan bir çocuk gibi, boynuna kadar

kızardı. Bu durumda bir mazeret göstermek de mümkün görünmüyordu. Efendimiz ilerledi ve teselli etmek is90 J termiş gibi Süleyman'ın sırtını sıvazladıktan sonra sedirine oturdu. Suçüstü yakalandığı için utanan adama, "Çekinme," dedi. "Korkman için fazla bir sebep yok. İlle de korka-caksan bana yalan söylemekten kork. Gördüğüm kadanyla kiuplara düşkünsün. İnsanoğlunun öğrenme isteğini hep takdir etmişimdir." Yanındaki dolaptan o sırça sürahisini çıkarıp masanın üzerindeki billur kadehini doldurdu. Bir yudum aldıktan sonra, "Sen nasıl öğrenmek için can atıyorsan ben de unutmak istiyorum," dedi. "Bu mereti de unutmak için içiyorum zaten." Bunları söylerken rengi sarıya çalan bir iksirle dolu sürahiyi parmağıyla işaret ediyordu. Süleyman Reis, "Ey Diya-vol Paşa! Şu anda kamarana niye girip ortalığı karıştırdığımı sana anlatsam inanmazsın. Bak..." diye söze başlamıştı ki, Efendimiz onu susturdu: "Rahatla biraz. Tamam! Seni suçlamıyorum. Tam tersi, buraya girip kitaplarımı karıştırman hoşuma bile gitti." Bunları söyledikten sonra gözlerini Süleyman'a dikerek sordu: "Kamaramda altın yahut onun benzeri değerli bir şey aramıyordun. Bunu biliyorum. Seni buraya merakın gönderdi. Sana soracağım tek soru şu: Senin kafam meşgul eden mesele ne? Onu anlat bana." Kırbaç Süleyman, iri yarı, kaba saba, görünüşüyle hiç uyuşmayan bir cevap verdi. Bu sözler hayatını ilme adamış ak sakallı ve narin bir yalı adamının ağzından çıksa, asıl o zaman yadırganmazdı: "Sadece ölümün ve ölümsüzlüğün ne olduğunu bilmek istiyorum." Efendimiz gülümsedi. "Bunu duyduğuma sevindim. Bu çok kolay!" dedi. "Burada gördüğün kitaplarda ölümsüzlük hakkında çok şey yazılı. Hangisini söylemeli? Eblus'un Hik91 metler Kitabı'nı mı, yoksa Hintli Sâmur'un El Kâfi li-Sâ-mûr'unu mu okumak istersin? Yoksa Mûras'ın Risale/i Ter- ¦ kib el Ci/r'ini mi? Sırrül Kimiya'ya ne dersin? Ama istersen El Levhü'z Zümridî ile başla. Seç istediğini! Bu arada aklıma gelmişken! Musikiyle ilgilenir misin? Peki Fisagor'un ölüm ve ölümsüzlük hakkındaki düşüncelerini bilmek ister misin? Gel, otur yanıma!" Süleyman denileni yaptı. Efendimiz Diyavol Paşa raftan bir kitap seçip aldı ve sayfalan karıştırmaya başladı. Herhalde, kitapta geçen belli bir bahsi arıyordu. Sonunda, "Buldum," dedi. "Şimdi görelim bakalım bize hayat veren ruh nasıl bir şeymiş. Ölüm eğer ruhun bedeni terk etmesiyse bunu nasıl önleyebiliriz. İşte burada bazı bilgiler var." Kaşlarını çatıp dikkatini okuduğu satırlara veren Efendimiz, bir süre sonra, "Cenevizli bir âlim Aziz İkar üzerinde bir deney yapmış," dedi. "Ruhun varlığını kanıtlamak için hassas terazilerde sık sık böyle deneyler yapılır. Onlara göre var olan bir şeyin ağırlığının da olması gerekir. Ne saçma! Bu Cenevizli azizi ölmeden önce tartmış ve aziz tam 40 ok- "* ka 142 dirhem çekmiş. Aziz ikar ruhunu teslim ettikten sonra yeniden tartılmış ve bu kez ne hikmetse 51 okka 263 dirhem gelmiş. Yani azizin ölüsü, dirisinden daha ağır. 'Ölü gibi ağır' sözü herhalde doğru. Neyse! Aristâtalis'i hatırlayalım. Ona göre her şeyin bir 'uygun yeri' var. Ateşin uygun yeri yukanda, toprağmki ise aşağıda olduğu için ilki daima yukan diğeri de hep aşağı gider. İşte Cenevizliye göre ruhun uygun yeri yukansı. Kutsal olduğu için ruh daima ait olduğu yere, yani göklere gitmek istiyor ona bakılırsa. Ölümden sonra azizin bedeninin 11 okka 121 dirhem ağırlaşması da bunu gösteriyor. Tâbir-i caizse ruh bedeni hafif-leştirmiş. İsa Peygamber gibi su üzerinde yürüyebilmek için fazlasıyla hafif ve kutsal olmak gerekir herhalde. Bu pek inandırıcı değil. Bir de şu kitaba bakalım." 92

Kaptan Efendimiz masanın üzerinden kalın bir kitap aldı. Bu kitabı daha önce okuyup beğenmemiş olmalı ki, sanki saçmalıklarla doluymuş gibi sayfalarını bakmadan çevirdi. Sonunda gözü bir yere takıldı ve, "Bak şunu da dinle," dedi. "Bu risalede, ruhun bedendeki yerinin öd kesesi olduğu yazıyor. Anlatıldığına göre Azrail bir ölümlünün yanına gelip onun ödünü patlatarak ruhunu kabzedermiş. Ne kadar saçma!" Kaptan Efendimiz elinde sanki taş parçası gibi değersiz bir şey varmış gibi bu kitabı masanın üzerine fırlattı. Yerinden doğrulup dolabın üst raflarından birinden ince bir kitap aldı. Kıvırıp daha önceden işaretlediği bir sayfayı açarak, "İşte bu kitap meşhur filozof Fisagor'un müritlerinden biri tarafından yazılmış," dedi. "Ruhun bir ahenk olduğunu ileri sürüyor. Bir de bu kitabı tercüme eden kişinin yazdığı yoruma bak: İnsanı yaratan Tanrı ona ruh üflemiş. Ama ney üfleyenlerdeki gibi bu üfürüğün bir sesi de varmış. Bu ses de muhayyer ile sünbüle arasında meçhul bir sesmiş. Anlattığına göre ruh bir nağme imiş, öyle ki bu nağme segah ile buselik arasındaki bir sesle bitiyormuş. İlginç! İstersen şimdi çargâh, gerdaniye, hüseynî, muhayyer gibi isimleri bir kenara bırakıp batıya doğru bir rota çizelim." Efendimiz Diyavol Paşa masanın üstündeki kâğıtlardan birini alıp Süleyman'a gösterdi. Kâğıtta Frenk harfleriyle şunlar yazılıydı: "Ut queant laxis Resonare fibris îk Miragestorum Famuli tuorum Solve polluti Labii reatum Sancte Iohannes" 93 Sinekemanını alan Efendimiz, yayını tellerin üzerinde gezdirip giderek incelen şu sesleri çıkardı: ; "Uuut! Reee! Miii! Faaa! Soool! Laaa! Siii! ...?" Bu gamda sanki bir eksiklik vardı. Son sesten sonra 'ut' sesinin gelmemesi insanda tedirgin edici bir duygu uyandırıyordu. Kaptan Efendimiz, "Birkaç asır önce Arezzolu Gu-ido seslere farklı isimler vermiş," dedi. "Son sesin ardından tekrar ilk sesin gelmemesi dinleyeni rahatsız ediyor. İlâhînin Frenklerin 'hisli ses' dediği 'sa' yahut 'si' sesiyle bitmesini değil, ilk ses olan 'ut' ile, yani 'karar' ile bitmesi de rahatlatıyor, tşte Fisagor'un müridi de kitabında, bir nağme olan ruhun bu 'karar sesi' ile bedenden ayrılacağını, yani ömrün biteceğini anlatıyor. Bu kitabın tercümanı ise, Azrail'in bu ses ile 'Allah!' diye bağırdığı anda kişinin ruhunu kabzedecegini eklemiş. Ona göre Kıyamet günü üflenecek olan Sûr da bu sesi çıkaracakmış. Daha neler!" Efendimiz tekrar sedirine oturdu ve sırça sürahiyi alıp kadehini doldurduktan sonra Süleyman'a şunları söyledi: "Madem ki ölümün ve ölümsüzlüğün bilgisine erişmek istiyorsun, kamarama istediğin zaman girebilir, arzu ettiğin her kitabı okuyabilirsin. Ama şu kitap hariç!" Bunları söylerken sesi birdenbire değişti. Sanki karşısındaki can düşmanıymış gibi, gözlerinde nefret pırıltıları oynaşmaya başlamıştı. Pençeyi andıran, uzun, sarı tırnaklı eliyle kara kaplı bir kitabı sımsıkı tutuyordu. Dişlerinin arasından şunları fısıldadı: "Her ne olursa olsun, yerle gök biraraya gelse bile, zinhar bu kitaba dokunmayasın! Diğer kitapları istediğin gibi aç, kanştır, oku. Ama yerle gök biraraya gelse dâhi bu kitaba katiyyen dokunma! Sakın!" Bu garip kısıtlamayı beyan ettikten sonra gözlerindeki öfke kıvılcımları söndü. Ardından, doldurduğu kadehini ağzına dikti. Süleyman Reis ona, "Az önce unutmak için içti94 gini söyledin. Neyi unutmak istiyorsun?" diye sordu. Paşa Efendimiz de ona şu garip cevabı verdi: "En büyük günahımı." Tam bu sırada dışarıda bir silâh sesi duyuldu. ***

"Gemi aşçısı bir ifrit! O lânetli! Bu lanet hepimize bulaşacak!" diye haykınnca uğultu giderek arttı. kendi mutfaklarında çalışmam için bana yüzlerce altın önerirdi. Kimi sol el ile pişirilen yemeğin bereketinin olmayacağını. "Bre kavat! Ölümüne mi susadın! Bu azgın kalabalığa ne halt etmeye fika gösterirsin! İndir şu elini!" diye bağırdı. Bu yüzden ortalık biraz yatışır gibi olunca aşçı kalabalığa dönerek "Ey arkadaşlarım!" dedi. En sonunda fark ettiniz işte. Abuzer Reis bağırdı: "Kalın olduğunuz yerde! Sizi gidi kansızlar kepazeler! Ciğeri beş para etmez haysiyetsizler. Fakat aş95 çı. Felçli olan sağ eline bir torba geçirerek dolaşan esrarengiz aşçı. İşte o andan beridir elim bu hâlde 96 felçlidir. Sonuçta çareyi. bu özelliğinden ötürü." dedi. baş parmağı işaret ve orta parmakları arasında olduğu hâlde denizcilere sag eliyle nah işareti yapıyordu. 9-10 yamagıyla beraber Amat'ın mürettebatına kuzinede günde dört öğün yemek hazırlayan aşçı. gabyarlar ve marineller öfkeden küplere binmişlerdi. sag elime bir torba geçirmekte buldum. Ama o bana gayet haklı olarak. Adamın torbayı çıkarıp elini göstermesini istiyorlardı. "Alın işte!" diyerek çıplak sag elini gösterdiğinde denizciler iyice galeyana geldiler: Aşçı. Kostantiniye'de ağzının tadını bilen ne kadar pisboğaz.Seyir zabiti Abuzer Reis'in piştovla havaya ateş etmesinden sonra. Ben de patlıcan almak üzere yamaklarımla beraber pazara çıktım. İşte günün birinde canı çekmiş olacak ki Abbas Paşa akşam yemeğinde imam bayıldı istedi. Bu iştahlı adamların tekliflerinden haberdar olan paşa da her defasında ücretimi artırırdı. Bu yüzden çok kötek yedim. 30-40 kadar gabyar tarafından linç edilmekten kurtuldu. üzüntü ve çaresizlik okunmaktaydı. Bu yüzden aşçıya sağ elini herkese göstermesini söyledi. Amat'ın kuzinesinde gün boyu yemek pişiren aşçının beti benzi atmıştı. ben de işimi dört dörtlük yapardım doğrusu. İşin kötüsü. Bırakın aşçıyı! O adama bir tek fiske olsun vuranın sırtında dokuz kırbaç şaklar!" Gemide piştov sesi ilk kez işitiliyordu. Gabyarın biri cırtlak sesle. Sol elle pişirilen yemeğin lezzetli olmayacağına ve kurt yaptığına inanan paşa da beni yalısından kovdu. İzin verin de size açıklayayım. Fakat sessizlik uzun sürmedi. Aylakçılar. bana acıyınız!" Akşam olmuştu. İşte şimdi gerçeği biliyorsunuz. Ben ise ona nah işareti yapmak gafletinde bulunarak hayatımın en büyük günahını işledim. Abuzer Reis. "Günahını almışız adamcağızın. Şükürler olsun ki bu gemide ödenmemiş borcu olan kişi yok. Arkadaşı ise şöyle cevap verdi: "Evet. Ben vaktiyle Karaca Abbas Paşa'nm yalısında aşçı-başıydım. Yıllardır maruz kaldığım o felâketin bu gemide başıma ne zaman geleceğini doğrusu merak ediyordum. Adam da bu emri yerine getirmek için torbayı çıkarmaya yeltendiğinde herkes suspus olmuştu. Ama yüzünden öfke değil. Tam tersi. Denizciler donakalmalardı. Benden nefret etmeyiniz. Övünmek gibi olmasın. diğerleri gibi Abuzer Reis de huylanmış gibiydi. 'Elin kurusun!' diye beddua edince o anda sag elime inme indi. Cezasını çektiğine göre artık lânetli de değildir." . Fakat o esrarengiz elin ifrit pençesi falan olmadığı bir kez açığa çıkmıştı. Abuzer Reis'in eliyle çağırdığı aşçı seyir güvertesine çıkınca galeyana gelen denizciler bağırıp çağırmaya başladılar. Ama ben buna alışığım. Nöbetçi yeniçeriler seyir güvertesine hücum eden denizcileri havaya birkaç el ateş ederek zor durdurdular. kimileri ise aşçının bir torba içinde gizlediği elinin aslında bir ifrit pençesi olduğunu söylüyordu. Sağ elim yüzünden bugüne kadar yediğim köteklerin haddi hesabı yoktur. Ana güvertedeki kalabalık dağılırken gabyarın biri yanmdakine. Fika yaparken felç inen elimi görünce kimse bana iş vermiyordu. Gerçi günah işlemiş. Önce fısıltılar ardından da yine uğultular başladı. ne kadar obur varsa beni el üstünde tutar. ama sonuçta cezasını da görmüş. "Haklı olarak bana kızıyorsunuz. Fakat Mısır Çarşısı'na girerken ak sakallı bir dilenci yolumu kesip benden Allah rızası için sadaka istedi. zor şartlarda ve riziko altında yaşadıkları için haddinden fazla evhamlı olan denizcilerin dedikodularına konu olmuştu.

Sonra da etrafı toparla." dedi. parasına girdikleri tüm bahisleri her ne kadar kazanmış olsalar da. Rüzgâr üstüne doğru seyrederken Amat baş kıç vuruyordu. Devasa dalgalar yürüyen birer dağ gibi göklere yükselirken. İyice süpürdükten sonra bezi ıslatıp zemini sildi. sancak pruva istikametinde 1 mil kadar uzaktaydı. içinde o sarı sıvıdan az miktarda kaldığını görünce. kamaranın arka bahçesine çıkıp iyice çırptı ve havalansın diye parmaklığa astı. dayısını. genç olanlar da lodos tarafındaki kara bulutlara endişeyle bakıyorlardı. tavana asılı bir fenerin ışığında önce ortalığı derleyip toparladı. Havayı başa alıp fırtınanın estiği yöne doğru volta vurmaktan baş98 ka çareleri yoktu. o fırtına da gemiyi yönetmek enikonu zorlaşmıştı. fırtınanın geleceğini daha gece yansı haber veren yaşlı denizcilerin yüzlerinden korku okunuyordu. Çuha Adası'nın kayalık sahili. Diğer tüm yelkenleri toplayıp serenlere samı. tütününe. amcasını. Gökler gümbür . kara ifritler gibi göklerde devinen kapkara bulutlar dev dalgalar arasındaki uçurumlara kadar çöküyorlardı. Anlaşılan. Galata'da Eflatun! bir aşkla sevdiği o fahişeyi ve en sonunda da kendi adını unu'tuverdi! * it * Ertesi sabah Amat. "Alesta!" sesleri fırtınanın uğultusundan duyulmaz oldu. Ardından. anasını. seyir zabitine buyurdu: "Babafingo yelkenlerini körletin.kaçıp Gelibolu'ya hicret eylediğini. Rüzgâr altındaki kıyıdan bir an önce kurtulmaları gerekiyordu. Kaptan Efendimiz kıç üstünün sancak tarafında denizi seyretmekteydi. macera tutkusuyla evden . "Kamarayı iyice temizle. süpürge ve faraş olan aylakçıya. Grandi diregindeki ince uzun yel flamasının ateşe atılmış bir yılan gibi kıvrım kıvrım kıvrandığını o andan itibaren hiç kimse göremez oldu. Allah'ın hiçbir kulu gözünü açamıyordu. öldürdüğü lostromonun kuşağından aldığı kesedeki akçelerin sayısını. Bir kat camadan vurun. "Önce süpürgeyle kabasını al. Sırça şişe içindeki sarımtırak iksiri işte bu sırada gördü. Merdivenleri çıktıktan sonra kamarasına girmeden önce Nuh Usta'ya. Denizciler şiddetli rüzgârda güverteden denize uçmamak için tutunsunlar diye can haladan gerildi. Yerin ve göğün sınırlan adete yok olmuştu." Yme emirler doğrultusunda. üzerinde bir tavus kuşu motifi bulunan halıyı. Yıldızlı pml pınl göğü gösterip kendileriyle alay eden gençlerle şarabına. babasını. Ona göre!" Aylakçı. kıranta denizciler değil. Şişenin yanında o billur kadeh vardı. Kemanı koyduğu bez torbayı ağzını büzdükten sonra duvara astı. yanında 16-17 yaşlarında bir aylakçıyla kaptan kamarasının önüne geldi. Pırıl pırıl olsun. içkisini getirmesini tembih etti. Deniz çalkalanmaya başlamıştı. yağmurla birlikte denizcilerin suratına çarpıyor. Amat'ın kıç tarafındaki fener yakılmıştı. Kara bulutlar gökyüzünü tamamen kaplamış ve rüzgârla birlikte şiddetli bir yağmur bastırmıştı. Gemideki en sakin kişi olan Diyavol Paşa Efendimiz. Nuh Usta. Fırtına gittikçe şiddetlenmeye başlamıştı. uzanıp bardağı ağzına dikti! iksiri içer içmez Kızılcahamam'ın Dağardı köyünde doğduğunu.Güneş batmış. İşini ciddiye alıp adamakıllı uğraştığı için nefes nefese kalmıştı. Dev dalgalar Amat'ın bordasında sakladığında serpinti. unutmak için yine içecekti. Elinde toz bezi. su girmemesi için ambar ağzındaki havalandırma ızgaralanna ziftli branda serildi. Masadaki kitapların tozunu aldıktan sonra raflara yerleştirdi. Sadece o gece boyunca sızım sızım sızlayan dizlerini ve eklemlerini ovuşturan saçı sakalı ağarmış kart. Sağdan yedi ve soldan da altı kişi dümene yapıştığı hâlde. Seyir zabiti Abuzer Reis aldığı emir doğrultusunda gabyarlara bağırdı: "Alesta tiramola!" Bu komut verildikten sonra çok geçmemişti ki. bir kova su. gabyar olarak iki yıl ça97 lıştığı yelkenliyi. Gemiyi devralan Kırbaç Süleyman. pruvada gülümseyerek tüm mürettebata bildirdi: "Güverte Süleyman Reis'te!" Bunu söyledikten sonra ağır adımlarla seyir güvertesine M ilerledi. Adriya ile Ege Denizi'nin birleştiği yerdeki Çuha Adası açıklarında seyretmekteydi.

Tezâki-rü'l Mücrimin başlıklı muhteşem eserinde Amat'taki garip olayların. "Salya demir!" diye bağırdı. Çok geçmeden "Funda!" emrini duyunca bir besmele çekilip demir salıverildi. yani manevra yapamayacaklar ve bu durumda karadan kurtulamayacaklardı. sesi gök •* gürültüsünü bile bastırdı: "Ey rüzgâr! Dur artık dur!" Bu ses. Ama bu kez. ama bu ihtiyar marangozun yüzüne karşı "uğursuz herif demeye kimsenin dili varmadı. rakı. Kırbaç Süleyman'a bağırdı: "Efendim! Pruva ve grandi direkleri bel verdi! Fırtınaya dayanamayıp kırılacaklar!" Süleyman Reis. Bir bulutu andıran bembeyaz bıyığıyla Nuh Usta. kendisinden nefret edilmesine rağmen Süleyman'ı her denizci rüzgârın efendisi bilecek ve ye100 di iklim dört bucakta zincirlerinden boşanan tam otuz altı ayrı rüzgârın tekmil-i birden olanca şiddetiyle esse bile. Tütün. *** Kurşunlu Mahzen Kâtibi Hamamcı Musa Efendi. pruva tarafından esen dik rüzgârla kafa gömüyor. sayıklar gibi durmadan 'Bülbül Recep' diye bir zâtın adını tekrar edip dur-masıydı. Çünkü rüzgâr gemiyi kayalıklara sürükleyecekti. Yaşlı bir denizci sevinçle. "Babafingo yelkenlerini toplat!" diye cevap verdi. Bu yüzden Süleyman ikinci bir emir verdi: 99 "Dıraverç yapacağız. Kötü niyetli kişiler arkadaşlarının gönüllerinde giderek büyüyen bu keyifsizlikten Kaptan Efendimizin hizmetçisi Nuh Usta'yı sorumlu tutmaya kalktılar. Sadece şaşıran ve umutlanan denizcilerin yüzü değil. mürettebat arasında yavaş yavaş yayılmaktaydı. Derken. Hava sakinleşti. Seyir zabiti Abuzer Reis. beti benzi atmış bir hâlde içeriye giren bir gabyarm. Demir halatı az boşlandıysa da fayda etmedi. Kayalıklara iki gomina mesafe kaldığında Amat demire binmiş. Pruva neferleri o ağır demiri griva babasında atılmaya hazır hale getirdiler. Başaltındaki denizcilerin hemen hepsinin dikkatini çeken bir olay. Herkesin umudunu kaybettiği o anda beklenme-. Süleyman Reis kıç omuzluktan görünen kayalıklara baktıktan sonra hafifçe eğildi. Kufan-ı Kerim'den şu âyeti okudu: "Velisüleymânernyha âsıfeten tecriy biemrihî ilel'ardılle-tiy bâreknâ fiyha!/Kasırga gibi esen rüzgârı Süleyman'ın emrine verdik!" O andan başlayarak. Ellerini dizinin üstüne koydu. paçamora ve afyonlu şarap gibi nimetlerden vazgeçen sadece o olmamıştı. Kara göklerde revnaklar oynaşırken. somurtuk biri olup çıkmıştı. sürüklenmekten kurtulmuştu. tam karşıdan uğul uğul uğuldayarak esen rüzgâra doğru öyle bir bağırdı ki. onun idaresinde olduğu müddetçe Amat'm asla batmayacağından emin olacaktı. Bir an bu gabyarm aklını kaçırdığına inanan yârenleri ona Bülbül Recep'in kimin nesi olduğunu sorduklarında. Amat'ın güvertesinde ve direklerindeki dehşete düşmüş zavallı gemicilerin bembeyaz kesilmiş çaresiz suratlarını aydınlatıyordu. Koskoca bir denizi yutmaya hazır bir dev gibi ağzını açtı. Her şey sanki bir anda değişti. Deniz yatıştı. dehşete düşen denizcileri bile sağır edecek kadar şiddetliydi. Fakat bu kez.gümbür gümbürderken düşen yıldırımların ve çakan şimşeklerin ışıltısı. Demirin ağırlığıyla halat denize doğru akmaya başladı. Bulutların arasından güneş göründü. Keder ve hüzün. aynı zamanda gökyüzü de aydınlandı. Amat dümen dinleme hızında olmayacak. kutlu ve muhterem . Derin bir nefes alırken ciğerlerini sanki fırtınayla doldurmuştu. Dibi bulduktan bir süre sonra gerildi. Abuzer Reis kıç tarafa baktığında dehşete kapıldı: "Süleyman Reis! Demir tarıyoruz! Kayalıklara doğru gidiyoruz!" Yapacak hiçbir şey yoktu. Alesta funda sancaktan!" Abuzer Reis. Çuha Adası açıklarındaki fırtına atlatıldıktan sonra fark edilmeye başladığını anlatmıştır. heyula gibi şahlanan dalgaların doruklanndaki köpükler cellât kılmcı gibi parlamaktaydı. dik bir şey oldu ve rüzgâr diniverdi. baş taraf suya batıp çıkıyordu. zavallı gabyar katıla katıla ağlamaya başlamış ve o günden sonra suskun. Fırtına söndü.

sırasıyla kaç tek ve 101 kaç çift geldiğini tespit edip remil hesabı yapıyordu. Artık nasıl bir yol buldularsa. Yaşları 15'in altında ve 60'ın üstünde olan hemen herkes. Hazreti İsa'nın da bir marangoz olduğunu eserinde hatırlatmadan edememiştir. Bu iş için bir zar kullanıyor. bir süre düşündükten sonra. ölümü ve zulmü simgelediğini söylemiştir.^ yor ve zar tek geldiğinde nokta. Nuh Usta falı yorumlamıyor. İlki iyi şeylerin yokluğuna. İşte en başta bu şekil. sadece. Asıl mesleği marangozluk olan adam. her ne kadar mecnun da olsa marangozun gaipten haberler verdiğine. tam 21 zavallının falında çıkan bu şeklin. Eğer ilk fal baktıran gabyar. "ben alnı ak gözü pek bir adamım" diyen kim varsa bu kişilerin kirli çamaşırlarını ortaya serdiğine kalıbını basıyordu. on değil. bu adı işiten de beyninden vurulmuşa dönüyordu. Ancak Tezâkirül Mücriminde göre. erbabının gayet iyi bildiği bu fal için şöyle bir cetvel çıkarmak gerekiyordu: 87 65 43 2 1 hemşireler valideler 1211 109 kerimeler 14 13 kerimelerin kerimeleri 15 mizan 16 netice Remil döken bütün üstatların bildiği gibi bu falda. Daha sonra hesapla diğer şekiller ilk dört şekilden türetilerek. soru soran kişiye dört kere dört. Vakanüvis Şaşı İkram Efendi Kevaşifül Melanet velHdbâset başlıklı eserinde anlattığına göre. Ama Hamamcı Musa Efendi. Nuh Usta remil atıp fal da bakmaktaydı. falına baktığı kişiye zan 16 kez attırıyordu. Onlara göre 'enkıs' kurşunun. Kuşçu-başı Halifesi Kuyruklu Rıza Çelebi'nin Kitabü'l İber'de anlattıklarına göre. çift geldiğinde ise çizgi sayılıyordu. abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra en karmaşık rüyaları bile tâbir ettiğine. herkes bu ihtiyar marangozun bir deli olduğunu düşünecekti. 'kabz-ı hariç' ise tahta veya kerestenin timsaliydi. remil döktüren 21 kişinin falında ortak bir nokta daha olmuştu. 'netice' kısmındaki şekle erişiliyordu.bir şahıstı. yani toplam 16 defa zar attırıh. Küflü Dilaver. Zindan kâtibi Çapraz Recep Dede Hazretlerinin El Mûs-vette fi Usûlü'l Livâta adlı muhteşem eserine göre Amat'ta cereyan eden ikinci tuhaf vak'a. yakışıklı bir delikanlı olan Afili Zekeriya adlı gabyann. Kul Hasan" gibi bir ad söylüyor. erbabının 'enkıs' dediği şu uğursuz şekil çıkmıştı: 102 Şaşı İkram Efendi bir değil. cetveldeki Valideler' kısmında bulunan ilk dört haneye yerleştirilmekteydi. vicdan muhasebesi yapıp unutmayı başardıkları o adlan Nuh Usta onlara teker teker hatırlatıyordu. "Hiç şüphe yok ki şu Nuh Usta bir evliya. birçok ölümün hem olmuş olduğunu hem de olacağını bildirdiğini söylemişlerdi. Ardından. diğeri ise kötü şeylerin varlığına delâlet etmekteydi. çirkin oldu- . "Bülbül Recep. kaşı gözü yerinde. Nuh Usta'ya kim remil attırdıysa 'netice' kısmında. Hep unutmak istediğim bir adı söyledi. remil ilminde 'nahs-ı dahil' denilen en uğursuz şekil olduğunu. falına bakılan kişinin geçmişini ya da geleceğim bildirmekteydi. Falına bakılan kişinin kısmetine göre her dört zann değeri bir şekil sayılmakta ve bu yolla tertip edilen ilk dört şekil. gaybın bilgisine sahip bir âlim değildi. beş değil. Bu da cetvelin 'valideler' kısmının üçüncü hanesin-deki 'kabz-ı hariç' şekliydi: Kadim remil üstatları eğer üçüncü hanedeyse bu şeklin. Evet! Şimdilik fal baktıran 21 kişinin hepsi bir vakitler adam öldürmüştü. Yıllar önce öldürdüğüm adamın adını!" demeseydi. İşin daha da kötü yanı.

her biri güçlü kuvvetli yedişer forsa tarafından çekilen toplam 71 küreğini. zabitlerini. Kaptan Efendimizi pruvaya çağırmak için kamaraya girdiğinde içeride kimseyi bulamamış. alacakaranlıkta Amat. elinde kıvılcımlar saça saça yanan bir foga maytabı olduğu hâlde. baş toplarını Amat'a doğrultmuş o dev Venedik çektirisini görmüştü. Matapan Burnu'na doğru yaklaşıyordu. avına saldırmaya hazır dev bir örümceğe benziyordu. Sözüne güvenilir bir âlim olan Buhur mütevellisi Kılbaz Yakup Dede Hazretleri de bu olayın doğru olduğuna dair. muhtemelen kendisini çekemeyen birinin bedduası sonucu sadece çirkinleşmediğine. *** Her zaman olduğu gibi gemiciler tabiatüstü ve insanın içini ürperten konularda kafalarını yorarlarken. kırmızı gözbebekleri ve sapsarı sivri dişler görünce sanki başından aşağı kaynar sular dökülmüştü. Bu teknenin baş kovalama toplarının en büyüğü olan bir Bella Mezza'nın gerisinde. 104 Çünkü burnu döndükleri anda. Derken. o anda fırsatı ganimet bilip kamaradaki kırmızı atlasla örtülü o boy aynasında kendini doyasıya şöyle bir seyretmek istemişti. Ama örtüyü kaldırdığında karşısında. boru üfleniyordu. su üzerinde seke seke ilerledi ve kaplama tahtaları ile postalarını darmadağın ederek bordasından içeri giriverdi. Yanm saat kadar sonra Amat burnu kavanço ederken bu gözcü sancak tarafına baktığında. Görevini bu şekilde ihmal ettiğinden. seyrek bir bıyık. Aynadaki aksinin üstündeki kızıl cüppeyi ve kafasındaki kara destar sarılı kızıl Ceza-* yir fesini de görünce. Amat'm pruva gözcüsü "Teyakkuz!" diye boşuna bağırdı. sabahın köründe bile ışıl ışıl parıldamaktaydı. Dile kolay. Ondört telli kemanın tellerinden yükselen oynak nağmeler o sessizlikte güvertenin hemen her yerinde işitiliyordu. fırtına ve cankurtaran yelkenleri serenlere sarılmıştı. bembeyaz ve köse bir surat. gücü kuvveti yerinde bir genç denizcinin yüze yüze ancak birkaç dakika içinde erişebileceği kadar yakın bir mesafede. aynı zamanda aklını da oynattığına hükmetmişti. suya her an inecek şekilde havaya kaldırmış vaziyette bekleyen bu muazzam çektiri. Baştarde sınıfından olan bu gemi en az Amat kadar uzun. Diyavol Paşa kamarasına kapanmış. yigitlerinki gibi güneş yanığı bir yüz yerine. Çünkü topun gürültüsü hem sesini bastırmış hem de Amat'm reislerini. tepenin üzerinde güçbela seçilen. Savaş düzenine uygun olarak flandrası fora edilmiş. Menâkıbü'l Mebain adlı eserinde yemin üzerine yemin etmiştir. tüfenkçilerini ve topçularını uyandırmıştı. Recep Dede Hazretlerine göre bu gabyar. Pruva gözcüsü yeni yeni m a*garmaya başlayan göğün altında denize doğru uzanan karanlık burna bakarken bir yandan da müziğe uyup eliyle usûl vurmaktaydı. gece yansından beri sinekema-myla oyun havalan çalmaktaydı. kıpkırmızı ve biçimsiz dudaklar. Çektirinin patlayan topunun fırlattığı 22 okkalık taş gülle. kirli dişlerini göstererek sırıtan bir topçu vardı. Zabitler sağa sola ba-ğırıyorlardı: "Deliği morile edin! Müsademe paletini hazırlayın!" "Topçular yerlerinize!" 105 "Tüfenkçiler tepeye!" . dukalığın şanına uygun bir şekilde. Biraz geç de olsa kös çalmıyor. Amat'tan 20 ayak daha uzun görünen bu çektirinin kıç kasarasından bir ses geldi: "Foga!" Bu ses duyulur duyulmaz topçu maytabını falya tavasına gömdü ve o koskoca balyemez topu gümbürderken. usûl vurmayı bıraktı. fakat süratli her çektiri gibi inceydi. ufka gölgesini düşürmüş o Venedikliyi fark edemedi.103 ğuna hükmedip hayata küsmesiydi. Açılan rahneden içeri su hücum etti. Kıç kasarasındaki yaldızla boyanmış oymaları ve arması.

. Tek. Çok geçmeden çektiride biri "Forza!" diye bağırınca otu-raklardaki forsalar kürekleri bir anda suya indirip." Baş toplarının hemen arkasında ellerinde kancalarla hazır bekleyen adamlara bakılırsa. Ama süratle ilerleyen kadırga sadece baş tarafını. Boğazlarını yırtarcasına "Hurraaa!" diye nara atıp yeri göğü çınlatan bu kana susamış cellâtların ellerinde eğri kılınçlar. ca kadırgadakilerin çoğu düştü.. Tek. Poyraz tarafındaki Venedik kalyonu da giderek yaklaşıyordu.. en az 10 okkalık topaçlara asılıp zahmetle çekmeye başladılar: "Dümrnm!. Fakat aborda etmesine ramak kalan çektiride-kilerin de lombarlardan içeri girebilmeleri şimdi imkânsızdı. Ancak Venedikliler. Ama Venediklilerin cesareti daha çok. grandi diregindeki o koca seren güverteye düştü ve birçok forsa ile asker yaralanıp saf dışı kaldı. Sintineyi neredeyse tamamen dolduran suyu tahliye etmek için tam kırk kişi tulumbaların başında var güçleriyle çalışıyordu. ganimet heyecanıyla elleri ayakları titriyordu. Amat ancak bir kez daha toplarım ateşleyebilirdi. Süleyman Reis'in emriyle tepedeki tüfenkler tapir tapir taptapayla teker teker patlaym-.. direklerin çanaklıklarına çıkmış tüfenkçilere bağırdı: "Tüfenkçiler! Emrimle ateş açacaksınız!" Ardından topçulara emretti: "Sancak bataryaları. Venedik kadırgasındaki 100 kadar korsandan bir sevinç nidası yükselmişti.Tek. Kırmızı yel flaması daha şimdiden görünmüştü bile. bellerinde zemberekli piştovlar. demir bilekli ve ensesi kalın forsalar ayaklan zincirli olduğu hâlde kırbaç altında inleye inleye def-i bela kabilinden küreklere her asıldığında. İri yapılarından dolayı böyle zahmetli bir göreve lâyık görülmüş kolu bükülmez. 22 okkalık güllenin bordada açtığı delik geçici olarak mori-le edilmişti. yani bir kalyondan çok daha küçük bir cepheyi gösterdiği için vurulması zor bir hedefti. ateş!" Ejderdehanlar ve kolomborneler ateş kustu... Tek. Süleyman Reis'in verdiği şu emir oldu: "Lombarlar suga!" 107 Bu emir üzerine topçular halatlara asılıp toplan fora ettikten sonra lombarları sıkıca kapattılar.. Tek. İskele tarafındaki kürekleri içeri alıp rampa etmeye hazırlanan kadırgadan Amat'ın küpeştesine kancalar atılıverdi. takımpâre yelken ve apaz seyriyle poyraz tarafından hızla yaklaşan kalyonlarından kaynaklanıyordu. Venediklilerin. dillerinde ise sunturlu küfürler vardı. Nitekim pruva direğine. Güllenin çarptığı yerden kopan sayısız tahta parçası havada şarapnel gibi dağılarak oraya buraya saçıldı. O kadar yaklaşmışlardı ki. halatlar gerildi.Balyemez topundan fırlayan 22 okkalık gülle Amat'ın bordasını delip dağıtınca... Artık top ateşi açılamazdı.Tek. Dümmm!. İki ambarlı Venedik kalyonu aşağı yukarı beş mil uzaktaydı ve çatışmaya en geç yirmi dakika içinde yetişecek gibiydi. küpeştesi yüksekte olan . Bununla birlikte kadırganın 10-12 küreği kırıldı.. Süleyman Reis'in "Salkım atılacak!" emriyle toplar gülle yerine tüfenk kurşunu dolu torbalarla dolduruldu..... suda yel gibi kayıp ilerleyen bu baştarde Amat'a rampa edecekti. ellerinde baltalar ve kancalı sırıklarla sereni birkaç dakika içinde denize bıraktılar. Bir çektirinin iki güverteli bir kalyona taarruza kalkması kolay değildi.. İyice yaklaşan kadırgaya ateş açıldığında her dört Venedikliden biri kanlar içinde yere yığıldı.. 106 Koskoca taş gülleler atan balyemez topundan sonra çek-tiri bu kez baziliklerini de ateşledi ve her biri dört okka çeken güllelerden biri Amat'ın baş kasarasına isabet edip ortalığı dağıttı. Fakat Amat'ı bu ani baskından kurtaran şey. üzerine simle işlenmiş kükreyen bir aslan figürü bulunan kızıl Venedik sancağı hisa edildi. her hamlede Amat'a biraz daha yaklaştıkça bu zalimlerin gözleri parlıyor. iki sıra oturak arasındaki boşlukta bekleyen dukalık askerlerinden sevinç nidaları yükseliyor. Süleyman Reis'in çarmıklardan tâ tepeye. tempo veren davulun her "Düm!" sesinde dişlerini ve ıskarmozları gıcırda ta gıcırdata.

sesleri değil. Diyavol Paşa Hazretleri en azından o anda.. Yanlışlıkla bizimkilerden birini atmayın denize. Amat'ın mürettebatı için şımank bir yan tanndan başka bir şey değildi. cesetler ve yaralılar arasında onu bulamadılar. Kırbaç Süleyman bu gemicilere. denize atılacak ölü ve yaralılarını toplamak üzere bekliyordu. Seyir güvertesindeki son Venediklinin de ensesine bir yatağan indirildiğinde.Amat'a rampa edebilmesi de çok zor olacaktı. boğaz boğaza. Kaptan Efendimizin kamarasından gelen oynak keman nağmeleri de işitilmeye başlandı. "Kan içindeki kıpkırmızı ölüler birbirlerine benzerler. En azından şimdilik hiç zayiat yoktu. Çünkü şurası muhakkaktı ki. kadırgadakiler de nara atıp gittikçe yaklaşan kalyonlarına tezahürat yapıyorlardı. Ama Efendimiz. damlayan. Putperestler. mürettebattan 27 kadar ağır yaralı saydı. ne gariptir ki. "Dikkat edin!" dedi. Paşa Efendimizin yaptığını reisler yahut zabitlerden biri yapsaydı ödleğin teki oluverirdi. yani bordasında büyük bir delik taşıyan bir savaş gemisi bırakmışlardı. Ne var ki. Tam tersi. Venedik kadırgası iki gomina kadar alargada.için tayfadan pek„o kadar farklı değildiler. Kaptanı görür görmez haber verin!" O anda Amat'taki hemen herkes Diyavol Paşa'nın öldüğü ya da ağır bir şekilde yaralandığı fikrindeydi. frengi deliklerinden denize akmaktaydı. eğer hayatta olsaydı kısık sesine rağmen gemide en çok bağırıp çağıran o olurdu. baltayla hücum eden bir hergelenin böğrüne dirseğini indirdi. "Siya!" emriyle geriye kürek çekerek açılmaya başlamışlardı. Porsunlardan ikisi adamlarıyla birlikte Venediklilerin cesetlerini denize atmakla görevlendirilmişti. Gerekirse donlarını indirip sünnetli olup olmadıklarına bakın. Rahneden su 108 alan Amat uzaklaşırken. Amat'm savaşıp bu kadırgayı batırması ya da ele geçirmesi için vakit yoktu. Gözünü o kadar kan bürümüştü ki. kılmç sallayıp kan akıtmaktan kimsede derman kalmamıştı. Onların yarım bıraktığı işi kalyonları tamamlayacaktı. ' 109 tayfanın yaşadığı baş kasaraya adımını bile atmamıştı. Amat'm güvertesine çıkmayı başarabilmişlerdi. seyir güvertesine atlamaya çalışan bir Venediklinin apış arasına dizini gömdü. kendisine piştovunu doğrultan bir rezilin bileğini kavrayıp suratına tokadı patlatırken. Kadırga büyük zarar görmüş ve Venedikliler Amat'ı ele geçiremeyeceklerini anlayınca. Ortalıkta kan gövdeyi götürürken istifini bozmaksızın kamarasında keman çalabilen asil biri. çünkü onlar da başaltından yetiştikleri . Yine de Venediklilerin gözü kara 30-40 kadarı. Çünkü Venedikliler geriye kalyonları için kolay bir lokma. Bir aylakçı çocuğa kılmç savuran bir başkasına kafa atıp adamı yere yuvarladıktan sonra. tabiatüstü bir varlıktı o. O keşmekeşte çifte kulaklı yatağanlarını çeken yeniçeriler Venediklilerle göğüs göğüse. Kamarasından güler yüzle çıkıp seyir güvertesinin korkuluğuna abandığında. fışkıran kan. Son Venedik askerinin cesedi de denize atıldığında Amat'ın cerrahı İbrahim Bey. güçleri olduğu kadar zaafları da olan ilahlarına nasıl bakıyorlarsa öyle baktılar ona. Üst güverteler ölüler ve ıstırapla inleyen yaralılarla doluydu. Damarlardan güverteye sıçrayan. İşte o anda seyir güvertesinde sadece göğüsleri inip kalkan yorgun savaşçıların soluk. İşte o anda akıllara durgunluk veren bir olay cereyan etti: Amat'a rampa edilmesine ziyadesiyle öfkelenip dinden imandan çıkan Süleyman Reis. Seyir zabiti Abuzer Reis ve diğer zabitler akıtılan kanla iyice kayganlaşmış güvertede düşmemeye dikkat ederek Kaptan Efendimizi arıyorlardı. Ne var ki. mürettebat Süleyman Reis'i değil onu se-lâmlamıştı: "Kaptan Paşa çok yaşa!" . gırtlak gırtlağa dövüştüler. ağzından köpükler saça ^ saça tekme indirip yumruk salladıktan sonra yeniçerilere çok az iş kalmıştı. Hayır! Cenk boyunca kamarasından çıkmayan kaptana Amat'takiler ne korkak ne de ödlek dedi. Hatta bu iş için bir filika bile indirilmişti.

Reisiniz eğer o kalyonu ele geçirirse. Abuzer Reis. bilemediniz iki gün sonra bize yetişecek ve rüzgârımızı kapatıp bizi cenge zorlayacak. kolunu Süleyman Reis'in omzuna attı. evet sizlere vereceğim!" Burada bir alkış tufanı koptu. Gûndoğusundan esiyor. Rüzgâr bizden yana değil. "Yaşa!" diye haykıracak oldu ama Efendimiz onları susturduktan sonra. Mürettebattan birkaç kişi. Ama koca reisinizin hakkını yemeyin! Süleyman Reis! Süleyman Reis! Gel buraya! Gel de bu cesur savaşçılar seni de görsünler! Haydi! Çekinme!" Diyavol Paşa Hazrederi. Ne kadar mutlu olduğumu sizlere anlatamam. kaptanın vaatlerinden sonra sevinçten ellerini ovuşturup fısır fısır birbirleriyle konuşan gemicileri azarladı: ¦ "Sizi gidi mendeburlar! Sünepeler! Uyuzlar! Tembeller! iskanca vardiyayı çalın! Nöbet birinci vardiyada! Porsun-lar! Her yer kan içinde. ama kolay bir iş de sayılmaz. "Aferin!" dedi. pruva gabya. Kaptan Efendimiz. Diğer yansı ne mi olacak? Söyleyeyim!" Elini Süleyman'ın omzundan çektikten sonra kollarını kavuşturdu ve sanki kulaklanna bir sır fısıldayacakmış gibi gemicilere doğru hafifçe eğildi. Efendimiz. pruva ve grandi babafingo yelkenlerini fora edin. Sintineyi kuruturcasına tulumba bassınlar. gemicilere. "İyi iş başardınız. Haydi sallanmayın! Tırmanın direklere! Ariva!" Mürettebat görev yerlerine döndükten sonra Abuzer Reis Kırbaç Süleyman'ın yanma gelip. Bu işi yapamayacak kadar korkak olan var mı içinizde! Varsa çıksın ortaya!" Çukur güvertedekiler. seyir güvertesi reislere ve zabitlere kalmıştı. Islıklar çalındı. Amat'a rampa edildiğinde de yatağanlarınızı çekip cesurca cenk ettiniz. ganimetteki beşte birlik payımın yansını ona vereceğim. Baş yelkenlerini." Kaptan Efendimiz bir süre sustuktan sonra. Ne yapmamızı istersin?" Süleyman Reis. "Sizler de yiğitsiniz. Herkes Diyavol Paşa Hazretleri'ne kulak kesilmişti. Bunun üzerine avuçlarını gösterecek şekilde ellerini kaldırdı ve bir süre sonra nidalar ve ıslık sesleri kesildi. Bugün de onun mangal yürekli bir savaşçı olduğunu görmüş bulunuyoruz. "Tekne su yapıyor. Sevinç nidala-n henüz sönmemişti ki Kaptan Efendimiz son sözünü de söyledi: "Amat'ın idaresi şu andan itibaren Süleyman Reis'te!" Diyavol Paşa Hazretleri yüzünde anlamlı bir gülümseme ile kamarasına girdiğinde. "Tulumbaların başından kimse ayrılmasın. Süleyman Reis yönetecek. Kırmızı baratalar kafalardan çıkarılıp havalara fırlatıldı." dedi. En azından kumarda paranızı rizikoya sokarsınız. Topçuları alınlarından öpmek gerekir. Rüzgârı sancak omuzluktan alıp batı tarafına kaçmaktan başka çaremiz ." diye cevap verdi. "Efendim!" dedi. Müsademe paletini kullanmamız gerekir. İşte şimdi kumar oynama zamanı! Bu kaçınılmaz çatışmayı da ben değil. Attıklarını vurdular. Ay111 nca Venedik kalyonu iyice yaklaştı. Tûfenkçiler de öyle. "En geç birbuçuk. Burtun üzerine Diyavol Paşa Hazretleri. Çünkü ben olmasam bile Süleyman Reis Amat'ı hakkıyla yönetir. güvertedekilere şunları söyledi: "Yansını da size. "Bordadaki deliği brandayla kapatın. Gerçi deliği morile ettik ama fazla idare etmez. "Bizi o korkunç fırtınadan kurtaracak kadar iyi bir denizciydi. Üstelik rüzgâr üstünlüğü de onda. Güverteye kum döktürün! Yoksa biri kayıp düşer de o taş kafasını kırar. Branda hazır. Çünkü hayatı rizikodur. İçim ferah doğrusu. Ama tayfanın tezahüratı bitmek bilmiyordu. "Bi110 ze doğru yaklaşan şu Venedik kalyonunu görüyor musunuz?" diye sordu. "Yiğit adam tez ölür.Kaptan Efendimiz işaret parmağını dudağına götürerek sus işareti yaptı. Zor bir iş değil. Gemiciler de ona doğru bir iki adım sokuldular. "Olmaz olsun öyle kişi aramızda!" diye bağırdılar. "İşte bugünün kahramanı!" dedi.

bordadaki delik kapatıldı mı?" Ana güvertede." dedi. Kemanını torbasına koyup duvara astıktan sonra Süleyman'a. akşam pişecek çorbanın lezzeti artar". Hatta ve hatta böyle bir eseri kitaplığımda tutmayı bile yediremem kendime. daha sonra seni can kulağıyla dinlerim. Ibni Parmen'in müridinin risalesi. kıç taraftaki pencerelerinin perdeleri sımsıkı kapatılmış loş kamaraya girip selâm verdiğinde Diyavol Paşa Hazretleri sinekemanınm gövdesindeki reçine tozlarını tülbende temizlemekteydi. Dur! Dur! Açıklama yapmana gerek yok. Ne gariptir ki Amat'ın aşçısı da kamarada. istersen sonsuz hayatla ilgilenelim biraz. Ben bu risaleyi tekrar okuyacağımı hiç sanmıyorum. "Efendim. . demir halatının uzunluğudur. Arada en fazla üç mil mesafe vardı. Seyrek bıyığının altındaki kırmızı dudaklarında alaycı bir gülümseme var gibiydi. yani seyir güvertesinde bulunmam lâzım. Bu. En kötüsü Amat'm rüzgâr üstünlüğü yoktu. Her beş milde bir iskandil edilsin." dedi. "Madem ki bir kalyon seni ölümsüzlükten daha fazla ilgilendiriyor. vardığı sonuçların kesinliği insanın içini bulandırıyor. Çünkü konumuz bu değil. Kaptan seni kamarasına çağırıyor. Rotayı serdümene ver. Geçen sefer ne konuşmuştuk? Ölümsüzlük hakkında ipe sapa gelmez bazı hurafelerden bahsetmiştik herhalde." dedi. Kısacası. Ancak bir süre geçtikten sonra bakışları yumuşadı ve derinden bir iç geçirdi." dedi. Süleyman Reis'in yanına gelip şunu söyledi: "Efendim. Bakalım kalyondan nasıl kurtulacaksın. "Hiç belli olmaz. Derinlik otuz kulaç olduğunda bana haber ver. Borda ateş gücümüz eşit. Fakat halatlardan biri patayı yırtıp kurtulmuştu ve görünüşe bakılırsa bu işle görevlendirilen porsun meseleyi çözemiyordu. Böylece indirilen yelken. Ayrıca parakete hesabı yapılsın. "Gel.yok. Abuzer Reis. "Sizi gidi ciğeri beş para etmez döküntüler! Bir işi 112 beceremediniz! Sizin yerinize gerdeğe ben gireyim bari!" diye bağırarak denizcilerin yanma koştuğunda. Hâl böyle olunca Venedik kalyonu da dümen kırarak peşlerine düştü. Kırbaç Süleyman'a. Eğer sağ kalırsak. Bu kitaplıkta senin için bak ne buldum! Yunan filozofu îbni Parmen'in müridi olan bir âlimin kaleme aldığı bir risale. Değerli teklifini şimdilik kabul etmem imkânsız. Bu arada. kızıl cüppesini çıkarıp sedirin üzerine yaymıştı. kare şeklindeki bir yedek yelkenin miyâ-ma ve iskota patalarına birer halat volta edilmiş ve bu halatların ikisi Amat'm sancak tarafından sarkıtılıp alttan geçirilerek iskele tarafından çıkartılmıştı. Billur kadehi o sarı içkiyle yarı yarıya doluydu. "Hâlâ yapacak' çok şeyimiz var." Verilen emir üzerine pruva batıya döndürüldü ve Amat rüzgârı kıçtan alarak açığa doğru seyretmeye başladı. Felçli sağ eline her zamanki gibi o siyah torbayı geçirmişti. "Aferin sana! Venedik kadırgasını perişan ettin. Diyavol Paşa Efendimizin hizmetçisi olan Nuh Usta. "Bu gidişle yarın sabaha kalmaz bize yetişir ve kapatma yapıp rüzgârımızı keser. Hava serin olmasına rağmen Kaptan Efendimiz. su kesimindeki deliği dıştan tıkayacaktı. ölümsüzlük hakkındaki fikirlerini bilmek isteyeceğini düşündüm. "Böylece hızımız azalır ve rüzgâr ondan yana estiği için manevra üstünlüğüyle başımıza epeyce iş açar. Bu filozofun . "Onu kollamam. Abuzer Reis." Kırbaç Süleyman. Söyledikleri o kadar mantıklı görünüyor ki. Gemimde böyle bir kitabın bulunmasını istemem doğrusu. "Peki öyleyse. ayakta bekliyordu." dedi. tam da kuzinede yakılması gereken bir kitap." Süleyman'ın işi başından aşkındı." O anda Efendimizin kaşları çatıldı. Şu anda bir Venedik kalyonu bizi takip ediyor. Ölmekle öldürmek yerine. O kalyonun da bizimki gibi iki top güvertesi var. Böylesi bir kesinlik yerine belirsizliği hep tercih etmişimdir. Bu 113 aşçı ocakta yakmadan önce risaleye bir göz atmak istersin diye düşündüm. Bunun için. işimiz zor!" Süleyman Reis. Ama çatışma onun kontrolünde olacak. Bu sayede belki. öyleyse bu değersiz kitabı aşçıya vereyim de ocaktaki odunların arasına atsın. otur.

Zamanının fazla olmadığını bilen Süleyman Reis risaleyi açıp okumaya başladı. zaman döngüsel olduğu için sadece geçmişi değil. İbni Parmen de hafızanın. yine Zeyd ile karşılaşacak. Pruvadaki iskandil vardiyasının başındaki çavuşun yaptığı ölçümler pasaparola edilerek tâ kıç tarafa geliyordu. Kısacası hatırlama ile kehanet aynı şeydi. İbni Parmen adındaki bu filozof Fisagorcular denilen cemaati terk etmiş. Görevini de ihmal etme. "Venedik kalyonu bütün yelkenlerini açtı. Fisagorculara göre zamanın sonsuz olmasının yegâne yolu onun döngüsel olmasıydı." içi içine sığmadığı için kamarada dört dönmeye başlayan Süleyman'a baktıktan sonra. Öte yandan. Ama sakın unutma! Bitirir bitirmez risaleyi aşçıya teslim edeceksin." dendiğinde ise oğlun henüz var olmadığı sonucu çıkıyordu. Dümene Kör İdris geçsin. Belli aralıklarla adamlanna derinliği ölçtüren çavuş. zaman döngüsel olduğu için tekrar doğacak." dedi." Bu söz üzerine Kırbaç Süleyman'da şafak attı. Müridinin yazdıklarına bakılırsa. Parakete hesabı yapmaya devam edin. fakat onların ilginç bir fikrini reddetmemişti. Bu döngü sonsuza kadar sürecekti. belli bir tarihte doğup zamanla büyüdüğü vakit Zeyd ile arkadaş olduktan sonra. 56 toplu Venedik kalyonunday-dı. Kaptan Efendimizin ince. Risalede bu bahsi izah etmek için şöyle bir örnek verilmişti: Sözgelimi Amr. Bununla birlikte hafıza geçmişi ve geleceği algılamaktaydı. "Efendim!" dedi." Kaptan dışarı çıkarken. Süleyman Reis. Küllerini de bana getir. Anlaşılan derinlik 100 kulaçtan fazlaydı. "Bir oğlum olacak. Öyleyse var olduğu söylenen herhangi bir şey geçmişte ve gelecekte olamazdı. Ne yapmamızı istersin?" Süleyman Reis başını kitaptan kaldırarak. Kırbaç Süleyman'ın aklının yarısı Amat'ı takip etmekte olan. Mesela. "Al. "Alt dehlize inip yaralılara bir baksam iyi olacak. hafızanın da zamanı algıladığım ileri sürmüştü." dendiğinde bundan. O. İşte. Efendimizden teslim aldığı kitabın ilk sayfasını açtığında kamaranın kapısı vuruldu ve içeri seyir zabiti Abuzer Reis girdi. En iyi serdümen o. 50 fersah sonra derinliğin 35-40 kulaç olması gerekir.Kaptan aşçıya kitabı uzatarak. tıpkı göz ve kulak gibi bir duyu organı olduğunu söyler görünüyordu. "Bir dedem var idi." Abuzer Reis tekrar selâm verdikten sonra kamaradan çıktı. geçmişin ve geleceğin olmadığını söyleyerek Fisagorculardan ayrılıyordu. Bu arada. 'şimdi çocuk olduğunu' ve 'şimdi ihtiyar olduğunu' hatırlayan. Ne çocuk ne de ihtiyar olan biri de. kırmızı dudaklarına bir gülümseme yayıldı. Aşçı yakılacak kitabı almak üzere hâlâ bekliyordu. mensup olduğu tarikatın şeyhi İbni Parmen'in ölümsüzlük hakkındaki fikirlerini açıklayıp yorumlamıştı. "Yakılmadan önce bir bakmak isterim. "Bu değersiz kitabı hemen şimdi ocakta yak. ezelî ve ebedî bir 'şimdi' . Selâm verdikten sonra telaşla. Eli ayağı dolaşan Süleyman Reis. geleceği hatırlamak da mümkündü. "Hayır!" dedi. arkadaşına ihanet ederek onun tarafından öldürüldüğünde." diyen İbni Parmen'e göre. derinlik 30 kulaç olduğunda bana derhal haber verin. yine ona ihanet edecek ve yine öldürülüp yine doğacaktı. dedenin artık var olmadığı." dedi." dedi. "Bütün yelkenleri açın. Böyle bir şey için zamanım hep oldu ve olacaktır. filozof Aristâtalis gözler nasıl ki ışığı ve kulak115 lar da sesi algılıyorsa. al kitabı. "Siz de foravele edin. Ardından Süleyman'a dönerek şunlan söyledi: "Peki. "Her ne kadar uzakta olsalar da zihinde şimdi bulunan şeylere bir bak. Yerinden doğru-' lup kızıl cüppesini alarak sırtına geçirdi. dolayısıyla 'algılayan' biri yanılmaktaydı. iskandil 114 kurşunu dibe varmadığı için her çeyrek saatte bir "Kesmedi!" diye bağırıyordu. Yoksa bu rüzgârla gemiye broş attırır. takımpâre yelkenle bize yaklaşıyor. Ancak bu filozof. Başka birini dümene yaklaştırmayın. aynı zamanda hem çocuk hem de ihtiyar olamazdı. Daha önce dediğim gibi. güverte de sende. Bu eseri yazan âlim. Yani gemiyi şu anda sen yönetiyorsun.

Bu arada. Amat'ın kıç tarafındaki kündere hilalli ve sekiz köşe yıldızlı o kızıl sancak çekildi. aynı zamanda üçer top lombarını da kapatıyordu. Feryat hunisini ağzına götüren Abuzer Reis bağırdı: "Bütün vardiyalar güverteye! Haydi sallanmayın! Vaktimiz az! Süleyman Reis konuşacak!" Çukur güvertede toplanan mürettebattan bir uğultu yükseliyordu. "Bu kadar açıkta bir sığlık bulacağımızı hiç tahmin etmezdim. Risaleyi gece yarısından sonra bitiren Süleyman. iç bulantısını ikiye katlıyordu. Kapatmada olan geminin hızı düşeceği için mürettebat çatışmaya girmek zorunda kalırdı. delikten içeri gi--ren suyu boşaltmak için gece boyunca tulumba basmaktan kollan kopan gemicilerin soluk sesleri. Bir deniz kurdunu. Çünkü deliği dıştan tıkamak için karinaya sarkıtılan yelken. Venedik kalyonu giderek yaklaşıyor. yakınmaları ve du-alan işitiliyordu. "Efendim. İskandil çavuşu yine bağırdı: "Derinlik 45 kulaç! Dip kayalık!" Şafak sökmek üzereydi. Bu toplar muylularından kundaklara tekrar bindirilmemişti. Diyavol Paşa Hazretlerinin dediği gibi gerçekten de yakılması gereken bir eserdi bu. Eğer hemen açarsanız lombarlar su alır. Çünkü kıç tarafı geminin en zayıf yanı. Seyir zabiti Abuzer Reis. Kısacası ateş üstünlükleri azalmıştı. çöküp sırtım duvara yaslayarak çoktan sızıp kalmış aşçının ayakları dibine kitabı bıraktı." Verilen emirle. fâniler âleminde kesin olan artık iki şey vardı. "Fora edip doldurun ve güneş doğmadan önce salya etmeyin. Fakat Süleyman'ı ve-* yanında kükürtlü su taşıyan postasını seyir güvertesinde görünce sustular.içinde yaşıyor demekti. bir de kendilerini takip eden 56 toplu kalyona bakıyorlardı. "Kıç tarafın alt dehlizindeki iki kolomborneyi alesta tutun. Kaptan Diyavol Paşa bütün yetkiyi sa117 na devretti. İç bulantısı azalmıştı. Aynca seyir güvertesinin zeminindeki havalandırma ızgaralarından." dedi. Kırbaç Süleyman'ın yanına gelerek. İki saate kalmaz top menziline girer ve baş toplannı ateşlemeye başlar. Çünkü adamın elinde kırbacı vardı. tü-fenkçiler. Fakat kadırganın taş güllesi bordayı delip dağıttığında çarpmanın şiddetiyle iki ejder-dehan topu devrilip tekerlekli kundaklarından çıkmıştı. Kırbaç Süleyman konuşmasına başladı: . Kendilerini takip eden Venedik kalyonundan kurtulmak için bu feneri söndürmeleri yeterliydi ama bu onursuzca bir tavır olurdu. Bu gidişle kalyon üç saate kalmaz onlara yetişir ve en geç bir saat sonra da kapatma yapar ve Amat'm rüzgârını keserdi. Ama bu ne işimize yarayacak. Her nefsin ölümü tadacağı şu dünyada herkesin aslında ölümsüz olduğunu göstermek. Sadece ölüm yetmiyormuş gibi. hele hele Kırbaç Süleyman'ı asla ve asla deniz tutmazdı. Bir seyir güvertesine." dedi. Parakete hesabına göre Matafan Burnu'ndan batıya doğru tam 50 fersah yol aldık. anlamadım. Fakat İbni Parmen'in müridi olan âlimin yazdığı risale midesini bulandırmıştı. Bildiğin gibi pupa seyri yapıyoruz ve dalgalar kıç tarafta patlıyor. Ne yapmamızı buyurursun?" Süleyman sakalını sıvazlayıp bir süre düşündükten sonra. İşte bu yüzden o kişinin ölümsüz olduğunu kabul etmemiz gerekiyordu. topçular çukur güvertede toplansın. Gerekmedikçe ateş edilmeyecek. Senden emir almamız lâzım. İster alın yazısı densin ister matematik. kesinlik özgür bir insanı daima çıldırtırdı. Kıç tarafında feneri yanan Amat rüzgârı omuzluktan alarak seyretmekteydi. Bu sırada dışarıdan iskandil çavuşunun sesi işitildi: "Derinlik 50 kulaç! Dip kayalık!" 116 Kırbaç Süleyman kamaradan seyir güvertesine çıktığında gecenin serin havasım ciğerlerine çekti. ölümsüzlüğün de en az ölüm kadar kesin olduğunu kanıtlamış görünüyordu. Hem rüzgâr üstünlüğü hem de ateş üstünlüğü var. Eğer toplan bazilikse 9. sancağı hisa edin ve bütün vardiyalar. Kıç lombarlar suğa edilmiş okun. sakre ise 12 okkalı güllelerle Amat'm kıç tarafını dağıtır. Görünüşe bakılırsa bu kalyon ile aralarında iki milden daha az mesafe kalmıştı. Derinlik giderek azalıyor. Çünkü bu kişi.

"Bilemediniz!" dedi. biliyor musunuz?" Kırbaç Süleyman bir süre sustuktan sonra. başlarında sol tarafı kalkık geniş siperli siyah şapkalar."Arslanlanm! Sizler usta denizciler. Vakit gelmişti. Şimdi herkes savaş yerlerine!" 119 Venedik kalyonu bir gomina geride. "Bu geminin. "Mizana direğinde randa yelkeni olmalı. Bu korkunç savaş gemisi baş toplarıyla tekrar ateş edince güllelerden biri mizana gabya yelkenini delip tâ ileride denize düştü. "Bu geminin. dökme demir olmalı. "Bizim toplarımız tunçtan ve bazılarında dö118 küm hatası var. gabyarlar. öksürük şurubu içmesi gereken karga sesli bir porsun. Fikrinizi söyleyin! İyi bir kalyon nasıl olmalı?" Herkes susuyordu. rüzgârı kıç omuzluktan alan Amat'ın rüzgârını kesip hızını düşürmeyi amaçlıyordu. Her iki gemi de seyir halindeyken yeni topçubaşı haykırdı: "Hisa lombar! Salya top!" Pruva direğinde aslanlı kırmızı sancak dalgalanan Venedik kalyonunun da bazilikleri ve sakreleri salya edilmişti. sırtlarında kırmızı yenli siyah redingotlar olan neferlerin ve kırmızı redingotlu zabitlerin vahşi parıltıların oynaştığı gözlerinin akı görünüyordu. Artık çatışma kaçınılmazdı. Öyle ki. Harp atımıy-la ateş edersek onları değil bizi telef edebilir. "Direkleri bizimki gibi meşeden değil. Bu arada. lacivert ve tüylü bir şapka vardı. Üzerinde damarlar görünüyor. 35-40 yaşlanndaki bu Venediklinin başında geniş kenarlı. arması her ne kadar eksik olsa da müşkülleri derhal çözen akıllı gabyarla-ra. Baziliklerin attığı iki gülle Amat'ın kemere hattında denize düştü. Boynundan ve uzun çizmelerinin konçlarından süslü püslü danteller sarkıyordu. köknar ağacından yapılmalı"." dedi. "Ayrıca velena ve flok yelkenleri de gerekli. karavana atmayan keskin nişancı tüfenkçilere ihtiyacı var!" Süleyman eliyle güvertedeki mürettebatı göstererek haykırdı: "Yani sizlere! Sadece ve sadece sizlere ihtiyacı var!" Kollarını kavuşturduktan sonra ekledi: "En iyi kalyon. Venedikli kaptan ve Süleyman Reis aynı anda haykırdılar: "Foga!" . Süleyman Reis şöyle buyurdu: "Tüfenkçiler tepeye! Kalyon kemereye geldiğinde ateş açıp güvertesinde kimseyi sağ komayın. sırma apoletli mavi bir redingot giymişti. Neden sonra marinelin biri. randa ve velena yelkenlerine de ihtiyacı yok! Demir toplara da ihtiyacı yok! Neye ihtiyacı var. iyi bir kalyonun üç top güvertesi olmalı. trinketa ve mayıstıra yelkenlerini istinga edeceksiniz. Ateşe karşılık vermek için Amat'ın kıç tarafındaki top lombarları hisa edildiyse de. hep bir ağızdan. "Ey Süleyman Reis. Daha sağlam direklere de. yiğit savaşçılarsınız! Soruyorum size. aynalıkta patlayan dalgalar bu işi suya düşürmüştü. emir verilmeden hangi manevranın yapılacağını kestiren usta denizcilere ihtiyacı var!" dedi. Pruva neferleri! Demiri salya etmeye alesta olun. Porsunlar ve marineller! Emrimle baş yelkenlerini. "Bu geminin üçüncü bir güverteye ihtiyacı yok. Beklenildiği gibi. O güne kadar yedi Türk öldürdüğü için yanaklarında yedi parmak^ uzunluğunda favori bırakmış kaptanları. Fakat tam da bu anda Venedik kalyonu baş toplarını ateşleyince bazı gemiciler irkildi. ben emir verince her an funda edilmeye hazır olarak griva babasında asılı kalsın. Ben emir verince tekrar iskele bataryalanna geçeceksiniz. "Toplan tunç değil. Artık o kadar yakındı ki." diye haykırdı. tez zamanda topu doldurup hedefi vuran cesur topçulara. mürettebatı iyi ve becerikli olan kalyondur! Bu yüzden biz onlardan iyiyiz!" Süleyman Reis'i huşu içinde dinleyen tüfenkçiler. topçular ve hatta aylakçılar galeyana gelip. mari-neller." Bir üskuncacı ise. Topçular! İskele bataryalanndaki toplan doldurduktan sonra sancak tarafına geçin. "Yaşa!" diye bağırdılar. tüfenk menzili içindeydi." Süleyman Reis." dedi. Hızla yaklaşan kalyon rüzgârı kesmeye başlayınca Amat yavaşladı.

Ortalığı İtap Mayan keskin k0kulu barut dumanından göz gözü görm^ •olmuştu. Her iki gemi de seyir halindeyken yeni topçubaşı haykırdı: "Hisa lombar! Salya top!" Pruva direğinde aslanlı kırmızı sancak dalgalanan Venedik kalyonunun da bazilikleri ve sakreleri salya edilmişti. O anda kızılca kıyamet koptu. Süleyman Reis o keşmekeşte haykırdVrM» "İskandil!" m\Lil İskandil çavuşu kurşun aklığı denize attı ve müjdılj verdi: "Derinlik 25 kulaç! Dip kayaul<!» Toplar tekrar patlarken Kırb. Artık o kadar yakındı ki. Bu sırada kw. Çarpan gülleler turusasından ko-pannca Amat'ın o koskoca mayıstıra sereni düştü ve yelken 120 güverteye yayıldı. tüfenk menzili içindeydi. ejderdi! eNİ hanlar ateş açtıktan sonra Kırb^ Süleyman bagırdr n. Ateşe karşılık vermek için Amat'ın kıç tarafındaki top lombarları hisa edildiyse de. kolomborneler. Beklenildiği gibi. Venedik kalyonu u rar ateş açmadan önce bu tab^azlardan bazıları kaçacaH^ bi oldu. olan yj. Bu duruma ^ iki taraf da yararlandı ve top^ır nı tekrar doldutoaya baş^ dılar. gır titriyor ve bu acemilerin ko*rkudan dişleri lakırdıya rdu O hengâmede bu adamlann dudakları sürekli kıpıyor ' laşılan o ki can kaygısına düştn Zavallılar durmadan kelîmt i şahadet ve salavât getirip bufc.a«direden sağ salim kurtu&lm" yi Cenâb-ı Hakk'tan niyaz ediyorriard. Çok geçmeden H Att\-seyir hâlindeki iki kalyonun *0pları yine gümbürdedi Amat'm bordası yine çok hu^aindı. Toplar yeniden doldurninnuştu. Bu korkunç savaş gemisi baş toplarıyla tekrar ateş edince güllelerden biri mizana gabya yelkenini delip tâ ileride denize düştü.aç*ın sesi yine duyuldu-"Salya demir!" ' **• Pruva neferleri demiri salyj* ettiler. rüzgârı kıç omuzluktan alan Amat'ın rüzgârım kesip hızını düşürmeyi amaçlıyordu. ejderdehanlar ve sakreler aynı anda gümbürdedi. Boynundan ve uzun çizmelerinin konçlarından süslü püslü danteller sarkıyordu. Bazilikler. sırtlarında kırmızı yenli siyah redingotlar olan neferlerin ve kırmızı redingotlu zabitlerin vahşi parıltıların oynaştığı gözlerinin akı görünüyordu. Ama topçu çavuşları hınçlarını boşun* taşımış ^ -lardı. sağa sola saçılan tahta parçalan ve kıymıklar kurşun gibi vızıldayarak mürettebatın başına. bacaklanna saplandı. Bu haliyle demir ttir> ^ an atılabilirdi.ıklı açllan top ateşiy^atS^ Amatın grandi direğinin babtog0 çubugu çathyıp kl^ KÇ( ve güverteye düştü. Kaçmaya yeltenenlerder. gözüne. Ama direklere tırmutıAUi nan yeniçerilerin tüfenkieri p*ür patır patlayınca Venedilbed]N%i' lerin çoğu döküldü. Venedikli kaptan ve Süleyman Reis aynı anda haykırdılar: "Foga!" "Ateş!" . Amat'm top guvertelenn. bazıları. ^İstinga trinket! İstinga pruva gabya! istinga gfandi gaJitarı ^ ya!" ' V 13 Venedik kalyonu bir gomina geride. Her iki kalyonun da lime 1in. kınlarından çekilViî!^ top güvertesinde parlayan kıllnÇ^lan görünce yerlerine df dfS** düler. başlarında sol tarafı kalkık geniş siperli siyah şapkalar. sırtına. lacivert ve tüylü bir şapka vardı. Gülleler lombarlara çarpıp kaplamalan dağıttı. M kenlerınde hayır kalmam^ Kolomborneler v. 35-40 yaşlanndaki bu Venediklinin başında geniş kenarlı. Hızla yaklaşan kalyon rüzgârı kesmeye başlayınca Amat yavaşladı. %f. sırma apoletli mavi bir redingot giymişti. aynalıkta patlayan dalgalar bu işi suya düşürmüştü. çarpıp bordayı dagm güllelerden dolayı dehşete ka^ı^n bazı topçular zangır 2an.."Ateş!" Maytaplar falyalara gömüldü. göğsüne. O güne kadar yedi Türk öldürdüğü için yanaklarında yedi parmak^ uzunluğunda favori bırakmış kaptanları.de. Artık çatışma kaçınılmazdı.

göğsüne. Amat'ın bordası yine çok hırpalandı. anlaşılan o ki can kaygısına düşen zavallılar durmadan kelime-i şahadet ve salavât getirip bu badireden sağ salim kurtulmayı Cenâb-ı Hakk'tan niyaz ediyorlardı. kolomborneler. İskele bataryalarmdaki toplar doldurulmuştu. Venedik kalyonunun dümenini paramparça etmişti. Amat demirle tiramola edince Venedikliler donup kalmış. rüzgâr Amat'ı saat yönüne döndürdü. Amat'm bütün topları ateşlendi ve kalyonun en zayıf yeri . gözüne. sağlam ve hırpalanmamış iskele tarafını gösterdi. kınlarından çekilmiş top güvertesinde parlayan kılmçlan görünce yerlerine döndüler. O anda kızılca kıyamet koptu. Dümenciye verilen "İskele alabanda!" komutuyla dümen sola kırıldı. Gülleler lombarlara çarpıp kaplamalan dağıttı. Kolomborneler ve ejderde-hanlar ateş açtıktan sonra Kırbaç Süleyman bağırdı: "İstinga trinket! istinga pruva gabya! İstinga grandi gabya!" 121 Trinket ve gabya yelkenleri toplanırken Süleyman Reis'in sesi yine duyuldu: "Funda!" Bu emir üzerine pruva zabiti. Venedik kalyonunun kıç tarafına geçince. O hengâmede bu adamların dudakları sürekli kıpırdıyor. gabyarlar prasyalara asıldılar. Ortalığı kaplayan keskin kokulu barut dumanından göz gözü görmez olmuştu. Bu sırada karşılıklı açılan top ateşiyle Amat'ın grandi direğinin babafingo çubuğu çatlayıp kırıldı ve güverteye düştü. darmadağın olmuş sancak tarafını değil. Çok geçmeden. Süleyman Reis o keşmekeşte haykırdı: "İskandil!" İskandil çavuşu kurşun ağırlığı denize attı ve müjdeyi verdi: "Derinlik 25 kulaç! Dip kayalık!" Toplar tekrar patlarken Kırbaç'ın sesi yine duyuldu: "Salya demir!" Pruva neferleri demiri salya ettiler. Venedik kalyonunun top güvertelerini tarumar etti. Ateş emriyle birlikte patlayan ejderdehan ve kolombornelerden fırlayan gülleler. Lombarlar hisa. Kaçmaya yeltenenlerden bazıları. çarpıp bordayı dağıtan güllelerden dolayı dehşete kapılan bazı topçular zangır zangır titriyor ve bu acemilerin korkudan dişleri takırdıyordu. griva babasmdaki kaygan kazık bağını fora eder etmez demir denizi boyladı. hâlâ seyir hâlindeki iki kalyonun topları yine gümbürdedi. Çarpan gülleler turusasından ko-pannca Amat'ın o koskoca mayıstıra sereni düştü ve yelken 120 güverteye yayıldı. Bu durumdan her iki taraf da yararlandı ve toplarım tekrar doldurmaya başladılar. Bu haliyle demir her an atılabilirdi. Demirle tiramola işe yaramıştı. Kalyon artık manevra yapamayacaktı. dolu toplar da salya edildi. Tam 180 derece dönen tekne Venedik kalyonuna bu kez. ejderdehanlar ve sakreler aynı anda gümbürdedi. mürettebatının 'kâbus' adını lâyık gördüğü bir kolomborneden atılan beş okkalık gülle. Direklerden duyulan "Alesta!" sesleri sevinç doluydu. neye uğradıklarını bilememişlerdi. Venedik kalyonu tekrar ateş açmadan önce bu tabansızlardan bazıları kaçacak gibi oldu. Bazilikler. Fakat en önemlisi. Amat'm top güvertelerinde.Maytaplar falyalara gömüldü. sırtına. Toplar yeniden doldurulmuştu. Ama topçu çavuşları kılmçlannı boşuna taşımıyorlardı. Halat derinliklere aktıktan sonra demir dibi buldu ve Amat demire bindi. bacaklanna saplandı. Ama direklere tırmanan yeniçerilerin tüfenkleri patır patır patlayınca Venediklilerin çoğu döküldü. Durumu bilen topçubaşı bağırdı: "İskele bataryalarına!" Burnu sabit olmak üzere. Her iki kalyonun da lime lime olan yelkenlerinde hayır kalmamıştı. sağa sola saçılan tahta parçalan ve kıymıklar kurşun gibi vızıldayarak mürettebatın başına. O anda seyir güvertesinde bir ses duyuldu: "Demir bırakıyoruz! Alesta tiramola!" Pruva zabiti demir halatını bir balta darbesiyle kesti.

içine barut doldurulmuş hayvan bağırsağından ibaret fitili. Çünkü tulumba başındakiler tekneye dolan suyun tamamını değil. "Bir müşkülümüz var." dedi. "Alarga!" diye bağırdı.'' dedi. Belli ki barut kuyruğunu yakıp gemisini havaya uçuracaktı. Gemiyi didik didik arasınlar. belki on binlerce altın değerindeki o güzelim kalyon böylece heba olup gitti. Kaptan Efendimizi gören olmamıştı. Kaptanı bulan kişiye 10 esedî kuruş vereceğim". Venedik kadırgasının baş kovalama topundan fırlayan 22 okkalık taş güllenin açtığı delik yelken beziyle dışarıdan tıkandığından. Bunun için kancalar hazırlandı. ölülerin ücret ödemediğini biliyordu. ölü ya da diri mutlaka bulmamız gerekli. çıkardığı kurşunun ağırlığı kadar gümüş talep eden bu adam. Onlara. bacak ve tahta parçalan yağdı. mürettebatı perişan olmuştu. tüfenkçi-lerin ve marinellerin yüzleri gülüyordu. Kısacası Amat'ın baştan kıça tamirden geçmesi şarttı. kırılıp güverteye düşen. Eğer bunu başaramazlarsa. dört gün sonra ise Amat batacaktı. top güllesi isabet et123 tiginde turusası koptuğu için güverteye düşen ve geminin manevra yapabilmesi için denize bırakılan mayıstıra serenini. Abuzer Reis'le hasar tespitine çıkan Kırbaç Süleyman. "Kaptan kamarasında değil. Amat'm yelkenleri faca edilip dümen sancak'tarafına basılarak bu kez terse tiramola atıldı. bacağından vurulmuş olacak ki. Aslında Efendimizin saklanması için Amat'ta ne bir kuytu yer ne de bir sebep vardı. Venedik kalyonu infilâk etti ve tam 10 dakika boyunca gökten kol. Çünkü tedavi ettiği yaralılardan. Tâ cephaneliğe kadar inen. Her nerede ise onu. Ne var ki. üzerine yağmur gibi yağan kurşunlara rağmen ateşlemek üzereydi. "Yoldaşlarım. tekne şimdi daha az su yapıyordu ama su kesiminin hemen altındaki bu deliğin vakit geçirmeden onarılması gerekiyordu. Bunu başardı da! Foga maytabıyla tutuşturduğu fitil harlayıp duman ve kıvılcım sala sala yanmaya başlayınca. Sinekemanı masasının üstündeydi. Geminin tamiri için ulaşabilecekleri en yakın liman ya da koyun nerede olduğunu bulabilmek için Süleyman kaptan kamarasına^ yöneldi. yelkenleri yırtılıp sa-çaklanmış. kalyona aborda etti. Hiç ölü olmaması. sadece gemicilerin değil. ancak onda dokuzunu boşaltabiliyorlar. Topçuların. Adamlarınıza söyleyin. neredeyse üç adam boyundaki babafingo çubuğuna da şimdilik cırgana yapılmasını emretti. İşin kötüsü açık denizdeydiler. Bu yüzden kaptanımız bize gerekli. iki gün sonra bütün ambar su altında kalacak. Venedik kalyonunun kaptanı. Çok geçmeden kalyondaki herkes canının derdine düştü. Fakat hesaba katmadıkları bir şey oldu. denize filika mayna edilip tekrar kullanılmak üzere gemiye alınmasını. Süleyman Reis. Amat'ta aylakçılardan yeniçerilere. Çalgının akordu bozuktu. Kalyonun direkleri ve serenleri kırılıp dökülmüş. porsunlardan topçulara kadar herkes çocuk gibi sevinçliydi. elinde yanan bir maytapla kıç kasaraya doğru sende-leye sendeleye koşuyordu.olan kıç tarafı darmadağın oldu. Tepedeki tüfenkçiler Venedik kalyonunun güvertesine son bir kez yaylım ateşi açtıktan sonra artık rampa edilebilirdi. Efendimiz içeride yoktu. Sancak bataryalarının ateşiyle Venedik kalyonunun grandi direği çatırdayıp denizi boylayınca batarya122 lardan ve güverteden tekbir sesleri yükseldi. Böylece Amat. Her iki çatışmanın sonunda Amat'ta 47 yaralı vardı. Binlerce değil. Kapıyı vurduktan sonra içeriden cevap gelmeyince mandalı çevirip kamaraya girdi. tehlikeyi gören Süleyman Reis. böyle olunca da tekne saatte iki fıçı kadar su alıyordu. Çünkü binlerce altın değerindeki bu gemiyi ganimet olarak almamaları için hiçbir sebep kalmamıştı. "Güvertede onu gören oldu mu?" Ne gariptir ki. gemi hekimi İbrahim Bey'in işine gelmişti. gemi-• nin de yaralanm sağaltmak gerekmekteydi. Yelken dolduran Amat biraz açılmıştı ki. Fakat mürettebat. Durumu fark eden rampacılar kancalan bırakıp açevela gönderleriyle kalyonu var güçleriyle ittiler. ambarlarda- . Kırbaç Süleyman parmağıyla telleri peşten tize doğru tınlattı. Sağa sola bir süre bakmdıktan sonra derhal Abu-zer Reis'i ve zabitleri çağırdı.

iskele tarafındaki bütün ." Ne olursa olsun konuşacak durumda değildiler. tıp. Herhalde çalgısını akort ediyordu. Neydi adı? Nuh! Evet o adam bu kamaraya asla girmesin. sanki kaptan çok yakınımızda. Porsun yemin üzerine yemin ediyor. Süleyman ve Abuzer Reisler dolapları açıp sihir. Mürettebat emirleri bizzat onun verdiğini düşün125 sün. Topçubaşma söyle. "Malta kıyılarını iyi bilirim. felsefe. elkimya ve daha bir nice alanda kaleme alınmış cilt cilt risaleler. Ardından da Abuzer Reis'e. Seyir zabiti sordu: "Değil demirlemek. Ama kendimizi belli etmeden nasıl gideceğiz?" Süleyman Reis. "Kaptanımız gemideydi. Amât'm tamiri için gidebilecekleri en yakın yer. Ama gördükleri şey onları dehşete düşürdü. zifostan sintineye kadar bütün gemiyi fellik fellik aradı. Şu andan itibaren ben ve tüm mürettebat emirleri senden bekliyoruz. Kaptan Efendimizin kamarasına girdiler. bütün izbe köşeleri. kıyıya bile yaklaşamayız." diyordu. Kaptanın kaybolduğu açık... Bizi mutlaka görürler ve canımıza okurlar. "Söyle maran126 gozlara. "Tamiratı orada yapamayız. çatlayıp kırılırlar." dedi. "Efendim. tamir için en uygun yer de orada". Bu koskoca gemi şövalyelerin gözünden kaçmaz. burnumuzun tam dibinde!" dedi. Süleyman Reis telleri teker teker tınlattığında çalgının artık akortlu olduğunu gördü. Ne var ki birinci porsun. Kendi kendine. "Geminin altını üstüne getirdik. "Sadece en yakın yer değil. barut ambarlarını. "Malta kıyılarında. Akşam ise tam tersi olur. ne yazık ki. "İçimde öyle bir his var ki.5 kulaç kadar alçalır. Akla yakın yegâne açıklama. müsveddeler ve ilmihâllerle dolu rafları bir süre karıştırdıktan sonra nihayet emyâl cetvelini buldular. yedek halat ve yelkenlerin depolandığı yerleri. "Amat'ı karaya oturtacağız yani! Ama bu gemi kuruda kalınca postalar dayanmaz. Amat'ı iskele tarafına yatıracağız. "Sen yine de Diyavol Paşa'nm kaybolduğunu kimseye söyleme. Kaptandan sonra gelen ikinci kişi. Güllenin açtığı delik sancak tarafımızda. Ayrıca şu marangoz. ama ölü ama diri". "Malta'nın kıble tarafındaki Silendi Ko-yu'na sokulacağız.5 milde birer kule var. divanlar." dedi. Gerçekten de en yakın yer orası. Koyun rüzgâr üstündeki lodos tarafında ise yükselir. Ben de kaptanımız bulundu diye aramayı bıraktım"." Süleyman Reis'in bu garip durumu açıklamak için zamanı yoktu. Kaptanımızın kamarasından bir süre keman sesi işittiğimde yukarı çıkıp kapısını tıklattım. Ancak Diyavol Paşa Hazretleri buhar olup uçmuş gibiydi. Keman masadaydı. kısacası pruvadan pupaya." Süleyman ise." diye cevap verdi." diyordu Abuzer Reis. Çünkü bordada açılan delikten tekne su alıyordu. gerekirse Mushaf'a el basmaya hazır olduğunu söylüyordu. işte Amat'ı orada bayıltıp tamir edeceğiz. Herkes onu ararken ben alt dehlizdeydim. "Efendim. her 1-1. Usturlabla yaptıkları ölçüm ve akıntının yönü ile bulundukları yeri tayin ettiler ve en yakın kara parçasını öğrenmek için cetvelin sayfalarını karıştırdılar. yani koca reis sensin. Omurga da dayanır. Diyavol Paşa'nm denize düşmüş olması. "Bu çalgının akortlu olup olmaması da bir şeyi göstermez. 1-1. Ama kaptanı bulamadık. "Hayır efendim!" dedi. Bu durum üzerine Süleyman ve seyir zabiti Abuzer Reis. hatta sintine kuyusunu. sancaktan iskeleye." deyince Süleyman "Hayır. Kapının arkasından bana o anda çok meşgul olduğunu söyleyip tersledi. Bir an önce tamir gerekliydi. Bu rüzgâr öğlene doğru şiddetlenir ve koyun rüzgâr altında su. Bu aramızda sır olarak kalsın.124 ki hurçlann ve fıçıların içlerini." dedi." Abuzer Reis. Saint Jean şövalyelerinin egemenliği altında bulunan Malta Adası'ydı. Ancak Abuzer Reis ona. Eğer gemide değilse mutlaka denizdedir. "Orada bu mevsimde sabaha karşı poyraz tarafından şiddetli bir rüzgâr başlar ve günbatımma kadar sürer. Sonunda Abuzer Reis. Böylece postaların zarar görmesini önleriz. oraya varıncaya kadar sancak ve iskele postaları arasına palador çaksınlar.

" dedi. Ayrıca başka çaremiz yok gibi. kulaklarından fışkıran kıllar olduğunu düşündü. Sıkıh yumruğu havada. İşin kötüsü." dedi. "Kes artık şu ıslığı!" diye kükredi. "Fakat bildiğim kadanyla Şilendi'de bir gözetleme kulesi var. Kostantiniye'de yeniçerilerin kaldığı Et Meydanı kışlasında. Çorbacı arkasına döndüğünde ıslığın. başları külâhlı bir grup acemi oğlan. bu gece ay kırmızımtırak olacaktır. Sanki biri ıslıkla bir nağme çalıyordu. Cemaat Ortası'nm çorbacısına kala kala kızıl saçlı ve kara gözlü bir delikanlı kaldı. yakarır gibi avuçlarını göğe doğru açarak lahavle çeken çorbacı bir an. Çorbacı. Ardından herkes teker teker adamım seçmeye başladı. sanki inmeyi beklerken sert bir sesle delikanlıya adını sordu. ortasına seçtiği oğlan tarafından öttürüldüğünü fark etti. Bu ne demektir. Oğlan. Meydanı çevreleyen diğer odalarda oldugu bi fau flç ^ ^ ^^ J g penklerı menteşelerinden kopmak üzereydi." Abuzer Reis. Hele hele. "Tam dört tane çakmaklı tüfengimiz var. Çorbacılar bununla da yetinmeyip delikanlıların ağızlarım açtırıp dişlerini de incelemeye. "Bizi görür görmez Valetta'ya haber uçururlar. kalçalarına. Bu salaş binanın duvarını oluşturan.talarına ya da bölüklerine alacakları delikanlıları daha iyi tanısınlar diye. Ne gariptir ki.lombarlar suğa edilsin. yangınlardan viraneye dönmüş evleri yıkmak gibi 127 angaryalara koşulan. Çünkü gemiyi bayılttığımızda lombarlardan içeri su girer. 50 yaşındaki çorbacı bu sesin kaynağının. "Sen de en az benim kadar havayı okumayı bilirsin. Oğlan şu cevabı vermişti: 128 f "Bana Daniyal derler ağam. Yeniçerilerin yüksek zabitlerinden olan çorbacılar. birbirinin üzerine bindirilerek der me çatma. ortalara yazılmak umuduyla Tekke Camii önüne getirilmişti. aganm verdiği bir emirle bu oğlanlar soyundu. şu pembe. Orta'nın ika metgâhı olan 'odaya' geldiler. Üzerlerinde sadece dizlerine kadar inen paçalı donlar kalmıştı. oğlan ellerini dizlerine götürüp usûl de vuruyordu. Allah'ın izniyle bu işi başaracağız. Ne kadar gayret göstersem de surat asmayı beceremiyorum. yani 'Yeni Odalar' denilen yerde. Tehdit eder gibi yumruğunu kaldıran çorbacı." Çorbacı önde. yıllardır kaldırımlar döşemek." Kendisine böyle bir oğlanı reva gördüğü için. Eminim ki. gaipten ses duyduğunu sandı." * ^t * Amat'ın Malta'ya doğru seyretmesinden 40 yıl kadar önce. Hatta kalafat yapılsın. O güne kadar Yeni Odalar'da hiç ıslık duyulmadığına göre ses muhakkak gayp âleminden geliyordu. Bunu nasıl önleyeceğiz?" Süleyman Reis gülümseyerek. "Bu kolay olmayacak efendim. "Ne o! Karşında maymun mu oynuyor! Neden gülüyorsun!" diye çıkıştığında oğlan. yani 53. kendini 'Emilio Santos' diye tanıtan şu kızıl sakallı keskin nişancı işimize çok yarayacak. bir yiğide yakışmayacak şekilde gü-lümsüyordu. "O kolay!" dedi. Şu batan puslu güneşe. Bunlar yağmurlu havada da ateş alır. "Gülmüyorum ağam. çarpık çurpuk kaplanan keresteler yağmur ve güneşten . Soruyorum saria efendi! Sen hiç yağmurun altında bir fitilin yandığını gördün mü? Yağmur yağarsa yeniçerilerin fitilli tüfenkleri bir işe yaramaz!" "O kadar acele etme!" dedi Kırbaç Süleyman. oraluva. "Gece vakti karaya asker dökeceğiz. 53. Eşkâl defterine adı yazıldıktan sonra yeniçeri ağasının oğlanın ensesinde patlattığı okkalı tokadın acısından iz eser kalmamış gibiydi. biliyor musun? Bu işaretler yağmurun yağacağını gösteriyor. sırtlarına. Fakat hayır! Ses gerçekti. fıstık yeşili gökyüzüne bir bak. Şu yeni icat silâhlardan. "Benim yüzüm böyle. Amat'taki yeniçeriler ne güne duruyor?" Seyir zabiti. Daniyal arkada olmak üzere meydanda yuruyup ahşap bir binanm önüne." dedi. omuzlarına karpuz seçer gibi vurarak kof mu dolu mu olduklarını tahmin etmeye çalıştılar.

Bir çıyan sedi nn akma hızla kaçıp saklanırken bu yeniçeri. Neden sonra aşın suyundan bir tahta kaşık dolusu aldı ve ağzına götürüp soğuşun diye üfledikten sonra içti. Hele tâ uzaktan bir nağme işitmeye görsün." dedi. mutlaka raks eder. üç ayaklı bir kütüğün üzerine yatırdığı postu yüzülmüş koyunu. Ama merak etme biraz kizılcınli biraz da kaygusuzla bu merhaleyi kolayca atlatır sın.. Ateşi 130 tutuşturup kazanı sacayağın üzerine yerleştirdi. ayak parmaklan arasındaki kir tabakasın. Bununla da kalmayıp ortalara dağıtılan etleri taşırken." deyince Daniyal. Oğlanı sana emanet edivorum " A» dikten sonra üst kata çıktı. kazanda pişmekte olan aşa damlıyordu. bir yandan da . ayakta tutan eğri büğrü kolonlar meyil verdiği için o koskoca yapının içindeki yiğitlerle birlikte göçün yerle bir olmamasının yegâne sebebi. çıyanı görüp de X Ien Danıyal'a. Ocağın hararetiyle. alt rütbede bir yeniçeri divana oturup pabuçlarım çıkarmış. sonra da elini burnuna götürüp kokluyordu Çor bacının içeri girdiğini fark edince. bu kolay kolay bastınlabilecek bir dürtü değildi. Ona usûl er kan öğret. Gel gör ki. koskoca Yeniçeri Ocagı'ndaki yiğitler arasında dudaklarında bir tebessümle dolaşan tek kişi. kadir gecesi doğduğuna hükmettikleri Daniyal'ın mırıldandığı gazellere. Fokurdamaya başlayınca suya iki avuç dolusu tuz serpeledi ve kıllı elleriyle kavradığı dev kepçeyle bu aşı kanştırmaya başladı. İşte bu anda Daniyal gülmemek için dudaklannı ısırdı. o akşam mutfağın kapısındaki bir budak deliğinden içeriyi gözetlemeye kalktı. yeniçerilerin suratları en ufak bir pürüzde alabora olurdu. mutfağın tam üzerindeydi. hürmeten yerinden bir doğrulup hafifçe eğilerek selâm verdi. «Mısır Çarşı ' sından aldığım şu merhem çıyan sokmasına birebir En tazla uç hafta sonra o şiddetli ağrıdan geriye hiçbir şev kal mıyor. Yemeğin lezzetinden gözleri süzülmüştü. Bir karakullukçu olan yeniçeri. kalbini sertleştirmek amacıyla onu ortanın* yüksek zabitlerinden olan aşçının yanına yamak verdiler. hora teperdi. yeni terleyen kızıl bıyığı ve kara gözleriyle hemen dikkat çeken Daniyal adlı o karakullukçuydu. Satır sallayan bu adam. Ama sen neden gülüyorsun öyle! Gülünç bir şey mi var?" Sadece 53. Ama bu hayvana duyduğu iştahtan dolayı ağzının sulandığı. Sağda sol" da kedi büyüklüğünde fareler cirit atıyordu. Ağzını şapırdattıktan sonra geğirdi. Kazan-ı Şerife bir kova su boşalttıktan sonra parçaladığı koyunu içine attı. Ocagumza intibak etmen için elimden ne gelirse yapa129 cağım. Muharebe kıyafetini giyip başına yatırtmah börkünü geçirmiş olan aşçı. çizmelerini parlatırken. O güne dek yüzlerce kişinin kanını döktükleri ve her sabah sol taraflarından kalktıkları için olsa gerek. Bunun için merdivenleri koşa koşa çıkıp koğuşuna kapağı attı. Ama. Burada ilk günler zor olur.kararmış ve kurtlanmıştı. İki gün içinde kılıgıyla kıyafetiyle karşımda tam oır yeniçeri bulayım. Katıla katıla gülüyor. Fakat bu sırada beklenmedik bir şey oldu: İçtiği bir kaşık et suyu adamın mide ve bağırsaklarını harekete geçirmiş olmalıydı ki "Pırrrt!" diye bir ses çıktı. sefa getirdin. Kapıdan içeri girdiklerinde. köpürüp dudaklarının kenarından taşan tükürüğünden de hemen belli olmaktaydı. Zemin hasır kaphyd. adamın şakaklarından süzülüp çenesinden akan ter. "Işte fakirha nemiz burası. Çorbacı bu yet^ ye. Bu deliduman fedaîler. Onun güler yüzüne her baktıklarında yutkunan yeniçeriler belki de bu huzur abidesi karşısında çatır çatır çatlıyorlardı. asık suratlı. Ortanın mutfağında ertesi gün işe başlayacak olan Daniyal. gece vakti kandilleri yakarken. "Hoş bulduk. sefa bulduk." diye kibarca kafşu k verdi. Burada Daniyal kahkahayı bastı. ustaların pabuçlarını.. Cemaat Ortası'nda değil. çatık kaşlı değildi. Katıldıkları savaşlarda kös dinlemiş. duvarına dayanan dört adam boyundaki bir ahşap payanda idi. eyyam görmüş onca koç koçak gibi ekşi çehreli. hırstan alt dudağını ısırmış bir hâlde satır sallayarak paramparça etmekteydi. Hoş geldin yoldaşım. ovalıyor. "Merak etme kardeşim. daha o sabah boğazlanmış olan zavallı hayvandan sanki düşmanı kadar nefret ediyordu. Koğuş. Bak! Ortamıza yeni bir yoldaş getirdim. daima bir türkü mırıldanırdı. Yeniçerilerin 'oda' dedikleri bınay. kopardığı kahkahalara artık dayana-madıklan için.

ispanyol donanmasının Tunus'taki Böne bölgesine asker döktükleri haber alındığı için tertip edilmişti. Fakat hiçbiri. bir hafta sonra orta ile sefere çıkması gereken zavallı aşçının sağ kolu ile sol bacağı kırılmıştı. daha toplarını bile ateşleyemeden bir tepenin ardından gelen atların toynak seslerini ve kişnemeleri işittiler. Mazgalları dağılıp bedeni ve burçları birçok yerden çökmüş olan harap kaleyi onarıp tahkim etmeye zamanlan olmayan İspanyollar alçak bir tepedeki. Fakat döşemenin yıllardır tahta kurtlan tarafından kemirildiğini unutmuştu. denizden beş mil kadar uzaktaki Girdbad'a doğru hareket etti. Ordu-yu Hümâyûn'da o zamanlar tüfenk yerine arkebüz kullanılmaktaydı. çoğu dizlerine kadar uzanan. ikmal için gelen İspanyol kalyonlarının ve onlarla savaşan kadırgaların top sesleri işitildiginde. Da-niyal ıskalamıştı. Deniz yolculuğu iki hafta sürmüştü. Karaya döktüğü askerleri için ik. Sefere çıkmadan önce en azından bir kerecik arkebüz-le ateş etmesi elzemdi. Deniz tarafından. Cemaat Ortası'nın başeskilerinden biri Daniyal'ı tüfenkhaneye götürüp ona ateş etmeyi öğretmeye kalktı. Evet! Ispanyollarda at vardı. ellerinde . üzerinde bir haç bulunan mavi-beyaz damalı bayrakları ve daha bir nice flama dalgalanıyordu. Düzenleri sadece palangayı zaptetmek için kurulan yeniçeriler. Derken arkebüzünü destek çubuğunun çatalı arasına dayayıp nişan aldı. balıkçılardan ve korsanlardan aldıkları istihbarata göre İspanyol eskadronu günlerdir görünmemişti. Fakat sol gözünü bir türlü yumamıyordu. Tunus kıyılarına vardıkları vakit. ak tenli delikanlının. Ardından kurşunu yerleştirdi.. geniş kenarlı siyah şapkalar. sakatlanıp yatağa düşen aşçının yerine onu Tunus seferine götürmekti. O zamanlar arkebüz kurşunları göğüs zırhlarını delemiyordu. tam da aşçının üzerine düştü. İspanyol askerlerinden bazılarının çizmelerinde neden mahmuz olduğu üzerinde düşünmemişti. ama palangada hiçbir at gözükmüyordu. konçları huni şeklinde çizmeler. arkebüzler üç kere patlatıldı ve yeniçeriler üçer saflı savaş düzenini aldı. bazısı da beli dar uzun redingotlar giymişlerdi. Bir atı devirmek için 50 arkebüz kurşununun bile yetmediğini herkes biliyordu. Delikanlıya zarar gelmemişti ama. 53. Ancak Daniyal değil ateş etmek. Tûfenkhanede bu karakullukçu verilen talimata uyarak çatal çubuğu yere dikti. boyunlarında dantelah yakalar. ateş etmeden önce tam yarım saat boyunca nişan almıştı. Bu kadar eğitimi yeterli gören çorbacı.yumruklarını sıkmış tepmiyordu. Sayılan ancak 200 kadar olan bu askerlerden kimisi tüylü. Dediklerine göre. Bu sefer. ağaç dallarını sepet gibi örüp içini toprakla doldurmak suretiyle hazırladıkları barikatlarının gerisindeydiler. Çok geçmeden sağ tarafta 100 kadar İspanyol süvarisi. Dört şâhi topla birlikte kıyıya çıkan 53. kara gözlü. Orta.*» ye'den törenlerle uğurlandı. böyle bir silâha dokunmuş bile de131 ğildi. Daniyal'ı sefere gideceklerin listesine yazmıştı. Heyhat ki heyhat! Ama davetli ama davetsiz. göğüslerinde ise zırh vardı. Bunun için 53. Önce barut döktükten sonra namludan içeriye paçavra tıkıp sıkıştırdı. Fakat yeniçerilerle birlikte ganimet için savaşa gelmiş azaplar. O gebergâh gibi yerde bile süslerini ihmal etme132 mislerdi. mevzîlere doğru dört nala hücuma geçmişti. Nihayet tetiği çektiğinde silâh patladı ama. 17 çektiri ve 11 nakliye gemisi bir hafta sonra Kostantini. o tepinmeye devam ederken döşeme çöktü ve Daniyal. yalın kılmç tepeden aşağı. nerede düğün dernek varsa oraya gidip şarkı söyleyen ve hora tepen o kızıl bıyıklı. Nitekim. Bu şekilde hazırladıkları palanganın gönderinde. Falyaya yemleme barutunu serpip halen yanan fitili yılankaviye geçirdi. Tahta bir çubuktan ibaret harbiyle tekrar paçavra tıktı. tahta parçalarıyla birlikte mutfağa. mal yapılması gerektiğinden İspanyol gemilerinin gelmesi yakın olmalıydı. onca gümbürtüye rağmen 15 adım ötedeki testi kırılmamış. yani karakullukçu DaniyaPın tozpembe dünyasını kan kırmızısı bir cehenneme çevirmenin yegâne yolu. Bu hayatı boyunca vuramadığı tek hedef olacaktı. Gülbank çekildi. Orta'nın çorbacısı kaybedecek vakitleri olmadığını anladı. Zabitlerin şapkalarında devekuşu tüyü.

Fakat süvarilerin çoğu ellerinde kıhnçlarla. yani cesetlerin toplanması bitene dek gözyaşı döktü. Yapılan anlaşmayla. Süvariler yaklaşırken mızraklarını yere dayayıp atlara doğrulttuklarında birçok biniciyi alaşağı ettiler. Ama bu gerçekleşmedi. ayakları dibinde cansız yatan o ispanyol'du. gözü karanyordu. Hayatında ilk kez can aldığı için zangır zangır titreyen Daniyal'm midesi bulanıyor. Daha nice sefere katıldı. bir süre sonra birkaç İspanyol. Daniyal kadar sıradan görünüyordu. ortanın en iyi nişancısı olan bu adam. Savaşlarda öldürdüğü onca adamdan sonra kolayca terfi alabilirdi. Yeniçeri Ocagı'ndan firar etmişti. hatta en neşeli insanlarla en iyi şarapları içerken bile yüzünün güldüğü yoktu. İçinden ona sarılmak. Teslim olmaya da gö133 nüllü değil gibiydiler. Bu korkunç silâhla nişan alıp tetiği çektiğinde mutlaka biri ahireti boyluyordu. Bununla birlikte tam 42 gün sonra geri geldi. Bezgin ve bıkkın bir görünüşü vardı. Firar ettiği için Tekke Camii önünde yüzüstü yere yatırılıp. Tüfengi yüzünden adı 'Fitilli Daniyal'a çıktı. ilk öldürdüğü adamın mezarını kazıp kemiklerini torbasına doldurduktan sonra Kostantini-ye'ye dönmüştü. ateş üstünlüğü olmayan İspanyollar beyaz bir teklif bayrağı çektiler. Daniyal tetiği İspanyol'dan önce çekti ve patlayan arkebüzden fırlayan kurşun. Papazları eşliğinde ölülerini toplarlarken bazıları hüngür hüngür ağlıyordu. Sanki dünyada kendisini affedecek yegâne kişi. azapların hattını yarıp arkebüz taşıyan yeniçerilerin arasına daldı ve birçoğunu şehit etti.görülecek şekilde çakşırı indirildi. kaba etleri. zırh delebilen yeni icat bir fitilli tüfenk hediye edilmişti. sefer bahşişini alırken. İspanyol ona "Disculpe!" diye bağırmıştı ki. Genç yeniçeri cesedin başında epeyce beklemişti ki. Canını aldığı cesedin İspanyol esirler tarafından gömülmesini seyretti. genç bir İspanyol askerinin tam da kendisine nişan aldığını fark etti. ondan özür dilemek geliyordu. Daniyal da silâhını bu adama yöneltti. suratsız biri olmuştu. Ulufesini. Daniyal öldürdüğü adamın cesedine gözlerini dikmişti. Çünkü günün birinde. İspanyollar da yeniçeriler gibi nişan almış. arkebüz ateşinden sonra hücuma geçme karanaldı. papazla birlikte geldi. Orta'nın zayiatı 35 kişiydi. Bu askerlerin içinde Daniyal da vardı. Atıyla birlikte yere serilen. ateş emrini bekliyorlardı. Cemaat Ortası'nda yoklama yapılırken. Arkebüzler dolduruldu ve çatallara dayandı. silâhlarını bırakmaları koşuluyla ölülerim merasimle gömebilirler ve bir nakliye gemisiyle vatanlarına dönebilirlerdi. Orta'nın en iyi nişancısı olduğunda ona ar-kebüz yerine. Rivayete göre bir nakliye gemisiyle Tunus'a gitmiş. Sırtında kemik dolu bir torba taşıyordu. Derken dört şâhi top palangaya ateş açtı. Verilen emirle destek çubukları toprağa dikildi. Açık kalmış gözleri siyah.uzun mızraklarla sağ kanada doğru koşmaya başlayıp mevzî alınca iş değişti. Biri beline . Artık attığını vuruyordu. Duyduğu doğruysa. adamın alnına isabet etti. Adam yere serilmişti. Ölünün açık kalmış 134 gözlerini eliyle kapadı. Bu sırada Daniyal. İspanyolların topu yoktu ve her biri beş okka çeken gülleler palanganın toprak duvarları kolayca yıkıyordu. Bu durumu gören çorbacı. 53. Ama İspanyol. İçlerinden biri cesedin çiz-melerindeki mahmuzlan çıkaracak oldu ama Daniyal bu ölü soyucuya okkalı bir tokat indirdi. bir türlü yumamadığı sol gözüne bağlamıştı. tek gözü kör bir süvarinin göz bandını çözüp almış ve daha iyi nişan almak için. Yeniçeriler hücuma geçmeden önce. Mezarın başına dikilen haçın üzerine yazılan ad şöyle idi: Emilio Santos Tunus'ta işlediği cinayetten sonra Daniyal somurtkan. Adamın yüzünde ağlamaklı bir ifade vardı. 'Fitilli Danyal' adı okunduğunda cevap veren çıkmamış. bu nida bir küfür olsa gerekti. Canım aldığı adamın olağanüstü bir özelliğini arıyordu. 53. Palanga ile aralarındaki mesafe 40 adıma düşmüştü. 53. Fakat yeniçerilerle başetmeleri neredeyse imkânsızdı. Fitillerini yakıp sol kollarına dolayan 200'e yakın arkebüzcü ateşe hazırdı. Tâ akşam vaktine. Bu yüzden palangaya doğru kaçtılar. kana bulanmış dalgalı saçları ise kestane rengindeydi. İspanyol'un cansız bedeninin yere yığılısı Dani-yal'm aklından bir türlü çıkmıyordu.

Süleyman Reis ve Amat'taki birçok usta denizci o gece karanlığında. geri döndükten sonra herkese kendisini Emilio San135 tos diye tanıtıyordu. aceminin biri çekine çekine bu ketum adama sordu: "Ağam! En iyi sen bilirsin. Gece yansından az sonra. Tamirin yapılacağı Silendi Koyu'na karanlıkta fark edilmeden girmeleri gerekmekteydi. Kıyıdan 10 mil kadar alarga denizde. Eğer bu kulelerden birindeki gözcüler tarafından görülecek olurlarsa. birkaç saate kalmaz. Neden sonra bir an önce yıkaması gereken çamaşırlar aklına geldi ve elindeki dolamayı leğendeki küllü suya sokup çitilemeye devam etti. Sorusuna cevap alamayacağına hükmeden acemi tekrar işine dönecekti ki. pruva ile başaltı arasına gerilen kasavele halatına asıyorlardı. Yaşaması gereken kişiyle öldürdüğü kişi aynıydı. ay bulutların ardından çıkar çıkmaz nihayet gözcünün sesi işitildi: "Kara göründü! Sancak pruva istikametinde!" Dümen karayel tarafına kırıldı. İçki sofrasında kendisine "Sakal" diye hitap edip neden bu Hıristiyan adını seçtiğini soranlara şöyle cevap veriyordu: "Fitilli Daniyal 40 yıl önce Tunus'ta vuruldu. Çok geçmeden yağmur başlayacak gibiydi. Hemen herkesin kulağı. Birkaç saat daha volta vurduktan sonra dümen kara tarafına kırıldı. Emilio Santos. Ben bugüne kadar alt tarafı bir can aldım. Valetta'dan en az 10 savaş gemisi gelebilirdi. Yasak olmasına rağmen sakal da bırakmıştı. grandi direğinin tepesindeki gözcüdeydi. Ama yeniçerilerin fitilli tüfenkleri ne yazık ki yağmurlu havada iş görmezdi. Bunu bildikleri için heyecandan ve kaygıdan gemi-dekilerin yürekleri güm güm atıyordu." * •)( * Amat. Terfisinin engellenmesine aldırmadan bu adı yıllarca taşıdı. Hava kararmış. ikinci kez birini öldürdüğünde alt tarafı bir tek kişi öldûrmüşsündür. yeniçerilerin en kıdemsiz neferleri olan karakullukçular. Malta'ya doğru seyrederken akşam vakti gökyüzünü yağmur bulutları kaplamıştı.." 136 ' Cevabını alan karakullukçu sanki kendi kaderini görür gibi içe dönük gözlerle uzaklara bir süre baktı. savaşa giderken ailesi tarafından uğurlanan o masumu da. Üçüncü kez ise. İşin garibi. Buna rağmen. Dirise edip karayel tarafından esmeye başlayan rüzgârı apazdan alan Amat batıya doğru seyrediyordu.000 kaj« dar adam öldüren yeniçeri şu cevabı verdi: "İlk kez öldürdüğünde bir değil. Ona bu nedenle atılan dayaklar bir öküzü bile öldürebilirdi. Ama koyu bulmaları için en fazla dört saatleri vardı.. bütün bu kişileri öldürmüş olursun. Malta'nın kıyılarını. Fakat o gıkını çıkarmamıştı. "Bütün yelkenler istinga!" Yelkenleri toplanan Amat yavaşladı ve durdu. nâm-ı diğer 'Sakal' ise çubuğunu tüttürmekteydi. dağlarını ve burunlarını siluetlerinden tanıyabilirlerdi. Silendi Koyu görünene kadar orsasına seyredeceklerdi. Önce atıştı137 . karadan üç go-mina kadar açıkta Abuzer Reis'in sesi duyuldu. Bunun yegâne çaresi ise karaya asker döküp kuleye bir baskın yapmaktı. Çünkü yaşaması gerekiyordu. onca emekle yıkadıkları çamaşırları. Yeni doğmuş ve annesi tarafından emzirilen o bebeği öldûrmüşsündür. Benim yerime o yaşıyor. Babasının başını okşadığı o çocuğu da. Bir burnun rüzgâr altı tarafında. yağmur atıştırmaya başlamıştı. Artık nasıl cesaret ettiyse. sanki bin kişiyi öldürmüş gibi olursun. bir genç kıza aşkını ilân eden o delikanlıyı da.oturduktan sonra ortanın çorbacısı kıçına tam 200 değnek vurdu. Tehlike büyüktü: Bir istilâya karşı Malta'nın tüm kıyılarını gözleyen kuleler ve top bataryaları Amat için birer tehditti. zavallı bir kadının kocasını da. Yüzlerce kişiyi öldürmek nasıl bir şey?" Sakal susuyordu. o güne kadar 4. Onun yerine Emilio Santos var. Ama o dayandı. kimseyi öldürmüş sayılmazsın.

Bir başeski Süleyman'a. Yatağanlarını kullanacaklar. Kürekler çekilirken sadece ıskarmozlann gıcırtıları ve yag138 murun şıpırtısı duyulmaktaydı. falya tavalan ile kıvrımların birleştiği yere mum damlattı." dedi. taştan yapılmış bu yassı kule üç katlıydı. ardından terastakileri vuracaksın. "Gerçi tüfenk sesi duyulmaz ama. Sol gözüne bir bant bağlayan Sakal'ın kullanacağı dört çakmaklı tüfenk toplam 9 okka kadar çekiyordu. Amat'm önündeki burnun diğer tarafında bulunan Silendi Kule-si'ndeki nöbetçilerin sayısı dörtten fazlaysa. "Talihimiz varmış ki başka nöbetçi yok. Zemin kattaki küçük pencerelerden ışık sızmadığına göre diğerleri uyuyor olmalıydı. Yakar yakmaz fitilleri hemen söneceğinden hiçbir işe yaramayacak fitilli tüfenklerini mangada bırakan 15 kadar yeniçeri. şu iki atın yanında bir nöbetçi daha var!" O serin havada üşümemek için bu nöbetçi. Amat'm en iyi nişancısı olan Sakal ise. bu silâhlar yetersiz olabilirdi. Geri kalanlar da bulunduğumuz yönden kuleye yaklaşsın. "Kapıda. Sakın ola ki onları atlara yaklaştırma!" Süleyman Reis yeniçerilere şu emirleri verdi: "Fitilli tüfenkleriniz yok." dedi. Tepesindeki geniş terasta iki nöbetçi göze çarpıyordu. falya tavalarını kapatan kıvrımlara düşerek barutu ateşleyecek kadar kıvılcım çıkanp çıkarmadıklarına baktı. Tepeye tırmandıklarında. "Efendim. "Kapının yanındaki mangal ve bir de meşale dışında. "Efendim!" dedi. Gereksiz yere kan . güvertede bekliyordu. Terastaki nöbetçiler düştüğünde kuleye koşup dışan çıkan kim varsa hakkından gelin. Baskına uğradıklarını anladıklarında yapacakları ilk iş kapıdan fırlayıp atlardan biriyle Valetta'ya koşturmak olacaktır. önce kapıdaki nöbetçiyi. Amat'm üç filikasından ikisi denize mayna ediliyordu. Gökyüzünde kıble tarafına kayan yağmur bulutlarının ardında zaman zaman ay görünüyor ve 60 adım kadar ilerideki Silendi Kulesi'ni aydınlatıyordu. Süleyman Reis'e fısıldayarak." dedi. Yemleme barutu rutubet almasın diye. Cemaat Ortası'nın odabaşısı değil. Çatışmadan sonra ne sağ bir adam ne de sağlam bir gemi kalsın. Bu keskin nişancı yorulmayıp kolay nişan alsın diye silâhlan bir karakullukçu taşıyacaktı. Bunun önünü nasıl alacağız?" Kırbaç Süleyman. Siz üçünüz hissettirmeden kulenin diğer tarafına geçin ve kuleye piştov 139 menzili kadar yaklaşın. Çünkü her adama ihtiyaç vardı.ran yağmur şimdi iyice bastırmıştı. İki adet filika denize mayna edildikten sonra Süleyman. Görünüşe bakılırsa bu grubun başında. Bıçağıyla teker teker vidalarını döndürüp çenelerini açtıktan sonra. "Bir aksilik olur da başaramazsak kanınızın son damlasına kadar savaşın ve kalan son kişi cephaneliği ateşe verip Amat'ı havaya uçursun. Karanlıkta bir baykuş ötüyordu. 53. Sonunda dört ölümcül silâh hazırdı. "Onların ihmalkârlıkları bizi kurtaracak. mürettebatı ile birlikte Amat'm kaderini belirleyecek dört çakmaklı tüfengi hazırlamaktaydı." dedi. birkaç adam boyu yükseklikteki. Altı kişi kara tarafına geçsin. o topu bir ateşlerlerse ses diğer kulelerden de duyulur. Hâl böyleyken topu nasıl ateşleyecekler?" Daha sonra Sakal'a dönerek. Bu durumda bir atış daha yapabiliriz. Silâh seslerini işittikten sonra yerinizde kalacak ve kuleden Valetta'ya doğru kaçanlara engel olacaksınız. Başlarında nöbetçi bırakılmadı. vağmur altında kıyıya doğru kürek çekmeye başladı. Herkes kumsala indi. topları da var. silâh olarak kendisine sadece kavisli bir süvari kılına seçen Kırbaç Süleyman bulunacaktı. Fakat Sakal'ın yanındaki karakullukçu. kapının yanındaki mangalda bulunan korları üfler üflemez peyda olan aydınlıkta görünüvermişti. bu yeni icat silâhların horozlarına çakmak taşlan sıkıştırdı ve boşken tetiklerini çekip horozlann. foga maytaplarını tutuşturacak ateşleri yok. Abuzer Reis'e. Herkes susuyordu. Ama yatağanlarınız var. yağmur seyrelmişti. Ardından besmele çekip hepsini doldurdu. "Emir verince. Filikalar kıyıya çekildi. silâhlıklarına birer yatağan sıkıştırmış. Şu andaki en büyük silâhımız gecenin karanlığı." Amat'tan aynlan iki filika dolusu yeniçeri. Sonunda kıyıya vardılar. Ancak. "Gemide kalacak yeniçerilerin başlarında odabaşlan var.

Bu aksilik yetmiyormuş gibi. Gerçek bir dövüş başlayacaktı. "Kadırgalarınızdan birinde forsa olarak kürek çektiğim zamanlar. Sakal'a. Tüfenk ve tabanca olmadan eşit bir dövüşe var mısınız? Teke tek bir dövüşe! Var mı içinizde cesur biri?" Yeniçeriler birbirlerine bakıyorlardı. Sakal'm tüfenginden çıkan kurşunla yere yığıldı. yegâne silâhı olan Toledo işi ince uzun meçini sağa sola sallamaktaydı. Kendisi de yaralı olmalı. Şövalye sesin geldiği yere baktı. çakmaklı tüfenginin üçgen biçimli gezinden hedefine baktı. öteki nöbetçi terasın duvan ardına saklanmış feryat ediyordu." Gecenin karanlığında şimşek gibi parıldayan o incecik meçini havada bir iki kez savurduktan sonra. "Sen de hemen dolduracaksın.dökmeyin. İki yiğidimiz onu takip ediyor. Malta tarikatının lideri olan Aragonlu Nicolas Cotoner'in emrindeki bu adam dudaklarını büzmüş. Ama çatışmayı kazandığımızdan emin olmadan da esir almayın. Siz korkaklann. Yağmur atıştırmaya devam ediyor ve ay bulutların arasından bir görünüp bir kayboluyordu. Bu şövalye İspanyolca da konuşmuyordu: "Beni vurmanızdan onur duyarım. "Yunanca ve Latince yanı sıra. SakaPın silâhı yine parladı. Fakat bir aksilik olmuş. Haydi. meşalenin önüne kadar yürüdüler. kara pelerinli. gömleğinin göğüs tarafında sekiz köşeli Malta haçı bulunan. sizin dilinizi de bilirim. karakullukçuya. "Bizi kolla!" dedikten sonra yokuştan aşağı koşmaya başladı. Süleyman Reis. altı yeniçeriyle birlikte Silendi Kulesi'nin önündeydi. Havanın ağarmasına az bir zaman kalmıştı. Süleyman Reis. "Efendim!" dedi. Çığlıklar kesilmişti. İki nöbetçi iç donlarıyla kapıdan dışan fırlarken yeniçerilerle karşılaştı. Çok geçmeden Süleyman. Senin görevin de bu". Tetiği çeker çekmez silâh kıvılcımlar saçarak gümledi ve nöbetçi düştü. Aradan yarım saat kadar geçti. "Sakal tüfenkleri teker teker ateşleyecek. Ardından hemen ikinci tüfengi alıp terastaki nöbetçilerden birini devirdi. eli kırbaçlı bir vardiyandan öğrendim dilinizi. ama ne yazık ki gösterişli peruğunu takma fırsatı bulamamıştı. Sakal'a. önce kapıdaki nöbetçi!" Sakal. bu zevki bir an önce tatmasını tavsiye ederim. Süleyman Reis elinde süvari kılmayla rakibini bekliyordu. Bu sırada saklana saklana topu ateşlemek için elinde maytapla meşaleye doğru ilerlemeye çalışan biri de." dedi. Elinde kanlı yatağanla başeski ona. Temizliği kolay olsun diye kafasını kazıtmış. "Hazır olduğunda ateş et! Unutma. Sabaha karşı sadece yağmurun sesi değil. Eminim ki bir saate kalmaz haberi gelir". Buradan diğer kulelere gidemez. yüzündeki kibirli ifadeye bakılırsa Kudüs'teki Saint Jean Hastanesi biraderlerinin haleflerinden bir şövalye göründü. "Şimdi dikkatle nişan al!" dedi. Fakat bir asker kapıdan fırlayıp atlardan birine binmeyi 140 başardı ve karanlıkta tam kaybolacaktı ki. Diğeri ise arkasından koşan bir yeniçerinin yatağanı sırtına saplanınca yığıldı kaldı. Ateşli silâhlar bir şövalyeyi bir ölü yapabilir. Yeniçeriler geri çekilip yer açtılar. Ardından atın kişnemesi işitildi. çamurda yatan yaralıların inlemeleri de duyuluyordu. kınından çıkartılan bir kılınan sesi duyuldu. Silendi Kulesi'nin kapısında. göreyim sizi!" Yeniçeriler mevzî almak için koşar adım uzaklaşırken Kırbaç Süleyman. Karanlıkta piştov patlayınca biri yere serildi. Beni vurun. Böylece asil kanımı köpekler gibi yalayabilirsiniz. Hiç konuşmadan. Sakal bu kez dikkatle nişan alıp tetiği çekti ve kurşunu terasın taş duvarında sektirip son nöbetçiyi de vurdu. "Kaçmaya çalışan binicinin atı vuruldu. Olsa olsa Valetta'ya doğru gidecektir. Derken şövalye yine bağırdı: 141 "Var mı içinizde cesur biri!" O sırada karanlık içinde bir yerden." dedi. Ama bir korkağı cesur yapmaz. .

şimdi meçinin uçundaydı.Meşalenin ışığında önce nefret duygulan zirveye çıkana kadar birbirlerini süzdüler. Nefret dolu bakışlan. Şövalye bundan emin olduğu anda meçini Süleyman'ın göğsüne doğrulttu. adeta kılınçlarmdan da deliciydi. yeniçerilerden biri alt tarafı bir tokat attı ve piştovunu elinden aldı. karnına yediği kurşunla yerde kıvranan şövalye olsa gerekti. Adımlarına ve dengelerine o kadar dikkat ediyorlardı ki. hayatını Allah'a ve ahirete adayanlara özgü bir sadakat akmaktaydı. bir devin gölgesi kadar kara bir kalyon. Suratından. ardından onun bedenine de saptamalıydı. Akıllı birine pek benzemiyordu. Süleyman'ın dediği gibi rüzgâr yön değiştirmiş. Ardından gardlanm aldılar. Şövalyenin geniş hamleleri rakibini hafife aldığım göstermekteydi. Süleyman Reis kolundan akan kana aldırmadan tepedeki karakullukçuya bağırdı: "Koy artık temiz! İşareti verin!" Bu emir üzerine karakullukçu bir feneri yaktıktan sonra o yağmurda burnun diğer tarafına koşturdu ve ışığı sallayarak işaret verdi. Şövalye sol ayağı önde. Kırbaç Süleyman'ın sağ kolunu sıyırıp geçen kurşun. sanki efendisinin attığı tokatlar iyi şaklasın diye Cenâb-ı Hakk tarafından biraz 143 tombulca yaratılmıştı. Çünkü şövalyenin son hareketim sezmişti. sivri ve parlak demirlerle gözlerindeki nefret ışıltıları olmasaydı. "Haaa!" diye bağırdıktan sonra bir an. Süleyman bunu bir eskivle savarken kılınanın topuzuyla rakibinin ensesine sert bir darbe indirdi. başında ponponlu uyku takkesi ve üzerinde gecelik entarisiyle ama soğuktan ama dehşetten zangır zangır titreyen biriydi. Ama onun sadık olduğu mahlûk. silâhını tutan kolunu dirsekten yukan kaldınp meçini rakibinin gözüne doğrultmuştu. En büyük silâhlan bu duygu olacaktı. Baskın sırasında muhtemelen kulede bir yerde gizlenen bu adamın yanakları. Kendisini korkunç bir cezanın beklediğine kesinlikle inanan bu sadık uşağa. İğne deliğine iplik geçirmeye hazırlanan bir terzi kadar dikkatliydi. kadırgada kırbaçlar sırtına indikçe büyüyen öfkesi. Derken. O ise. Ellerinde o uzun. Süleyman. Yaralanıp yere yığılan adam duyduğu ıstıraptan çamurun içinde kıvrım kıvrım kıvranıp inliyordu. Önce ruhuna dokundurduğu kılınanı. Yüzünden de okunan korku ve sadakat duygulan arasında bir seçim yapması için epey zaman harcamışa benzerdi. Kılınçlarmdan önce sanki nefret denilen kuvvetli duygunun ışıldadığı gözleri birbirlerine saplanmış gibiydi. burnu bir hayalet gibi dönerek koya . kılınanın kuvvetli yanıyla vurup meçi saptırdı ve karnına yapılacak dürtüşü engelledi. havanın aydınlanmasına az bir süre kala. Anlaşılan güç ve beceri bakımından eşittiler. Silâhlarına değil birbirlerinin gözlerine bakıyorlardı. Rakibinin son hamlesinde. hamle yapacakmış gibi atılıp geri çekilerek Süleyman'ı şaşırtmaya çalıştı. Adam bu kez bir nara attıktan sonra dizlerini kırıp yere sürtünürcesine hızla birkaç adım koşa142 rak hamle yaptı ama. uşak görünüşlü. Derken bir cesaret gösterisi yaptı ve rakibinin karnını deşmek için meçini yere muvazî olarak sağa sola savurmaya başladı. poyraz tarafından esmeye başlamıştı. Sol adımlan ilerideydi. O güne dek zihninde bir ihanet kıvılcımının çakmamasının nedeni de belki buydu. Ateş eden kişi 40-45 yaşlarında. Doğrusunu söylemek gerekirse. sanki ip üzerinde dövüşüyorlardı. muhtemel bir hamleye karşı tehlikede olan bu bölgesini kapatıp tuzağa düşmedi. balçak ile namlu araşma sıkıştırıp çekerek düşürdü. Süleyman her vuruşta geri giderek hamle mesafesinin dışına çıkıyordu. keskin. avcunun içinde sanki bir güvercin varmış gibi kabzayı tutan şövalyenin meçini. İşaretin verilmesinden sonra. Tepeden aşağı indirdiği ani bir darbeyi Süleyman kılmayla bertaraf etti. zarif bir nağme eşliğinde raks ettiklerine hükmedilebilirdi. o zemberekli piştov uzun parmaklı elinde fazla sakil duruyordu. Adam meçini almaya kalkınca Süleyman silâhın üstüne bastı ve kılınanı şövalyenin gırtlağına dayadığı an bir piştov patladı. Süleyman kılınanın ucunu rakibinin meçine değdirdiğinde iki demir tıngırdadı ve onun ruhunu okudu: Şövalyenin. rakibinin ruhunun meçinde olduğunu biliyordu. Hamle yapacakları anda ileri atacakları sağ ayakları geride hazır bekliyordu. şövalyenin karnına saplanmıştı.

İşin kötüsü yol üzerinde köyler de var. Bu kadar sağlamcı olma." dedi. tıpkı âdet kanı gibi. Şimdi beni sırtına al!" Bunu söyler söylemez. "Bana güven. "Tek el ateş ettiğine göre kurşun adamın kolundan girip göğsüne saplanmış olmalı. Adam eğer kafasından vurulsaydı. "Zemin kayalık ağam. Bir deneme yapalım en iyisi. az önceki yağmura rağmen hâlâ kaybolmamış kan ve ayak izlerine rastladılar." Genç yeniçeri ise. "Peki göğsünden vurulduğunu nereden çıkardın?" Başeski bir süre sustu. Ya adam birine haber verirse o zaman ne yaparız?" Başeski ise. Adamı sol kolundan ve göğsünden vurmuş. Koynumda yarım şişe hurma rakısı da var. "Şimdi dön de arkanda bıraktığın ayak izlerine bir bak.. Maltah haberi ulaştırırsa alt tarafı gemiyi batınp bizi de öldürürler." dedi. o kapkara yağmur bulutlarını kıbleye doğru sürüklemekteydi. Derken başeski. otur yanıma!" 145 Genç yeniçeri başeskinin ısrarına dayanamayıp onunla birlikte kayanın üzerine çöktü. "Bak!" dedi. Kıdemli ve tecrübeli görünen başeski. kendine güvenmeyi de öğrenirsin. Hava ağarmaya başlamıştı. "Karanlıkta pek fark edememiştim ama bu 144 adam şişmanca biri olmalı. elbette ki kimselere görünmemek gerekiyordu. Nihayet dağ yolunda. taştan taşa atlata at-laya dereyi aştı. "Şuraya oturup bir süre dinlenelim. Az sonra istinga ettiğinde. kellesi koltuğu yerinde. bulundukları yerden Valetta'ya rahat rahat birbuçuk saatte . Yürüyen biri. Acemi yoldaşı da onu takip etti. geriye ve yana saçılmış. Uzakta bir yerden çağıltı sesleri geliyordu. Rakı dibini bulduğunda takibe devam ederiz. "Eğer adam göğsünden vurulmuş-sa kan damlası pembemsi olur. "Bu mantıklı bir sonuç. Derenin karşı kıyısındaki zemin kayalıktı. Acemi yeniçeriye bir ders vermek istediğinden midir. Yarım saat önce yağmur kesildiği için kan izleri şimdi daha belirgindi. ni gittikçe arttıran rüzgâr. Kurşun kola isabet ettiğinde yaralının kanı böyle damlar. Başeski ise bu sözlere aldırmaksızm. "Gel!" dedi. yağmurun ardında çevreye yayılan o mis gibi toprak kokusunu ciğerlerine çektikten sonra şişesini koynundan çıkarıp bir yudum aldı. Böylece 50 adım kadar ilerlediler. Başeski. damlayan kan yoğun ve yapışkan olurdu. "Sırtında ceset yahut yaralı taşıyan veya şişman olan kişilerin ayaklan birbirinden daha açık olur". koyun dibine akan zincirin şıngırtısı işitildi. "Senden daha yaşlı ve tecrübeli birine güvenirsen. "Ama ağam!" dedi. Tecrübeli yeniçeri ise. Ayrıca biraz da köpüklü görünür.girdi. Poyraz tarafından esip şiddeti. Bu dagm manzarası güzel. Yağmur kesilip ortalık aydınlanmaya başladığına göre kaçak askerin izlerim takip etmek kolaylaşacaktı. "Valetta buradan 2-3 saat uzakta. Amat artık güvendeydi. Adam nasıl olsa elimizde". Sen hayatında hiç kadın kız tanıdın mı? Yoksa bakir misin? Ohooo! Daha öğrenecek çok şeyin var!" Çok geçmeden şişe boşaldı ve kalkıp iz sürmeye devam ettiler." dedi ve toy yeniçerinin soru dolu bakışlarını görünce bu sonuca nasıl vardığını anlattı: "Zayıf birinin sağ ve sol ayağı birbirinden uzak olmaz. Çekinir gibi olan genç yeniçeri. Kaçağın izlerini gözden kaçırmamak için aralarında 20 adım kadar mesafe bırakmışlardı. ardından da. Şafak söktüğü sırada iki yeniçeri Silendi Kulesi'nden kaçan askerin izini sürüyordu. Üstelik adam epeyce uzaklaşmış olsa gerek". Yeniçeriler 2 fersaha yakın bir mesafeyi katettiklerinde gün ışıdı." dedi." dedi. "Şu bizim Sakal gerçekten iyi atıcı. iri bir adam olan başeski genç yeniçerinin sıruna sıçradı. Baksana! Maltalının ayak izlerinin sol tarafındaki kan damlaları ileriye. Nitekim az sonra bir dereye eriştiler. "Karşı kıyıda ayak izi göremeyeceğiz. Askerle aralarında en fazla yarım saat olsa gerekti. Sen bu kadar küçük bir şeyden mi korkuyorsun? Gel. nefes nefese kalan toy yoldaşının sırtından indikten sonra. önce "Funda demir!" komutu. Bu arada." dedi. Genç yeniçeri.

Burada arazi artık dümdüzdü. bu hayvanların da bakışları çok şey söyler. bu iş değil saatlerimizi. gidip yakalayalım onu". Tıpkı kadınlarınki gibi. Hemen hemen tüm yeniçeriler karaya çıkıp mevzî almışlardı. kaplamaları postalara çakmak için tahta çivilere takır takır vuran marangozların çekiçlerinden gelen tokurtular. Genç yeniçeri ise tereddütle onu takip ediyordu. Kolombir payı da bırakıldıktan sonra gabya mandan armadoraya volta edildi. Gemide ortalık talaş ve yonga içindeydi. Başeski ıslık çala çala sözünü ettiği yere doğru yürümeye başladı. Sulann çekilmesiyle kuruda kalan gemi. An-cak. Rüzgâr arkalarından esiyordu. tâ kıyıdan işitilebiliyordu. Kuzinedeki ocağın ateşine kalafat için zift kazanı oturtulmuştu. İşte bu çalının arkasına bakıp duruyorlardı. borda tahtaları arasındaki yarıklara tıkılmış eski üstüpüyü kazımak için ellerindeki keskiye tak tak vuran kalafatçıların tokmaklanndan yükselen tokurtular. Sırtımızda bu kırmızı kaputlarla bizi görebilirler. bizden 150 adım kadar uzaklıktaki çalının arkasına saklanmış. Ama takip ettikleri asker görünürde yoktu. Ani bir baskına karşı postu pahalıya satmak için burnun üzerindeki tepeye bir kolomborne yerleştirilmişti. Aklında olsun: Otlamaları için bırakılan öküzler bir hareket gördüler mi o tarafa bakarlar ve saatlerce gözlerini ayıramazlar. iki deniz çengini atlatan gemiyi tamir etmek için ancak akşama kadar vakit vardı. kaplama kesmek için avuçlarına tükürdükten sonra alınlarından ter akıtarak kerestelerden gacır gu147 cur kaplama kesmeye başlayan yamaklann testerelerinden gelen gıcırtılar. ellerinde meşin eldiven ve çuvaldızlarla.gidebilirdi. "Gel!" diye bağırdı. Koşarak çalının arkasına atladıktan sonra. "Adamın orada olduğunu nasıl bildin? Kuşlar mı söyledi? Yoksa ilham mı geldi?" "Hayır. Başka bir açıklaması yok! Adam çalının arkasın-daydı. "Adam sağ ön tarafta. Yüzüne azıcık renk gelsin zavallının. "Ağam. Silendi Kulesi'nin gönderinde. binbir zahmetle destemoradaki delikten geçirildi. "Şu öküzleri görüyor musun? İşte onlar söyledi. iskele tarafına doğru yatmıştı. yoldaşına. Acemi yeniçeri telaşlandı: "Ağam! Adamı bulmak için bu dümdüz arazide her kayanın. Bunun için çubuğun topuğundaki makaradan gabya mandarını geçirip güverteye sarkıttılar. "Yakaladım keratayı!" Gerçekten de adam çalının arkasında. işlerin tez zamanda bitmesi için bar bar bağırıp sağa sola buyruk yağdırmaya meraklı zabitlerin ona buna savurduğu sunturlu küfürler." dedi. otlasmlar diye salınmış yedi-sekiz öküz vardı." dedi başeski. Sadece. basılması için 40 kadar âdemoğlu seferber olmuştu. Çatladığı için cırgana yapılan babafingo çubuğunun yenisi yapılmış. hilalli ve sekiz köşe yıldızlı sancak dalgalanmaktaydı." tki yeniçeri. Bir tek ağaç bile yoktu. Haydi. güllelerin delikler açtığı yelkenlerin yapraklarını diken yelkencilerin gırtlaklarından ve yüreklerinden kopan gurbet türküleri. Kumsalda bir çadır görünüyordu. Nasıl olsa adamı elimizden kaçırdık!" "Hayır!" dedi başeski. Fazla ileri gitmeyelim istersen. Acemi yeniçeri. Atnat'ın sancak tarafındaki rahnenin tamir edilmesi için en az altı saate ihtiyaç vardı. Tepeye vardıklarında Amat'ı gördüler. 146 Çalıya 10 adım kadar kala başeski yatağanını çekti. 20 kadar gemici halata asılınca çubuk kalktı ve ucu. Venedik kadırgasındaki balyemezden atılan güllenin . Bugünlerde kafası bozuk. Amat'ta bir faaliyettir sürüyor. Yokuşu tırmandıktan sonra iki saat kadar taban teptiler. her çalının arkasına bakacak olsak. bir süre ölmesini bekledikten sonra. günlerimizi alır! Üstelik 2 fersah ötede bir köy de var. Neyse! Adamı öldürmeyelim de Sakal bizzat kendi öldürmüş olsun. Deniz çenginde kınlan mayıstıra sereninin yedeği artık hisa edilmeye hazırdı. ölmek üzereydi. görülmesin diye askerin cesedini sağdan soldan getirdikleri taşlarla örtüp gizlediler ve dağ yolundan Silendi Koyu'na doğru yürümeye başladılar.

Yüzüne bir gülümsemedir yayılmıştı. ipek bir gömlek olduğunu görünce hekimin ağzından şu sözler döküldü: "Vay kerata vay! Kafir ama. Eski ve Yeni Ahit'i ezbere biliyordu bilmesine ama. Gövdede. ellerinde keserler. Ertesi günü de Girit sabunuyla yıkarsın. 47 yaralının bedenlerinden tam 51 kurşun ve bir o kadar da kıymık çıkarmış.. testereler ve matkaplarla 15 marangoz yamağı durup dinlenmeden çalışıyordu. göklere hiç bu kadar yakın olmamıştı. Anlattıkları doğruysa. 9 kol ve . Az sonra elinde Mushaf ile Habil içeri girdi. 3 bacak kesmişti. kurşun yarasının karnının sol tarafında olduğunu fark etti. bir vahiy bile olabilirdi. Kekeleye kekeleye. nasıl söylemeli. Amat'm hekimi İbrahim Bey fazla düşünmeden derhal yamağı Habil'i çağırdı ve ona Mushaf. sanki bir torba içindeymiş gibi kolayca çıkıverdi. yıdan Valetta'ya kadar bütün köylerin yerlerini ve adlannı. Kurşun ipek kumaşla birlikte gövdenin içine girer. Şövalye inlemeyi kesmişti. "Bak! ipek gömleğin delinmemiş! Tekrar giyebilirsin. planyalar. İbrahim Bey kuleden . Bunun için İbrahim Bey'den İslâm dininin esaslarını öğrenmek için yanıp tutuşmaktaydı. Anlaşılan o ki uşak. Adamın bu kadar ağlayıp bağırmasına aslında hiç gerek yoktu. yaralı şövalyenin sadık uşağıydı. "Ağlamayı kes artık!" dedi. Hekim İbrahim Bey kuleye girdiğinde. ibrahim Bey ona. Evet! Şövalye kendi dinini sorgulayıp dünyaya başka bir gözle bakmaya hazır olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Ayrıca bir de Kur'an istiyor. eğer sevaba girmek istiyorsa şövalyenin başında azıcık durup telkinle adamı hidayete erdirmesinin fena olmayacağını da belirtti. geceden bu ya-. bu toy delikanlıyı sevince boğmuştu. Böyle bir talep karşısında elbette akan sular dururdu. Ayrıca. Fakat hasar sadece gemide değildi. Yatan şövalyenin üstünde bembeyaz. eğer başanrsa cennete kendisiyle birlikte şövalyenin de girebileceğini düşünüyordu. Üzerindeki battaniyeyi çekip aldıktan sonra. sonuçta acı çekiyordu. Sil gözünün yaşım!" Yarası tımar edilip sarıldıktan sonra şövalyenin yüzüne bir ferahlık gelmişti. anlaşılan anası onu kadir gecesi doğurmuş!" İbrahim Bey. Elini sancıyan yarasına bastırırken çok fazla olmasa da. Bak şimdi!" İbrahim Bey gömleğin yara üzerindeki kısmını tutup çekti ve kurşun." dedi. Kurşunu kendisi de çıkarabilirdi. yanındaki çırağına dönerek. hatta daha da ötesi. Amat'm hekimi İbrahim Bey. belki de bir rahmet. Ne gariptir ki. 148 diğer Malta kulelerinin yerlerini ve adam sayısını. Cennetlik olmak için hayatı boyunca bütün yollara başvurmuş olan yamak. Anlattığına göre. 17-18 yaşlarındaki bu delikanlı namazında niyazında biriydi. Kan lekesini çıkarmak için bir gece küllü suda bırak. şimdi esir düştüğü bu askerleri hem cesur hem de ahlâklı yapan sureleri ve âyetleri mümkünse okumak için can atıyordu. devriye günlerini ve saatlerini Krrbaç Süleyman'a bir bir anlatmıştı. karnından yaralandığı için kuledeki odasında acı içinde kıvranan şövalyeye de bakmak için filikaya binip kıyıya çıkmıştı. na yaşadıklarından. vasiyetname yazmak için kâğıt kalem verilmesini de istirham etmekteydi. Yaralan dikip yumurta akı da sürerek tımar ettikten sonra. ölüme terk etmedikleri için onlara minnet borçlu olduğunu söyledi. piştov kurşunu ipeği delemez. kâğıt ve divit getirmesini buyurdu. "Tüfenk kurşunu neyse ama. Leke meke kalmaz.dağıttığı bu postayı destek koyup sağlamlaştırmak için. "Bak. Bu adam ki. Ayrıca şövalyenin ufacık bir ricası daha vardı: Görünüşe bakılırsa acıyla kıvranan bu adam. güçlü olan herkese sadıktı. bir ipek torbanın içindeymiş gibi kalır. ölüme ve gerçeğe çok yaklaştığına inanan şövalyenin talebi. Kısacası şövalye. ama şimdi de ağlıyordu. filikanın kürekçilerinden biri. 'Gerçeğin tâ kendi-si'ni talep etmekteydi. bir yatakta inleyerek yatan şövalyeyi gördü. yalnızca efendisi olan şövalyeye değil. İpek gömlekte hiçbir delik yoktu.. yani kâfir bildiği insanlardan gördüğü iyilikten sonra islâm dinini de doğrusu pek merak eder ol149 muştu. Fakat dediğine bakılırsa bu acı.

şövalye bir kahraman olmayı hep istemişti." Habil sözünü yeni bitirmişti ki. Habil gülümseyerek dışan çıktı. Hafif hafif lodos başladı. Ama şimdi de etraf karanlık olduğu için göremiyor." "Gümmm-mrnm-mm-m!.. Bunun üzerine Habil.' derler. Şövalyenin yatağı boştu. Ama şövalyenin. Yarasından kan sızıyordu. haberleşme topu dolu bırakılmıştı. elindeki pamuklu kumaştan ibaret fitili tam falyaya gömüyordu ki. Mushaf'ta yazılı gerçeği daha önce ruhunun karanlığı nedeniyle göremediğini söyledi. şah damarından tâ tavana kadar kan fışkırdı. ama omurga baş taraftan dibe değiyor. Bu deniz kurdu. Neden sonra duraksadı ve Kur'an'ı Habil'e uzatarak şunları söyledi: "Bu sayfada ne yazıldığını merak ediyorum. duvara tutuna tutuna tırmandı.<ir görmek istedi. Şövalyenin cesedi yerdeydi. sadece öfkelenmişti. Sadece duvarlara değil. Kur'ariı eline aldıktan sonra öpüp alnma götürdü. gecikmiş bir piştovun sesi işitildi: "Pat!" Süleyman ile piştovunu çeken Abuzer Reis tepeden aşağı.. Elini göğsüne götürüp selâm verdikten sonra.. Torbayı açıp kamış kalemini ve birkaç parça aharlı bir kâğıdı çıkarıp sehpanın üstüne koydu. inanmadıkları hâlde 'Allah'a ve ahiret gününe inandık. vadilerde yankılandı. Ardından kulede. Yerinden doğrulan şövalye kalemi attıktan sonra yatağındaki çarşaftan bir parça kopanp ucunu mumun alevinde tutuşturdu." dedi." dedi. Amat'tan filikayla kıyıya gelen Abuzer Reis. yerdeki cesede bakıp şöyle dedi: "Ah! Keşke iki canı olsaydı da onu bir kez daha öldür-seydim!" Abuzer Reis'in uzun ve ağarmış kaşlarının altındaki yeşil gözleri telaş ve öfkeden büyümüştü. kolomborne topunun yanında bulmuştu. Kulenin zemininde İbrahim Be/e ayvazlık yapan delikanlının cesediyle karşılaştılar. Belki de denizden gelebilecek bir tehlikeye karşı. haberleşme topunun bulunduğu üst kata giden taş merdiveni. Mumu sehpanın üstüne yerleştirdi. Habil tercüme etmek için kitaba eğilince adam sehpanın üzerindeki kamış kalemi almıştı. Az sonra geldiğinde elinde alevi titreyen bir mum vardı. Ayrıca. . kuleye doğru koştular. topu gemiye dirise edecek takati yoktu. sivri uçlu kamış kalem boğazına saplanır saplanmaz. Kırbaç Süleyman'ı burnun tepesinde. bir mum ya da kandil rica ediyordu. Kıç tarafı kurtuldu. Piştovunu doldururken. Merdivenleri tırmanıp topun bulunduğu kata çıktılar. "Bordada açılan deliğin tamiri şimdi bitti. Kuleden sorumlu olan yeniçeri ise korkma-mış. Çünkü satırların altı çizilmiş. Kitabı eline alan adam. Nefes nefese kalmıştı." Kulakları sağır eden top sesi dağlarda. Pamuklu bez parçası bir fitil gibi yanarken şövalye." Şövalye bu âyetin ne anlama geldiğini sordu. En azından gürültüyü diğer kulelerin duyması için.. *** O sırada. Habil saürlan şöyle tercüme etti: "İnsanlardan öyleleri vardır ki. o 'içinde her şeyin yazılı olduğu kitabı' yani 'Gerçeğin tâ kendisi'ni . Amat iki gomina kadar ötede. Şövalye ışığın altında kitabı karıştırmaya başlamıştı. denizdeydi. tavana bile kan sıçramıştı. İçeride yoğun bir barut dumanı vardı. Şövalye. Manevra yapmak için rüzgârın biraz daha şiddetlenmesini ve suyun yükselmesini beklememiz lâzım. Falya tavasında yemleme barutu bile vardı. Mushaf'ı Şövalyeye ıso verdi. tepelerde. Amat doğruldu. Ardından. piştovunu kendisine doğrultan yeniçerinin sesini duydu: 151 «Dur!" Başka yeteneği olmadığından.çıkarken Habil yatakta serilmiş yatan şövalyenin yanma gidip tabureye oturdu. "Bu havada top sesi en az 5 mil uzaktan duyulmuştur." Habil Kitabı aldı ve sözü edilen satırları okudu: "Ve minennâsi men yekuûlü amenna billahi ve bilyev-mil'âhıri ve mâ hüm birnü'miniyn. "Poyraz tarafından esen rüzgâr da kesildi.

Bu durumda karaya top çıkarmamıza gerek yok. Amat'a gidip gelen filikaları koruyacaklar ve benimle birlikte en son onlar gemiye gidecek. "Benden habersiz hangi deyyus çekti bu bayrağı!" diye söylendiği anda. falyasını çivileyip kullanılmaz hâle getirsinler. İlerideki gözetleme kulesinde bir Saint Jean şövalyesi varsa buraya en fazla iki ya da üç yaya asker yollayacaktır. ama bu sayede onlardan da çok kişi ölür!" "Henüz hayır. Kuyudan temiz içme suyu alınsın. esir düşüp işkence görmekten. bembeyaz çehreli birini. Bu kibirli şövalyeler. sen bu kafanla burada. kendi yerinde bile olamazdın." dedi Kırbaç Süleyman. Ama bu barut fıçılarını filikalarla Amat'a yüklesin-ler. Barut kuyruğu da hazırlayıp Amat'ı son anda havaya uçururuz. yani kaybolduğuna inandığı Kaptan Efendimizi seçti. "Kalan azıcık zamanımızda gemiden getirebileceğimiz kadar top getirelim ve postu pahalıya satalım. Bizler ölürüz. Bana cesur numarası yapma! Çünkü ödün patlıyor! Haddini bil!" Başını öne eğdikten sonra seyir zabiti bir şey söyleyecek oldu ama Süleyman Reis adamın sözünü keserek. Alt tarafı bir top sesi için atlanna binip buraya bizzat gelmeyi de gururlanna yediremezler. Taştan yapıldığı için orayı havaya uçuranlayız. "Kuledeki o ağır topu alamayız." dedi. Dediğimi yap!" Ne var ki tam da bu sırada. Hele hele batıdaki bataryanın önünde devriye gemileri varsa -dileyelim ki yoktur. O güne ve o ana kadar Diyavol Paşa Hazretlerini kamarasında bilen mürettebat. atlannı da kimseye vermezler. "Topun yanlışlıkla ateşlendiğine daha çok ihtimal vereceklerdir. "Çadırı toplat. Süleyman Reis. kıyıdaki filikaların başında bekleyen bir marinel bağırdı: "Avara edilecek!" Kırbaç Süleyman tâ uzaktaki marinele." dedi. Perdahlı barut işimize yarayacaktır. "ben varken burada emir vermek sana mı düşer? Eceline mi susadm. Topun başında 15 kadar tüfenkli yeniçeri de bırakın. "Emir vermek benim ne haddime! Ama bak! Amat'ın pruva direğine az önce mavi bayrak hisa ettiler. "Hâşâ Reisim!" dedi. Sonra bizi teslim olmaya zorlarlar. 153 forsa olup kırbaç altında inlemekten korkman. Çünkü bu süre zarfında suyun biraz daha yükselmesini bekleyip Amat'ı yüzdürmeyi deneyeceğiz". tıpkı o süslü ve kakmalı silâhları gibi.5 mil kadar uzaklıkta. Kuledeki erzakı da gemiye yükleyin. "Bre daltaban!" diye bağırdı. Tepedeki kolomborne topumuz ben emir verene kadar mevziinde kalsın. kara mintanlı. Senin yerinde ben olsam burada savaşıp ölmeye karar verirdim. Abuzer Reis. yoksa kırbacımın tadını mı özledin!" İhtiyar marinel." dedi. Kulede 10-15 fıçı barut var." dedi. Bu işaret kıyıdan bir an önce gemiye dönmeleri gerektiği anlamına gelmekteydi. "Değil benim yerimde olmak.152 "Gündoğusundaki gözetleme kulesi ile batıdaki bataryaları buradan 1-1. Bu işaret bir an önce gemiye dönmemiz anlamına gelmiyor mu?" Gerçekten de Amat'ın direğinde mavi bayrak dalgalanıyordu. Söyle adamlara. Amat'ın kıç güvertesinin sancak tarafında. kızıl cüppeli. bu şahsın gemide birdenbire nasıl peyda olduğuna elbette ki 154 . "Efendim. keşif için gönderilecek askerlerin buraya kadar gelip bizi gördükten sonra geri dönmeleri en az üç saati alır. "Efendim. Atlannı tırıs koştursalar bile her iki taraftan da buraya en geç çeyrek saat içinde geleceklerdir. Amat'ı bu haliyle batırmak için iki direkli bir brik bile yeter. bana kalırsa yeniçerileri tepelerde mevzîlendirelim. "Çünkü en az 40 yıl önce ölmüş olurdun. Burada canını vermek istemenin nedeni. Şu durumda. Ama teslim olmaktansa ölürüm daha iyi!" Abuzer Reis bir iki yutkunduktan sonra. "Sen cesurca bir karar vermiş değilsin!" Süleyman sinirlenerek.en geç iki saat sonra burada olur.

"Emir emirdir!" dedi. Hekime bir görün. denize funda edeceksiniz.. "Benim işim düşünmek." dedi. Denize düştüğüne hükmettik. Tepedekiler aşağı insin. Bu kadar acele etmeye mecbur değildik. senin işin de yapmak! Hepsi bu kadar. Barut. İkinci bir patjama istemiyorum. Boşalan gemi hafifleyecektir. Bunca zamandır nerede. cenk esnasında dokunulduğu vakit mürettebatın elini yakacak kadar hiç ısı_ namayacak ve bir ölü gibi daima soğuk kalacaktı. öfkeli bir sesle Süleyman. Kaptan Efendimize. Çavuş. Kaptan Efendimiz gülümseyerek. Sakın patlatmayın. Sence bu doğru mu. Bu durumu mürettebattan da gizledik. "Ama bu gemide garip şeyler dönüyor sanki! Bunca zamandır neredeydin! Bütün gemiyi aradık ve seni bulamadık. Hem sana bir şey soracağım. "Buna Abuzer Reis de şahittir. Böylece kurtulmuş olacağız". Eğer bu durum sürerse. Tepedeki kolombornenin de falyasını çivjie_ yin. "Oysa daha vaktimiz vardı. Amat'ın omurgasının baş tarafı hâlâ dibe değiyor. ^r_ dından çiviye taşla vurup falya deliğini tıkadı. çenesini gururla kaldırıp ellerini arkasında kavuşturmuş bu adama sordu: "Sen aklı başında. tıpkı bir kibir anıtı gibi güvertede kollannı kavuşturmuş. Neredeydin ey Diyavol Paşa!" Kaptan Efendimiz küçük kara gözleriyle Süleyman'a baktı ve gülümsedi. Her emrine tartışmasız uyacağına dair S-üiey_ man'ın söz verdiği bu kaptan. "Deniz yeterince yükselmeseydi zaten ben de bunu yapacaktım. Süleyman. Bu haliyle hiç ateş edemeyecek. Terk edilen topun falyasını çivilemek için tepedç bir tek topçu çavuşu kalmıştı. yoksa zor şartların sebep olduğu bir yorgunluk mu?" . Top artık ölüydü. Artık gidiyoruz!" Amat'ın en iyi nişancısı olan Sakal'm daha geçen gece kuledeki nöbetçileri teker teker hakladığı tepede mevzîlçnen yeniçeriler ve top mürettebatı koşarak aşağı inmeye başladılar. Dilerim ki kendini çabuk toplarsın. Bu konuşmayı Abuzer Reis de dinliyordu. "Tayfalarla birlikte baş kasarada olacak değildim ya! Elbette ki kamaramdaydım. Şimdiki emrim ise itiraz etmeden yerine getirilecek. "Anlaşılan sen fazla yorulmuşsun. zor koşullara ve aşın yorgunluğa dayanıklı birisin ey Abuzer!" dedi.. Boynuna astığı bir sınma bağlı çiviyi çözüp aldı ve falyaya yerleştirdi. "Ama kamaranda değildin!" dedi. namlusundan fırl^yan güllelerle o Venedik kalyonunun dümenini kıran 'kâDUS' adlı topundan ayrılmak zorunda kaldığı için ha ağladı ha ağlayacaktı. "Ama Süleyman Reis benim ne 156 zamandır kamaramda olmadığımı söylüyor.şaşmayacaktı. Ardından demiri filikaya alıp bir gomina ötede. İstersen ona da sor". İyice dinle: Önce denize yük pasa edeceğiz. Filikalara dolup Amat'a doğru kürek çeken 20 kadar ada-ma el sallayan o sadık uşak sayılmazsa. gülle. emrinin bir an önce yerjne getirilmesini bekliyordu. Eyyam görmüş birçok savaşçı gibi Süleyman Reis d^ faz." 155 Süleyman'ın sözünü kestikten sonra Diyavol Paşa Hazretleri. di! Emrin gereği çadır ile değerli bir kolomborneyi kiyıcja bırakmak zorunda kaldık. la kafa yormadan derhal bir karar vererek emirlerini değis-tirdi: "Kuledeki barutu taşımaya vaktimiz yok! Yere tabalç^ bâ-linde serpip ateşleyin. gemiyi bucurgatla sığlıktan çekeceğiz. sahil bombo5tu Çukur güverteden sarkıtılan merdivenden yukan çıktı^^ sonra." Süleyman. Siz söylediğim yerde demiri funda ettiğinizde. Ağzından çıkan bu garip sözler herhalde bitkinliğin ve bir sinir buhranının eseri. Dökme tunçtan yapılma kolombornesine son kez sarıldıktan sonra gözyaşlannı tutamadı. "Efen. senin yerine Abuzer Reis'i geçirmek zorunda kalırım. erzak ve bir yedek demir dışında pruva tarafındaki ambarda ne varsa denize atacağız." dedi. Aşın zihin yorgunluğuna maruz kalan' bir 'koca reis.' zayıf sinirleriyle koskoca bir gemiyi batırabi-lir." dedi.

Bunun için dikmeler hazırlanmış ve ön ambann kapağı açılmıştı. Avucunun içinde bir oyun zarı vardı. Eğilerek zarı yeniden alıp yerde yuvarlayın. Bu sırada bir ses işitti: "Hişşşt! Hişşşt!" Seyir güvertesine çıkan merdivenin altından kendisine seslenen kişi. Çenesine indirilen yumruklardan ağzında kala kala dört-beş diş kalmıştı. Doğrusu bu!" Kaptan Efendimiz bu kez Süleyman'a dönerek. "Evet paşam. toparlanacak olursa. Yedek dümen yelpazesi ile 550 kantar çivi de . Ali Reis'in söylediği gibi zarın bu kez T geldiğini görebilirdi. Belli ki zar cıvalıydı ve her atıldığında aynı rakam geliyordu.Efendimizin delici bakışlarını üzerinde hisseden Abuzer Reis gözlerini kırpıştırdı ve kollarını önünde kavuşturup kem küm edince Paşa Hazrederi yine sordu: "Korkma sakın! Gerçeği söyleyeceksin. 41 fıçı zift. Reis kayboldu. Nuh! Nuh! Buraya gel" Seyir güvertesinden koşar adım gelen Nuh Usta sanki bir hastaymış gibi koluna girer girmez Kırbaç Süleyman öfkey157 le silkindi. Bu oyuna sinirlenen Süleyman zan alıp duvara fırlattıktan sonra yatağına uzandı. Süleyman Reis'in zihin sağlığı için önemli. Süleyman bu değerli zarı alıp kuşağına sıkıştırdıktan sonra kamaraya girdi.. "Bu. Kuşağını çözerken zar yere düştü. altı seren ve birkaç gabya ve babafingo çubuğundaydı. Ama hayal gören bir 'koca reis' bu gemiye zarar verebilir. Zar fildişinden yapılmıştı. İşte sen de bu zorluktan ve sorumluluktan kaçıyor olabilirsin. Şimdi derhal yatağına! Nuh Usta sana refakat etsin. Seni çagırmadıkça sakın dışarı çıkma. "Açık bir cevap istiyorum. "Bunları bana olan sadakatinden dolayı söylemiyorsun. Yoldaşına yardım et. "iyisi mi git ve biraz dinlen. 35 fıçı donyagı denize pasa edildi. Kaptan Efendimizin kovduğu Ali Reis. "Evet!" dedi. Uyumaktan çok. Yoksa hayaller görmeye bile başlarsın bu gidişle." dedi Kaptan Efendimiz. aynı rakam tekrar geldi. yalnız kalıp düşünmek niyetiy-!e zabitler kamarasına yöneldi. "Bak gördün mü?" dedi." diyebildi. Biliyorum ki 'koca reis' olmak zordur ve zahmetlidir. ya da keman çalıyordunuz. Ama yarın seni zinde görmek istiyorum. Sorumluluk ister. bu kez kararlılıkla. Efendimizin gözlerinin içine baka baka. Gelen sayı '2' idi. Ona gerçeği söyle. "Emin misin kamarada olduğumdan?" Abuzer Reis. Kıç güverteye çıkarken duraksadı ve geri dönüp yerdeki zara bir baktı. '2' gelmişti. Eğer sabredip baksaydı. Bunun ardından 17 fıçı beziryagı. O yüzden gerçeği söyle de herkes duysun. "Ne zaman yanınıza gelsem ya haritaları inceliyor." diyebildi. "Kamaranızdaydmız". Hâl böyle olunca ne söylediği pek anlaşılmıyordu ama. Gülyagı sürdüğü sakalı yeni 'arkadaşlan' tarafından son teline varıncaya kadar yolunmuş. Süleyman bir an. "Bir ara kamaranızdaydmız sanki". yediği dayaklardan her iki gözü de morarmış ve dudağı patlamıştı. değil mi?" diye sordu Diyavol Paşa Hazretleri. bu zavallı adamın aklım kaçırdığını düşündü ve oyun zarını fırlatıp attı. Sıra bir yedek direk. ca. yani denizcilerin taktığı yeni adıyla 'Gül Ali' idi. Kamaramda mıydım?" Abuzer Reis el pençe divan durdu ve yere bakıp kekeleyerek. Yatmak üzere soyunmaya başladı. * -k * 158 Amat'ta öncelikle denize yük pasa edilecekti. istiyorsun ki bu zahmetli işi Süleyman Reis yapsın. "Evet paşam. söyledikleri herhalde şunlara benzer sözlerdi: "Al şu zan da bir at! Bak hep 2-2-2-1 gelecek! Ne kadar atarsan at hep aynı olacak! Al da bir dene! Sonra üzerinde bir düşün!" Kırbaç Süleyman'ın eline zan tutuşturur tutuşturmaz Ali *. Kamaramda mıydım?" Seyir zabiti bir an duraksayıp ellerini iki yana sarkıttı ve. Önce 700 kantar kadar kereste çekilip denize atıldı. Süleyman dönüp bakınca bu adamcağız gülümsedi. Abuzer Reis bu işi şimdilik halleder.

Fakat bu fener ne yazık ki o gece ışık saçmadı. Kollara asılıp bucurgatı döndürmeye başladıklarında demir halatı biraz gerildi. Bunun için direğe çivileyin!" Bunları söyledikten sonra kamarasına girdi. demir dibe takıldı. Ne yap et. marinelin-den porsununa. Gerginlikten gı159 cırdadıkça bu kalın halattan şıpır şıpır su damlıyordu. kıble tarafına doğru orsasına seyredip karadan kurtulmaya çalışırken. 4 mil kadar uzakta olmalarına rağmen pruva direklerinde. Derken 10 gemici küreklere asıldı ve filika kısa zamanda. Karinasmdaki delik tıkanan ve gerekli tüm tamiratı yapılan Amat. Abuzer Reis'e. o kalyonları atlat! Eğer bu işin üstesinden gelirsen seni nasıl bir ödülün beklediğini tahmin edebilirsin. Gösterdikleri gayretten suratlan kıpkırmızı olmuş. "Senin denizcilik yeteneğim işte şimdi göreceğiz!" diyordu. kırmızı zemin üzerine sekiz köşeli haç bulunan sancakları seçiliyordu. Bu sancak asla ve asla inmeyecek. . kollarından ve şakaklarından damarları fırlamıştı. Nuh Usta'nm getirdiği bir çuvalı Abuzer Reis'e verdi.denize atıldıktan sonra." dedi. zabitinden kaptanına kadar gemideki herkesin onuru. porsuna sancağı hisa etmesini emretti. işin zor kısmı şimdi başlıyordu: Denizcilerden iri yarı. Bunun için Amat'ın demiri griva mataforasından denizdeki filikaya indirilmişti. Bu kalyonların ikişer top güvertesi vardı. Dalgalanan sancağın sesi tâ aşağıdan duyuluyor. "Bu benim kendime ait bir sancaktır. Elinde feryat hunisiyle bağıran Abuzer Reis'in komutuyla demir. Derken halat bucurgata kolayca sarılmaya başladı: Amat'ın omurgası dipten kurtulmuştu. "Hava karardıktan sonra ay yıldızlı sancağı indirip yerine bu çuvaldaki sancağı hisa edin. Saint Jean şövalyelerinin her biri 56 toplu üç kalyonu gündoğusu tarafındaki burnu kavanço ederken görününce herkes afalladı. neredeyse adam boyundaki fenerini yakacaktı. kaptan Diyavol'un garip emriyle. Ne işe yarayacağını kimsenin akıl sır erdiremediği fıçılarca kireç sayılmazsa ön ambarı tamamen boşalıp hafifleyen gemi ırgatla çekilmeye hazırdı. O karanlıkta Abuzer Reis. bu iri kıyım adamlara bağırıyordu: "Haydi arslanlanm! Haydi yiğitlerim! Gösterin kendinizi! Durmayın kardeşlerim!" Canlarını dişlerine takan denizcilerin manivelalarla abandıkları bucurgat. Ağzında birkaç çivi. "Hurraaa!" diye nida etti. güneşin batmasına az bir zaman kalmıştı ki. Fora edilen yelkenler rüzgârla dolar dolmaz Amat hareketlendi. Çuvaldan çıkarıp uçkurluğundan ip geçirdiği sancağı direğin tepesine çeken porsun. Amat'ın pruvasında bulunan bucurgattaki yuvalara geçirdiler. bu bez parçasının aysız geceler kadar kara olduğu160 nu elbette anlayamazdı. Amat'ın kıçmdaki. güçlü kuvvetli olan 25 kişi manivela kollarını. Halatı birkaç tur dolamışlardı ki. "Yarın güneş doğduğunda o kalyonları peşimizde görürsem senin beceriksiz olduğuna hükmederim. "Haydi müminler! Haydi dostlar! Yisa!" diye bağırınca adamlar var güçleriyle kollara asıldılar. Amat'ın rüzgâr altı tarafında funda edildi. Az sonra elinde yanan bir çıra olduğu hâlde aylakçı çocuklardan biri kıç güverteye geldi. fakat o karanlık gecede gerçek rengi seçilmiyordu. Abuzer Reis. kireç dolu 23 fıçıya dokunulmadı. elinde de çekiç olan gabyar direğe tırmandıktan sonra sancağı çiviledi. yatak üzerindeki kastanyolaları şıkırdata şıkırdata birkaç kez dönünce Amat'ın burnu biraz oynadı. Aylakçısından tomarcısına. Artık volta vurarak açığa çıkabilirlerdi." Güneş batana kadar kıç güvertede kalyonları seyreden Efendimiz. Hele hele rüzgâ-raltı ıskotalarını lava ettiklerinde teknenin hızı daha da arttı. düşman eline geçmemesi için hemen herkesin canını vermeye hazır olduğu bu fener her gece yanardı. ortalık kararmaya başlayınca. Dakikalardır suda bekleyen halat bu sayede birdenbire sudan çıktı. Kaptan Efendimiz. şerefi sayılan. Hava bulutlu olduğu için ay görünmüyordu. demir halatının uzunluğu kadar gemiden uzaklaştı. Amat'ın sığlıktan ancak bu şekilde kurtarılabileceğini bilen Abuzer Reis. Çok geçmeden geminin burnu keşişleme tarafına dönünce sevinçten çılgına dönen mürettebat.

gitmedim. "Canım! Kadınları mıncıklayıp sıkmışlar işte!" dedi. Demek senin arkadaşın onları mıncıkladı ha!" "Ben ne bileyim!" dedi Kazdağlı. "Doğru!" dedi bir marinel. çok ölüm olduğu ve çok da ölüm olacağı anlamına ." dedi bir gabyar. neydi! Duyduğuma göre son zamanlarda en az 50 kişi bu adama remil döktürmüş". "Bu lekenin temizlenmesi için geminin batması gerekir. Mıncıklayıp sıkıştınlacak kadınlar değillerdir. hepimizin namusunu iki paralık etti"." dedi. Ayrıca en korkunç kâbusları bile hayra yorabiliyor. Duyduğuma göre bu faldaki en uğursuz sekilmiş!" "Bununla da kalmıyor. "Remilin üçüncü hanesine gelen şekil de daima 'kabz-ı hariç' imiş. Ama şu baktığı fal! 'Remil' miydi. Camide vaaz veren imamlarınkine benzer bir sesle. fallar hep aynı çıkıyor. beş kalyon takip etse bile yanar. Rıza Baba brandasından doğrularak. Artık o feneri ha yakmışız ha yakmamışız fark etmez!" Kazdağlı Tomara bön bön bakarak. "Hayır. Akıl sır ermez hassalan vardır. "Şu anda bile başında en az 7-8 kişi vardır.*** Gece yansına doğru kampana çalındı ve birinci vardiyanın yorgun neferleri. Hemen hepsi öfkeden kıpkırmızıydı." dedi. Bu uğursuz işaret de. Mezeler hariç. Fener yanmadığı için Malta şövalyelerinin kalyonları bizi karanlıkta kaybettiler. Bunu her erkek bilir. "Ben arkadaşımın yalancısıyım. Ah keşke bulsalardı da namuslu birer denizci olarak ölseydik. Ama bu gece güverte ondayken yaptığı tam bir şerefsizlik!" "Tabansız herif!" dedi bir gabyar. Tütsüsü ve üfürüğü. "Ben de Abuzer olacak o reisi adam sanırdım. Kul Rıza Baha'nın şakağına çarpmış ve merhem sürülüp yarası tımar edildikten sonra kafası sargı beziyle sarılmıştı. Marinelbaşı olan ihtiyar. Bu kara leke ancak ölümle temizlenir! Sen ne diyorsun Rıza Baba?" Venedik kalyonunun güllelerinden biri destemorayı dağıtınca saçılan tahta parçalarından neredeyse yumruk büyüklüğünde olan biri. bana tam 45 akçeye mal oldu. sırt ağrısına ve rutubete birebir. "Hiç sorma!" dedi marinelbaşı. Niye sordun ki?" Göbelez Baha'nın yüzü ciddileşmişti. Ne gariptir ki. Öyle ki. Yüce ve ulvî şahıslardır. "Kazdağlı neler neler biliyormuş! Sen hiç umumhaneye gittin mi?" Kazdağlı. "Kaptan Paşa'nın hizmetçi seçtiği şu marangoz!" dedi. Namuslu bir geminin feneri ne olursa olsun gece boyunca ya161 nar. En ufak bir hatada defter-i kebiri açıp en okkalı küfürleri sıralıyor. Bu söz üzerine Göbelez Baba. en iyisi Galata'daki o umumhaneler gibi kırmızı fener yakalım!" deyince birkaç kişi kıkırdadı. Demek o kutlu kadınlar aslında birer kahin ha!" 162 Vardiyada kim varsa Kazdağlı tomarcıya gülüyordu. Adamın tabiatüstü hassalan var. Sonunda Kul Rıza Baba söze girdi ve. "Yani Nuh Usta. "Oralarını buralarını ellemişler. Hatta değil üç. İçeride neler yapıldığım sabaha kadar tafsilatlı bir şekilde saydı döktü. "Sadece kendisininkini değil. bir nebze dinlenip sohbet etmek ve brandalarında uyumak üzere başaltına geldiler. "Gemiler dişidir. Hiçbirine erkek sinek bile konmamıştır. "Hem paranı almışlar hem de sana yalan söylemişler! O kadmlann hepsi iffetlidir. Her falın sonucu 'enkis' denilen şekil. Sonra da para ödeyip çıkmışlar." Göbelez Baba sordu: "Peki neler yapılıyormuş içeride? Anlat da biz de bilelim!" Kazdağlı tomarcı. "Vay! Vay! Vay!" dedi. Ruhça ve bedence tertemiz olduklan için gayb âleminden haber verirler. "Ama oraya giden biri bana etraflıca anlattı. onla-nn kadm olduklannı sadece seslerinden anlarsın. Adama tam iki sürahi şarap ikram etmiştim. az sonra gelecek tayınla can beslemek. -"Fener geminin namusudur. Zaten müşterilerini kara ve kaim bir perdenin arkasında kabul ederler. "Bre cahil! Bre günahkâr!" dedi. "Görülmüş şey değil!" dedi. "Madem ki namus gitti. Mübarek ve rahmanî bir kişioğlu.

Neydi adı? Eşek miydi. Bu gemide temiz kalpli biri. 'nakis' miydi. Her zaman olduğu gibi pirinç 163 borusu bir sicimle omzuna asılıydı. Falın sonucunda da bir şekil vardı ama adı neydi unuttum. "Zaten kendini cehennemin dibine götürecek kadar günahın var. Ne dersin? İyi bir alışveriş. Ama yüreği yufka. 164 neredeyse bir evliya olarak kabul edilir. İki yıl önce vefat eden babamın adını nasıl bildiğine şaştım doğrusu. Denildiğine göre Nuh Usta kimin hangi kişiyi ya da kişileri geberttiğini biliyormuş. "Bana tam 16 kez zar attırdı. "Cenkte çok kişiyi yaralayıp yere serdim. "Evlât! Gel buraya! Uyan! Gel de hesap ver bize!" İsrafil sanki sûr üflenmiş gibi yattığı yerden kıyam etti. Mısır ekmeğinden gına geldiği için bir defasında fırından has . Aylakçılara bakın bir! Hemen hepsi sübyan. Mesela şu borucu. senin bütün günahlarını üstüne alacak ve sen de cehenneme gidip ateşte yanmayacaksın. "Hep olduğu gibi doğruyu söyle bana." "Benim kalbim temiz." dedi. "Zarlar hep '2-2-2-1' geldi. Merhum babacığımın adını söyledi. Diğer gemiciler de bu sözü destekleyince Göbelez Baba." dedi Kazdağlı. "Amat tamir edilirken benim de falıma baktı". Hepimiz günahlarımızı saymak zorundayız. alnım da ak!" dedi Göbelez Baba. Şu yakmlarda Nuh Usta'nm yanma hiç vardın mı? Öte yandan. Diyelim ki sıra sana geldi. "Şimdi burada bir oyun oynayalım. Amel defterlerimizin sancaktan mı yoksa iskele tarafından mı verileceğini merak ederek. "Farz et ki sûr üflendi ve kıyamet koptu ve bizler de burada. bu kutlu adam senin için remil attı mı?" "Evet. Derken İsrafil günahlarını sayıp dökmeye başladı: "Baharda Kostantiniye'deki Hasan Aga'nın erik bahçesine gizlice girip olsa olsa 10 okka çalıntı erik yemişliğim vardır." dedi İsrafil.geliyormuş. "Bakın ve görün işte!" dedi. "Söyle bakalım İsrafil. Üç çizgi ve bir nokta. Allah'ın verdiği canı Allah alır! Bununla birlikte Amat'taki herkesin vaktiyle cinayet işlediğini aklım almıyor. Eğer bir bir anlatırsan. "Peki sonuç ne çıktı?" diye sordu Göbelez Baba. "Olmaz öyle şey! Ama her 5 günah için yanm akçe veririm!" Sonunda İsevîlerin âdetine uyup yedi günahta anlaştılar. Fakat bize çıkan falın aynısı ona da çıkmış." Göbelez Baba gemicilere dönerek. neydi? Hah! Hatırladım 'en-kis' idi. Gözlerini ovuşturarak kendisini çağıranların toplandığı yere doğru adım adım yürüdü. "Şu tomarcıyı görüyor musun? İşte ona 'Kazdağlı' derler." dedi." dedi İsrafil. Göbelez Baba çocuğa. neydi? Hah! Eşek İsrafil!" Göbelez Baba büyücek bir battaniyenin altında uyuyan birkaç aylakçının bulunduğu tarafa dönerek. "Ama her günah için senden yarım akçe isterim". karınca incitmez bir adam olduğum için hiçbirinin canını almadım. gözü sulu. yani mahşerde toplandık. O sırada bir gabyar. Neler anlatırsın?" "Hiçbir günahımı anlatmam." dedi. Bu teklife kızan Göbelez Baba eliyle Kazdağlı tomarcıya nah işareti yaparken. Bana bir ad söylediği de doğru. "Bu çocuğun can almadığı açık. "Bre eşşek!" dedi. "Peki bu veledin doğru söylediğini nereden bileceğiz?" dedi. değil mi?" Günah yüklü olduğuna inanan Kazdağlı. "Hayır!" dedi. "Ben kimsenin günahım üzerime almam!" Bunun üzerine Göbelez Baba. tıpkı bir imam gibi yüzünü ciddi-leştirdi ve davudi bir sesle çocuğa. "Nah sana! Nah sana!" diye haykırdı. bu tekliften dolayı biraz huzursuz olup. "Ayrıca sana bir ad söyledi mi?" İsrafil. Anlayın ve görün! Kocakarılar gi. Bundan bizlerin birer katil olduğumuz sonucunu çıkarıyorlar.^ bi kuruntulara kapılmayın". Birkaç günah daha yüklenip sevaba girsen fena mı olur!" "Bana sevap kazandıracaksa olur. kalbimiz güm güm ata ata âkibetimizi bekliyoruz. "İsrafil! İsrafil!" diye bağırdı. Demek ki Nuh Usta'nm döktüğü remil bir şey ifade etmiyor. "Sonra hep başıma kakarsınız!" "Bak!" dedi Göbelez Baba.

İsrafil'i sorguya çeken deniz kurdu. tokat ve yumrukla adam öldürülür mü? Üstelik adam öldürmeye eli varmaz. . Fakat Recep. Öbür yandan." güverteye çıkan Venediklilerin arasına dalmıştı. Ferman olmasına rağmen. deme gitsin. "Adam öldürmek demek. Bu olaydan sonra fırıncı veresiyeyi kesti. Hatta Kazdagh akçelerini bile istememişti. Kul Rıza. Oradaki marangoz yamaklarından biri tapırtıya kulak kesildikten sonra. Üstelik dişbudak olacağına. "Büyük bir cesaretti. direkleri bile karaağaçtan yapılmamış! Ne çam var ne de çmar! Şimşir ve ıhlamur bile yok. Tekme. "Bu da meşe! Sesinden tanıyorum bu ağacı." dedi. bahşiş vermeyen bir adamın muşamba fenerim yırtmıştım." dedi. Venedik korsanları Navarin'deki köyünü bastıklarında evini yakmışlar. Acısı çoktur! Karısını vurmakla iyi yapmış. diğeri ise Kırbaç Süleyman!" Kul Rıza ise. Zaten her gece içtiği şarabı da veresiye almaktaydı. Ayrıca Ramazan Bayramı'nda gece vakti. "Bu sübyan da adam öldürdüğüne göre Nuh Usta'nm fallan doğru olsa gerek. Her nedense bu geminin bütün kısımları meşeden yapılmış. "Ne kılma ne de piştovu vardı. Ayrıca kimseyi öldürmüş değil. "Kes şu gürültüyü!" diye payladı. "Söyle de o şerefsize dünyayı zindan edeyim!" Çocuk. bu geminin başüstünde toplam 43 kere istimna ettim. Allah bizi cehennemdeki o korkunç ateşten korusun!" Bu sözler üzerine başaltından." O sırada çubuğunu tüttüren Recep adlı bir gabyar. Alev dediğin insanı fena yakar. "Madem istimna ettin. "Hayır!" dedi. bunun üzerine. Bunu sana kim 165 yaptı!" diye bağırdı. tarihe gömmek demektir. "Peki hiç livata yaptın mı?" Dudaklarını sımsıkı kapatan çocuk. "Bir zadegan olarak bizlerden tümüyle farklı olan kaptanı saymazsak. "Neler söylüyorsun!" dedi. "Venedik kadırgası bize borda ettiğinde Kırbaç Süleyman gözünü karartıp. Kansı evde alevler arasındaymış. Yoksa unuttun mu?" Bu söz üzerine Recep. "Al işte!" dedi. sinir buhranı geçirdiği için zabitler kamarasına kapatılmış!" Kul Rıza Baba itiraz etti: "Yanılıyorsun! O da bir cinayet işlemiş." dedi. Yanarak acı çekmesin diye kendi kadınını piştovla vurmuş! Hem de tam kalbinden!" 166 Recep. Hem zihninde seslendirdiği bir nağmeye uyup usûl vuruyor. "Öz oğlu olarak onu bizzat ben gömdüm." dedi. yemek geciktiği için sinirlenmiş. Adam zor yetişmiş." İsrafil'in gözlerinde nefret kıvılcımları oynaşıyordu. gemide adam öldürmeyen iki kişi kalıyor: Birincisi Nuh Usta. Sessizlik fazla uzun sürmedi.ekmek çaldım. 'hayır' anlamında başını iki yana salladı. o hâlde nefsine hâkim olamamışsındır." Göbelez Baba. yok etmek. Rahmetli babam o fırından veresiye ekmek alırdı. Ona bu iğrenç fiili yapan kişinin babası olduğunu ve İsrafil'in kendi babasının kafasına keseri indirerek cezasını ona hayatıyla ödettiğini herkes biliyordu. O şimdi toprağın altında. "Onlar da tahta. dümen bile meşeden. "Ne sakıncası var bunun?" diye sordu. Bununla birlikte Recep tahtayı tapırdatmaktan vazgeçmedi. çünkü bünyesi zayıf! Duymadınız mı yoksa. Ama kimse bunu dile getiremedi. "Peki sana yapıldı mı?" diye sorunca çocuk önüne baktı ve sustu. bunlar da tahta". "Görünüşe bakılırsa bu gemide katil olmayan yok. İşin kötüsü fırıncı beni gördü. Gemiye yazılmadan çok önce tersanede demircilik yapardım. "O kişi bu gemide değil. Ancak bu tapırtı Kul Rıza'nın sinirini bozmuş olacak ki adamı. Körüğü basınca o korlar bir tutuşurdu ki. Nereye baksan meşe!" Kazdagh tomarcı. Öfkelenen bir gabyar. "Hikâye bu!" dedi. dümbelek çalar gibi borda tahtalarına vuruyordu. hem de dişsiz ağzını göstererek Kul Rıza Baba'ya sırıtıyordu. Hikâyen doğruysa Süleyman hayırlı bir iş yapmış. "Âmin! Âmin! Âmin!" sesleri yükseldi. hiç acımadan düşmanını öldürmek.

ıslak beze sarıp yumuşattıkları peksimete talim etmişlerdi. "Buyru-nuz efendiler!" diye bağırdı. Gemiciler o güne kadar çiroza." . "Ama bizi lâfa tutma da kavurmayı bir an önce yiyip boğazımızı az da olsun doyuralım. Allah tuttuğunu altın etsin?" Kazandaki kavurmadan kaşık kaşık aldığı lokmaları adeta çignemeksizin yutan bir başka gabyar. "Doğru söylersin ey Zeynelâbidin!" dediler. Bak! Yanındaki konuşmam fırsat bilip senden daha çok yiyor." dedi. Kendi gururunu hiçe sayıp feneri söndürürken aslında bizim canlarımızı kurtardı. Toplam 247 meşe ağacı eder. Sen de lâfı uzatma da yemeğini ye. "Belli ki helâl süt emmiş. "Abuzer Reis fedakâr bir efendi. Hayır dualarınızı eksik etmeyin!" 168 Aylakçıların başaltına bıraktıkları kazanlardan kokular burcu burcu tütüyordu. kafayı tütsülemeniz için tam bir fıçı su katılmamış Edremit şarabı! Doya doya yiyin. sereni yelkeniyle birlikte uçurup götürür. "Venedik kadırgası borda edip adamlar lombar kapaklarından girmeye kalkıştıklarında. Üç mangaya üç kazan! Ayrıca her birine yirmişer yumurta kırılmış. Başaltının kapısı işte bu anda açılıverdi ve nefis kokular tüten kazanların kulplarına yapışmış aylakçılar içeri daldı. Ama onun da kullanılacağı yerler yok değil. Yağ bal olsun! Cenâb-ı Hakk manda şifâlıgı versin! Amin! Amin! Amin! Buyrun ağalar! Her vardiyaya koskoca birer fıçı halis süt dana kavurma. Zorlu bir vardiyadan sonra karın doyurmayı artık hak etmişlerdi. fukaraperver bir zât idi. ağzında lokmasını çiğnediği hâlde bir gabyar.Bu söz üzerine marangoz yamağı. "Bu koca gemi için kim bilir ne kadar meşe ağacı kesmişlerdir!" dedi. yahut hiç olmazsa köknardan yapılması gerekir. "Abuzer Reisimizin ikramıdır." dedi. ikinci parti olarak da 130 meşe ağacı gelmiş. "Şimdiye kadar hiçbir zabit ve hiçbir reis bize böyle bir ziyafet çekmedi. O Venedikli ölmüş olmasına rağmen sen hâlâ harbiyi bannp çıkarıyordun". Bir süre susan marangoz. Sıcak yemek olarak sadece bir kez çorba içen adamlar kazanlardaki kavurmadan yayılan o nefis içyağı kokusunu ciğerlerine çeker çekmez hepsinin gözleri parladı. "Ihlamur dayanıksızdır. "Önce 117 meşe. Şu anda ölü olabilirdik. Bunlann yanında cabadan bir kazan dolusu irmik helvası! Üstelik kuyruk yağından! Yanında ise." dedi. için. "Abuzer Reis'e haksızlık ettik galiba. Tam da art eteğinde namaz kılınması gereken cennet-mekânbiri!" "Doğru!" dedi bir diğeri. Bu ziyafetin başında. "Eğer ıhlamurdan yapılma bir serene tırmansaydm." dedi. "Amat'm yapımı için bu meşeleri tâ Navarin'den getirmişler. elinde harbiyle senin ne kadar gaddar olduğunu herkes gördü." dedi. Yoksa en ufak bir esinti. "O zaten aç doyuran." Gözleri fal taşı gibi açılan Göbelez Baba atıldı: "247 ha!" dedi. Soruyorum size! Bir ölü hiç gururlu olabilir mi?" Başaltında ağızlarını şapırdata şapırdata can besleyen gemicilerin hemen hepsi. daha cundasına erişemeden büyük bir çatırtıyla kendini ya denizde ya da güvertede bulurdun. tıkınm! Allah iştahınızı arttırsm! Gönlünüzü açsın. "Ağaçlara acırmış gibi bana merhametli numarası yapma. Hakkını yedirtme. paça-moraya." 167 Kazdağlı. "Gemide her birimize tam 1 meşe ağacı düşüyor! Bu ne garip tesadüftür! Ey Allahım! Yoksa bu bir imtihan mı! Âh Güzel Allahım! Bize kıyma! Bize acı! Bize kaldıramayacağımız yükü yükleme!" Bu tespit üzerine birkaç kişi dualar okumaya başladı. Karnını iyice doyur. Manga başlan gelip kazanları aldılar ve her manganın 10-12 kadar adamı tahta kaşıklarını ve peksimetlerini çıkarıp. Boğazlarınızdan geçen her lokma için hayır duanızı esirgememenizi rica ediyor. içyağı kokan nefis yemekleri kıtlıktan çıkmış gibi yalayıp yutmaya başladılar. Seray-lakçı olan 16 yaşındaki bir oğlan boru gibi sesiyle. "Yazık değil mi ağaçlara!" Marangoz. Serenlerin ve direklerin mutlaka karaağaçtan. Ama midelerden gelen gurultular bu fısıltıları bastırdı.

karanlığın kendisini yanılttığını düşünerek. İşte gabyarlardan biri bunu fark edince. üstüne üstlük bir de güzel sıyrılmıştı. Baykuş her öttüğünde gemicilerin sanki yü-reciklerinin yağı eriyordu. Hepsi birinci vardiya neferlerinin midesindey-di. geğirip elinin tersiyle ağzının yağını sildikten sonra. bundan sonra o adamdan bir somun olsun kabul etmem!" Tam bu sırada dışarıdan garip bir ses geldi. "Yemek denize dökülmez! Günahtır! Yemek Allah'ın nimetidir. Hayvanı defetmenin bir çaresi olmalıydı. Ama adamakıllı doymuş olduklarından 169 meseleyi büyütmediler. helva için. Gelin bugün yediklerimizi Allah'ın bize verdiği bir 170 rızk olarak görelim. Ama burada. Duygulanıp az önce Abuzer Reis'e hayır dua eden Zeynelâbidin adlı tayfa. "Yaptığı hatayı görmezden gelmemizi istiyor belli ki. bir deniz savaşında flama indirilip teslim olmanın önüne geçmek için direğe bir de mıh-lanmıştı. Sanki dışarıda korkunç bir canavar varmış gibi. "Arkadaşlar!" dedi. "Bu Abuzer Reis olacak adam üç beş kuruş harcayıp böyle bir ziyafet tertip etmekle her hâlde bizi satın alacağına inanıyor. Ziyafetten sonra herkes çatlayacak gibi olmuştu. elbette ki hayra alâmet sayılmayacaktı. Doygunluktan hiç kimse kalkıp adım atacak hâlde değildi. Nihayet o karanlıkta baykuşu kovmak için Recep adlı gabyar direğinin tâ zifosuna kadar tırmandı. bizler öyle üç kuruşa satın alınacak adamlar değiliz. Zaten kazanlar dolu olsa bile dökmemiz abes kaçardı. "Bize verdiği bu ye. Ama bu kadanna da pes doğrusu!" Ciğerlerini üşüttüğü için hırlayarak konuşan ihtiyar bir marinel ise. Beti benzi atan ihtiyar marinel. Fakat ne yazık ki açıktaydılar. Onun yerine kapkara bir sancak çekilmiş. Başaltındaki-ler susmuş. "Doğru söylersin!" dedi bir başkası. tok ve şerefsiz olacağıma. Denize dökecek yemek yoktu. acemilerin ve marinellerin midelerine indi. Peksimetleriy-le kazanı sıymrlarken bir an bazılarının aralarında kavga çıkacak gibi oldu. Can besledik sayılır." "Bu çok doğru!" dedi Zeynelâbidin. Ama aksi gibi. aç ama gururlu olmayı daima tercih etmişimdir. yani muhtemelen gemi Malta'da beklerken kim bilir hangi ağaç kovuğundan uçup gelen bir baykuşun grandi direğinde banlayıp durması. ama gururumuz güme gitti. Gözleri karanlığa alıştıktan sonra grandi direğinin tepesindeki o koca gözlü yaratığı seçebildiler. Sizi bilmem ama kendi payıma ben. Allah hangi elden verdiyse vermiştir! Bu önemli değil. Oysa." dedi.Gemiciler ağızlarım şapırdatıp zaman zaman da gegirerek üç kazan dolusu kavurmayı silip süpürdüler. "Gerçi doydum doymasına ama kazanın dibinde bir parça daha kalsa iyi olurdu". Ne kadar aç olursam olayım.• mekler onun şerefsizliğini hoş görmemiz içindir mutlaka! Bu yemekler haram! Yemekleri denize dökelim arkadaşlar. Abuze Reis Allah'tan daha mı cömert!" "Hâşâ!" dedi ihtiyar marinel! O adam feneri söndürmekle şerefimizi iki paralık etti. başaltının kapısını azıcık aralayıp korku dolu gözlerle sesin geldiği yere baktılar. kızıl zemin üzerine hilalli ve sekiz köşe yıldızlı sancağı göremedi. renklerini görmek için sancağa dikkatle baktı. sese kulak kabartmışlardı. "Eyvahlar olsun ki bu baykuş sesi! Gemiye uğursuzluk getirecek!" *^* Denizciler arasında pek o kadar da mübarek sayılmayan bir hayvanın. "Reislerin eli sıkı olduklarını duymuştum. Kazanlara ûleştirilen helva da kısa sürede gabyarların. Recep adlı gabyar. Sırada. nereden nereye estiğini ancak Allah'ın bildiği bir rüzgâr sancağı yüzüne . "Allah bizi korusun!" diye nida etti. Açlıklarını bastırdıktan sonra sanki onlar için hayatın anlamı kalmamış gibiydi. kuyruk yağıyla kavrulmuş bir kazan dolusu irmik helvası vardı. Bugüne kadar haram yemişliğimiz * yoktur. "Amma da azmış ha!" dedi. Paçamora ve çiroz nemize yetmiyor!" Ama az önce tıka basa kavurma dolu kazanlar boşalmış.

.. Alçaklık konusunda onlar olsa oba hevesliydiler. Çünkü sende. Diyavol Paşa Hazretlerinden aldığı emir gereği muayene ediyordu. Zaman zaman kanat çırpıp uçan. Ardından şişeyi burnuna götürüp içindekini uzun uzun kokla-dı. Fakat aynı zamanda saygı beslediği İbrahim Bey emir kuluydu ve muayene sonucunu kaptana bildirmekle yükümlüydü. ardından da dilinin rengine baktı. Bu yüzden ona eli boş gitmesi doğru olmayacaktı.' en rezili ise sinir zayıflığıydı. havada bir iki döndükten sonra gelip bir direğe tüneyen baykuşla başedemeyince.. büyük ayı ve burçlar kuşağıydı da! O uğursuz sancaktaki karanlık gözlerine bulaşmıştı. Fakat İbrahim Bey. Bu parayı da. marangozlar bu gemiye ne kadar lâzımsalar. Umudu son de173 . seyir güvertesinde Kaptan Efendimizin sesi duyuldu: "Gece boyunca bu fener niye yakılmadı! Çağırın bana Abuzer Reis'i! Haydi durmayın! Getirin buraya o şerefsizi!" Abuzer Reis az sonra seyir güvertesindeydi. yevmiyeni 45 akçeden 95 akçeye çıkarıyorum. ama Kaptan Efendimiz sözüne şöyle devam etti: 172 "Sendeki meziyetin adı alçaklık! Evet. Zabitler arasındaki yegâne alçak sen olduğun için. "Bre sivri akıllılar!" diye bağırdı. ama Abuzer Reis bu iş için para alıyordu. kancalar ve benzeri aletlerle baykuşu yakalamaya çalışırlarken. tüfen-giyle her attığını vuran o keskin nişancıyı. Hekim gerçi bir sağlık sorunu çıkmayacağını biliyordu ama. mangaya inip ranzasında sızmış kalmış o yeniçeriyi. Ancak vicdansızlar kurda kuşa ateş ederler!" Bâtıl inançları fazlaca sağlam olan denizciler. Gel gör ki. harbiler. Gözkapaklarını parmağıyla kaldırıp Süleyman'ın gözlerine. gemiye uğursuzluk getirmesin diye ellerinde ağlar. Onlara göre en 'erdemli' illet 'kurşun ya da kılınç yarası. adam daldığı derin uykudan uyandırıldığı için sinirlenmişti. Geceleyin feneri söndürülmüş bir gemide olmak şerefsizliğini.doladı. Evet! Amat'ta artık kör bir denizci vardı. yelkenciler. günde yarım akçe kazanan 13 yaşındaki bir aylakçının da payı olacak!" Gemiciler bu hesaba sevinmişlerdi. tüfenkçi-ler. 'sinir buhranı geçirdiği' için kamaradan çıkması yasaklanan Kırbaç Süleyman'ı. Ben de feneri söndürdüm. "Demek sana 'ne yapıp et' dedim ha! Bir korkağın 'yapıp edecekleri' ile yürekli ve efendi birinin 'yapıp edecekleri' arasında nasıl bir fark olduğunu anlaman için bizzat yürekli ve efendi olman icap eder. Eğer istese." Efendimiz ise. gemi hekiminin suratına tokadı basıp onu kapı dışarı edebilirdi. Uykusunu bölen münasebetsizlere. *** Gemi hekimi İbrahim Bey. Hiçbir hastalık belirtisine rastlayamamıştı. gabyarlar. mürettebatın ücretlerinden keseceğim. senin gibi bir alçak da Amat'a o kadar lâzım. Göremediği sadece o güzelim hilâl değil. Kaptan Efendimizden korkardı. topçular. Dolayısıyla gerçek şerefsiz oydu. yevmiyelerinden kesilecek az bir parayla üzerlerinden atmışlardı. bu üstün meziyetinden dolayı. Süleyman'ın yüzü öfkeden kıpkırmızı kesilmişti. Karanlıkta bizi göremediler ve izimizi kaybettirdik. Olağandışı bir şey henüz bulamamıştı. aynı zamanda kutup 171 yıldızı. Feneri yakmadığı için kendisini azarlayan Diyavol Paşa Hazretlerine şunları söylüyordu: "Ama efendim! Sen dedin ne yap et o üç kalyondan kurtul diye. Aldığın parada." Bu lâfı duyunca Abuzer Reis gülümseyecek oldu. gökyüzündeki hilâli göremedi. Bir kuşa nişan almışlığım bile yoktur. yine de içinde Süleyman'ın idrarının bulunduğu şişeyi muşamba fenere tutup rengine baktı. "Ben insan vururum. Zavallı adam elleriyle o kara sancağı itti ama. bu gemideki hiç kimsede bulunmayan bir meziyet var. Mürettebat böyle bir hastalığı hiç de hoş karşılamazdı. "Yazıklar olsun sana! Ama çok üzülme! Sana ceza vermeyeceğim." dedi. yani Sakal'ı uyandırmaya çalıştılar.

Hoşnutsuz suratlanna bakılırsa her an isyan edebilirlerdi. Bu yüzden Abu-zer Reis Efendimize. Ne yapalım?" Kaptan Efendimiz.. İbrahim Bey aletlerini ve kâğıtlarını toplarken Süleyman Reis kamaradan çıkmaya yeltendi ama." dedi ve küçük kum saati boşaldıktan sonra nabzının 50 olduğunu fark etti. "Hayır! Asla!" diye haykırdı. ama hava kapalıydı. Toplar doldurulup salya edilsin." Topçu çavuşları. Yangına karşı her tarafı ıslatın. Fıçılarda su bulundurun. dışarı adımını tam atmıştı ki. bizim gibi giyinmeleri onlan bize dost yapmaz. "Kadın." Bu sırada öndeki firkateynin baş toplan ateşlendi ve güllelerden biri denize düşerken diğeri Amat'm bodoslamasına çarpıp sekti." dedi. Emir aldık mı uyarız. "Bunlar bizden. Nitekim bir gabyar. Amat'a işaret vermek yerine kırmızı sancak çekti. kalyoncularla dolu iki firkateyn görmüşlerdi. . tüfenkçiler ve gabyarlar şaşırmışlardı. reisin gözündeki öfkeyi okur okumaz ona. Sen zararlı çıkarsın. Ünlü hekim İbn-i Sina'nın bir usûlünü uygulamak istiyordu. ama taarruz işareti verildi. Süleyman'ın her bir kelimeye verdiği tepkiyi gösteren şöyle bir cetvel hazırladı: Kelime: Nabız: Erkek 50 Kadın 60 Navarin 70 Navarinli kadın 90 Nurfeza 90 Safinaz 90 Ferahfeza 90 Mihriban 90 Aliye 120 Ölüm 140 Ölümsüzlük 160 Bu sırada dışarıda teyakkuz borusu çaldı ve kös gümbür gümbür gümbürdemeye başladı. Bu bizim lehimize! Emrimle istinga etmeye hazır olun." dedi. Sen de kaptanın bütün emirlerine uymaya mecbursun. Üstelik toplannı salya etmişler. Filikalan mayna edip kıç taraftan çekin. Süleyman'ın bileğini kavrayıp nabzım buldu. hemen kapı önünde bekleyen iki yeniçeri tarafından durduruldu. "Bizim sancaklarımızı taşımaları. Bunun için kum saatini ters çevirdikten sonra. kamarana dön de rahatına bak. "Efendim. "Savaşta ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Herhalde yanlış sancak çektiler. "Biz böyle emir aldık.Onlarla nasıl savaşırız! Müminlerin mi kanını dökeceğiz!" Diyavol Paşa Hazretleri. Az sonra yağmur atıştırmaya başlayacak. İyisi mi. Taarruz işaretiydi bu." dediğinde ise nabız dakikada 60 kez atmaya başlamıştı. Süleyman'a. Amat'a doğru orsalayan bu teknelerin her birinin 28 topu vardı. Yıldız tarafından esen rüzgârla apaz seyri yapan Amat'm gözcüleri kıble tarafında. Sabah olmuştu. Hâl böyle olunca kaptan seyir güvertesinden Amat'ın mürettebatına bağırdı: "Güverteye kum dökün. Bize fuzulî işler çıkarma!" 174 *** Gökyüzündeki yağmur bulutlan sanki denizin üzerine çökmüştü. Zor kullanırsan biz de zor kullanırız." dedi. "Kamaradan çıkmayacaksın ağam!" dedi. "Erkek. Grandi direğindeki gözcü sevinçle bağırdı: "Sancak pruvada iki firkateyn! Kırmızı üzerine ay ve yıldızlı sancakları var! Bunlar bizden!" Fakat firkateynlerden biri. Sonunda hokkasını kalemim çıkanp Diyavol Paşa'ya sunulmak üzere. "Bize saldırıyorlar ama onlar bizim din kardeşlerimiz! . "Onlar bizim sancaklanmızı taşıyorlar.nemedeydi. Yeniçerilerden kıdemli olanı.

Herkes savaş yerlerine! Allah'ın emrine uyun! Acımak yok!" Omuzluk hattında ilerleyen firkateynler Amat'a 1 mil kadar yaklaşmışlardı ki. Diyavol Paşa Hazretleri "istinga" komutu verdi. Aranızdan biri çıkıp da sakm söylemesin masum olduğunu! Çünkü hepinizin ne mal olduğunu biliyorum: Sen söyle Çıban Behçet! Kumar borcunu ödemek için mi öldürmüştün o kadını? Bilezikleri kadının kolundan nasıl çıkardığını hatırlıyor musun? Onu boğarken başparmaklarınla boğazına bastırdığında nefesi kesilmemiş miydi yoksa? Galiba annen de değildi o kadın? Yanılıyor muyum? Bu hâlinle sen ak bir bayrak altında mı yaşamak ve ölmek istiyorsun? Annenin başörtüsü beyazdı değil mi? Üstelik lavanta kokardı. Hâl böyle olunca gemiciler bir iki adım gerilediler. bembeyaz! Sizin alnınız kadar ak! Öyle mi? Peh! Hepimiz günahkârız ve siyah da günahkârların rengidir. Abu-zer Reis. tertemiz. Diğeri ise kemere hattında suya düştü. ezberden okudu: "Femeni'tedâ aleyküm fa'tedü aleyhi bimisli ma'tedâ aley-küm. O ise duyduğu utançtan başını önüne eğmişti. Durumun ciddiyetini anlayabilen bir topçu çavuşu. Amcan ." Efendimiz mürettebata bağırdı: "Duymayan var mı! Bu emri ben vermiyorum. Efendimiz sözlerine devam etti: "Sanki tek suçlu o imiş gibi bu zavallı günahkâra bakmayın! Ya sen İpsiz Ali? Ortağın olan o ihtiyann başına baltayla mı vurmuştun. Allah veriyor. Kaptan Efendimizin yıldızsız gökler kadar karanlık sancağı dalgalanıyordu. bilen var mı?" Çukur gûvertedekiler susuyorlardı. Güllelerden biri tirinket yelkenini delip geçti. Fakat bu sırada öndeki firkateyn baş toplarım yine ateşledi." İpsiz Ali söz daha bitmeden koşarak seyir güvertesine çıktı ve Diyavpl Paşa Hazretlerinin ayaklanna kapandı. Yoksa 45 miydi. Bakara suresinin 197. hem de öz kız kardeşine o çirkin.. Firkateynler bize saldırdı ve biz de onlara saldıracağız. Çünkü rüzgâr üstünlüğümüz var.. gönlünüz kadar ak bir sancak mı bekliyordunuz? Lekesiz. Bizi niye düşman yerine koydular?" Derken herkes yukarı baktı. mermi yerine saçma atan o karabinasını ateşleyince bu kişiler ağır yaralar alıp inleyerek yere yığıldılar. Yine de anlayamadım bu işi. "Bizden olmalarına rağmen niye ateş ediyorlar anlamadım." Ardında herkesin anlaması için Arapça'dan çevirdi: "Kim size saldırırsa siz de tıpkı onun saldırdığı gibi ona saldırın. Ama ihtiyar bir mari-nel çıkıp âyeti. ipine asılarak sancağı indirmeye çahşü.175 "Bizler Allah'ın emrini yerine getireceğiz. âyetinde ne yazıyor. O kokuyu yıllardır duymuyorsun!" Arkadaşları Çıban Behçet'e bakıyorlardı. Bu küçük topa gülle yerine çivi ve demir parçaları doldurulmuştu. "Ayrıca yaptıkları delilik! Eğer bize saldın-yorlarsa bunu orsa çekerek yapmaları zor. yoksa kürekle mi? Kanlar içinde yere yığılan adamın kuşağında 35 altın vardı herhalde. Bir yandan da katıla katıla ağlıyordu. ^Kaptan Efendimiz durup dinlenmeden konuşuyordu: "Şaşı Hüseyin! Rıdvan Dede'yi tanırsın herhalde. Sen söyle Bitirim llyas! Kız kardeşine. Ama ne yazık ki sancak direğe mıhlanmıştı. 176 Kaptan Efendimiz foga maytabını kapıp seyir güvertesinde-ki küpeşte topunun başına geçti. Kaptan Efendimiz." dedi. Ah! Keşke başlarının üstünde kapkara bir yağmur bulutu olsaydı! Ama tepede daha da korkunç bir şey vardı: Mizana direğinde. kendisine nefretle bakan kalabalığa şunları söyledi: "Yoksa siz. Nuh Usta bu alçak adamı Efendimizin dizlerinden zor kopanp çukur güverteye itti. Birkaç kişi direğe tırmanacak oldu ama Efendimiz. Halatlara asılan denizciler yelkenleri toplayınca Amat olduğu yerde kaldı.

İstersen buna 'sevgi' demeyelim de 'istek' diyelim. Fakat bu kelime de yetersiz. Hiç kimse sancağı indirmeye yeltenmedi. yani aranızda bir günahsız varsa. "Sen nasıl bilebilirsin bunu!" Efendimiz ona şu cevabı verdi: "Ben oradaydım. Yağmur atıştırmaya başlayınca Diyavol Paşa Hazretlerinin emriyle yelkenler fora edildi. Çukur güvertedeki gemiciler utançlarından boyunlarını eğmişlerdi. İşlediğiniz günahların kefaretini ödeyene kadar. Şimdi başlayan yağmurla toplarının falya tavaları ıslanacak ve çoğu ateş almayacak. 'şehvet' desek belki daha doğru olur. Ya senin yaptığına ne demeli Bodur Şehmuz! 13 alun borcunu ödememek için Mikail Efendi'nin evini kundakladığında bu adamla birlikte kansı ve yedi çocuğu da diri diri yanmadı mı? Sen! Gözlerini sakın kaçırma Çakmak Binali! Dosdoğru bana bak! Sana muhtaç olan yatalak babana bakmamak için onu nasıl bir maddeyle zehirledin? Mürdesenk? Zincifre? Kırmızı zırnık? Sana gelince Kayış Gafur. tezgâhından o Venedik sekinesini çalıp cebine attı. Paşa top 179 . Efendimiz. artık birbirlerinden nefret ediyorlardı." Manevra için serdümene emrini verdi: "5 kerte sancak" Pırasya edilip iskotalar alınırken Amat. Ama seninki biraz farklıydı. Madem böyle bir üstünlüğümüz var. Sana gelince Kalender Ûkkeş! Sen anneni çok seviyordun herhalde! Herkes annesini sever. bu kara 178 sancağın altında yaşayacak ve öleceksiniz. şimdi hemen çıkıp kara sancağı indirebilir! Var mı böyle biri!" İhtiyar bir marinel hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. hayatınız ve ölümünüz benim sancağımın altındadır.^ ğında. _ Bu kavis sanki pergelle çizilmişti ve yolun yansında tiramola atılıp rüzgâr bu kez sancak tarafından alındı. Emirgân korusundaki o taşın üzerinde hâlâ durur. neden kullanmayalım? Çatışmaya bu sayede biz yön vereceğiz. seni fazla utandırmayayım. Nemli ve boz bulutlar denizin yüzeyine tıpkı sis gibi çökmüştü. Taşıyabilecek misin bu adı? En iyisi. Ben sana. Döktüğün kanın izi. yelkenlerini istinga etmiş ve burnu gûndoğusuna dönük olan Amat'ın kemere hattında. "Orada kimse yoktu!" dedi." diyordu. beş gomina kadar açıktaydı. Siz de günahlannızın saklanmasını istiyorsanız. hedefi olan firkateynlere doğru geniş bir kavis çizerek seyretmeye başladı. Âsım'ı yakalamak için sefere çıktığı palavrasını sıkan Göbelez Baba.177 mıydı yoksa dayın mıydı? Tek mirasçısı sendin. şaşkınlıkla. Ayrıca rüzgâr üstünlüğü bizde. Efendimiz. *** Rüzgâr yıldız tarafından eserken orsa çeken iki firkateyn. İtirazı olan var mı?" Gemiciler Diyavol Paşa Hazretlerinden değil. Baltacı Ramazan! Kirlettikten sonra taşla ezerek öldürdüğün o güzelim kızın adını bile bilmezsin. sarrafın çırağının kendini astığını biliyor musun? Gözlerimin içine bak Hacı Rıdvan! Çuvallar içinde denize attığın o çocuk cesetlerini kimse görmedi mi sanıyorsun? Ya sen Göbelez! Hakkında hikâyeler uydurduğun o Âsim denen adamı. ruhunuz ve bedeniniz. "Bunlar çok acemi. Bizim ise kapalı top güvertelerimiz var. Ama ben bilirim! Söyleyeyim mi? Ne dersin? Adlar da ölüler kadar ağırdır. "Toplan üst güvertelerinde ve açıkta. kansı için bıçaklamadın mı?" Amat'm. Ama eğer yanlıyorsam. firkateynleri göstererek. Çünkü her lekeyi saklar. günahkârların rengidir. günah işleyen ellerinden daha yakınım!" Kaptan Efendimiz mürettebatın bütün günahlannı sayıp döktükten sonra şunlan söyledi: "Siyah. sözlerini sürdürdü: "Bu kara sancak günahlarınızı saklayacaktır.

Böylece. dümeni kırılan firkateyne gülle üzerine gülle yağdırıyordu. "Önce iskele bataryası ateş edecek. Kaptan Efendimiz.güvertesindekilere havalandırma ızgaralarının üstünden. Bir ara Abuzer Reis'e. "Hem iskele hem de sancak bataryasındaki bütün toplar dolu olsun!" dedi. "Fo-ga!" emriyle gürleyen kolombomeler ve ejderdehanlardan fırlayan gülleler öndeki firkateynin kıç tarafım paramparça ettiler. Sağ gözünden kan boşalan adam hâlâ nefes alıyordu. "Diğer firkateyn kaçıyor!" . Fırkateyndekiler Amat'la borda bordaya gelip iki geminin birbirlerine muvazî olduğu bir vaziyette top düellosu yapacaklarını düşünüyor olmalıydılar. "Arkadaki firkateynin tam ortasına git. Bu durumda Amat. Arkadaki firkateynde ise azap180 lar ve kalyoncular." dedi. Karşı tarafın patlayabilen yedi topundan fırlayan gülleler denize düşerken. "Boşuna uğraşıyorlar. firkateynin hiçbir topunun sağa sola döndürülüp Amat'a dirise edilebilmesi için ne bir imkân ne de bir ihtimal kalmıştı. Palaserteler darmadağın olup direkleri dik tutan çamlıkların bağlandığı filadorlar koptu. Derken Kaptan Efendimizin sesi duyuldu: "Gemiden atlayanlara acımayın yiğitlerim! Hiçbirini sağ komayın! Merhamet etmeyin serbazlanm!" Bu sözlerin ardından yeniçerilerin tüfenkleri teker teker patladı. İş bununla da bitmedi. Su üzerinde tahta parçalan yüzüyordu. Efendimiz. Gemideki her nefer bir ölüm meleği kesilmişti. Derken o ağırlıkla istralyaları da kopan pruva gabya ve babafingo çubuklan kulakları sağır eden bir gacırtıyla denize indi. firkateynin civadrası çatırdadı ve çanaklığında rampa için bekleyen kalyoncularla birlikte. Hasta koğuşuna. gıcırdayarak gerilen halatlarını tek tek kopararak denizi boyladı. Fakat Amat top menziline girip sancak tarafına dönünce birbirlerine muvazî değil çapraz oldular. Kızıl bayram başlamıştı. Onları elimizde bil". "Ancak rüzgârı kıçtan alarak kaçabilirler. Firkateyn yanıyordu. gabyar-lar ve kalyoncular kavrulmamak için suya atlıyorlardı. "Sancak bataryalarına!" diye bağırır bağırmaz sancak toplan dirise ve salya edildi. Öyle ki. hekimin yanma taşıyın. çanaklığa çıkan birkaç yeniçeri. iki firkateynin arasındaki ölü bölgedeydi. Fakat Efendimiz sözünü tam bitirmişti ki. Serbest ateş çeyrek saat kadar sürdü. Amat'ın iskele bataryasından açılan ateşle. Ateşkes emri verildiğinde denizin yüzeyi cesetlerle dolmuştu. Topları geminin armasına dirise edeceksiniz! Ardından sancak bataryası emrimle ateş açacak!" Her çatışmadan önce olduğu gibi şimdi de dua eden topçular fora ettikleri topları besmele çekerek doldururlarken kaptan dümenciye." Plan zekiceydi.Amat'ın açtığı top ateşi sonucu kmlan pruva direğini denize bırakan bu gemiye yetişmek kolay olmayacaktı. Yağmur dinmişti. Abuzer Reis sağ gözüne saplanan bir serseri kurşunla sırtüstü yere yığıldı. Gran181 . O sırada denizciler bağırdılar. Kaptan Efendimizin yüzü değişmemişti. Denizciler. Toplan sustu. bu şekilde çapraz durursak firkateynin toplarının ölü bölgesinde kalırız. Fakat Kaptan Efendimiz gülüm-süyordu. Firkateynin bordası paramparça oldu. "Tüfenk menziline girince dümeni 4 kerte sancağa kıracaksın. Ama pruva ve ci-vadra yelkenleri olmadan bu işin üstesinden gelemezler. En fazla üç-beş saat yaşar!" Amat'ın iskele bataryaları. Abuzer Reis'in bedenini ayağıyla iterek ters çevirdi." dedi. Geminin dümeninden eser kalmamıştı. Nuh Usta'ya bağırdı: "Alın götürün şu adamı gözümün önünden. denize inen direği bağlayan halatları baltalarla kesiyorlardı. içi neft yağı dolu şişe humbaralann fitillerini ateşleyip firkateynin güvertesine fırlatınca kınlan şişelerin sesinin ardından devasa bir yalımın harlaması duyuldu. Direği denize bıraktıktan sonra kaçmayı amaçlıyor olmalıydılar.

doğruca hasta koğuşuna yollandılar. Amat'm mürettebatından bir sevinç nidası yükseldi. Ne var ki. üstüne siyah canfes kumaştan mintan. kaptanın dediğinin tersine. mizana yelkenini fora etmiş olan firkateynin kıç tarafını savurdu ve teknenin başı rüzgâra donuverdi. broş atan tekne denizin ortasında kalakalmıştı. "Yaralıları hekimin kamarasına naklettir." dedi. ama aynı zamanda biri hinoğluhin diğeri ise adeta çam yarmasıy-dı. bir padişah kavuğu kadar kocaman kafası ve etli suratı nedeni yahut vesilesiyle 'Kelle' diye çağrılan diğeri ise. Her ikisi de kırbaç ile değil. Döşeklerinde sıkış te183 piş yatan yaralıların feryatları tâ dışandan işitilebilirdi ayağı buz kesilip kendinden geçmiş olanlar dışında inil d yip ıhlayan diğer yaralılardan kimi yaylım ateşinde n' kurşun yiyip delik deşik olmuş. kabadayının dik âlâsıy-dı. Fakat Diyavol Paşa sakin görünüyordu. Lombarı ve penceresi olmayan bu koğuş. Diyavol Paşa'nın dediği gibi. Güllelerin çarpması sonucu sağa sola saçılan tahta parçaları çok kişinin kolunu . hayatın ıskartaya attığı bu insan müsvetteleri tıpkı hacıyatmazlar gibi daima ayakta kalırlardı. direkleri kınlan tekneden bir posta güvercininin uçurulduğu görüldü. Gözünden vurulan Abuzer Reis Amat'm hasta koğuşunda ahireti boyladığı vakit Kaptan Efendimiz. altına siyah çuhadan diz çakşırı. Herhalde ele geçirildiklerini ya da batmak üzere olduklannı bildiren bir mektup göndermişlerdi. Ardından. tavandan sarkan birkaç muşamba fenerle aydınlatılmaktaydı. feleğin sillesi onları ne kadar sallarsa sallasın. Bahse varım ki en geç bir saat sonra duracaktır. mürettebatın 'Alicengiz' adını taktığı bu kişioğlu-nun hem pohpohçu hem de düzenbaz olduğu söylenebilirdi. kaçan firkateynin peşine düştü. kızgın toplan doldururke barut harlayınca kiminin de eli yüzü yanmış. altına aynı renk çuhadan bir çakşır giyer. hatta sadece gemicilik değil namussuzluk konusunda da onlardan daha rütbeli ve tecrübeli olması gerektiği belki doğruydu. Yelkenleri foravele edilen Amat. Amat iki gomina kadar yaklaşmıştı ki. Adı 'Suut' olmasına rağmen.di ve mizana direğindeki bütün yelkenleri açan gemiyi yakalamak için en az altı saat gerekirdi. bir saat içinde yetişilecek gibi değildi. Çünkü menfaatleri bunu gerektiriyordu. Gözünden vurulan Abuzer Reis'in yerini alan seyir zabitine. aynı zamanda yedi denizin dışan attığı. Gökten tahta ve ceset parçalan yağıyordu. beraberken ise tam bir insan olduklarına inanacak kadar da mankafaydılar. İçeride ne konuşulduğunu o sırada kapıda bekleyen Nuh Usta bile duymadı. Fakat dışarı çıktıklarında Alicengiz'in elinde bir çuval vardı. rezil ve pespaye mahlûklara da söz geçirmesi. sırtına kolları sıvanmış bir hırka kuşanıp başına da kırmızı bir barata giyer ve daima yalınayak dolaşırdı. şiddetli bir gürültü duyuldu. bu iki bitirimi kamarasına çağırmıştı. başına da kırmuı Cezayir fesi takardı. Dışarıda Nuh Us-ta'dan bir adet meşe tohumu istediler ve bunun Kaptan Efendimizin bir emri olduğunu söylemeyi de ihmal etmediler. Ganimet için firkateyne yetişmek amacıyla herkes işini lâyıkıyla yapıyordu. Takımpâre yelkenle firkateyni takip edeceğiz. ele geçmemek için cephaneliğini ateşlemiş. gemisini havaya uçurmuştu. Koskoca kafasındaki yarıklar ve damarların fırladığı etli kollarındaki dövmeler dikkate alınırsa bu ızbandut. Takip ettiği gemi yıldız tarafından esen rüzgârı kıçtan alıyordu. Yelkenleri ansızın rüzgârla dolan geminin grandi direğinin çatırtısı tâ Amat'tan bile duyuldu. Her gemide olduğu gibi Ârnat'ta da dalaverecilik konusunda insana parmak ısırtan 182 iki sima vardı: Bunlardan kısa boylu olanı. beklenmedik bir şey oldu: Rüzgâr. *** îyi bir kaptanın sadece şerefli gemicilere değil. gönüllü olarak yola gelebilecek şahsiyetlerdi. Haklarında iki zıt şeyin aynı anda söylenebileceği bu künyesi bozuk adamlar kendi başlarına yarım. Firkateynin kaptanı. derisi sovul muştu. Fıldır fıldır dönen gözlerine ve incecik dudaklarındaki alaycı kıvnma bakılırsa. Fakat yarım saat geçmişti ki. Amat elbette daha hızlıydı ama ona. Alicengiz ile Kelle'nin biri kavruk diğeri alıktı. Ama bu ^ sırada.

Merhum Abuzer Reis'in naaşı önünde diz çöktüler. Koğuşta ah ve vah nidalan ile öksürükler tıksırıklar eksik olmuyordu. derisi sovul muştu. Malta'da boşaltılan ambarın kapağı önüne geldiklerinde Alicengiz. Süleyman Reis'in Kaptan Efendimizin ka-marasma çağnlmasıydı. Muşamba feneri yaktıktan sonra o 3 boş ^Siz ambara indiler ve cesedi yere yığdılar. Gerçi Allah'ın her kulunun günleri sayılıydı ama. Can çekişen . cesedin üzerine kireç döktü. Yedekçibaşı Maymunî llyas Baba Hazretlerinin El Beyan ft Makasiâ'ûl Lütîyan adıyla kaleme aldığı o şahesere göre ise gündoğu-suydu. sallanıp çarpan bir makaranın yol açtığı ezikler. Sağa sola bir baktı. Bu o kadar yoğun bir sisti ki. karşılarına çıkması muhtemel bir sığlığa oturmamak için baş taraftaki iskandil vardiyası hiç durmadan çalışıyor ve suyun derinliği pasaparola edilip seyir güvertesine bildiriliyordu.bacağını kırıp kafalarını varmıştı. Gerçi Allah'ın her kulunun günleri sayılıydı ama. Güllelerin çarpması sonucu sağa sola saçılan tahta parçaları çok kişinin kolunu bacağını kırıp kafalarını varmıştı. Ceset bir brandayla örtülmüş. Diyavol Paşa'dan aldığı anahtarı kuşağından çıkardı ve kilide sokup çevirdi. Kan revan içinde kalmış bedenlerinde. sancılarından dolayı fazlaca afyon ruhu içenlerin bir daha asla uyanmadıkları da duyulmamış ve görülmemiş değildi. hasta koğuşunda yatağa düşen yaralıların büyük kısmı Azrail ile burun burunaydı. sadece akşama doğru en sis değil. kulağı ise cıvadra çanaklıgmdaki gözcüdey]' f akat o günün en önemli olayı. ama ezberleri zayıf olduğundan ancak yarısına kadar okuyup âmin dediler. hasta koğuşunda yatağa düşen yaralıların büyük kısmı Azrail ile burun burunaydı. Alicengiz ile Kelle. 20 adım ötesini bile göremeyen serdümenin gözü hep pusula dolabında. Kılağısı bile çekilmişti. Diyavol Paşa Hazretlerinin serdümene verdiği rota kıble. * $c * Selâm Ağası Kekez İsmail Dede Hazretlerinin Akâidü'r Rezâil başlıklı eserinde anlatılanlar doğruysa. 185 piş yatan yaralıların feryatları tâ dışandan işitilebilirdi ayağı buz kesilip kendinden geçmiş olanlar dışında in'ln * yip ıhlayan diğer yaralılardan kimi yaylım ateşinde n" kurşun yiyip delik deşik olmuş. kurumaları için bütün yelkenler açılmıştı. sallanıp çarpan bir makaranın yol açtığı ezikler. Önce palavra kaüna. Yaralılarla uğraşan ibrahim Bey'e ve yamaklarına görünmeden dışarı çıktılar. Alıp keskinliğini denetlemek için başparmak tırnağına bile sürttü. Elinde İde Kelle. Ancak. Koğuşta ah ve vah nidalan ile öksürükler tıksırıklar eksik olmuyordu. Fakat her iki eserde de Amat'm o uğursuz sisin içine. firkateynlerin batırıldığı günün akşamına doğru girdiği belirtilmiştir. Rüzgâr hafifti ve Diyavol Paşa'mn loravele emriyle. Vakit geçirilme-denize atılması gereken cesedi duası bile okunmadan bara atmaları karşısında azıcık suçluluk duyar gibi olduı r Merdivene yönelirken giderayak bir Fatiha olsun oku-ak istediler. Cesedin ağzına bir meşe palamudu koyduktan sonra bıçağı kuşağına sokan bu adam cesedi çuvala koyup ağzını bağladı ve sallasırt etti. kızgın topları doldururke barut harlayınca kiminin de eli yüzü yanmış. Kelle ise o koskoca kapağa 184 ambar ağzını açtı. Malta'da uçup direğin zifosuna konarak geceler boyunca ban ban banlayıp öten o baykuş Amat'ı hâlâ terk etmemişti. ansızın parlayan barutun neden olduğu yanıklar ve savrulan bir kılınan eseri olan kesikler vardı. Bu sinir bozucu ve tehlikeli ortamda. güverteden bakıldığında direklerin gabya çubuklarından yukarısı ve kıçtan bakıldığında ise grandi direğinden ilerisi seçilemiyordu. Kan revan içinde kalmış bedenlerinde. ardından da ikinci top güvertesine indiler. üzerine bir de bıçak konmuştu. Gemi hekimi İbrahim Bey avucuyla sıvayıp rahmetlinin gözkapaklarını kapatmasına rağmen sağ göz kanlar içindeydi. Çifte su verilmiş bu bıçağı görünce Kelle'nin gözleri parladı. İşin kötüsü o uğursuz hayvan. Can çekişen yaralılar için şimdilik yapılacak tek şey dua etmek ve onlara afyon ruhu içirmekti. ansızın parlayan barutun neden olduğu yanıklar ve savrulan bir kılman eseri olan kesikler vardı. Bu ilaç uykuya yol açardı.

Süleyman Reis'in Kaptan Efendimizin ka-marasma çağnlmasıydı. . Bu o kadar yoğun bir sisti ki. Alicengiz ile Kelle. Bu sinir bozucu ve tehlikeli ortamda. Malta'da uçup direğin zifosuna konarak geceler boyunca ban ban banlayıp öten o baykuş Amat'ı hâlâ terk etmemişti. kızgın toplan doldururken barut harlayınca kiminin de eli yüzü yanmış. Muşamba feneri yaktıktan sonra o 3 bos ıssız am"îara indiler ve cesedi yere yığdılar. sallanıp çarpan bir makaranın yol açtığı ezikler. Bu ilaç uykuya yol açardı. cesedin üzerine kireç döktü. Merhum Abuzer Reis'in naaşı önünde diz çöktüler. hasta koğuşunda yatağa düşen yaralı-lann büyük kısmı Azrail ile burun burunaydı. firkateynlerin batırıldığı günün akşamına doğru girdiği belirtilmiştir. Kelle ise o koskoca kapağa 184 ambar ağzını açtı. Rüzgâr hafifti ve Diyavol Paşa'nın toravele emriyle. sancılanndan dolayı fazlaca afyon ruhu içenlerin bir daha asla uyanmadıkları da duyulmamış ve görülmemiş değildi. * ¦}( * Selâm Ağası Kekez İsmail Dede Hazretlerinin Akâidü'r Rezâü başlıklı eserinde anlatılanlar doğruysa. Vakit geçirilme-denize atılması gereken cesedi duası bile okunmadan bara atmaları karşısında azıcık suçluluk duyar gibi olduMerdivene yönelirken giderayak bir Fatiha olsun oku-ak istediler. Ancak. Diyavol Paşa Hazretlerinin serdümene verdiği rota kıble. Eli ayağı buz kesilip kendinden geçmiş olanlar dışında. Koğuşta ah ve vah nidalan ile öksürükler tıksmklar eksik olmuyordu. Kılağısı bile çekilmişti. Gemi hekimi İbrahim Bey avucuyla sıvayıp rahmetlinin gözkapaklarını kapatmasına rağmen sağ göz kanlar içindeydi. kurumaları için bütün yelkenler açılmıştı.yaralılar için şimdilik yapılacak tek şey dua etmek ve onlara afyon ruhu içirmekti. 185 piş yatan yaralıların feryatları tâ dışarıdan işitilebilirdi. Diyavol Paşa'dan aldığı anahtarı kuşağından çıkardı ve kilide sokup çevirdi. Yedekçibaşı Maymunî llyas Baba Hazretlerinin El Beyan fî Makasiâ'ûl Uiûyan adıyla kaleme aldığı o şahesere göre ise gündoğu-suydu. güverteden bakıldığında direklerin gabya çubuklarından yukarısı ve kıçtan bakıldığında ise grandi direğinden ilerisi seçilemiyordu. Can çekişen yaralılar için şimdilik yapılacak tek şey dua etmek ve onlara afyon ruhu içirmekti. ama ezberleri zayıf olduğundan ancak yarısına kadar okuyup âmin dediler. Yaralılarla uğraşan İbrahim Bey'e ve yamaklarına görünmeden dışan çıktılar. derisi soyulmuştu. Fakat her iki eserde de Amat'ın o uğursuz sisin içine. ansızın parlayan barutun neden olduğu yanıklar ve savrulan bir kılınan eseri olan kesikler vardı. Malta'da boşaltılan ambarın kapağı önüne geldiklerinde Alicengiz. Gerçi Allah'ın her kulunun günleri sayılıydı ama. sadece akşama doğru en sis değil. Güllelerin çarpması sonucu sağa sola saçılan tahta parçalan çok kişinin kolunu bacağını kınp kafalannı yar-mıştı. İşin kötüsü o uğursuz hayvan. Sağa sola bir baktı. inildeyip ıhlayan diğer yaralılardan kimi yaylım ateşinde nice kurşun yiyip delik deşik olmuş. karşılarına çıkması muhtemel bir sığlığa oturmamak için baş taraftaki iskandil vardiyası hiç durmadan çalışıyor ve suyun derinliği pasaparola edilip seyir güvertesine bildiriliyordu. kulağı ise cıvadra çanaklığındaki gözcüdey]' Fakat o günün en önemli olayı. Önce palavra katına. Cesedin ağzına bir meşe palamudu koyduktan sonra bıçağı kuşağına sokan bu adam cesedi çuvala koyup ağzını bağladı ve sallasırt etti. ardından da ikinci top güvertesine indiler. Bu ilaç uykuya yol açardı. Kan revan içinde kalmış bedenlerinde. Çifte su verilmiş bu bıçağı görünce Kelle'nin gözleri parladı. sancılarından dolayı fazlaca afyon ruhu içenlerin bir daha asla uyanmadıkları da duyulmamış ve görülmemiş değildi. Ancak. Elinde kle Kelle. Ceset bir brandayla örtülmüş. Alıp keskinliğini denetlemek için başparmak tırnağına bile sürttü. 0 a&m ötesini bile göremeyen serdümenin gözü hep pu-a dolabında. üzerine bir de bıçak konmuştu.

Kıç taraftaki bahçeye açılan kapı da kapalıydı. Diyavol Paşa Hazretlerinin kendisine yasakladığı o kara kaplı kitaptı bu. kulağı ise cıvadra çanakhgmdaki gözcüdeydi. Kırbaç Süleyman kamaraya girdikten sonra içeride kimseyi göremedi. ardından da ikinci top güvertesine indiler. Çifte su verilmiş bu bıçağı görünce Kelle'nin gözleri parladı. Bu sinir bozucu ve tehlikeli ortamda. ama ezberleri zayıf olduğundan ancak yarısına kadar okuyup âmin dediler. kurumaları için bütün yelkenler açılmıştı. Önce palavra katma. Diyavol Paşa'dan aldığı anahtarı kuşağından çıkardı ve kilide sokup çevirdi. Yedekçibaşı Maymunî llyas Baba Hazretlerinin El Beyan fî Makasid'ül Lûtîyan adıyla kaleme aldığı o şahesere göre ise gündoğu-suydu. "Bu kamaradaki istediğin her kitabı okuyabilirsin. 185 Süleyman kıç güvertede görününce. "Sana daha önce de söylemiştim!" dedi. Raftan çekip aldığı kitabı kokladı. cesedin üzerine kireç döktü. 20 adım ötesini bile göremeyen serdümenin gözü hep pusula dolabında. Cesedin ağzına bir meşe palamudu koyduktan sonra bıçağı kuşağına sokan bu adam cesedi çuvala koyup ağzını bağladı ve sallasırt etti. Merhum Abuzer Reis'in naaşı önünde diz çöktüler. Diyavol Paşa Hazretlerinin serdümene verdiği rota kıble. ıssız ambara indiler ve cesedi yere yığdılar. İşin kötüsü o uğursuz hayvan. Rüzgâr hafifti ve Diyavol Paşa'nm foravele emriyle. sadece akşama doğru çöken sis değil. Kaptan Efendimiz herhalde başka bir y^rde olmalıydı. Alıp keskinliğini denetlemek için başparmak tırnağına bile sürttü. Gemi hekimi ibrahim Bey avucuyla sıvayıp rahmetlinin gözkapaklarmı kapatmasına rağmen sağ göz kanlar içindeydi. Ama birdenbire. Vakit geçirilmeden denize atılması gereken cesedi duası bile okunmadan ambara atmaları karşısında azıcık suçluluk duyar gibi oldular. firkateynlerin batırıldığı günün akşamına doğru girdiği belirtilmiştir. Yaralılarla uğraşan İbrahim Bey'e ve yamaklarına görünmeden dışan çıktılar. Bu o kadar yoğun bir sisti ki. Fakat o günün en önemli olayı. Malta'da uçup direğin zifosuna konarak geceler boyunca ban ban banlayıp öten o baykuş Amat'ı hâlâ terk etmemişti. *** Selâm Ağası Kekez İsmail Dede Hazretlerinin Akâidü'r Rezâil başlıklı eserinde anlatılanlar doğruysa. Kelle ise o koskoca kapağa 184 abanıp ambar ağzını açtı. Malta'da boşaltılan ambarın kapağı önüne geldiklerinde Alicengiz. bir sinir zaafım asla affetmezlerdi. Ceset bir brandayla örtülmüş. arkasından gelen bir sesle irkildi: "Açma o kitabı!" Bu ihtardan önce sanki ipek bir kumaşın hışırtısını işit-mişti. Elinde kürekle Kelle. Yasaklanan kitabı masaya bıraktı ve elini göğsüne gö-^ türüp eğilerek Kaptan Efendimize selâm verdi. Ama bu kitaba asla ve asla dokunmayacaksın!" . Efendimiz ona. sanki birini alacakmış gibi elini radardaki ciltler üzerinde gezdirdi. Kılağısı bile çekilmişti. Muşamba feneri yaktıktan sonra o bomboş.Alicengiz ile Kelle. Merdivene yönelirken giderayak bir Fatiha olsun okumak istediler. Kapağını tam açıyordu ki. üzerine bir v de bıçak konmuştu. Süleyman Reis'in Kaptan Efendimizin kamarasına çağrılmasıydı. Sağa sola bir baktı. eli sanki kendisine ait değilmiş gibi bir kitabın üstünde durdu. Kitaplarla dolu kamaranın boş olduğunu hissedince. güverteden bakıldığında direklerin gabya çubuklarından yukarısı ve kıçtan bakıldığında ise grandi direğinden ilerisi seçilemiyordu. Fakat her iki eserde de Amat'ın o uğursuz sisin içine. Ama burnuna hiçbir koku gelmedi. karşılarına çıkması muhtemel bir sığlığa oturmamak için baş taraftaki iskandil vardiyası hiç durmadan çalışıyor ve suyun derinliği pasaparola edilip seyir güvertesine bildiriliyordu. mürettebatın acıma ve alay dolu bakışlarını üzerinde hissetti. Hayatlarını ölmek ve öldürmek üzerine kuran bu adamlar.

Ertesi gün köpekler. Süleyman kitabın sayfalarını çevirirken. görende şaplak atma isteği uyandırıyordu. kirte. yılansafrası. zülüflübaba. Şu ölümsüzlük otunu arayan Lokman'ı herhalde işitmişsindir. Ver şu kitabı bana da sana bulayım. Aynca kelavratotu. Ne kadar acı. Hayal gücü sınırlı olanlar 'ölümsüzlük otu' alt tarafı bir masaldır der ve geçerler. "Kamaranda rahat ettiğini umarım. insan o gece rüyasında ölümsüzlük otunu görür. kara des-tar sardığı kızıl Cezayir fesini başından çıkaran Diyavol Paşa Hazretlerinin tepe kâkülü olmadığını gördü." Diyavol Paşa Hazretleri Hikmetül Lokmariı eline aldıktan sonra. Bu bitkinin yapraklan kaynatılıp içilince insan sonsuz hayata kavuşurmuş. yağından karazindanagusu elde edilen tilki-fenerinin. Mışıl mışıl uyumanı isterdim ama savaşmaya mecburduk. deberan. yabani ayabakan. ölümsüzlük otu bir otlakta bitivermiş. Efendimiz okumaya devam etti: "Bak burada. değil mi? Abuzer'in vuı alması değil elbette. "Tıbbî değerinden çok edebî değerleri ağır basıyor. Ama çoban sürüye kurt yaklaştırmadığına yeminler ediyormuş. "Hikmetü'l Lokman adlı kitabın bir nüshası. züttüre de insanı ölümsüz kılarnuş. kitabı alıp raftaki yerine yerleştirdi. Süleyman. ölümsüzlüğün esrannı açıkladığı kitabın birçok sayfasını uçurup götürmüş. Kurtlardan şüphelenmişler." dedi. binde bir de olsa yanılma payı bırakanlara aittir bana kalırsa. Bazıları. burada bir de hikâye var!" Daha iyi görmek için gözlerini kitaba yaklaştıran Diyavol Paşa Hazretleri şunları okudu: "Anlatıldığına göre. Oysa dünya. "Top ve tûfenk sesleri dilerim ki sinirlerini daha fazla bozmamıştır." Bu sözler eski bir Adriya korsanı için fazlasıyla ağırdı. san tırnaklı uzun parmaklarıyla sayfalan çevirerek aradığı bölümü buldu: "Bak işte! Oküzbasuru denilen bitkinin tohumu. Fakat bir rüzgâr. Daha neler!" Diyavol Paşa Hazretleri. Tavandaki muşamba fenerin ışığı altında pırıl pml parıldayan bu kelle. evail ya da ivayilin de ölümsüzlük otu olduğu söylenirmiş. Bu bitkinin yaprakları. Ne kadarının doğru ve ne kadarının da palavra olduğuna sen karar verebilirsin." diyordu. hayvanın topak 187 topak necasetinden otuz gün boyunca günde bir tane yenildiğinde insanın ömrü yüzkırk yıl uzarmış. "Sağ gözünden vuruldu. okuduklarına gösterdiği tepkiyi merak etti ve başını kaldınp bir an Süleyman'a baktı. Akbaldırotu. bu kaim kitapta anlatılanların ancak binde biri doğrudur. bizzat sağırgelinotu olduğunu söylerlermiş. Bu kitapta ölümsüzlük otunun hangi otlar olabileceği de belirtilmiş. buleyn ve şarteyn menzillerinde olduğu sırada ayın ışığında bırakılırsa ölümsüzlük veriyormuş. Kaptan Efendimiz keldi. İşte bu kitap da 'ölümsüzlük otu' hakkında. yetmiş yıl önce ölmüş bir erkeğin mezanna ekildikten üç yıl sonra filizlenirmiş." dedi. Önce 40 koyun boğazlanmış. süreyye. Bak. efrez yahut ebres." dedi. Bundan başka. sağırgelinotu demlenip içilirse." Elindeki yıpranmış bir kitabı masaya fırlattıktan sonra. şeklim şemailini tanırmış. yedi gün aç bırakılmış bir kuzuya yedirildikten sonra. "Abuzer'in durumunu işitmişsindir belki. ölümsüzlük otunun tâ kendisi olduğu yazıyor. sedire oturduktan sonra. 'Her nefsin bir gün ölümü tadacak olması' acı olan. kebere yahut 'kebire' de denilen gebreotu. Ardından. tıpkı bir çocuk gibi bu masalları bile ilgiyle dinliyordu. Evet. Aslına bakıp bu kitabın nüshasını çıkaran kişi bol bol hurafe de eklemiş olmalı. 186 "Bu kitabın ilgini çekeceğini düşündüm.Paşa. Bakalım başka neler var? Hmzırdeliotu. sürüsünü bu otlağa getirince garip olaylar olmuş. Kafası bir camiin kubbesi kadar yuvarlak ve pürüzsüzdü. Ama çobanın biri. Efsaneye göre bu otu bulmuş. rüyada görülen ölümsüzlük otunun." Çizmelerini çıkardıktan sonra sedire uzandı ve Süleyman'a sandalyeye oturmasını söyledi. "Bahse varım ki. Diyavol Paşa Hazretleri. Kırbaç Süleyman. sonraki . Züttüreye bazı bölgelerde 'sütü-re' de deniyormuş. sankâzımkanı. Paşa Hazretleri.

Kebire'nin 333. İmam. Gözüne ilk çarpan satırlar şunlardı: . istion. ubris. sadece geminin bodoslamadan yardığı suyun şırıltısı. 'kebire' ya da 'kebe-re' de demişlerdir. Azazü. Azazil. Sis kimi yerlerde yoğunlaşıp kimi yerlerde seyrelmekteydi. Nihayet boğazlanmış bir kurt görünce dehşete kapılmışlar. Süleyman. inlerinden başlarını çıkaran dehşet verici ejderhalar ve mahlûklar gibi. ökeanos. Eskiler gebreotuna. Sonunda kurdun inine varmışlar.gün de çoban boğazlanmış. Azazil. 664. utanç ve günah okunan suratları görülmesin diye zebaniler buhur yakmışlardı. Bu olsa olsa döngüsel bir metindi. aidös. Ne dersin? Masal işte!" Sedirinden doğrulan Efendimiz kitabı masanın üzerine bıraktı.. Direğin tepesindeki o uğursuz baykuşun banlamaları sayılmazsa. Akıllarına kurdun inine gitmek gelmiş. 190 kımıldayan damarlar hâlinde güverteye giriyor. oi-nos.. ibresi sadece kuzeyi gösteren pusulaydı. ökeanos. bios. Azazil. yaprağını koparıp kuşağına soktu ve kamaradan çıktı. Azazil. Süleyman bir süre bekledikten sonra Hikmetül Lokman başlıklı kitabı aldı. Aradığı o kaim cildi nihayet buldu. Kitabın adı şu idi: "KEBİRE" 189 Hem 'gebreotu' hem de 'büyük günah' anlamına gelen bu adı taşıyan kitabın gerçekten de 333 yaprağı vardı.. bazen canavar. Gemicilerin muhayyilesi. * rk * Amat sisin içinde yol alıyordu. sa-nis. Bunun 333. Azazil. Kimsenin burnunun ucunu bile göremediği o sis içinde yol alan gemideki yegâne göz. Üfleyip tozunu temizledikten sonra kapağını açtı. Çizmelerini giydi ve serpuşunu başına geçirdi. Rüzgârın yavaşça . 665. sayfada şöyle bir ibare yazılıydı: "Sıkıcı bir satranç oyununda kaleyi bırakıp fille oynadı. ergon.. Sisin yoğunlaştığı bir yere geldiklerinde gemiciler yanı başlarındaki yoldaşlarını bile seçemi-yorlardı. bazen gulyabanî. hiçbir açıklama yapmadan kapıyı açıp dışarı çıktı ve güverteyi kaplayan sisin içinde kayboldu. Azazil. Kırbaç Süleyman yerinden kalktı ve kamaradaki raflarda bulunan kitapları karıştırmaya başladı. Üstlerine saldırıp birini boğazlamış. Tabi-atüstü mahlûklardan korktukları için yanlarına köyün imamını da almışlar.. O günlerde talihi pek yaver gitmiyordu arria. hiçbir şey söylemeden. Boğazım kestiklerinde ise koyundan bir damla olsun kan akmamış. ancak denizcilerin irkilmesine fırsat kalmadan bir serap gibi sönüyordu. ölümsüzlük otu hakkındaki bu kitaptan rastgele bir sayfa açıp fal baktı. eğer gerekenler yapılırsa insanı ölümsüz kılar. istion. Ardından da canavar korkunç bir şekilde melediğinde hepsinde şafak atmış. yaprağı. 'Elbette ki her nefis ölümü tadacaktır. Azazil. nekros. oinos. istion. Karanlıkta bir canavarın. istion. page\ ökeanos. aidös. ubris. bazen de ifrit kılığına sokuyordu. köpek dişleri uzun ve sivri olan bir koyun çıkmış. Sayfaya kadar yazılanlar hiç değişmiyordu: Azazil. metron. Azazil. tokson. Köylüler bu korkunç canavan aramaya başlamışlar." Son sayfada ise şu garip sözcükler vardı: page. İnsana aslında gebreotu yaprağı ölümsüzlük verir. leön. esneyen direklerin ve postaların gıcırtısı ve hekimin kamarasındaki yaralıların inlemesi kulağa geliyordu.. Açık kalan kamara kapısı rüzgârın ve yalpanın etkisiyle menteşelerinden gıcırdayarak salınıyordu. Eti de sanki yedi gün güneşte bırakılmış gibi kokuyormuş.Kelavratotu insanın ömrünü uzatır ama onu ölümsüz yapmaz. ergon. Azazil.. Bazen rüzgârın etkisiyle sis. İçlerinde cesur olan birkaç kişi ine girince karşılarına. Zavallı koyunun otlanırken ölümsüzlük otunu yediğini ve bu yüzden kana susadığına hükmetmişler. Sayfa daha sonra 'pagg' ile devam etmekteydi. Ardından.' âyetini okuyunca canavar sesini kesmiş. panl parıl parlayan uzun ve sivri köpek 188 dişlerini görmüşler. leön. drus. Sanki bütün mürettebat cehenneme davet edilmiş. devinip şekilden sekile giren bu yoğun pusu. Yoğun pus herkesi adeta kör etmişti. Ama imam dualar okuyunca yere yığılmış.

Masraf kâtibi Kuzgunî Halim Efendi Silsiletü'l Havadis başlıklı eserinde ünlü deniz kurdu Bodrumlu Cevat'm da sis içinde düşman savaş gemileriyle karşılaştığını ve bu durumdan alnının akıyla kurtulduğunu yazmıştır. Top seslerine bakılırsa. Kurşunlu Mahzen Kâtibi Hamamcı Musa Efendi. "Hep merak etmişimdir ne zaman ve nerede ölecek olduğumu. belki 5 can aldığımı ama 48 canın dünyaya gelmesinden sorumlu olduğumu. Fakat içim ferah gönlüm hoş! Hepsini 192 meslek sahibi yapıp evlendirdim. defteri dürülûp ahireti boyladıgında ise geride en büyüğü 10 yaşına basmış 10-15 yetim bırakacak! Bu adalet midir! Ama bu vartayı atlatamazsak bizzat ben geride 48 yetim bırakmış olacağım. "Âlimler hesap kitap yapıp bir denizcinin ortalama ömrünün 27 yıl olduğu sonucuna varmışlar. Eğer vermezlerse vebali boyunlarına olsun!" Kazdağlı tomara parmak hesabı yaptıktan sonra sordu: . 20-25 kadar top atışı izledi. asırlar önce fırtınada ya da savaşta batan gemilerin. Allah'a ve ilme isyan etmem ama bu kadarcık bir süre bana az doğrusu! Eğer nakliye gemisin-deyse zavallı bir denizcinin ömrü korsanlardan kaçmakla. solundan. Hatta içlerinde dede olanlar bile var. Kuşçubaşı Halifesi 191 Kuyruklu Rıza Çelebi. bu deniz kurdunun adının 'Şâkir' olduğunu söylemişse de. Kimileri kulak kabarttığında ne yazık ki şu sesleri duydular: "Arriva!" "Braccia in vela!" "Caloma!" "Butta!" Herkes şaşkınlık içindeydi. Yarım saat geçmemişti ki 2 mil kadar uzak bir yerden üç pare top atışı yapıldı. İşte ekmeğini denizden kazanan bir bîçare denizci sözüm ona 16 yaşında damat. gözlerini para hırsı bürümesi sonucu Amat'm mürettebatının başına büyük bir felâket geldiğini yazmadan edememiştir. yani toplam 43 canın yaşamasından dolayı sevap kazandığımı söyleyecek ve cennette güzel bir yer talep edeceğim. Halim Efendi'ye göre rüzgâr yıldız tarafından esmekteydi ve rüzgârı kıç omuzluklarından alan Venedik kalyonları kıble tarafına doğru seyretmekteydiler. Fakat Musa Efendi. Amat. Venedik donanmasının tam ortasında olsa bile pek o kadar tehlikede sayılmazdı. Kendilerini saklayan sis kaybolmadan önce Amat'm mürettebatının yapacağı iki şey vardı: Ya iskele alabanda edip gündo-gusuna dümen kıracaklar.devindirdiği pusun içinden ara sıra. hatta düşman bir gemi olduğunun farkına varabilmeleri zordu. çevrelerinde 25 kadar savaş gemisi vardı. Çünkü yoğun sis nedeniyle Venedikli gemicilerin aralarında yabancı. devlerin davudi seslerini. * jc * Birinci vardiyanın neferleri biraz kafa dinleyip uyumak üzere başaltındaki brandalanna uzanmışlardı. cadıların tiz çığlıklarını ve cinlerin fısıltılarını işittiler. hüzünlü kaptanlarının hayaletleri görünür veya boğazlanırken attıkları çığlıkları işitilir gibi oluyordu. Venedik donanmasının tam ortasmdaydı. Göbelez Baha'nın gözlerinin içi gülüyordu. 17 yaşında baba olacak. yok eğer savaş gemisindeyse bu kez aynı korsanları kovalamakla geçer. Bunu Amat'ın sağından. Torunumun torununu görüp ona elimi öptürdüm. onlara hesabın ortada olduğunu. ölüp tarihe karıştıklarının bilincine hâlâ varamamış mürettebatlarının. Çok geçmeden Amat'ın neferlerinden bazıları sisin içinden." dedi. arkasından yapılan. Kitabü'l îber adlı eserinde her iki adın da aynı kişiye ait olduğunu belirtmiştir. Utanmadan bir de bana katil diyorsunuz! Ahirette de bana bu soruyu sorarlarsa. Bu atışlar sisteki gemilerin kaybolmaması için her saat başı yapılıyordu. Yine Rıza Çelebi'ye göre Amat. ya da istinga edip Venedik donanmasının sisle birlikte geçip gitmesini bekleyeceklerdi. önünden. cesur savaşçılarının.

Bu da senin yaşının üç katı eder. en azından iki direkli bir nakliye gemisini. "Hadi oradan sersem!" dedi. marineller ve hatta aylakçılar ganimet vurup zengin olma hayalleri kurarlarken dışarıda. nakliye gemileri. Elbette ki eğer ganimet alırsak!" Alt kattaki mangadan başaltına çıkan birkaç yeniçeriden biri. erkek eli değmemiş biricik karımın duvağını kaldırıyor olacağım. "Bizler aç gözlü insanlar değiliz zaten. Bu sefere bir dördüncüsünün yüz görûmlülüğünü alabilmek için. değerli yükle dolu bir nakliye gemisini. tam . Geçen günkü fır193 kateynler de havaya uçtu. Senden âlâ eşşek bulamadığım için senin sırtına binmiştim! Sana bir de semer vururdum ama dua et ki merhametli ve ehli insaf bir beyefendiyimdir. durmadan keseden yiyoruz! Kısacası. Şimdi ise 51 yaşındayım. Sen nasıl oldu da bu kadar çabuk ihtiyarladın?" Öfkelendiği için gözleri yuvalarında uğrayan Göbelez Baba. "Değil ganimet almak. yalılarda yaşayan.-sil anlar ey dostlar! Hâili vakitli olduktan sonra gemi batırmak ona elbette ki zevkli geldi. "Sen yaşamamışsın ki ölesin!" dedi. "Çıktığımız bu sefer hiç de bereketli geçmedi!" diye mırıldandı."Demek bir denizcinin ömrü 27 yıl. tüfenkçiler. belki başkalarını da kızdırmak için. Ama böylece bizim ekmeğimizle oynamış oldu. "Çocuk değildim o zamanlar!" diye hırladı. Şimdi 81 yaşındayım." Gabyarlar. "25 yaşında dalyan gibi bir delikanlıydım. işte yalılarda yaşayan bu beyzade. dişlerinin arasından.000 filuri desek yekûn 150. Üsküdar'da iki katlı güzel bir ahşap evim. Bu gidişle seferden elimiz avcumuz boş döneceğiz. mürekkep yalamış. "Doğru!" diye bağırdı. firkateynlerden her birine de 40. Ama bizi takip eden Venedik kalyonunu fazla sıkıştırmayacaktık. sizler paranızı meyhanelerde ve umumhanelerde savururken ben. "Değil torun tosun sahibi olmak. siste bizleri göremeyen kalyonlar.000 filuri olur. uskunalar ve kırlangıçlarla dolu! Kaptan Efendi'ye rica ve istirham edelim. kelleyi koltuğa alır. kaptan bizi oyuna getirdi. Ben senin yaşındayken dede olmuştum. Yoksa benim vadem dolmuş mu?" Göbelez Baba. azap dolu feryatlar sisi yırtarak tâ Amat'a kadar ulaşıyordu. Hesap ortada: Venedik kalyonu 70. daha kadın kız nedir onu bile bilmiyorsun. topçu çavuşları. yahut en azından bir uskunayı ele geçirip Kostantiniye'de satarak hiç olmazsa masraflarımızı karşıladığımız vakit hakkımı helâl ederim. üç de karım var. "Teklifim şudur: Aramızdan bir heyet seçelim ve heyet gitsin kaptanla konuşsun. Şu anda çevremiz. bundan sonra Diyavol seyretmekten zevk alıyor diye gemi batırmak da yok. Bizden bu kadar derim ben! Ona ancak. yahut tek direkli bir tekneyi bile ganimet alsak kârdır. bembeyaz pus içinde seyreden ve karaltıları birer devi andıran o muhteşem savaş kalyonlarından. Sizi bilmem ama ben ayı ininde yaşamıyorum. bir gemi olsun ele geçiririz. Eğer kaptan kabul ederse. Sizler gibi hoyrat ve duygusuz değilim. meteliğe kurşun atan biz fakirlerin hakkım işte böyle yedi. "Bebekliğinde hasta olduğun zaman tâ Gelibolu'ya kadar sırtımda seni ben taşımıştım." Kul Rıza Baba brandasından doğrulup. yani aşk için çıkmıştım. "Hadi o kadırgadan vazgeçtik. Hiç yoktan iyidir. Hiçbir ganimetimiz yok. Bırakın kalyonu. 12 yaşındaydım o zamanlar. ilim irfan bilen bir zengin! Hanları var hamamları var! Karnı tok sırtı pek! Böyle biri. "Adam bu sefer doğru söylüyor!" dedi. biz fakirleri na. Hayır! Hıçkırıklar ve kasvetli feryatlar gemiden gemiye yankılanmıyordu. Aslında parada pulda fazla gözüm yoktur. O kalyon da güme gitti. Kısmet olur da seferden dönersek. Ama ben 27 yaşındayım. Ayrıca." Hışımla brandasından kalkıp Kazdağlı'nın elinden şarap şişesini çekip aldı ve birkaç yudum içtikten sonra. "Oldu bu iş yoldaşlar!" dedi.000 filuri. Ben hisli bir adamımdır. Elbette o Diyavol." Topçu çavuşlarından biri. Hiç 194 olmazsa biz fakirlerin Padişah Efendimiz için yaptığımız masrafları karşılayacak bir gemiyi ele geçirelim!" Yeniçeri.

Eğer biz on kere ateş edip bir nakliye gemisinin grandi direğini denize indirirsek. Ama aramızda bir korkak varsa bir şey diyemem. Bunları Süleyman Reis söylemişti. bir yük gemisi yanımızdan geçerken onu ganimet alsak!" Efendimizin suratı asılmıştı." dedi." diyordu. geçim sıkıntısı çekmeyen.' yedi top 'istinga' anlamına gelir." 196 Belli ki bu sözler fakir fukaranın hâlinden anlayan. Aynı şekilde dört top.'demir at' emridir. o sırada cesur bir adamın kararlı ve tok bir ses işitildi: "Bu işin kolayı var! Venedikliler siste seyrederlerken kuru sıkı doldurulmuş toplarla haberleşirler. 'tiramola. Mürettebatın heyecanı ona da sirayet ettiğinden midir. topçu çavuşları ve 195 marinellerden ibaret o heyet arkasmdaydı. insanın tüylerini diken diken eden meçhul bir felâketi de taşıyor gibiydiler. garip zevkleri uğruna fakir askerlerin ekmeğini denizin dibine gönderen Diyavol Hazretlerinden çok farklı biriydi. kasvetli ağıt sesleri geliyordu. o sisin içinde Amat'm yakınından usulca geçen her kalyondan. Bu sözlerin sahibi. "Gir!" diye bağırınca kapıda gerçekten de Nuh göründü. Yeniçeriler. Bu görevi üzerime almaya hazınm. Olduğumuz yerde az beklesek de. parasızlıktan şikâyet ettikleri için ba. Böyle bir gemiye rampa edip ganimet alsak. Diyavol Paşa Hazretleri sinirli bir sesle. Paşa Hazretleri. "Ne var?" diye sorunca. Sanki babaları ölmüş gibi ağlıyorlar. Kapıda bekleyen tüfenkçilerin. Süleyman.«* şakından gelen heyeti az daha kovuyordu ki. Ama kampana çalınmayacak. direğin zifosundaki baykuş bile banlamayı kesmişti. "Ama telaşa kapılmaya gere*c yok." Öfkelenen Diyavol Paşa Hazretleri. Bağırmak çağırmak yok! Tüfenk ve piştov asla patlamayacak!" Bu sırada kapı vuruldu. Şimdi koskoca bir donanmanın ortasmdayız.tersi. Nakliye gemileri donanmanın arkasından gelir. Tüm zabitler içeride olduklarına göre bu işi yapan Marangoz Nuh Usta olsa gerekti. Bu sayede kurtulabiliriz. "Savaş gemileri geçtikten sonra arkadan nakliye gemileri gelir. yalılarda yaşayan. topçulann ve mari-nellerin gözleri ışıl ısıldı. Kırbaç Süleyman birdenbire. Görkemli ve yaldızlı armalarıyla bu üç ambarlı kalyonlar sadece 120 kadar top ve ateşli silâhlarla donatılmış onca adamı değil. Mesela sancak . On top ise -işimize yarayacak olan budur. Heyet seyir güvertesini sevinçle terk ederken Kaptan Efendimizin suratı asıktı. "Siz bu işi kolay mı sanıyorsunuz!" diye bağırdı. memlekette süt bekleyen bebelerimizin yüzü az da olsa güler. acı dolu haykırışlara ve ağıtlara mürettebattan kimsenin kulak kabarttığı yoktu. "Venedik kalyonlarından gelen feryatların nedenini anlayamadım. Efendimiz. gözünü budaktan sakmmaz bir yiğidin ağzından çıkmıştı. Rüzgâr gündogusundan esiyor. gemisinin toplan üç kere patlarsa bu 'tehlike var' demektir. yani en az birkaç saatlik bir süre bize ilişme-yeceklerdir. Bu kez lâfa ihtiyar bir mari-nel girdi: "Recep Beşe doğru diyor ağam. Donanma ise kıble tarafına doğru seyrediyor. İstinga edip az beklersek muhakkak biri yanımızdan geçer. başeski rütbesindeki yeniçeri konuştu: "Ağam bu seferde Padişahımız için çok para israf ettik. eyyam görmüş kös dinlemiş. *** Amat o gece vakti sisin içinde Venedik kalyonlanyla birlikte kıbleye doğru seyrediyordu. onlar için yeniden bir kahraman oluvermişti. "Toplanmızm sesini duyan o üç ambarlı savaş gemileri geri dönüp canımıza okur! Sizi gidi cahiller!" Kaptan Efendimiz. Biz de ganimetimizi alır götürürüz. çukur . Süleyman Reis ve diğer zabitler Kaptan Efendimizin kamarasında toplanmışlardı. Sis dağılmadan iskele alabanda edip gündoğusuna doğru volta vururuz. Yanlanndan geçmekte olan savaş gemilerinden işitilen o feryatlara. savaş gemileri bunu 'funda demir' komutu olarak anlayacaklar ve gerçek ortaya çıkıncaya kadar.

Şimdi birbirinizle helâllaşın ve savaş yerlerinize gidin. Ali Usta. "Evet. Padişah Efendimiz için her 198 şeyi yaparım ama. Ali Usta ile Âdem Baba. "Bizim padişahımız ölse ben bu kadar üzülmem doğrusu. Gerimizden gelen gemileri tespit edecekler. "Niye bu kadar çok üzülüyorlar? Kralları mı öldü acaba?" Âdem Baba ise. Unutma bir kez çekeceksin! Filikada ayağa kalkan Âdem Baba ipi hızlıca bir kez çekti. akçe pakçe bir hanım olsaydı onun için canımı bin kere verirdim. Sesi zor duyulur ama gerekmedikçe kullanmayacaksınız. Onlara bir iskandil savlosu verdik.güvertede topladığı rampacı yeniçerilere ve bazı denizcilere neyin nasıl yapılacağını anlatıyordu: "İskandil vardiyası işine devam edecek. Bu ip 100 kulaç uzunluğundadır. gemi sancaktaysa bir. Sabah olmuştu. Ama keşke bizim de bir kraliçemiz olsaydı. Bu gemilerden gelen acılı feryatlar. En fazla iki direği vardır. Âdem Baba ipi bileğine doladıktan sonra bir de düğüm attı." Ali Usta. Çek de bir an önce gemiye dönelim. unutmayın." dedi Âdem Baba. Diyeceklerim bu kadar. Sadece üç kişinin piştovu olacak. Allah hepimizin yardımcısı olsun!" "Amin!" seslerinden sonra topçular güvertelerine. ne bir eksik ne bir fazla! Rampacılara gelince. öyle kolay kolay ölüme gitmem." dedi. koluna bağladığı ipin çekildiğini hissedince." dedi. iskeledeyse iki kez ipi çekecekler. Bundan sonra topçulara iş düşüyor. Ali Usta ile Âdem Baba kıç taraftaki filikaya indiler ve teknelerini Amat'a bağlayan halatı yavaş yavaş koyvermeye başladılar. yani manevra yapabilmek için sürekli seyir hâlinde olmamız lâzım. Göremiyoruz ama pruvasında köpükten oluşan koskoca bir bıyığı vardır mutlaka! Ama dur! Bak! Bak! Dinle! Sancak tarafında!" "Haklısın!" dedi Ali Usta. îskandilciler 30 kulaç derinliğe geldiğinde bu ipi çekecekler. sırayla sadece on pare ateş açacaklar. Sağlarından sollarından tek tük kalyonlar geçiyordu. "Bu küçük bir gemi. Bir nakliye gemisinin geldiğine kanaat getirdiklerinde. * Vf * Amat'ın kıç tarafındaki nöbetçi. Padişahı ne yapayım? O da tıpkı bizim gibi erkeğin teki!" "Şşşşşt!" diye arkadaşını susturdu Ali Usta. gemiden çok gerilerde olacaklar. Bu sayede biz de dümenimizi sancak yahut is197 kele tarafına kınp o gemiye aborda edebiliriz. diğeri ise baş kasarada. kıç taraftan çektiğimiz filikada. İki grup olacaksınız. Birincisi seyir güvertesinde. "Eğer krallarının ölümüne bu kadar üzü-lüyorlarsa çok sadıktırlar demektir. Suyu yararken çıkardığı sesi bir dinle. Çok geçmeden 100 kulaçlık iskandil ipinin sonuna geldiler. Çek istersen ipi. Siste geminin küpeştesini gördüğünüz anda kancalarınızı atacak ve iplere var gücünüzle asılacaksınız. Rampa edeceğimiz geminin grandi direğine yakın mesafeden. Şafak vaktiydi. kraliçelerine âşık idiler." dedi. Dondum kaldım burada. Şu üzerimize yağan serpintiden sırsıklam oldum. "İskele tarafından bir gemi geliyor. "Ama bunca adamın yavuklularının silmesi bir anda ölür gider mi? Belki de hepsi aynı kadına âşıktı!'' "Öyleyse krallarına değil. "Üç direkli olsa gerek. tüfenk sesi duyulmayacak. "Belki de yavukluları vefat etmiştir. seyir güvertesindeki Süleyman Reis'e 'sevinçli' haberi iletti: . Olsa olsa gözümden bir iki damla yaş akar gider. Bağırmak yok! Başüstünden seyir güvertesine bir sicim uzattık. hele elâ gözlü." dedi. "Kendi payıma ben. işinizi yatağanlarınızla bitireceksiniz. "Hemen her gemide ağlayıp bağıran var. Savaş gemisi midir acaba?" Âdem Baba. tü-fenkçiler de seyir güvertesine ve baş kasaraya seğirttiler. korku çığlıkları ve ağıtlar ilk kez dikkatlerini çekti. Gemilerin tonilâtesini pruvalarından gelen dalga sesinden anlayabilirler. Amat istinga edip durmayacak.

"Sancak tarafından geliyor!" Süleyman da serdümene emretti: "Yarım, bir, bir buçuk, iki, iki buçuk, üç kerte sancağa ağır ağır kır!" Daha sonra havalandırma ızgaralarının altındaki top güvertelerine durumu bildirdi: "Hedef sancakta! Sancak bataryalarını alesta tutun. Unutmayın, grandi direğine sırayla on pare atış, ne bir eksik ne bir fazla!" Herkesin gözü kıç omuzluktan gelecek gemideydi. Nitekim, az sonra sisin içinde bir karaltı göründü. Bu karaltı gittikçe yaklaşıyordu. Amat'ın dümeni sancağa doğru biraz daha kırılınca bunun nasıl bir gemi olduğu ortaya çıktı. Sü199 leyman Reis, topçulara tam "Dur!" diye bağırmasına fırsat kalmadan on top sırayla ateş etti. Kınlan direğin denize doğru düşerken çıkardığı o gıcırtı duyuluyordu ki, Venedik gemisinin direğine bağlı bir halata tek eliyle tutunmuş kıl içinde bir mahlûk Amat'a doğru sıçradı. Sırtında bir bohça, ağzında bir bıçak, biri elinde ve diğerleri de ayaklarında olmak üzere üç piştovu vardı. Piştovları ateşleyince bir gab-yar ile iki tûfenkçi yaralanıp yere yığıldılar. Bu mahlûk bir maymundu. O keşmekeşte kendisini ensesinden yakalamaya çalışan bir yeniçeriyi ısırdıktan sonra bir çırpıda pruva direğine tırmanıverdi. Ancak ne aksiliktir ki, daha çanaklığa gelmeden düğümü çözülen bohçası güverteye düştü ve altın kolyeler, değerli taşlarla süslü madalyonlar, pırlantalı bilezikler ve daha bir nice cins mücevher yere saçıldı. Demek ki, maymunun hırsızlık huyu vardı ve mücevherler de onun hazinesiydi. O hengâmede baş kasarada ve seyir güvertesinde rampa için bekleyen yeniçeriler görevlerini hakkıyla yaptılar. Sis-ler içinden küpeştesi seçilen gemiye bir yeniçeri, ipinden tuttuğu kancayı havada birkaç tur çevirdikten sonra fırlattı ve ahşap güverteye düşüp tokurdayan demirin sesini işitince ipi çekmeye başladı. Fakat bu sırada, ip üzerinde yürüyen kırmızı gözlü, kapkara tüylü o iğrenç hayvanları fark etti. Ağızlarından kanlı köpükler püskürten bu iri fareler, yeniçerinin asıldığı ipin üzerinde adeta koşup, adamın omuzlarından Amat'm güvertesine atladılar. Besmele çeken yeniçeriler baş ve kıç taraftan gemiye rampa ettiler. Çok geçmeden, para hırsı uğruna hem Amat'ı hem de canlarını boş yere rizikoya sokmuş olduklarını anladılar. Çünkü ele geçirdikleri gemi tek direkli bir şalopay- • di. Amat'm toplan bu küçük ve değersiz teknenin yegâne direğini denize devirmişti. Şalopanın baş ve kıç tarafındaki o küçücük iki küpeşte topu dışında silâhı da yoktu. Orta200 hkta kimseler görünmemekteydi. Kırbaç Süleyman kılmanı çekmiş, şalopanın kaptanını arıyordu. Bu yüzden doğruca dümene doğru seğirtti. Dümenin başındaki kişi yaralı olsa gerekti. Bir yeniçeri saçlanndan yakalayarak bu adamı kaldırdığında, titreyip devamlı öksüren serdümenin ağzından kanlı köpük geldiğini fark etti. Üstelik, serin havaya rağmen adam ter içindeydi. Bağıracak hâli olmamasına rağmen, belki imdat ister diye bir yeniçeri çifte kulaklı yatağanını adamın ensesine sokup çıkardı. Çevredeki herkesin üstüne başına kan sıçramıştı. Serdümenin cesedini denize atıp kamaranın bulunduğu kata indiklerinde burada iki ölüyle karşılaştılar. Zeminde kanlı balgam ve kusmuk lekeleri vardı. Cesetlerin koltuk altlanndaki hıyarcıklan gören Kırbaç Süleyman, "Veba var burada!" diye bağırdı, "Vebadan ölmüşler! Herkes gemiye! Şalopayı terk edin!" Fakat böyle bir emri vermek için geç kalmıştı. Kendilerini işlerine kaptıran yeniçeriler, iki ölüyü denize attıktan sonra yağmaya giriştikleri için lâf dinleyecek hâlde değillerdi. Birkaç fıçı dolusu şarap, çok azı yenmiş iki tekerlek peynir, artık hepsi ölmüş olan mürettebata ait toplam 16 çekmece içinde aşağı yukan 25-30 kadar duka altını, bir sandık içinde inci işli dantelalar ve daha bir nice değerli yük Amat'a pasa edildi. Kırbaç Süleyman, bu mallann veba denilen illeti taşıdığını tam söyleyecekti ki, Kaptan Efendimizin sesi işitildi: "Yeter artık! irmik halatını hazırlayın. Şalopayı yedekte çekeceğiz."

Şalopanın irmik halatı Amat'ın kıç tarafına volta edildikten sonra, Diyavol Paşa Hazretleri, "Bir yük gemisi değil. Ama hiç yoktan iyidir," dedi. "Top seslerini duyan gemilerin loçalanndan akan zincirlerin şıkırtıları tâ buradan du-- yuldu. Bizi arayan yegâne gemi, olsa olsa filonun sancak gemisidir. Sisten yararlanıp kaçacağız. Sancak gemisi en azın201 dan üç ambarlı olsa gerek. Bütün toplan doldurup salya edin. Eğer sisin içinde koskoca ve kapkara bir gölge görürseniz bilin ki Venediklilerin sancak gemisidir. Artık ses yok, kampana yok, ağlama gülme yok! Sen de artık bağırmayı kes Süleyman Reis!" "Ben dahil bu tekneye rampa eden herkesin şalopada kalması gerekir!" dedi Süleyman, "Görmedin mi yoksa. Mürettebat vebadan ölmüş!" Ama Kaptan Efendimiz bu uyarıya kulak asmadı, Amat'm dümencisine, "Dümeni gündoğusuna kır!" dedi, "Artık Navarin'e gidiyoruz!" Bu sözü duyan gemicilerin gözleri parlayıverdi. Nava-rin'deki kalede küflü peksimet yerine, fırında yeni çıkmış sıcak ekmek ve taze kuzu eti yiyebilirler ve kim bilir, birer âdemoğlu olarak belki de birkaç Havvakızıyla öpüşüp kok-laşabilirlerdi. Fakat birinci vardiyanın neferleri, yatıp kalktıkları başaltına girip de ağızlarından kanlı köpükler saça saça yerde can çekişen o iki fareyi görünce hepsinin sevinci )-söndü gitti. Hatta birkaç fıçı şarap için şalopayı yağmalayan yeniçerilerin bile tüyleri ûrperdi. İşin kötüsü, can çekişen bu iki hayvanı ezip denize atmaya kimse yanaşmıyordu. Sonunda bu işi, henüz genç olduğu için ölüm hakkında fazla bir fikri olmayan bir karakullukçu yaptı; iğrenç hayvanları tüysüz kuyruklarından tutup küpeşteye götürerek denize attı. Herkesin keyfi kaçmıştı. Kul Rıza Baba, "Bakalım veba önce hangimize bulaşacak?" dedi. "Anlaşılan bu illet Venedik donanmasındaki bütün gemilere yayılmış. Şimdi ise kara bir misafir olarak bizim gemimizde!" Marinelbaşı, "Hayır," dedi, "Veba bir gemiye misafir olarak gelmez. Asıl misafir bizleriz". Bir gabyar, "Bana bir şey olmaz," dedi. "Nuh Usta bana vebaya karşı muska yazdı. Aha! İşte!" Denizciler kalkıp gabyann boynuna astığı muskaya bak202 tılar. Yedi kat keçi derisine sarılmıştı. Elle tutulduğu V3'"* ortasında küçük ve yuvarlagımsı bir şey hissediliyordu. ^°" belez Baba, "İçine mutlaka bir dua falan yazmıştır, - <Jedi. "Ama şu yuvarlak şey nedir, anlamadım gitti." "O bir meşe palamudu," dedi gabyar. "Nuh Usta bir- §ev söylemedi. Ama duyduğuma göre sadece vebadan ku*131"" makla kalmıyor, sonsuz hayat bile veriyormuş." İhtiyar bir marinel, "Şu genç yaşımda ahireti boylamak ıste" mem doğrusu," dedi. "Kaça yazıyor bu muskayı. Eğer er*ven bir fiyata yazıyorsa yarından tezi yok ben de alayım bir tar*eBunun üzerine gabyar, "Nuh Usta'nın tabiatüstü bazı ^as" saları var," dedi. "Bu hikmet sahibi adam bize gayb âl^mi" nin en ücra köşelerinden dünya kadar haber verdiği h^'°e tek kuruş istemedi. Bu muska karşılığı da benden pan* ta~ lep etmiş değil. Siz siz olun, bugünden tezi yok birer mı>s^a yazdırın bu mübarek adama. Yoksa hayata doymadan lAtw~ lanıza kavuşursunuz." Başaltında kim varsa gabyarın Nuh Usta tarafından y^P1" lan esrarengiz muskasını evirip çeviriyor, kokladıktan so*nra bir şey görmek ümidiyle fenerin ışığına kaldırıp bakı^yor> avuçlarına alıp ağırlığını tartıyorlar ve boyunlarına gecır" dikten sonra bir cep aynasına tutup üzerlerinde güzel "u" rup durmayacağına bakıyorlardı. Ama Kul Rıza Baba' nm derdi başkaydı. Şarabını yudumlayan bu adam, "Garip ^i' ler oluyor bu gemide," dedi. "Amat'a

verilen görevin, "** firkateyni batıran o kara sancaklı savaş gemisini mahv^1-mek olduğunu duymuştum. Karşımıza, hem de bizim ta'™" tan iki firkateyn çıktı. Biz de onları batırdık. Üstelik gra>nc" direğimizde kara sancak dalgalanıyordu. Firkateynler "u gemi tarafından haftalar önce batırılmıştı. Oysa biz aynı ?e" yi daha birkaç gün önce yaptık. Yahu aynı olay hiç iki f *ez vâki olur mu? Batan iki firkateyn için bizimkine benzer "'r kalyon daha gönderilirse hiç şaşmam." 203 dan üç ambarlı olsa gerek. Bütün toplan doldurup salya edin. Eğer sisin içinde koskoca ve kapkara bir gölge görürseniz bilin ki Venediklilerin sancak gemisidir. Artık ses yok, kampana yok, ağlama gülme yok! Sen de artık bağırmayı kes Süleyman Reis!" "Ben dahil bu tekneye rampa eden herkesin şalopada kalması gerekir!" dedi Süleyman, "Görmedin mi yoksa. Mürettebat vebadan ölmüş!" Ama Kaptan Efendimiz bu uyarıya kulak asmadı, Amat'm dümencisine, "Dümeni gündoğusuna kır!" dedi, "Artık Na-varin'e gidiyoruz!" Bu sözü duyan gemicilerin gözleri parlayıverdi. Nava-rin'deki kalede küflü peksimet yerine, fmnda yeni çıkmış sıcak ekmek ve taze kuzu eti yiyebilirler ve kim bilir, birer âdemoğlu olarak belki de birjkaç Havvakızıyîa öpüşüp kok-laşabilirlerdi. Fakat birinci vardiyanın neferleri, yatıp kalktıkları başaltına girip de ağızlarından kanlı köpükler saça saça yerde can çekişen o iki fareyi görünce hepsinin sevinci „ söndü gitti. Hatta birkaç fıçı şarap için şalopayı yağmalayan yeniçerilerin bile tüyleri ürperdi. İşin kötüsü, can çekişen bu iki hayvanı ezip denize atmaya kimse yanaşmıyordu. Sonunda bu işi, henüz genç olduğu için ölüm hakkında fazla bir fikri olmayan bir karakullukçu yaptı; iğrenç hayvanlan tüysüz kuyruklarından tutup küpeşteye götürerek denize attı. Herkesin keyfi kaçmıştı. Kul Rıza Baba, "Bakalım veba önce hangimize bulaşacak?" dedi. "Anlaşılan bu illet Venedik donanmasındaki bütün gemilere yayılmış. Şimdi ise kara bir misafir olarak bizim gemimizde!" Marinelbaşı, "Hayır," dedi, "Veba bir gemiye misafir olarak gelmez. Asıl misafir bizleriz". Bir gabyar, "Bana bir şey olmaz," dedi. "Nuh Usta bana vebaya karşı muska yazdı. Aha! İşte!" Denizciler kalkıp gabyann boynuna astığı muskaya bak202 tılar. Yedi kat keçi derisine sarılmıştı. Elle tutulduğu vakit ortasında küçük ve yuvarlagımsı bir şey hissediliyordu. Gö-belez Baba, "İçine mutlaka bir dua falan yazmıştır," dedi. "Ama şu yuvarlak şey nedir, anlamadım gitti." "O bir meşe palamudu," dedi gabyar. "Nuh Usta bir şey söylemedi. Ama duyduğuma göre sadece vebadan kurtarmakla kalmıyor, sonsuz hayat bile veriyormuş." İhtiyar bir marinel, "Şu genç yaşımda ahireti boylamak istemem doğrusu," dedi. "Kaça yazıyor bu muskayı. Eğer ehven bir fiyata yazıyorsa yarından tezi yok ben de alayım bir tane." Bunun üzerine gabyar, "Nuh Usta'nın tabiatüstü bazı hassaları var," dedi. "Bu hikmet sahibi adam bize gayb âleminin en ücra köşelerinden dünya kadar haber verdiği hâlde tek kuruş istemedi. Bu muska karşılığı da benden para talep etmiş değil. Siz siz olun, bugünden tezi yok birer muska yazdırın bu mübarek adama. Yoksa hayata doymadan Mev-lânıza kavuşursunuz." Başaltında kim varsa gabyarın Nuh Usta tarafından yapılan esrarengiz muskasını evirip çeviriyor, kokladıktan sonra bir şey görmek ümidiyle fenerin ışığına kaldırıp bakıyor, avuçlarına alıp ağırlığını tartıyorlar ve boyunlarına geçirdikten sonra bir cep aynasına tutup üzerlerinde güzel durup durmayacağına bakıyorlardı. Ama Kul Rıza Baha'nın derdi başkaydı. Şarabını yudumlayan bu adam, "Garip şeyler oluyor bu gemide," dedi. "Amat'a verilen görevin, iki firkateyni batıran o kara sancaklı savaş gemisini mahvetmek olduğunu duymuştum. Karşımıza, hem de bizim taraftan iki firkateyn çıktı. Biz de onları batırdık. Üstelik grandi direğimizde kara sancak dalgalanıyordu. Firkateynler bu gemi tarafından

"Anlattıkların. Eskiden pek değildi ama ölümü yaklaştığından mıdır. omurgadan. Baş kasaradaki herkes. Oğullarından hiç bahsetmeyeyim. "Yani biz o gemici cesetlerinin kanını ve etini emerek büyüyen ağaçlardan yapılmış lânetli bir gemide mi seyrediyoruz?" dedi. İbrahim Beyin dediğine göre durumu ciddiymiş. Dini bütün biri olarak sırat köprüsünü selâmetle geçip cennete kapağı atmak istiyor. "Denizci mezarlığında servi yerine meşe bitsin ha! Üstelik üç ayda koskocaman olsunlar! İnanılır gibi değil". Düşeş Recep hayatının kumarını asıl şimdi oynuyor. Fakat hiçbiri değildi. Ama kızlarının adlan Haşure. Navarin'in biraz kuzeyinde bir denizci mezarlığında biten tam 247 meşe ağacından. vücudundan soğuk ter boşalıyor. neredeyse tüm gemi gıcırdarken sanki o zavallıların çığlıkları duyuluyor!" Bu söz üzerine bir sessizlik çöktü. Tahmin edin bakalım kim?" Oradakiler. Yahu aynı olay hiç iki kez vâki olur mu? Batan iki firkateyn için bizimkine benzer bir kalyon daha gönderilirse hiç şaşmam. "Peki sen nereden biliyorsun bun-lan?" diye sordu. aynı şekilde ölümden sonra ya bir hayat olacak ya da olmayacak. gemimize bu lanet sonucu bulaştı. Namazı niyazı eksik olmuyor. Onların cıvalı zarları bile hep aynı 204 geliyor. lânetli denizcilerin feryat ve figânlarını dinlemeye başladı. Bunun üzerine vardiyanbaşı." diye cevap verdi. Amat. Ya yazı gelecek ya da tuğra. Tez zamanda kumar oynamazsa vefat etmesi kaçınılmazmış. kaplamalardan ve meşeden yapılan bütün aksamdan gelen. Kumarın da tadı kaçtı. Bu gidişle aç kalacaklar." 203 Kazdagh." Bir marinel söze karıştı: "Evet. Adamı hasta koğuşuna kapattılar. "Zaten birkaç günden beri barbut oynayamaz olduk. "Rıza Baba. kaburgalardan. "Bana kalırsa veba. kumarbazların en azılısı olan Düşeş Recep kumar oynayamadığı için fenalaştı. Navarinli balıkçılar cesetlerin gömüldüğü yerden çıkan meşe fidanlarının tam üç ayda koskoca ve ulu birer ağaç olduğuna yeminler ediyorlar. Kafasında ihtimal hesaplan yapıyor. Bunu ben de duydum. yarım saat kadar süren bu sessizliği yine marinel bozdu: "Lanet adeta kucaklamış bizi!" dedi. bu deniz kurdunun konuşmasını bölerek.yapılmış. Seyyide ve Me-cure". Elleri ayakları titriyor. "Bu yazı ve tuğra atmak gibi bir şey. yani bizim gemi hangi tersanede inşa edilmiş? Mimarı kimmiş?" diye sorunca. bu ihtiyar denizci. Vardiyanın neferleri geminin karinasından gelen o ürkütücü seslere kulak kabartmışlardı ki. şu içtiğin şarabın bir eseri olmasın?" . vefat etmesine ramak kalan bu adamdan şeytan elini eteğini çeksin! Amin!" Kul Rıza ise. Sonunda Kul Rıza Baba. Göbelez baba hayretle. Oysa biz aynı şeyi daha birkaç gün önce yaptık. Dinlesenize! Kaburgalar ve kaplamalar. "Peki nereden biliyor cennet diye bir yer olduğunu?" diye sordu. Palavracı insanlar işte!" "Hayret doğrusu!" dedi bir gabyar. "Karısı onun delirdiğini düşününce evini terk etti. Bir deniz kazası sonra kıyıya vuran cesetleri oraya gömmüşler.haftalar önce batırılmıştı." Göbelez Baba. şimdi sofu biri kesildi. "Ama kerestesinin geldiği yeri biliyorum. Ne derler? Şeytanı bol olsun! Hayır! Hayır! Öyle demeyelim. aylakçı Eşek İsrafil'den Diyavol Paşa Hazretlerine kadar birçok isim saydılar. "Anladığım kadarıyla hiç kimse bilmiyor nerede inşa edildiğini. İçimizde ekmeğini kumardan kazananlar var. Rıza Baba anlattı: "Bizim mürettebattan biri. "Nuh Usta!" dedi. "Amat'ı kimin inşa ettiğini biliyor musunuz?" diye sorunca ortalığa bir sessizlik çöktü. Hatta. Ne zaman zar alsak 2-2-2-1 geliyor.

Gözüne perde inmiş marinel. "Zengin de ondan!" dedi. Kınlan bir kolun. sıkıntılarını." dedi Göbelez Baba. tıpkı kertenkelelerin kuyruklarının yeniden çıktığı gibi. üzüntülerini. "Züppenin hoppanın teki deyip geçiyoruz. Pahalı bir içkidir mutlaka"." dedi sol gözüne perde inmiş bir marinel. Bu işi ben iyi kıvmnm. Hârâda 206 çalışmışlığım vardır. Sert bir içki olduğu belli. "Nereden geldi o paşa tepemize! Hiç böyle kaptan görmedim ben. gayrimüslim adı bile değil. "Ben ailemin soyunu sürdürecek yegâne erkek evladım. Hele .yapıştınlmış etikete. "Beni sünnet edecekler diye evden kaçtım zaten." dedi Kazdağlı. zebaniler her kestiğinde sünnet derin yeniden çıkacak. mürekkepli kalemle şunlar yazılmıştı: 205 in vino veritas "Şarap içen biri asla yalan söyleyemez. "Duyduğuma göre o da unutmak için içiyormuş. "Diyavol'un kırbaç yaralan üstüne tuz bastırdığını bilmiyor musun? Eğer kavga edersen en az üç hafta sırtüstü yatamazsın. Tıpkı sihirbaz adı gibi." dedi Kul Rıza. Çatışmada onca insan ölürken o kamarasında keman çalar! En tehlikeli şartlarda ansızın kaybolur! Derken tam ensemizde bitiverir! Adı da bir tuhaf: Diyavol! Hiç duymadım böyle bir ad! Hiç de itimat telkin etmiyor! Değil müslim. "Seni cehennemde sünnet edecekler. "Kesin artık şu tartışmayı! Uyuyamıyoruz!" Bunun üzerine brandasına uzanan Kazdaglı'nm öfkesini yatıştırmak için olsa gerek. Venedik şalopasından alman şaraptan payına düşen şişeyi Göbelez Baba'ya gösterdi. Dua edelim ki kutup yıldızının yerini unutmasın. kalkıp bir de günah işlemişsen! Cennette olsan da bu ihtiyacı gidermek istersin". insanın ihtiyaçlanndan biri. Cennete sünnetsizler girebilir mi?" "Ne biçim soru bu!" dedi Göbelez Baba." "Allah korusun!" dedi Kazdağlı." dedi Marinel. "Vicdan azabı „ zenginlere mahsus bir acı olmalı." "Ben altı kırbaç yemeye razıyım. Aklı varsa şimdi sünnet ol. oyulan bir gözün acısı hakkında en ufak fikirleri olmadığı için sadece vicdan acısı çekerler." "Yeter artık!" diye bağırdı marinelbaşı. o kadar! Dertlerini. 207 . kuş kadar şeyle asla doymazdın!" Kazdağlı tomara öfkeden kıpkırmızı kesilmişti. hepsini unutur." Göbelez Baba. "Kavga ederseniz her biriniz en az altı kırbaç yer. ona göre!" "Yerin dibine batsın o Diyavol!" diye bağırdı Kazdağlı. Diyavol'un kanunudur bu. Biraz paslanmış olsa da iş görür. Usturam da sandığımda. Hem bu adamın içtiği şey kesinlikle şarap değil diyorlar. kesilen bir bacağın. Kazdağlı tomara. Bu işin sonu gelmeyecek.Bunun üzerine Kul Rıza. Bugüne kadar elli küsur atı iğdiş ettim. Rakı bile değilmiş. "Sadece unutur. "Sadece dert ehli olanlar unutmak için içer." "Ya bizim kaptana ne demeli!" dedi Göbelez Baba. Ne dersin? Çakşırını indir de seni şuracıkta sünnet edeyim. "Duyduğuma göre sünnet acı veriyormuş. Gemide kimseye pek zararı dokunmadı ama bana kalırsa Diyavol uzun zaman önce bir günah işlemiş ve pişmanlık çekiyor. sol gözüne perde inmiş marinel yerinden doğrulup tomarcmm brandasını sallamaya başladı. Koskoca bir sülâlenin geleceğini senin kirli ellerine mi teslim edeyim! Aklımı peynir ekmekle mi yedim ben!" "Elbette peynir ekmekle yedin. Kaptan kadehinden bir yudum alır almaz efkârı dağılıp neşelenir gibi oluyormuş. "Höst! Kavga etmeyin!" dedi. Eh! Haklılar da! Çünkü acı çekmek. "Yeter ki şu adamın suratına bir şaplak olsun çarpayım!" "Öyle deme. İçmesinin sebebi de bu: Unutmak. "Aklını katıksız yeseydin. Üstelik. Bir yandan da adamı pışpışlıyordu. Şişeye . Fakat kaptanın ne gibi dertleri olduğunu hiç bilmiyoruz." dedi.

. meşe. ergon. leön. dini. Fakat zindan kâtibi Çapraz Recep Dede Hazretleri. drus. Buhur Mütevellisi Kılbaz Yakup Dede Hazretleri Menâ-kıbül Mebain başlıklı eserinde bu kelimelerin bir şifre olmadıklarını. "Sıkıcı bir satranç oyununda kaleyi bırakıp fille oynadı. Parıltıya doğru ilerlediğinde bunun. iş. şarap... Elinde kocaman bir makas vardı. aidös. Sırtüstü yatan bir marinelin uyumadan önce taktığı makat fitilim yürütmesi onu sevince boğdu. yelken. nekros. bios. Diğer sandıkların ikisinden tam 13 dukayı iç etti. gemide artık bir hırsız olduğunu bilmiyorlardı. istion. ağır ve derin bir uyku uyuyan zavallı gemiciler. şarap. Sicimi kestikten sonra adamın boynuna astığı anahtarı aldığında gözleri parlayıverdi. utanç. Ama bir haftalık bir yolculuktan sonra iyice zayıflayan denizcilerin incelmiş parmaklarından altın yüzükleri almak daha da kolaydı. satranç denilen 209 oyunda kalenin ya dik ya da yatay. istion. Yaprağın ilk sayfasında. sa-nis. *** Kırbaç Süleyman tek başına kaldığı zabitler kamarasında 'Kebire'nin 333. ergon. aidös. Ardından. derin bir uyku uyuyan bir gabyann takma gözü olduğunu anladı. ahireti ve hatta dünyayı bile ihmal ederek tam 50 yıl çalışıp şifreyi çözdüğünü rivayet etmiştir. cüret. Hissettirmeden adamın göz yuvasından bu takma gözü aldı. Nitekim başaltının kapısı gıcırdayarak açıldı ve orta boylu. bilmediklerinin cazip geldiğine hükmetmiş bir şarlatan tarafından gelişigüzel sıralandığını söyler.. ubris. tüylü bir yaratığın karaltısı seçildi. Ancak. Buna göre her kelimenin ilk harfini esas alarak şöyle bir kare metin oluşturmuştur: p p Ö a n 1 Ö s e e b i o u i o d u m 1 i t ö a i Ama aynı kişi. cüret. Gözüne birini kestiren bu kapkara mahlûk. Çevresine biraz bakındıktan sonra ranzalardan birinde hoş bir parıltı fark etti. yelken. Zeket riya Efendi. Çaldığı malları çıkınına doldurduktan sonra başaltından bir koşu kaçtı ve hazinesini saklamak için bulduğu kuytu köşeye seğirtti. Bu yüzden uykuya hemen daldılar." şeklinde bir ifade ile. istion. filin ise daima çapraz gittiğini bulduktan sonra şu metne erişmişti: p ö 1 e i p n e u m a s o u t ö i d i a b o 1 Ö i . leön. yelken. Denizcilerin küpelerini çalmak kolaydı. okyanus. okyanus. metron. bu Rumca kelimeleri önce dilimize tercüme etmiştir: tuzak. oinos.. ölçü. aslan. âdemogullarına bilip bulduklarından çok. Anahtarla zavallının sandığını açtı ve bir bileği taşıyla bir kalıp kokulu sabun alıp sırtına bağlı çıkınına attı. ökeanos. ceset. ok. ayaklannın ucuna basa basa kurbanına usulca yaklaştı. ökeanos.. Sandığın köşesinde hacıyağı dolu bir şişecik gördü ve içindeki sıvıyı kafasına boca ettikten sonra işine devam etti. Direğin tepesinde yine o baykuş banhyordu. Topuzbaş Zekeriya Efendi'nin. iş. okyanus. tuzak. Kimsenin ruhu duymadan içeri girdi. levha. ubris. oi-nos. utanç. "Sıkıcı bir satranç oyununda kaleyi bıra--kıp fille oynadı. yelken.Tartışmanın kısa sürmesinde denizcilerin yorgun ve uykusuz olmasının payı da vardı.. tokson. ikinci sayfada şu sözcükler vardı: 208 pagS. yaprağını inceliyordu. bazı kelimelerin tekrarından bunun bir alfabe olduğunu ve kelime sayısının beş kere beş olduğunu bulmuştur. aslan. pagS. ökeanos. istion.." sözünün altında yatan gerçeğin ne olduğu konusunda yıllarca kafa yorduktan sonra. hayat.

"Ruhunu Diabo-los'a sat. Pruva zabitinin de tüyleri ürpermiş. "Amat'ın onların eline geçmesine izin vermeyeceğiz." Ardından porsunlardan birine. Söyle adamlarına. "Kalyon bizi arıyor. Kırbaç Süleyman dışandan gelen feryat ve figânlan işitir işitmez yerinden fırlayıp çukur güverteye koştu. Ama çoğu molla olan bazı sivri akıllılar. Kendi kendine. bunun nedeni de ileride imam olduklarında cuma günleri vaaz verirlerken cemaatlerini galeyana getirecek kurt masallarını uydurup dağarcıklarında biriktirme hevesleri olsa gerektir. Topçulara söyle. tahtadan oyulmuş arslan figürüydü bu. o dev gemiyi bir an olsun görmelerinden ileri geliyordu. yukarı çıksınlar. O anda bir insan sarrafı bu âşığın ruhunu okusaydı. ancak çocukları ve hayal gücü geniş safdilleri etkileyebilecek o uğursuz cümle karşısına çıktığında 120'ye. Amat'ın kemeresinde kalan bu üç top güverteli korkunç kalyon bir an göründükten sonra sisin içinde kaybolmuştu." yahut. Kırmızı başlıklı nöbetçi çok uzaklarda. güverte nöbeti bir başka zabitteyken Süleyman Reis. hokka burunlu. Sonuca ulaşmak üzereyken 160 atan nabzı."Polei pneuma sou töi diabolöi. Gerdek gecesini düşünüp hülyalara dalan bu adam. başlık parasını yine de çıkıştıramayacağmı biliyor. Beyninde şimşekler çakan zabitin yüreği ağzına gelmişti. hatta 100'e düşmüş ve tek başına bulunduğu zabitler kamarasında kendi kendine. şalopamn satışından sonra payına düşen meblağı al210 sa bile. Kimi tarihçiler Kebire'nin son yaprağının Süleyman tarafından yırtılıp atıldığını yazarlar. Allah için." . yırtılır yırtılmaz kâğıt parçalarının tutuşup alev aldığını ve kamarayı pis bir kokunun kapladığını belirtmişlerdir ki. Rumca biliyordu ve âlimlerin dediklerine bakılırsa şifreyi çözmüştü. kukumav kuşu gibi düşünüyordu. "Hop-. her iki bataryadaki topları da doldurup salya etsinler. içinden gelen ses ona şu korkunç sözleri fısıldadı: "Senin gibi gafil avlan daha kolay yiyip yutsun diye!" Derken kırmızı başlıklı zabitin yavuklusu. Alınlarından akan ter. Yavuklusunun yüzü sisler içinden gitgide ona doğru yaklaşıyordu. sise bakarken dalıp dalıp gidiyordu. Amat o derin ve kopkoyu sisin içinde gündoğusundaki Navarin'e doğru seyrederken." dedi. ecel terinden başka bir şey değildi. selviçelere asılmaktan değil. inci dişli bir âfetti. sisin içinde yavuklusunun hayalini seçti. Vurulduğu kadın âhû gözlü. avına saldırmaya hazır bir arslana dönüştü. korkudan dişleri takırdar olmuştu. "Çatışmaya hazır olun." Amat ve mürettebatının içinde bulunduğu o vahim durumda. "O hilâl kaşlann altındaki âhû gözler neden küçülmüş?" diye sorduğunda. kiraz dudaklı. bir Navarinli olarak. dilleri tutulmuştu. gemide ötüp duran yaratığın direğin zifosundaki baykuş değil de bizzat pruva zabiti olduğuna hükmedebilirdi. tüfenkçilerin zabitine. o tombul ellerindeki tırnaklar neden fazla uzun ve sivri?" diye sorunca içindeki ses ona şu cevabı verdi: "Seni paramparça etsin diye!" "Ama o kiraz dudaklar neden incelmiş ve o inci gibi dişler neden uzayıp sivrilmiş?" diye sorduğunda. içindeki bir ses kırmızı başlıklı zabite cevap verdi: "Senin gibi gafilleri daha iyi görsün diye!" "Peki. Saatlerdir Amat'ı arayan Venedik sancak gemisinin pru-vasındaki. pruva zabitinin aklı yavuklu-sundaydı. Çenelerinden damlayan ter. Dişinden tırnağından arttırdığı paranın yavuklusu ile dünya evine girmesine yetmeyeceğini bilen zabit bu yüzden ikide bir iç geçiriyor. "Sizler de barut kuyruğunu hazırlayın. Derken hayali gerçek oluverdi. Vardiyada211 ki denizcilerden bazılarının dudakları uçuklamış.* pala! Nereden çıktı şimdi bu saçmalık!" diye mırıldanmıştı." dedi. Postu pahalıya satacağız. Ama o anda hayal âleminde yaşayan zabite göre bu işte bir bit yeniği vardı. Süleyman Reis.

ağzından köpürmüş kan gelen 20 fare leşi daha bulunmuştu. Can çekişen bu zavallıların feri kaçmış gözleri. Meraka kapıldığı için kalkıp brandasında yarı çıplak yatan Kazdaglı'nın yanına giden Göbelez Baba. "Sus terbiyesiz!" dedi. Üç top güvertesi olan bu devasa kalyonun 120 demir topunun tekmili birden lombarlardan dışan salya edilmişti. dörder okka çeken ağır tüfenkleriyle deveyi dizinden vuran arslan gibi neferlerin. "Devamlı teyakkuz durumu!" dedi. sevinçlerini paylaştıklarında ise gözleri parlayan can dostlarını. karanlık gecelerde bulutların arkasından ışığını o simsiyah denize döken ayı asla göremeyecek ve kulakları da göz süzüp gerdan kıran köçeklerin çıngıraklı kahkahalarını. Çok sancıyor. İçimizde en akıllı o!" dedi Göbelez Baba. Fakat bu haliyle bile. cariyelerinin kalplerindeki sevgiyle ısıttığı o sıcacık yuvalarını. delikanlının koltukaltlanndaki sert şişkinlikleri. "Sadece mecbur kaldığımız için öldürdüğümüz adamların isimlerini yazıyor. sabah namazlarını kılarlarken imamın ağzından . Suratına sıçrayan -kanlı sümük damlalarım saltasının yeniyle sildikten sonra sustu. o güne kadar bin bir emekle büyüttükleri o şirin evlâtlarının kıkırtılarım. Gaipten haber verdiğine ve iyi remil döktüğüne 212 inanılan Nuh Usta o güne 200 kadar. Amat'ta hasar az sayılırdı. Ertesi gün. Burada durup şişirme kafamı. sonbaharda gamlı yüreklere dökülen kırmızı ve sarı yaprakları. ancak ruhunu teslim etmeden hemen önce sadece bir kelime-i şahadet getirecekti. ahu gözlü canlarının cananlarının o buğulu. çok geçmeden bembeyaz ipek bir perde gibi yırtıldı ve içinden. "Toplar dolu tutulsun. Allah'ın rahmeti olan bu sis. tomarcmm öksürüğü yüzünde patladı. ufukta doğduğunda gönüllere sevinç ve karanlığa ışık veren güneşi. Üç kuruş için kimsenin boğazını kesmedi. başaltında ve kıç kasarada kol geziyor. "O adam muskalarımıza dua falan yazmıyor. dünyevî acılan dindiren ecel şerbetinden içirerek ölüler ordusuna yeni rte«3 ferler katıyordu. Yumruğu düşmanın beynine balyoz gibi inen kolu bükülmez babayiğitlerin." Zavallı tomarcmm göğsünün hırıltısı başaltının her yerinden duyuluyordu. Bu neden suç olsun? Peygamber efendimiz de savaşmıştı!" Kul Rıza Baba. Haydi! Alarga!" "Peki öyleyse! Acaba hangimiz haklı? Buna Kazdağh karar versin. Büyük olduğu kadar hızlı da olan bu gemi.Amat sis içinde gizleniyordu. Koltukaltlanm ve apış aramda sert sert kabarcıklar var. palavra katında. o mahzun bakışlarını." dedi. içki masasında kederlerini fısıldadıklarında ağlayıp dilharap olan. "Senden farklı olarak o para için savaşmadı. Navarin'e gidiyoruz". Akşamüstü başaltında konuşulan konu yine vebaydı. Topçu çavuşlarının elindeki bütün foga maytaplarını yanar durumda görmek istiyorum. Küpeştesi dağılan baş kasara dışında sadece istralyalardan biri kopmuştu. Neşeli ruhu bedeninden önce ölen Göbelez Baba bu suskunluğunu o yolculukta vebadan ölene kadar sürdürecek. aksırıp tıksırdıklannda ciğerlerinden kan geliyor. sintinede. Amat'a tam çarpacakken sancak alabanda etti ve ne gariptir ki iskele bataryalarmda-ki 51 toptan sadece 17 tanesi kıvılcımlar saçıp duman püskürterek ateş kustu. hemen hepsi iki rahmetten biri olan o kaçınılmaz sonu bekliyordu. Rota değişmesin. ölüm döşeklerinde ateşler içinde yatıyor. O hep gülen adamın suratı asıldı ve ekşidi. heyheyleri tuttuğunda gözlerini budaktan sakınmayan pehlivanların neredeyse tümü. veba denilen illetin kesin belirtisi olan hıyarcıkları fark etti ve dehşet içinde. Göbelez Baba. top ambarlarında. Kara ölüm tavlonda. kâbus gibi kapkara bir savaş gemisi çıktı. Galata dilberlerinin kiraz dudaklarım. "Hey! Kazdağh! Uyuyor musun! Cevap versene!" Hamağında yatan Kazdağh tomara ıhlayıp inliyordu. "Allah bizi korusun!" diye nida edecekti ki. Ama sen 10 akçe için bile adam boğazlarsın. Sonraki günler veba bütün gemiyi istilâ etmişti. acıdan kesik kesik konuşarak cevap verdi: "Başım sırtım ağrıyor. . belki de daha fazla muska yazmıştı. Yanına gelen seyir zabitine Süleyman.

Bu uğursuz kuş yüzünden birçok gemici nasıl ki canından olduysa. Fakat maymun. kemençeyle çalman oynak havaları. Fakat bu bile vebadan korkan sağlam adamların yüreklerini yumuşatamadı. şu diğer meymenetsiz hayvan. rüzgârı bir sancak bir iskeleden alarak Navarin'e doğru seyrederken sis de yavaş yavaş seyreliyor. Çünkü fırlattığı bıçak yeniçerinin kulağının yanından geçip kapıya saplanmıştı. hayvan bıçağını fena kullanmıyordu. İyice keskin olduğuna kanaat getirdiği bıçağı bırakıp. "üstlerine birkaç 214 kürek kireç atıldıktan sonra ise kapak sıkıca kapatılıp kilitlenmekteydi. Değersiz eşyalar alt raftaydı. çünkü buraya atılan bîçarelerin avazları ve inlemelerini dinlemek. O sırada hayvan bir elinde tuttuğu bileği taşına sürterek yegâne savunma silâhı olan bıçağını bilemekteydi. Yoğun sis içinde Navarin'e doğru seyreden Amat'ta. Gemidekiierden bazıları. 215 Anlatılanlar doğruysa bir yeniçeri. maymunun asma kilit vurduğu dolabı ıskarpelayla açtıklarında. Amat'ın baş tarafındaki ambara diri diri yatırılmakta. Macar Zolotaları. O güne dek öldürdüğü insanların sayısını bile unutan bu keskin nişancının son sözleri şu olmuştu: "Emilio Santos ölmemeliydi!" *** Şalopayı yedeğine alan Amat. Sezdirmeksizin merdiveni inip buraya kapı aralığından baktığında maymunu gördü. Bu kara illetin kurbanlarından biri olan Eşek israfil de ambardan aşağı atılınca. dümen düzeneğinin olduğu yerde. yanından ayıramadığı o pirinç boruyu uzunca bir müddet üfleyip bir ağıt çaldı. tavanı ve zemini ateş geçmesin diye çinko levhalarla kaplanmış cephaneliğe girmek üzereyken.çıkıp Ayasofya'nın o devasa kubbesinde yankılanan âyet-i kerimeleri. Kara Ölüm bu kokuyla bulaşmasın diye ambar ağzına ziftli branda yayılmıştı. en sonunda yakayı ele verdi. bu illet kendilerine bulaşmasın diye vebaya yakalananlara çok vahşice davrandılar: Hasta koğuşundaki bütün vebalılar ve yaralılar. Kaptan Piyavol'un izni ya da emriyle. bütün duvarlan. Hiç kimse ambar nöbetçisi olmak istemiyordu. Yeniçeriyle göz göze geldiğinde canım kupayı aniden fırlatarak adamın kafasını yardı ve hemen arkasından bıçağıyla saldırmaya kalktı. Çünkü bu hayvan hırsızın tekiydi. yeni yürüttüğü bir gümüş kupayı bir bezle parlatmaya başlamıştı. Esedî . Fakat yeniçeri hızlı davranıp hançerim çekmiş. Bu kapak ızgara biçimli olduğundan. Yeniçerinin feryatlanna koşup gelenler. mürettebattan onca kişinin ölmesini şu geceleri kasvetli kasvetli öten baykuşa bağlıyorlardı. İyi parlasın diye kupaya ara sıra hohluyordu. maymunun hamlesini savuşturmuştu. bu zavallı çocuğun son nefesini verdiğine hükmedildi. bir saz şairinin bağlamasıyla birlikte fersahlar-ca öteden taşıyıp söylediği yanık memleket türkülerini asla işitemeyeceklerdi. "gırç gırç" sesleri işitmişti. Boru susunca. Adam tarafından itilip yere yuvarlanınca. çürüyen cesetlerin o pis kokusu yaşayanlann burunlarının direğini kırıyordu. görüş mesafesi artıyordu. son iki gün içinde 'Kara Ölüm'e teslim olan zavallıların sayısı ne yazık ki 135'e kadar çıkmıştı. bu bölmenin hemen hemen tam altındaki. Mürettebattan çaldıklarını nereye sakladığı ve geminin neresinde uyuyup kalktığı _ hâlâ bir muammaydı. Ölümü en soğukkanlılıkla karşılayan kişi Fitilli Daniyal Ağa idi. Doğrusunu söylemek gerekirse. Bu bölmedeki yegâne dolaba vurulmuş asma kilidin anahtarı boynunda asılıydı. yani sırtında çıkınla şalopadan Amat'a atlayan maymun yüzünden de bir hayli kişi mallarından olmuştu. kendisinden daha güçlü bir hasımla dövüştüğünü anlayan maymun bıçağını hedefine doğru fırlatıp dümen yekesinin içeri girdiği delikten dışarı kaçmıştı. Filo-rinler. Gabyarlarm ve marinellerin yansından çoğu Hakk'ın rahmetine kavuştuğu için iki vardiya birleştirilmişti. zavallı hayvanın onca rizikoyu göze alarak binbir emekle çalıp çırptığı bir nice değerli eşyadan ibaret o muhteşem hazinesini görmüşlerdi. sinirleri en kuvvetli yiğitlerin bile çıldırmasına sebep olabilirdi. fakat göz kamaştırıcı asıl hazine üstteydi. Hayata ve nimetlerine karşı besledikleri aşırı sevgiden dolayı gemidekiler.

" dedi. Bu dev gemi istinga etmiş. Bir oymacılık şaheseri olan kıç arması altın yaldızla kaplanmıştı. gördükleri manzara akıllarını durdurdu: Peşlerinde olan Venedik sancak gemisi. Hisa edilmiş lombarlardan ateş. Görünüşe bakılırsa asıl şimdi ölümüne savaşmaları gerekiyordu. "İskele alabanda!" diye bağırdı. topçuların ve gabyarlann suratlarında sanki dayak yemişler gibi bir ifade vardı. "Ben ve birkaç kişi güverteye çıkacağız. Bu ağır geminin borda çalımı saatte 15 mil kadar hız yapmasını sağlıyor olmalıydı. sancak bataryaların-daki 51 topunun tekmilini birden Amat'a sanki dirise etmiş beklemekteydi. Yangın tehlikesine karşı güverteler ıslatıldı. Toplar yeniden doldurulurken. kükreyen bir arslan figürü göze çarpıyordu. "Barut kuyruğunu hazırlat. sanki orada Amat'l beklemekteydi. İki gemi arasında bir tüfenk menzili kadar mesafe kaldığında Süleyman. Bu bir oyun olabilir. lombarlarına ve direklerine çarpıp ağır hasar verdi. direklerin tepesine kadar uzanıyordu. ölüm ve küfür kusmak için salya edilmiş. Kaptan Efendimiz çatışma ve manevra emirlerini Kırbaç Süleyman'a vermişti. Hatta kıç kasaranın ve seyir güvertesinin korkulukları bile altın yaldızlıydı. kuşaklan ise altın yaldızlıydı. "Tam üstlerine gidiyoruz!" diye bağırdı. grandi ve mizana direklerine ek olarak bir de bonaventur direği vardı. ne gariptir ki Venedikliler karşı ateş açmamışlardı. Yeniçerilerin. Süleyman serdümene. Tanışmak bir yana. tıpkı duvar içinden geçen bir hayalet gibi ansızın çıktıklarında. yaktıkları fitilleri sol kollarına do-layıp silâhlarının yılankavisinden geçirdikten sonra çarmık-lardan direklere tırmandılar ve çanaklıklarda yerlerini aldılar. gündo-ğusuna doğru yol aldıklarında seyrelen sisten. "İyice yaklaşınca iskele alabanda etmeye hazır ol!" Amat. Gülleler Venedik kalyonunun pa-lasertelerine. Doldurulan toplar yeniden ateşlendiğinde. grandi direğinin zifosundaki yel flaması ve diğer forsları. ayrı ayrı yerlere konmuştu. Amat'ı yok edebilecek güçteydi. alın teriyle kazandığı o hazinenin ona buna dağıtılmasını. üç ambarlı dev kalyona doğru seyrederken yelkenleri iyice doldurmak için rüzgâraltı ıskotaları lava edildi ve gemi daha da hızlandı. falkonlar ve esmeriller. ziftle badarna edilmiş simsiyah çarmıklar. basılıp kesildikleri darphanelere göre maymun tarafından derli toplu sınıflandırılmış. güneş ışığında pırıl pırıl parlıyordu. Süleyman'ın emriyle. Olay yerine gelen bir zabit hemen tutanak tuttu ve bu değerli şeyleri sahiplerine geri verdi. yeniçerilerden kalan 20 kadar tüfenkçi. Artık hiç kimse ne ağlıyor ne de gülüyordu. Topçuların çoğu öldüğü için ancak 9 top salya edilebildi. Sanki dev deniz canavarlarını yakalamak için örülmüş ağlara benzeyen." Venedik kalyonuna aborda etmeye böyle karar verdiler. Hedeflerini bu yüksek yerden daha kolay vurabilirlerdi. karşı taraftan bir tüfengin patlaması bile işitilmedi. Zemine talaş döküldü. Sanki bu dev kalyonda kimse yoktu. Zavallı maymunun bedduası mı tuttu bilinmez. iki gomina kadar ötede. kızıl zemin üzerine sırmayla işlenmiş bir arslan bulunan sancağı. Pruva. Ustaca bir manevrayla kalyonla borda bordaya geldiklerin218 . Bu üç ambarlının ziftle sıvanan teknesi simsiyah. Bu sırada di-reklerdeki tüfenkçilerden biri bağırdı: "Süleyman Reis! O gemide herkes yere yığılmış kalmış! Vebadan ölmüşler!" Bunun üzerine Kaptan Efendimiz. tavandaki bir budak deliğinden 216 seyreden maymunun gönlünde yeşeren hasret ve keder duygulannı kimse bilemezdi. gündogusundan esen rüzgârla dalgalanmaktaydı. Üç top güvertesindeki toplam 51 topun bir tek salvosuyla. Süleyman Reis'e. İspanyol dökümcülüğünün eseri demir sakreler. kavisli göğsün önünde ve talimarın ucunda. Bu yüzden kimse korkmadı ve 217 şaşırmadı.Kuruşlar. Gönderinde. Ardından sancak bataryasmdakt 5 kolombome ile 4 ejderdehan ateş kustu. Amat'ta herkes ölümle dost bile olmuştu. Baş tarafta. Elbette o sıra. Eğer bize oyun oynayacak olurlarsa fitili ateşle ve Amat'ı havaya uçur.

160 attığını hayretler içinde görebilirdi. Ayrıca el koysalar bile bu büyüklükte bir kalyonu yürütecek mürettebatları yoktu. Belki de o iri gölgenin sahibi de ölümsüzlüğü artık hakkettiğini düşünüyor olmalıydı ki. tövbeler olsun. gerçekten de güvertede yatan cesetler gördüler. kalyonun değeri olan 180. Zaten bu soruyu bekleyen o fesat kumkuması. Ambarından fıçılar dolusu neft taşıyıp kalyonun iyice kurumuş güvertesine döktüler. Bunun için sadece bir kitap okuman yeterliydi aslında. *** Hem Kurşunlu Mahzen Kâtibi Hamamcı Musa Efendi 7e-zâkirü'l Mücrimin'dc. Bu kızıl bayram devam ederken üç ambarlının top güvertelerinden infilâk sesleri işitildi. kolları ve bacakları titriyordu. Epey iri bir gövdeydi bu. hayatı boyunca sayısız varta atlatan bu ızbandut gibi adamın heyecandan elleri titriyor. Amat gece vakti Navarin'e doğru seyrederken kıç kasarada bir gölge peyda olmuştu. düşman eline geçmemesi için bu gemiyi yakmaktı. Kellesi kulağı yerinde. Çok geçmemişti ki denizin yüzeyi. Allah'ın 220 emri vaki olup da ahirete göçseydi o güçlü bedenine yazık olurdu. Sonunda kalyon yan yattı ve lombarlardan içeri su aldığı için batmaya başladı. Bu hâlde . Adam o kadar iri ve kuvvetliydi ki. o tüyler ürpertici cezanın. Amat açılırken. çünkü hayatında ilk kez bir yasağı çiğneyecekti. BelH ki fıçılar dolusu barut patlıyordu. "Hangi kitabı?" diye sordu Süleyman. Bu da. Kapıya tekrar vurdu. Venedik üç ambarlısı yanıp battıktan sonra. Ali Reisti bu. Gemi ateşe verilmeye artık hazırdı. Gözlerindeki alaycı ve küçümseyici pınlülara bakılırsa bir yardım yahut kayırma talep etmediği belliydi. kılıksız biri Süleyman'ın koluna yapışmıştı. "Diyavol'un kamarasındaki kitaplar çok ilgini çekti. O sefil haliyle sırıtarak Süleyman Reis'e birşeyler söylemeye çalışıyor. Her ne kadar görkemli ve pahalı olsa da böyle bir kalyonu ganimet almayı kimse istemezdi. Bu üç ambarlı. fitili yanan bir sırça humbarayı dev kalyonun güvertesine atar atmaz bu yanıcı sıvı parladı. boş fıçılar ve daha nice döküntü ile kaplandı. "Ah! Keşke hepsini okuyabilseydin! Ama dur! Sen bilge olmak için değil.de. Yatağına uzanıp heyecanının geçmesini beklemek niyetindeydi. Heyecanlıydı. kömürleşmiş tahta parçaları. Kaptan Efendimizin kamarası önüne gelip kapıyı tıklattı. dişleri takır takır birbirine vuruyordu. Gerçekten de. Titrediğine göre sırtındaki keçe cepken onu serin havadan koruyamıyor olmalıydı. Kaptanından miçosuna kadar üç ambarlının bütün mürettebatı vebadan kırılmıştı. yanık yelken bezleri. Ama yüreği güm güm atıyor. ama ağzında bir tek bir diş bile kalmadığı için meramını pek anlatamıyordu. ölümsüz olmak için okuyanlardansın. İçin için yanan serenler turusa-lan kopunca güverteye düşer düşmez parçalanıyor ve ortalığa kıvılcımlar saçılıyordu. sağlıklı bir âdemoğlunun gölgesiydi. değil mi?" diyordu Ali Reis." Nefes nefese. hem de Buhur Mütevellisi Kılbaz Ya-kup Dede Hazretleri Menakıbül Mebdin'dt. İçeriden ses gelmemişti. bu zavallı adamın sözlerine kulak verdi. Tayfanın önünde böyle alçaltıcı bir duruma düşmemek için derhal zabitler kamarasına seğirtti.000 altından vazgeçmek demekti. Kaptan Efendimiz tarafından Süleyman'a verildiğini yazmışlardır. Süleyman'ın zihnine ve gönlüne bir fit soktu: "Yasak kitabı!" O anda bir hekim Süleyman'ın nabzını ölçseydi. Bir ara gözleri karardı ve fenalık geçirecek gibi oldu. Birkaç fıçı dolusu nefti de ambar agızlanndan içeri akıttılar. Süleyman "Alarga!" diye bağırdığında bir tüfenkçi. dev kalyonun güvertesinden yükselen kızıl alevler yelkenlere erişti. 219 Süleyman Reis Venedik kalyonunun batışını seyrettikten sonra seyir güvertesine çıkmak üzereyken. Bir süre sonra Ali Reis'in 'Kamaradaki kitaplardan' bahsettiğini anlayan Süleyman. Yan delirmiş gibiydi. Sarıp sarmalayarak her şeyi yok eden ateşin harıltısı ve çıtırtısı Amat'tan bile duyuluyordu. Yapabilecekleri tek şey. kısa zamanda alevler içinde kaldı.

yasak olduğunu söylediğim bir şeye el atıyorsun. Bu neşe. Cildi eline alıp bir kokladı. Az sonra ambar kapağını da kilitlemişlerdi. Fakat onun burada olması." dedi. yasak kitapta yazılanlardan daha fazla şaşırtıcı değildi. "Ben insanların yeteneklerine değil. gözlerini açıverdi! Alacakaranlık vakti Amat'ta. Kasımpaşa'daki Tersane-i Amire'nin 'Kurşunlu Mahzen' denilen kısmında çalışan bir . Ancak nedense. Kitaptan birkaç sayfa okuduktan sonra. Birkaç sayfa daha okuyunca gülmeye başladı. Sopasını şakağına indirir indirmez Süleyman sersemledi ve dizleri üzerine çöktü. sözlerine güvenirim. merdivenden indirmek zahmetine katlanamadıklan için. Bunu asla hoş göremem!" 221 Paşa Hazretleri. Çevresi cesetlerden geçilmiyordu. Elleri. Süleyman'ı vebadan ölenlerin atıldığı ambardan içeri yallah ettiler. Paşa Hazretleri. alnında birtakım harfler var gibiydi. Bütün rütbe ve yetkilerini elinden alıyorum. gölgesinden bile siyahtı. bir suftnin huzurundan çok bir muhabbet tellâlının keyfine benziyordu. Kuşağına bir mum. bir celladın baltasını kaldırmasına benziyordu.birkaç dakika bekledi ve içeride kimsenin olmadığına kanaat getirince mandalı kaldırıp kapıyı açtı. "Bir çatışmayı kay-betseydin seni belki affederdim. Tavandaki muşamba fener her zamanki gibi yanıyordu. *** Kuşçubaşı Halifesi Kuyruklu Rıza Çelebi'nin. çakmak ve kav soktuktan sonra eline su dolu bir testi verdiler. Vebadan ölenlerin üstündeydi. Bana ihanet eden bu kişiyi derhal ön ambara götürün ve vebalıların yanına atın!" Korkunç bir cezaya çarptırılan Süleyman Reis direnecek oldu ama Kelle ondan daha güçlüydü. bir de çakmak ve kav verin. Hayır! Baş kasarada da kalmayacaksın. arkasında o kısık sesi işitti: "Bana bir söz vermiştin. çakmağı ve kavı çıkanp kendisine verilen mumu yaktı. Gel gör ki nabzı 160 atan bu adamın varlığı. Bir testi suyu da unutmayın. Ardından besmele çekip kitabı açtı. Testideki ılık sudan birkaç yudum içtikten sonra. ortalıkta ceset kokusu yoktu. Oysa sen. kulakları sağır eden bir boru sesi işitildi. Derken. Kaptan Efendimiz bu sadık ve çıkarcı adamlara şunları emretti: "Bu adama bir mum. omzunu sedirdeki yastığa dayadı ve şunları söyledi: "Bu gemide artık hiçbir değerin kalmadı. ancak her şeyi göze almış bir faninin titreyen elleri gibi 'Yasak Kitaba' uzandı. 13 yaşındaki sıradan bir aylakçı kadar bile değerin yok. yanı başında yatan gemi kâtibinin yüzüne baktı. yıllardır gülümsemeyen bu somurtuk adamın yüzüne neşeli bir ifade oturdu. Vebalıların soluklarından hastalığı kapan ve daha dün ruhunu teslim eden İbrahim Bey'in de ahunda aynı yazı vardı: 222 AMAT Süleyman irkilip yerinden doğrulurken ayaklarının dibinde bir çocuk cesedi gördü. Bir eliyle borusunu sımsıkı tutuyordu. yani 'Kelle' kapı önündeydiler. İsrafil'di bu. hatırlıyor musun?" Kaptan Efendimiz kamaradaydı. Aynı yazı onun da alnında görünüyordu. Şimdi gideceğin yer de değerine uygun olacak!" Elindeki çıngırağı çaldıktan az bir süre sonra kamaranın kapısı vuruldu. Alicengiz ile o iri adam. "Güvendim ve sana kamaramı açtım. Üzülmek o durumda fuzuli olacağı için. az sonra işleyeceği suçun tadını çıkarsa fena olmazdı. Kıç kasaradaki rahatın da bitti. Onu ambar ağzına kadar sürükleye sürükleye götürmek zorunda kaldıkları için ikide bir küfrü basıyorlardı." dedi. bu kez. Karinadan gelen gıcırtılar ve gündoğusundan esen rüzgârın uğultusu sayılmazsa ortalık sessiz denebilirdi. Derken İsrafil." Efendimiz sedire uzandıktan sonra. Bu davranışı. Çünkü verdiği sözü çiğnemeye yemin etmişti. Şu andan itibaren. Elindeki mumu yaklaştırıp. Ansızın. Ölügözlü Cuma Bey'den naklettiğine göre vaktiyle. Fakat kamaradaki aynanın üstüne örtülmüş o kumaştaki delikten bakan kızıl gözü fark edemedi. "Ama şu anda işlediğin suça ihanet derler. Şafak söktükten sonra sersemliği geçen Süleyman'ın kafası an kovanı gibiydi.

Giren ve çıkan malzemeyi iki ayrı deftere kaydetmekten. Bu talihsiz kâtibin az da olsa soluklanıp dinlendiği mekân. pusuladan makaraya. Fakat resmi yapan nakkaş. yakut ve yeşimlerden. Buranın müdavimleri. Sürekli yanan kahve ocağı ve davlumbaz. Pabuçlannı çıkanp bir ayak-lannı da altlanna alarak sedirlere uzanan denizciler ve efendiler. lengerden yelkene kadar donanmadaki gemiler için gerekli olan malzemenin ve demirbaşın muhafaza edildiği Kurşunlu Mahzen denilen yerde kâtip olarak göreve başladıktan sonra. Ocağın yanındaki raflarda kahve fincanları ve zarfları özenle dizilmişti. bir yandan da birbirlerine âlimlik taslayıp akıl sır ermez hikâyeler anlatırlardı. ekşi suratlı biri oldu çıktı. Hem âmiri hem de emrindeki tek hademe olan Kâzım tarafından 'Hamamcı' lâkabı ve 'Musa' adıyla bilinen bu kâtibin. En ufak çividen devasa kalyon sütunlarına kadar mahzendeki bütün mallardan sorumlu olduğunda Musa Efendi ağırbaşlı. öfkelenen ve daha nice hâlet-i ruhiyeyi yansıtan 37 ayn suratı vardı. omuzları çöktü ve kamburu çıkmaya yüz tuttu. fanusları ve yelkenleri sadece zihninde değil. Ama o koca serenleri. o adamsendeci hademe Kâ-zım'dan bile fayda yoktu. Yüksekçe bir dolapta ise. gençliğinde hoşsohbet ve nükte-dan bir sima olduğu söylenirdi. yani yeşil akik kakılmış kırmızı altın hamam taslanndan. deniz hakkında inanılması güç hikâyeler anlatan. sedef süslemeli altın yaldızlı abanoz tepsilerden. bir yandan kahvelerini höpürdetip kiraz ağacından yapılma çubuklarından tütün içerlerken. sandıklar dolusu safir. Ancak. onca levazımatı Hamamcı Musa Efendi'ye zimmetlemiş olmasıydı. Çünkü ahalinin sadece kahve içmekle kalmayıp çubuk da tüttürmesi nedeniyle. geçim sıkıntısı için Bismillahiâlâ ve yangına karşı da Allahümme ente dualan . coşan. gemiye şu yeni icat flok. yüzlerce fıçı donyağı ve zifti. Her Allah'ın günü sayım yapılması gereken bu mahzende Musa Efendi'ye.kâtip vardı. Saba Melikesi'nin Hazreti Süleyman'a getirdiği çeyizden. Arap lmam'ın kahvehanesiydi. Bunun yanındaki resimde Hazreti Nuh'un yaptığı gemi tasvir edilmişti. adeta sırtında da taşıyordu. kapının hemen yanındaydı. gözündeki nur ile kalbindeki ateş sönmüştü. ağlayan. ve hatta. Çünkü bu hademe l'den 99'a kadar olan sayılan biliyordu bilmesine ama. Gel gör ki. kalıbı kıyafeti yerinde efendiden kişilerdi. tam beş çekmece dolusu elmastan ve hidayete erdiği için erittiği beş adet altm puttan elde edilen 500 külçe som altından kimse gözlerini alamazdı. Bu kuşların içeride yaşamasına olanak yoktu. Onun altındaysa pençeleri. kızan. uzunlukları neredeyse iki kol boyu olan tütün çubukları muhafaza edilirdi. dişleri. bir hattat tarafından kaleme alınan. savatlanmış pml pml gümüş kupalardan. mahzendeki her malın sayısını bile öğrendi. velena ve randa yelkenlerini de çizmiş. içerideki dumandan bazen göz gözü görmezdi. pulları ise revnaklı bir ejderha resmi vardı. tırnaklan ve dikenleri sivri. ebrull gerdanı ve yanar döner kanatlarıyla Zümrüdüankâ kuşu224 nun bir tasviri asılıydı. çuval çuval üstüpüden kangal kangal halata. Hâl böyle olunca Hamamcı Musa Efendi Kurşunlu Mahzen'deki levazımatı saya saya bilge biri oldu çıktı. topaz. Galata'nın Karaköy Kapısı civarındaki Balyozdagıtan Hanı'na bitişik. Onca malın sorum223 lulugunu ona yükleyen Kurşunlu Mahzen Emini ise. Şahımaran resminin yanında ise Cinler Anası Şehretü'n Nar'm gülen. Duvarda bundan başka. Tavana yakın bir yerde. pırlantah yeşil altm gerdanlıklardan. kantar kantar çividen fıçı fıçı don yağma. aynca bu gemiye açık lombarlarından dışan salya edilmiş 41 topu da eklemeyi unutmamıştı. Kahvehanenin deniz tarafındaki kapısının üstünde en az 15-20 kanarya kafesi asılıydı. Bu kahvehanenin duvarlarına asılan resimler ve yazılar da ilginçti. hangi sayının hangisinden sonra geldiği hususunda bir fikri yoktu. yelken bezinden dikilmiş mintanlar ve çakşırlar giymiş denizciler ile. Bunun sebebi mahzen emini olan yaşlıca zâtın. bu mekânda çalışan tek hademe olan Kâzım'ı her sabah Kasımpaşa'ya yollayarak tandırda pişmiş yanm kuzu ve sıcak pide getirtiyor ve daha akşam olmadan bu yemeği silip süpürmüş oluyordu. Böylece daha gencecik yaşında beli egrildi. daha bir görkemli kılmak için oba gerek.

aynı zamanda kerpeteniyle diş çekip sülük de vururdu. 247 kişilik mürettebatı olan Amat adlı kalyonun güya mezarlıkta büyüyen aynı sayıdaki meşeden yapıldığını söyler görünen Hamamcı Musa Efendi'ye. Arap İmam'ın kahvehanesinde bir berber bile vardı. geçmekteydi. 'deli marangoz' ile Amat'ın marangozu Nuh Usta'nm. bir kişi dışında Amat'taki herkes. Galatalı hekim Avram Efendi ve yârenlerince 'Deli Marangoz' diye anılan Nuh Usta ve grandi direğine kara sancak çekilmiş Amat adlı kalyon. Hisli Baba Tepesi'nin yamacında bir gemici mezarlığı olduğundan söz edilmek. Mezarlık Bekçisi Şaşı Mikaü'in. fidanların koskoca birer meşe ağacı oluverdiğini söylemişti. Eserde. sözü edilen gemi Malta'dayken mürettebattan birinin. limandaki serserilere ve denizcilere anlattıklarına bakılırsa. Çünkü alışveriş için üç ay sonra yine Nava-rin'e inen Şaşı Mikail. Çünkü aynaya bakıp üstünü başını düzeltmek isteyenlerin kahveci çırağına 2-3 metelik vermesi gerekirdi. Tezâhirül Mücrimin başlıklı eserini işte bu kahvehanenin müdavimleri arasında geçen konuşmalardan ilham alarak yazmıştı. yani cerrah yamağı Habil'in cesedinin bu rakama dahil edilmediğini söyleyerek karşı çıkmıştır. ne kadarının doğru olduğunu yalnızca Allah bilir. Vakanüvis Şaşı İkram Efendi.* teydi. Selâm Ağası Kekez İsmail Efendi. Fitilli kandillerden yayılan is tavanı kapkara etmişti. Buhur Mütevellisi Kılbaz Yakup Dede Hazretleri. Yedekçibaşı Maymun! llyas Baba Hazretleri. Bilindiği gibi Hazreti Nuh'un da karısının adı Veliye idi. Bu kahvehanenin müdavimleri arasında kimler yoktu ki! Zindan kâtibi Çapraz Recep Dede Hazretleri. Tezâkirü'l Mücrimin'de. Musa Efendi tarafından bir tutulmuş olmasını göstermiştir. Müjdecibaşı Kedigöz Âbidin Dede Hazretleri. Dahası. Hamamcı Musa Efendi. Masraf Kâtibi Kuzgunî Halim Efendi. günün birinde her bir mezardan birer meşe fidanı çıkıvermişti. Bu gemi mezarlıktaki meşelerden yapılacak ve başka hiçbir ağaca balta vurulmayacaktı. karısı Veliye tarafından konu komşuya 'deli' olarak tanıtılmıştı. Bundan başka SilsUetü'l Havâdis'tt. Navarin'in kuzeyinde. köyün 'deli marangozu'nu gör226 müşlerdi. Bu âdemoğlu sadece kafa kazıyıp kaş yolmaz. Galatalı hekim Avram Efendi ve daha nice sima! Kuşçubaşı Halifesi Kuyruklu Rıza Çelebi'nin Rûznamçe Kisedân Ûlügözlü Cuma Bey'den naklettikleri doğruysa. Fakat yükselen tütün dumanından bu tavan pek görünmüyordu. ölümlülere kendisini 'Diyavol' diye tanıtan o mahlûk bir gece deli marangozun kapısını tıklatmış ve ona bir kalyon siparişi vermişti. Aylakçısından kalyoncusuna kadar herkes bu masalı okuyan mezarcıya gülüp . kesmek için bu ağaçlara balta ile vurulduğunda acılı bir feryat işitilmekteydi. tam 247 meşe! Dahası. anlatılanlar doğruysa. Ama Halim Efendi'ye göre Nuh Peygamber gemisine müminleri alırken. hatta . üst dudağında bulut kadar beyaz bıyığı ile. Amat adlı kalyonun o uğursuz sefere çıkmasından çok önce. Fakat örtü bir kez açılınca parayı ödeyenin hemen arkasında bir kalabalık peyda olur ve bu bedavacılar da aynada kılık kıyafetlerine oracıkta bir çeki düzen vermiş olurlardı. Amat'ın kaptanı. bu eserin ikinci babında bütün tafsilatıyla anlatılmaktaydı ki. Kalyon siparişini kabul edip başına büyük iş açtığı gerekçesiyle Navarinli marangoz. tandırda kelle pişirmek için bu ağaçlardan birinin dalını feryatlara aldırmaksızın kesip fırına attığında bacadan kopkoyu ve kapkara bir duman tütmüş.asılıydı. Masraf Kâtibi 225 Kuzgunî Halim Efendi. koca reisi ve baş marangozu da sayılırsa karşımıza çıkacak rakamın da 247 değil 250 olacağına işaret edilmiştir. Her ne kadar başkaları itiraz etseler de. Hisli Baba Köyü'nün gözünü en kan bürümüş adamı olan kasap. Bununla birlikte. bu zifir gibi simsiyah dumanı soluyanlar o gece düşlerinde. Duvardaki boy aynası bir yelken beziyle örtülüydü. elinde testere ve gönyesi. Ama Kuzgunî Halim Efendi en fahiş yanlış olarak.

Bu mahlûk bir meşe ağacının önünde durduktan sonra güya ona. Kuşçubaşı Halifesi Kuyruklu Rıza Çelebi'nin Kitabül tber başlıklı eserinden de bahsetmek gerekir ki. "Dağlar taşlar ağaçlar hep O'na secde eder. uskumrular buğulanıp hoşaflık meyveler haşlanmaktayken kazanlardaki sütlaç kâselere dökülür ve köfteler cızbız yapılırdı. boğazına düşkün biri için bir cennet sayılırdı. Yemeye içmeye epeyce düşkün olan Rıza Çelebi. o tarihlerde sinirleri zaten zayıflamış olan Rıza Çelebi'nin. topaç gibi aşçılar. Burası bir mabet gibiydi ve sanki aşçılarla yamakları yemek değil. Fakat Rıza Çelebi'nin San-timci Altun'dan işittiğine göre. ayin yapmaktaydılar. gürbüz. Kuyruklu Rıza Çelebi'nin buradaki görevi. Çünkü 'kızıl cüppeli'nin gözbebekleri kırmızı. Yeni 227 Saray'ın baltacılarından biriydi. Pirzolanın piştikçe eriyen yağı gibi. Doğrusu Matbah-ı Amire'de görevli olan tombul. böylece sonsuz . Navarin'deki gemici mezarlığına yakın bir yerde iki âşık buluşmuş. ölüm korkusuyla şakaklarından soğuk ter damlaları süzüldüğü bir hâlde tattıktan sonra. yamaklar ve müstahdemler içinde sıska oîan yegâne kişioğlu da oydu. paça yahnisi ve ekşi erik hoşafından ibaret yemeği önüne geldiği vakit. kafasını bir de Amat adlı kalyona taktıktan sonra çöküşünün daha da hızlanmış olduğuna işaret etmektedir. Ulu Hünkârımız bu yemeği iç ferahlıgıyla yiyebilirdi. Zehirleneceği korkusundan artık semirgin biri olmak228 tan çıkmış. süt böreği. kuzuların ve güveçlerin piştiği fırında yanan çam odunlarının çıtırtıları. biraz öpüşüp koklaş-tıktan sonra aşklarını ebedileştirmek için bir ağaca adlarının baş harflerini yazmaya karar verdikleri anda. Bir gün gelip zehirleneceği korkusuyla hayatını karartan Kuyruklu Rıza Çelebi'nin rahat edip dinlendiği tek yer. İsten simsiyah olmuş mutfaktan. kuyrukyağı ve tarçın kokardı. yahnilerin ve çorbaların fokurtuları işitilir. Galata'daki şu Arap İmam'ın kahvehanesiydi. sözgelimi ızgaranın başındaki aşçının şakaklarından süzülen ter damlaları da ateşe damlayıp cazırdamakta ve yükselen buğusuyla yemeğe ayn bir lezzet katmaktaydı. Hamamcı Musa Efendi'nin de devam ettiği. âlimler bu soruya henüz bir cevap bulmuş değillerdir. haşlanmış etler kevgirlerden süzüldüğü sırada patlıcanlar közlenip ciğerler kavrulur. Korkmakta da haklı gibiydiler. Anlatılanlara bakılırsa. hamurlar yoğrulup yufkalar açılırken biber dolmaları doldurulup sülünler çevrilir. Hamamcı Musa Efendi'nin Ûlügözlü Cuma Bey tarafından katlini müteakip aklî dengesini kaybeden yazar. Eğer bana secde edersen sana ölümsüzlük veririm. dişleri ise san ve sivriydi. zavallının ölüm haberi bir saat içinde gelmezse. Efendimizin mesela. göbekli ve semirgin bir zât idi. Ne var ki. ocakçılar.çocuk yaştakiler bile günahkârdı. Burası. sininin kalaylı bakır kapağı kilitlenir. bu eserini tımarhanedeki odasında kaleme almış bulunmaktaydı. tavadaki kızgın yağa atılan kıyılmış soğanların cızırtıları. Kitabü'l tber başlıklı kitabını tımarhanede tamamlayan Rıza Çelebi'nin aklî dengesinin ne kadar yerinde ve yazdıklarının da ne kadar gerçek olduğundan asla emin olunamayacağım söyleyen Ölügözlü Cuma Bey de. tombul. Amat'ın kaptanı olarak bilinen şu 'Diyavol' adlı mahlûkun kitapta fazlasıyla abartılmış olduğunu söylemiştir. cenaze gibi biri olmuş çıkmıştı. boynu dilenci değneğine dönmüş. kalkan balığı külbastısı. Doğrusunu söylemek gerekirse Kuyruklu Rıza Çelebi yeni görevinden hiç de memnun değildi. artık her kim ise o günahsız kişinin Amat'a nasıl girebildiğini sormak gerekir ki. Ölügözlü Cuma Bey. İşte bu noktada. kullan kadar can düşmanları da çok olan Hünkârımız için pişirilen yemekleri önceden tadıp zehirli olup olmadıklarını tespit etmekti. Öte yandan. o mahlûku. Bana 'evet' de. gece karanlığında iki tekerlekli bir arabayı çeken kızıl cüppeli Diyavol'u fark ederek korkup bir kayanın dibine sinmişlerdi. Çalışanların koltukaltları da üpkı mutfak gibi pastırma. göbeği küçülüp avurtları çökmüş. sarayda Padişah Efendimize mahsus yemeklerin pişirildiği Matbah-ı Âmire'ye yemeden içmeden anladığı için kuşçubaşı halifesi olarak tayin edilmişti. Şaşı İkram Efendi'nin yazdıklarına göre Kuyruklu Rıza Çelebi vaktiyle. Amat adlı esrarengiz kalyon hususunda.

Sabatay Sevi'nin müritlerinden biri olan Galatalı hekim Avram Efendi. Fakat o. 'gerçek' anlamına geldiğini söylemişti. Buna göre Diyavol. Kitabül îbefdt anlatıldığına göre. Hamamcı Musa Efendi'nin sözünü ettiği o 'deli marangozun' meşeleri kesmesinde bir sakınca kalmamıştı. Moskof Diyan'ndan Habeş lli'ne kadar yedi iklim dört bucağa yayılmış bir devletin gelirlerini ve giderlerini. Bu zât aynı zamanda Kurşunlu Mahzen Kâtibi Hamamcı Musa Efendi'nin katili olarak bilinmekteydi. Diabolos verdiği sözü tutup Süleyman'ı güya ölümsüz de kılmıştı: Amat'm seferinin bitiminde. zamanı geri alma yeteneğine sahipti. Kedigöz Âbidin Dede Hazretleri. bir hahamın çamurdan bir insan yapıp alnına 'EMET' yani 'gerçek' yazdığını. Baş düşmanı olan Süleyman'a kendisinin ölümsüz olduğunu. böylece 'AMAT. Hazar Denizi'nden Viyana önlerine.* len bir şalopaya irmik halatına tutunarak inmiş. kurşun Diabolos'un göğsüne saplanmış. İşte Rıza Çelebi. işlemiş olduğu günahlan bir daha işlememesi için bir rahmet olarak verilmişti. emin olmak istiyorsa piştovunu çekip kendisine ateş etmesinin yeterli olacağını söylemişti. Tımarhanede yazdıklarına bakılırsa Rıza Çelebi işte o anda. ama kelimenin başındaki 'Alef harfi silindiğinde 'EMET. üç yıl öncesine. kaplamaların ve postalann dağıldığını. 230 Kuyruklu Rıza Çelebi'nin bir diğer zırvası da ölümsüzlük konusundaydı. bu onun çıldırdığının en büyük kanıtı sayılmıştır: Sözüm ona Amat adlı kalyonda. iki tekerlekli arabadaki ağzına kadar zaç yağı dolu o koskoca şişelerden birini alarak ağacın dibine dökmüştü. alınlarına 'AMAT yazarak dirilttiği cesetlere her söylediğini yaptıran o mahlûkun. az veya çok . böylece ölümden kurtulduğunu ve kendisini ölümsüz diye yutturduğunu yazacak kadar ileri gitmiştir! Bundan da öte. öyle ki.' 'MAT' hâline gelmişti. kısacık bir zaman içinde koskoca kalyondan eser kalmadığını ve lânetli mürettebatın huzurlu bir ölüme kavuştuğunu söyleyecek kadar ileri gitmişti. Süleyman denileni yapıp tetiği çekince silâh patlamış. İbranice'deki 'EMET' sözcüğünün. geminin kıç tarafından çeki. Bu hüner ona geçmişe dönerek. böylece bu 'insanın' canlanıp her emri yerine getirdiğini. ama çok geçmeden büyük bir yanılgıya uğradığını anlamıştı. şalopanın pruva tarafındaki küpeşte topunu. Bir aylık süre içinde bu şekilde diğer ağaçlan da öldürünce. o 'en büyük günahını' unutmak için içtiği iksirden Süleyman'a da içirmiş ve onu sadece Navarin'e değil. her bir ağacın üstüne 'AMAT ibaresini kazımıştı. geminin kıç aynalığında bulunan isminin 'A harfine nişan alarak ateşlemiş. İşin ilginç yanı. Bunların yanında Avram Efendi. Arap tmam'm kahvehanesindeki bir diğer şahsiyet de Rûznamçe Kisedârı Ölügözlü Cuma Bey idi ki. Fakat Diyavol.hayat senin olur!" demişti. Allah Rıza Çelebi'ye akıl fikir versin! Amin! Rivayetler doğruysa. baş düşmanı olan Süleyman adında biri. Diyavol. yahut asıl adıyla Diabolos. Cuma Bey 30 yaşında defterdarlıktaki o önemli görevine terfi ettiğinde az da olsa rahata kavuşacağını sanmış. 41 yaşından itibaren tâ vefatına dek Galata Zındanı'n-da yatmıştır. kurşunu yedikten hemen sonra Diabolos'un zamanı geriye aldığını. Tı229 marhanede yazdıkları doğruysa Rıza Çelebi'ye göre. Dahası. Kuyruklu Rıza Çelebi. ateş etmiş olmasına rağmen Süleyman'ın silâhının hâlâ dolu olması idi. kendisine verilen her fırsat gibi bunu da kötüye kullanmıştı. ve dolayısıyla karısı Aletiya'ya da götürmüştü. Buna göre Süleyman bu üç yılı sonsuza kadar yaşayacaktı.' 'MET' yani 'ölüm' olduğu için çamurdan yapılan bu bedenin canını kaybettiğini anlatmıştı. ağaç dile gelip 'hayır' dese bu ret cevabını bundan daha iyi anlatamazdı. öyle bir fikir ileri sürmüştür ki. Ama ortalıkta en küçük esinti bile olmamasına rağmen bu ulu ağacın bütün yapraklan sanki bir fırtına varmış gibi hışırdamıştı. Çünkü bu dairedeki görevi. 'EMET' kelimesini Navarihli Yahudilerin 'AMAT diye telâffuz ettiklerini söylemiştir. fakat az sonra yara kaybolup gitmişti. yani Diyavol'un. sanki tüfenklerden atılan kurşunlarmış gibi gemideki bütün çivilerin ve kavilalarm yerlerinden fırlayıverdiklerini.

Bu yüzden mesai biter bitmez kayığın birine atlar ve soluğu Galata'daki Arap lmam'ın kahvehanesinde alırdı. gelir ve giderleri hesaplarken Venedik Dukası. gelir veya gider olarak bu dev deftere işlenirdi. efsaneye göre. kadıları ve müderrisleri olan. kalyonlara. Bu defterde kaç sayfa olduğunu saymaya insanın ömrü yetmezdi. Zeyd ile 233 Hind'in nikâhını kıydığında doğacak veledin zina mahsulü olup olmayacağı konusunda kafa patlatan softaları hafakanlar basınca. şalopadan Amat'a atlayıp gelen maymun hakkındaki rivayet olduğunu da belirtmeden edememiştir. Mekke Emini'nin bir Medine fukarasına verdiği sadaka. dersler sıkıcı olduğu için birer ikişer medreseden kaçıp denizci olarak yelkenli ticaret gemilerine.231 demeksizin. Gel gör ki hesap gibi bir ilimle uğraşan Cuma Bey. o halim selim medrese talebelerinin. Hazreti Ali tarafından öldürülen ünlü dev Şehrenbernezî'nin derisinden yapılmıştı. Yasağın sebebi bir bıçaklama olayı değil. Hele hele. kamarasındaki bir ayna içinde saklandığı. Bir çekeleve ile Navarin'den Kostantiniye'ye gelen bu maymun şimdi Galata'da bir sarrafın yanındaydı ve en büyük zevki. bir voyvodanın yolladığı 81. söz gelimi fıkıh konusunda o yeknesak sesleriyle ders vererek insana illallah dedirten âlimleri dinlemekten daha cazipti. ama o mel'un mahlûkun bu örtüdeki küçük bir delikten kamarasını rahatça gözetlediği fikrini savunanlara daima küfrü basardı.634 Zolota. Sabah vakti mesai başlayınca bu defteri açmak için 8-10 kadar iri yan adam gelir. Zolota ve Şerefîlerin birbirlerine göre değerlerini de dikkate almak zorundaydı ki. Anlatılanlar doğruysa. bunca zahmet bir insan zihninin kaldırabileceğinden az buçuk fazla gibiydi. ellerine tükürdükten sonra. Ama Fatih Medresesi'nde tahsil gören Rıdvan adında öyle . zavallılar daima o masmavi denizi ve seyreden yelkenli gemileri düşünüp teselli bulurlardı. hayatlarını dine ve ahirete adayan o mollaların zihinlerinin çelinip günaha girmeleriydi. adam boyundaki devasa bir deftere tek tek kaydetmekti. "Haydi Bismillah!" diye kapalı defteri mikleple işaretlenen yerden olanca güçlerini sarf edip kaldırarak boş bir sayfa açmalarının ardından kan ter içinde kalmış olurlardı. aynanın üstünün daima örtülü olduğu. Sırtının eni tam 33 kanş gelen bu defterin cildi. Sevilla Kuruşu. geleceğin âlimleri. Amat adlı kalyonun seferi sırasında cereyan eden bazı garip olaylara hiçbir zaman inanmadı. Macar Altını. hilesiz altın sikkeleri akide şekeri gibi ağzında emmekti. Bir denizcinin küfürleri onlara göre. ya da Azazil'in. Buna rağmen. Musa Efendi'nin bedeninde ölümcül bir yara açılmasının ardından deniz savaşlarıyla ilgili hikâyeler anlatmak Padişah Efendimizin Fermân-ı Hümâyûnlarıyla yasaklanmıştı. Padişah I. Osman zamanından tâ o güne dek yapılan har-camalan ve gelen gelirleri. Budin civarında bir sipahinin dörtnala koşturduğu atının toynağındaki naldan düşen bir mıhın değeri olan yarım akçe. Gelir ve giderler yazılırken eğer yanm akçelik bir hata bile yapılırsa. Bunun yanında Süleyman'ın ölümsüzlüğü aradığı fikrine karşı çıkar. Kurşunlu Mahzen Kâtibi Merhum Musa Efendi'yi can evinden bıçaklamasının bir nedeni de budur. bu adamın zaten ölümsüz kılındığı ve baratasının alnındaki 'AMAT yazısını gizlediğini. ilim aşkıyla bağırları yanan o softaların. bir yolunu bulup ölmek istediğim yazmıştır. hurafelere kanıp martavallarla uğraşan şahıslara bir kez ilân-ı harp etmişti. sanki agzmda kurtlu bir hurma varmış gibi tükürüp atmaktaydı. İcazet almadan kendini imam gibi göstereren Amr. ahalinin 'softa' dediği medrese talebeleri. Rivayetlerden en inanılır olanının ise. Cuma Bey bir hesap üstadı olduğu için masalları gerçekmiş gibi anlatanlara çok kızardı. Bir yeniçerinin Tebriz önlerinde tüfenginden atılan tek bir kurşunun bedeli. iki direkli bumbartalara ve çekelevele-re yazılıyorlardı. Ayarı düşük paraları ise. 232 Diabolos'un. Bu defterden sorumlu olan Ölügözlü Cuma Bey aynca. çabuk bitmesinler diye her boş sayfasına kannca duası gibi küçük harflerle yazmak âdetti.476 altınlık vergi. silbaştan edip tek tek yeniden hesaplamak gerekirdi. Cezayir korsanlarının ele geçirdiği bir baştardenin fiyatı olan 18.

O esrarengiz kalyon hakkında daha çok şey bilmek istiyordu. İmam bile gelmiş. Adamın akrabaları ve komşuları odayı doldurmuştu. tahtaları çürümüş. hutbe dinledi. denizin üstünde ve arşın altındaki her şey. bu softayı hemen içeri aldı. yamuk yumuk. Amat'ın adını bir kez duymuş. bir zenci köle tarafından açıldı. gemilerin yelkenlerini yırtan şiddetli rüzgârlardan hafif meltemlere. Sora so-ruştura Bibiliebe Sokağı'nı ve buradaki Darbedirek Hanı'nı buldu. Fakat Musa Efendi bunun yerine. Kapıyı açan köle. bir iki hatunla evlenerek saygın ve huzurlu bir hayat sürmek istiyordu. Hanın yanındaki iki katlı evin kapısını tıklattı. canını teslim etmek üzere olan zavallı adama bir soru daha sordu: "Peki bu hikâye gerçek mi?" Adamcağızın ancak kelime-i şahadet getirecek kadar zamanı kalmıştı. İzin isteyip evden dışarı çıktı. Az sonra kapı. Bu yüzden softa hemen sordu: "Amat'ta Kaptan Diyavol'un. "Ters zamanda geldim galiba. Vefat gerçekleşir gerçekleşmez evin kadınlarının ağlayıo feryat etmeleri softanın canım sıkmıştı.bir softa vardı ki.2008 . Musa Efen-di'ye. Arkadaşlarıyla birlik234 te para denkleştirerek aldıkları koyun o sırada tandırda pişmiş ve yenmeye hazır olduğu için hem softanın. Şimdi biliyordu ki. bu delikanlı icazet alıp mülâzım yazıldıktan sonra. İçeri giren softa. son dakikaları da dahil olmak üzere hayatının tümünü ilim irfan öğretmeye adadığını biliyordu. temkinli ve sakıngan biriydi. konuşmakta zorluk çeken adam eliyle ona oturmasını işaret etti. Musa Efendi'nin yattığı odaya buyur edildi. Softa utanarak. Sıkışıksanız başka bir vakit de gelebilirim. lbranice'de 'gerçek' anlamına gelmektedir. efendiden. Allah kısmet ederse bir kadı olur olmaz. Süleyman'a okumamasını tembih ettiği o yasak kitap ne idi?" Akrabaları ve oğulları gözyaşı döken Musa Efendi zorlukla cevap verdi: "O yasak kitabın adı Amal idi. bıçak yarası nedeniyle can çekişmekte olan Musa Efen-di'nin fazla zamanlan yoktu. karanlık bulutlarda oynaşan revnaklardan doruğu köpüklü dev dalgalara kadar her şey onundu artık! 10 Eylül 2005. Fakat bu softa. olmazsa en azından bir bumbartaya yazılacaktı. Merhumun sözleri softanın fitilini tutuşturmuştu.10. Namazdan sonra. hem de aldığı. denizin cini olan Haydar artık bir kez ruhunu ele geçirmişti. Hatta yârenleri onu 'Sağlamcı Softa' diye anarlardı." Softa. İşte bu softa ciddi." Bunlar Kurşunlu Mahzen Kâtibi Hamamcı Musa Efen-di'nin son sözleri oldu. cumbaları birbirine değecek kadar sıkışık inşa edilmiş ahşap evlerin aralarındaki Arnavut kaldırımlarından dua okuya okuya bu âlimin evinin yolunu tuttu. seyyareler ve takımyıldızlarla dolu gökyüzünden hazineler ve canavarlarla dolu deniz dibine. Yarından tezi yok. Bunun için cuma günkü namazını Fatih Camii'nde değil. sağlamcı softa bir kalyona. yaralının başucunda Kur'an okuyordu. Bostanlı 02:45 30. softanın sorusuna cevap vermeyi tercih etti: "Amat ne kadar gerçekse bu hikâye de o kadar gerçek. fikir uyuşmazlığı nedeniyle Ölügözlü Cuma Bey tarafından bıçaklanan Hamamcı Musa Efendi'nin evinin bulunduğu Sofuayyaş Ma-hallesi'ndeki Ulucabacı Camii'nde cemaatle birlikte kıldı." deyince. Çünkü efendisinin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->