Nama : _____________________ Kira dan tulis nombor yang betul.

© PRASEKOLAH SK ULU KAKUS

Nama : _____________________ Mari menyalin nombor.

© PRASEKOLAH SK ULU KAKUS

l l l l 2 2 2 2 3 3 3 3

l l l l 2 2 2 2 3 3 3 3