Αυτάρκεια

Αγροτικών
∆ιατροφικών
Προϊόντων

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

ανερχόμενη στο επίπεδο του 91. ΚΕΟΣΟΕ και ΕΛΓΟ 1 . έτους 2011) * Αφορά στη φαινόμενη κατανάλωση Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων.Αυτάρκεια αγροτικών – διατροφικών προϊόντων Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών – διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011. Αυτάρκεια διατροφικών αγροτικών προϊόντων (σε χιλ. ΕΛ. το ποσοστό αυτάρκειας του έτους 2011 μειώθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση της ΠΑΣΕΓΕΣ για το έτος 2010.5% περίπου. τόνους. Ειδικότερα σε ένα σύνολο 41 βασικών αγροτικών – διατροφικών προϊόντων που παρακολουθεί συστηματικά η ΠΑΣΕΓΕΣ. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται το ποσοστό αυτάρκειας της χώρας για τα αναφερόμενα προϊόντα σε χιλιάδες τόνους σε σχέση με την πλήρη κάλυψή της (100%).ΣΤΑΤ. ΠΑΣΕΓΕΣ.

κατά μέσο όρο. Ποσοστιαία μεταβολή αυτάρκειας και παραγωγής σιτηρών (2011/2010) 2 . των οσπρίων και των ελαιοκομικών προϊόντων.61%. μειωμένη κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2010.58%. Ποσοστιαία μεταβολή κατηγοριών φυτικής παραγωγής (2011/2010) Στην κατηγορία των δημητριακών οι σημαντικότερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στην μείωση της αυ­ τάρκειας του σκληρού σίτου κατά 15. Σημαντική είναι η αύξηση της αυτάρκειας για το κριθάρι κατά 14.Αυτάρκεια αγροτικών – διατροφικών προϊόντων Το ποσοστό αυτάρκειας στη φυτική παραγωγή ανέρχεται.93% και της μείωσης τόσο των εισαγωγών αλλά κυρίως των εξαγωγών κατά 91. που είναι αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγής κατά 8. αλλά διαφοροποιείται μεταξύ επιμέρους κατη­ γοριών προϊόντων. στο 96% περίπου. Οι επιμέρους κατηγορίες οι οποίες αύξησαν το ποσοστό τους σε σχέση με το προη­ γούμενο έτος είναι η κατηγορία των εσπεριδοειδών.67%.

για τη ζάχαρη.88% και 20.65%).27 χιλιάδες τόνους το 2011).55% και αύξηση των εξαγωγών ενώ τα λεμόνια παρουσίασαν ποσοστιαία μεταβολή 15. εξακολουθώντας να καλύπτουν το 100% της αυτάρκειας. Η μεγαλύτερη αλλαγή σημειώθηκε στην μείωση των εισαγωγών επιτρα­ πέζιων σταφυλιών κατά 75.22 χιλιάδες τόνους.61% (108. Στα αγγούρια και στις βιομηχανικές τομάτες η αυτάρκεια κυμάνθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα.36% και στην αύξηση των εισαγωγών κρασιού κατά 77.70% σε σχέση με το 2010 υπερκαλύπτοντας την αυτάρκεια. η αυτάρκεια παραμένει θετική και σταθερή πάνω από το 100%.27% σε σχέση με το 2010) και στο κρασί στο 105. Τέλος.95% σε σχέση με το 2010.80% ενώ στα ρεβίθια και τις φακές μείω­ ση 10. Όπως προαναφέρθηκε.02%).18 χιλιάδες τόνους το 2010 σε 38.27%. Στην κατηγορία των φρούτων η αυτάρκεια παραμένει υψηλή (123.45% (-1. Όσον αφορά τα όσπρια. αν και αυξημένη κατά 17. στα φασόλια καταγράφεται αύξηση 56. στα επιτραπέζια σταφύλια στο 133. πλην των αχλαδιών. Μόνο η αυτάρκεια στις νωπές τομάτες αυξήθηκε κατά 1. η κατηγορία των εσπεριδοειδών σημείωσε θετική μεταβολή στην αυτάρκεια με μέσο όρο 9. 3 . το ποσοστό αυτάρκειας ανέρχεται μόλις στο 14. μειωμένες σε ποσοστό 57. Μόνο η αυτάρκεια στις πατάτες μειώθηκε κατά 6. όπως φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί.32%.46% και ανήλθε στο 82.56% αντίστοιχα.84% με απο­ τέλεσμα η αυτάρκεια για το συγκεκριμένο προϊόν να εκτοξευθεί στο 996%.14% το 2010). κυρίως λόγω της μείωσης της παραγωγής (από 77.82%. Η αυτάρκεια στην σταφίδα ανήλθε στο 274.53% σε σχέση με το 2010). μειωμένη κατά 54. Τα πορτοκάλια παρουσιάζουν αυτάρκεια 190.56%).21% σε σχέση με το 2010 εξακολουθεί να είναι μικρή (46.69% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και οι εξαγωγές ανήλθαν στους 2.31%.80% (+23. Στην κατηγορία των οπωροκηπευτικών σημειώθηκε κάμψη κατά 2. Σε όλα τα φρούτα που εξε­ τάζουμε.Αυτάρκεια αγροτικών – διατροφικών προϊόντων Το ποσοστό της αυτάρκειας για τα ελαιοκομικά προϊόντα σημείωσε άνοδο της τάξεως του 2.38%.43%. Αυτάρκεια φρούτων 2011 Η κατηγορία των αμπελοκομικών παρέμεινε σχεδόν σταθερή (-0.60%.06%) και εξακολουθεί και παραμένει σε υψηλά επίπεδα (122. Στην επιμέρους κατηγορία των βρώσιμων ελιών παρατηρήθηκε αύξηση της αυτάρκειας κατά 61. Εντούτοις στο σύνολο της κατηγορίας η αυτάρκεια.

70%) και το υψηλότερο στο αιγοπρόβειο κρέας (93. Η αυτάρκεια εξακολουθεί να διαφο­ ροποιείται μεταξύ επιμέρους κατηγοριών προϊόντων. με το μικρότερο ποσοστό να καταγράφεται στο βόειο κρέας (28. Ποσοστιαία μεταβολή αυτάρκειας προϊόντων ζωικής παραγωγής – αλιείας 2011/2010 4 .36% περίπου. κατά μέσο όρο στο 76. όπως το κρέας. όπου η αυτάρκεια ανέρχεται στο 55% περίπου.Αυτάρκεια αγροτικών – διατροφικών προϊόντων Ποσοστιαία μεταβολή αυτάρκειας προϊόντων φυτικής παραγωγής 2011/2010 Το ποσοστό αυτάρκειας στη ζωική παραγωγή – αλιεία ανέρχεται.72%). παρουσιάζοντας οριακή άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

134% σε σχέση με το 2010.53%. υπερβαίνει το μέσο όρο της κατηγορίας.97% και 93.60% σε σχέση με το έτος 2010.Αυτάρκεια αγροτικών – διατροφικών προϊόντων Στην κατηγορία των γαλακτοκομικών – τυροκομικών προϊόντων. Τέλος.13% αντίστοιχα. Εντυπωσιακή είναι η αύξηση των εξαγωγών των αυγών κατά 2. τόνους. στα αλιεύματα το ποσοστό αυτάρκειας αυξήθηκε σημαντικά και ανήλθε στο 221. έτους 2011) 5 . η φέτα με ποσοστό αυτάρκειας 156. με την παραγωγή να είναι στα ίδια επίπεδα και τις εξαγωγές να αυξάνονται κατά 55.30%. Αυτάρκεια προϊόντων ζωικής παραγωγής – αλιείας (σε χιλ.19%. Στο μέλι και στα αυγά καταγράφεται ποσοστό αυτάρκειας 90. αυξημένη κατά 6. ο οποίος κυμαίνεται στο 77%.

88 54.54 123.27 268.09 177 9.819.06 493.40 113.65 14.34 14.82 133.27 Σύνολο 9.67 0. έτους 2011) Προϊόντα Παραγωγή Εισαγωγές Εξαγωγές Κατανάλωση Αυτάρκεια (%) (1) (2) (3) (4=1+2-3)* (5=1:4*100) Σιτηρά Ρύζι Σιτάρι σκληρό Βρώμη 254 17.80 * Αφορά στη φαινόμενη κατανάλωση Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων.77 61.23 171.42 82.55 42 29. τόνους.82 Ζάχαρη Ζάχαρη 38.ΣΤΑΤ.233.38 35.22 104. και ΚΕΟΣΟΕ 6 .19 95.95 58.05 149.64 230.250.04 64.14 67.90 23.42 139.85 146.02 186.50 162.75 106.76 2501.36 1.69 1.34 932.40 105.27 16.802.57 11.80 82. ΕΛ.60 28.52 Εσπεριδοειδή Πορτοκάλια Λεμόνια Φρούτα Αμπελοκομικά Σταφίδα 41 2.45 Κρασί 275 21.179 91.63 Ακτινίδια 140 3.13 30.27 60.75 10.94 104.26 28.06 Αχλάδια 51 14.93 856.38 104.07 12.13 1218.55 49.40 222.04 996.02 Μήλα 245 22.05 435.10 0.57 3.45 101.72 200.43 Κριθάρι 317 176.72 180.44 95.73 Καρπούζια 328 0.15 0.33 Πατάτες 705 174.19 111.27 334.53 Αραβόσιτος Ελαιοκομικά Οπωροκηπευτικά Αγγούρια 185 0.31 148.13 Βερίκοκα 42 0.14 2.38 Ελαιόλαδο 235 1.61 14.43 126.97 32.16 9.77 338.53 103.92 274.86 77.35 147.32 830 5.72 168.52 Ροδάκινα 555 3.35 22.37 84.70 454.30 2.49 2.59 190.54 33.29 Σιτάρι μαλακό 403 823.70 37.112 420.83 122.15 0.06 106.89 Φακές 5.58 65. ΠΑΣΕΓΕΣ.35 5.28 46.36 Όσπρια Φασόλια Ρεβύθια 4.65 Τομάτες νωπές 810 15.07 Ελιές βρώσιμες 110 5.54 68.34 25.22 14.49 Πεπόνια 148 1.92 Τομάτες βιομηχανίας 305 26.08 0.17 776.76 273.98 260.80 Σταφύλια επιτραπέζια 268 1.26 2.67 8.64 400.22 69.90 11.Αυτάρκεια αγροτικών – διατροφικών προϊόντων Αυτάρκεια προϊόντων φυτικής παραγωγής (σε χιλ.

00 1.59 58.00 35.02 221.62 2.00 1.00 295.86 215.13 Γιαούρτι Κεφαλοτύρι Γάλα αγελαδινό Μέλι Μέλι Αυγά Αυγά Αλιεύματα Αλιεύματα Σύνολο 197 95.58 1.39 90.87 Γάλα αιγοπρόβειο 650.08 34.57 83.60 76. και ΕΛΓΟ 7 .84 93.87 0.03 60.78 15. ΠΑΣΕΓΕΣ.43 20.αλιείας (σε χιλ.ΣΤΑΤ.30 177.70 Κρέας βόειο Γαλακτοκομικά-Τυροκομικά Φέτα 94 0.59 460. έτους 2011) Προϊόντα Παραγωγή Εισαγωγές Εξαγωγές Κατανάλωση Αυτάρκεια (%) (1) (2) (3) (4=1+2-3)* (5=1:4*100) Κρέας Κρέας αιγοπρόβειο 102 8.27 15.72 Κρέας πουλερικών 180 56.53 94.57 638.243.18 14 2.52 Γραβιέρα .00 1097.50 Χοιρινό κρέας 105 194.938.17 3.00 4.20 298.Κασέρι 6 2.46 97.74 108.27 4.97 93. ΕΛ.89 19. τόνους.00 84.00 1.97 108 10.07 2.50 667.27 111.18 1.59 51 128.36 * Αφορά στη φαινόμενη κατανάλωση Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων.78 66.00 25.30 2.65 115.04 6.70 28.54 2.17 0.05 156.39 203.93 993.Αυτάρκεια αγροτικών – διατροφικών προϊόντων Αυτάρκεια προϊόντων ζωικής παραγωγής .96 86.37 89.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful