You are on page 1of 1

Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament Escola El Sitjar

SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCI DE RESIDUS: del 19 al 23 de novembre de 2012 DILLUNS 9 10


Visita de 3r a la granja de vaques del Sr. Tarragona Tallers, jocs, canons, pellcules, treballs amb els ordinadors i pissarres digitals, TALLERES REUTILITZA INTERNIVELLS

DIMARTS
CLEAN UP DAY

DIMECRES
DIA SENSE PAPER

DIJOUS

DIVENDRES

10 11

TALLERS REUTILITZA
(preparaci de 4t, 5 i 6) ESMORZAR SENSE RESIDUS

PATI 11:30 12:30


MIGDIA

DIMECRES MENGEM FRUITA

DIVENDRES MENGEM ENTREP TALLERES REUTILITZA INTERNIVELLS

TALLERS REUTILITZA
(preparaci de 4t, 5 i 6)

CI: les sitges properes a lescola. Infantil: els patis de lescola. CM: Carrers Lleida, Pompeu Fabra i Plaa Planell. CS: Ajuntament i esglsia.

Tallers, jocs, canons, pellcules, treballs amb els ordinadors i pissarres digitals,

15 15:45

15:45 16:30