imsc-cs

MUTHAYAMMAL COLLEGE OF ARTS & SCIENCE, RASIPURAM.

III BBA CA 'B' Section - Performance Report
Unit I
S.N O ROLL NO NAME Test 1 Test2 (16) (20) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 08UBCA01 08UBCA02 08UBCA04 08UBCA05 08UBCA07 08UBCA13 08UBCA16 08UBCA18 08UBCA19 08UBCA20 08UBCA22 08UBCA23 08UBCA25 08UBCA27 08UBCA30 08UBCA33 08UBCA34 08UBCA35 ANBARASU M ARIVALAGAN M ARULMURUGAN M ARUL K ARUNKUMAR R CHANAM RAVEEN KUMAR DHARMENDRA K K ELANGOVAN K GANESAN T GOVINDHARAJU I JAGATHEESWARAN S JAYAPRAKASH R KANNAN N KARNAN M KARTHIK K MADHESWARAN P MANIKANDAN M MANIVEL P

Unit II

Unit III

Unit IV

Unit V

Remarks

Assign Assign Semi ment Semin Test 1 Test2 ment nar (10) ar (10) (16) (20) (10) (10) Test 1

Test2

Assig Semi nment nar Test 1

Test2

Assign Semin ment ar Test 1

Assig Test2 nment

Seminar

Model Exam

13 8 13 11 11 A 15 11 11 13 13 11 10 8 12 10 13 14

14 6 12 12 A A 14 9 9 12 12 10 A 7 14 9 A 12

18 15 16 14 10 A 17 13 14 15 14 13 15 10 16 12 14 15

9 8 8½ 8½

9

7½ 8

7½ 8 7

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 08UBCA36 08UBCA37 08UBCA43 08UBCA48 08UBCA53 08UBCA55 08UBCA56 08UBCA63 08UBCA65 08UBCA70 08UBCA72 08UBCA74 08UBCA75 08UBCA76 08UBCA78 08UBCA80 08UBCA83 08UBCA85 08UBCA90 08UBCA92 08UBCA94 09UBCA29 09UBCA07 MOHAMMED ASHIK M H MOHAN S PAVAN KALYAN KAMILLI PRAKASAM R PRINCY PRIYA RAJ KUMAR ANAND RAJKUMAR P RINCHEN PHUNTSHO SAKTHIVEL P SANTHOSHBHARANI D SARATHKUMAR S SATHISH KUMAR S SHABANA BEGUM SAKTHI B SHINGAM TOMBA MEITEI SUDHAKAR K TASHI PHUNTSHO UMA B YESH TSHOMO ZAHIRA BEGAM SUBEESHA D KARTHI ARUN 12 10 A 10 12 10 A 9 A A 8 A 10 A 9 14 A 9 A 10 A 10 A A 10 10 10 14 12 A 12 A A 13 A 13 15 12 16 A 13 A 14 A 13 A A 15 13 14 9 7 8 8 6 6 8 6 .

42 09UBCA12 BOOPATHI 8 12 4½ KARTHIK S .

Remarks Internal Mark .

.

.

I M.Divya M.Sc.Karithiga C.Sakthivel 8 8½ 7 9½ 9 7½ 9½ 8 9 8½ 7 8½ 8½ 8½ 8 A 32½ 35 38½ 30 25 43½ 32 35 37½ 31 36½ 32 36½ 31 8 9 9 9 9 8½ 9½ 8 8 9½ 9 8½ 8½ 9½ 8 .Geetha V.Jothi P.Parthiban G. CS .Priya S.Priya K.S.Indira S.Malathi P.N O Unit I ROLL NO NAME Unit Test 1 Test Assign Semin (10) (50) ment ar Test 1 (20) Unit II Assign Test2 ment(1 Semi (15) 0) nar Test 1 Unit III Test2 Assig Semi nment nar Test 1 Unit IV Test2 Assign Semin ment ar Test 1 Unit V Assig Test2 nment Seminar Remarks Model Exam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 V.Hariharasudhan L.Sakthivel S.H..Performance Report S.MUTHAYAMMAL COLLEGE OF ARTS & SCIENCE. RASIPURAM.Pradeep Kumar K.Renuka E.Pushparaj K.

Sathiishkumar R.Sasikala R.Vasanthi K.Selvi S.Thenmozhi M.S.Usha S.Sulochana R.Sathya V.Sasikala M.Yamuna 7½ 8½ 7 9 9½ 9 9 7½ 9½ 9½ 9½ 8 7½ 9½ 8½ 30 32 8½ 8½ 38½ 40½ 33 25 26½ 40 43½ 43 30 26½ 33 36 9 9 8 9½ 8½ 9 9½ 9 8½ 8 9½ 9½ .N.Uma Magesh S.Uma maheswari V.16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 M.Sathya S.Tamilselvan R.Vidhya C.

Remarks Internal Mark .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful